Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

56) Sūrat Al-Wāqi`ah

Printed format

56)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Иҙӓ Ұақа`ати Ал-Ұӓқи`ату 056-001 Воқеа воқеъ бўлганда. ‌‌‌ ‌‍
Лайса Лиұақ`атиһӓ Кӓҙибатун 056-002 Унинг воқеъ бўлишини ёлғон қилувчи (жон) йўқдир. ‍‍‍‍‍‌ ‌
Ҳӓфиđатун Рӓфи`атун 056-003 У ҳам пастлатувчи, ҳам кўтарувчидир. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
'Иҙӓ Руҗҗати Ал-'Арđу Раҗҗӓан 056-004 Қачонки ер қаттиқ ларзага келганда. ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Ұа Буссати Ал-Җибӓлу Бассӓан 056-005 Тоғлар майдаланиб, титилганда. ‍‍
Факӓнат Һабӓн Мунбаććӓан 056-006 Бас, улар тарқалган чанг-тўзонга айланганда. ‍‍‌ ‍‌‍‍
Ұа Кунтум 'Азұӓҗӓан Ćалӓćатан 056-007 Ва сизлар уч тоифа бўлгангда. ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌
Фа'аҫхӓбу Ал-Майманати Мӓҫхӓбу Ал-Майманати 056-008 Ўнг тараф эгалари. Ўнг тараф эгалари не(саодатлилар)дир?! ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҫхӓбу Ал-Маш'амати Мӓҫхӓбу Ал-Маш'амати 056-009 Ва чап тараф эгалари. Чап тараф эгалари не(бадбахтлар)дир?! ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Ас-Сӓбиқӱна Ас-Сӓбиқӱна 056-010 Ва пешқадамлар, пешқадамлар. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Муқаррабӱна 056-011 Ана ўшалар, (Аллоҳга) яқин бўлганлар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Фӥ Җаннӓти Ан-На`ӥми 056-012 Сернеъмат жаннатлардалар. ‍‍‍‍ ‍‍
Ćуллатун Мина Ал-'Аұұалӥна 056-013 Аввалгилардан кўпгина жамоатлар.
Ұа Қалӥлун Мина Ал-'Ӓҳирӥна 056-014 Ва охиргилардан оздирлар. ‍‍‍‍‍‍‍
`Алá Сурурин Маұđӱнатин 056-015 Тўқима сўриларидалар. ‌ ‌‌ ‍
Муттаки'ӥна `Алайһӓ Мутақӓбилӥна 056-016 Бир-бирларига рўбарў бўлиб, ёнбошлаган ҳолларидалар. (Яъни, пешқадамлар жаннат дуру-ёқутларни аралаш қилиб тўқилган сўриларда бир-бирларига қараб, ёнбошлаб-ястаниб роҳатланишар экан.) ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Йаҭӱфу `Алайһим Ұилдӓнун Муҳалладӱна 056-017 Атрофларида мангу ёш йигитлар айланиб юрурлар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Би'акұӓбин Ұа 'Абӓрӥқа Ұа Ка'син Мин Ма`ӥнин 056-018 Оқар чашма (майи тўлатилган) қадаҳлар, кўзалар ва косалар билан. ‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌
Лӓ Йуҫадда`ӱна `Анһӓ Ұа Лӓ Йунзифӱна 056-019 Ундан бош оғриғи ҳам, маст ҳам бўлмаслар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Ұа Фӓкиһатин Миммӓ Йатаҳаййарӱна 056-020 Ва улар хоҳлаган мевалар билан. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Лахми Ҭайрин Миммӓ Йаштаһӱна 056-021 Иштаҳалари тусаган қуш гўшти билан. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Хӱрун `Ӥнун 056-022 Яна кўзи гўзал ҳурлар бор. ‍‍‌‌
Ка'амćӓли Ал-Лу'улу'уи Ал-Макнӱни 056-023 Мисоли яширилган дур. ‍‍ ‍‌
Җазӓн Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 056-024 Булар, қилган амалларнинг мукофотидур. ‍‍‌‌ ‌
Лӓ Йасма`ӱна Фӥһӓ Лағұан Ұа Лӓ Та'ćӥмӓан 056-025 Улар у ерда беҳуда, гуноҳ сўзларни эшитмаслар. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
'Иллӓ Қӥлӓан Салӓмӓан Салӓмӓан 056-026 Фақат Салом, Салом дейилганини (эшитарлар). (Бир-бирларига салом берадилар, уларга фаришталар ҳам салом берадилар. Аллоҳнинг саломи ҳам етказиб турилади.) ‍‌‌ ‌
Ұа 'Аҫхӓбу Ал-Йамӥни Мӓҫхӓбу Ал-Йамӥни 056-027 Ўнг тараф эгалари. Ўнг тараф эгалари не(саодатлилар)дир! ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Фӥ Сидрин Маҳđӱдин 056-028 Улар тиконсиз сидрзорлардадир. (Сидр-ҳушбўй ҳидли бута бўлиб, араблар уни ҳиди учун яхши кўрар эканлар. Аммо тикани жуда кўп бўларкан.) ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ҭалхин Манđӱдин 056-029 Сермева бананзорлардадир. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Žиллин Мамдӱдин 056-030 Ва ёйилган соялардадир. ‌ ‌‌
Ұа Мӓн Маскӱбин 056-031 Оқар сувлардадир. ‍‍
Ұа Фӓкиһатин Каćӥратин 056-032 Сероб мевалардадир. ‌ ‍
Лӓ Мақҭӱ`атин Ұа Лӓ Мамнӱ`атин 056-033 Тугамайдиган ва ман қилинмайдиганлардадир. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Фурушин Марфӱ`атин 056-034 Баланд-баланд кўрпачалардадир.
ннӓнша'нӓһунна 'Иншӓн 056-035 Албатта, Биз у(ҳурлар)ни дафъатан, хос қилиб, яратдик. ‌ ‌‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍
Фаҗа`алнӓһунна 'Абкӓрӓан 056-036 Бас, уларни бокиралар қилдик. ‍‌‌
рубӓан 'Атрӓбӓан 056-037 Тенгдош маҳбубалар қилдик. ‌ ‌‍
Ли'аҫхӓби Ал-Йамӥни 056-038 Ўнг тараф эгалари учун. ‍‍‍‍
Ćуллатун Мина Ал-'Аұұалӥна 056-039 Улар аввалгилардан кўпгина жамоатлардир.
Ұа Ćуллатун Мина Ал-'Ӓҳирӥна 056-040 Кейингилардан ҳам кўпгина жамоатлардир. ‍‍
Ұа 'Аҫхӓбу Аш-Шимӓли Мӓҫхӓбу Аш-Шимӓли 056-041 Ва чап тараф эгалари. Чап тараф эгалари не(бадбахтлар)дир?! ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Фӥ Самӱмин Ұа Хамӥмин 056-042 Улар ўт шамол ва қайноқ сувдадирлар. ‍‍‌ ‌
Ұа Žиллин Мин Йахмӱмин 056-043 Қоп-қора тутундан бўлган соядадирлар. ‌ ‍‌
Лӓ Бӓридин Ұа Лӓ Карӥмин 056-044 Салқин ҳамэмас, фойдаии ҳам. ‌ ‌‌ ‍
ннаһум Кӓнӱ Қабла Ҙӓлика Мутрафӥна 056-045 Албатта улар бундан олдин ҳой-ҳавасга берилганлардан эдилар. ‍‍‍ ‌ ‍
Ұа Кӓнӱ Йуҫиррӱна `Алá Ал-Хинćи Ал-`Аžӥми 056-046 Ва мудом катта гуноҳ ишлар қилар эдилар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍
Ұа Кӓнӱ Йақӱлӱна 'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна 056-047 Ва Биз ўлиб, тупроққа ва суякка айланганимиздан кейин қайта тирилтриламизми? ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Аұа 'Ӓбӓ'уунӓ Ал-'Аұұалӱна 056-048 Аввалги оталаримиз ҳам-а?! дер эдилар. ‌‌ ‌‍‍‍‌‌
Қул 'Инна Ал-'Аұұалӥна Ұа Ал-'Ӓҳирӥна 056-049 Айтгил: Албатта, аввалгилар ва охиргилар. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Ламаҗмӱ`ӱна 'Илá Мӥқӓти Йаұмин Ма`лӱмин 056-050 Маълум кунга белгиланган вақтда албатта тўпланувчилар. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ćумма 'Иннакум 'Аййуһӓ Аđ-Đӓллӱна Ал-Мукаҙҙибӱна 056-051 Сўнгра, сиз эй адашганлар, ёлғонга чиқарувчилар! ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Ла'ӓкилӱна Мин Шаҗарин Мин Заққӱмин 056-052 Албатта, заққум дарахтидан еювчисизлар. ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍
Фамӓли'ӱна Минһӓ Ал-Буҭӱна 056-053 Бас, ундан қоринларни тўлдирувчисизлар. ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Фашӓрибӱна `Алайһи Мина Ал-Хамӥми 056-054 Бас, устидан ўта қайноқ сувдан ичувчисизлар. ‍‍‍‍
Фашӓрибӱна Шурба Ал-Һӥми 056-055 Бас, чанқоқ туядек ичувчисизлар. ‍‍
Һӓҙӓ Нузулуһум Йаұма Ад-Дӥни 056-056 Уларнинг қиёмат кунидаги зиёфатлари мана шу! ‌‌ ‍
Нахну Ҳалақнӓкум Фалаұлӓ Туҫаддиқӱна 056-057 Биз сизларни яратганимиз, ишонсаларинг-чи! ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афара'айтум Мӓ Тумнӱна 056-058 Ўзингиз чиқарадиган манийни ўйлаб кўринг-а! ‌ ‌
'А'антум Таҳлуқӱнаһу~м Нахну Ал-Ҳӓлиқӱна 056-059 Уни сизлар яратасизми ёки Биз яратувчимизми?! ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍~‍‍‍‍‍‍
Нахну Қаддарнӓ Байнакуму Ал-Маұта Ұа Мӓ Нахну Бимасбӱқӥна 056-060 Орангиздаги ўлимни Биз белгилаганмиз ва Биз ожиз эмасмиз. ‍‌‌ ‌‌
`Алáн Нубаддила 'Амćӓлакум Ұа Нунши'акум Фӥ Мӓ Лӓ Та`ламӱна 056-061 Сизнинг ўрнингизга сизга ўхшашларни алмаштиришдан ва сизларни ўзингиз билмайдиган ҳолда яратишдан. ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Лақад `Алимтуму Ан-Наш'ата Ал-'Ӱлá Фалаұлӓ Таҙккарӱна 056-062 Ва дарҳақиқат, аввалги яратилишини билдингиз-ку, эсласаларингиз-чи! ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌
'Афара'айтум Мӓ Тахруćӱна 056-063 Ўзингиз экаётган нарсани ўйлаб кўринг-а! ‌ ‌
'А'антум Тазра`ӱнаһу~м Нахну Аз-Зӓри`ӱна 056-064 Уни сиз ундирасизми ёки Биз ундирувчимизми? ‌‌‍ ‌‍~‍‌
Лаұ Нашӓ'у Лаҗа`алнӓһу Хуҭӓмӓан Фаžалалтум Тафаккаһӱна 056-065 Агар хоҳласак, Биз уни қуруқ чўпга айлантириб қўямиз. Сизлар эса надоматда ажабланиб: ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
ннӓ Ламуғрамӱна 056-066 Албатта, биз зиён кўрганлармиз. ‍‌ ‍‍‍
Бал Нахну Махрӱмӱна 056-067 Балки маҳрум бўлганлармиз, (дейсиз).
'Афара'айтуму Ал-Мӓ Ал-Лаҙӥ Ташрабӱна 056-068 Ўзингиз ичадиган сувни ўйлаб кўринг-а! ‍‍‌‌
'А'антумнзалтумӱһу Мина Ал-Музни 'Ам Нахну Ал-Мунзилӱна 056-069 Уни булутлардан сиз туширасизми ёки Биз тушурувчимизми? ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Лаұ Нашӓ'у Җа`алнӓһу 'Уҗӓҗӓан Фалаұлӓ Ташкурӱна 056-070 Агар хоҳласак, Биз уни шўр қилиб қўямиз. Шукр қилсангиз-чи! ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
'Афара'айтуму Анӓра Аллатӥ Тӱрӱна 056-071 Ўзингиз ёқадиган оловни ўйлаб кўринг-а! ‍‍‍‍‌‍ ‌‌
'А'антумнша'тум Шаҗаратаһӓм Нахну Ал-Мунши'ӱна 056-072 Унинг дарахтини сиз яратгансизми ёки Биз яратувчимизми? ‌‌‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Нахну Җа`алнӓһӓ Таҙкиратан Ұа Матӓ`ӓан Лилмуқұӥна 056-073 Биз у(олов)ни эслатма ва йўловчилар учун манфаъат қилиб қўйдик. ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Фасаббих Биӓсми Раббика Ал-`Аžӥми 056-074 Бас, улуғ Роббинг исмини поклаб ёд эт! (Мазкур неъматларнинг эгасини таниган инсон Улуғ Аллоҳ таолога тасбиҳ айтиб, ибодат қилишга ўтади.) ‌‍ ‍‍
Фалӓқсиму Бимаұӓқи`и Ан-Нуҗӱми 056-075 Юлдузларнинг манзиллари билан қасам ичаман. (Жойлари деганимиз - унинг ўрнашган, чиқиш ва ботиш жойлари - буржларидир.) ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍
Ұа 'Иннаһу Лақасамун Лаұ Та`ламӱна `Аžӥмун 056-076 Албатта, агар билсангиз бу улуғ қасамдир. (Бу ояти карима ўн тўрт асрдан кўпроқ муқаддам нозил бўлганлиги ҳаммага маълум. Ўша пайтда одамлар юлдузлар ҳақида содда тушунчага эга эдилар, уларнинг ҳажми, сони, ҳаракати ҳақида деярли ҳеч нарса билмас эдилар. Фалакиёт илми ривожланиб, улар воситасида очилган жуда кўплаб куллиётлар Қуръон оятларининг улуғлигини тасдиқлади.) ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
ннаһу Лақур'ӓнун Карӥмун 056-077 Албатта, у Қуръони каримдир. ‍‍‍‌‌‌ ‍
Фӥ Китӓбин Макнӱнин 056-078 У сақланган китобдадир. ‍‍
Лӓ Йамассуһу~ 'Иллӓ Ал-Муҭаһһарӱна 056-079 Уни фақат покланганларгина ушлайдир. ~ ‌‌ ‍‍‍‌
Танзӥлун Мин Рабби Ал-`Ӓламӥна 056-080 У оламларнинг Роббисидан туширилгандир. ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍
'Афабиһаҙӓ Ал-Хадӥćи 'Антум Муд/һинӱна 056-081 Бас, сизлар мана шу сўз(Қуръон)га бепарволик қиласизларми?! ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍
Ұа Таҗ`алӱна Ризқакумннакум Тукаҙҙибӱна 056-082 Ва ёлғонга чиқаришни ризқ қилиб оласизларми?! (Яъни, иймон келтириш лозим бўлган нарсаларга ишонмасликни ўз насибангиз қилиб оласизларми?) ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Фалаұлӓ 'Иҙӓ Балағати Ал-Хулқӱма 056-083 Жонингиз ҳалқумга келиб қолса-чи?! ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Антум Хӥна'иҙин Танžурӱна 056-084 Ҳолбуки, ўша вақтда ўзларингиз қараб турган бўласизлар. ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Нахну 'Ақрабу 'Илайһи Минкум Ұа Лакин Лӓ Тубҫирӱна 056-085 Биз эса, сиздан кўра унга яқинмиз, аммо сизлар кўрмайсизлар. (Яъни, Аллоҳнинг Ўз бандасига қанчалар яқинлигини англамайсизлар. Ўлаётган одамга Аллоҳ таоло унинг устида турган қариндошидан кўра яқинроқ бўлади.) ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Фалаұлӓн Кунтум Ғайра Мадӥнӥна 056-086 Агар сиз ҳисоб бермас бўлсангиз. ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Тарҗи`ӱнаһӓн Кунтум Ҫӓдиқӥна 056-087 У(жон)ни ўрнига қайтаринг-чи! Агар ростгўй бўлсангиз! ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Фа'аммӓн Кӓна Мина Ал-Муқаррабӥна 056-088 Агар, у муқарраблардан бўлса. ‌ ‌‌‍‍ ‍‍
Фараұхун Ұа Райхӓнун Ұа Җаннату На`ӥмин 056-089 Роҳатда, фароғатда ва сернеъмат жаннатдадир. ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа 'Аммӓн Кӓна Мин 'Аҫхӓби Ал-Йамӥни 056-090 Агар ўнг тараф эгаларидан бўлса. ‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Фасалӓмун Лака Мин 'Аҫхӓби Ал-Йамӥни 056-091 Бас, Сенга ўнг тараф эгаларидан Саломдир. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа 'Аммӓн Кӓна Мина Ал-Мукаҙҙибӥна Аđ-Đӓллӥна 056-092 Ва агар ёлғонга чиқарувчилардан, гумроҳлардан бўлса. ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍
Фанузулун Мин Хамӥмин 056-093 Бас, ўта қайноқ сувдан зиёфатдир. ‌ ‍‌
Ұа Таҫлийату Җахӥмин 056-094 Ва дўзахга киришдир.
нна Һӓҙӓ Лаһуұа Хаққу Ал-Йақӥни 056-095 Албатта,ушбуочиқ-ойдин ҳақиқатдир. ‌‌ ‌ ‍ ‍‍
Фасаббих Биӓсми Раббика Ал-`Аžӥми 056-096 Бас, улуғ Роббинг исмини поклаб ёд эт! ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah