Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

58) Sūrat Al-Mujādilh

Printed format

58)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Қад Сами`а Аллӓһу Қаұла Аллатӥ Туҗӓдилука Фӥ Заұҗиһӓ Ұа Таштакӥ 'Илá Аллӓһи Ұа Аллӓһу Йасма`у Тахӓұуракумӓ ۚнна Аллӓһа Самӥн Баҫӥрун 058-001 Албатта, Аллоҳ Сен билан ўз эри ҳақида тортишаётган ва Аллоҳга шикоят қилаётган (аёл)нинг сўзини эшитди. Ҳа, Аллоҳ икковингизнинг гаплашувингизни эшитмоқда. Албатта, Аллоҳ эшитувчи ва кўрувчидир. (Яъни, Аллоҳ таоло уй ичида, Пайғамбар алайҳиссалом билан пичирлашиб гаплашган Ҳавла Бинти Саълабанинг сўзларини эшитгандек, дунёда бўлаётган барча ишларни кўриб туради. Унинг учун ҳеч бир нарса махфий эмасдур.) ‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йуžӓһирӱна Минкум Мин Нисӓ'иһим Мӓ Һунна 'Уммаһӓтиһим ۖ 'Ин 'Уммаһӓтуһум 'Иллӓ Ал-Лӓ'ӥ Ұаладнаһум ۚ Ұа 'Иннаһум Лайақӱлӱна Мункарӓан Мина Ал-Қаұли Ұа Зӱрӓан ۚ Ұа 'Инна Аллӓһа Ла`афӱұун Ғафӱрун 058-002 Сизлардан ўз хотинларидан зиҳор қиладиганлар (билиб қўйсинларки), у(хотин)лар оналари эмас. Туққан оналаридан ўзга ҳеч ким уларга она эмаслар. Ва, албатта, улар инкор қилинган ва ғирт ёлғон сўзларни айтарлар. Ва, албатта, Аллоҳ кечирувчи ва мағфират қилувчидир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‍‍ ‌‌‌‌‌ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йуžӓһирӱна Мин Нисӓ'иһим Ćумма Йа`ӱдӱна Лимӓ Қӓлӱ Фатахрӥру Рақабатин Мин Қабли 'Ан Йатамӓссӓ ۚ Ҙӓликум Тӱ`аžӱна Биһи Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 058-003 Хотинларидан зиҳор қилганлар ўз айтганларидан қайтсалар, (қайта) қўшилмасларидан аввал бир қул озод қилсинлар. Бу (ҳукм) ваъзланишингиз учундир. Аллоҳ қилаётган ишларингиздан хабардордир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Фаман Лам Йаҗид Фаҫийӓму Шаһрайни Мутатӓби`айни Мин Қабли 'Ан Йатамӓссӓ ۖ Фаман Лам Йастаҭи` Фа'иҭ`ӓму Ситтӥна Мискӥнӓан ۚ Ҙӓлика Литу'уминӱ Биллӓһи Ұа Расӱлиһи ۚ Ұа Тилка Худӱду Аллӓһи ۗ Ұа Лилкӓфирӥна `Аҙӓбун 'Алӥмун 058-004 Ким (қул) топмаса, бас (қайта) қўшилмасдан аввал икки ой кетма-кет рўза тутсин. Ким (рўзага) қодир бўлмаса, олтмиш мискинни тўйғазсин. Бу (ҳукм) Аллоҳга ва Унинг Расулига иймон келтиришингиз учун. Ва бу(ҳукм)лар Аллоҳнинг чегараларидир. Ва (ундан чиққан) кофирларга аламли азоб бор. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ۚ‌ ‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йухӓддӱна Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Кубитӱ Камӓ Кубита Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Ұа Қаднзалнӓ 'Ӓйӓтин Баййинӓтин ۚ Ұа Лилкӓфирӥна `Аҙӓбун Муһӥнун 058-005 Албатта, Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарига душманлик қиладиганлар, улардан аввалгилар хор бўлганидек, хор бўлурлар. Ҳолбуки батаҳқиқ Биз очиқ-ойдин оятларни тушириб қўйганмиз. Ва кофирларга хорловчи азоб бор. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Йаұма Йаб`аćуһуму Аллӓһу Җамӥ`ӓан Файунабби'уһум Бимӓ `Амилӱ ۚ 'Ахҫӓһу Аллӓһу Ұа Насӱһу Ұа ۚ Аллӓһу `Алá Кулли Шайн Шаһӥдун 058-006 Аллоҳ барчаларини қайта тирилтирадиган кунда, уларга қилган ишларининг хабарини берур. Аллоҳ ҳисоблаб турган, улар эса унутганлар. Ҳолбуки Аллоҳ ҳар бир нарсага шоҳиддир. ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍
'Алам Тарáнна Аллӓһа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۖ Мӓ Йакӱну Мин Наҗұá Ćалӓćатин 'Иллӓ Һуұа Рӓби`уһум Ұа Лӓ Ҳамсатин 'Иллӓ Һуұа Сӓдисуһум Ұа Лӓднá Мин Ҙӓлика Ұа Лӓ 'Акćара 'Иллӓ Һуұа Ма`аһумйна Мӓ Кӓнӱ ۖ Ćумма Йунабби'уһум Бимӓ `Амилӱ Йаұма Ал-Қийӓмати ۚнна Аллӓһа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 058-007 Албатта, Аллоҳ осмонлару ердаги барча нарсаларни билишини англамадингми? Агар учтанинг сирли сўзлашуви бўлса, албатта, У зот тўртинчидир. Бешта бўлсалар, У зот олтинчидир, бундан оз бўлса ҳам, кўп бўлса ҳам ва қаерда бўлсалар ҳам, албатта, Аллоҳ улар биландир. Сўнг қиёмат кунида уларга қилган ишларидан хабар берадир. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсани билувчидир. ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ۖ‌ ‍ ‍‍ۚ ‍ ‍
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Нуһӱ `Ани Ан-Наҗұá Ćумма Йа`ӱдӱна Лимӓ Нуһӱ `Анһу Ұа Йатанӓҗаұна Бил-'Иćми Ұа Ал-`Удұӓни Ұа Ма`ҫийати Ар-Расӱли Ұа 'Иҙӓ Җӓ'ӱка Хаййаұка Бимӓ Лам Йухаййика Биһи Аллӓһу Ұа Йақӱлӱна Фӥнфусиһим Лаұлӓ Йу`аҙҙибунӓ Ал-Лаһу Бимӓ Нақӱлу ۚ Хасбуһум Җаһаннаму Йаҫлаұнаһӓ ۖ Фаби'са Ал-Маҫӥру 058-008 Сирли сўзлашувдан қайтарилганларни кўрмадингми?! Ман этилган ишга яна қайтурлар, гуноҳ ва душманлик-ла ва Пайғамбарга осий бўлиб, сирли сўзлашурлар. Ва ҳузурингга келсалар, сен билан Аллоҳ ўргатмаган тарзда сўрашурлар. Ва ичларида, шу гапимиз учун Аллоҳ бизни азобламаса эди, дерлар. Уларга жаҳаннам кифоядир, унга кирурлар. У қандоқ ҳам ёмон жой! (Яҳудийлар ҳар бир нарсада ҳийла ишлатиб, Расулуллоҳга ва мусулмонларга ёмонлик қилишнинг пайида бўлардилар. Ҳаттоки улар саломлашиш пайтида ҳам Ас-Салому алайкум (сизга тинчлик бўлсин) дейиш ўрнига, Ас-Сому алайкум (сизга ўлим бўлсин) деб сезилмайдиган қилиб айтишарди.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Танӓҗайтум Фалӓ Татанӓҗаұ Бил-'Иćми Ұа Ал-`Удұӓни Ұа Ма`ҫийати Ар-Расӱли Ұа Танӓҗаұ Бил-Бирри Ұа Ат-Тақұá ۖ Ұа Аттақӱ Аллаһа Ал-Лаҙӥ 'Илайһи Тухшарӱна 058-009 Эй иймон келтирганлар! Қачон сирли суҳбат қилсангиз, гуноҳ, душманлик ва Пайғамбарга маъсиятга сирли суҳбат қилмангиз. Яхшилик ва тақвога сирли суҳбат қилингиз. Ҳузурига тўпланиб борадиганингиз Аллоҳга тақво қилингиз. (Мусулмонлар ўзаро суҳбатларида доимо бир-бирларини яхшиликка ва тақвога чорлашлари лозим. Афсуски, ҳозир бу қуръоний таълимотлар бизнинг орамиздан йўқолган. Ўзаро суҳбатлар ёлғон, бўҳтон, туҳмат ва ғийбатдан иборат бўлиб қолмоқда. Бу эса мусулмонларнинг на одобига, на шаънига тўғри келади.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌
ннамӓ Ан-Наҗұá Мина Аш-Шайҭӓни Лийахзуна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Лайса Биđӓрриһим Шай'ӓан 'Иллӓ Би'иҙни Аллӓһи ۚ Ұа `Алá Аллӓһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 058-010 Албатта, иймонлиларни ранжитиш учун қилинган сирли суҳбат шайтондандур, Аллоҳнинг изни билан қилинган сирли суҳбатгина уларга ҳеч зарар етказмас. Мўминлар Аллоҳнинг Ўзига таваккал қилсинлар. (Одатда иккита-иккита ёки кўпроқ бўлиб олиб, жамоатдан ажраб пичир-пичир қилиб гаплашиш кўриб турганлар қалбига шубҳа солади. Биздан беркитиб булар ниманингдир маслаҳатини қилишаётган экан, деган хаёлга олиб боради. Бунинг устига, шайтон: Сенинг зарарингга маслаҳат қилишяпти, бўлмаса ошкора гапиришарди, деб васваса қилади. Шундай қилиб, қарабсизки, жамият аъзолари ичида бир-бирига ишончсизлик юзага келади.) ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Қӥла Лакум Тафассахӱ Фӥ Ал-Маҗӓлиси Фӓфсахӱ Йафсахи Аллӓһу Лакум ۖ Ұа 'Иҙӓ Қӥла Аншузӱ Фӓншузӱ Йарфа`и Аллӓһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Минкум Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Дараҗӓтин Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 058-011 Эй иймон келтирганлар! Агар сизларга мажлисларда силжиброқ ўтиринг, дейилса, бас, силжинг, агар туринг дейилса, туринг. Аллоҳ сизлардан иймон келтирганларни ва илмга берилганларнинг даражаларини кўтарур. Аллоҳ нима қилаётганингиздан хабардордир. (Мусулмонлар Пайғамбар алайҳиссалом мажлисларида иймон ва илм олардилар. Шунинг учун ҳам ҳамма катта қизиқиш билан, иложи борича, у зотга яқинроқ ўтиришни хоҳларди. Ушбу оят нозил бўлгач, илм олиш мажлисини ҳаммага кенг тарғиб қилиш зарурлиги эслатилиб, мажлис аҳлининг барчасига жой беришни йўлга қўйишга даъват этилди.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Нӓҗайтуму Ар-Расӱла Фақаддимӱ Байна Йадай Наҗұӓкум Ҫадақатан ۚ Ҙӓлика Ҳайрун Лакум Ұа 'Аҭһару ۚ Фа'ин Лам Таҗидӱ Фа'инна Аллӓһа Ғафӱрун Рахӥмун 058-012 Эй иймон келтирганлар! Агар Пайғамбар билан сирли суҳбат қилмоқчи бўлсангиз, сирли суҳбатингиздан аввал садақа беринг. Шундоқ қилмоғингиз ўзингиз учун яхшироқдир ва (қалбингиз учун) покроқдир. Агар (садақа) топмасангиз, албатта Аллоҳ кечирувчи ва раҳмдилдир. (Пайғамбар алайҳиссалом билан муножот (суҳбат) қилишдан аввал садақа беришга даъват этилган буйруқнинг бир неча ҳикматлари бор. Пайғамбар алайҳиссаломнинг вақтларини бекор кетказмаслик; камбағалларга фойда бўлиши; мухлис ва мунофиқларни ажратиш ва ҳоказо.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
'А'ашфақтумн Туқаддимӱ Байна Йадай Наҗұӓкум Ҫадақӓтин ۚ Фа'иҙ Лам Таф`алӱ Ұа Тӓба Аллӓһу `Алайкум Фа'ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ұа 'Аҭӥ`ӱ Аллаһа Ұа Расӱлаһу Ұа ۚ Аллӓһу Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 058-013 Сизларга сирли суҳбатингиздан аввал садақа бериш оғир келдими. Агар бажармасангиз, (майли) Аллоҳ авф қилди. Бас, намоз ўқинглар ва закот беринглар. Ва Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарига итоат қилинглар. Аллоҳ қилаётган ишларингиздан хабардордир. (Аллоҳ таоло аввалги ҳукмини бекор қилмаса ёки ундан ҳам оғирроқ ҳукмни жорий қилса бўлаверар эди. Лекин Аллоҳ таоло ўзини унутиб қўйган баъзи кишиларни огоҳлантириб бўлгач, яна кўпчиликка раҳм қилиб, аввалги Ўз ҳукмини бекор қилди.) ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Таұаллаұ Қаұмӓан Ғаđиба Аллӓһу `Алайһим Мӓ Һум Минкум Ұа Лӓ Минһум Ұа Йахлифӱна `Алá Ал-Каҙиби Ұа Һум Йа`ламӱна 058-014 Аллоҳнинг ғазабига дучор бўлган қавмни дўст тутганларни кўрмайсанми? Улар сизлардан ҳам эмас, улардан ҳам эмас. Билиб туриб, ёлғонга қасам ичурлар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
'А`адда Аллӓһу Лаһум `Аҙӓбӓан Шадӥдӓан ۖннаһум Сӓ'а Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 058-015 Аллоҳ улар учун шиддатли азобни тайёрлаган. Уларнинг қилаётган ишлари нақадар ёмон! ‍ ‌‌‌ ‌‌ۖ‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Аттаҳаҙӱ 'Аймӓнаһум Җуннатан Фаҫаддӱ `Ан Сабӥли Аллӓһи Фалаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 058-016 Қасамларини ўзлари учун тўсиқ қилиб олдилар. Бас, Аллоҳнинг йўлидан тўсдилар. Улар хорловчи азоб бор! ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Лан Туғнийа `Анһуммұӓлуһум Ұа Лӓ 'Аұлӓдуһум Мина Аллӓһи Шай'ӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 058-017 Моллари ҳам, болалари ҳам улардан Аллоҳ(азоби)дан ҳеч нарсани қайтара олмас. Ундай кишилар дўзах аҳлидурлар. Улар унда абадий қолурлар. ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‌
Йаұма Йаб`аćуһуму Аллӓһу Җамӥ`ӓан Файахлифӱна Лаһу Камӓ Йахлифӱна Лакум ۖ Ұа Йахсабӱна 'Аннаһум `Алá Шай'ин ۚ 'Алӓннаһум Һуму Ал-Кӓҙибӱна 058-018 Аллоҳ уларнинг барчасини қайта тирилтирадиган кунда худди сизларга қасам ичганларидек, Унга ҳам қасам ичарлар, ва бирор нарсага эришамиз, деб ўйларлар. Аё, огоҳ бўлинг, улар, ҳа, улар ёлғончидирлар. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ ‌‌ ‌
Астахұаҙа `Алайһиму Аш-Шайҭӓну Фа'ансӓһум Ҙикра Аллӓһи ۚ 'Ӱлӓ'ика Хизбу Аш-Шайҭӓни ۚ 'Алӓнна Хизба Аш-Шайҭӓни Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 058-019 Шайтон уларни эгаллаб олган ва Аллоҳнинг зикрини унутдирган. Ана ўшалар, шайтон фирқасидирлар. Аё, огоҳ бўлинглар, шайтон фирқаси, ҳа, ўшалар, ютқазувчидирлар. (Бандани шайтон эгаллаб олишининг аломати шулки, уни сиртини ялтироқ қилиш билан машғул қилиб қўяди. Яхши ейиш, яхши ичимлик ичиш, яхши либослар кийишга уринтириб, Аллоҳнинг неъматларига шукр келтиришдан чалғитади. Тилида ёлғон, бўҳтон ва ғийбатни гапиради-ю, Аллоҳнинг зикрини унутади.) ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йухӓддӱна Аллӓһа Ұа Расӱлаһу~ 'Ӱлӓ'ика Фӥ Ал-'Аҙаллӥна 058-020 Албатта, Аллоҳга ва Унинг Расулига душманлик қилувчилар, ана ўшалар, энг хорлар ичидадир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍~‍‍‌‍‍‍
Катаба Аллӓһу Ла'ағлибанна 'Анӓ Ұа Русулӥ ۚнна Аллӓһа Қаұӥйун `Азӥзун 058-021 Аллоҳ, Мен ва Менинг Расулларим ғалаба қиламиз, деб ҳукм қилган. Албатта, Аллоҳ қувватли ва ғолибдир. ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ۚ
Лӓ Таҗиду Қаұмӓан Йу'уминӱна Биллӓһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Йуұӓддӱна Ман Хӓдда Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Ұа Лаұ Кӓнӱ 'Ӓбӓ'аһум 'Аұ 'Абнӓ'аһум 'Аұ 'Иҳұӓнаһум 'Аұ `Ашӥратаһум ۚ 'Ӱлӓ'ика Катаба Фӥ Қулӱбиһиму Ал-'Ӥмӓна Ұа 'Аййадаһум Бирӱхин Минһу ۖ Ұа Йудҳилуһум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Раđийа Аллӓһу `Анһум Ұа Раđӱ `Анһу ۚ 'Ӱлӓ'ика Хизбу Аллӓһи ۚ 'Алӓнна Хизба Аллӓһи Һуму Ал-Муфлихӱна 058-022 Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирган қавмнинг Аллоҳга ва Унинг Расулига душманлик қилувчиларга дўстлик қилганларини топмайсан. Ҳатто у(душман)лар ўз оталари, болалари, ака-укалари ёки қариндошлари бўлса ҳам. Аллоҳ ундоқ кишиларнинг қалбларида иймонни собит қилган, уларни Ўз ҳузуридан бир руҳ билан қўллагандир. Ва уларни остидан сувлар оқиб турган жаннатларга киритадир. Унда абадий қолурлар. Аллоҳ улардан рози бўладир. Улар Аллоҳдан рози бўладир. Ана ўшалар, Аллоҳнинг фирқасидирлар. Аё, огоҳ бўлинглар, албатта, Аллоҳнинг фирқаси, ҳа, ўшалар ютувчилардир. (Аллоҳннинг ризолигини топиш... Кимки яратган Роббиси ризолигини топмас экан, мабодо унинг иймони сақлаб қолмаса, бу ёлғончи дунёда умри алданиш билан, охиратда эса фақат азобга дучор бўлиш билан интиҳо топади.) ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah