Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

73) Sūrat Al-Muzzammil

Printed format

73)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Муззаммилу 073-001 Эй ўраниб ётувчи! ‍‍‌‌
Қуми Ал-Лайла 'Иллӓ Қалӥлӓан 073-002 Кечани озгинасидан бошқасини (ибодатда) тик туриб ўтказ! ‍‍‍‍‍ ‌‌
Ниҫфаһу~ 'Аұ Анқуҫ Минһу Қалӥлӓан 073-003 Ярмини ёки ундан бир оз қисқароғини. ~ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
'Аұ Зид `Алайһи Ұа Раттили Ал-Қур'ӓна Тартӥлӓан 073-004 Ёки у(ярим)га яна қўш ва Қуръонни тартил билан тиловат қил. (Қуръонни тартил билан ўқиш деб уни дона-дона қилиб, ҳар бир ҳарфини ўз ўрнидан чиқариб, оятларини алоҳида-алоҳида қилиб, тажвид қоидалари асосида ўқишга айтилади.) ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‌
ннӓ Санулқӥ `Алайка Қаұлӓан Ćақӥлӓан 073-005 Албатта, Биз устингга оғир сўзни ташлармиз. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
нна Нӓши'ата Ал-Лайли Һийа 'Ашадду Ұаҭ'ӓан Ұа 'Ақұаму Қӥлӓан 073-006 Албатта, кечасиги ибодат кўпроқ мувофиқ келадир ва қироати тўғрироқ бўладир. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍
нна Лака Фӥ Аалннаһӓри Сабхӓан Ҭаұӥлӓан 073-007 Албатта, кундузи сенинг узоқ ишлашинг бор. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Аҙкур Асма Раббика Ұа Табаттал 'Илайһи Табтӥлӓан 073-008 Ва Роббингнинг исмини зикр эт ва Унинг ибодатига бутунлай ажралиб чиқ. ‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Раббу Ал-Машриқи Ұа Ал-Мағриби Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Фа Аттаҳиҙ/һу Ұа Кӥлӓан 073-009 У машриқу мағрибнинг Роббисидир. Ундан ўзга ибодатга сазовор илоҳ йўқ. Бас, Уни ўзингга вакил тут. ‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Ұа Аҫбир `Алá Мӓ Йақӱлӱна Ұа Аһҗурһум Һаҗрӓан Җамӥлӓан 073-010 Ва уларнинг гапларига сабр қил ва улардан чиройли четлашла, четлаб тур. ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Ҙарнӥ Ұа Ал-Мукаҙҙибӥна 'Ӱлӥ Ан-На`мати Ұа Маһһилһум Қалӥлӓан 073-011 Аҳли неъмат бўлган, ёлғонга чиқарувчиларни Ўзимга қўйиб қўй ва уларга озгина муҳлат бер. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌
нна Ладайнӓнкӓлӓан Ұа Җахӥмӓан 073-012 Албатта, Бизда оғир кишанлар ва жаҳаннам бор. ‌ ‌‌‌ ‌
Ұа Ҭа`ӓмӓан Ҙӓ Ғуҫҫатин Ұа `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 073-013 Ва (томоққа) тиқиладиган таом ва аламли азоб бор. ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌
Йаұма Тарҗуфу Ал-'Арđу Ұа Ал-Җибӓлу Ұа Кӓнати Ал-Җибӓлу Каćӥбӓан Маһӥлӓан 073-014 Бир кундаки, унда еру тоғлар ларзага келадир ва тоғлар оқувчи қумтепаларга айланадир. ‌‍‍‍‍‍
ннӓ 'Арсалнӓ 'Илайкум Расӱлӓан Шӓһидӓан `Алайкум Камӓ 'Арсалнӓ 'Илá Фирұна Расӱлӓан 073-015 Албатта, Биз сизларга, худди Фиръавнга Расул юборганимиздек, сиз ҳақингизда гувоҳлик берувчи Расулни юбордик. ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍
Фа`аҫá Фирұну Ар-Расӱла Фа'аҳаҙнӓһу 'Аҳҙӓан Ұабӥлӓан 073-016 Бас, Фиръавн Расулга осий бўлди ва Биз уни шиддатли азоб билан тутдик. ‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌
Факайфа Таттақӱна 'Ин Кафартум Йаұмӓан Йаҗ`алу Ал-Ұилдӓна Шӥбӓан 073-017 Агар кофир бўлсангиз, болаларнинг сочини оқартиб юборадиган кундан қандай сақланасиз?! (болаларнинг сочини оқартиб юборадиган кунқиёмат куни экани ҳаммага маълум.) ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ас-Самӓ'у Мунфаҭирун Биһи ۚ Кӓна Ұа`дуһу Маф`ӱлӓан 073-018 Унда осмон парчаланувчидир, У зотнинг ваъдаси амалга ошадир. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ‍‍
нна Һаҙиһи Таҙкиратун ۖ Фаман ШӓАттаҳаҙа 'Илá Раббиһи Сабӥлӓан 073-019 Албатта, булар эслатмадир, Ким хоҳласа, ўз Робиси томон йўл оладир. ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
нна Раббака Йа`ламу 'Аннака Тақӱму 'Аднá Мин Ćулуćайи Ал-Лайли Ұа Ниҫфаһу Ұа Ćулуćаһу Ұа Ҭӓ'ифатун Мина Ал-Лаҙӥна Ма`ака Ұа ۚ Аллӓһу Йуқаддиру Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра ۚ `Алима 'Ан Лан Тухҫӱһу Фатӓба `Алайкум ۖ Фӓқра'ӱ Мӓ Тайассара Мина Ал-Қур'ӓни ۚ `Алима 'Ан Сайакӱну Минкум Марđá ۙ Ұа 'Ӓҳарӱна Йаđрибӱна Фӥ Ал-'Арđи Йабтағӱна Мин Фаđли Аллӓһи ۙ Ұа 'Ӓҳарӱна Йуқӓтилӱна Фӥ Сабӥли Аллӓһи ۖ Фӓқра'ӱ Мӓ Тайассара Минһу ۚ Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ұа 'Ақриđӱ Аллаһа Қарđӓан Хасанӓан ۚ Ұа Мӓ Туқаддимӱ Ли'нфусикум Мин Ҳайрин Таҗидӱһу `Инда Аллӓһи Һуұа Ҳайрӓан Ұа 'А`žама 'Аҗрӓан ۚ Ұа Астағфирӱ Аллаһа ۖнна Аллӓһа Ғафӱрун Рахӥмун 073-020 Албатта, Роббинг сени кечанинг учдан биридан озроғини, ё ярмини, ё учдан бирини қоим бўлиб ўтказаётганингни ва сен билан бирга бўлганлардан ҳам бир тоифа (шундоқ қилаётганларини) биладир. Ва Аллоҳ кечаю кундузни Ўзи ўлчайдир. У сизлар ҳеч чидай олмаслигингизни билиб, сизларга (енгилликни) қайтарди. Бас (энди), Қуръондан муяссар бўлганича ўқинглар. Сизлардан келажакда касаллар бўлишини ҳам билди. Бошқалар ер юзида юриб, Аллоҳнинг фазлини ахтаришини, яна бошқалар эса, Аллоҳнинг йўлида жиҳод қилишларини (ҳам билди). Бас, ундан муяссар бўлганича қироат қилинглар. Ва намозни қоим қилинглар, закот беринглар ва Аллоҳга яхши қарз беринглар. Ўзингиз учун нима яхшилик қилган бўлсангиз, Аллоҳнинг ҳузурида ундан яхшироғини ва улканроқ ажрни топарсизлар. Аллоҳга истиғфор айтинглар. Албатта, Аллоҳ мағфират қилувчи ва раҳмдилдир. (Бу оят билан Аллоҳ таоло суранинг аввалидаги оятларга биноан фарз қилинган кечаси қоим бўлишни бекор қилди. Шундан сўнг кечада фарз намозлардан ташқари ибодат қилиш ихтиёрийга аланади. Ислом таълимотлари ҳар бир нарсада юксак инсоний фазилатлар ҳукм суришини йўлга қўйиб келган ва иншааллоҳ шундай бўлиб қолади.) ‌‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ۙ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۙ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‌ۚ‍‍‍‌ۖ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah