Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

43) Sūrat Az-Zukhruf

Printed format

43)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 043-001 Ҳа-а. Мийм. -
Ұа Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 043-002 қ-ойдин китоб ила қасам. ‌‍‍‍
ннӓ Җа`алнӓһу Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Ла`аллакум Та`қилӱна 043-003 Албатта, Биз уни арабча Қуръон қилдик. Шоядки ақл юритсангиз. ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Фӥмми Ал-Китӓби Ладайнӓ Ла`алӥйун Хакӥмун 043-004 Албатта, у ҳузуримиздаги она китобдадир, у олийдир, ҳикматлидир. (Уламоларимиз, она китобдан мурод Лавҳул Маҳфуз, деганлар. Демак, Қуръони Карим Аллоҳ таолонинг ҳузуридаги Лавҳул Маҳфузда сақланган. Бу эса, уни Аллоҳ таоло нақадар зўр қадрлаганини кўрсатади.) ‍‍
'Афанаđрибу `Анкуму Аҙ-Ҙикра Ҫафхӓан 'Ан Кунтум Қаұмӓан Мусрифӥна 043-005 Наҳотки сиз исрофчи қавм бўлганингиз учун сиздан юз ўгириб, зикр-эслатмани буриб юборсак?! (Яъни, Қуръонни булар қабул қилмас экан, майли, юраверсинлар, деб уни бошқаларга томон буриб юборсак бўладими?! Йўқ, Бизнинг одатимиз бундай эмас. Асл одатимизни билиш учун ўтган Пайғамбар ва умматларнинг ҳолига бир назар солинг!) ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍
Ұа Кам 'Арсалнӓ Мин Набӥйин Фӥ Ал-'Аұұалӥна 043-006 Аввалгиларга қанчадан-қанча Пайғамбарлар юбордик. ‌‌‌ ‍‌
Ұа Мӓ Йа'тӥһим Мин Набӥйин 'Иллӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 043-007 Улар ўзларига келган ҳар бир Пайғамбарни, албатта, истеҳзо қилганлар. ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Фа'аһлакнӓ 'Ашадда Минһум Баҭшӓан Ұа Маđá Маćалу Ал-'Аұұалӥна 043-008 Бас, Биз улардан кўра кучлироқларни ҳалок қилганмиз. Аввалгиларнинг мисоли (зикр бўлиб) ўтди. ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Лайақӱлунна Ҳалақаһунна Ал-`Азӥзу Ал-`Алӥму 043-009 Улардан: Осмонлару ерни ким яратган! деб сўрасанг, албатта: Уларни азиз ва ўта илмли зот яратган, дерлар. ‍‌ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Маһдӓан Ұа Җа`ала Лакум Фӥһӓ Субулӓан Ла`аллакум Таһтадӱна 043-010 У зот сизга ерни бешик қилиб берди ва сизга унда йўллар қилиб қўйди. Шоядки, ҳидоят топсангиз. (Аллоҳ сизга ерни чақалоқнинг бешигидек қулай қилиб, ер юзида йўллар ҳам яратиб қўйди. Шоядки бу ҳақиқатларни тушуниб, инсофга келиб ҳидоят йўлига юрсангиз.) ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥ Наззала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Биқадарин Фа'аншарнӓ Биһи Балдатан Майтӓан ۚ Каҙӓлика Туҳраҗӱна 043-011 У зот осмондан ўлчов ила сув туширди. Бас, Биз у(сув) ила ўлик юртни тирилтирдик. Сиз ҳам шунга ўхшаш чиқарилурсиз. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍ ‌ ‌ۚ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-'Азұӓҗа Куллаһӓ Ұа Җа`ала Лакум Мина Ал-Фулки Ұа Ал-'Ан`ӓм Мӓ Таркабӱна 043-012 У зот барча жуфтларни яратган ва сизга кемалар ҳамда чорва ҳайвонларидан минадиган нарсаларингизни қилди. ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌
Литастаұӱ `Алá Žуһӱриһи Ćумма Таҙкурӱ Ни`мата Раббикум 'Иҙӓ Астаұайтум `Алайһи Ұа Тақӱлӱ Субхӓна Ал-Лаҙӥ Саҳҳара Ланӓ Һӓҙӓ Ұа Мӓ Куннӓ Лаһу Муқринӥна 043-013 Токи сиз уларнинг устига ўрнашгайсизлар, сўнгра уларнинг устига ўрнашиб олгач, Роббингиз неъматини эслаб: Бизга буни бўйсундирган зот покдир. Биз бунга қодир эмас эдик. ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннӓ 'Илá Раббинӓ Ламунқалибӱна 043-014 Ва, албатта, Биз Роббимизга қайтгувчилардирмиз, дегайсиз. (Инсон маркабга минганда аллақандай бир кўтаринкилик, ғурур ва манманлик пайдо бўлганини сезади. Ана шунда унга маркаб миниш имконини берган зотни эсласа ва шу оятдаги дуони ўқиса, ҳамма нарса ўрнига тушади. Имом Муслим ривоят қилган ҳадисда қуйидагилар айтилади: Расулуллоҳ (с.а.в.) қачон сафарга чиқиб уловга минсалар, уч марта Аллоҳ акбар, деб такбир айтар ва қуйидагиларни ўқир эдилар: Бизга буни бўйсундирган зот покдир. Биз бунга қодир эмас эдик. Ва, албатта, биз Роббимизга қайтгувчилардирмиз. Ё Аллоҳ! Биз сендан бу сафаримизда яхшилик ва тақвони, ўзинг рози бўладиган амалларни сўраймиз. Ё Аллоҳ! Ўзинг бизга бу сафаримизни осон қилгин. Унинг узоғини яқин қилгин. Ё Аллоҳ! Сенинг ўзинг сафардаги соҳибсан. Аҳлиаёлдаги халифасан. Ё Аллоҳ! Мен сендан сафар қийинчиликларидан, турли ёмонликлардан, молу мулк ва аҳлиаёлнинг ёмонликка юз тутишидан паноҳ сўрайман.) ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Ұа Җа`алӱ Лаһу Мин `Ибӓдиһи Җуз'ӓан ۚнна Ал-'Инсӓна Лакафӱрун Мубӥнун 043-015 Улар бандаларидан Унга бўлак (ҳукм) қилдилар. Албатта, инсон очиқ-ойдин ношукрдир. (Аллоҳга Унинг бандаларидан бўлмиш фаришталарни У зотнинг бўлаги-фарзанди деб ҳукм қилдилар.) ‌ ‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ ‍‍‍‍‍‍
м Аттаҳаҙа Миммӓ Йаҳлуқу Банӓтин Ұа 'Аҫфӓкум Бил-Банӥна 043-016 Ёки У зот Ўзи яратадиган нарсадан қизлар тутиб, сизларни ўғиллар ила сийладими? ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍
Ұа 'Иҙӓ Бушшира 'Ахадуһум Бимӓ Đараба Лилррахмани Маćалӓан Žалла Ұаҗһуһу Мусұаддӓан Ұа Һуұа Каžӥмун 043-017 Қачонки улардан бирортасига, Роҳманга мисол келтирган нарсанинг хушхабари берилса, ғазабга тўлиб, юзи қорайиб кетур. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'Аұаман Йунашша'у Фӥ Ал-Хилйати Ұа Һуұа Фӥ Ал-Ҳиҫӓми Ғайру Мубӥнин 043-018 Зебу зийнат ичида ўстириладиган ва хусумат пайтида очиқ-ойдин бўла олмайдиган кимсаними?! (Бу оятларда мушрикларнинг, фаришталар Аллоҳнинг қизи, деган эътиқодларига рад келмоқда.) ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Ұа Җа`алӱ Ал-Малӓ'иката Ал-Лаҙӥна Һум `Ибӓду Ар-Рахмӓни 'Инӓćӓан ۚ 'Ашаһидӱ Ҳалқаһум ۚ Сатуктабу Шаһӓдатуһум Ұа Йус'алӱна 043-019 Улар Роҳманнинг бандалари бўлмиш фаришталарни аёллар ҳисобладилар. Ёки уларнинг яратилишига гувоҳ бўлдиларми?! Албатта, бу гувоҳликлари ёзилур ва сўроққа тутилурлар! ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‌
Ұа Қӓлӱ Лаұ Шӓ Ар-Рахмӓну Мӓ `Абаднӓһум ۗ Мӓ Лаһум Биҙӓлика Мин `Илмин ۖ 'Ин Һум 'Иллӓ Йаҳруҫӱна 043-020 Улар: Агар Роҳман хоҳлаганида, Биз уларга ибодат қилмас эдик, дедилар. Уларда бу ҳақда ҳеч бир илм йўқ. Улар фақат алжирамоқдалар, холос. ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ۗ ‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
м 'Ӓтайнӓһум Китӓбӓан Мин Қаблиһи Фаһум Биһи Мустамсикӱна 043-021 Ёки Биз уларга у(Қуръон)дан олдин бир китоб берганмизу улар уни маҳкам тутувчиларми?! ‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Бал Қӓлӱннӓ Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ `Алáмматин Ұа 'Иннӓ `Алá 'Ӓćӓриһим Муһтадӱна 043-022 Йўқ! Улар: Биз ота-боболаримизни бир динда топдикки, албатта, биз уларнинг изларидан ҳидоят топгувчидирмиз, дедилар. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌
Ұа Каҙалика Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика Фӥ Қарйатин Мин Наҙӥрин 'Иллӓ Қӓла Мутрафӱһӓннӓ Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ `Алáмматин Ұа 'Иннӓ `Алá 'Ӓćӓриһим Муқтадӱна 043-023 Худди шунингдек, Биз сендан илгари ҳам қайси бир қишлоқ-шаҳарга огоҳлантиргувчи юборсак, албатта, унинг зодагонлари: Таъкидки, биз ота-боболаримизни бир динда топдик ва, албатта, биз уларнинг изларидан эргашгувчилардирмиз, дедилар. ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌
Қӓла 'Аұалаұ Җи'тукум Би'аһдá Миммӓ Ұаҗадтум `Алайһи 'Ӓбӓ'акум ۖ Қӓлӱннӓ Бимӓ 'Урсилтум Биһи Кӓфирӱна 043-024 У (огоҳлантгирувчи): Агар мен сизга сиз ота-бобонгизни (эътиқод) устида топган нарсангиздан ҳам ҳидоятлироқни келтирган бўлсам ҳам-а?! деди. Улар: Биз сиз ила юборилган нарсага кофирдирмиз, дедилар. ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۖ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍
Фӓнтақамнӓ Минһум ۖ Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мукаҙҙибӥна 043-025 Бас, Биз улардан интиқом олдик. Энди назар сол. (Пайғамбарларни) ёлғончи қилгувчиларнинг оқибати қандай бўлди?! ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла 'Ибрӓһӥму Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһи~ннанӥ Барӓн Миммӓ Та`будӱна 043-026 Эсла, Иброҳим отасига ва қавмига: Мен, албатта, сиз ибодат қилаётган нарсадан воз кечгувчиман. ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌
'Иллӓ Ал-Лаҙӥ Фаҭаранӥ Фа'иннаһу Сайаһдӥни 043-027 Магар мени яратган зотдангина (воз кечмасман). Албатта, У зот мени ҳидоят қилур, деган эди. ‍‍
Ұа Җа`алаһӓ Калиматан Бӓқийатан Фӥ `Ақибиһи Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 043-028 Ва бу(сўз)ни у ўз ортидан зурриётига боқий қолгувчи қилди. Шоядки (иймонга) қайтсалар. (Яъни, Иброҳим алайҳиссалом Аллоҳдан ўзга ҳеч бир илоҳга ибодат қилмаслик ҳақидаги сўзни, бошқача айтганда, Ла илаҳа иллаллоҳни ўзидан кейин келадиган зурриётлари ичида боқий қоладиган қилди. Шоядки зурриётлари куфр ва ширкдан иймонга қайтсалар.) ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Бал Матта`ту Һӓ'уулӓ' Ұа 'Ӓбӓ'аһум Хаттá Җӓ'аһуму Ал-Хаққу Ұа Расӱлун Мубӥнун 043-029 Мен эса, анавиларни ва уларнинг ота-боболарини, то уларга ҳақ ҳамда очиқ-ойдин Пайғамбар келгунча фойдалантирдим. ‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Ұа Ламмӓ Җӓ'аһуму Ал-Хаққу Қӓлӱ Һӓҙӓ Сихрун Ұа 'Иннӓ Биһи Кӓфирӱна 043-030 Қачонки уларга ҳақ келганида, улар: Бу сеҳрдир ва, албатта, биз бунга кофирдирмиз, дедилар. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍
Ұа Қӓлӱ Лаұлӓ Нуззила Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓну `Алá Раҗулин Мина Ал-Қарйатайни `Аžӥмин 043-031 Улар: Ушбу Қуръон икки шаҳардан (бирида) бўлган улуғ кишига нозил қилинганида эди, дедилар. (Уларнинг жоҳилий ўлчовлари бўйича молу дунёси кўп, мансаби, ҳукми ва султони бор одам улуғ киши деб эътироф этиларди. Ана шундай одам Пайғамбар бўлишга лойиқ эди. Ўша пайтда мушрикларнинг бу мақомга номзодлари ҳам бор эди. Маккада ал-Валид ибн Муғийра, Тоифда Урвату ибн Масъуд ас-Сақафий исмли одамлар бўлиб, мушриклар ана шулардан бири Пайғамбар бўлса арзийди, деган фикрда эдилар.) ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Аһум Йақсимӱна Рахмата Раббика ۚ Нахну Қасамнӓ Байнаһум Ма`ӥшатаһум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۚ Ұа Рафа`нӓ Ба`đаһум Фаұқа Ба`đин Дараҗӓтин Лийаттаҳиҙа Ба`đуһум Ба`đӓан Суҳрӥйӓан ۗ Ұа Рахмату Раббика Ҳайрун Миммӓ Йаҗма`ӱна 043-032 Ёки улар Роббингнинг раҳматини тақсимлайдиларми? Биз ҳаёти дунёда уларнинг ораларида маишатларини тақсимладик ва баъзилари баъзиларини хизматкор қилиб олишлари учун айримларининг даражаларини айримларидан устун қилиб қўйганмиз. Роббингнинг раҳмати улар жамлайдиган нарсадан яхшидир. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‌‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лаұлӓн Йакӱна Анӓсу 'Умматан Ұӓхидатан Лаҗа`алнӓ Лиман Йакфуру Бир-Рахмани Либуйӱтиһим Суқуфӓан Мин Фаđđатин Ұа Ма`ӓриҗа `Алайһӓ Йаžһарӱна 043-033 Агар одамлар бир миллат бўлиб қолишлари (хавфи) бўлмаганда, албатта, Биз Роҳманга куфр келтирадиганларнинг уйлари шифтини ва унга чиқадиган нарвонларини кумушдан қилиб қўяр эдик. ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Либуйӱтиһимбұӓбӓан Ұа Сурурӓан `Алайһӓ Йаттаки'ӱна 043-034 Ва уйларининг эшикларини ҳам, устида ёнбошлаб ётадиган сўриларини ҳам (кумушдан қилиб қўяр эдик). ‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Зуҳруфӓан ۚ Ұа 'Ин Куллу Ҙӓлика Ламмӓ Матӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа ۚ Ал-'Ӓҳирату `Инда Раббика Лилмуттақӥна 043-035 Ва зебу зийнату безакларни ҳам. Буларнинг ҳаммаси ҳаёти дунёнинг матоҳидан бошқа нарса эмас. Охират эса, Роббинг наздида тақводорлар учундир. ‌‍ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Ман Йа`шу `Ан Ҙикри Ар-Рахмӓни Нуқаййиđ Лаһу Шайҭӓнӓан Фаһуұа Лаһу Қарӥнун 043-036 Ким Роҳманнинг эслатмасидан шабкўр бўлиб олса, Биз унга шайтонни яқин қилиб қўюрмиз, бас, у унга доимий ҳамроҳ бўлур. ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍
Ұа 'Иннаһум Лайаҫуддӱнаһум `Ани Ас-Сабӥли Ұа Йахсабӱна 'Аннаһум Муһтадӱна 043-037 Албатта, у(шайтон)лар йўлдан тўсурлар ва улар ўзларини шак-шубҳасиз ҳидоят топгувчилардек ҳисобларлар. ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'анӓ Қӓла Йӓ Лайта Байнӥ Ұа Байнака Бу`да Ал-Машриқайни Фаби'са Ал-Қарӥну 043-038 Токи ҳузуримизга келганда: Қани энди мен билан сенинг оранг мағриб ила машриқчалик узоқ бўлса эди. Бас, сен нақадар ёмон ҳамроҳсан, дер. (Аллоҳнинг зикридан шабкўр бўлиб олган ғафлатда юра-юра, бир куни қиёмат қоим қўпиб: ҳузуримизга келганда, ҳақиқатни англайди ҳамма бало шайтон билан яқинлиги натижаси эканлигини тушуниб етади.) ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Лан Йанфа`акуму Ал-Йаұма 'Иҙ Žаламтумннакум Фӥ Ал-`Аҙӓби Муштарикӱна 043-039 Зулм қилганингиз учун бугунги кунда азобга шерик бўлишингиз ҳам ҳеч фойда бермас. ‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‌
'Афа'анта Тусми`у Аҫ-Ҫумма 'Аұ Таһдӥ Ал-`Умйа Ұа Ман Кӓна Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 043-040 Сен карларга эшиттира олармидинг ёки кўрларни ва очиқ-ойдин залолатда бўлган кимсаларни ҳидоятга сола олармидинг?! ‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌‍‍
Фа'иммӓ Наҙ/һабанна Бика Фа'иннӓ Минһум Мунтақимӱна 043-041 Агар сени кетказсак ҳам, албатта, Биз улардан интиқом олурмиз. ‍‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Аұ Нурийаннака Ал-Лаҙӥ Ұа`аднӓһум Фа'иннӓ `Алайһим Муқтадирӱна 043-042 Ёки Биз уларга ваъда қилинган нарсани сенга кўрсатурмиз. Бас, албатта, Биз уларга (азоб беришга) қодирмиз. ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Фӓстамсик Биал-Лаҙӥ 'Ӱхийа 'Илайка ۖннака `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 043-043 Бас, ўзингга ваҳий қилинган нарсани маҳкам тут! Албатта, сен тўғри йўлдасан. ‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Лаҙикрун Лака Ұа Лиқаұмика ۖ Ұа Саұфа Тус'алӱна 043-044 Албатта, у(Қуръон) сенга ҳам шарафдир, қавмингга ҳам. Ва, албатта, сўралурсизлар. ‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‍
Ұа Ас'ал Ман 'Арсалнӓ Мин Қаблика Мин Русулинӓ 'Аҗа`алнӓ Мин Дӱни Ар-Рахмӓни 'Ӓлиһатан Йу`бадӱна 043-045 Сендан олдин Биз юборган Пайғамбарларимиздан сўра: Роҳмандан бошқа ибодат қилинадиган илоҳлар қилган эканмизми?! (Дунё тарихида ҳеч бир Пайғамбар Аллоҳдан бошқага ибодат этишга чақирган эмас. Дунёда ҳеч бир Пайғамбар Аллоҳдан бошқа илоҳга ибодат қилган ҳам эмас. Дунёда ўтган ҳамма Пайғамбарлар фақат Роҳман сифатли Аллоҳ таологагина ибодат қилганлар ва одамларни ҳам фақат Аллоҳнинг Ўзигагина ибодат қилишга чақирганлар.) ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мӱсá Би'ӓйӓтинӓ 'Илá Фирұна Ұа Мала'иһи Фақӓла 'Иннӥ Расӱлу Рабби Ал-`Ӓламӥна 043-046 Батаҳқиқ, Биз Мусони Ўз оят-мўъжизаларимиз ила Фиръавнга ва унинг аъёнларига юбордик. Бас, у: Албатта, мен оламлар Роббининг Пайғамбаридирман, деди. ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Фаламмӓ Җӓ'аһум Би'ӓйӓтинӓ 'Иҙӓ Һум Минһӓ Йаđхакӱна 043-047 Бас, қачонки у уларга мўъжизаларимизни келтирганда, улар баногоҳ у(мўъжиза)лардан кула бошладилар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Нурӥһим Мин 'Ӓйатин 'Иллӓ Һийа 'Акбару Мин 'Уҳтиһӓ ۖ Ұа 'Аҳаҙнӓһум Бил-`Аҙӓби Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 043-048 Биз уларга қайси бир оят-мўъжизани кўрсатсак ҳам, албатта, у ўз шеригидан каттароқ бўлар эди. Шояд (хатоларидан) қайтсалар, деб уларни азоб-ла тутдик. ‌ ‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍ ‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Йӓ 'Аййуһӓ Ас-Сӓхиру Ад`у Ланӓ Раббака Бимӓ `Аһида `Индака 'Иннанӓ Ламуһтадӱн 043-049 Улар: Эй сеҳргар! Сенга берган аҳдига биноан, биз учун Роббингга дуо қил! Албатта, биз ҳидоят топгувчилардан бўламиз, дедилар. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌
Фаламмӓ Кашафнӓ `Анһуму Ал-`Аҙӓба 'Иҙӓ Һум Йанкуćӱна 043-050 Бас, қачонки улардан азобни аритсанг, тўсатдан улар (аҳдни) бузарлар. ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍
Ұа Нӓдá Фирұну Фӥ Қаұмиһи Қӓла Йӓ Қаұми 'Алайса Лӥ Мулку Миҫра Ұа Һаҙиһи Ал-'Анһӓру Таҗрӥ Мин Тахтӥ ۖ 'Афалӓ Тубҫирӱна 043-051 Фиръавн ўз қавмига: Эй қавмим! Миср мулки ва мана бу остимдан оқиб турган анҳорлар меники эмасми?! Кўрмаяпсизларми?! ‌‌‌ ‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌
м 'Анӓ Ҳайрун Мин Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Һуұа Маһӥнун Ұа Лӓ Йакӓду Йубӥну 043-052 Мен мана бу хор, гапини очиқ баён қила олмайдиган кимсадан яхши эмасманми? ‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌
Фалаұлӓ 'Улқийа `Алайһи 'Асұиратун Мин Ҙаһабин 'Аұ Җӓ'а Ма`аһу Ал-Малӓ'икату Муқтаринӥна 043-053 Унга тиллодан бўлган билакузуклар ташланса ёки у билан бирга фаришталар ҳамроҳ бўлиб келса бўлмас эдими?! деб нидо қилди. ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Фӓстаҳаффа Қаұмаһу Фа'аҭӓ`ӱһу ۚннаһум Кӓнӱ Қаұмӓан Фӓсиқӥна 043-054 Бас, у қавмини лақиллатди ва улар унга итоат қилдилар. Чунки улар фосиқ қавм эдилар. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‌‌ ‍‍‍
Фаламмӓ 'Ӓсафӱнӓ Антақамнӓ Минһум Фа'ағрақнӓһумҗма`ӥна 043-055 Бас, қачонки улар Бизни дарғазаб қилишгач, улардан интиқом олдикуларнинг барчаларини жамлаб, ғарқ қилдик. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Фаҗа`алнӓһум Салафӓан Ұа Маćалӓан Лил'ӓҳирӥна 043-056 Бас, уларни ўтмишга айлантирдик ва кейингиларга мисол қилиб қўйдик. ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Ламмӓ Đуриба Абну Марйама Маćалӓан 'Иҙӓ Қаұмука Минһу Йаҫиддӱна 043-057 Ибн Марям мисол келтирилган чоқда сенинг қавминг бирдан шодланиб қичқирурлар. (Пайғамбаримиз (с.а.в.) Анбиё сурасидаги Албатта, сизлар ва Аллоҳдан ўзга ибодат қилган нарсаларингиз жаҳаннам ўтин-тошидирсиз. Сизлар унга киргувчидирсиз оятини тиловат қилганларида, Абдуллоҳ ибн аз-Забъарий ат-Тамимий исмли мушрик: Бу биз ва бизнинг олиҳаларимиз учунми ёки ҳамма умматлар учунми? деб сўраган. Расулуллоҳ (с.а.в.): У сиз учун ҳамма умматлар учун, дедилар. У: Шубҳасиз, энди сени енгдим, Каъбанинг Роббига қасам! Насоролар Масийҳга, Яҳудийлар Узайрга, Бани Фулон фаришталарга ибодат қилмайдиларми?! Агар ана ўшалар ҳам жаҳаннамга тушсалар, бизнинг ва олиҳаларимизнинг жаҳаннамда бўлишига розимиз, деди. Шунда Аллоҳ таоло: Албатта, биздан уларга олдин гўзал сўз ўтганлар у (жаҳаннам)дан узоқлаштирилгандирлар, оятини туширди. Ибн Марям мисол келтирилган чоқда сенинг қавминг бирдан шодланиб қичқирурлар ояти билан ўша ҳодисани ёдга солмоқда.) ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ 'А'ӓлиһатунӓ Ҳайрун 'Ам Һуұа ۚ Мӓ Đарабӱһу Лака 'Иллӓ Җадалӓан ۚ Бал Һум Қаұмун Ҳаҫимӱна 043-058 Улар: Бизнинг олиҳаларимиз яхшими ёки уми? дедилар. Улар уни сенга фақат талашиб-тортишиш учунгина мисол келтирдилар. Зеро, улар хусуматчи қавмдирлар. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ‍‍ ‌‌ ۚ ‍‍
'Ин Һуұа 'Иллӓ `Абдун 'Ан`амнӓ `Алайһи Ұа Җа`алнӓһу Маćалӓан Либанӥ 'Исрӓ'ӥла 043-059 У фақат бир бандадир. Биз унга неъмат бердик ва уни Бани Исроилга мисол қилдик. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍
Ұа Лаұ Нашӓ'у Лаҗа`алнӓ Минкум Малӓ'икатан Фӥ Ал-'Арđи Йаҳлуфӱна 043-060 Агар хоҳласак, ўрнингизга ер юзида халифа бўладиган фаришталар қилиб қўяр эдик. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Ла`илмун Лилссӓ`ати Фалӓ Тамтарунна Биһӓ Ұа Аттаби`ӱнӥ ۚ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 043-061 Албатта, у(Ийсо) қиёмат соати илми-белгисидир. Бас, сиз у (соат) ҳақида ҳеч шубҳа қилманг ва Менга эргашинг. Мана шу тўғри йўлдир. (Вақти келиб Ийсо қиёмат кунининг белгиси бўлади. Унинг қайта тушишидан қиёмат жуда ҳам яқин қолгани билиб олинади.) ‌ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Йаҫудданнакуму Аш-Шайҭӓну ۖннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥнун 043-062 Шайтон сизни ҳаргиз (тўғри йўлдан) тўсмасин. Албатта, у сизга очиқ-ойдин душмандир. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ
Ұа Ламмӓ Җӓ'а `Ӥсá Бил-Баййинӓти Қӓла Қад Җи'тукум Бил-Хикмати Ұа Ли'абаййина Лакум Ба`đа Ал-Лаҙӥ Таҳталифӱна Фӥһи Фа ۖ Аттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 043-063 Ийсо очиқ-ойдин мўъжизалар билан келган чоғида: Батаҳқиқ, мен сизга ҳикматни келтирдим ва баъзи сиз ихтилоф қилаётган нарсаларни баён қилиш учун келдим. Бас, Аллоҳга тақво ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍ ‌‌‍
нна Аллӓһа Һуұа Раббӥ Ұа Раббукум Фӓ`будӱһу ۚ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 043-064 Албатта, Аллоҳ менинг ҳам Роббим, сизнинг ҳам Роббингиздир. Бас, Унга ибодат қилинг. Мана шу тўғри йўлдир, деди. (Ийсо алайҳиссалом қавмларига: Аллоҳ менинг Роббим, деганлар. Аллоҳ менинг отам, деган эмаслар. Демак, Аллоҳ таоло бошқа бандаларга Робб бўлгани каби, Исога алайҳиссалом ҳам Роббдир. Бу ҳақда бошқа гап бехуда.) ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Фӓҳталафа Ал-'Ахзӓбу Мин Байниһим ۖ Фаұайлун Лиллаҙӥна Žаламӱ Мин `Аҙӓби Йаұмин 'Алӥмин 043-065 Бас, уларнинг орасидан фирқалар ихтилоф қилдилар. Зулм қилганлар ҳолига аламли кун азобидан вой бўлсин! (Ийсо алайҳиссалом Бани Исроилга Пайғамбар қилиб юборилган эдилар. У зот Бани Исроилга уларнинг Мусо алайҳиссалом шариати хусусидаги ихтилофларига барҳам бериш, ягона Аллоҳнинг ибодатига чақириш учун ҳикмат ила келган эдилар. Аммо улар бу чақириққа муносиб жавоб бермадилар. Балки Ийсо алайҳиссаломга қарши чиқдилар. Турли фирқаларга бўлиниб олиб, ҳозиргача ихтилоф қилиб келмоқдалар.) ‍‍‌ ‍‌ ۖ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌
Һал Йанžурӱна 'Иллӓ Ас-Сӓ`ата 'Ан Та'тийаһум Бағтатан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 043-066 Улар фақат ўзлари ҳам сезмай қолган ҳолда (қиёмат) соати келиб қолишини кутмоқдалар, холос. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
Ал-'Аҳиллӓ'у Йаұма'иҙин Ба`đуһум Либа`đин `Адӱұун 'Иллӓ Ал-Муттақӥна 043-067 Ўша кунда тақводорлардан бошқа дўстлар бир-бирларига душмандир. (Қиёмат куни ҳамма ўз оқибатини билгач, гарчи бу дунёда яқин ўзаро дўст бўлса ҳам, бир-бирига душманга айланади. Чунки у дунёда бир-бирларини турли амалларга ундаган дўстларнинг дўзахга тушиб жазо тортишлари аниқ маълум бўлиб қолади. Ана ўшанда, ёмон билан дўст бўлганига афсусланади. ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍
Йӓ `Ибӓди Лӓ Ҳаұфун `Алайкуму Ал-Йаұма Ұа Лӓнтум Тахзанӱна 043-068 Эй бандаларим! Бугунги кунда сизга хавф йўқ ва маҳзун ҳам бўлмассиз. ‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Би'ӓйӓтинӓ Ұа Кӓнӱ Муслимӥна 043-069 Оятларимизга иймон келтирганлар ва мусулмон бўлганлар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌
Адҳулӱ Ал-Җанната 'Антум Ұа 'Азұӓҗукум Тухбарӱна 043-070 Жаннатга киринглар, сизлар ва жуфтларингиз шод бўлурсизлар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌
Йуҭӓфу `Алайһим Биҫихӓфин Мин Ҙаһабин Ұа 'Акұӓбин ۖ Ұа Фӥһӓ Мӓ Таштаһӥһи Ал-'Анфусу Ұа Талаҙҙу Ал-'А`йуну ۖ Ұа 'Антум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 043-071 Уларга тиллодан бўлган товоқлар ва қадаҳлар айлантирилур. У ерда кўнгил иштаҳа қиладиган ва кўзлар лаззатланадиган нарсалар бордир. Сизлар у ерда абадий қолурсизлар. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌‌‍ ‌ ‍‌
Ұа Тилка Ал-Җаннату Аллатӥриćтумӱһӓ Бимӓ Кунтум Та`малӱна 043-072 Мана шу қилиб юрган амалларингиз сабабли сизга мерос қилиб берилган жаннатдир. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Лакум Фӥһӓ Фӓкиһатун Каćӥратун Минһӓ Та'кулӱна 043-073 Сизга у ерда кўплаб мевалар бор, улардан ерсизлар. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌
нна Ал-Муҗримӥна Фӥ `Аҙӓби Җаһаннама Ҳӓлидӱн 043-074 Албатта, жиноятчилар жаҳаннам азобида абадий қолурлар. ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Лӓ Йуфаттару `Анһум Ұа Һум Фӥһи Мублисӱна 043-075 У улардан енгиллатилмас ва улар у (азоб)да ноумид ҳолда қолурлар. (Яъни, азоб аҳли жаҳаннамдан ҳеч енгиллатилмайди. Улар ўша азоб ичида ноумид бўлган ҳолларида абадий қолиб кетадилар.) ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Žаламнӓһум Ұа Лакин Кӓнӱ Һуму Аž-Žӓлимӥна 043-076 Биз уларга зулм қилганимиз йўқ. Лекин улар ўзлари золим бўлдилар. ‍ ‌‍‌ ‍‍
Ұа Нӓдаұ Йӓ Мӓлику Лийақđи `Алайнӓ Раббука ۖ Қӓла 'Иннакум Мӓкиćӱна 043-077 Улар: Эй Молик! Роббинг бизни битирсин! деб нидо қилдилар. У: Албатта, сиз туриб қолгувчисиз, деди. (Яъни, дўзахилар ўзларига берилаётган азоблар оғриғи, алами ва шиддатига чидай олмай, дўзах ишларига қараб турувчи Молик исмли фариштага қараб: Эй Молик! Роббинг бизни битирсин! дейдилар.) ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۖ
Лақад Җи'нӓкум Бил-Хаққи Ұа Лакинна 'Акćаракум Лилхаққи Кӓриһӱна 043-078 Батаҳқиқ, Биз сизга ҳақни келтирдик. Лекин кўпларингиз ҳақни ёмон кўргувчисиз. (Шунинг учун бугунги кунда ушбу аянчли ҳолга тушиб турибсиз.) ‌ ‍ ‌‍ ‌‍
мбрамӱмрӓан Фа'иннӓ Мубримӱна 043-079 Ёки улар бирон ишга қарор қилдиларми? Бас, Биз, албатта, қарор қилгувчимиз. ‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍
м Йахсабӱна 'Аннӓ Лӓ Насма`у Сирраһум Ұа Наҗұӓһум ۚ Балá Ұа Русулунӓ Ладайһим Йактубӱна 043-080 Ёки улар Бизни уларнинг сирларини (билмайди) ва пичирлашиб қилган маслаҳатларини эшитмайди деб ҳисоблайдиларми? Йўқ! Ҳолбуки, элчиларимиз уларнинг олдиларида ёзмоқдалар. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌‌
Қул 'Ин Кӓна Лилррахмани Ұаладун Фа'анӓ 'Аұұалу Ал-`Ӓбидӥна 043-081 Сен: Агар Роҳманнинг боласи бўлганида, мен унга ибодат қилгувчиларнинг биринчиси бўлар эдим, деб айт. ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌
Субхӓна Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Рабби Ал-`Арши `Аммӓ Йаҫифӱна 043-082 Осмонлару ернинг Робби, Аршнинг Робби улар қилаётган васфдан покдир. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Фаҙарһум Йаҳӱđӱ Ұа Йал`абӱ Хаттá Йулӓқӱ Йаұмаһуму Ал-Лаҙӥ Йӱ`адӱна 043-083 Бас, уларни қўйиб бер, ўзларига ваъда қилинаётган кунга рўбарў бўлгунларича (ёмонликка) шўнғийверсинлар, ўйнайверсинлар. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Фӥ Ас-Самӓ'и 'Илаһун Ұа Фӥ Ал-'Арđи 'Илаһун ۚ Ұа Һуұа Ал-Хакӥму Ал-`Алӥму 043-084 У зот осмонда ҳам илоҳдир, ерда ҳам илоҳдир. У зот ўта ҳикматли, ўта илмлидир. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Табӓрака Ал-Лаҙӥ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ұа `Индаһу `Илму Ас-Сӓ`ати Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 043-085 Осмонлару ернинг ва уларнинг орасидаги нарсаларнинг мулкига эга бўлган зот баракотли-буюкдир. (Қиёмат) соати илми Унинг ҳузуридадир. Унгагина қайтарилурсизлар. ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍
Ұа Лӓ Йамлику Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱниһи Аш-Шафӓ`ата 'Иллӓ Ман Шаһида Бил-Хаққи Ұа Һум Йа`ламӱна 043-086 Аллоҳдан ўзга илтижо қилаётган нарсалари шафоатга эга бўлмаслар. Магар билган ҳолларида ҳақ шаҳодат берганларгина (эга бўлурлар). ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақаһум Лайақӱлунна Аллӓһу ۖ Фа'аннá Йу'уфакӱна 043-087 Агар сен улардан ўзларини ким яратганини сўрасанг, албатта, Аллоҳ, дерлар. Бас, қаёққа бурилиб кетмоқдалар?! ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌
Ұа Қӥлиһи Йӓ Рабби 'Инна Һӓ'уулӓ' Қаұмун Лӓ Йу'уминӱна 043-088 У(Муҳаммад)нинг: Эй Роббим, албатта, анавилар иймон келтирмайдиган қавмлардир, деган гапини ҳам (билур). ‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌
Фӓҫфах `Анһум Ұа Қул Салӓмун ۚ Фасаұфа Йа`ламӱна 043-089 Бас, сен улардан юз ўгир ва: Сизларга салом бўлсин, дегин. Бас, улар тезда билурлар. ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌ۚ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah