Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

48) Sūrat Al-Fatĥ

Printed format

48)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
ннӓ Фатахнӓ Лака Фатхӓан Мубӥнӓан 048-001 Албатта Биз сенга равшан фатҳни бердик. (Фатҳ сўзи луғатда очиш маъносини англатиб, истилоҳда бирор юртни Исломга қўшишга айтилади. Мусулмонлар бирор жойга бориб, хоҳ уруш билан, хоҳ сулҳ билан Исломга киритсалар, ўша ерни фатҳ қилинди дейдилар. Бу оятдаги Фатҳдан мурод - Ҳудайбия сулҳи.) ‍‌ ‌
Лийағфира Лака Аллӓһу Мӓ Тақаддама Мин Ҙанбика Ұа Мӓ Та'аҳҳара Ұа Йутимма Ни`матаһу `Алайка Ұа Йаһдийака Ҫирӓҭӓан Мустақӥмӓан 048-002 Аллоҳ сенинг аввал ўтган гуноҳларингни ва кейингиларини мағфират этиши, неъматини батамом қилиши ва сени тўғри йўлга бошлаши учун. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Йанҫурака Аллӓһу Наҫрӓан `Азӥзӓан 048-003 Ва Аллоҳ сенга иззатли нусрат бериши учун. (Иззатли деганимиз-устидан ҳеч ким ғолиб кела олмайдиган, дегани. Яъни, Аллоҳ Пайғамбаримиз алайҳиссаломга шундай иззатли ёрдам берадики, ундан ҳеч ким ва ҳеч нарса ғолиб кела олмайди. Юқоридаги оятларда зикр этилган улуғ илоҳий марҳаматлар: равшан фатҳ, аввалу охир гуноҳларнинг мағфират қилиниши, Аллоҳ неъматларининг батамом қилиб берилиши, сироти мустақимга ҳидоят қилиниши ва иззатли нусрат берилиши- ҳамма-ҳаммаси Ҳудайбия сулҳнинг очиқ-аниқ фатҳ бўлишига боғланмоқда. Нима сабабдан шунча нарса сулҳга боғланяпти? Негаки Пайғамбаримиз алайҳиссалом сулҳни Байтуллоҳни улуғлаганликларидан туздилар, натижада Аллоҳ у зотни мазкур иш билан мукофатлади.) ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Һуұа Ал-Лаҙӥнзала Ас-Сакӥната Фӥ Қулӱби Ал-Му'уминӥна Лийаздӓдӱ 'Ӥмӓнӓан Ма`а 'Ӥмӓниһим ۗ Ұа Лиллӓһ Җунӱду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу `Алӥмӓан Хакӥмӓан 048-004 У иймонларига иймон зиёда бўлиши учун мўминлар қалбига сокинликни нозил этган зотдир. Ва осмонлару ернинг лашкари Аллоҳникидир. Ва Аллоҳ билувчи ва ҳикматли зотдир. ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ۗ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Лийудҳила Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Ұа Йукаффира `Анһум Саййи'ӓтиһим ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Инда Аллӓһи Фаұзӓан `Аžӥмӓан 048-005 Мўминлар ва мўминаларни тагларидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга мангу киритиш учун ва уларнинг гуноҳлари ювиш учун. Ва бу Аллоҳнинг ҳузурида катта ютуқдир. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Йу`аҙҙиба Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӓти Ұа Ал-Мушрикӥна Ұа Ал-Мушрикӓти Аž-Žӓннӥна Биллӓһи Žанна Ас-Саұۚ `Алайһим Дӓрату Ас-Саұۖ Ұа Ғаđиба Аллӓһу `Алайһим Ұа Ла`анаһум Ұа 'А`адда Лаһум Җаһаннама ۖ Ұа Сӓ'ат Маҫӥрӓан 048-006 Аллоҳ тўғрисида ёмон гумон қилувчи мунофиқ ва мунофиқалар, мушрик ва мушрикаларни азоблаш учун. Уларни ёмонлик ўраб олсин. Уларга Аллоҳ ғазаб қилди, уларни лаънатлади ва уларга жаҳаннамни тайёрлаб қўйди. Ва нақадар ёмон жой у! ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лиллӓһ Җунӱду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу `Азӥзӓан Хакӥмӓан 048-007 Осмонлару ернинг лашкарлари Аллоҳникидир. Ва Аллоҳ иззатли ва ҳикматли зотдир. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌
ннӓ 'Арсалнӓка Шӓһидӓан Ұа Мубашширӓан Ұа Наҙӥрӓан 048-008 Албатта, Биз сени гувоҳлик берувчи, хушхабар элтувчи ва огоҳлантирувчи қилиб юбордик. ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍
Литу'уминӱ Биллӓһи Ұа Расӱлиһи Ұа Ту`аззирӱһу Ұа Туұаққирӱһу Ұа Тусаббихӱһу Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 048-009 Аллоҳга ва Унинг Расулига иймон келтиришингиз, у(дин)ни қўллаб қувватлашингиз, улуғлашингиз ҳамда У зотга эрта-ю кеч тасбиҳ айтишингиз учундир. ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍
нна Ал-Лаҙӥна Йубӓйи`ӱнака 'Иннамӓ Йубӓйи`ӱна Аллӓһа Йаду Аллӓһи Фаұқа 'Айдӥһим ۚ Фаман Накаćа Фа'иннамӓ Йанкуćу `Алá Нафсиһи ۖ Ұа Ман 'Аұфá Бимӓ `Ӓһада `Алайһу Аллӓһа Фасайу'утӥһи 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 048-010 Албатта, сенга байъат қилаётганлар фақат Аллоҳнинг Ўзига байъат қилмоқдалар. Аллоҳнинг қўли уларнинг қўллари устидадир. Ким (аҳдни) бузса, ўзига қарши бузади, холос. Ва ким Аллоҳга қилган аҳдига вафо қилса, унга тезда улкан ажр берилур. (Ҳудайбия сулҳидаги байъат пайтда Расули акрам алайҳиссалом хурмо дарахти остида ўтирган бўлганлари учун ҳам бу кунни шажара (дарахт) куни деб, байъатни эса дарахт остидаги байъат, деб аталган. Саҳобалардан Маъқал ибн Ясар розийаллоҳу анҳу: Дарахт куни Пайғамбар алайҳиссалом одамларнинг байъатини қабул қилар эдилар, мен эса у кишининг бошларида бир шохни кўтариб турар эдим, ўшанда бир минг тўртюз киши эдик, деганлар.Ҳар бир саҳобий Пайғамбар алайҳиссаломнинг қўлларини тутиб туриб, уруш бўлиб қолса қочиб кетмаслик, дин йўлида жон фидо қилишга аҳду паймон берган. Ушбу ҳолатни Қуръони карим Пайғамбар алайҳиссаломга қўл бериб, аҳду паймон қилишни Аллоҳ таолога аҳду паймон қилиш байъат қилишдан ўзга нарса эмас, деб тушунтирмоқда.) ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‍ۚ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Сайақӱлу Лака Ал-Муҳаллафӱна Мина Ал-'А`рӓби Шағалатнӓмұӓлунӓ Ұа 'Аһлӱнӓ Фӓстағфир Ланӓ ۚ Йақӱлӱна Би'алсинатиһим Мӓ Лайса Фӥ Қулӱбиһим ۚ Қул Фаман Йамлику Лакум Мина Аллӓһи Шай'ӓан 'Ин 'Арӓда Бикум Đаррӓан 'Аұ 'Арӓда Бикум Наф`ӓан ۚ Бал Кӓна Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрӓан 048-011 Ортда қолган аъробийлар сенга, молимиз ва аҳлимиз бизни машғул қилди, бизга истиғфор айт, дерлар. Улар қалбларида йўқ нарсани тиллари ила айтарлар. Сен:Агар Аллоҳ сизга зарарни ирода қилса ёки сизга манфаатни ирода қилса, ким сизларни Аллоҳдан (келадиган) бирор нарсадан (тўсишга) молик бўладир? Балки Аллоҳ қилган амалларингиздан хабардордир, деб айт. (Улар аслида қўрқанлари учун Қурайш яқинда Муҳаммадни Мадинада Уҳуд урушида мағлуб қилди, энди Муҳаммад уларнинг юртига бориб нима қила олар эди, дея қўшилмаган эдилар. Аммо Аллоҳ таолонинг ёрдами билан бу гал иш яхшилик билан тугаб, мусулмонларга зафар ёр бўлиб қайтганларида, иймони заиф хоинлар, Пайғамбар ҳузурига келиб, узр айта бошладилар.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ۚ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Бал Žанантумн Лан Йанқалиба Ар-Расӱлу Ұа Ал-Му'уминӱна 'Илá 'Аһлӥһим 'Абадӓан Ұа Зуййина Ҙӓлика Фӥ Қулӱбикум Ұа Žанантум Žанна Ас-Саұ'и Ұа Кунтум Қаұмӓан Бӱрӓан 048-012 Балки сизлар Расул ва мўминлар абадий ўз аҳлларига қайтиб келмаслар, деб гумон қилдингиз ва бу нарса қалбингизда зийнатланди, ёмон гумон қилдингиз ва ёмон қавм бўлдингиз. ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‌‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌‌
Ұа Ман Лам Йу'умин Биллӓһи Ұа Расӱлиһи Фа'иннӓ 'А`таднӓ Лилкӓфирӥна Са`ӥрӓан 048-013 Ва ким Аллоҳга ва Унинг Расулига иймон келтирмаса, албатта, Биз кофирларга дўзахни тайёрлаганмиз. ‍‌ ‍‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍
Ұа Лиллӓһ Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Йағфиру Лиман Йашӓ'у Ұа Йу`аҙҙибу Ман Йашӓۚ Ұа Кӓна Аллӓһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 048-014 Осмонлару ернинг мулки Аллоҳникидир. Кимни хоҳласа, мағфират қилур ва кимни хоҳласа азоблар. Ва Аллоҳ кечирувчи, раҳмли зотдир. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Сайақӱлу Ал-Муҳаллафӱна 'Иҙӓ Анҭалақтум 'Илá Мағӓнима Лита'ҳуҙӱһӓ Ҙарӱнӓ Наттаби`кум ۖ Йурӥдӱна 'Ан Йубаддилӱ Калӓма Аллӓһи ۚ Қул Лан Таттаби`ӱнӓ Каҙӓликум Қӓла Аллӓһу Мин Қаблу ۖ Фасайақӱлӱна Бал Тахсудӱнанӓ ۚ Бал Кӓнӱ Лӓ Йафқаһӱна 'Иллӓ Қалӥлӓан 048-015 Ўлжалар томон, уларни олиш учун юрганингизда ортда қолганлар: Қўйиб беринг, биз ҳам сизга эргашамиз, дерлар. Аллоҳнинг каломини ўзгартирмоқчи бўлурлар. Айт: Ҳеч-ҳеч бизга эргашмассиз, ушбуни Аллоҳ аввал айтган. Улар: Балки ҳасад қилаётгандирсизлар, дерлар. Йўқ, улар озгина нарсадан бошқа нарсани англамаслар. (Аллоҳ ўлжали ғазотга ҳақиқий мўминларнинг боришини хоҳлаган эди, улар эса, Аллоҳнинг хоҳшига қарши, мўминларга эргашиб боришмоқчи. Аллоҳ таоло Ўз Пайғамбарига хитоб қилиб, ортда қолганларни қайтаришга, буюрмоқда. Ортда қолганларнинг эса, нафслари бузуқ, ўзларининг ёмонлиги туфайли ўлжа томон мўминларга эргашишдан ман қилинишларини ҳасаддан, деб тушунадилар.) ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ۖ‍‍‌ ‌‌ ۚ ‍ ‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Қул Лилмуҳаллафӥна Мина Ал-'А`рӓби Сатудұна 'Илá Қаұмин 'Ӱлӥ Ба'син Шадӥдин Туқӓтилӱнаһум 'Аұ Йуслимӱна ۖ Фа'ин Туҭӥ`ӱ Йу'утикуму Аллӓһу 'Аҗрӓан Хасанӓан ۖ Ұа 'Ин Татаұаллаұ Камӓ Таұаллайтум Мин Қаблу Йу`аҙҙибкум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 048-016 Ортда қолган аъробийларга: Катта кучга эга қавмга (қарши) чақирилурсизлар, улар мусулмон бўлгунларича урушурсизлар. Агар итоат қилсангиз, Аллоҳ сизга яхши ажр берур. Ва агар яна аввал қочганингиздек, ортга қочсангиз, аламли азоб ила азоблайдир, деб айт. (Яъни, кучли, шиддатли қавмга қарши урушга даъват қилинасизлар, улар мусулмон бўлгунларига қадар уруш қилишингиз керак. Фармонга итоат қилиб буйруқни бажарсангиз, яхшилар сафидан ўрин оласиз, яхши ажрларга эга бўласиз. Аммо аввалги сафаргидек, ортингизга қараб қочсангиз, Аллоҳ сизни аламли азоб ила азоблайди, деди.) ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌
Лайса `Алá Ал-'А`мá Хараҗун Ұа Лӓ `Алá Ал-'А`раҗи Хараҗун Ұа Лӓ `Алá Ал-Марӥđи Хараҗун ۗ Ұа Ман Йуҭи`и Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Йудҳилһу Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ Ұа Ман Йатаұалла Йу`аҙҙибһу `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 048-017 Кўрга танглик йўқ, чўлоққа ҳам тангликлик йўқ. Ҳаста кишига ҳам танглик йўқ. Ким Аллоҳга ва Унинг Расулига итоат қилса, уни остидан сувлар оқиб турган жаннатларга киритилур. Ким юз ўгирса, аламли азоб ила азоблар. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‌
Лақад Раđийа Аллӓһу `Ани Ал-Му'уминӥна 'Иҙ Йубӓйи`ӱнака Тахта Аш-Шаҗарати Фа`алима Мӓ Фӥ Қулӱбиһим Фа'анзала Ас-Сакӥната `Алайһим Ұа 'Аćӓбаһум Фатхӓан Қарӥбӓан 048-018 Батаҳқиқ, Аллоҳ мўминлардан дарахт остида сенга байъат қилаётганларида рози бўлди. Бас, уларнинг қалбларидагини билди, уларга сокинликни туширди ва яқин фатҳ ила мукофатлади. (Аллоҳ таолонинг Ўзи каломи покида Ҳудайбияда Пайғамбар алайҳиссаломга байъат қилган бир минг тўрт юз соҳабаи киромлардан рози эканлигини эълон қилиб турибди. Бу эълон қиёмат кунигача ибодат, тиловат бўлиб туриши таъминланган. Шунинг учун ҳам мазкур байъатнинг бир номи Байъатир-Ризвон розилик байъатидир.) ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌
Ұа Мағӓнима Каćӥратан Йа'ҳуҙӱнаһӓ ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу `Азӥзӓан Хакӥмӓан 048-019 Ва кўпгина ўлжаларни ҳам олурлар. Ва Аллоҳ азиз ва ҳаким зотдир. ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌
Ұа`адакуму Аллӓһу Мағӓнима Каćӥратан Та'ҳуҙӱнаһӓ Фа`аҗҗала Лакум Һаҙиһи Ұа Каффа 'Айдийа Анӓси `Анкум Ұа Литакӱна 'Ӓйатан Лилму'уминӥна Ұа Йаһдийакум Ҫирӓҭӓан Мустақӥмӓан 048-020 Аллоҳ сизларга кўпгина ўлжаларни ваъда қилди. Уларни олсангизлар, бунисини сизга тезлатиб берди, (ўтган воқеа) мўминларга ибрат бўлиши учун ва сизларни сироти мустақиймга бошлаш учун одамларнинг қўлини сиздан тўсди. (Ояти каримада Бунисини сизга тезлатиб берди деганда Ҳудайбия назарда тутилган. Одамларнинг қўлини сиздан тўстди ифодасининг маъноси шуки, Қурайш мушриклари сизларга қарши уруш қилмоқчи эдилар, Аллоҳ уларнинг кўнглига сулҳни солиб, қўлларини мусулмонларга зарар беришдан тўсди.) ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Уҳрá Лам Тақдирӱ `Алайһӓ Қад 'Ахӓҭа Аллӓһу Биһӓ ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу `Алá Кулли Шайн Қадӥрӓан 048-021 Ва сизлар қодир бўлмаган бошқасини ҳам (ваъда қилди). Уни Аллоҳ иҳота қилган ва Аллоҳ ҳар бир нарсага қодир зотдир. (Бошқа фатҳ борасида тафсир уломолари Хайбар фатҳи, Макка фатҳи ва яна бошқа фатҳларни назарда тутилган деганлар.) ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ Қӓталакуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұаллаұ Ал-'Адбӓра Ćумма Лӓ Йаҗидӱна Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 048-022 Агар кофирлар сизлар билан урушганларида орқага қараб қочар эдилар, сўнгра ўзларига валий ҳам, нусрат бергувчи ҳам топмасдилар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Сунната Аллӓһи Аллатӥ Қад Ҳалат Мин Қаблу ۖ Ұа Лан Таҗида Лисуннати Аллӓһи Табдӥлӓан 048-023 Бу Аллоҳнинг аввалдан келаётган суннатидир. Ва Аллоҳнинг суннатини ҳеч ўзгартира олмассан. (Аллоҳ таоло мўминларнинг ғалабасини ва кофирларнинг мағлубиятини Ўз суннатига боғлаб қўймоқда. Ҳақиқатда ҳам, иймон куфрдан, мўминлар кофирлардан доимо устун келадилар. Зафр доим мўминларга ёр бўлади. Тўғри, зафар кечикиши, ортга сурилиши ёки вақтинчалик мағлубиятлар бўлиши мумкин.) ‍‍ ‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Каффа 'Айдийаһумнкум Ұа 'Айдийакум `Анһум Бибаҭни Макката Мин Ба`ди 'Ан 'Аžфаракум `Алайһим ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрӓан 048-024 У зот Макка водийсида сизларни уларнинг устидан зафар қозонтирганидан сўнг уларнинг қўлларини сиздан, сизнинг қўлингизни улардан тўсган зотдир. Ва Аллоҳ қилаётган амалларингизни кўриб турувчидир. (Ҳудайбия сулҳининг ўзи мўминлар учун катта зафар, ғалабадир. Ўша зафар якунланиш арафисида бир гуруҳ мушриклар фитна қўзғаб сулҳни бекорга чиқаришга уриниб кўришди. Лекин Аллоҳ таолонинг инояти билан фитна содир бўлмади, қон тўкилмади.) ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Һуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱкум `Ани Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ұа Ал-Һадйа Ма`кӱфӓан 'Ан Йаблуға Махиллаһу ۚ Ұа Лаұлӓ Риҗӓлун Му'уминӱна Ұа Нисӓн Му'уминӓтун Лам Та`ламӱһумн Таҭа'ӱһум Фатуҫӥбакум Минһум Ма`арратун Биғайри `Илмин ۖ Лийудҳила Аллӓһу Фӥ Рахматиһи Ман Йашӓۚ Лаұ Тазаййалӱ Ла`аҙҙабнӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Минһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 048-025 Улар куфр келтирган, сизларни Масжидул Ҳаромга, қурбонликларни эса, ушланиб ўз жойига етишидан ман қилган кишилардир, агар сиз билмайдиган мўмин эркаклар ва мўмина аёллар бўлмаганида, сизга билмасдан уларни ҳалок қилганингиз туфайли гуноҳ етиши бўлмаганида эди, -Аллоҳ кимни хоҳласа, Ўз раҳматига киритиши учун- агар ажраб турганларида эди, улардан кофирларини аламли азоб ила азоблар эдик. (Маккаи Мукаррамада кофирлардан қўрқиб иймонини яшириб юрган мўмин ва мўминалар бор. Агар урушга рухсат берилганда, мусулмонлар билмасдан ўша дин қардошларини ҳам ўлдириб юборишлари мумкин. Айни чоқда, кофирларнинг ичида ҳам кейинчалик Исломга келиб, ҳидоят йўлига кириши мумкин бўлган кишилар кўпчилик эдилар.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌
'Иҙ Җа`ала Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ Қулӱбиһиму Ал-Хамӥйата Хамӥйата Ал-Җӓһилӥйати Фа'анзала Аллӓһу Сакӥнатаһу `Алá Расӱлиһи Ұа `Алá Ал-Му'уминӥна Ұа 'Алзамаһум Калимата Ат-Тақұá Ұа Кӓнӱ 'Ахаққа Биһӓ Ұа 'Аһлаһӓ ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмӓан 048-026 Эсла! Куфр келтирганлар қалбларида қизиққонликни жоҳилият қизиққонлигини жойлаганларида, Аллоҳ Ўз сокинлигини Пайғамбарига ва мўминларга туширди ва уларга тақво калимасини лозим кўрди, улар ушбуга ҳақли ва аҳл эдилар. Ва Аллоҳ ҳар бир нарсани билувчидир. (Кофирлар Муҳаммад алайҳиссалом бошчиликларидаги соф ниятли мусулмонларни Масжидул Ҳаромдан ман қилдилар. Ҳеч бир вақт, ҳеч бир шароитда ҳам содир этилмаган шармандаликни қилдилар. Макка мушрикларининг бу ҳолатларига қарши иккинчи тараф Муҳаммад алайҳиссалом бошлиқ мусулмонлар ўзларини қандай тутдилар? Аллоҳ таоло уларнинг қалбига сокинлик ва ҳаловат солди. ҳамма нарсани камтарлик ва осойишталик билан, Аллоҳнинг розилигини тилаб қиладилар. Уларга Аллоҳ таоло тақво калимасини раво кўргани ҳам шундан.) ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‍
Лақад Ҫадақа Аллӓһу Расӱлаһу Ар-Ру'уйӓ Бил-Хаққи ۖ Латадҳулунна Ал-Масҗида Ал-Харӓма 'Ин Шӓ Аллӓһу 'Ӓминӥна Мухаллиқӥна Ру'ӱсакум Ұа Муқаҫҫирӥна Лӓ Таҳӓфӱна ۖ Фа`алима Мӓ Лам Та`ламӱ Фаҗа`ала Мин Дӱни Ҙӓлика Фатхӓан Қарӥбӓан 048-027 Батаҳқиқ, Аллоҳ Расулининг тушини ҳақ ила тасдиқлади, албатта, Масжидул Ҳаромга, иншоаллоҳ, омонликда, сочларингиз олинган, қисқартирилган ҳолда қўрқмасдан кирасизлар. Бас, У сиз билмаган нарсани биладир ва сизларга бундан бошқа яқин фатҳни қилди. (Бу оятда Аллоҳ таоло мўминларга бир неча хушхабар етказмоқда. Аввало, Пайғамбар алайҳиссаломнинг тушларини тасдиқламоқда. Қолаверса, Масжидул Ҳаромга кириш албатта насиб этишининг хабарини бермоқда. Ушбу хабарни Аллоҳнинг Ўзи таъкидлаб бераётганига қарамай, яна Ўзи иншоаллоҳ Аллоҳ хоҳласа, деган иборани ишлатмоқда. Бундай дейиш иймон одобларидан бўлиб, дунёдаги ҳар бир ишни ва воқеани Аллоҳ таолонинг хоҳишига боғлашдан иборатдир. Бу ваъда Ҳудайбия сулҳидан кўп ўтмай амалга ошди.) ‍‍ ‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Арсала Расӱлаһу Бил-Һудá Ұа Дӥни Ал-Хаққи Лийуžһираһу `Алá Ад-Дӥни Куллиһи ۚ Ұа Кафá Биллӓһи Шаһӥдӓан 048-028 У Ўз Расулини ҳидоят ва ҳақ дин билан, у(дин)ни барча динлардан устун қилиш учун юборган зотдир. ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Мухаммадун Расӱлу Аллӓһи Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Ма`аһу~ 'Ашиддӓ'у `Алá Ал-Куффӓри Рухамӓ'у Байнаһум ۖ Тарӓһум Рукка`ӓан Суҗҗадӓан Йабтағӱна Фаđлӓан Мина Аллӓһи Ұа Риđұӓнӓан ۖ Сӥмӓһум Фӥ Ұуҗӱһиһим Мин 'Аćари Ас-Суҗӱди ۚ Ҙӓлика Маćалуһум Фӥ Ат-Таұрӓати ۚ Ұа Маćалуһум Фӥ Ал-'Инҗӥли Казар`ин 'Аҳраҗа Шаҭ'аһу Фа'ӓзараһу Фӓстағлаžа Фӓстаұá `Алá Сӱқиһи Йу`җибу Аз-Зуррӓ`а Лийағӥžа Биһиму Ал-Куффӓра ۗ Ұа`ада Аллӓһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Минһум Мағфиратан Ұа 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 048-029 Муҳаммад Аллоҳнинг Расулидир. У билан бирга бўлганлар кофирларга шиддатли, ўзаро раҳимдилдирлар. Уларни Аллоҳдан фазл ва розилик тилаб, рукуъ ва сажда қилган ҳолларини кўрурсан. Уларнинг сиймоси сажда асаридан юзларида (балқийдир). Ана ўша, уларнинг Таврот ва Инжилдаги мисолларидир. Бу худди уруғини ёриб чиқариб, қувватланиб, йўғонлашиб, поясида тик туриб, деҳқонларни ажаблантирган бир экинга ўхшайдир. Кофирларнинг ғазабини қўзиш учун. Аллоҳ улардан иймон келтириб ва солиҳ амалларни қилганларга мағфират ва улуғ ажрни ваъда қилди. (Саҳобалар, оталари ёки болалари кофирлар сафида бўлсалар, уларга қарши ҳам қаттиққўл бўлганлар. Аммо ким бўлишидан қаттий назар, мусулмонга меҳрибон бўлишган. Уларнинг асосий сифатларидан бири ҳамма ишни Аллоҳнинг фазли ва розилиги учун қилишлари. Яна бир сифатлари улар доим рукуъ ва сажда холатида, яъни, ибодат холатида бўладилар. ) ‍‍‌ ‌‍‍‍ ۚ‍‍‍~‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۖ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ۖ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‌‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah