Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

55) Sūrat Ar-Raĥmān

Printed format

55)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ар-Рахмӓну 055-001 Роҳман.
`Аллама Ал-Қур'ӓна 055-002 Қуръони ўргатди. ‍‍‍‌
Ҳалақа Ал-'Инсӓна 055-003 Инсонни яратди. ‍‍
`Алламаһу Ал-Байӓна 055-004 Унга баённи ўргатди.
Аш-Шамсу Ұа Ал-Қамару Бихусбӓнин 055-005 Қуёш ва ой ҳисобдадир. ‍ ‌‍‍‍‌
Ұа Ан-Наҗму Ұа Аш-Шаҗару Йасҗудӓни 055-006 Ўт-ўлан ҳам, дарахтлар ҳам сажда қилурлар. (Дунёдаги жонлию жонсиз барча нарса Аллоҳнинг иродасидан ташқари чиқа олмаслигига, ҳаммаси олам Парвардигорига боғлиқ эканига далолат қилмоқда.) ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌
Ұа Ас-СамӓРафа`аһӓ Ұа Ұаđа`а Ал-Мӥзӓна 055-007 Осмонни баланд кўтарди ва тарозуни ўрнатди. ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌‍
'Аллӓ Таҭғаұ Фӥ Ал-Мӥзӓни 055-008 Тортишда ҳаддан ошмаслигингиз учун. (Агар ушбу тарозуни Ислом дини, Қуръон китоби, Муҳаммад алайҳиссалом Пайғамбари орқали ўрнатмаганида, адолат мезони бузиларди, ҳақдан ботил устун келарди. Ер юзини фисқу фасод босарди.) ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа 'Ақӥмӱ Ал-Ұазна Бил-Қисҭи Ұа Лӓ Туҳсирӱ Ал-Мӥзӓна 055-009 Адолат ила ўлчанг ва тарозудан уриб қолманг. ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ал-'Арđа Ұаđа`аһӓ Лил'анӓми 055-010 Ва ерни ҳалойиқ учун қўйди. ‌‌‍ ‌‍‍‌
Фӥһӓ Фӓкиһатун Ұа Ан-Наҳлу Ҙӓту Ал-'Акмӓми 055-011 У(ер)да мевалар ва гулкосали хурмолар бор. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Ұа Ал-Хаббу Ҙӱ Ал-`Аҫфи Ұа Ар-Райхӓну 055-012 Ва сомонли донлар ҳамда райҳон бор. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-013 Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Ҳалақа Ал-'Инсӓна Мин Ҫалҫӓлин Кӓлфаҳҳӓри 055-014 Инсонни сополга ўхшаш қуриган лойдан яратди. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ҳалақа Ал-Җӓнна Мин Мӓриҗин Мин Нӓрин 055-015 Ва жинларни алангадан яратди. ‍‍ ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-016 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз. ‌‌‌ ‌‍
Раббу Ал-Машриқайни Ұа Раббу Ал-Мағрибайни 055-017 У икки машриқ ва икки мағрибнинг Роббисидир. (Икки машриқ деганда, қуёшнинг ёздаги ва қишдаги чиқиш жойларини ҳамда икки мағриб деганда, ёздаги ва қишдаги ботиш жойларини тушуниш керак.) ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-018 Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз? ‌‌‌ ‌‍
Мараҗа Ал-Бахрайни Йалтақийӓни 055-019 Дарё-денгизларни бир-бири билан учрашадиган қилиб қўйди. ‍ ‍‍‍
Байнаһумӓ Барзаҳун Лӓ Йабғийӓни 055-020 Ўрталаридаги тўсиқдан ошиб ўтолмаслар. (Шўр денгиз билан чучук сувли дарё ўртасида бир тўсиқ бўлиб, улар бир-бирларига аралашиб кетмайди деган маънони англатади.) ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-021 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз? ‌‌‌ ‌‍
Йаҳруҗу Минһумӓ Ал-Лу'улу'уу Ұа Ал-Марҗӓну 055-022 У иккисидан луълуъ ва маржон чиқар. ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-023 Бас,Роббингизнинг қайси неъматлрини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Ұа Лаһу Ал-Җаұӓри Ал-Мунша'ӓту Фӥ Ал-Бахри Кӓл'а`лӓми 055-024 Денгизларда тоғдек бўлиб сузиб юрувчилар ҳам Уникидир. ‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-025 Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Куллу Ман `Алайһӓ Фӓнин 055-026 (Ер) юзидаги барча жонзот фонийдир. ‍‌
Ұа Йабқá Ұаҗһу Раббика Ҙӱ Ал-Җалӓли Ұа Ал-'Икрӓми 055-027 Улуғлик ва икром эгаси Роббингнинг Ўзигина боқийдир. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-028 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз? ‌‌‌ ‌‍
Йас'алуһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Кулла Йаұмин Һуұа Фӥ Ша'нин 055-029 Ундан еру осмондаги жонзотлар сўрарлар. У ҳар куни ишдадир. (Бутун мавжудот, ерда бўлсин, осмонда бўлсин, Аллоҳдан сўровларини сўрайди. Нимани сўрашлари оятда тайин қилинмаган. Ҳар ким нимага муҳтож бўлса, ўшани сўрайди.) ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-030 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Санафруғу Лакум 'Аййуһӓ Аć-Ćақалӓни 055-031 Албатта, сизлар учун вақт топармиз, эй инсу жинлар! ‌‌ ‍‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-032 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Йӓ Ма`шара Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси 'Ини Астаҭа`тумн Танфуҙӱ Мин 'Ақҭӓри Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Фӓнфуҙӱ ۚ Лӓ Танфуҙӱна 'Иллӓ Бисулҭӓнин 055-033 Эй жин ва инс жамоалари, агар сиз осмонлару ер чегараларидан чиқиб кетишга қодир бўлсаларингиз, чиқаверинглар. Фақат Султон ила чиқа олурсиз, холос. ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌ ‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-034 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Йурсалу `Алайкумӓ Шуұӓžун Мин Нӓрин Ұа Нухӓсун Фалӓ Тантаҫирӓни 055-035 Устингиздан ўт-чўғ ва тутун юборилур. Бас, қутула олмассиз. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-036 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Фа'иҙӓ Аншаққати Ас-Самӓ'у Факӓнат Ұардатан Кӓлддиһӓни 055-037 Осмон ёрилиб, қирмизи мойга айланган вақтда... ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-038 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Файаұма'иҙин Лӓ Йус'алу `Ан Ҙанбиһи~нсун Ұа Лӓ Җӓннун 055-039 Бас, у кунда инс ҳам, жин ҳам гуноҳидан сўралмас. (Қиёмат бошлангандан инсдан ҳам, жиндан ҳам гуноҳ қилган-қилмагани ҳақида сўраб ўтирилмайди. Чунки ҳамманинг башарасидан, ҳолатидан унинг ким эканлиги билиниб туради.) ‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-040 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Йу`рафу Ал-Муҗримӱна Бисӥмӓһум Файу'уҳаҙу Бин-Наұӓҫӥ Ұа Ал-'Ақдӓми 055-041 Жиноятчмлар сиймоларидан билиниб турур. Ва уларнинг пешона сочлари ва оёқларидан тутилур. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-042 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Һаҙиһи Җаһаннаму Аллатӥ Йукаҙҙибу Биһӓ Ал-Муҗримӱна 055-043 Жиноятчилар ёлғонга чиқараётган жаҳаннам шу бўлур. ‍‍‍‍
Йаҭӱфӱна Байнаһӓ Ұа Байна Хамӥмин 'Ӓнин 055-044 Улар жаҳаннам билан ўта қайноқ сув ўртасида айланур. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-045 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Ұа Лиман Ҳӓфа Мақӓма Раббиһи Җаннатӓни 055-046 Роббиси ҳузурида туришдан қўрққанлар учун икки жаннат бор. (Қиёмат куни олам Парвардигорининг ҳузурида саволларга жавоб беришдан, ҳисоб-китоб мақомидан қўрқиб, тириклигидаёқ тайёргарлик кўриб, яхшилик билан кун кечирганларга икки жаннат бор экан. Иккин жаннатнинг бир неча шарҳлари бор, жумладан, инсга алоҳида жаннат, жинга алоҳида жаннат ёки икковларидан ҳар бирларига иккитадан жаннат, гуноҳкорлар жаҳаннам билан ўта қайноқ сув ўртасида айлансалар, тақводорлар биринчи жаннатлари, яъни, боғлари билан иккинчи жаннатлари - боғлари орасида сайр қиладилар.) ‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-047 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Ҙаұӓтӓ 'Афнӓнин 055-048 Улар шох-новдалидирлар. ‌‌‍‌ ‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-049 Бас,Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Фӥһимӓ `Айнӓни Таҗрийӓни 055-050 Икковларида оқувчи икки булоқ бор. ‌ ‍‍‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-051 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Фӥһимӓ Мин Кулли Фӓкиһатин Заұҗӓни 055-052 Икковларида ҳам мевадан жуфт навлар бор. ‌ ‍‌‌ ‌‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-053 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Муттаки'ӥна `Алá Фурушин Баҭӓ'инуһӓ Мин 'Истабрақин ۚ Ұа Җанá Ал-Җаннатайни Дӓнин 055-054 Ипак астарли тўшакларга ёнбошлаган ва икки жаннат мевалари яқин бўлган ҳоллари бор. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-055 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Фӥһинна Қӓҫирӓту Аҭ-Ҭарфи Лам Йаҭмиćһунна 'Инсун Қаблаһум Ұа Лӓ Җӓннун 055-056 Уларда кўзлари тийилган, аввал инс ҳам, жин ҳам тегмаган(ҳур)лар бор. ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-057 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Ка'аннаһунна Ал-Йӓқӱту Ұа Ал-Марҗӓну 055-058 У(ҳур)лар худди ёқут ва маржонга ўхшарлар. ‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-059 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Һал Җазӓ Ал-'Ихсӓни 'Иллӓ Ал-'Ихсӓну 055-060 Эҳсоннинг мукофоти, фақат эҳсондир. ‍‍‌‌‌ ‍‍ ‌‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-061 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Ұа Мин Дӱниһимӓ Җаннатӓни 055-062 У икковидан пастроқда яна икки жаннат бор. ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-063 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Мудӓмматӓни 055-064 Икковлари ям-яшилдир. ‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-065 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Фӥһимӓ `Айнӓни Наđđӓҳатӓни 055-066 Икковларида отилиб турувчи икки булоқ бор. ‌ ‍‍‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-067 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Фӥһимӓ Фӓкиһатун Ұа Наҳлун Ұа Руммӓнун 055-068 Икковларида мевалар, хурмо ва анорлар бор. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-069 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Фӥһинна Ҳайрӓтун Хисӓнун 055-070 Уларда яхши, гўзаллар бор. ‍‍‍‌
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-071 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Хӱрун Мақҫӱрӓтун Фӥ Ал-Ҳийӓми 055-072 Чодирларни лозим тутган ҳурлар бор. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-073 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Лам Йаҭмиćһунна 'Инсун Қаблаһум Ұа Лӓ Җӓннун 055-074 Аввал уларга инс ҳам, жин ҳам тегмаган. ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-075 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Муттаки'ӥна `Алá Рафрафин Ҳуđрин Ұа `Абқарӥйин Хисӓнин 055-076 Яшил болишларга ва гўзал гиламларда ёнбошлаган ҳоллари бор. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Фаби'аййи 'ӒлӓРаббикумӓ Тукаҙҙибӓни 055-077 Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?! ‌‌‌ ‌‍
Табӓрака Асму Раббика Ҙӥ Ал-Җалӓли Ұа Ал-'Икрӓми 055-078 Улуғлик ва икром эгаси бўлмиш Роббинг исми муборак бўлди. ‌‍ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah