Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

63) Sūrat Al-Munāfiqūn

Printed format

63)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Иҙӓ Җӓ'ака Ал-Мунӓфиқӱна Қӓлӱ Наш/һаду 'Иннака Ларасӱлу Аллӓһи Ұа ۗ Аллӓһу Йа`ламу 'Иннака Ларасӱлуһу Ұа Аллӓһу Йаш/һаду 'Инна Ал-Мунӓфиқӥна Лакӓҙибӱна 063-001 Мунофиқлар ҳузурингга келганларида, гувоҳлик берамизки, сен, албатта, Аллоҳнинг Расулисан, дерлар. Ҳолбуки, Аллоҳ албатта сен Унинг Расули эканингни биладир. Ва Аллоҳ гувоҳли берурки, албатта, мунофиқлар ёлғончидирлар. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍ ۗ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Аттаҳаҙӱ 'Аймӓнаһум Җуннатан Фаҫаддӱ `Ан Сабӥли Аллӓһи ۚннаһум Сӓ'а Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 063-002 Улар қасамларини қалқон қилиб олдилар ва (одамларни) Аллоҳнинг йўлидан бурдилар. Бас, албатта, уларнинг қилган ишлари ёмон бўлди! ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Ҙӓлика Би'аннаһум 'Ӓманӱ Ćумма Кафарӱ Фаҭуби`а `Алá Қулӱбиһим Фаһум Лӓ Йафқаһӱна 063-003 Бунга сабаб шуки, улар иймон келтирдилар, сўнг кофир бўлдилар, бас, қалбларига муҳр босилди. Энди улар фаҳмламаслар. ‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'айтаһум Ту`җибука 'Аҗсӓмуһум ۖ Ұа 'Ин Йақӱлӱ Тасма` Лиқаұлиһим ۖ Ка'аннаһум Ҳушубун Мусаннадатун ۖ Йахсабӱна Кулла Ҫайхатин `Алайһим ۚ Һуму Ал-`Адӱұу Фӓхҙарһум ۚ Қӓталаһуму Аллӓһу ۖннá Йу'уфакӱна 063-004 Ва агар уларни кўрсанг, жисмлари сени ажаблантирур ва агар гапирсалар, гапларига қулоқ осурсан. Улар худди суяб қуйилган ходага ўхшарлар. Ҳар қичқириқни зиддиларига ҳисоблайдилар. Улар душмандирлар. Улардан ҳазир бўл. Аллоҳ уларга уруш очсин, ҳақдан қандоқ ўгирилурлар. (Бу оятда Аллоҳ таоло мунофиқларнинг баъзи сифатлари ва тасарруфларини мўминлар улардан эҳтиёт бўлишлари учун баён қилмоқда. Чунки мунофиқларнинг ичида чиройли юзли, келишган гавдали, сўзга уста кишилар бор. Бундай қараганда, келишган, туппа-тузук одамлар, гаплари ҳам кишиларни ром қиладиган. Масалан, мунофиқларнинг ўша пайтдаги раҳбари Абдуллоҳ ибн Убай қоматли, чиройли ва сўзламол одам эди. Бошқа мунофиқлардан ҳам унга ўхшашлари бор эди. Пайғамбар алайҳиссаломнинг мажлисларига келиб, деворга суяниб ўтирар эдилар. Саҳобалар уларнинг қоматларига ҳавас билан боқишар, гапларига қулоқ солар эдилар. Лекин барибир қалблари иймондан, яхшиликдан холи бўлгани учун Аллоҳ таоло уларни деворга суяб қўйган ходага ўхшатмоқда.) ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌ۖ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ۚ ۖ‍‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Та`ӓлаұ Йастағфир Лакум Расӱлу Аллӓһи Лаұұаұ Ру'ӱсаһум Ұа Ра'айтаһум Йаҫуддӱна Ұа Һум Мустакбирӱна 063-005 Ва агар уларга: Келинглар, Аллоҳнинг Расули сизларга истиғфор айтадир, дейилса, улар бошларини чайқарлар. Ва уларни мутакаббирлик ҳолида юз ўгираётганларини кўрарсан. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Саұӓ'ун `Алайһим 'Ӓстағфарта Лаһумм Лам Тастағфир Лаһум Лан Йағфира Аллӓһу Лаһум ۚнна Аллӓһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Фӓсиқӥна 063-006 Уларга истиғфор айтасанми ёки айтмайсанми-улар учун бари бир. Аллоҳ уларни ҳеч мағфират қилмас. Зеро, Аллоҳ фосиқ қавмларни ҳидоятга бошламас. (Истиғфор айтиш - гуноҳнинг кечишини Аллоҳдан сўраш. Суранинг нозил бўлиши ҳақидаги ривоятларда келишича, мунофиқларнинг раҳбари Абдуллоҳ ибн Убайнинг ёлғончилиги фош бўлгандан сўнг кишилар унга: Энди Расулуллоҳнинг ҳузурларига бориб узр сўра, у киши сенинг гуноҳларингни кечишини сўраб Аллоҳга дуо қилсалар, гуноҳларинг мағфират қилинса ажаб эмас, дейишганда, мутакаббирлик билан бош чайқаб, бормаган экан. Лекин оятнинг ҳукми ҳамма мунофиқлар учун бир.) ‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Һуму Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Лӓ Тунфиқӱ `Алá Ман `Инда Расӱли Аллӓһи Хаттá Йанфаđđӱ ۗ Ұа Лиллӓһ Ҳазӓ'ину Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лакинна Ал-Мунӓфиқӥна Лӓ Йафқаһӱна 063-007 Улар, Расулуллоҳнинг ҳузуридагиларга нафақа берманглар, токи тарқаб кетсинлар, дерлар. Ҳолбуки, осмонлару ернинг хазиналари Аллоҳникидир. Ва лекин мунофиқлар тушунмаслар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Йақӱлӱна Ла'ин Раҗа`нӓ 'Илá Ал-Мадӥнати Лайуҳриҗанна Ал-'А`аззу Минһӓ Ал-'Аҙалла ۚ Ұа Лиллӓһ Ал-`Иззату Ұа Лирасӱлиһи Ұа Лилму'уминӥна Ұа Лакинна Ал-Мунӓфиқӥна Лӓ Йа`ламӱна 063-008 Улар, агар Мадинага қайтиб борсак, албатта азиз хорни ундан чиқарур, дерлар. Ҳолбуки, азизлик Аллоҳга, Унинг Расулига ва мўминларига хосдир. Лекин мунофиқлар билмаслар. (Ушбу ояти карима мунофиқлар бошлиғининг Пайғамбар алайҳиссаломни Мадинадан хорларча қувиб чиқараман, деб қилган дўқ-пўписасига раддия беради. Мадинага қайтиб борсак, дейилгандан мурод Мусталақ қавмига қарши ғазотдан қайтиб Мадина шаҳрига борсак, деганидир. Бундан кўриниб турибдики, мунофиқлар қарши турли жабҳа ва услубларни, шу жумладан, маҳаллийчиликни ҳам ишга соладилар.) ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тулһикуммұӓлукум Ұа Лӓ 'Аұлӓдукумн Ҙикри Аллӓһи ۚ Ұа Ман Йаф`ал Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 063-009 Эй иймон келтирганлар. Молларингиз ва болаларингиз сизни Аллоҳнинг зикридан чалғитмасин. Ким шундай қилса, бас, ана ўшалар ютқазувчилардир. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Ұа 'Анфиқӱ Мин Мӓ Разақнӓкум Мин Қабли 'Ан Йа'тийа 'Ахадакуму Ал-Маұту Файақӱла Рабби Лаұлӓҳҳартанӥ 'Илá 'Аҗалин Қарӥбин Фа'аҫҫаддақа Ұа 'Акун Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 063-010 Ва бирингизга ўлим келиб: Эй Роббим, агар менинг ўлимимни яқин муддатга орқага сурсанг, бас, садақа қилиб солиҳлардан бўлсам, демасдан аввал Биз сизларга ризқ қилиб берган нарсалардан нафақа қилинг. (Ризқнинг асосий манбаи Аллоҳнинг Ўзидир ва У одамларга Ўзи хоҳлаганича бериб қўйган ва унинг нафақа, хайр-эҳсон қилиб туришга буюрган. Албатта, бу иш ўлим келишидан аввал бўлиши шарт. Соғ-саломатликда, ҳамма нарсага қодирлик пайтда хайр-эҳсон қилса, ўрнига тушади.) ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍
Ұа Лан Йу'уаҳҳира Аллӓһу Нафсӓан 'Иҙӓ Җӓ'а 'Аҗалуһӓ Ұа ۚ Аллӓһу Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 063-011 Аллоҳ ажали келган жонни ҳеч-ҳеч орқага сурмас. Зеро, Аллоҳ нима қилаётганингиздан хабардордир. (Оқил киши бошига ўлим келмасидан хайрли ишларни кўпроқ қилиб қолишга интилади ва шундай бўлиши ҳам лозим. Чунки Аллоҳ таоло ҳар бир гапу ишдан хабардор зотдир.) ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah