Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

72) Sūrat Al-Jinn

Printed format

72)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Қул 'Ӱхийа 'Илаййа 'Аннаһу Астама`а Нафарун Мина Ал-Җинни Фақӓлӱннӓ Сами`нӓ Қур'ӓнӓан `Аҗабӓан 072-001 Сен айт: Менга ваҳий қилиндики, Албатта жинлардан (бир неча) нафари қулоқ осдилар ва дедилар: Биз ажойиб Қуръонни эшитдик. ‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‌
Йаһдӥ 'Илá Ар-Рушди Фа'ӓманнӓ Биһи ۖ Ұа Лан Нушрика Бираббинӓ 'Ахадӓан 072-002 У тўғри йўлга ҳидоят қилур. Бас, биз унга иймон келтирдик ва ўз Роббимизга бировни ширк келтирмасмиз. (Жинлар ўз ақл-фаросатлари ила Қуръонни туширган Аллоҳ уларнинг Робилари эканлиги ва унга шерик бўлиши мумкин эмаслигини ҳам тушуниб етадилар. Макка мушрикларига ўхшаб Аллоҳга ширк келтирмасликларини таъкидлайдилар.) ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌
Ұа 'Аннаһу Та`ӓлá Җадду Раббинӓ Мӓ Аттаҳаҙа Ҫӓхибатан Ұа Лӓ Ұаладӓан 072-003 Ва, албатта, Роббимизнинг азамати юксак бўлди. У ўзига хотин ва фарзанд тутгани йўқ! ‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌
Ұа 'Аннаһу Кӓна Йақӱлу Сафӥһунӓ `Алá Аллӓһи Шаҭаҭӓан 072-004 Ва албатта эси пастимиз Аллоҳга ноҳақ гапларни айтарди. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Аннӓ Žананнӓн Лан Тақӱла Ал-'Инсу Ұа Ал-Җинну `Алá Аллӓһи Каҙибӓан 072-005 Ва, албатта, биз, инс ҳам, жин ҳам Аллоҳга (нисбатан) ёлғон гапирмас, деб ўйлардик. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌
Ұа 'Аннаһу Кӓна Риҗӓлун Мина Ал-'Инси Йа`ӱҙӱна Бириҗӓлин Мина Ал-Җинни Фазӓдӱһум Раһақӓан 072-006 Албатта, инсдан баъзи кишилар, жинларнинг баъзи кишиларидан паноҳ сўрардилар. Бас, бу(жин)лар у(инс)ларнинг гуноҳ ва хорлигини зиёда қилдилар. ‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Ұа 'Аннаһум Žаннӱ Камӓ Žанантумн Лан Йаб`аćа Аллӓһу 'Ахадӓан 072-007 Ва албатта у(инс)лар худди сизлар гумон қилганингиздек, Аллоҳ бирор кишини ўлгандан сўнг тирилтирмас, деб гумон қилардилар. ‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Ұа 'Аннӓ Ламаснӓ Ас-Самӓ'а Фаұаҗаднӓһӓ Мули'ат Харасӓан Шадӥдӓан Ұа Шуһубӓан 072-008 Ва албатта биз осмонга (етишни) талаб қилдик. Бас, уни кучли қўриқчиларга ва учқунларга тўлган ҳолда кўрдик. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌
Ұа 'Аннӓ Куннӓ Нақ`уду Минһӓ Мақӓ`ида Лилссамۖ Фаман Йастами`и Ал-'Ӓна Йаҗид Лаһу Шиһӓбӓан Раҫадӓан 072-009 Ва, алабатта, биз у(осмон)да тинглашга қулай жойларга жойлашиб олар эдик. Энди эса, ким қулоқ солса, ўзини пойлаб турган учқунга дучор бўладир. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌
Ұа 'Аннӓ Лӓ Надрӥ 'Ашаррун 'Урӥда Биман Фӥ Ал-'Арđи 'Амрӓда Биһим Раббуһум Рашадӓан 072-010 Ва, албатта, биз ер юзидагиларга ёмонлик ирода қилиндими ёки Роббилари уларга рушдни ирода қилдими-билмасмиз. ‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‍ ‌‍
Ұа 'Аннӓ Миннӓ Аҫ-Ҫӓлихӱна Ұа Миннӓ Дӱна Ҙӓлика ۖ Куннӓ Ҭарӓқа Қидадӓан 072-011 Ва, албатта, биздан солиҳлар ҳам ва бошқалар ҳам бор. Турли гуруҳлар бўлган эдик. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ۖ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‌
Ұа 'Аннӓ Žананнӓн Лан Ну`җиза Аллӓһа Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лан Ну`җизаһу Һарабӓан 072-012 Ва, албатта, биз Аллоҳни ер юзида ожиз қолдира олмаслигимизга ва ундан қочиб қутила олмаслигимизга ишондик. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‍ ‌‍‌
Ұа 'Аннӓ Ламмӓ Сами`нӓ Ал-Һудá 'Ӓманнӓ Биһи ۖ Фаман Йу'умин Бираббиһи Фалӓ Йаҳӓфу Баҳсӓан Ұа Лӓ Раһақӓан 072-013 Ва, албатта, биз ҳидоятни эшитган пайтимизда унга иймон келтирдик. Кимки ўз Роббисига иймон келтирса, савоби озайиб қолишдан ҳам, унга оғир юк юкланишидан ҳам қўрқмас. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Ұа 'Аннӓ Миннӓ Ал-Муслимӱна Ұа Миннӓ Ал-Қӓсиҭӱна ۖ Фаман 'Аслама Фа'ӱлӓ'ика Тахарраұ Рашадӓан 072-014 Ва, албатта, биздан мусулмонлар ва биздан адашганлар бор. Кимлар Исломга кирса, бас, улар ҳақ йўлни танлабдилар. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‍
Ұа 'Аммӓ Ал-Қӓсиҭӱна Факӓнӱ Лиҗаһаннама Хаҭабӓан 072-015 Ва, аммо, адашганлар, бас, жаҳаннамга ўтин бўлибдилар. (Оятда йўлдан адашганлар жаҳаннамга ёқилғи бўлишликлари ҳам аниқ, очиқ-ойдин айтилмоқда.) ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Аллаұи Астақӓмӱ `Алá Аҭ-Ҭарӥқати Л'асқайнӓһум Мӓ'ан Ғадақӓан 072-016 Ва агар улар тўғри йўлда мустақим бўлсалар, албатта, Биз кўп сув ила суғорамиз. ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍
Линафтинаһум Фӥһи ۚ Ұа Ман Йу`риđ `Ан Ҙикри Раббиһи Йаслук/һу `Аҙӓбӓан Ҫа`адӓан 072-017 У ила уларни синаш учун. Ва кимки ўз Роббиси зикридан юз ўригса, уни У зот қийин азобга соладир. ‍‍‍ۚ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍‌
Ұа 'Анна Ал-Масӓҗида Лиллӓһ Фалӓ Тад`ӱ Ма`а Аллӓһи 'Ахадӓан 072-018 Ва, алабатта, масжидлар Аллоҳникидир. Бас, Аллоҳдан бошқага дуо қилманг. (Масжидлар Аллоҳга ибодат қилиш учун бино қилинган жойлардир, шунинг учун ҳам улар Байтуллоҳ Аллоҳнинг уйи деб аталади. Бошқа дин вакиллари ўз ибодатхоналарида Аллоҳга ширк келтиришар, ягона Аллоҳдан ўзгага ҳам ибодат, дуо қилишарди. Аллоҳ таоло бу оятда Ўз Пайғамбари ва мўмин-мусулмонларни тавҳидга-фақат Аллоҳнинг Ўзига ибодат қилишга чақиради.) ‌ ‍‍ ‌‌
Ұа 'Аннаһу Ламмӓ Қӓма `Абду Аллӓһи Йад`ӱһу Кӓдӱ Йакӱнӱна `Алайһи Либадӓан 072-019 Ва, албатта, Аллоҳнинг бандаси Унга ибодат қилиб турганда улар унинг атрофида от ёлидек тўпланиб, босиб юборай дейишди. (Бу оятда жинларнинг Пайғамбар алайҳиссалом ҳузурларига иккинчи бор келиб Қуръон эшитганлари пайти тасвирланяпти.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Қул 'ИннамӓдРаббӥ Ұа Лӓ 'Ушрику Биһи~ 'Ахадӓан 072-020 Сен:Албатта, мен фақат ўз Роббимга ибодат қиламан ва Унга ҳеч кимни ширк келтирмасман, деб айт. ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ~‍ ‌‌
Қул 'Иннӥ Лӓмлику Лакум Đаррӓан Ұа Лӓ Рашадӓан 072-021 Сен:Албатта, мен сизлар учун зарарга ҳам, манфаатга ҳам молик эмасман-деб айт. ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍
Қул 'Иннӥ Лан Йуҗӥранӥ Мина Аллӓһи 'Ахадун Ұа Лан 'Аҗида Мин Дӱниһи Мултахадӓан 072-022 Сен:Албатта, мени ҳеч ким Аллоҳ(азоби)дан сақлаб қола олмас ва ҳаргиз Аллоҳдан ўзга пушти паноҳ топа олмасман. ‍ ‌‍ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍
'Иллӓ Балӓғӓан Мина Аллӓһи Ұа Рисӓлӓтиһи ۚ Ұа Ман Йа`ҫи Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Фа'инна Лаһу Нӓра Җаһаннама Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан 072-023 Менинг вазифам, фақат, Аллоҳнинг топшириқларини етказишдир. Кимки Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарига бўйсунмаса, унга жаҳаннам оташи бор, унда абадий қолажаклар. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Хаттá 'Иҙӓ Ра'аұ Мӓ Йӱ`адӱна Фасайа`ламӱна Ман 'Аđ`афу Нӓҫирӓан Ұа 'Ақаллу `Ададӓан 072-024 Токи уларга ваъда қилинган нарсани кўрганларида, кимнинг ёрдамчиси заифу, кимнинг сони озлигини ҳам биларлар, деб айт. ‌ ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌
Қул 'Ин 'Адрӥқарӥбун Мӓ Тӱ`адӱна 'Ам Йаҗ`алу Лаһу Раббӥ 'Амадӓан 072-025 Сен:Сизларга ваъда қилинган нарса яқинми ёки Роббим унга узоқ муддат қилганмибилмайман. ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌
`Ӓлиму Ал-Ғайби Фалӓ Йуžһиру `Алá Ғайбиһи~ 'Ахадӓан 072-026 У ғайбни билувчидир ва ҳеч кимни Ўз ғойбидан хабардор қилмайди. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ~‍ ‌‌
'Иллӓ Мани Артаđá Мин Расӱлин Фа'иннаһу Йаслуку Мин Байни Йадайһи Ұа Мин Ҳалфиһи Раҫадӓан 072-027 Магар Ўзи рози бўлган Пайғамбарлар. Албатта Аллоҳ унинг олдидан ҳам, ортидан ҳам кузатиб юрувчи қўйиб қўядир. ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌
Лийа`лама 'Ан Қадблағӱ Рисӓлӓти Раббиһим Ұа 'Ахӓҭа Бимӓ Ладайһим Ұа 'Ахҫá Кулла Шай'ин `Ададӓан 072-028 Пайғамбарлар ўз Роббилари рисолаларини дарҳақиқат етказганликларини билиш учун ва Аллоҳ бандалар ҳузуридаги барча нарсани ихота қилиб олганлигини ва ҳамма нарсани адади, ҳисобини қилганлигини билиш учун, деб айт. (Пайғамбарлар муҳофазаси учун қўйилган фаришталар бир йўла, уларнинг Аллоҳнинг динини одамларга қандоқ етказаётганларига гувоҳ ҳам бўлиб турадилар. Аллоҳ ҳамма нарсани Ўз ихтиёрига олиб ўрагани, ҳамма нарсанинг ҳисоб-китобини қилиб туришига ҳам шоҳиддирлар.) ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah