Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

59) Sūrat Al-Ĥashr

Printed format

59)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Саббаха Лиллӓһ Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 059-001 Осмонлардагию ердаги барча нарсалар Аллоҳни поклаб ёд этди. У зот азиз ва ҳикматли Зотдир. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥҳраҗа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин 'Аһли Ал-Китӓби Мин Дийӓриһим Ли'ұұали Ал-Хашри ۚ Мӓ Žанантумн Йаҳруҗӱ ۖ Ұа Žаннӱннаһум Мӓни`атуһум Хуҫӱнуһум Мина Аллӓһи Фа'атӓһуму Аллӓһу Мин Хайćу Лам Йахтасибӱ ۖ Ұа Қаҙафа Фӥ Қулӱбиһиму Ар-Ру`ба ۚ Йуҳрибӱна Буйӱтаһум Би'айдӥһим Ұа 'Айдӥ Ал-Му'уминӥна Фӓ`табирӱ Йӓ 'Ӱлӥ Ал-'Абҫӓри 059-002 У зот аҳли китобдан бўлган кофирларни ўз диёрларидан биринчи ҳашр учун чиқарди. Уларни чиқади деб ўйламаган эдингиз. Ўзлари ҳам қўрғонимиз бизни Аллоҳ(азоби)дан сақлаб қоладир, деб ўйлашарди. Аллоҳ улар ўйламаган тарафдан олди ва уларни қалбига қўрқинч солди. Уйларини ўз қўллари билан ва мўминларнинг қўллари билан буза бошладилар. Ибрат олинг, эй ақл эгалари! (Яҳудийлар қўрғонларига ишониб, бизга ҳеч қандай ёмонлик етиши мумкин эмас, деб хотирлари жам эди. Лекин Аллоҳ таоло улар ўйламаган, хаёлларига келмаган ишни амр қилди. Қўрғонлар жойида қолиб, яҳудийларнинг қалбларидан путур кетди. Аллоҳ уларнинг қалбларига қўрқинч ва ваҳима солди. Ана шунда, биз кўчиб кетсак, бу қўрғонлар мусулмонларга қолмасин, дея уйларини ўзлари буза бошладилар. Мусулмонлар қамал давомида биноларга ташқаридан путур етказди. Оқибатда мустаҳкам қўрғонлар вайрон бўлди. Бу воқеа ақли бор ҳар бир кишига ўрнак бўларлик бир огоҳлантиришдир. Демак, бандаси қанчалик хом хаёл қилмасин, Худонинг буюргани бўлади.) ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‍ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұлӓн Катаба Аллӓһу `Алайһиму Ал-Җалӓ'а Ла`аҙҙабаһум Фӥ Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Лаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати `Аҙӓбу Анӓри 059-003 Мабодо Аллоҳ уларга кўчишни ёзмаганда ҳам бу дунёда уларни азоблар эди. Уларга охиратда дўзах азоби бордур. (Инсон охиратда бу дунёда қилган гуноҳ амалларига яраша жазо олиши муқаррар. Яҳудийларнинг кўчирилиши, улар учун нисбатан енгил азобдир.) ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‍‍
Ҙӓлика Би'аннаһум Шӓққӱ Аллаһа Ұа Расӱлаһу ۖ Ұа Ман Йушӓққи Аллӓһа Фа'инна Аллӓһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 059-004 Ундай бўлиши, улар Аллоҳга ва Унинг Расулига хилоф қилганлари учундир. Кимки Аллоҳга хилоф қилса (унутмасинки), албатта, Аллоҳ - азоби зўр зотдир. ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۖ ‌‍‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Мӓ Қаҭа`тум Мин Лӥнатин 'Аұ Тарактумӱһӓ Қӓ'иматан `Алáҫӱлиһӓ Фаби'иҙни Аллӓһи Ұа Лийуҳзийа Ал-Фӓсиқӥна 059-005 Сизнинг хурмони кесишингиз ёки аслида тик қолдирганингиз фақат, Аллоҳнинг изни билан ва бузғунчиларни хорлаши учун бўлди. (Хурмо дарахтининг энг яхши нави лийнатин деб аталади. Оят тафсиридла таъкидланганидек, баъзи хурмо дарахтларини кесиб, баъзиларининг қолдирилиши бузғунчилик учун эмас, балки Аллоҳнинг изни билан бўлди. Ислом шариатида уруш пайтида ҳам ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига зарар келтириш қатъиян ман қилинади. Бу боқий ҳукмдир. Лекин Бани Назийр ҳодисасида Аллоҳ таоло Ўзи уларни баъзи хурмо дарахтларини кесиб ўт қўйишга изн берган.) ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Афӓ Аллӓһу `Алá Расӱлиһи Минһум Фамӓ 'Аұҗафтум `Алайһи Мин Ҳайлин Ұа Лӓ Рикӓбин Ұа Лакинна Аллӓһа Йусаллиҭу Русулаһу `Алá Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 059-006 Аллоҳ Ўз Расулига улардан қайтариб берган нарсага сизлар от ёки туя чоптириб бормадингиз. Лекин Аллоҳ Ўз Пайғамбарини хоҳлаган кимсанинг устидан, ғолиб қиладир. Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир. (Бу оятда Аллоҳ таоло қўлга тушган мол-мулк учун мусулмонлар туя миниб, от чоптириб қийналмаганларини, бу нарсаларни Пайғамбарига Аллоҳнинг Ўзи, Ўз қудрати билан берганини эслатмоқда.) ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ‍ ‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍
Мӓ 'Афӓ Аллӓһу `Алá Расӱлиһи Мин 'Аһли Ал-Қурá Фалиллӓһи Ұа Лилррасӱли Ұа Лиҙӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Йатӓмá Ұа Ал-Масӓкӥни Ұа Абни Ас-Сабӥли Кай Лӓ Йакӱна Дӱлатан Байна Ал-'Ағнийӓ'и Минкум ۚ Ұа Мӓ 'Ӓтӓкуму Ар-Расӱлу Фаҳуҙӱһу Ұа Мӓ Наһӓкум `Анһу Фӓнтаһӱ ۚ Ұа Аттақӱ Аллаһа ۖнна Аллӓһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 059-007 Аллоҳ Ўз Расулига шаҳар аҳлидан қайтариб берган нарса. Аллоҳгадир ва Унинг Расулига ва яқин қариндошларига, етимларга ва мискинларга ва кўча ўғилларигадир. Сизлардан бойларингиз орасида айланадиган нарса бўлиб қолмаслиги учун. Пайғамбар сизга нимани берса, ўшани олинглар ва нимадан қайтарса, ўшандан қайтинглар. Аллоҳдан қўрқинглар. Албатта, Аллоҳ азоби шиддатли зотдир. ( Аллоҳ таоло яҳудийлар қолдирган молларни қайтарилган мол деб номлаяпти. Аслида, мол Аллоҳники, Бани Назийрга берган молини энди Пайғамбарига қайтарди. Аслида ўлжаларни жиҳодда қатнашган мужоҳидларга тақсимланади. Аммо бу сафар ўлжа урушсиз қўлга тушгани учун ушбу ва кейинги оятда зикри келган: Аллоҳ, Аллоҳнинг Расули, Пайғамбар алайҳиссаломнинг яқин қариндошлари, сафарда оғир аҳволга тушганлар, етим, мискин ва фақир муҳожирларга тақсимланмоқда.) ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ۚ‍‍ۖ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Лилфуқарӓ Ал-Муһӓҗирӥна Ал-Лаҙӥна 'Уҳриҗӱ Мин Дӥӓриһим Ұа 'Амұӓлиһим Йабтағӱна Фаđлӓан Мина Аллӓһи Ұа Риđұӓнӓан Ұа Йанҫурӱна Аллӓһа Ұа Расӱлаһу~ ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Аҫ-Ҫӓдиқӱна 059-008 Фақир муҳожирларгаки, улар ўз диёрларидан ва мол-мулкларидан жудо қилинган эдилар, (улар) Аллоҳдан фазл ва Унинг розилигини умид қилулар. Аллоҳга ва Унинг Расулига ёрдам берурлар. Ана ўшалар содиқлардир. ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍~ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Табаұұа'ӱ Ад-Дӓра Ұа Ал-'Ӥмӓна Мин Қаблиһим Йухиббӱна Ман Һӓҗара 'Илайһим Ұа Лӓ Йаҗидӱна Фӥ Ҫудӱриһим Хӓҗатан Миммӓ 'Ӱтӱ Ұа Йу'уćирӱна `Алáнфусиһим Ұа Лаұ Кӓна Биһим Ҳаҫӓҫатун ۚ Ұа Ман Йӱқа Шухха Нафсиһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 059-009 У(муҳожир)лардан аввал бу жойда яшаган ва иймонга (ихлос қилганлар). Ўзларига ҳижрат қилиб келганларни севадирлар ва у(муҳожир)ларга берилган нарсаларга қалбларида ҳасад қилмаслар. Ва гар ўзларининг ҳожатлари бўлса ҳам, (уларни) ўзларидан устун қўярлар. Ким ўз нафсининг бахиллигидан сақланса, ундоқ кишилар, ҳа, ўшалар ютувчилардир. (Мадиналик мусулмонлар Пайғамбар алайҳиссаломга ва муҳожирларга ёрдам берганлари учун Ансорлар деб номланганлар. Ушбу оят ансорларнинг инсоният тарихида мисли кўрилмаган саховатларию одамгарчиликларини васф қилмоқда.) ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‌‌‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ۚ ‌‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Җӓ'ӱ Мин Ба`диһим Йақӱлӱна Раббанӓ Ағфир Ланӓ Ұа Ли'аҳұӓнинӓ Ал-Лаҙӥна Сабақӱнӓ Бил-'Ӥмӓни Ұа Лӓ Таҗ`ал Фӥ Қулӱбинӓ Ғиллӓан Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Раббанӓннака Ра'ӱфун Рахӥмун 059-010 Улардан кейин келганлар: Эй Роббимиз, бизни ва биздан аввал иймон билан ўтган биродарларимизни мағфират қилгин, қалбимизда иймон келтирганларга нафрат солмагин, эй Роббимиз, албатта, сен шафқатли ва меҳрибонсан, дерлар. (Ояти каримада Ислом умматининг аввали билан охирини боғлаб турувчи ип намоён бўлмоқда. Кейин келган мусулмон авлоди, ким бўлишидан қатъий назар, ўзидан аввал ўлиб кетганларни яхшилик билан эслаб, уларнинг ҳақига хайрли дуолар қиладилар. Ўлганларни сўкиш, уларни хорлаш мусулмонларга муносиб иш эмас. Ислом умматининг ўлигию, тириги, аввалию охири бир хилда эъзозга лойиқдир.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Нӓфақӱ Йақӱлӱна Ли'ҳұӓниһиму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин 'Аһли Ал-Китӓби Ла'ин 'Уҳриҗтум Ланаҳруҗанна Ма`акум Ұа Лӓ Нуҭӥ`у Фӥкум 'Ахадӓан 'Абадӓан Ұа 'Ин Қӱтилтум Лананҫураннакум Ұа Аллӓһу Йаш/һаду 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 059-011 Нифоқ қилганларнинг аҳли китобдан бўлмиш куфр келтирган ўз биродарларига: Агар сизлар чиқарилсангиз, биз ҳам сизлар билан чиқамиз, сизни қуйиб ҳеч қачон ҳеч кимга итоат қилмасмиз ва мабодо сизларга уруш қилинса, албатта ёрдам берурмиз, дейишларини кўрмайсанми? (Мунофиқ лар аҳли китоб бўлмиш яҳудий қабиласи Бани Назийрга келиб: Муҳаммаддан қўрқманглар, биз сизлар билан биргамиз. Мабодо ўз юртларингдан чиқиб кетишга мажбур бўлсаларингиз, биз ҳам сизга қўшилиб чиқиб кетамиз. Агар Муҳаммад сизга қарши уруш қиладиган бўлса, биз сизларга ёрдам берамиз, дейишган.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌
Ла'ин 'Уҳриҗӱ Лӓ Йаҳруҗӱна Ма`аһум Ұа Ла'ин Қӱтилӱ Лӓ Йанҫурӱнаһум Ұа Ла'ин Наҫарӱһум Лайуұаллунна Ал-'Адбӓра Ćумма Лӓ Йунҫарӱна 059-012 Албатта агар у(яҳудий)лар чиқарилсалар, улар бирга чиқмаслар. Ва, албатта, агар у(яҳудий)ларга уруш қилинса, (мунофиқлар) уларга ёрдам бермаслар. Бордию ёрдам берганларида ҳам, ортларига қараб қочарлар ва алар ёрдамсиз қоларлар. ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ла'антум 'Ашадду Раһбатан Фӥ Ҫудӱриһим Мина Аллӓһи ۚ Ҙӓлика Би'аннаһум Қаұмун Лӓ Йафқаһӱна 059-013 Албатта, уларнинг қалбларига Аллоҳдан кўра сизлар кўпроқ қўрқинчли туюласизлар. Чунки улар яхши англамайдиган қавмдирлар. (Мунофиқу кофирлар Аллоҳдан кўра мўмин-мусулмонлардан кўпроқ қўрқадилар. Агар Аллоҳнинг Ўзидангина қўрқанларида эди, мунофиқ ҳам, кофир ҳам бўлмас эдилар.) ‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Лӓ Йуқӓтилӱнакум Җамӥ`ӓан 'Иллӓ Фӥ Қуран Мухаҫҫанатин 'Аұ Мин Ұарӓ'и Җудурин ۚ Ба'суһум Байнаһум Шадӥдун ۚ Тахсабуһум Җамӥ`ӓан Ұа Қулӱбуһум Шаттá ۚ Ҙӓлика Би'аннаһум Қаұмун Лӓ Йа`қилӱна 059-014 Сизларга қарши уюшиб очиқ уруш қила олмаслар, балки қўрғон билан ўралган қишлоқларда ёки деворлар ортига бекиниб олиб уруш қилурлар. Ўз ораларида адоватлари шиддатли. Уларни бир деб ўйлайсан. Ҳолбуки, қалблари тарқоқдир. Бу, уларнинг ақл юритмайдиган қавм эканликларидандир. (Табиийки, ихтилофлар туфайли истаклар, мақсадлар, фирқалар ва шиорлар кўпаяди. Бу эса ҳар бир миллатни ҳалокатга олиб боради.) ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‌‍‍ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Камаćали Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Қарӥбӓан ۖ Ҙӓқӱ Ұабӓла 'Амриһим Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 059-015 Бу худди яқинда ўз қилмишларининг оқибатини татиб кўрганларга ўхшашдир. Ва уларга (охиратда) аламли азоблар бор. (Бу оятда, Бани Назийр аҳли ҳам хиёнат, исён туфайли худди улардан аввалги Бани Қайниқоъ аҳли тушган ҳолга тушганлари эслатилмоқда.) ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Камаćали Аш-Шайҭӓни 'Иҙ Қӓла Лил'инсӓни Акфур Фаламмӓ Кафара Қӓла 'Иннӥ Барӥн Минка 'Иннӥҳӓфу Аллӓһа Рабба Ал-`Ӓламӥна 059-016 Бу худди Шайтон инсонга, кофир бўл, деган пайтга ўхшайдир. У (инсон) куфр келтирганда эса, сен билан менинг ишим йўқ, мен оламлар Оббиси-Аллоҳдан қўрқаман, деди. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‌‍
Факӓна `Ӓқибатаһумӓннаһумӓ Фӥ Анӓри Ҳӓлидайни Фӥһӓ ۚ Ұа Ҙалика Җазӓ Аž-Žӓлимӥна 059-017 Бас, уларнинг оқибатлари бир. Албатта, икковлари ҳам дўзахда бўлурлар, у ерда абадий қолурлар. Ва бу золимларнинг жазосидир. (Бани Назийр қабиласи ушбу жонли мисол билан хотима топади.) ‍‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Аллаһа Ұа Лтанžур Нафсун Мӓ Қаддамат Лиғадин ۖ Ұа Аттақӱ Аллаһа ۚнна Аллӓһа Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 059-018 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга тақво қилинглар! Ҳар ким эрталик учун нима тақдим қилганига назар солсин. Аллоҳга тақво қилинглар! Албатта, Аллоҳ нима қилаётганингиздан хабардордир. (Қиёмат нисбатан жуда яқин вақт, шунинг учун ҳам у эрта дейилади. Демак, ҳар бир инсон қиёмат куни учун нима иш қилганини ўйлаб қўйиши керак.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍ۖ ‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна Насӱ Аллаһа Фа'ансӓһумнфусаһум ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Фӓсиқӱна 059-019 Аллоҳни унутганларга ўхшаган бўлманглар. У зот уларга ўз шахсларини унутдирди. Ана ўшалар, фосиқдирлар. (Аллоҳни унутган одам бу дунёда уни олий мақом билан боғлаб турувчи алоқани йўқотади. Уни бошқа жонзотлардан ажратиб турадиган олий мақсаддан маҳрум бўлади. Ва ниҳоят, ўзининг инсонлигини унутади.) ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Лӓ Йастаұӥҫхӓбу Анӓри Ұа 'Аҫхӓбу Ал-Җаннати ۚҫхӓбу Ал-Җаннати Һуму Ал-Фӓ'изӱна 059-020 Дўзах эгалари ва жаннат эгалари тенг бўлмаслар. Жаннат эгалари, ўшалар ютуққа эришувчилардир. ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Лаұ 'Анзалнӓ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓна `Алá Җабалин Лара'айтаһу Ҳӓши`ӓан Мутаҫадди`ӓан Мин Ҳашйати Аллӓһи ۚ Ұа Тилка Ал-'Амćӓлу Наđрибуһӓ Лилннӓси Ла`аллаһум Йатафаккарӱна 059-021 Агар ушбу Қуъонни тоғга туширганимизда эди, унинг Аллоҳдан қўрққанидан титраб-қақшаб ва парчаланиб кетганини кўрар эдинг. Ушбу мисолларни одамларга келтирурмиз, шоядки улар фикр юритсалар. ‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Һуұа Аллӓһу Ал-Лаҙӥ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ `Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати ۖ Һуұа Ар-Рахмӓну Ар-Рахӥму 059-022 У Аллоҳ Ундан ўзга илоҳ йўқ зотдир. У ғойибни ҳам, ошкорни ҳам билувчидир. У меҳрибон ва раҳмлидир. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ۖ
Һуұа Аллӓһу Ал-Лаҙӥ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Ал-Малику Ал-Қуддӱсу Ас-Салӓму Ал-Му'умину Ал-Муһаймину Ал-`Азӥзу Ал-Җаббӓру Ал-Мутакаббиру ۚ Субхӓна Аллӓһи `Аммӓ Йушрикӱна 059-023 У Аллоҳ, Ундан ўзга илоҳ йўқ. У - Малик, У-Қуддус, У-Салом, У- Мўмин, У- Муҳаймин, У-Азиз, У-Жаббор, У-мутакаббирдир. Аллоҳ Унга ширк келтираётган нарсалардан покдир. (Малик-ҳақиқий эгадир, Ундан ўзга эга йўқ. Шунинг учун бандалар фақат унга қул бўладилар. Қуддус-барча айблардан холи, нолойиқ сифатлардан пок. Мутлақ муқаддаслик ва мутлақ поклик Аллоҳнинг Ўзигагина хосдир. Салом-нуқсонлардан саломат, шунингдек, тинчлик-хотиржамлик ва роҳат берувчи зот. Аллоҳ Салом сифати ила бандаларга тинчлик, омонлик, хотиржамлик ато қилади. Мўмин-иймон ва омонликни берувчи. Муҳаймин-ҳамма нарсани қамраб олувчи, яъни, Аллоҳ бандаларнинг барча ҳолатларининг гувоҳи бўлиб туради, ундан ҳеч нарса махфий қолмайди. Азиз-барчанинг устидан ғолиб. Жаббор - олий қадар, улуғ, Унинг олдида ўзгалар ўзини хор тутади.Мутакаббир-кибирёси ва улуғлиги муболағали зот.) ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍
Һуұа Аллӓһу Ал-Ҳӓлиқу Ал-Бӓри'у Ал-Муҫаұұиру ۖ Лаһу Ал-'Асмӓ Ал-Хуснá ۚ Йусаббиху Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 059-024 У Аллоҳ Холиқ, Бариъу, Мусаввирдур. Барча гўзал исмлар Уникидир. Осмонлару ердаги барча нарсалар Уни поклаб ёд этарлар. Яна У Азиз ва Ҳакимдир. (Холиқ-яратувчи. Бариъу-йўқдан бор қилувчи. Мусаввир-махлуқотларнинг сувратини шакллантирувчи зот. Дунёдаги барча чиройли исмлар Аллоҳникидир. Ҳадиси шарифда Аллоҳнинг тўқсон тўққизта чиройли исми зикр қилинган. Осмонда бўлсин, ерда бўлсин, дунёдаги барча нарсалар Аллоҳ таолони поклаб ёд этади, лекин биз уларнинг тасбиҳини тушунмаймиз. У Аллоҳ ғолибдир ва ҳаким-барча ишларни ҳикмат билан қилувчи зотдир.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍‌‌ ۚ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah