Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

75) Sūrat Al-Qiyāmah

Printed format

75)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Лӓқсиму Бийаұми Ал-Қийӓмати 075-001 Қиёмат куни билан қасам. ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍
Ұа Лӓқсиму Бин-Нафси Ал-Лаұұӓмати 075-002 Ва маломатчи нафс билан қасам. ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Айахсабу Ал-'Инсӓну 'Аллан Наҗма`а `Иžӓмаһу 075-003 (Кофир) Инсон Бизни, унинг суякларини жамлай олмас, деб ўйларми? ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Балá Қӓдирӥна `Алáн Нусаұұийа Банӓнаһу 075-004 Ҳа, Биз унинг бармоқ учларини ҳам асл ҳолига келтиришга қодирмиз. ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Бал Йурӥду Ал-'Инсӓну Лийафҗура 'Амӓмаһу 075-005 Балки инсон келажакда фисқу фужур қилишни хоҳлайдир. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Йас'алу 'Аййӓна Йаұму Ал-Қийӓмати 075-006 У: Қиёмат куни қачон? деб сўрайдир. ‌‍‍‍ ‍‍
Фа'иҙӓ Бариқа Ал-Баҫару 075-007 Қачонки кўз даҳшатда лол қолса. ‌‌‌ ‍ ‍‍
Ұа Ҳасафа Ал-Қамару 075-008 Ва ой тутилса. ‍‍
Ұа Җуми`а Аш-Шамсу Ұа Ал-Қамару 075-009 Ва қуёш билан ой жамланса. ‍ ‌‍‍
Йақӱлу Ал-'Инсӓну Йаұма'иҙин 'Айна Ал-Мафарру 075-010 Ўшал кунда инсон, қочар жой қайда? деб қолар. ‍‍‍‍ ‌ ‌
Каллӓ Лӓ Ұазара 075-011 Йўқ! Қочадиган жой йўқ! ‌ ‌ ‌‌‌‍
'Илá Раббика Йаұма'иҙин Ал-Мустақарру 075-012 У кунда истиқрор фақат Роббинг ҳузурида бўлар. ‌ ‌‍‍‍
Йунабба'у Ал-'Инсӓну Йаұма'иҙин Бимӓ Қаддама Ұа 'Аҳҳара 075-013 У кунда инсонга аввалу охир қилганининг хабари берилар. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍
Бали Ал-'Инсӓну `Алá Нафсиһи Баҫӥратун 075-014 Ҳа, инсон ўз нафсига қарши ўзи шоҳиддир. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ 'Алқá Ма`ӓҙӥраһу 075-015 Гарчи узр-маъзурларини тўкиб соладир. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍
Лӓ Тухаррик Биһи Лисӓнака Лита`җала Биһи 075-016 Сен шошилиб, у(Қуръон) билан, тилингни қимирлатма. ‌ ‍
нна `Алайнӓ Җам`аһу Ұа Қур'ӓнаһу 075-017 Албатта, уни жамлаш ва ўқиб бериш Бизнинг зиммамиздадир. ‌ ‍ ‌‍‍‌
Фа'иҙӓ Қараӓһу Фа Аттаби` Қур'ӓнаһу 075-018 Бас, Биз уни ўқисак, қироатига зеҳн солиб тур. ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌
Ćумма 'Инна `Алайнӓ Байӓнаһу 075-019 Сўнгра уни баён қилиб бериш ҳам Бизнинг зиммамиздадир.
Каллӓ Бал Тухиббӱна Ал-`Ӓҗилата 075-020 Йўқ! Балки сизлар шошар дунёни яхши кўрасизлар. ‌ ‍‍‍
Ұа Таҙарӱна Ал-'Ӓҳирата 075-021 Ва охиратни тарк этасизлар. ‍‍‌ ‍‍
Ұуҗӱһун Йаұма'иҙин Нӓđиратун 075-022 У кунда бор чиройли юзлар. ‍‍
'Илá Раббиһӓ Нӓžиратун 075-023 Роббисига назар солувчилар. ‌ ‌‍
Ұа Ұуҗӱһун Йаұма'иҙин Бӓсиратун 075-024 Ва у кунда бор тиришиб-буришган юзлар. ‌‍‍‍‌ ‍
Таžунну 'Ан Йуф`ала Биһӓ Фӓқиратун 075-025 Ўзига умуртқасин синдирар иш бўлишига ишонар. ‌‌
Каллӓ 'Иҙӓ Балағати Ат-Тарӓқӥ 075-026 Йўқ! жон ҳалқумга келганда. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Қӥла Ман ۜ Рӓқин 075-027 Ва, қутқарувчи ким? деганда. ‍‍‍ ‍‌ ۜ ‌‍
Ұа Žанна 'Аннаһу Ал-Фирӓқу 075-028 Ва, албатта, у фироқлигин билганда.
Ұа Ат-Таффати Ас-Сӓқу Бис-Сӓқи 075-029 Ва болдирлар бир-бирига алмашганда. ‍‍‍‍
'Илá Раббика Йаұма'иҙин Ал-Масӓқу 075-030 У кунда ҳайдаб борар жой фақат Роббинггадир. (Яъни, жони ҳалқумига келиб қолганда, уни ҳаётда олиб қолиш учун барча чора кўрилади, Ким қутқараркин, деб илтижо қилинади. Лекин иложи бўлмай фироқ вақти келганига ишонч ҳосил бўлади. Жон чиққанда эса оёқлар жонсиз бўлиб бир-бирига чалмашади.) ‌ ‌‍
Фалӓ Ҫаддақа Ұа Лӓ Ҫаллá 075-031 Бас, у тасдиқламади ва намоз ўқимади. ‍‍ ‌‌
Ұа Лакин Каҙҙаба Ұа Таұаллá 075-032 Ва лекин ёлғонга чиқарди ва юз ўгирди. ‍‌
Ćумма Ҙаһаба 'Илá 'Аһлиһи Йатамаҭҭá 075-033 Сўнг ўз аҳлига керилиб борди. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍
'Аұлá Лака Фа'аұлá 075-034 Ҳолингга вой бўлсин сенинг, вой бўлсин! ‌‌ ‌
Ćумма 'Аұлá Лака Фа'аұлá 075-035 Яна ҳолингга вой бўлсин сенинг, вой бўлсин! ‌‌‌ ‌
'Айахсабу Ал-'Инсӓну 'Ан Йутрака Судан 075-036 Инсон беҳуда тарк қилинишнинг ҳисобини қилурми? ‍‍‍‍ ‌‌
'Алам Йаку Нуҭфатан Мин Манӥйин Йумнá 075-037 У манийдан оққан нутфа бўлмаганмиди? ‍‍ ‌ ‍‌
Ćумма Кӓна `Алақатан Фаҳалақа Фасаұұá 075-038 Сўнг алақа бўлди. Бас бекаму-кўст этиб яратди. ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Фаҗа`ала Минһу Аз-Заұҗайни Аҙ-Ҙакара Ұа Ал-'Унćá 075-039 Бас ундан жуфтниэркак ва аёлни яратди. ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌
'Алайса Ҙӓлика Биқӓдирин `Алáн Йухйийа Ал-Маұтá 075-040 Шундай зот ўликларни тирилтиришга қодир эмасми?! ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah