Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

57) Sūrat Al-Ĥadīd

Printed format

57)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Саббаха Лиллӓһ Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 057-001 Осмонлардаги ва ердаги нарсалар Аллоҳга тасбиҳ айтди. Ва У азиз ва ҳакимдир. ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Йухйӥ Ұа Йумӥту ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 057-002 Осмонлару ернинг мулки Уникидир. У тирилтирур ва ўлдирур ва У ҳар бир нарсага қодирдир. ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍
Һуұа Ал-'Аұұалу Ұа Ал-'Ӓҳиру Ұа Аž-Žӓһиру Ұа Ал-Бӓҭину ۖ Ұа Һуұа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 057-003 У аввал ва охир, ошкор ва пинҳондир. Ва У ҳар бир нарсани билувчидир. (Аввал-У барча мавжудотлар йўқлигида бор эди.Охир-У ҳамма нарса йўқ бўлиб кетганда ҳам Ўзи қолади. Ошкор-Унинг мавжудлиги ошкор, очиқ-ойдиндир. Зоҳир-У ҳамма нарсадан-устундир. Пинҳон-У кўзга кўринмайди. Ҳаммадан пинҳон - махфий нарсаларни билиб турувчидир. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۖ ‌‌ ‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۚ Йа`ламу Мӓ Йалиҗу Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Йаҳруҗу Минһӓ Ұа Мӓ Йанзилу Мина Ас-Самӓ'и Ұа Мӓ Йа`руҗу Фӥһӓ ۖ Ұа Һуұа Ма`акумйна Мӓ Кунтум Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 057-004 У осмонлару ерни олти кунда яратиб, сўнгра аршни эгаллаган зотдир. Ерга нима кирганини ҳам, ундан нима чиққанини ҳам, осмондан нима тушганини ҳам унга нима чиққанини ҳам биладир. У қаерда бўлсангиз ҳам сиз билан биргадир. Аллоҳ қилаётган амалларингизни кўриб турувчидир. (Истиво луғатда кўтарилиш, ўрнашиш ва эгаллаш маъноларини билдиради. Лекин Аллоҳга нисбатан бу маъноларни биз тушунгандай ҳолатда ишлатиб бўлмайди. Шунинг учун, ҳамма нарсани яратгандан сўнг Аллоҳ уларни Ўзининг тасарруфига олди, деб шарҳланади.) ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۚ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа 'Илá Аллӓһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 057-005 Осмонлару ернинг мулки Уникидир ва барча ишлар Аллоҳнинг Ўзигагина қайтадир. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌‌
Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли ۚ Ұа Һуұа `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 057-006 У кечасини кундузга киритадир, кундузни кечасига киритадир ва У кўксингиздаги нарсани ҳам яхши билувчидир. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
'Ӓминӱ Биллӓһи Ұа Расӱлиһи Ұа 'Анфиқӱ Миммӓ Җа`алакум Мустаҳлафӥна Фӥһи ۖ Фа-Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Минкум Ұа 'Анфақӱ Лаһумҗрун Кабӥрун 057-007 Аллоҳга ва Унинг Расулига иймон келтиринглар ҳамда сизларни халифа қилиб қўйган нарсалардан эҳсон қилинглар. Бас, сизлардан иймон келтирган ва эҳсон қилганларга улкан ажр бордир. ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌
Ұа Мӓ Лакум Лӓ Ту'уминӱна Биллӓһи Ұа ۙ Ар-Расӱлу Йад`ӱкум Литу'уминӱ Бираббикум Ұа Қадҳаҙа Мӥćӓқакумн Кунтум Му'уминӥна 057-008 Сизларга нима бўлдики, Аллоҳга иймон келтирмайсизлар?! Ҳолбуки, Пайғамбар сизларни Роббиингизга иймон келтиришга чақириб турибдир. У сизлардан аҳд олган эди. Агар иймон келтирувчи бўлсаларингиз. (Яъни, Агар сизлар ўзи бирор нарсага ишонувчи бўлсаларингиз, нима учун Аллоҳга ишонмаяпсизлар. Ҳолбуки, орангизда Пайғамбар юриб, сизни парвардигорингизга иймон келтиришга чақириб турибди.) ‌ ‌ ‍‍‍ۙ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йуназзилу `Алá `Абдиһи~ 'Ӓйӓтин Баййинӓтин Лийуҳриҗакум Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Анӱри ۚ Ұа 'Инна Аллӓһа Бикум Лара'ӱфун Рахӥмун 057-009 У зот Ўз бандасига сизларни зулматлардан нурга чиқариш учун равшан оятларни туширадир. Ва, албатта, Аллоҳ сизларга шафқатли ва раҳмлидир. ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Ұа Мӓ Лакум 'Аллӓ Тунфиқӱ Фӥ Сабӥли Аллӓһи Ұа Лиллӓһ Мӥрӓćу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Лӓ Йастаұӥ Минкум Ман 'Анфақа Мин Қабли Ал-Фатхи Ұа Қӓтала ۚ 'Ӱлӓ'ика 'А`žаму Дараҗатан Мина Ал-Лаҙӥна 'Анфақӱ Мин Ба`ду Ұа Қӓталӱ ۚ Ұа Куллӓан Ұа`ада Аллӓһу Ал-Хуснá Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 057-010 Сизларга нима бўлдики, Аллоҳнинг йўлида эҳсон қилмайсизлар?! Ҳолбуки, осмонлару ернинг мероси Аллоҳникидир. Сизлардан ҳеч ким фатҳдан илгари эҳсон қилганларга ва урушда қатнашганларга баробар бўла олмайдир. Уларнинг даражалари фатҳдан сўнг эҳсон қилганлардан ва урушда қатнашганлардан кўра улуғдир. Аллоҳ барчага яхшиликни ваъда қилгандир. Ва Аллоҳ нима қилаётганларингиздан хабардордир. (Оятдаги Фатҳ сўзи Маккаи мукаррамани Пайғмбар алайҳиссалом бошлиқ мусулмонлар Мадинаи мунавварадан келиб мушриклардан озод қилиш маъносида айтилган.) ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‍‍ ‌‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍ۚ‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Ман Ҙӓ Ал-Лаҙӥ Йуқриđу Аллӓһа Қарđӓан Хасанӓан Файуđӓ`ифаһу Лаһу Ұа Лаһу~җрун Карӥмун 057-011 Аллоҳга яхши қарз берадиган киши борми?! Бас, У зот унга бир неча марта кўпайтириб қайтарадир ва унга карамли ажр бордир. (Аллоҳ таоло Ўз дини йўлида сарфланадиган молу мулкни унга берилган яхши қарзга, яъни, орага судхўрлик ва бошқа ғаразлар қўшилмаган қарзга ўхшатмоқда. Бунда эҳсон, инфоқ қилишга катта тарғиб бордир. Чунки қарзни муҳтожлар олади, Аллоҳ эса ҳеч нарсага муҳтожлиги йўқ, балки барчанинг Унга муҳтожлиги бор зотдир. ) ‍‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍~‍‌‌ ‍
Йаұма Тарá Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Йас`á Нӱруһум Байна 'Айдӥһим Ұа Би'аймӓниһим Бушрӓкуму Ал-Йаұма Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 057-012 Мўмин ва мўминаларни уларнинг олдиларида ва ўнг тарафларида нурлари ҳаракат қилаётган ҳолда кўрган кунингда, Сизларга бугунги куннинг хушхабари дарахтлари остидан сувлари оқиб турган жаннатлардир. У жойда абадий қолажаксиз. Бу эса, айнан улкан ютуқдир, (дейиладир). ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Йаұма Йақӱлу Ал-Мунӓфиқӱна Ұа Ал-Мунӓфиқӓту Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Анžурӱнӓ Нақтабис Мин Нӱрикум Қӥла Арҗи`ӱ Ұарӓ'акум Фӓлтамисӱ Нӱрӓан Фаđуриба Байнаһум Бисӱрин Лаһу Бӓбун Бӓҭинуһу Фӥһи Ар-Рахмату Ұа Žӓһируһу Мин Қибалиһи Ал-`Аҙӓбу 057-013 Мунофиқ ва мунофиқалар иймонлиларга: Тўхтаб туринглар, биз ҳам нурингиздан бир оз олайлик, деган ва уларга: Ортингизга қайтинг ҳамда нур қидиринг, дейилган кунда. Бас, уларнинг орасига эшиги бор қўрғон уриладир. Унинг ичида раҳмат, ташқарисида - олдида азобдир. (Қиёмат куни зулмат бўлиб, албатта, бу ўша кунда рўй берадиган ҳодисаларнинг бир босқичи, холос. Ҳеч ким ҳеч нарсани кўрмай қолганда, мўминларга нур ато қилиниб, улар шодон ва шаҳдам юриб боришади. Шунда мунофиқлар: Бизни ташлаб кетманглар, кутиб туринглар, бизга ҳам нурингиздан озгина беринглар, деб ялинишар экан. Уларга: Ортингизга қайтиб, ўзингиз нур ахтаринг, дейиларкан. Улар қандай қилиб нур топишарди. Бу дунёда жоҳилият зулматларидан Ислом нурига чиқишни хоҳламаган эдилар. Энди охират зулматларида хору зор бўлишлари турган гап.) ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌
Йунӓдӱнаһум 'Алам Накун Ма`акум ۖ Қӓлӱ Балá Ұа Лакиннакум Фатантумнфусакум Ұа Тараббаҫтум Ұа Артабтум Ұа Ғарраткуму Ал-'Амӓнӥйу Хаттá Җӓ'а 'Амру Аллӓһи Ұа Ғарракум Биллӓһи Ал-Ғарӱру 057-014 Уларга (мунофиқлар): Биз сиз билан бирга эмасмидик?! деб нидо қилурлар. Улар: Худди шундай. Лекин сизлар Аллоҳнинг амри келгунча ўзингизни ўзингиз фитнага дучор қилдингиз, кўз тикиб кутдингиз, шубҳа қилдингиз ва сизларни хом-хаёллар ғурурга кетказди. Сизларни Аллоҳ ҳақида алдамчи алдаб қўйди. ‌‌ ‌ ‍‌ ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌
Фӓлйаұма Лӓ Йу'уҳаҙу Минкум Фидйатун Ұа Лӓ Мина Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۚ Ма'ұӓкуму Анӓру ۖ Һийа Маұлӓкум ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 057-015 Бугун сизлардан ҳам, куфр келтирганлардан ҳам тўлов олинмас. Жойларингиз жаҳаннамда, у сизнинг эгангиздир. Қандай ҳам ёмон борар жой! - дерлар. (Мунофиқлар: Ажаб эмас, Ислом мағлубиятга учраб, мусулмонлар енгилса, деган хом хаёлларга берилиб, ғурурга кетадилар. Мунофиқларни шайтон Сизлар тўғри иш қиляпсизлар, мабода нотўғри бўлса ҳам, Аллоҳнинг ўзи кечиради, деб уларни алдаб қўяди. Қиёмат кунида уларга ҳеч қандай нажот йўқ.) ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ۖ‍‍
'Алам Йа'ни Лиллаҙӥна 'Ӓманӱн Таҳша`а Қулӱбуһум Лиҙикри Аллӓһи Ұа Мӓ Назала Мина Ал-Хаққи Ұа Лӓ Йакӱнӱ Кӓллаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Мин Қаблу Фаҭӓла `Алайһиму Ал-'Амаду Фақасат Қулӱбуһум ۖ Ұа Каćӥрун Минһум Фӓсиқӱна 057-016 Иймон келтирганлар учун Аллоҳнинг зикрига ва нозил бўлган ҳаққа қалблари юмшаш, айни чоқда, олдин китоб берилган, сўнг муддат ўтиши билан қалблари қотиб қолган, кўплари фосиқ бўлганларга ўхшамаслик вақти келмадими?! (Агар Аллоҳ тез-тез эслаб турилмаса, Қуръон ва шариатдан, дин таълимотларидан узоқлашилса, инсон қалбини моғор босади, бағри тошга айланади. Унга Аллоҳнинг зикри ҳам, диний таълимотлар ҳам таъсир қилмайдиган бўлиб қолади. Аввал Таврот ва Инжил каби илоҳий китоблар берилган яҳудий ва насронийларнинг вақт ўтиши билан оятда тасвирланганидек қалбларини моғор босиб, қаттиқ бўлиб қолган.) ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
А`ламӱнна Аллӓһа Йухйӥ Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚ Қад Баййаннӓ Лакуму Ал-'Ӓйӓти Ла`аллакум Та`қилӱна 057-017 Билингларки, албатта Аллоҳ ўлик ерни тирилтирур. Дарҳақиқат, сизларга оятларни баён қилдик, шоядки ақл юритсангизлар. ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Муҫҫаддиқӥна Ұа Ал-Муҫҫаддиқӓти Ұа 'Ақраđӱ Аллаһа Қарđӓан Хасанӓан Йуđӓ`афу Лаһум Ұа Лаһумҗрун Карӥмун 057-018 Албатта, садақа қилувчи эркагу аёл ҳамда Аллоҳга қарзи ҳасана берувчиларга (савоб) кўпайтириб берилур. Уларга карамли ажр ҳам бор. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‌ ‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Биллӓһи Ұа Русулиһи~ 'Ӱлӓ'ика Һуму Аҫ-Ҫиддӥқӱна Ұа ۖ Аш-Шуһадӓ'у `Инда Раббиһим Лаһумҗруһум Ұа Нӱруһум Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җахӥми 057-019 Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарларига иймон келтирганлар, ана ўшалар, сиддиқлардир. Ва Роббилари ҳузуридаги шоҳидлардир. Уларнинг ажрлари ва нурлари бор. Куфр келтирганлар ва оятларимизни ёлғонга чиқарганлар, ана ўшалар, дўзах эгаларидир. (Ушбу оятда Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарларига иймон келтирганлар, сиддиқлар, деб аталмоқда. Сиддиқ аслида сўзига, эътиқодига ва амалига содиқ кишиларнинг сифатидир. Улар фазл ва мартабада Пайғамбарлардан кейин турадилар. Уларнин ҳаммаларига улуғ ажр ва қиёмат зулматида йўлларини ёритиб борадиган нур бордир. Кофирларга эса дўзах рўпара қилинади.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
А`ламӱннамӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ Ла`ибун Ұа Лаһұун Ұа Зӥнатун Ұа Тафӓҳурун Байнакум Ұа Такӓćурун Фӥ Ал-'Амұли Ұа Ал-'Аұлӓди ۖ Камаćали Ғайćин 'А`җаба Ал-Куффӓра Набӓтуһу Ćумма Йаһӥҗу Фатарӓһу Муҫфаррӓан Ćумма Йакӱну Хуҭӓмӓан ۖ Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати `Аҙӓбун Шадӥдун Ұа Мағфиратун Мина Аллӓһи Ұа Риđұӓнун ۚ Ұа Мӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ 'Иллӓ Матӓ Ал-Ғурӱри 057-020 Билингки, албатта, бу дунё ҳаёти ўйин, кўнгил эрмаги ва зеб-зийнатдан, ўзаро фахрланишдан, мол-мулкни ва бола-чақани кўпайтиришдан иборатдир. Худди ўсимлиги деҳқонларни ажаблантирган ёмғирга ўхшайдир. Кейинроқ бу ўсимликлар қурийдир ва сарғайганини кўрасан. У сўнгра хас-чўпга айланиб кетадир. Охиратда эса қаттиқ азоб бор, Аллоҳдан мағфират ва розилик бор. Бу дунё ҳаёти ғурурга кетгазувчи матодан ўзга ҳеч нарса эмас. (Яъни, бу дунё ҳаёти шундай бир ёмғирга ўхшайдики, у ёққандан сўнг чиққан наботот деҳқонларни ҳайратга солади, завқлантиради. Аслида эса бу ҳол ўткинчидир. Яъни, ўсимликлар тезда қурийди. ранги сарғаяди ва қуриб, қовжираб, уқаланиб кетади. Ҳа, бу дунё ҳаёти ҳам шу каби алдамчидир. Шу билангина овуниб қолмаслиги керак. Чунки охиратда кофирларга қаттиқ азоб, мўминларга эса Аллоҳнинг мағфирати ва розилиги бор. Албатта, бу гаплар тарки дунё қилишга, ҳамма нарсадан юз ўгиришга чақириқ эмас. Балки мезон ва ўлчовларни тўғри йўлга солишга, ўткинчи ҳой-ҳавасдан устун бўлишга даъват, холос.) ‌ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌
Сӓбиқӱ 'Илá Мағфиратин Мин Раббикум Ұа Җаннатин `Арđуһӓ Ка`арđи Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи 'У`иддат Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Биллӓһи Ұа Русулиһи ۚ Ҙӓлика Фаđлу Аллӓһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 057-021 Роббингизнинг мағфиратига ва Аллоҳга ҳамда Унинг Пайғамбарларига иймон келтирганлар учун тайёрланган, кенглиги осмону ернинг кенглигича бўлган жаннатга мусобақалашинг. Ана ўша Аллоҳнинг фазли. Кимга хоҳласа беради, Аллоҳ улуғ фазл эгасидир. (Қуръони карим назарида, мусобақа бу дунё ҳаётининг ўткинчи ҳой-ҳавасларига, бойликка, ўйин-кулгуга эмас, балки Аллоҳнинг мағфиратига ва жаннатга элтувчи яхши амалларга қаратилиши керак.) ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Мӓҫӓба Мин Муҫӥбатин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фӥнфусикум 'Иллӓ Фӥ Китӓбин Мин Қабли 'Ан Набра'аһӓ ۚнна Ҙӓлика `Алá Аллӓһи Йасӥрун 057-022 Бирор мусибатни пайдо қилмасамиздан олдин у Китобда битилган бўлур, акс ҳолда ер юзида ва ўз шахсларингизда сизга бирор мусибат етмас. Албатта, бу иш Аллоҳ учун осондир. ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‌
Ликайлӓ Та'саұ `Алá Мӓ Фӓтакум Ұа Лӓ Тафрахӱ Бимӓ 'Ӓтӓкум Ұа ۗ Аллӓһу Лӓ Йухиббу Кулла Муҳтӓлин Фаҳӱрин 057-023 Токи, кетган нарсага қайғуриб, келган нарсадан хурсанд бўлмаслигингиз учун, Аллоҳ барча димоғдор ва мақтанчоқларни суймайдир. ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Йабҳалӱна Ұа Йа'мурӱна Анӓса Бил-Буҳли ۗ Ұа Ман Йатаұалла Фа'инна Аллӓһа Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 057-024 Улар бахилдирлар ва кишиларни ҳам бахилликка буюрадилар. Ким юз ўгирса, бас, Аллоҳ беҳожат ва мақталган зотдир. (Улар бахиллик қилиб, кишиларни ҳам бахилликка буюрсалар-да, Аллоҳга ҳеч зарари йўқ, чунки Аллоҳ беҳожат, бой ва мақталган зотдир.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‍
Лақад 'Арсалнӓ Русуланӓ Бил-Баййинӓти Ұа 'Анзалнӓ Ма`аһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Мӥзӓна Лийақӱма Анӓсу Бил-Қисҭи ۖ Ұа 'Анзалнӓ Ал-Хадӥда Фӥһи Ба'сун Шадӥдун Ұа Манӓфи`у Лилннӓси Ұа Лийа`лама Аллӓһу Ман Йанҫуруһу Ұа Русулаһу Бил-Ғайби ۚнна Аллӓһа Қаұӥйун `Азӥзун 057-025 Дарҳақиқат, Биз Пайғамбарларимизни равшан(нарса)лар ила юбордик ва улар ила китоб, ҳамда одамлар адолатда туришлари учун мезон туширдик. Ва темирни туширдик - унда катта куч-қувват ва одамлар учун манфаатлар бор. Аллоҳ ким Ўзига ва Пайғамбарларига ғойибона ёрдам бераётганини билиши учун. Албатта, Аллоҳ кучли ва азиздир. (Ояти каримада Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло Ўз Пайғамбарларига юбордим деяётган равшан, очиқ-ойдин нарсалар - мўъжизалар, шариат аҳкомлари, оятлар бўлиши мумкин. Ушбу оят тушган вақтидаёқ мусулмонларни темирга эътибор беришга, ундан самарали фойдаланишга даъват қилган эди. Темирнинг одамлар учун манфаатини санаб тугатиб бўлмайди. Оятнинг охиридаги жумлада бир-икки нозик маъно бор. Жумладан, темирдан ясалган асбобларни ишлатиб, Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарларига ёрдам берувчиларни билиши учун, деган ишора. Маълумки, Аллоҳ илмининг чегараси йўқ - ҳамма нарсани рўй беришидан аввал билиб туради. Лекин бу оятдаги билишини юзага чиқариши, халойиққа билдириши деб тушунмоқ керак. Шунингдек, ғойибона сўзи ҳам Аллоҳни ва Унинг Пайғамбарларини кўрмасдан туриб уларни динига ёрдам беринглар, деб шарҳланади.) ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ۚ
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Нӱхӓан Ұа 'Ибрӓһӥма Ұа Җа`алнӓ Фӥ Ҙуррӥйатиһимӓ Ан-Нубӱұата Ұа Ал-Китӓба ۖ Фаминһум Муһтадин ۖ Ұа Каćӥрун Минһум Фӓсиқӱна 057-026 Дарҳақиқат, Нуҳ ва Иброҳимни Пайғамбар қилиб юбордик ҳамда Пайғамбарликни ва китобни икковларининг зурриётига хос қилдик. Улар орасида ҳидоят топганлар бор, лекин уларнинг кўплари фосиқлардир. ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Ćумма Қаффайнӓ `Алá 'Ӓćӓриһим Бирусулинӓ Ұа Қаффайнӓ Би`ӥсá Абни Марйама Ұа 'Ӓтайнӓһу Ал-'Инҗӥла Ұа Җа`алнӓ Фӥ Қулӱби Ал-Лаҙӥна Аттаба`ӱһу Ра'фатан Ұа Рахматан Ұа Раһбӓнӥйатан Абтада`ӱһӓ Мӓ Катабнӓһӓ `Алайһим 'Иллӓ АбтиғӓРиđұӓни Аллӓһи Фамӓ Ра`аұһӓ Хаққа Ри`ӓйатиһӓ ۖ Фа'ӓтайнӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Минһумҗраһум ۖ Ұа Каćӥрун Минһум Фӓсиқӱна 057-027 Сўнгра уларнинг ортидан Пайғамбарларимизни кетма-кет юбордик ва Исйо ибн Марямни ҳам ортларидан юбордик ҳамда унга Инжилни бердик. Унга эргашганларнинг қалбларига меҳрибонлик ва раҳмдилликни солдик. Роҳибликни ўзлари чиқариб олдилар, Биз буни уларга фарз қилмаган эдик, фақат ўзлари Аллоҳнинг розилигини тилаб қилдилар, лекин ҳақиқий риоясини қила олмадилар. Бас, улардан иймон келтирганларига ажрларини бердик, лекин уларнинг кўпи фосиқлардир. (Роҳиблик, таркидунёчиликдан иборат бўлиб, ўрисларда, монахлик, дейилади. Монахликни ихтиёр қилган эркак эркаклар монастирида, аёл эса аёллар монастирида, оила қурмай, дунёни тарк этиб ҳаёт кечирадилар. Қуръони карим бундай роҳибликни Аллоҳ Ийсо алайҳиссаломга эргашувчиларга буюрмаганини, балки улар ўзлари бидъат сифатида кейинчалик ўйлаб топиб одат қилишганини эслатмоқда.) ‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Аллаһа Ұа 'Ӓминӱ Бирасӱлиһи Йу'утикум Кифлайни Мин Рахматиһи Ұа Йаҗл Лакум Нӱрӓан Тамшӱна Биһи Ұа Йағфир Лакум Ұа ۚ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 057-028 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга тақво қилинглар ва Унинг Пайғамбарига иймон келтиринглар. У зот Ўз раҳматидан сизларга икки ҳисса берадир ва сизларнинг юришингизга нур берадир ҳамда сизларни мағфират қиладир. Аллоҳ кечирувчи, раҳмли зотдир. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Ли'аллӓ Йа`лама 'Аһлу Ал-Китӓби 'Аллӓ Йақдирӱна `Алá Шайн Мин Фаđли Аллӓһи ۙ Ұа 'Анна Ал-Фаđла Бийади Аллӓһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 057-029 Токи китоб аҳллари Аллоҳнинг фазлидан ҳеч нарсага қодир эмасликларини, фазл Аллоҳнинг қўлида бўлиб, хоҳлаган кишисига беришини билсинлар. Аллоҳ улуғ фазл эгасидир. (Яҳудий ва насронийлар ваҳий, Пайғамбарлик ва илоҳий китоблар фақат бизга хос, ўзгаларга берилмайди, деб фахрланишар эди. Аллоҳ таоло уларнинг бу даъволарини рад қилиб, фазл ўзининг қўлида эканини, кимга хоҳласа, шунга раво кўришини, шу жумладан, араблардан бўлган Муҳаммад алайҳиссаломга беришини таъкидламоқда.) ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۙ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah