Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

64) Sūrat At-Taghābun

Printed format

64)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йусаббиху Лиллӓһ Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۖ Лаһу Ал-Мулку Ұа Лаһу Ал-Хамду ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 064-001 Осмонлардаги нарсалар ва ердаги нарсалар Аллоҳга тасбиҳ айтурлар. Мулк Унга хосдир, мақтов ҳам Унга хосдир ва У барча нарсага қодирдир. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Фаминкум Кӓфирун Ұа Минкум Му'уминун Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 064-002 У сизларни яратган зотдир. Бас, баъзиларингиз кофир ва баъзиларингиз мўминдир. Аллоҳ нима қилаётганингизни кўриб турувчидир. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи Ұа Ҫаұұаракум Фа'ахсана Ҫуұаракум ۖ Ұа 'Илайһи Ал-Маҫӥру 064-003 У осмонлару ерни ҳақ билан яратди. Ва қиёфангизни чиройли сувратда қилди. Ва қайтиб бориш Унинг Ўзигадир. (Уламоларимиз Осмонлару ерни ҳақ билан яратди жумласини Ҳикмат билан яратди, деб тушунтирадилар. Осмондаги ҳисобсиз юулдузлар ва бошқа жисмлар, уларнинг бир-биридан маълум узоқликда ва қатъий тартибда жойлашиши, ҳали инсон илми етмаган кўпгина нарса ва ҳодисалар уларни ягона Аллоҳ яратганини тасдиқлайди.) ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‌‍ ‍‌‍ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍
Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Йа`ламу Мӓ Тусиррӱна Ұа Мӓ Ту`линӱна Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 064-004 У осмонлару ердаги нарсаларни биладир. Сизлар сир тутаётган нарсани ҳам ва эълон қилаётган нарсани ҳам биладир. Аллоҳ кўкракдаги нарсаларни ҳам билувчидир. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
'Алам Йа'тикум Наба'у Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин Қаблу Фаҙӓқӱ Ұабӓла 'Амриһим Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 064-005 Сизларга олдин кофир бўлганларнинг хабари келмадими? Бас, улар ўз ишларининг азобини татидилар ва уларга аламли азоблар бор. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Ҙӓлика Би'аннаһу Кӓнат Та'тӥһим Русулуһум Бил-Баййинӓти Фақӓлӱ 'Абашарун Йаһдӱнанӓ Факафарӱ Ұа Таұаллаұ ۚ Ұа Астағнá Аллӓһу Ұа ۚ Аллӓһу Ғанӥйун Хамӥдун 064-006 Бунинг боиси шундаки, уларга Пайғамбарлари ойдин далиллар билан келардилар, улар бўлса, бизни башар ҳидоятга бошлайдими, деб куфрга кетардилар ва (ҳақдан) юз ўгирардилар. Ва Аллоҳ беҳожат бўлди. Аллоҳ беҳожат ва мақталгандир. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‍‌ ۚ
За`ама Ал-Лаҙӥна Кафарӱн Лан Йуб`аćӱ ۚ Қул Балá Ұа Раббӥ Латуб`аćунна Ćумма Латунабба'уунна Бимӓ `Амилтум ۚ Ұа Ҙалика `Алá Аллӓһи Йасӥрун 064-007 Кофирлар ҳеч қайта тирилмасликларини даъво қилдилар. Сен:Ундоқ эмас, Роббим билан қасамки, албатта қайта тирилтирилурсизлар, сўнгра қилган ишларингиздан хабардор қилинурсизлар. Бу иш Аллоҳ учун осондир, деб айт. ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌
Фа'ӓминӱ Биллӓһи Ұа Расӱлиһи Ұа Анӱри Ал-Лаҙӥнзалнӓ Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 064-008 Бас, Аллоҳга, Унинг Расулига ва Биз туширган нурга иймон келтиринглар. Аллоҳ нима қилаётганингиздан хабардордир. ‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Йаұма Йаҗма`укум Лийаұми Ал-Җамۖ Ҙӓлика Йаұму Ат-Тағӓбуни ۗ Ұа Ман Йу'умин Биллӓһи Ұа Йа`мал Ҫӓлихӓан Йукаффир `Анһу Саййи'ӓтиһи Ұа Йудҳилһу Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۚ Ҙӓлика Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 064-009 У сизларни Жамлаш кунига тўплайдиган кунни эсланг. У кун тағобун кунидир. Ким Аллоҳга иймон келтирса ва солиҳ амаллар қилса, унинг гуноҳларини кечирур ва остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритур. Унда абадул-абад қолурлар. Бу улкан ютуқдир. (Жамлаш куни, Аллоҳ у куни аввалги ва охирги барча бандаларни жамлайди. Тағобун куни. Арабча тағобун ғибн сўзидан олинган бўлиб, баҳонинг пастлашини билдиради. Қиёмат куни кофирлар иймонни тарк қилганлари учун баҳолари пастлаб, дўзахга равона бўладилар. Яхши ишларни камроқ қилиб қолган мўминлар ҳам баҳолари пастлаб, жаннатнинг олий мартабаларига ета олмай қоладилар.) ‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍‍ۗ ‌‍‌ ‍‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ‌‌ ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 064-010 Куфр келтириб, Бизнинг оятларимизни ёлғонга чиқарганлар, ана ўшалар, оташ эгаларидир. Унда абадий қолурлар. Қандоқ ҳам ёмон жой у! ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍
Мӓҫӓба Мин Муҫӥбатин 'Иллӓ Би'иҙни Аллӓһи ۗ Ұа Ман Йу'умин Биллӓһи Йаһди Қалбаһу Ұа ۚ Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 064-011 Сизга Аллоҳнинг изнисиз ҳеч бир мусибат етмас. Ким Аллоҳга иймон келтирса, У зот унинг қалбини ҳидоятга солур. Аллоҳ ҳар бир нарсани билувчидир. (Бандага Аллоҳнинг қозои қадарисиз, илмисиз ҳеч бир мусибат етмайди, деган эътиқод доимо инсон хотирасида туриши керак. Пайғамбаримиз ҳадисларидан бирида: ...Ва билгинки, сенга етган мусибат адашиб бошқага ўтиши мумкин эмас, агар бошқага бўлса, сенга етмасди..., деганлар.) ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍ ۚ
Ұа 'Аҭӥ`ӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла ۚ Фа'ин Таұаллайтум Фа'иннамӓ `Алá Расӱлинӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 064-012 Аллоҳга итоат қилинг ва ҳамда Расулга итоат қилинг. Агар юз ўгириб кетсангиз, бас, Бизнинг Расулимизга очиқ-ойдин етказиш, холос. ‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‍‌ ‌ ‌‍
Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۚ Ұа `Алá Аллӓһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 064-013 Аллоҳ, Ундан ўзга ибодатга сазовор зот йўқ. Бас, мўминлар Аллоҳнинг Ўзигагина таваккал қилсинлар. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱнна Мин 'Азұӓҗикум Ұа 'Аұлӓдикум `Адӱұӓан Лакум Фӓхҙарӱһум ۚ Ұа 'Ин Та`фӱ Ұа Таҫфахӱ Ұа Тағфирӱ Фа'инна Аллӓһа Ғафӱрун Рахӥмун 064-014 Эй иймон келтирганлар! Албатта, жуфтларингиздан ва болаларингиздан сизга душман бор, бас, улардан ҳазир бўлинг. Ва агар афв этсангиз, кўнгилга олмасангиз ва айбларини кечирсангиз, бас, албатта, Аллоҳ кечирувчи ва раҳмдил зотдир. (Оятнинг нозил бўлиш сабаби ҳақидаги ривоятда айтилишича: бир гуруҳ кишилар Маккада иймонга келиб, Мадинага ҳижрат қилишмоқчи бўлганларида, хотин ва бола-чақалари, бизни ташлаб қаёққа борасан, деб тўсиқ бўлишган экан. Вақти келиб Мадинага боришса, улардан аввал ҳижрат қилганлар динда илғор бўлиб кетишибди. Шунда уларни ҳижратдан тўсган оила аъзоларига иқоб қилишмоқчи бўлганларида Аллоҳ таоло: Ва агар афв этсангиз, кўнгилга олмасангиз ва айбларини кечирсангиз, бас, албатта, Аллоҳ кечирувчи ва раҳмдил зотдир, деган оятини тушириб, уларни бу ишдан қайтарган экан.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍
ннамӓмұӓлукум Ұа 'Аұлӓдукум Фитнатун Ұа ۚ Аллӓһу `Индаһу~җрун `Аžӥмун 064-015 Албатта, мол-мулкларингиз ва фарзандларингиз синовдан бошқа нарса эмас. Ва Аллоҳнинг ҳузурида улуғ ажр бор. (Мол-мулк киши учун синовдир. Қўлига мол-дунё келганда ҳам ҳовлиқмасдан, тўғри йўлда сарфласа, ибодатини вақтида қилса, улкан савобларга эга бўлади. Аммо дунёга берилиб йўлдан озса, ҳаром-хариш ишларни қилса, мол топиш учун гуноҳ йўлларга ҳам кираверса, унда синовдан ўта олмаган бўлади ва гуноҳига яраша жазосини олади. Шунингдек, фарзандлар ҳам Аллоҳнинг улкан неъмати. Уларни тўғри тарбиялаб, художўй қилиб ўстирилса, икки дунёнинг обрўйини олиб беради. Агар тескариси бўлса, икки дунёда шарманда қилади. Демак, Аллоҳнинг муҳаббатини, мол-мулк ва фарзандлар муҳабатидан устун қўймоқ зарур. Чунки унинг ҳузурида улуғ ажр бор.) ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ۚ ‍‌‍‍~‍‌ ‍‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Мӓ Астаҭа`тум Ұа Асма`ӱ Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ұа 'Анфиқӱ Ҳайрӓан Ли'нфусикум ۗ Ұа Ман Йӱқа Шухха Нафсиһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 064-016 Аллоҳга қўлингиздан келганича тақво қилинг ва (амрини) тингланг ва итоат қилинг ва инфоқ қилинг - ўзингизга яхши бўлади. Ва кимки нафсининг қизғанчиқлигидан сақланса, ана ўшалар нажот топувчилардир. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ۗ ‌‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍
н Туқриđӱ Аллаһа Қарđӓан Хасанӓан Йуđӓ`ифһу Лакум Ұа Йағфир Лакум Ұа ۚ Аллӓһу Шакӱрун Халӥмун 064-017 Агар Аллоҳга яхши қарз берсангиз, У сизга кўпайтириб берур ва сизни кечирур. Аллоҳ шакур ва ҳалимдир. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‌‌
`Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 064-018 У ғойиб ва ошкорни билувчи, азиз ва ҳаким зотдир. ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah