Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

47) Sūrat Muĥammad

Printed format

47)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Аллӓһи 'Аđалла 'А`мӓлаһум 047-001 Куфр келтирган ва Аллоҳнинг йўлидан тўсганларнинг амалларини У зот ботил қилди. (Иймонсизларнинг қилган яхшиликлари ҳам ажр-савобсиз бўлади. Инсон Аллоҳга ишонмаса, кофир бўлса, Аллоҳ унга қандоқ қилиб савоб ато этади.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа 'Ӓманӱ Бимӓ Нуззила `Алá Мухаммадин Ұа Һуұа Ал-Хаққу Мин Раббиһим ۙ Каффара `Анһум Саййи'ӓтиһим Ұа 'Аҫлаха Бӓлаһум 047-002 У зот иймон келтирган, солиҳ амалларни қилган ва Муҳаммадга нозил қилинган нарса(Қуръон)гаҳолбуки у Роббиларидан келган ҳақдириймон келтирганларнинг айбларини беркитур ва аҳволларини яхшилар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۙ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Аттаба`ӱ Ал-Бӓҭила Ұа 'Анна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттаба`ӱ Ал-Хаққа Мин Раббиһим ۚ Каҙӓлика Йаđрибу Аллӓһу Лилннӓси 'Амćӓлаһум 047-003 Ундоқ бўлишига, албатта, куфр келтирганларнинг ботилга эргашганлари ва иймон келтирганларнинг Роббиларидан бўлган ҳаққа эргашганликлари сабабдир. Аллоҳ кишиларга ўзларининг мисолларини шундай келтиради. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Фа'иҙӓ Лақӥтуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фаđарба Ар-Риқӓби Хаттá 'Иҙӓ 'Аćҳантумӱһум Фашуддӱ Ал-Ұаćӓқа Фа'иммӓ Маннӓан Ба`ду Ұа 'Иммӓ Фидӓ'ан Хаттá Таđа`а Ал-Харбу 'Аұзӓраһӓ ۚ Ҙӓлика Ұа Лаұ Йашӓ Аллӓһу Лӓнтаҫара Минһум Ұа Лакин Лийаблуұа Ба`đакум Биба`đин Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна Қутилӱ Фӥ Сабӥли Аллӓһи Фалан Йуđилла 'А`мӓлаһум 047-004 Қачонки куфр келтирганлар билан тўқнашсангиз, бас, бўйинига урмоқ керак. Вақтики, уларни тор-мор қилсангиз, бас, маҳкам боғланг. Сўнгра ёки миннат, ёки товон олишдир. Ҳаттоки уруш ўз анжомларни қўйгунча. Ана шундай. Аллоҳ хоҳласа, улардан Ўзи ғолиб келарди, лекин баъзиларингизни баъзиларингиз ила синаш учун (қилди). Аллоҳ йўлида қатл қилинганларнинг амалларни У зот ҳеч зое қилмас. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ۗ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Сайаһдӥһим Ұа Йуҫлиху Бӓлаһум 047-005 Албатта, уларни ҳидоят қилар ва аҳволларни яхшилар. ‌‍‍‍
Ұа Йудҳилуһуму Ал-Җанната `Аррафаһӓ Лаһум 047-006 Ҳамда Ўзи уларга таърифлаб берган жаннатга киритар. (Бу оятда урушдан бошқа илож қолмаган майдонда тўқнашув бўлгандан сўнг қилинадиган ишлар ҳақида сўз кетмоқда.) ‍‍‍‍‍ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Танҫурӱ Аллаһа Йанҫуркум Ұа Йуćаббит 'Ақдӓмакум 047-007 Эй иймон келтирганлар! Агар Аллоҳга ёрдам берсангиз, сизга ҳам ёрдам берадир ва қадамларингизни собит қиладир. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фата`сӓан Лаһум Ұа 'Аđалла 'А`мӓлаһум 047-008 Ва куфр келтирганларга бахтсизлик ва амалларини зое қилиш бўлур. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌
Ҙӓлика Би'аннаһум Кариһӱ Мӓнзала Аллӓһу Фа'ахбаҭа 'А`мӓлаһум 047-009 Бу уларнинг Аллоҳ нозил қилган нарсани хуш кўрмаганлари сабабидандир. Бас, У зот амалларини ботил қилди. ‍ ‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍
'Афалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Даммара Аллӓһу `Алайһим ۖ Ұа Лилкӓфирӥна 'Амćӓлуһӓ 047-010 Ер юзида юриб, ўзларидан аввалгиларнинг оқибати қандоқ бўлганлигига назар солмасларми? Аллоҳ уларни вайрон қилди-ку! Кофирларга ҳам шунга ўхшаш бўлур. ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Ҙӓлика Би'анна Аллӓһа Маұлá Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа 'Анна Ал-Кӓфирӥна Лӓ Маұлá Лаһум 047-011 Шундоқ бўлиши, албатта, Аллоҳ иймон келтирганларга дўст эканлигидан ва албатта, кофирларга дўст йўқлигидандир. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
нна Аллӓһа Йудҳилу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йатаматта`ӱна Ұа Йа'кулӱна Камӓ Та'кулу Ал-'Ан`ӓм Ұа Анӓру Маćұан Лаһум 047-012 Албатта, Аллоҳ иймон келтирганлар ва яхши амал қилганларни тагидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритур. Куфр келтирганлар ҳузур қилурлар ва худди чорва ҳайвонлари егандек ерлар ва дўзах уларнинг жойидир. (Бу ерда гап ҳақиқий ва ниҳоий насиб ҳақида кетаяпди. Кофирларга бу дунёда мол каби еган таомидан ўзга насиба йўқ.) ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Ұа Ка'аййин Мин Қарйатин Һийа 'Ашадду Қӱұатан Мин Қарйатика Аллатӥҳраҗатка 'Аһлакнӓһум Фалӓ Нӓҫира Лаһум 047-013 Кўпгина шаҳарлар сени чиқарган шаҳарингдан кўра қувватлироқ эди, уларни ҳалок қилдик. Бас, уларга нусрат берувчи йўқдир. (Бу ояти карима Расулуллоҳ соллоллоҳу алайҳи васалламга Маккаи Мукаррамани ташлаб, мажбуран Мадинаи Мунавварага ҳижрат қилиб кетаётган йўлларида нозил бўлган.) ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌
'Афаман Кӓна `Алá Баййинатин Мин Раббиһи Каман Зуййина Лаһу Сӱ'у `Амалиһи Ұа Аттаба`ӱ 'Аһұӓ'аһум 047-014 Ўз Роббисидан (аниқ) ҳужжатга эга бўлган шахс ёмон амали ўзига зийнатли кўринган ва ҳавои нафсига эргашганларга ўхшаши мумкинми?! ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌
Маćалу Ал-Җаннати Аллатӥ Ұу`ида Ал-Муттақӱна ۖ Фӥһӓ 'Анһӓрун Мин Мӓ'ин Ғайри 'Ӓсинин Ұа 'Анһӓрун Мин Лабанин Лам Йатағаййар Ҭа`муһу Ұа 'Анһӓрун Мин Ҳамрин Лаҙҙатин Лилшшӓрибӥна Ұа 'Анһӓрун Мин `Асалин Муҫаффан ۖ Ұа Лаһум Фӥһӓ Мин Кулли Аć-Ćамарӓти Ұа Мағфиратун Мин Раббиһим ۖ Каман Һуұа Ҳӓлидун Фӥ Анӓри Ұа Суқӱ Мӓ'ан Хамӥмӓан Фақаҭҭа`а 'Ам`ӓ'аһум 047-015 Тақводорларга ваъда қилинган жаннатнинг мисоли: ичида айнимаган сувли анҳорлари, таъми ўзгармаган сутли анҳорлари, ичувчиларга лаззатбахш хамр-шаробли анҳорлари, мусаффо асалли анҳорлари бор. Улар учун у ерда барча мевалар ва ўз Роббиларидан мағфират бор. Ўшалар оташда мангу қолувчи ва ўта қайноқ сув ила суғорилиб, ичаклари титилиб кетган кимсага ўхшайдиларми? ‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Минһум Ман Йастами`у 'Илайка Хаттá 'Иҙӓ Ҳараҗӱ Мин `Индика Қӓлӱ Лиллаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Мӓҙӓ Қӓла 'Ӓнифӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ҭаба`а Аллӓһу `Алá Қулӱбиһим Ұа Аттаба`ӱ 'Аһұӓ'аһум 047-016 Ва улардан сенга қулоқ осадиганлари бор. Ҳузурингдан чиққанларида эса, илм берилганларга: Ҳали у нима деди? дерлар. Ана ўшалар қалбларига Аллоҳ тамға босганлар ва ҳавои нафсларига эргашганлардир. ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Аһтадаұ Зӓдаһум Һудан Ұа 'Ӓтӓһум Тақұһум 047-017 У зот ҳидоят топганларнинг ҳидоятини зиёда қилгай ва уларнинг тақволарини бергай. ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Фаһал Йанžурӱна 'Иллӓ Ас-Сӓ`ата 'Ан Та'тийаһум Бағтатан ۖ Фақад Җӓ'а 'Ашрӓҭуһӓ ۚ Фа'аннá Лаһум 'Иҙӓ Җӓ'ат/һум Ҙикрӓһум 047-018 Улар (қиёмат) соатининг бирдан келишидан бошқа нарсага интизор бўлишаётгани йўқ. Дарвоқеъ, аломатлари келиб ҳам қолди. Агар у келиб қолса, улар қаердан эслатма олурлар?! (Пайғамбар алайҳиссаломнинг мажлисларига кириб ҳеч нарсани тушунмай чиқаётган ғофил мунофиқлар ва уларнинг издошлари нимани кутишяпти? Уларга нима керак? Улар қиёмат соатининг бирдан, тўсатдан келиб қолишидан бошқа нарсани кутишаётгани йўқ. Қиёматнинг аломатлари эса, келиб қолди. Демак, ўзининг келиши ҳам яқин. Қиёматнинг энг катта аломатларидан бири Муҳаммад алайҳиссаломнинг Пайғамбар этиб юборилишлари.Чунки у киши Пайғамбарларнинг охиргиларидирлар. У кишидан кейин Пайғамбар келмайди, балки қиёмат келади.) ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍
Фӓ`ламннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Ал-Лаһу Ұа Астағфир Лиҙанбика Ұа Лилму'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ұа ۗ Аллӓһу Йа`ламу Мутақаллабакум Ұа Маćұӓкум 047-019 Бас, билгин: Аллоҳдан ўзга ибодатга сазовор зот йўқ, ўзингнинг, мўминларнинг ва мўминаларнинг гуноҳларини мағфират қилинишини сўра. Аллоҳ сизларнинг кезар жойларингизни ҳам, борар жойларингизни ҳам билур. (Аллоҳ таолонинг Билгин деб хитоб қилиши ақида масаласида билим зарурлигига таъкиддир. Бу ишда кўр-кўрона тақлид фойда бермайди. Демак, Аллоҳдан ўзга ибодатга сазовор зот йўқлигига ақида қилиш билим асосида бўлиши жуда ҳам яхши бўлар экан.) ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۗ‍‍‍ ‌‌
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лаұлӓ Нуззилат Сӱратун ۖ Фа'иҙӓнзилат Сӱратун Мухкаматун Ұа Ҙукира Фӥһӓ Ал-Қитӓлу ۙ Райта Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Йанžурӱна 'Илайка Наžара Ал-Мағшӥйи `Алайһи Мина Ал-Маұти ۖ Фа'аұлá Лаһум 047-020 Ва иймон келтирганлар, бирон сура нозил қилинса эди, дерлар. Вақтики, аниқ сура нозил қилиниб, унда уруш зикр қилинса, қалбларида касали борларни сенга жон бераётганнинг қарашидек қараётганини кўрасан. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍ۖ‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌
Ҭӓ`атун Ұа Қаұлун Ма`рӱфун ۚ Фа'иҙӓ `Азама Ал-'Амру Фалаұ Ҫадақӱ Аллаһа Лакӓна Ҳайрӓан Лаһум 047-021 Уларга тоат ва яхши сўз яхшироқдир, бас, иш жиддийлашганда, Аллоҳга содиқ қолсалар, ўзларига яхши бўлур эди. (Иймон саодатига муяссар бўлганлар доимо ўзлари иймон келтирган Зотдан фармон бўлишини орзиқиб кутадилар. Чунки уларнинг энг улкан саодати фармони илоҳийга амал қилиб Аллоҳга қурбат ҳосил қилишдир. Худди шу туйғу уларни Ва иймон келтирганлар, бирон сура нозил қилинса эди, дейдилар, каби мавқифига сабаб бўлган. Ўша орзу қилинган сура нозил қилинса, нима бўлади? У вақтда мўмин мусулмонлар хурсандлик ила унга амал қилишни бошлайдилар.Ўзларининг иймонда содиқликларини исбот қиладилар. Аммо шундай пайтда мунофиқларнинг ҳақиқий башаралари намоён бўлади, уларнинг риё пардалари йиртилади.) ‌ ‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌
Фаһал `Асайтумн Таұаллайтумн Туфсидӱ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Туқаҭҭи`ӱ 'Архӓмакум 047-022 Эҳтимол, (иймондан) юз ўгирсангиз, ер юзида фасод қилиб, қардошлик ришталарини узарсиз?! (Бу оятда иймондан юз ўгириб, жоҳилиятга қайтишдан келадиган бу дунёдаги зарарлар эслатилмоқда.) ‌‌ ‌‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ла`анаһуму Аллӓһу Фа'аҫаммаһум Ұа 'А`мáбҫӓраһум 047-023 Ана ўшаларни Аллоҳ лаънатлади, уларни кар қилди ва кўзларини кўр қилди. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍
'Афалӓ Йатадаббарӱна Ал-Қур'ӓна 'Ам `Алá Қулӱбин 'Ақфӓлуһӓ 047-024 Қуръонни тадаббур ила ўйлаб кўрмасларми? Ёки қалбларида қулф борми? (Ҳар бир оятни, ҳар бир сўзни чуқур тушунишга ҳаракат қилиш Қуръонни тадаббур қилишдир. Ўшанда парда кўтарилади, ҳамма нарса равшанлашади, қалб ҳаловот топади, виждон мусаффо бўлади.Қалбларида қулф бўлса, унда ҳамма нарса берк, уларга ҳеч нарса, жумладан, Қуръон нури ҳам кирмайди.) ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Артаддӱ `Алáдбӓриһим Мин Ба`ди Мӓ Табаййана Лаһуму Ал-Һудá ۙ Аш-Шайҭӓну Саұұала Лаһум Ұа 'Амлá Лаһум 047-025 Албатта,ҳидоят равшан бўлгандан сўнг ортларига қайтганларга шайтон зийнатлаб кўрсатди ва уларни ўша йўллади. (Ортларига қайтганлардан мурод мунофиқлардир, улар ҳидоятиймон нима эканлигини равшан кўрган, мўминликка яқин бўлган эдилар,лекин ортга қайтдилар. ) ‍‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ۙ ‍‍‍‍ ‌‌‌
Ҙӓлика Би'аннаһум Қӓлӱ Лиллаҙӥна Кариһӱ Мӓ Наззала Аллӓһу Сануҭӥ`укум Фӥ Ба`đи Ал-'Амри Ұа ۖ Аллӓһу Йа`ламу 'Исрӓраһум 047-026 Ундоқ бўлишлиги, албатта, уларнинг Аллоҳ нозил қилган нарсани хуш кўрмаганларга: Сизларга баъзи ишларда итоат қиламиз, дейишлари сабабидандир. Ва ҳолбуки Аллоҳ сир-асрорларини билиб турибди. (Оятдаги Аллоҳ нозил қилган нарсани хуш кўрмаганлардан мурод яҳудийлардир.) ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌‍
Факайфа 'Иҙӓ Таұаффат/һуму Ал-Малӓ'икату Йаđрибӱна Ұуҗӱһаһум Ұа 'Адбӓраһум 047-027 Фаришталар юзларига ва ортларига уриб жонларини олаётганларида қандоқ бўларкин?! ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍
Ҙӓлика Би'аннаһуму Аттаба`ӱ Мӓ 'Асҳаҭа Аллӓһа Ұа Кариһӱ Риđұӓнаһу Фа'ахбаҭа 'А`мӓлаһум 047-028 Бундай бўлиши, албатта уларнинг Аллоҳни ғазаблантирган нарсага эргашганлари ва Унинг розилигини хуш кўрмаганликлари сабабидандир. Бас, У зот амалларини ҳабата қилди. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍
м Хасиба Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун 'Ан Лан Йуҳриҗа Аллӓһу 'Аđғӓнаһум 047-029 Қалбларида касал борлар, Аллоҳ уларнинг қаттиқ ҳасадларини ошкор қилмайди, деб ҳисоблайдиларми?! (Мунофиқлар ўзларича, мунофиқлик санъатини қоиллатиб қўямиз, бизнинг Исломга, мусулмонларга бўлган душманлигимизни ҳеч ким билмайди, деб ўйлашади.) ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Ұа Лаұ Нашӓ'у Ла'арайнӓкаһум Фала`арафтаһум Бисӥмӓһум ۚ Ұа Лата`рифаннаһум Фӥ Лахни Ал-Қаұли Ұа ۚ Аллӓһу Йа`ламу 'А`мӓлакум 047-030 Агар хоҳласак, Биз уларни сенга кўрсатамиз, таъкидки, сен уларни сиймоларидан танийсан, албатта, сен уларни гап оҳангларидан танийсан. Аллоҳ амалларингизни билиб турур. (Мунофиқлар ўз кирдикорларини қанчалик яширсалар ҳам, ўзларини Ислом учун фидокор қилиб кўрсатсалар ҳам, Қалбларида касали бўлгани учун нифоқлари ошкор бўлади.) ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ۚ
Ұа Ланаблуұаннакум Хаттá На`лама Ал-Муҗӓһидӥна Минкум Ұа Аҫ-Ҫӓбирӥна Ұа Наблуұа 'Аҳбӓракум 047-031 Ва таъкидки, Биз сизларни синаймиз, токи сизлардан мужоҳидларни, сабрлиларни билсак ва хабарларингизни имтиҳон этсак. (Синов Аллоҳ таолонинг Ўзи учун эмас. У шундоқ ҳам ҳамма нарсаниодамларнинг кимлигини, сир яширганлари-ю ошкорини, имконияти-ю хоҳишинибарча-барчасини яхши билади. Аммо одамлар бу нарсани англамайдилар. Инсонларнинг бу нарсаларни англаши келажак ҳаётларида ёрдам беради.) ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Аллӓһи Ұа Шӓққӱ Ар-Расӱла Мин Ба`ди Мӓ Табаййана Лаһуму Ал-Һудá Лан Йаđуррӱ Аллаһа Шай'ӓан Ұа Сайухбиҭу 'А`мӓлаһум 047-032 Албатта, куфр келтирганлар ва Аллоҳнинг йўлидан тўсганлар ҳамда ҳидоят аниқ бўлгандан сўнг Пайғамбарга қарши чиққанлар Аллоҳга ҳеч зарар келтира олмаслар. Ва уларнинг амалларини У зот ҳабата қилур. (Булар у зотнинг ҳаётлик даврларида шахсларига, динларига, Қуръонларига, саҳобаларига қарши чиққанлардир. Пайғамбарнинг вафотларидан сўнг эса у кишининг динларига, шариатларига, суннатларига, даъватларига,умматларига қарши чиқанлардир.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍ ‍‍‍‌ ‌‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱҭӥ`ӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла Ұа Лӓ Тубҭилӱ 'А`мӓлакум 047-033 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга итоат этинг ва Расулга итоат этинг. Ва амалларингизни ботил қилмангиз. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Аллӓһи Ćумма Мӓтӱ Ұа Һум Куффӓрун Фалан Йағфира Аллӓһу Лаһум 047-034 Албатта куфр келтирганлар ва Аллоҳнинг йўлидан тўсган, сўнгра кофир ҳолларида ўлганларни Аллоҳ ҳеч-ҳеч мағфират қилмас. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Фалӓ Таһинӱ Ұа Тад`ӱ 'Илá Ас-Салми Ұа 'Антуму Ал-'А`лаұна Ұа Аллӓһу Ма`акум Ұа Лан Йатиракум 'А`мӓлакум 047-035 Бас, бўш келманглар ва ўзингиз устун бўлиб туриб, ярашга чақирманглар. Аллоҳ сиз билан ва амалларингизни ҳеч-ҳеч камайтирмас. (Аллоҳнинг йўлидаги кураш осон бўлмайди. Лекин дин учун хизмат қилувчи мўминлар доимо устун бўладилар. Устун турганлар эса бўш келманглар деган хитобни доимо ёдда тутишади. Улар ҳамма тарафдан устун.) ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌
ннамӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ Ла`ибун Ұа Лаһұун ۚ Ұа 'Ин Ту'уминӱ Ұа Таттақӱ Йу'утикум 'Уҗӱракум Ұа Лӓ Йас'алкуммұӓлакум 047-036 Албатта, бу дунё ҳаёти ўйин ва кўнгил хушидир ва гар иймон келтирсангиз ва тақво қилсангиз, У зот ажрларингизни берур ва молу дунёларингизни сўрамас. ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌
н Йас'алкумӱһӓ Файухфикум Табҳалӱ Ұа Йуҳриҗ 'Аđғӓнакум 047-037 Агар сиздан уларни сўраса, қийнаса, бахиллик қилурсизлар ва кек-ҳиқдларингизни чиқарадир. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Һӓнтум Һӓ'уулӓ' Тудұна Литунфиқӱ Фӥ Сабӥли Аллӓһи Фаминкум Ман Йабҳалу Ұа Ман ۖ Йабҳал Фа'иннамӓ Йабҳалу `Ан Нафсиһи Ұа Аллӓһу ۚ Ал-Ғанӥйу Ұа 'Антуму Ал-Фуқарӓ'у Ұа 'Ин ۚ Татаұаллаұ Йастабдил Қаұмӓан Ғайракум Ćумма Лӓ Йакӱнӱмćӓлакум 047-038 Ҳой сизлар! Анавилар! Аллоҳнинг йўлида нафақа қилишга чақирилсангиз, бас, баъзиларингиз бахиллик қилурсизлар. Ва ким бахиллик қилса, албатта, ўзига бахиллик қиладир. Ва, ҳолбуки, Аллоҳ бой, сизлар камбағалсизлар. Ва агар сиз юз ўгириб кетсангиз, У зот сиздан бошқа қавмни ўрнингизга келтирур, улар эса сизларга ўхшаган бўлмаслар. (Аллоҳ таоло инсон табиатини қанчалик дақиқ билишини таъкидламоқда. Сахийлик, Аллоҳнинг йўлида мол сарфлашдек фазилатлар кўп мусулмонларга хос бўлиб, уларнинг бу борадаги ишлари тарих саҳифаларида боқий қолган. Шу билан бирга, баъзи бахиллар ҳам бўлган, бу ҳам воқеаликдир. Қуръони карим ушбу оятда шу бахилликни муолажа қилмоқда.) ‍‍‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah