Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

70) Sūrat Al-Ma`ārij

Printed format

70)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Са'ала Сӓ'илун Би`аҙӓбин Ұӓқи`ин 070-001 Сўровчи воқеъ бўлувчи азоб ҳақида сўради. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍
Лилкӓфирйна Лайса Лаһу Дӓфи`ун 070-002 Кофирлар устига. У(азоб)ни даф қилувчи йўқдир. ‍‍‍ ‍ ‌‌
Мина Аллӓһи Ҙӥ Ал-Ма`ӓриҗи 070-003 У маъорижлар эгаси Аллоҳдандир. ‍ ‌
Та`руҗу Ал-Малӓ'икату Ұа Ар-Рӱху 'Илайһи Фӥ Йаұмин Кӓна Миқдӓруһу Ҳамсӥна 'Алфа Санатин 070-004 Фаришталар ва Руҳ Унинг ҳузурига миқдори эллик минг йил бўлган кунда кўтариладир. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Фӓҫбир Ҫабрӓан Җамӥлӓан 070-005 Бас, чиройли сабр қил. ‍‍‍‍‍‌‌
ннаһум Йараұнаһу Ба`ӥдӓан 070-006 Албатта, улар у(қиёмат)ни узоқ деб билурлар. ‍ ‍‌‍
Ұа Нарӓһу Қарӥбӓан 070-007 Ва Биз уни жуда яқин деб билурмиз. ‍‌
Йаұма Такӱну Ас-Самӓ'у Кӓлмуһли 070-008 У кунда осмон худди қора мой қолдиқларига ўхшаб қоладир. ‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Ұа Такӱну Ал-Җибӓлу Кӓл`иһни 070-009 Ва тоғлар худди титилган жунга ўхшаб қоладир. ‍‍ ‍‍
Ұа Лӓ Йас'алу Хамӥмун Хамӥмӓан 070-010 Ва яқин дўст ўз дўстидан сўрамайдир. ‌ ‍‍‍‍
Йубаҫҫарӱнаһум ۚ Йаұадду Ал-Муҗриму Лаұ Йафтадӥ Мин `Аҙӓби Йаұми'иҙин Бибанӥһи 070-011 Уларни кўриб турурлар. Гуноҳкор ўша кун азобидан қутулиш учун ўз болаларини ҳам. ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌
Ұа Ҫӓхибатиһи Ұа 'Аҳӥһи 070-012 Хотинини ва ака-укасини ҳам, ‍‍ ‌‌‍
Ұа Фаҫӥлатиһи Аллатӥ Ту'уұйһи 070-013 Ва уни ўзига олган қабиласини ҳам.
Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ćумма Йунҗӥһи 070-014 Ва ер юзидаги жамийки кимсаларни ҳам фидо қилишни, сўнгра ўзи нажот топишни истайдир. ‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍
Каллӓ ۖннаһӓ Лаžá 070-015 Йўқ! Албатта у(жаҳаннам) кучли алангадир. ۖ‍‌ ‍‍‍
Наззӓ`атан Лилшшаұá 070-016 Бошнинг терисини сидириб олувчидир. (Бош териси шилиб олинган дўзахийга Аллоҳ таоло яна янги тери ато этади. Жаҳаннам ўти эса яна уни шилиб олади ва шу тариқа тўхтовсиз давом этаверади.) ‌ ‌
Тад`ӱ Ман 'Адбара Ұа Таұаллá 070-017 У чақирадир; орқага кетган ва юз ўгирганни. ‌ ‍‌‌ ‌
Ұа Җама`а Фа'аұ`á 070-018 Ва (молни) йиғиб беркитганни.
нна Ал-'Инсӓна Ҳулиқа Һалӱ`ӓан 070-019 Албатта, инсон ҳалуъ қилиб яратилгандир. (Ҳалуъ сўзи ҳирс, зажр, чидамсизлик ва сабрсизлик маъноларини мужассамлаштиради.) ‍‍‍‍ ‍‍
'Иҙӓ Массаһу Аш-Шарру Җазӱ`ӓан 070-020 Агар унга ёмонлик етса, чидамсиздир. ‌‌‌ ‍‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Массаһу Ал-Ҳайру Манӱ`ӓан 070-021 Ва агар яхшилик етса, кўп ман қилувчидир. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ Ал-Муҫаллӥна 070-022 Магара намоз ўқувчиларгина мустаснодир. ‍‍
Ал-Лаҙӥна Һум `Алá Ҫалӓтиһим Дӓ'имӱна 070-023 Улар намозларида доим бўладиганлардир. ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Фӥмұӓлиһим Хаққун Ма`лӱмун 070-024 Уларнинг молу мулкларида мвълум ҳақ бордир. ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Лилссӓ'или Ұа Ал-Махрӱми 070-025 Сўровчи ва бечоралар учундир. ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йуҫаддиқӱна Бийаұми Ад-Дӥни 070-026 Ва улар қиёмат кунини тасдиқлайдиганлардир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Мин `Аҙӓби Раббиһим Мушфиқӱна 070-027 Ва улар ўз Роббилари азобидан қўрқадиганлардир. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍
нна `Аҙӓба Раббиһим Ғайру Ма'мӱнин 070-028 Албатта Роббиларининг азобидан омонлик йўқдир. ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Лифурӱҗиһим Хӓфиžӱна 070-029 Ва улар ўз фаржларини сақлайдиганлардир. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Иллӓ `Алá 'Азұӓҗиһим 'Аұ Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Фа'иннаһум Ғайру Малӱмӥна 070-030 Магарам ўз хотинлари ёки ўз мулки бўлганлар мустаснодир. Албатта улар бунга маломат қилинмайдир. ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Фамани Абтағá Ұарӓ'а Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-`Ӓдӱна 070-031 Кимки ўшандан ўзгани истаса, бас, улар чегарадан чиққанлардир. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Ли'мӓнӓтиһим Ұа `Аһдиһим Рӓ`ӱна 070-032 Улар омонатларига ва аҳдларига риоя қиладиганлардир. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Бишаһӓдӓтиһим Қӓ'имӱна 070-033 Ва улар гувоҳликларини тўғри берадиганлардир. ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум `Алá Ҫалӓтиһим Йухӓфиžӱна 070-034 Улар намозларини муҳофаза қиладиганлардир. ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Фӥ Җаннӓтин Мукрамӱна 070-035 Ўшалар жаннатларда ҳурматланадиганлардир. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Фамӓли Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Қибалака Муһҭи`ӥна 070-036 Куфр келтирганларга нима бўлдики, бўйинларини чўзиб сен томон шошмоқдалар?! ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
`Ани Ал-Йамӥни Ұа `Ани Аш-Шимӓли `Изӥна 070-037 Ўнг тарафдан ва чап тарафдан тўп-тўп бўлмоқдалар?! (Пайғамбар саллоллоҳу алайҳи васаллам Қуръон тиловат қилганларида мушриклар шошилиб келиб, тўп-тўп бўлиб ўтиришар ва кўз узмай тикилиб туришар эдилар.) ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
'Айаҭма`у Куллу Амри'ин Минһумн Йудҳала Җанната На`ӥмин 070-038 Улардан ҳар бир киши наъим жаннатга киритилишни тамаъ қиладими? ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍
Каллӓ ۖннӓ Ҳалақнӓһум Миммӓ Йа`ламӱна 070-039 Йўқ! Албатта, Биз уларни ўзлари билган нарсадан яратганмиз. ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Фалӓқсиму Бирабби Ал-Машӓриқи Ұа Ал-Мағӓриби 'Иннӓ Лақӓдирӱна 070-040 Машриқлар ва мағриблар Роббиси билан қасам ичаманки, албатта Биз қодирмиз. ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌
`Алáн Нубаддила Ҳайрӓан Минһум Ұа Мӓ Нахну Бимасбӱқӥна 070-041 Ўринларига улардан яхшироқларини алмаштиришга қодирмиз ва Биз бу ишни қилишдан ожиз эмасмиз. ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Фаҙарһум Йаҳӱđӱ Ұа Йал`абӱ Хаттá Йулӓқӱ Йаұмаһуму Ал-Лаҙӥ Йӱ`адӱна 070-042 Уларни тек қўй. То ваъда қилинган кунга йўлиққунларича хоҳлаганларига шўнғийверсинлар ва ўйнайверсинлар. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Йаұма Йаҳруҗӱна Мина Ал-'Аҗдӓćи Сирӓ`ӓан Ка'аннаһум 'Илá Нуҫубин Йӱфиđӱна 070-043 У кунда худди санамлар (ибодатига) шошганларидек, қабрларидан шошиб чиқурлар. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҳӓши`атан 'Абҫӓруһум Тарһақуһум Ҙиллатун ۚ Ҙӓлика Ал-Йаұму Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йӱ`адӱна 070-044 Кўзлари қўрқинчга тўлган, ўзларини хорлик қоплаган ҳолда турурлар. Бу ўша-уларга ваъда қилинган кундир. (Қиёматни инкор этувчиларга бундан ортиқ таҳдид бўлмаса керак!) ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah