Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

61) Sūrat Aş-Şaf

Printed format

61)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Саббаха Лиллӓһ Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 061-001 Осмонлару ердаги барча нарсалар Аллоҳга тасбиҳ айтадир. У зот ғолиб ва ҳикмат эгасидир. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ Лима Тақӱлӱна Мӓ Лӓ Таф`алӱна 061-002 Эй иймон келтирганлар! Нима учун қилмаган нарсангизни гапирасиз. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Кабура Мақтӓан `Инда Аллӓһи 'Ан Тақӱлӱ Мӓ Лӓ Таф`алӱна 061-003 Қилмаган нарсангизни гапиришингиз Аллоҳнинг наздида қаттиқ ёмон кўрилгандир. (Жиҳод фарз қилинишидан аввал бир гуруҳ мўминлар, агар Аллоҳ таоло бизни Ўзи энг суядиган амалга буюрганда эди, уни бажариб улкан савобларга эришардик, деб орзу қилиб юришарди. Шунда Аллоҳ Пайғамбар алайҳиссаломга ваҳий юбориб, жиҳодни фарз қилди, аммо аввал гапириб юрганларга бу амр машаққатли туюлди, оғир ботди. Шундан сўнг Аллоҳ таоло юқоридаги оятларни тушириб, уларни огоҳлантирди. Бундан камида иккита ибрат чиқади: биринчиси - жиҳод Аллоҳ нақадар суйган амаллардан эканини ҳамда иккинчиси - айтганига амал қилиш энг олий даражадаги мартаба эканини биламиз. Бу гаплар ҳар бир ислом умматига тегишлидир. Қайси уммат - миллат шунга амал қилса, Аллоҳ олдида улкан савобга, ҳаётда эса улкан тараққиётга эришади.) ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌
нна Аллӓһа Йухиббу Ал-Лаҙӥна Йуқӓтилӱна Фӥ Сабӥлиһи Ҫаффӓан Ка'аннаһум Бунйӓнун Марҫӱҫун 061-004 Албатта, Аллоҳ Ўз йўлида худди жипс бинодек бўлиб, сафда туриб уруш қиладиганларни яхши кўрадир. (Аллоҳ таоло мўминлар жамиятини доимо бирдам, ҳамфикр ва жипслашган бўлишини хоҳлайди. Бу оятда эса урушда ҳам бирдам бўлишга, жипслашиб, душманни бир жабҳа бўлиб қарши олишга буюрмоқда.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лиқаұмиһи Йӓ Қаұми Лима Ту'уҙӱнанӥ Ұа Қад Та`ламӱна 'Аннӥ Расӱлу Аллӓһи 'Илайкум ۖ Фаламмӓ Зӓғӱ 'Азӓға Аллӓһу Қулӱбаһум Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Фӓсиқӥна 061-005 Мусо ўз қавмига: Эй қавмим, Аллоҳнинг Расули эканимни билиб туриб, яна нима учун менга озор берасиз, деганини эсла. Улар (ҳақдан) бурилган эдилар Аллоҳ уларнинг қалбини буриб қўйди. Аллоҳ фосиқ қавмларни ҳидоят қилмас. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۖ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла `Ӥсá Абну Марйама Йӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла 'Иннӥ Расӱлу Аллӓһи 'Илайкум Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадаййа Мина Ат-Таұрӓати Ұа Мубашширӓан Бирасӱлин Йа'тӥ Мин Ба`дӥ Асмуһу~ 'Ахмаду ۖ Фаламмӓ Җӓ'аһум Бил-Баййинӓти Қӓлӱ Һӓҙӓ Сихрун Мубӥнун 061-006 Ийсо ибн Мариям: Эй Бани Исроил, албатта, мен ўзимдан олдин келган Тавротни тасдиқловчи ва мендан кейин келувчи Аҳмад исмли Расулнинг башоратини берувчи, Аллоҳ сизларга юборган Пайғамбарман, деганини эсла. (Аҳмад) уларга ҳақ билан келган вақтда эса, бу очиқ-ойдин сеҳрдир, дедилар. ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ~ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌
Ұа Ман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Аллӓһи Ал-Каҙиба Ұа Һуұа Йуд`á 'Илá Ал-'Ислӓми Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 061-007 Исломга даъват қилиниб турганда Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиган кимсадан ҳам золимроқ киши борми? Ҳолбуки. Аллоҳ золимларни ҳидоятга солмас. (Яъни, инсон Исломга даъват қилинса, икки дунёнинг саодатига эриштирувчи динга чақирилса, уни хурсандлик билан қабул қилишнинг ўрнига, Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиса, ҳақиқатдан у дунёдаги энг ашаддий золим ҳисобланади. Ундайларнинг Аллоҳ таолога нисбатан тўқиган ёлғонлари турлича бўлади.) ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ۚ‍‍ ‍‍
Йурӥдӱна Лийуҭфи'ӱ Нӱра Аллӓһи Би'афұӓһиһим Ұа Аллӓһу Мутимму Нӱриһи Ұа Лаұ Кариһа Ал-Кӓфирӱна 061-008 Оғизлари билан Аллоҳнинг нурини ўчирмоқчи бўлурлар. Ҳолбуки, Аллоҳ, кофирлар ёқтирмаса ҳам, Ўз нурини тугал этгувчидир. ( Ислом динини йўқ қилиш учун уринувчиларнинг ҳаракати қуёшнинг шуъласини оғиз билан пуфлаб ўчиришга ҳаракат қилишга ўхшайди.) ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Арсала Расӱлаһу Бил-Һудá Ұа Дӥни Ал-Хаққи Лийуžһираһу `Алá Ад-Дӥни Куллиһи Ұа Лаұ Кариһа Ал-Мушрикӱна 061-009 У зот, Ўз Расулини ҳидоят ва ҳақ дин билан барча динлардан устун қилиш учун юборган зотдир. Гарчи мушриклар ёқтирмасалар ҳам. ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ Һал 'Адуллукум `Алá Тиҗӓратин Тунҗӥкум Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 061-010 Эй иймон келтирганлар! Сизларни аламли азобдан нажот топтирувчи тижоратга далолат қилайми? ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Ту'уминӱна Биллӓһи Ұа Расӱлиһи Ұа Туҗӓһидӱна Фӥ Сабӥли Аллӓһи Би'амұӓликум Ұа 'Анфусикум ۚ Ҙӓликум Ҳайрун Лакумн Кунтум Та`ламӱна 061-011 Аллоҳга ва Унинг Расулига иймон келтирасизлар ҳамда Унинг йўлида молингиз ва жонингиз билан жиҳод қиласизлар. Шундоқ қилмоқларингиз, агар билсангизлар, ўзларингиз учун яхшидир. ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Йағфир Лакум Ҙунӱбакум Ұа Йудҳилкум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ұа Масӓкина Ҭаййибатан Фӥ Җаннӓти `Аднин ۚ Ҙӓлика Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 061-012 Ана шунда, У зот гуноҳларингизни кечирур ва сизларни адн жаннатидаги остидан анҳорлар оқиб турган боғларга ва яхши масканларга киритур. Бу улуғ ютуқдир. ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ‌‌ ‍‍
Ұа 'Уҳрá Тухиббӱнаһӓ ۖ Наҫрун Мина Аллӓһи Ұа Фатхун Қарӥбун ۗ Ұа Башшири Ал-Му'уминӥна 061-013 Ва сизлар яхши кўрадиган бошқаси ҳам бор. Аллоҳдан ёрдам ва яқин зафар. Ва мўминларга башорат бер. (Ушбу оят Қуръони каримнинг ғойибдан берган хабарларидан бўлиб, улкан мўъжиза ҳамдир. Чунки у Маккаи Мукаррама фатҳ этилишидан аввал тушган. Бундан бир оз вақтдан кейин Аллоҳ таоло ушбу оятда берган ваъдаси устидан чиқди. Аллоҳнинг ёрдами бўлиб, Макка мусулмонлар қўлига ўтди. Сўнг тезда бутун Арабистон ярим ролига Ислом дини тарқалди.) ‌‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ۗ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ Кӱнұ 'Анҫӓра Аллӓһи Камӓ Қӓла `Ӥсá Абну Марйама Лилхаұӓрӥйӥна Ман 'Анҫӓрӥ 'Илá Аллӓһи ۖ Қӓла Ал-Хаұӓрӥйӱна Нахну 'Анҫӓру Аллӓһи ۖ Фа'ӓаманат Ҭӓ'ифатун Мин Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ұа Кафарат Ҭӓ'ифатун ۖ Фа'аййаднӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ `Алá `Адӱұиһим Фа'аҫбахӱ Žӓһирӥна 061-014 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳнинг ёрдамчилари бўлинг! Худди Ийсо ибн Марям ҳаворийларга: Ким Аллоҳ учун менинг ёрдамчим деганида, ҳаворийлар: Биз Аллоҳнинг ёрдамчиларимиз, деганларидек. Бас, Бани Исроилдан бир тоифа иймон келтирди ва бир тоифа кофир бўлди. Бас, Биз иймон келтирганларни душманлари устидан қўллаб-қувватладик. Ва улар ғолиб бўлдилар. (Ҳаворийлар Ийсо алайҳиссаломнинг шогирдлари, у кишига яқин одамлардир. Аллоҳ таоло бу ояти каримада мусулмонларни Ислом динига хизмат қилишга чақирмоқда ва бу хизматни Аллоҳга ёрдамчи бўлиш, деб атамоқда.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah