Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

52) Sūrat Aţ-Ţūr

Printed format

52)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Аҭ-Ҭӱри 052-001 Тур билан қасам. ‌‍‍‍
Ұа Китӓбин Масҭӱрин 052-002 Сатрланган китоб билан қасам. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Фӥ Раққин Маншӱрин 052-003 Ёйилган терига.(сатрланган) ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Ал-Байти Ал-Ма`мӱри 052-004 Ва обод уй билан қасам. ‌‍‍‍
Ұа Ас-Сақфи Ал-Марфӱ 052-005 Ва кўтарилган билан шифт қасам. ‌‍‍‍
Ұа Ал-Бахри Ал-Масҗӱри 052-006 Ва тўлган денгиз билан қасам. ‌‍‍‍‌
нна `Аҙӓба Раббика Лаұӓқи`ун 052-007 Албатта, Роббинг азоби рўй беражак. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Мӓ Лаһу Мин Дӓфи`ин 052-008 Уни ҳеч бир қайтарувчи йўқдир. ‌ ‍ ‍‌ ‌‌
Йаұма Тамӱру Ас-Самӓ'у Маұрӓан 052-009 У кунда осмон ларзага келиб чайқалур. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Тасӥру Ал-Җибӓлу Сайрӓан 052-010 Ва тоғлар сайр этиб юрур. ‍‍‍‍‌ ‍‍
Фаұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 052-011 Бас, ўша кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
Ал-Лаҙӥна Һум Фӥ Ҳаұđин Йал`абӱна 052-012 (Ботилга) шўнғиб ўйнайдиганларга! (вайл сўзи гоҳида ҳалокат, гоҳида дўзах маъносида ишлатилади ва иккаласи ҳам бу оятга мосдир.) ‍‍‍
Йаұма Йуда``ӱна 'Илá Нӓри Җаһаннама Да``ӓан 052-013 У кунда жаҳаннам ўтига (куч билан) итарилурлар. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Һаҙиһи Анӓру Аллатӥ Кунтум Биһӓ Тукаҙҙибӱна 052-014 Мана бу, сизлар ёлғонга чиқарган ўт бўладир! ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Афасихрун Һӓҙӓмнтум Лӓ Тубҫирӱна 052-015 Бу сеҳрми?! Ёки сизлар кўрмаяпсизларми?! ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Аҫлаұһӓ Фӓҫбирӱ 'Аұ Лӓ Таҫбирӱ Саұӓ'ун `Алайкум ۖннамӓ Туҗзаұна Мӓ Кунтум Та`малӱна 052-016 Киринглар унга! Чидайсизларми, чидамайсизларми - барибир. Қилиб юрган амалларингизнинг жазосини олурсизлар, холос. ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа На`ӥмин 052-017 Албатта, тақводорлар жаннатлар ва нозу неъматлар ичидадирлар. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Фӓкиһӥна Бимӓ 'Ӓтӓһум Раббуһум Ұа Ұақӓһум Раббуһум `Аҙӓба Ал-Җахӥми 052-018 Роббилари уларга берган нарсалардан лаззатдадирлар. Роббилари уларни жаҳаннам азобидан сақлар. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‍‌
Кулӱ Ұа Ашрабӱ Һанӥ'ӓан Бимӓ Кунтум Та`малӱна 052-019 Енглар, ичинглар, ош бўлсин. (Булар)қилган амалларингиз учундир. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Муттаки'ӥна `Алá Сурурин Маҫфӱфатин ۖ Ұа Заұұаҗнӓһум Бихӱрин `Ӥнин 052-020 Улар қатор тизилган сўриларга ёнбошлаган ҳолдалар. Ва уларни гўзал кўзли ҳурларга уйлаб қўйганмиз. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍ ‍‍‍‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Аттаба`ат/һум Ҙуррӥйатуһум Би'ӥмӓнин 'Алхақнӓ Биһим Ҙуррӥйатаһум Ұа Мӓ 'Алатнӓһум Мин `Амалиһим Мин Шайн ۚ Куллу Амри'ин Бимӓ Касаба Раһӥнун 052-021 Ўзлари иймон келтириб, зурриётлари уларга иймон билан эргашганларнинг зурриётини уларга қўшдик ва уларнинг амалларидан ҳеч нарсани камайтирмадик. Ҳар бир киши ўз касби гаровидир. (Бу дунёда иймону ислом билан ўтган кишиларнинг агар зурриётлари ҳам иймон билан ўтган бўлса, даражалари унча юқори бўлмаса ҳам, Аллоҳ уларни оталарига қўшиб қўяр экан. Лекин, шу билан бирга оталарнинг амалидан ҳеч бир нарса камайтирилмас экан. Яъни, болаларига олиб берилиб, уларнинг даражаси тенглатилмас экан. Чунки ҳар ким ўзи қилган касб-амалнинг гаровидир, амали яхши бўлса, оқибати ҳам яхши бўлади. Аллоҳ кўрсатмасин, амали ёмон бўлса, оқибати ҳам...) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‍
Ұа 'Амдаднӓһум Бифӓкиһатин Ұа Лахмин Миммӓ Йаштаһӱна 052-022 Ва Биз уларга хоҳлаган мевалари ва гўштларини муҳайё қилиб қўйдик. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Йатанӓза`ӱна Фӥһӓ Ка'сӓан Лӓ Лағұун Фӥһӓ Ұа Лӓ Та'ćӥмун 052-023 Улар унда қадаҳларни бир-бирларига узатурлар. У ерда беҳуда сергаплик ва гуноҳ йўқ. (Охират шаробида нохуш ишларнинг биронтаси рўй бермас экан.) ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Йаҭӱфу `Алайһим Ғилмӓнун Лаһум Ка'аннаһум Лу'улу'уун Макнӱнун 052-024 Ва атрофларида худди садафдаги дурдек ғуломлари айланиб, хизматда юришадир. ‍‍‍‍
Ұа 'Ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йатасӓ'алӱна 052-025 Баъзилари бошқаларидан ўгрилиб сўраша бошладилар. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Қӓлӱннӓ Куннӓ Қаблу Фӥ 'Аһлинӓ Мушфиқӥна 052-026 Албатта, биз илгари ўз аҳлимиз даврасида У зотдан қўрқувчилардан эдик. ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Фаманна Аллӓһу `Алайнӓ Ұа Ұақӓнӓ `Аҙӓба Ас-Самӱми 052-027 Бас, Аллоҳ бизга марҳамат қилди ва бизни дўзах азобидан сақлади. ‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌
ннӓ Куннӓ Мин Қаблу Над`ӱһу ۖннаһу Һуұа Ал-Барру Ар-Рахӥму 052-028 Албатта, биз илгари Унга дуо қилардик. Албатта, Унинг Ўзи яхшилик қилувчи ва раҳмлидур. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ۖ
Фаҙаккир Фамӓнта Бини`мати Раббика Бикӓһинин Ұа Лӓ Маҗнӱнин 052-029 Бас, эслатгин: сен Роббинг неъмати ила фолбин ҳам эмассан, мажнун ҳам эмассан. (Оятдаги коҳин сўзини биз фолбин деб таржима қилдик. Аслида, Арабистон ярим оролида коҳин алоҳида тушунчадир. У жинлар билан алоқаси борлигини ва ғойибдан хабар беришни даъво қилувчи шахсдир. Шунингдек, коҳинлар руҳлар, худолар билан ҳам алоқамиз бор дейишади ва баъзан табиблик даъвосини ҳам қилишади.) ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
м Йақӱлӱна Шӓ`ирун Натараббаҫу Биһи Райба Ал-Манӱни 052-030 Балки улар:У шоир, биз унга ўлим етишини кутамиз, дерлар? ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍
Қул Тараббаҫӱ Фа'иннӥ Ма`акум Мина Ал-Мутараббиҫӥна 052-031 Сен: Кутинглар, албатта, мен ҳам сизлар билан бирга кутувчидирман, деб айт. ‍ ‍‍‍‍‍
м Та'муруһум 'Ахлӓмуһум Биһаҙӓ ۚм Һум Қаұмун Ҭӓғӱна 052-032 Ё ақллари шунга буюрарми ёки улар туғёнга кетган қавмларми? ۚ
м Йақӱлӱна Тақаұұалаһу ۚ Бал Лӓ Йу'уминӱна 052-033 Балки, у(Қуръон)ни ўзи тўқиди, дерлар? Йўқ, улар иймон келтирмаслар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍
Фалйа'тӱ Бихадӥćин Миćлиһи~н Кӓнӱ Ҫӓдиқӥна 052-034 Агар уларнинг гапи рост бўлса, у(Қуръон)га ўхшаш сўзни келтирсинлар. ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
м Ҳулиқӱ Мин Ғайри Шай'ин 'Ам Һуму Ал-Ҳӓлиқӱна 052-035 Балки, улар ҳеч нарсадан ҳеч нарса йўқ ўзлари яралгандирлар?! Ёки улар яратувчиларми? ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
м Ҳалақӱ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа ۚ Бал Лӓ Йӱқинӱна 052-036 Балки, улар осмонлару ерни яратгандирлар?! Йўқ, улар ишонмаслар. ‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍
мндаһум Ҳазӓ'ину Раббика 'Ам Һуму Ал-Мусайҭирӱна 052-037 Балки уларнинг ҳузурида Роббингнинг хазиналари бордир?! Ёки улар бошқарувчиларми? ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
м Лаһум Сулламун Йастами`ӱна Фӥһи ۖ Фалйа'ти Мустами`уһум Бисулҭӓнин Мубӥнин 052-038 Балки уларнинг (хабар) эшитадиган нарвонлари бордир?! Ундоқ бўлса, эшитувчилари равшан ҳужжат келтирсинлар. (Мушриклар Муҳаммад алайҳиссаломни ёлғончига чиқарганлар. Хўш, нимага асосланиб бундай қилишган? Ёки уларнинг осмонга қўйган нарвонлари бор-у унга чиқиб, Муҳаммад Пайғамбар эмас, унга ваҳий юборилаётгани йўқ, деган хабарни эшитишдими? Агар ҳақиқатда эшитган бўлсалар, очиқ-ойдин далил кўрсатсинлар.) ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍
м Лаһу Ал-Банӓту Ұа Лакуму Ал-Банӱна 052-039 Ёки У зотга қизлару сизларга ўғилларми?! ‍‍
м Тас'алуһумҗрӓан Фаһум Мин Мағрамин Муćқалӱна 052-040 Ёки сен улардан ҳақ сўраяпсан-у, улар тўловдан қийналаяптиларми?! ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
мндаһуму Ал-Ғайбу Фаһум Йактубӱна 052-041 Балки уларнинг ихтиёрида ғайб (илми) бўлиб, улар ёзиб олаётгандирлар?! ‍‌‍‍‍‍‍‍
м Йурӥдӱна Кайдӓан ۖ Фа-Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Һуму Ал-Макӥдӱна 052-042 Балки ҳийла кўрсатишни хоҳларлар?! Бас, кофирлар ҳийлаларининг жазосини тортурлар. ‍‍‌ ‌‌ۖ ‍‍‍‍ ‌
м Лаһум 'Илаһун Ғайру Аллӓһи ۚ Субхӓна Аллӓһи `Аммӓ Йушрикӱна 052-043 Балки, уларнинг Аллоҳдан бошқа худолари бордир?! Аллоҳ улар келтираётган ширкдан пок бўлди. ‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍
Ұа 'Ин Йараұ Кисфӓан Мина Ас-Самӓ'и Сӓқиҭӓан Йақӱлӱ Сахӓбун Маркӱмун 052-044 Агар улар бошларига тушаётган парчани кўрсалар ҳам, тўпланган булут, дерлар. ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Фаҙарһум Хаттá Йулӓқӱ Йаұмаһуму Ал-Лаҙӥ Фӥһи Йуҫқӱна 052-045 Уларни ҳалокатга учрайдиган кунларига йўлиққунларигача тек қўй. (Мушрик ва динсизларни қиёмат кунигача қўйиб бер, нима қилишса қилишаверсин.) ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Йаұма Лӓ Йуғнӥ `Анһум Кайдуһум Шай'ӓан Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 052-046 У кунда ҳийлалари уларга ҳеч қандай фойда бермас ва уларга ёрдам ҳам берилмас. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Инна Лиллаҙӥна Žаламӱ `Аҙӓбӓан Дӱна Ҙӓлика Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 052-047 Ва, албатта, зулм қилганларга ундан ўзга азоб ҳам бор, лекин кўплари билмаслар. (Яъни, кофир, золимларга охират азобидан ўзга бу дунёнинг азоби ҳам бор ёки қабр азоби бўлиши ҳам мумкин.) ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Ұа Аҫбир Лихукми Раббика Фа'иннака Би'а`йунинӓ ۖ Ұа Саббих Бихамди Раббика Хӥна Тақӱму 052-048 Бас, Роббинг ҳукмига сабр қил. Албатта, сен кўз ўнгимиздасан, ўрингдан турганингда Роббингга тасбиҳ айт! ‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мина Ал-Лайли Фасаббихһу Ұа 'Идбӓра Ан-Нуҗӱми 052-049 Ва кечаси ҳам. Бас, юлдузлар ботгандан кейин ҳам тасбиҳ айт. (Демак, ҳар доим Аллоҳга боғлиқ бўлмоқ зарур. Имом Молик Зуҳрийдан қилган ривоятларида Ибн Матъамнинг отаси айтадики, Пайғамбар алайҳиссаломни шом намозида Ват-Тур сурасини ўқиётганларини эшитдим. У кишидан кўра овози ширинроқ ва қироати яхшироқ одамни кўрмаганман.) ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah