Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

74) Sūrat Al-Muddaththir

Printed format

74)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Муддаććиру 074-001 Эй бурканиб ётган! ‍‍‌‌
Қум Фа'анҙир 074-002 Тур ва огоҳлантир! ‍ ‌‍‍
Ұа Раббака Факаббир 074-003 Ва Роббингни улуғла! ‌‍
Ұа Ćийӓбака Фаҭаһһир 074-004 Ва кийимингни покла! ‍‍‍‍
Ұа Ар-Руҗза Фӓһҗур 074-005 Ва азоб(сабабчиси)дан четлан! ‍‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тамнун Тастакćиру 074-006 Ва кўп (иш)қилган бўлсанг ҳам, миннат қилма! ‌ ‍‌
Ұа Лираббика Фӓҫбир 074-007 Ва Роббинг учун сабр қил! ‍‍
Фа'иҙӓ Нуқира Фӥ Ан-Нӓқӱри 074-008 Ва қачонки дудга пуфланса. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Фаҙӓлика Йаұма'иҙин Йаұмун `Асӥрун 074-009 Ўшал кун, қийин кундир. ‌ ‍
`Алá Ал-Кӓфирӥна Ғайру Йасӥрин 074-010 У кофирларга осон эмасдир. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҙарнӥ Ұа Ман Ҳалақту Ұахӥдӓан 074-011 Мени, Ўзим якка яратган кимса бидан қўйиб қўй. ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Җа`алту Лаһу Мӓлӓан Мамдӱдӓан 074-012 Ва унга кўплаб молу дунё. ‌ ‌‌‌
Ұа Банӥна Шуһӱдӓан 074-013 Ва ҳозиру нозир фарзандлар бериб қўйдим. ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Маһһадту Лаһу Тамһӥдӓан 074-014 Ва унга (ҳамма нарсани) осонлаштириб қўйдим.
Ćумма Йаҭма`у 'Ан 'Азӥда 074-015 Сўнгра, яна зиёда қилишимни тамаъ қиладир. ‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Каллӓ ۖннаһу Кӓна Ли'йӓтинӓ `Анӥдӓан 074-016 Йўқ! Чунки, у Бизнинг оятларимизга саркаш эди. ۖ‍‍ ‌ ‌
Са'урһиқуһу Ҫа`ӱдӓан 074-017 Тезда уни машаққатли чиқишла ҳоритарман. ‌‍‍‍ ‍‌‌
ннаһу Факкара Ұа Қаддара 074-018 Албатта, у тафаккур қилди ва чамалаб кўрди. ‌ ‌‍‍‌‍
Фақутила Кайфа Қаддара 074-019 Лаънат бўлсин унга, қандоқ ҳам чамалаб кўрди! ‍ ‍‍‍‍‌‍
Ćумма Қутила Кайфа Қаддара 074-020 Сўнгра яна лаънат бўлсин унга, қандоқ ҳам чамалаб кўрди. ‍ ‍‍‍‍‌‍
Ćумма Наžара 074-021 Сўнгра назар солди. ‍‍
Ćумма `Абаса Ұа Басара 074-022 Сўнгра юзини буриштирди ва қавоғини солди. ‌‍
Ćумма 'Адбара Ұа Астакбара 074-023 Сўнгра юз ўгирди ва такаббурлик қилди. ‌ ‌‍‍‍‍
Фақӓла 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Йу'уćару 074-024 Бас, бу асар қолган сеҳрдан ўзга ҳеч нарса эмас. ‌‌ ‌ ‌‌
'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Қаұлу Ал-Башари 074-025 Бу башар сўзидан ўзга ҳеч нарса эмас, деди. ‌ ‌‌
Са'уҫлӥһи Сақара 074-026 Тезда уни сақар (дўзахи)га киритаман. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Сақару 074-027 Ва сақар нималигини сенга нима билдирди? ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Лӓ Тубқӥ Ұа Лӓ Таҙару 074-028 У (сақар) боқий қолдирмас ва тарк ҳам қилмас. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Лаұұӓхатун Лилбашари 074-029 У терини кўп куйдирувчидир. ‌ ‍
`Алайһӓ Тис`ата `Ашара 074-030 Унинг устида ўн тўққизта (фаришта) бордир. ‌ ‍
Ұа Мӓ Җа`алнӓҫхӓба Анӓри 'Иллӓ Малӓ'икатан ۙ Ұа Мӓ Җа`алнӓ `Иддатаһум 'Иллӓ Фитнатан Лиллаҙӥна Кафарӱ Лийастайқина Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Ұа Йаздӓда Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Ӥмӓнӓан ۙ Ұа Лӓ Йартӓба Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Ұа Ал-Му'уминӱна ۙ Ұа Лийақӱла Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Ұа Ал-Кӓфирӱна Мӓҙӓрӓда Аллӓһу Биһаҙӓ Маćалӓан ۚ Каҙӓлика Йуđиллу Аллӓһу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Мӓ Йа`ламу Җунӱда Раббика 'Иллӓ Һуұа ۚ Ұа Мӓ Һийа 'Иллӓ Ҙикрá Лилбашари 074-031 Дўзах соҳибларини фаришталардан қилганимиз ва уларнинг адади ҳам фақат кофирларни санаш учундир. Китоб берилганлар ишонч ҳосил қилишлари учундир. Ва иймонлиларнинг иймони зиёда бўлиши учундир. Китоб берилганлар ва мўминлар шак-шубҳа қилмасликлари учундир ва қалбларида касали бор(мунофиқ)лар ва кофирлар, Аллоҳ бу билан нима мисолни ирода қилмоқчи, дейишлари учундир. Шундоқ қилиб Аллоҳ хоҳлаган кимсани адаштирадир ва хоҳлаган кимсани ҳидоятга соладир. Роббингнинг аскарларини Ўзидан бошқа ҳеч ким билмайдир. Ва у (дўзах) башарият учун эслатмадан ўзга ҳеч нарса эмасдир. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۙ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ۙ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌ۚ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍
Каллӓ Ұа Ал-Қамари 074-032 Йўқ! Ой билан қасам. ‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Ал-Лайли 'Иҙ 'Адбара 074-033 Ва чекинаётган тун билан қасам. ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍
Ұа Аҫ-Ҫубхи 'Иҙӓ 'Асфара 074-034 Ва ёришаётган тонг билан қасам. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍
ннаһӓ Ла'ихдá Ал-Кубари 074-035 Албатта у(дўзах) улкан(азоб) ларнинг биридир. ‍‌ ‌‌ ‍‍
Наҙӥрӓан Лилбашари 074-036 Башарият учун огоҳлантирувчидир. ‌ ‍
Лиман Шӓ'а Минкумн Йатақаддама 'Аұ Йата'аҳҳара 074-037 Сизлардан пешқадам бўлишни ёки ортда қолишни хоҳлаётган кимсалар учун ҳамдир. ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Куллу Нафсин Бимӓ Касабат Раһӥнатун 074-038 Ҳар бир шахс ўз касбининг гаровидир. ‌ ‌ ‌‍
'Иллӓҫхӓба Ал-Йамӥни 074-039 Магар ўнг тараф соҳиблари мустаснодир. ‌ ‌‍‍‍‍‍
Фӥ Җаннӓтин Йатасӓ'алӱна 074-040 Улар жаннатларда сўрарлар. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Ани Ал-Муҗримӥна 074-041 Гуноҳкорлардан. ‍‍
Мӓ Салакакум Фӥ Сақара 074-042 Сизларни дўзахга нима киритди? ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Лам Наку Мина Ал-Муҫаллӥна 074-043 Улар:Намоз ўқийдиганлардан бўлмаган эдик. ‍‍
Ұа Лам Наку Нуҭ`иму Ал-Мискӥна 074-044 Ва мискинларга таом бермаган эдик. ‍‍
Ұа Куннӓ Наҳӱđу Ма`а Ал-Ҳӓ'иđӥна 074-045 Ва ботилга шунғувчилар билан бирга шўнғир эдик. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Куннӓ Нукаҙҙибу Бийаұми Ад-Дӥни 074-046 Ва қиёмат куни ёлғонга чиқарган эдик. ‍‍‍‌ ‍
Хаттá 'Атӓнӓ Ал-Йақӥну 074-047 Токи бизга ўлим келгунича, дерлар. ‌ ‌‌ ‍‍
Фамӓ Танфа`уһум Шафӓ`ату Аш-Шӓфи`ӥна 074-048 Бас, уларга шафоатчиларнинг шафоати манфаат бермас. ‌ ‍‌‍‍
Фамӓ Лаһум `Ани Ат-Таҙкирати Му`риđӥна 074-049 Уларга не бўлдики, эслатмадан юз ўрирурлар?! ‍‍‍‍
Ка'аннаһум Хумурун Мустанфиратун 074-050 Худди қаттиқ қўрққан эшаклар. ‌ ‍‌‍‍‍‍
Фаррат Мин Қасұаратин 074-051 Арслондан қочгани каби. ‍‌ ‍‌‍
Бал Йурӥду Куллу Амри'ин Минһумн Йу'утá Ҫухуфӓан Мунашшаратан 074-052 Балки улардан ҳар бири ўзига нашр қилинган саҳифалар берилишини ирода қиладир. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Каллӓ ۖ Бал Лӓ Йаҳӓфӱна Ал-'Ӓҳирата 074-053 Йўқ! Балки улар охиратдан қўрқмаслар. ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Каллӓннаһу Таҙкиратун 074-054 Йўқ! Албатта у(Қуръон) эслатмадир. ‌ ‌
Фаман Шӓ'а Ҙакараһу 074-055 Бас, ким хоҳласа уни эслайдир. ‍‌‍‍‌‌ ‌‍
Ұа Мӓ Йаҙкурӱна 'Иллӓн Йашӓ Аллӓһу ۚ Һуұа 'Аһлу Ат-Тақұá Ұа 'Аһлу Ал-Мағфирати 074-056 Ва фақат Аллоҳ хоҳласагина эслайдилар. У зот тақво аҳлидир ва мағфират аҳлидир. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah