Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

78) Sūrat An-Naba'

Printed format

78)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
мма Йатасӓ'алӱна 078-001 Нима ҳақида сўрашади? ‍‍
`Ани Ан-Наба'и Ал-`Аžӥми 078-002 Улкан, муҳим хабар ҳақида (сўрашади). ‍‍‍‌ ‍‍
Ал-Лаҙӥ Һум Фӥһи Муҳталифӱна 078-003 Шундай хабарки, у(мушрик)лар) унинг ҳақида ихтилоф қиларлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Каллӓ Сайа`ламӱна 078-004 Йўқ! Улар тезда биларлар!
Ćумма Каллӓ Сайа`ламӱна 078-005 Яна йўқ! Улар тезда биларлар! (Мушриклар азобни тортганларида қайта тирилиш нима эканлигини, унинг бўлиши ҳеч шубҳасиз ҳақ эканини албатта биладилар.)
'Алам Наҗ`али Ал-'Арđа Миһӓдӓан 078-006 Ерни тўшаб қўймадикми? ‍‍‌‍ ‌‌
Ұа Ал-Җибӓла 'Аұтӓдӓан 078-007 Ва тоғларни қозиқ (қилиб қўймадикми?). ‌‍‍‍ ‌‌‌‌
Ұа Ҳалақнӓкум 'Азұӓҗӓан 078-008 Ва сизларни жуфт қилиб яратдик. ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Ұа Җа`алнӓ Наұмакум Субӓтӓан 078-009 Ва уйқуларингизни роҳат қилиб қўйдик.
Ұа Җа`алнӓ Ал-Лайла Либӓсӓан 078-010 Ва кечасини либос қилиб қўйдик. ‍‍‍‍
Ұа Җа`алнӓ Ан-Наһӓра Ма`ӓшӓан 078-011 Ва кундузни тириклик қилдик. ‍‍‍‍‍‍‌‍
Ұа Банайнӓ Фаұқакум Саб`ӓан Шидӓдӓан 078-012 Тепаларнгизга етти мустаҳкам (осмон)ни бино қилдик. ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Ұа Җа`алнӓ Сирӓҗӓан Ұа Һһӓҗӓан 078-013 Ва шуъла таратувчи чироқ ҳам қилдик. ‌ ‍‌ ‌
Ұа 'Анзалнӓ Мина Ал-Му`ҫирӓти Мӓн Ćаҗҗӓҗӓан 078-014 Ва сиқилган(булут)лардан оқувчи сувлар туширдик. ‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌‌
Линуҳриҗа Биһи Хаббӓан Ұа Набӓтӓан 078-015 У(сув) билан дон ва наботот чиқаришимиз учун. ‌ ‌
Ұа Җаннӓтин 'Алфӓфӓан 078-016 Ва дарахтлари бир-бирига киришган бўстонлар. ‍‍‍‍
нна Йаұма Ал-Фаҫли Кӓна Мӥқӓтӓан 078-017 Албатта, ажрим куни вақти белгиланган эди. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Йаұма Йунфаҳу Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фата'тӱна 'Афұӓҗӓан 078-018 У кунда сурга пуфланур ва сизлар тўп-тўп бўлиб келурсизлар. ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
Ұа Футихати Ас-Самӓ'у Факӓнат 'Абұӓбӓан 078-019 Осмон ёрилиб, эшик-эшиклар очилур. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Ұа Суййирати Ал-Җибӓлу Факӓнат Сарӓбӓан 078-020 Тоғлар ўрнидан кўчирилиб, саробга айланур. ‍‍
нна Җаһаннама Кӓнат Мирҫӓдӓан 078-021 Албатта, жаҳаннам пойлаб турувчи эди. ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Лилҭҭӓғӥна Ма'ӓбӓан 078-022 Туғёнга кетганларга қайтар жойдир. ‍‍
Лӓбиćӥна Фӥһӓ 'Ахқӓбӓан 078-023 Улар унда замонлар бўйи қолувчилардир. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍
Лӓ Йаҙӱқӱна Фӥһӓ Бардӓан Ұа Лӓ Шарӓбӓан 078-024 Улар унда совуқни ҳам, шаробни ҳам татий олмаслар. ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍
'Иллӓ Хамӥмӓан Ұа Ғассӓқӓан 078-025 Магар қайноқ сув ва йирингни (татирлар). ‌ ‌‍‍‍
Җазӓн Ұифӓқӓан 078-026 Мувофиқ жазо ўлароқ. ‍‍‌‌ ‌
ннаһум Кӓнӱ Лӓ Йарҗӱна Хисӓбӓан 078-027 Чунки улар ҳисоб-китоб бўлишига ишонмасдилар. ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Киҙҙӓбӓан 078-028 Ва Бизнинг оятлариимизни ёлғон дейишган эди, ёлғон!. ‌ ‌ ‌
Ұа Кулла Шай'ин 'Ахҫайнӓһу Китӓбӓан 078-029 Биз барча нарсани китобга жамлаб қўйганмиз. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Фаҙӱқӱ Фалан Назӥдакум 'Иллӓ `Аҙӓбӓан 078-030 Бас, татиб кўринглар, сизларга азобдан бошқа ҳеч нарсани зиёда қилмасмиз. ‌ ‍‌ ‌‌ ‌
нна Лилмуттақӥна Мафӓзӓан 078-031 Албатта, тақводорларга ютуқ бордир: ‍‍‍‍‍ ‌‌
Хадӓқа Ұа 'А`нӓбӓан 078-032 Боғ-роғлар, узумзорлар бордир. ‍‍‌ ‌‌
Ұа Каұӓ`иба 'Атрӓбӓан 078-033 Ва янги бўйи етган бир хил ёшдаги қизлар бордир. ‌ ‌‍
Ұа Ка'сӓан Диһӓқӓан 078-034 Ва тўлдирилган қадаҳлар бордир. ‌ ‌
Лӓ Йасма`ӱна Фӥһӓ Лағұан Ұа Лӓ Киҙҙӓбӓан 078-035 У ерда бекорчи гапларни ҳам, ёлғон гапларни ҳам эшитмаслар. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌
Җазӓн Мин Раббика `Аҭӓ'ан Хисӓбӓан 078-036 Роббингдан мукофот, совға ҳисобидандир. ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‌
Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ар-Рахмӓни ۖ Лӓ Йамликӱна Минһу Ҳиҭӓбӓан 078-037 У осмонлар, ер ва уларнинг орасидаги барча нарсаларнинг Роббиси, Роҳмандир, Унинг ҳузурида ҳеч ким хитоб қилишга қодир бўлмас. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍
Йаұма Йақӱму Ар-Рӱху Ұа Ал-Малӓ'икату Ҫаффӓан ۖ Лӓ Йатакалламӱна 'Иллӓ Ман 'Аҙина Лаһу Ар-Рахмӓну Ұа Қӓла Ҫаұӓбӓан 078-038 Ўша кунда Руҳ ва фаришталар саф бўлиб турадир. Роҳман изн берганлар ва тўғри сўзлаганлардан ўзгалар гапира олмаслар. ‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌
Ҙӓлика Ал-Йаұму Ал-Хаққу ۖ Фаман ШӓАттаҳаҙа 'Илá Раббиһи Ма'ӓбӓан 078-039 У ҳақ кундир. Ким хоҳласа, ўз Роббисига қайтар йўл оладир. ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
ннӓнҙарнӓкум `Аҙӓбӓан Қарӥбӓан Йаұма Йанžуру Ал-Мар'у Мӓ Қаддамат Йадӓһу Ұа Йақӱлу Ал-Кӓфиру Йӓ Лайтанӥ Кунту Турӓбӓан 078-040 Албатта, Биз сизларни яқин келажакдаги азобдан қўрқитдик. У кунда, ҳар киши (қўли) тақдим қилган нарсага назар соладир. Ва кофир кошки тупроқ бўлиб кетсам,дейдир. ‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah