Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

77) Sūratālmursalāt

Printed format

77)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Ал-Мурсалӓти `Урфӓан 077-001 Кет-кет юборилганлар билан қасам.
Фӓл`ӓҫифӓти `Аҫфӓан 077-002 Қаттиқ эсувчи шамоллар билан қасам. ‍‍‍‍‍‍
Ұа Ан-Нӓширӓти Нашрӓан 077-003 Ва (шариатни) таратувчилар билан қасам. ‌‍‍‍‍‌
Фӓлфӓриқӓти Фарқӓан 077-004 Фарқловчилар билан қасам. ‍‍
Фӓлмулқийӓти Ҙикрӓан 077-005 Ваҳийни ташувчилар билан қасам. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
`Уҙрӓан 'Аұ Нуҙрӓан 077-006 Узрни ёки огоҳлантиришни (ҳам). ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌
ннамӓ Тӱ`адӱна Лаұӓқи`ун 077-007 Албатта, сизга ваъда қилинаётган нарса воқеъ бўлувчидир. ‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Фа'иҙӓ Ан-Нуҗӱму Ҭумисат 077-008 Бас, вақтики юлдузлар ўчирилса. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ас-Самӓ'у Фуриҗат 077-009 Ва вақтики, осмон ёрилса. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Ұа 'Иҙӓ Ал-Җибӓлу Нусифат 077-010 Ва вақтики, тоғлар кўчирилса. ‌‌‌‌ ‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ар-Русулу 'Уққитат 077-011 Ва вақтики, Пайғамбарларга вақт белгиланса. ‌‌‌‌ ‍ ‌‍
Л'аййи Йаұмин 'Уҗҗилат 077-012 Қандоқ кунга сурилган-а?
Лийаұми Ал-Фаҫли 077-013 Ажратиш кунига. ‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Йаұму Ал-Фаҫли 077-014 Ажратиш кунини сенга нима билдирди? ‌ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-015 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
'Алам Нуһлики Ал-'Аұұалӥна 077-016 Аввалгиларни ҳалок қилмадикми?
Ćумма Нутби`уһуму Ал-'Ӓҳирӥна 077-017 Сўнгра кейингиларини уларга эргаштирмадикми? ‍‍
Каҙӓлика Наф`алу Бил-Муҗримӥна 077-018 Гуноҳкорларни шундоқ қиламиз. ‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-019 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
'Алам Наҳлуқкум Мин Мӓн Маһӥнин 077-020 Сизларни ҳақир сувдан яратмдикми? ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Фаҗа`алнӓһу Фӥ Қарӓрин Макӥнин 077-021 Бас, уни мустаҳкам қароргоҳга жойламадикми? ‍‍ ‍‌
'Илá Қадарин Ма`лӱмин 077-022 Маълум вақтга қадар. ‍‌
Фақадарнӓ Фани`ма Ал-Қӓдирӱна 077-023 Бас, Биз қодир бўлдик ва қандоқ ҳам яхши қодир бўлувчимиз. (Юқорида айтилган ишларга қодир бўлдик, ниҳоятда ажойиб, инсоният тафаккуридан устун бир ҳолатда, қодир бўлдик, деяпти Парвардигор.) ‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-024 Ўшал кунда ёлғонга чиқавчиларга вайл бўлсин!
'Алам Наҗ`али Ал-'Арđа Кифӓтӓан 077-025 Ерни ўзига тортувчи қилмадикми? ‍‍‌‍
'Ахйӓн Ұа 'Амұӓтӓан 077-026 Тирикларни ва ўликларни? ‍‍‌ ‌‌‌
Ұа Җа`алнӓ Фӥһӓ Раұӓсийа Шӓмиҳӓтин Ұа 'Асқайнӓкум Мӓн Фурӓтӓан 077-027 Ва Биз унда юкасак тоғлар қилдик ва сизларни зилол сув билан суғордик. ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-028 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
Анҭалиқӱ 'Илá Мӓ Кунтум Биһи Тукаҙҙибӱна 077-029 Юрингиз! Ўзингиз ёлғонга чиқарган нарсага қараб. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Анҭалиқӱ 'Илá Žиллин Ҙӥ Ćалӓćи Шу`абин 077-030 Юрингиз! Учта шўъбаси бор сояга қараб. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌
Лӓ Žалӥлин Ұа Лӓ Йуғнӥ Мина Аллӓһаби 077-031 У салқин қилувчимас ва оловни ҳам қайтармас. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
ннаһӓ Тармӥ Бишарарин Кӓлқаҫри 077-032 Албатта у (жаҳаннам) қасрдек учқунларни отадир. ‍‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ка'аннаһу Җимӓлатун Ҫуфрун 077-033 У (учқун) худди қорамтир-сарғиш туяларга ўхшайдир.
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-034 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
Һӓҙӓ Йаұму Лӓ Йанҭиқӱна 077-035 Бу улар гапира олмайдиган кундир. ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йу'уҙану Лаһум Файа`таҙирӱна 077-036 Ва уларга узр айтишга изн берилмайдир. ‌ ‌ ‌‌
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-037 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
Һӓҙӓ Йаұму Ал-Фаҫли ۖ Җама`нӓкум Ұа Ал-'Аұұалӥна 077-038 Бу ажратиш куни, сизларни ва аввалгиларни жамладик. ‌‌ ‍ ‍‍ۖ
Фа'ин Кӓна Лакум Кайдун Факӥдӱни 077-039 Бас, сизларнинг ҳийлангиз бўлса, менга ишлатиб кўринг-чи? ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-040 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Žилӓлин Ұа `Уйӱнин 077-041 Албатта тақводорлар соялар ва булоқлардадир. ‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Фаұӓкиһа Миммӓ Йаштаһӱна 077-042 Ва ўзлари хоҳлаган мевалардадир. ‌ ‍‍‍‍‌
Кулӱ Ұа Ашрабӱ Һанӥ'ӓан Бимӓ Кунтум Та`малӱна 077-043 Енглар ва ичинглар, ош бўлсин. Қилган амалларингиз сабабидандир. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 077-044 Албатта, Биз муҳсинларни шундай мукофотлармиз. ‍‌ ‍‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-045 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
Кулӱ Ұа Таматта`ӱ Қалӥлӓан 'Иннакум Муҗримӱна 077-046 Енглар ва мазза қилинглар, озгинагина. Албатта, сизлар гуноҳкорсизлар. ‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-047 Ўшал кунда ёлғонга чиқавурчиларга вайл бўлсин!
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһуму Арка`ӱ Лӓ Йарка`ӱна 077-048 Ва агар уларга рукуъ қилинглар дейилса, рукуъ қилмаслар. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-049 Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчилварга вайл бўлсин!
Фаби'аййи Хадӥćин Ба`даһу Йу'уминӱна 077-050 Бас, ундан кейин, қайси сўзга ишонарлар?! ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah