Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

54) Sūrat Al-Qamar

Printed format

54)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ақтарабати Ас-Сӓ`ату Ұа Аншаққа Ал-Қамару 054-001 Соат (қиёмат) яқинлашди ва ой бўлинди. ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‍
Ұа 'Ин Йараұ 'Ӓйатан Йу`риđӱ Ұа Йақӱлӱ Сихрун Мустамиррун 054-002 Агар бир оят-мўъжизани кўрсалар, юз ўгирарлар, бу ўткинчи сеҳр, дерлар. ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Каҙҙабӱ Ұа Аттаба`ӱ 'Аһұӓ'аһум ۚ Ұа Куллу 'Амрин Мустақиррун 054-003 Ва ёлғонга чиқардилар ҳамда ҳавойи нафсларига эргашдилар. Ҳолбуки, ҳар бир иш ўз ўрнини топувчидир. ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Җӓ'аһум Мина Ал-'Анбӓ'и Мӓ Фӥһи Муздаҗарун 054-004 Ва, дарҳақиқат, уларга зажри бор хабарлардан келган эди. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Хикматун Бӓлиғатун ۖ Фамӓ Туғни Ан-Нуҙуру 054-005 (Бу Қуръон) етук ҳикматдир. Бас, огоҳлантирувчилар фойда бермас. ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Фатаұалла `Анһум ۘ Йаұма Йад Ад-Дӓ`и 'Илá Шайн Нукурин 054-006 Бас, улардан юз ўгир! Чақирувчи мункар нарсага чақирган кунда. қабрлардан, кўзлари қўрқинчга тўлган ҳолда, худди ёйилган чигирткага ўхшаб чиқиб келадилар. ‍‌‍‍ۘ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Ҳушша`ӓан 'Абҫӓруһум Йаҳруҗӱна Мина Ал-'Аҗдӓćи Ка'аннаһум Җарӓдун Мунташирун 054-007 Улар қабрлардан, кўзлари қўрқинчга тўлган ҳолда, худди ёйилган чигирткага ўхшаб чиқиб келурлар. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Муһҭи`ӥна 'Илá Ад-Дӓۖ Йақӱлу Ал-Кӓфирӱна Һӓҙӓ Йаұмун `Асирун 054-008 Чақирувчига қараб бўйинларини чўзиб, шошилиб борурлар. Кофирлар, бу қийин кун-ку, дерлар. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Факаҙҙабӱ `Абданӓ Ұа Қӓлӱ Маҗнӱнун Ұа Аздуҗира 054-009 Булардан олдин Нуҳ қавми ҳам ёлғончи қилган эди. Бас бандамизни ёлғончига чиқаришди ва, мажнун, дейишди. Ҳамда унга тўсиқлар қўйишди. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍
Фада`ӓ Раббаһу~ннӥ Мағлӱбун Фӓнтаҫир 054-010 Бас, у Роббисига дуо қилиб: Албатта, мен мағлуб бўлдим, ёрдам бер, деди. ‌ ‌‍~‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Фафатахнӓбұӓба Ас-Самӓ'и Бимӓн Мунһамирин 054-011 Осмон эшикларини шаррос сув билан очиб юбордик. ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Фаҗҗарнӓ Ал-'Арđа `Уйӱнӓан Фӓлтақá Ал-Мӓ'у `Алáмрин Қад Қудира 054-012 Ва ердан отилтириб, булоқлар чиқардик. Бас, сувлар тақдир қилинган иш учун бирлашдилар. ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‍
Ұа Хамалнӓһу `Алá Ҙӓти 'Алұӓхин Ұа Дусурин 054-013 Ва у(Нуҳ)ни тахталари ва михлари бор нарса устига кўтардик. ‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌
Таҗрӥ Би'а`йунинӓ Җазӓн Лиман Кӓна Куфира 054-014 У(кема) инкор қилинган шахс (Нуҳ)га мукофот бўлиб, Бизнинг иноятимиз ила юрадир. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Ұа Лақад Таракнӓһӓ 'Ӓйатан Фаһал Мин Муддакирин 054-015 Ва у(ҳодиса)ни белги қилиб қолдирдик. Қани, ибрат олувчи борми? ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-016 Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?! ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-017 Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?! ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Каҙҙабат `Ӓдун Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-018 Од (Ҳудни) ёлғончига чиқарди. Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди? ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
ннӓ 'Арсалнӓ `Алайһим Рӥхӓан Ҫарҫарӓан Фӥ Йаұми Нахсин Мустамиррин 054-019 Биз давомли машъум кунда улар устига сорсор шамолини юбордик. (Сорсор деб номланган шамол ўзи ўта совуқ бўлиб, овози жуда ҳам кучли бўлар экан.) ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Танзи`у Анӓса Ка'аннаһум 'А`җӓзу Наҳлин Мунқа`ирин 054-020 У одамларни, худди хурмо дарахтини томири билан қўпоргандек, (ердан) узиб-учириб ташларди. ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-021 Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?! ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-022 Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?! ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Каҙҙабат Ćамӱду Бин-Нуҙури 054-023 Самуд огоҳлантирувчиларни ёлғонга чиқарди. ‍‍‌‌ ‍‍‍
Фақӓлӱ 'Абашарӓан Миннӓ Ұӓхидӓан Наттаби`уһу~ннӓ 'Иҙӓан Лафӥ Đалӓлин Ұа Су`урин 054-024 Улар:Биз ўзимиздан бўлган бир одамга эргашамизми? Агар шундай бўлса, албатта, адашувда ва жинниликда бўламиз. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌~‌ ‌‌‌‌ ‌
'А'уулқийа Аҙ-Ҙикру `Алайһи Мин Байнинӓ Бал Һуұа Каҙҙӓбун 'Аширун 054-025 Бизларнинг орамиздан (келиб-келиб) унга зикр (ваҳий) туширилибдими; Йўқ, у ёлғончи ва кеккайгандир, дедилар. ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Сайа`ламӱна Ғадӓан Мани Ал-Каҙҙӓбу Ал-'Аширу 054-026 Эртага ким ёлғончи ва кеккайган эканини билурлар. ‍‍ ‍‌‍‍‌
ннӓ Мурсилӱ Ан-Нӓқати Фитнатан Лаһум Фӓртақибһум Ұа Аҫҭабир 054-027 Биз уларни синаш учун туяни юборувчимиз. Уларни кузатиб тур ва сабр қил. ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Набби'һумнна Ал-МӓҚисматун Байнаһум ۖ Куллу Ширбин Мухтаđарун 054-028 Ва уларга, албатта, сув ораларида тақсимланганининг хабарини бер. Ҳар бир ичишга (ўз вақтида) ҳозир бўлинар. (Туя билан Самуд қавми сувнинг кунма-кун тақсимлангани тўғрисида гап бораётибди.) ‍‍‌‌ ‍‌ۖ‌ ‍‍‍
Фанӓдаұ Ҫӓхибаһум Фата`ӓҭá Фа`ақара 054-029 Бас, улар ўз шерикларини чақирдилар. У (туяни) тутди ва сўйиб юборди. ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-030 Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?! ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
ннӓ 'Арсалнӓ `Алайһим Ҫайхатан Ұӓхидатан Факӓнӱ Каһашӥми Ал-Мухтаžири 054-031 Албатта, Биз уларга бир овоз юбордик. Ва улар қўра қурувчи (йиққан) қуруқ шох-шаббаларга ўхшаб қолдилар. ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-032 Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?! ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Каҙҙабат Қаұму Лӱҭин Бин-Нуҙури 054-033 Лут қавми огоҳлантирувчиларни ёлғончига чиқарди. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
ннӓ 'Арсалнӓ `Алайһим Хӓҫибӓан 'Иллӓ 'Ӓла Лӱҭин ۖ Наҗҗайнӓһум Бисахарин 054-034 Албатта, Биз уларнинг устига (тош) бўрон юбордик. Фақат Лут хонадонига саҳар чоғи нажот бердик. ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ
Ни`матан Мин `Индинӓ ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Ман Шакара 054-035 Бу Биз тарафимиздан неъмат бўлди. Кимки шукр қилса, худди шундай мукофотлармиз. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍ ‍‌
Ұа Лақаднҙараһум Баҭшатанӓ Фатамӓраұ Бин-Нуҙури 054-036 Дарҳақиқат, у(Лут) уларни Бизнинг (азобга) тутишимиздан огоҳлантирган эди. Бас, улар огоҳлантиришларга ишонмадилар. ‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Рӓұадӱһу `Ан Đайфиһи Фаҭамаснӓ 'А`йунаһум Фаҙӱқӱ `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-037 Улар ундан меҳмонларини топширишни сўрадилар. Бас, кўзларини кўр қилдик. Менинг азобим ва огоҳлантиришларимни тотиб кўрсинлар. ‌ ‌‍‌‌‌‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
Ұа Лақад Ҫаббахаһум Букратан `Аҙӓбун Мустақиррун 054-038 Батаҳқиқ, эрта тонгда уларни собит, давомли азоб тутди. ‍ ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Фаҙӱқӱ `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-039 Бас, Менинг азобларимни ва огоҳлантиришларимни татиб кўринглар! ‌ ‌ ‌
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-040 Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?! ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Ұа Лақад Җӓ'а 'Ӓла Фирұна Ан-Нуҙуру 054-041 Дарҳақиқат, Фиръавн аҳлига огоҳлантиришлар келди. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Куллиһӓ Фа'аҳаҙнӓһумҳҙа `Азӥзин Муқтадирин 054-042 Улар Бизнинг оятларимизнинг барчасини ёлғонга чиқаришди. Бас, Биз уларни ғолиб, қудратли олувчининг олиши билан олдик. ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Акуффӓрукум Ҳайрун Мин 'Ӱла'икумм Лакум Барӓ'атун Фӥ Аз-Зубури 054-043 Сизнинг кофирларингиз аввалгиларингиздан яхшироқми?! Ёки самовий китобларда сизларга оқлов борми?! ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌‌
м Йақӱлӱна Нахну Җамӥн Мунтаҫирун 054-044 Ёки, Биз нусратга эришувчи жамоатмиз, дейишадими?! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Сайуһзаму Ал-Җам`у Ұа Йуұаллӱна Ад-Дубура 054-045 У жамоа тезда енгилар ва орқаларига қараб қочарлар. ‌‍‍‍ ‍‍
Бали Ас-Сӓ`ату Маұ`идуһум Ұа Ас-Сӓ`ату 'Ад/һá Ұа 'Амарру 054-046 Йўқ! Уларга ваъда қилинган вақт, соат(қиёмат)дир. Ва соат (азоби) улканроқ ва аччиқроқдир. ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌
нна Ал-Муҗримӥна Фӥ Đалӓлин Ұа Су`урин 054-047 Албатта, жинояткорлар адашувда ва олов-оташдадирлар. ‍‍‍‍‍‌ ‌
Йаұма Йусхабӱна Фӥ Анӓри `Алá Ұуҗӱһиһим Ҙӱқӱ Масса Сақара 054-048 Юзтубан дўзахга судраладиган кунларида: Жаҳаннам азобини татиб кўринг! (дейилур). ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
ннӓ Кулла Шай'ин Ҳалақнӓһу Биқадарин 054-049 Албатта, Биз ҳар нарсани ўлчов билан яратдик. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓмрунӓ 'Иллӓ Ұӓхидатун Каламхин Бил-Баҫари 054-050 Бизнинг фармонимиз бир сўздан ўзга эмас. Кўз юмгунча бўлур. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Аһлакнӓ 'Ашйӓ`акум Фаһал Мин Муддакирин 054-051 Дарҳақиқат, Биз сизга ўхшаганларни ҳалок қилдик. Бас, буни эсловчи борми ўзи?! ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Ұа Куллу Шайн Фа`алӱһу Фӥ Аз-Зубури 054-052 Ва уларнинг ҳар бир иши китоблардадир. ‌ ‍‍‍
Ұа Куллу Ҫағӥрин Ұа Кабӥрин Мустаҭарун 054-053 Ҳар бир кичигу катта сатрлангандир. (Макка мушриклари, қандай қилиб инсоннинг ишларини сатрларга ёзиб, ҳужжат тўплаб бориш мумкин, деб ўша вақтда ажабланган бўлишлари мумкин. Аммо биз ҳозирги ҳисоб-китобларни, ёзиш асбобларини кўриб-билиб туриб, қандоқ қилиб бу ҳақиқатни инкор эта оламиз?) ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа Наһарин 054-054 Албатта, тақводорлар жаннату анҳорларда. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Фӥ Мақ`ади Ҫидқин `Инда Малӥкин Муқтадирин 054-055 Сидқ ўриндиқда, қудратли Подшоҳ ҳузуридадирлар. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah