Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

79) Sūrat An-Nāzi`āt

Printed format

79)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Ан-Нӓзи`ӓти Ғарқӓан 079-001 Шиддат билан (кофир) жонни суғуриб олувчи(фаришта)лар билан қасам. ‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Ан-Нӓшиҭӓти Нашҭӓан 079-002 Юмшоқлик билан (мўмин) жонни олувчи (фаришта)лар билан қасам. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ас-Сӓбихӓти Сабхӓан 079-003 Сузиб юрувчи (фаришта)лар билан қасам. ‌‍‍‍‍‍
Фӓлссӓбиқӓти Сабқӓан 079-004 Ўзишда мусобақа қилувчи (фаришта)лар билан қасам. ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фӓлмудаббирӓти 'Амрӓан 079-005 Амрнинг тадбирини қилувчи (фаришта)лар билан қасам. ‍‌ ‌‌
Йаұма Тарҗуфу Ар-Рӓҗифату 079-006 Изтиробга тушувчи изтиробга тушган кунда.
Татба`уһӓ Ар-Рӓдифату 079-007 Унга эргашувчи эргашар. ‌‌
Қулӱбун Йаұма'иҙин Ұӓҗифатун 079-008 Ўша кунда қалблар хавфга тўлар. ‍‍‍‍‌ ‌‌
бҫӓруһӓ Ҳӓши`атун 079-009 Уларнинг кўзлари қўрқинчга тўлар. ‍‍‍‍‍‌‌
Йақӱлӱна 'А'иннӓ Ламардӱдӱна Фӥ Ал-Хӓфирати 079-010 Улар:Биз ортга қайтариламизми? ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌
'А'иҙӓ Куннӓ `Иžӓмӓан Наҳиратан 079-011 Чириган суяк бўлганимиздан кейин ҳам-а? ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Тилка 'Иҙӓан Карратун Ҳӓсиратун 079-012 Агар шундоқ бўлса, бу ҳасратий қайтиш-ку? дерлар. ‌ ‌‌‌‌‌ ‍ ‍‍
Фа'иннамӓ Һийа Заҗратун Ұӓхидатун 079-013 Албатта, у(қиёмат) бир қичқириқдан бошқа нарса эмас. ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Фа'иҙӓ Һум Бис-Сӓһирати 079-014 Кўрибсизки, улар қиёмат майдонида турибди-да. ‌‌‌ ‍‍‍
Һал 'Тӓка Хадӥćу Мӱсá 079-015 Сенга Мусонинг хабари келдими? ‌‍‍‍ ‍‍‍
'Иҙ Нӓдӓһу Раббуһу Бил-Ұӓди Ал-Муқаддаси Ҭуұан 079-016 Қачонки Роббиси унга муқаддас Тува водийсида нидо қилди: ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌
Аҙ/һаб 'Илá Фирұна 'Иннаһу Ҭағá 079-017 Фиръавн ҳузурига бор, албатта у туғёнга кетди. ‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍
Фақул Һал Лака 'Илáн Тазаккá 079-018 Бас унга айт: Сенда покланишга (рағбат) борми? ‍ ‌‍‌ ‌‌
Ұа 'Аһдийака 'Илá Раббика Фатаҳшá 079-019 Ва сени Роббингга ҳидоят қилсам, шоядки (Ундан) қўрқсанг, деб ‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Фа'арӓһу Ал-'Ӓйата Ал-Кубрá 079-020 Ва унга улкан аломатни кўрсатди. ‍‌ ‍‍‍‍
Факаҙҙаба Ұа `Аҫá 079-021 Ул уни ёлғонга чиқарди ва осий бўлди. ‌‍‍‍
Ćумма 'Адбара Йас`á 079-022 Сўнг ортига ўгирилиб тезлаб кетди.
Фахашара Фанӓдá 079-023 Кейин (одамларни) тўплаб нидо қилди. ‌ ‌‌
Фақӓла 'Анӓ Раббукуму Ал-'А`лá 079-024 Ва, мен сизларнинг энг олий Роббингизман, деди. ‌‌ ‌‍
Фа'аҳаҙаһу Аллӓһу Накӓла Ал-'Ӓҳирати Ұа Ал-'Ӱлá 079-025 Бас Аллоҳ уни аввалги ва охирги гуноҳлари учун азобга олди. ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла`ибратан Лиман Йаҳшá 079-026 Албатта, бунда қўрқадиганлар учун ибрат бордир. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'А'антум 'Ашадду Ҳалқӓан 'Ами Ас-Самӓۚ Банӓһӓ 079-027 Сизларни яратиш қийинми ёки У зот бино қилган осмонними? ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ
Рафа`а Самкаһӓ Фасаұұӓһӓ 079-028 Унинг шифтини юқори кўтарди ва бекаму кўст, мустаҳкам қилиб қўйди. ‌ ‌
Ұа 'Ағҭаша Лайлаһӓ Ұа 'Аҳраҗа Đухӓһӓ 079-029 Кечасини қоронғу ва кундузини ёруғ қилди. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍
Ұа Ал-'Арđа Ба`да Ҙӓлика Дахӓһӓ 079-030 Ва ундан сўнг ерни тухум шаклида қилди. ‌‌‍ ‌ ‌ ‌
ҳраҗа Минһӓ Мӓ'аһӓ Ұа Мар`ӓһӓ 079-031 Ундан сувни, ўт-ўланларни чиқарди. ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌
Ұа Ал-Җибӓла 'Арсӓһӓ 079-032 Ва тоғларни собит қилди. ‌‍‍‍ ‌‌
Матӓ`ӓан Лакум Ұа Ли'ан`ӓмикум 079-033 Сизларга ва чорваларингизга манфаат бўлсин учун. ‌ ‌‌
Фа'иҙӓ Җӓ'ати Аҭ-Ҭӓммату Ал-Кубрá 079-034 Вақтики катта ғолиб (қиёмат) келса. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Йаұма Йатаҙаккару Ал-'Инсӓну Мӓ Са`á 079-035 У куни инсон қилган ишларини эслайдир. ‍‍‍‍
Ұа Бурризати Ал-Җахӥму Лиман Йарá 079-036 Ва жаҳаннам кўрадиганларга зоҳир қилинадир. ‍‍‍‍ ‍‌
Фа'аммӓ Ман Ҭағá 079-037 Аммо кимики туғёнга кетиб, ҳаддидан ошган бўлса ‍‌ ‍‌ ‍‍
Ұа 'Ӓćара Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ 079-038 Ва бу дунё ҳаётини устун қўйган бўлса, ‌‍‍‍ ‍‌
Фа'инна Ал-Җахӥма Һийа Ал-Ма'ұá 079-039 Бас, албатта, Жаҳийм ўрин бўладир. ‍‍‍‌‌
Ұа 'Аммӓ Ман Ҳӓфа Мақӓма Раббиһи Ұа Наһá Ан-Нафса `Ани Ал-Һаұá 079-040 Ва, аммо ким Роббисининг мақомидан қўрққан ва ўз нафсини ҳаволаниб кетишидан қайтарган бўлса. ‍‌ ‍‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍
Фа'инна Ал-Җанната Һийа Ал-Ма'ұá 079-041 Бас, албатта, жаннат ўрин бўладир. ‍‍‌‌
Йас'алӱнака `Ани Ас-Сӓ`ати 'Аййӓна Мурсӓһӓ 079-042 Сендан, қиёмат қачон бўлур? деб сўрарлар. ‍ ‌‍‍‍
Фӥма 'Анта Мин Ҙикрӓһӓ 079-043 Унинг зикрини сен қандоқ билардинг. ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍
'Илá Раббика Мунтаһӓһӓ 079-044 Унинг интиҳоси Роббингга хосдир. ‌ ‌‍ ‍‌‍‍
ннамӓнта Мунҙиру Ман Йаҳшӓһӓ 079-045 Албатта сен ун(қиёмат)дан қўрққанларга огоҳлантирувчисан, холос. ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Ка'аннаһум Йаұма Йараұнаһӓ Лам Йалбаćӱ 'Иллӓ `Ашӥйатан 'Аұ Đухӓһӓ 079-046 Уни кўрган кунлари худди бу дунёда бир кеча ёки кундуздан бошқа турмаганга ўхшарлар. ‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah