Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

42) Sūrat Ash-Shūrá

Printed format

42)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 042-001 Ҳа-а. Мийм. -
қ 042-002 Айн. Сийн. Қо-оф.
Каҙӓлика Йӱхӥ 'Илайка Ұа 'Илá Ал-Лаҙӥна Мин Қаблика Аллӓһу Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 042-003 Азизу ўта ҳикматли бўлмиш Аллоҳ сенга ва сендан аввалгиларга мана шундай ваҳий қилур. ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Алӥйу Ал-`Аžӥму 042-004 Осмондаги нарсалар ва ердаги нарслар уникидир. У зот юксак ва улуғдир. (Осмонда нимаики бўлса, Аллоҳникидир. Аллоҳ таолонинг мулкидир. Ерда нимаики бўлса, Аллоҳникидир. Уларнинг ҳамма-ҳаммаси Аллоҳ талонинг мулкидир. Унинг мулкига ҳеч ким шерик бўла олмас.) ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍
Такӓду Ас-Самӓұӓту Йатафаҭҭарна Мин Фаұқиһинна Ұа ۚ Ал-Малӓ'икату Йусаббихӱна Бихамди Раббиһим Ұа Йастағфирӱна Лиман Фӥ Ал-'Арđи ۗ 'Алӓнна Аллӓһа Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 042-005 Осмонлар уст томонларидан ёрилиб кетай дейдир. Фаришталар эса, Роббилари ҳамди ила тасбиҳ айтурлар ва ер юзидаги кимсаларга истиғфор сўрарлар. Огоҳ бўлингким, албатта, Аллоҳ ўта мағфиратли ва ўта раҳмли зотдир. (Аллоҳ таолонинг юксаклиги ва улуғлиги қаршисида чидай олмай, осмонлар ўз устиларидан ёрилиб кетай, деб турадилар.) ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи~ 'Аұлийӓ Аллӓһу Хафӥžун `Алайһим Ұа Мӓнта `Алайһим Биұакӥлин 042-006 Ундан ўзга дўстлар тутганларга Аллоҳ кузатгувчидир. Сен уларга вакил эмассан ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌
Ұа Каҙалика 'Аұхайнӓ 'Илайка Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Литунҙира 'Умма Ал-Қурá Ұа Ман Хаұлаһӓ Ұа Тунҙира Йаұма Ал-Җам`и Лӓ Райба Фӥһи ۚ Фарӥқун Фӥ Ал-Җаннати Ұа Фарӥқун Фӥ Ас-Са`ӥри 042-007 Ана шундай қилиб, Биз сенга шаҳарларнинг онасини ва унинг атрофини огоҳлантиришинг учун, бўлишида ҳеч шубҳа йўқ жамлаш кунидан огоҳлантиришинг учун арабий Қуръонни юбордик. Бир гуруҳ жаннатда, бир гуруҳ дўзахда. (Илмий изланишлар кўрсатдики, Маккаи Мукаррама ернинг қуруқлик қисмининг қоқ маркази экан. Бу ҳақиқатдан, ояти каримадаги шаҳарларнинг онаси ва унинг атрофини огоҳлантиришинг учун дегани, бутун ер юзини огоҳлантиришинг учун, дегани эканлиги маълум бўлди. Шу кашфиётга асосланиб, дунёнинг ҳамма нуқтасидан туриб қиблани топиб оладиган асбоб яратилди.) ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍
Ұа Лаұ Шӓ Аллӓһу Лаҗа`алаһуммматан Ұӓхидатан Ұа Лакин Йудҳилу Ман Йашӓ'у Фӥ Рахматиһи Ұа ۚ Аž-Žӓлимӱна Мӓ Лаһум Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Наҫӥрин 042-008 Агар Аллоҳ хоҳлаганида, албатта, уларни бир уммат қилар эди. Лекин У зот хоҳлаган кишини Ўз раҳматига киритур. Золимларга эса, ҳеч бир дўст ҳам, ёрдам берувчи ҳам йўқдир. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
м Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи~ 'Аұлийӓۖ Фа-Аллӓһу Һуұа Ал-Ұалӥйу Ұа Һуұа Йухйӥ Ал-Маұтá Ұа Һуұа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 042-009 Ёки улар ундан бошқа дўстлар тутдиларми?! Бас, Аллоҳнинг Ўзигина дўстдир. У зот ўликларни тирилтирур. Узот ҳар бир нарсага қодирдир. ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Ұа Мӓ Аҳталафтум Фӥһи Мин Шайн Фахукмуһу~ 'Илá Аллӓһи ۚ Ҙаликуму Аллӓһу Раббӥ `Алайһи Таұаккалту Ұа 'Илайһи 'Унӥбу 042-010 Бирор нарсада ихтилоф қилсангиз, унинг ҳукми Аллоҳдадир. Ана ўша Аллоҳ Роббимдир. Унгагина таваккал қилдим ва Унгагина қайтурман. ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌~ ‌‌ ۚ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Фӓҭиру Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Җа`ала Лакум Мин 'Анфусикум 'Азұӓҗӓан Ұа Мина Ал-'Ан`ӓм 'Азұӓҗӓан ۖ Йаҙра'уукум Фӥһи ۚ Лайса Камиćлиһи Шайн ۖ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-Баҫӥру 042-011 У осмонлару ерни йўқдан бор қилгувчи зотдир. У сизларга ўз жинсингиздан жуфтлар яратди. Чорва ҳайвонларини ҳам жуфт қилиб яратди. У зот сизни ўша (жуфтлик) асосида кўпайтирур. У зотга ўхшаш ҳеч нарса йўқдир. У зот ўта эшитгувчи, ўта кўргувчи зотдир. ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Лаһу Мақӓлӥду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚннаһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 042-012 Осмонлару ер (хазиналари) калитлари Уникидир. У хоҳлаган одамига ризқни кенг ёки тор қилур. Зотан у барча нарсани ўта билгувчи зотдир. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ
Шара`а Лакум Мина Ад-Дӥни Мӓ Ұаҫҫá Биһи Нӱхӓан Ұа Ал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Ұа Мӓ Ұаҫҫайнӓ Биһи~брӓһӥма Ұа Мӱсá Ұа `Ӥсá ۖ 'Ан 'Ақӥмӱ Ад-Дӥна Ұа Лӓ Татафаррақӱ Фӥһи ۚ Кабура `Алá Ал-Мушрикӥна Мӓ Тад`ӱһум 'Илайһи ۚ Аллӓһу Йаҗтабӥ 'Илайһи Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ 'Илайһи Ман Йунӥбу 042-013 У зот сизларга дин этиб Ўзи Нуҳга васият қилган ва сенга ваҳий қилган нарсамизни ҳамда Иброҳим, Мусо ва Ийсоларга васият қилган нарсамизни шариат қилди. Динни барпо қилингиз ва унда тафриқага тушмангиз, деди. Мушрикларга сен уларни даъват қилган нарса оғир келди. Аллоҳ Ўзи хоҳлаган кишисини (Пайғамбарликка) танлаб олур ва У Ўзигагина илтижо этгувчи кишини ҳидоят қилур. (Эй одамлар, динни Аллоҳ таолодан қандай келган бўлса, шундай барпо қилингиз, унга ана шундай ҳолида амал қилингиз. Дин ҳақида турли тафриқага тушиб, ихтилоф қилмангиз.) ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌
Ұа Мӓ Тафаррақӱ 'Иллӓ Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'аһуму Ал-`Илму Бағйӓан Байнаһум ۚ Ұа Лаұлӓ Калиматун Сабақат Мин Раббика 'Илá 'Аҗалин Мусамман Лақуđийа Байнаһум ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаҙӥна 'Ӱриćӱ Ал-Китӓба Мин Ба`диһим Лафӥ Шаккин Минһу Мурӥбин 042-014 Улар фақат ўзларига илм келгандан кейингина, ўзаро ҳасад-адоват қилишиб тафриқага тушдилар. Агар Роббингдан (азоблашни) маълум муддатгача (қолдириш) ҳақида сўз ўтган бўлмаганида, улар орасида албатта ҳукм чиқарилган бўлур эди. Албатта, улардан кейин китобга ворис қилинганлар у ҳақида шак-шубҳададирлар. (Динда тафриқага тушганлари учун мазкур нобакор қавмларини аллақачон ҳалок қилиб юбориш керак эди. Аммо, Аллоҳ таолонинг олдиндан ажални белгилаб қўйганигина бу ишни тўсиб турибди. Илоҳий китоб келганда ўзаро ҳасад ва адоват ила тафриқага тушганларнинг китобига ворис қилинган яҳудий ва насоролар Қуръон тушган пайтда ҳам ўз китоблари ҳақида шак-шубҳададирлар.) ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Фалиҙалика Фӓдۖ Ұа Астақим Камӓ 'Умирта ۖ Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ'аһум ۖ Ұа Қул 'Ӓманту Бимӓнзала Аллӓһу Мин Китӓбин ۖ Ұа 'Умирту Ли'`дила Байнакуму ۖ Аллӓһу Раббунӓ Ұа Раббукум ۖ Ланӓ 'А`мӓлунӓ Ұа Лакум 'А`мӓлукум ۖ Лӓ Хуҗҗата Байнанӓ Ұа Байнакуму ۖ Аллӓһу Йаҗма`у Байнанӓ ۖ Ұа 'Илайһи Ал-Маҫӥру 042-015 Бас, шунинг учун ҳам даъват қил, ўзингга амр қилинганидек, мустақим тур ва уларнинг ҳавои нафсларига эргашма ҳамда: Мен Аллоҳ нозил қилган ҳар бир китобга иймон келтирдим ва орангизда адолат ўрнатишга амр қилиндим. Аллоҳ бизнинг Роббимиз, сизнинг ҳам Роббингиз. Бизнинг амалларимиз ўзимиз учун, сизнинг амалларингиз ўзингиз учун. Биз билан сизнинг орамизда жанжал(га ўрин) йўқ. Аллоҳ бизларни жамлайди ва қайтиш ёлғиз Унинг Ўзигадир, деб айт. (Аллоҳ сенга берган динга одамларни даъват қил ва ўз даъватингда Аллоҳ сенга буюрганидек мустақим тур. Ўтган Пайғамбарларнинг динида тафриқага тушган ва китобларига шак-шубҳа қилган нобакор қавмларнинг ҳавои нафсларига эргашма. Эй Пайғамбар, Аллоҳ томонидан менга сиз бандалар орангизда мутлақ адолат ила ҳукм қилишга буюрилдим. Кишиларнинг динига, жинсига, насл-насабига, мансабига, обрў-эътиборига қараб эмас, одамлигига, Аллоҳнинг бандаси эканлигига нисбатан адолат ўрнатишга буюрилдим, деб айт) ۖ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌ۖ ‌‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌‍ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ۖ‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌ ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йухӓҗҗӱна Фӥ Ал-Лаһи Мин Ба`ди Мӓ Астуҗӥба Лаһу Хуҗҗатуһум Дӓхиđатун `Инда Раббиһим Ұа `Алайһим Ғаđабун Ұа Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун 042-016 Аллоҳ ҳақида Унга ижобат қилинганидан кейин ҳам талашиб-тортишадиганларнинг ҳужжатлари Роббилари ҳузурида ботилдир, уларга ғазаб бордир ва уларга шиддатли азоб бордир. (Яъни, мўмин-мусулмонлар Аллоҳга ва унинг динига ижобат қилганларидан кейин, кофир ва мушрикларнинг ҳақ эканлигига ҳар қанча ҳужжат-далил келтирсалар ҳам, Аллоҳнинг наздида уларнинг ҳужжат-далиллари ботилдир.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥнзала Ал-Китӓба Бил-Хаққи Ұа Ал-Мӥзӓна ۗ Ұа Мӓ Йудрӥка Ла`алла Ас-Сӓ`ата Қарӥбун 042-017 Аллоҳ ҳақ ила китобни ва (адолат) тарозуни нозил қилган зотдир. Қаердан билурсан, эҳтимол (қиёмат) соати яқиндир! ‌‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍
Йаста`җилу Биһӓ Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Биһӓ Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Мушфиқӱна Минһӓ Ұа Йа`ламӱна 'Аннаһӓ Ал-Хаққу ۗ 'Алӓнна Ал-Лаҙӥна Йумӓрӱна Фӥ Ас-Сӓ`ати Лафӥ Đалӓлин Ба`ӥдин 042-018 У(қиёмат)га иймон келтирмайдиганлар унинг тезлашини истарлар, иймон келтирганлар эса, ундан қўрқувчидирлар, зотан унинг шубҳасиз ҳақ эканини билурлар. Огоҳ бўлинг! Албатта, (қиёмат) соати ҳақида шубҳа қилгувчилар йироқ залолатдадирлар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Ал-Лаһу Лаҭӥфун Би`ибӓдиһи Йарзуқу Ман Йашӓۖ Ұа Һуұа Ал-Қаұӥйу Ал-`Азӥзу 042-019 Аллоҳ бандаларига лутфлидир. У хоҳлаган кишига ризқ берур. У зот кучлигу азиздир. (Яъни, бандаларнинг ким бўлишидан қатъи назар, уларга шафқат қилади, яхшилик кўрсатади, исёнларига қарамай, уларга хайру баракаларини сероб қилиб қўяди.) ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍
Ман Кӓна Йурӥду Харćа Ал-'Ӓҳирати Назид Лаһу Фӥ Харćиһи ۖ Ұа Ман Кӓна Йурӥду Харćа Ад-Дунйӓ Ну'утиһи Минһӓ Ұа Мӓ Лаһу Фӥ Ал-'Ӓҳирати Мин Наҫӥбин 042-020 Ким охират ҳосилини истаса, Биз унга ҳосилини зиёда қилиб берурмиз. Ким дунё ҳосилини истаса, Биз унга ўшандан берурмиз ва унга охиратда бирон насиба бўлмас. (Бу дунё ризқини хоҳлаб, ўшанга яраша ҳаракат қилган бандага бу дунё ризқини беради. Аммо бу дунё ризқини истаган ўша бандага охиратдан ҳеч қандай насиба қолмайди. Охират ҳосилини истаган одам эса, бу дунё ҳосилидан ҳам бошқалардан кўра яхшироқ баҳраманд бўлади. Аллоҳга иймон келтириб, Унинг шариатига амал қилганлар яхши оқибатга эришишлари турган гап.) ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍ ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍
м Лаһум Шуракӓ'у Шара`ӱ Лаһум Мина Ад-Дӥни Мӓ Лам Йа'ҙан Биһи Аллӓһу ۚ Ұа Лаұлӓ Калимату Ал-Фаҫли Лақуđийа Байнаһум ۗ Ұа 'Инна Аž-Žӓлимӥна Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 042-021 Ёки уларнинг диндан Аллоҳ изн бермаган нарсаларни шариат қилиб берган шерик (худо)лари борми?! Агар ажрим калимаси бўлмаганида, албатта, улар ўртасида ҳукм қилинган бўлар эди. Албатта, золим кимсалар учун аламли азоб бордир. (Динсиз, иймонсиз кишилар, Аллоҳнинг амрига юрмасдан, турли гуноҳ ишларни қиладилар. Гуноҳ ишларга Аллоҳ таоло изн бермагани, уларни ман қилгани жуда ҳам равшан. Аммо баъзи одамлар гуноҳ ва маъсиятларни бемолол қилмоқдалар. Уларга мазкур гуноҳ ва маъсиятларни қилишга ким изн беради? Аллоҳга шерик келтирган худоларими?! Ўша шерик худолари уларга Аллоҳ изн бермаган ишларни қилишни қонунлаштириб берганми? Агар бандаларнинг амалларига савоб ёки азоб қиёматда бўлиши ҳақидаги ажрим сўзи бўлмаганида, бандалар орасида ҳозироқ ҳукм қилиниб қўйилган бўлар эди.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Тарá Аž-Žӓлимӥна Мушфиқӥна Миммӓ Касабӱ Ұа Һуұа Ұӓқи`ун Биһим Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Фӥ Раұđӓти Ал-Җаннӓти ۖ Лаһум Мӓ Йашӓ'ӱна `Инда Раббиһим ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаđлу Ал-Кабӥру 042-022 Золимларни ўзлари касб қилган нарсалари(азоби)дан қўрқувчи ўлароқ кўрасан. Ҳолбуки, у уларга тушгувчидир. Иймон келтириб, солиҳ амалларни қилувчилар эса, жаннат боғларидадир. Улар учун Роббилари ҳузурида хоҳлаган нарсалари бордир. Мана шунинг ўзи катта фазлдир. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍
Ҙӓлика Ал-Лаҙӥ Йубашширу Аллӓһу `Ибӓдаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти ۗ Қул Лӓ 'Ас'алукум `Алайһи 'Аҗрӓан 'Иллӓ Ал-Маұаддата Фӥ Ал-Қурбá ۗ Ұа Ман Йақтариф Хасанатан Назид Лаһу Фӥһӓ Хуснӓан ۚнна Аллӓһа Ғафӱрун Шакӱрун 042-023 Ана ўша, Аллоҳ иймон келтириб, солиҳ амалларни қилган бандаларига бераётган хушхабардир. Сен: Мен сиздан бу учун ажр эмас, фақат қариндошлик меҳринигина сўрайман, деб айт. Ким яхшилик қилса, Биз унга ўша ишида яхшиликни зиёда қилурмиз. Албатта, Аллоҳ ўта мағфиратли, ўта шукр қилгувчи зотдир. (Ушбу жумла маъноси ҳақида уламоларимиз бир неча хил фикрлар айтишган. Мисол учун, Саъийд ибн Жубайр (р.а) қариндошлик меҳри иборасини Пайғамбаримизнинг (с.а.в) аҳл байтлари, деб таъвил қилганлар. Ҳазрати Абдуллоҳ ибн Аббос (р.а) эса, Қурайш уруғлари ичидан ҳар бири турли йўллар билан Пайғамбаримиз Муҳаммадга (с.а.в) қариндошлик ришталари ила боғланар эди, шунинг учун бу жумлада у киши қурайшликларга, даъватлари учун улардан ажр сўрамасликлари, балки қариндошлик ҳақ-ҳурматини ўрнига қўйишини сўраётганлари, ифодаланган, дейдилар. Бундан қариндошчилигимиз ҳурмати менинг ишимга қарши чиқманглар, даъватим йўлини тўсманглар, деган маъно чиқади.) ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌
м Йақӱлӱна Афтарá `Алá Аллӓһи Каҙибӓан ۖ Фа'ин Йаша'и Аллӓһу Йаҳтим `Алá Қалбика ۗ Ұа Йамху Аллӓһу Ал-Бӓҭила Ұа Йухиққу Ал-Хаққа Бикалимӓтиһи~ ۚннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 042-024 Ёки улар: У (Муҳаммад) Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиди, дейдиларми?! Бас, агар Аллоҳ хоҳласа, қалбингга муҳр босур ва Аллоҳ Ўз сўзлари ила ботилни йўқ қилиб, ҳақни ҳақ қилур. Албатта, у диллардаги нарсани ўта билгувчидир. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ۖ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۗ‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йақбалу Ат-Таұбат `Ан `Ибӓдиһи Ұа Йа`фӱ `Ани Ас-Саййи'ӓти Ұа Йа`ламу Мӓ Таф`алӱна 042-025 Унинг Ўзи бандаларидан тавбани қабул қилур, гуноҳларини афв этур ва нима қилаётганингизни билур. ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Йастаҗӥбу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Йазӥдуһум Мин Фаđлиһи Ұа ۚ Ал-Кӓфирӱна Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун 042-026 У зот иймон келтириб, солиҳ амаллар қилганларнинг (дуосини) ижобат қилур ва уларга Ўз фазлидан зиёда қилур. Кофирларга эса, уларга, шиддатли азоб бордир. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Лаұ Басаҭа Аллӓһу Ар-Ризқа Ли`ибӓдиһи Лабағаұ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лакин Йуназзилу Биқадарин Мӓ Йашӓۚннаһу Би`ибӓдиһи Ҳабӥрун Баҫӥрун 042-027 Агар Аллоҳ бандаарига ризқни кенг қилиб қўйса, албатта, улар ер юзида ҳаддан ошиб кетурлар, лекин У Ўзи хоҳлаганига ўлчов билан туширур. Албатта, у ўз бандаларидан ўта хабардор ва уларни ўта кўргувчидир. ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йуназзилу Ал-Ғайćа Мин Ба`ди Мӓ Қанаҭӱ Ұа Йаншуру Рахматаһу ۚ Ұа Һуұа Ал-Ұалӥйу Ал-Хамӥду 042-028 У зот (одамлар) ноумид бўлганларидан кейин ёмғирни нозил қилур ва Ўз раҳматини таратур. У валий ва мақталган зотдир. ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ҳалқу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Баććа Фӥһимӓ Мин Дӓббатин ۚ Ұа Һуұа `Алá Җам`иһим 'Иҙӓ ЙашӓҚадӥрун 042-029 У зотнинг оят-белгиларидан осмонлару ернинг яратилиши ва уларда турли жониворларнинг таратиб қўйилишидир. Ва У зот агар хоҳласа, уларни жамлашга қодирдир. ‍‌ ‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ۚ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Мӓҫӓбакум Мин Муҫӥбатин Фабимӓ Касабат 'Айдӥкум Ұа Йа`фӱ `Ан Каćӥрин 042-030 Сизга қайси бир мусибат етса, бас, ўз қўлингиз қилган касбдандир ва У зот кўпини афв қилур. (Инсоннинг ўзидан ўтмаса, унга бирор мусибат етмайди. Лекин ўта меҳрибон бўлган Аллоҳ бандасини ҳар бир гуноҳи учун мусибатга дучор қилавермайди, фақат баъзиси учунгина мусибатга дучор қилади, кўпини кечириб юборади. Агар Аллоҳ таоло инсонни ҳар бир айби учун мусибатга учратадиган бўлса, инсон дарҳол ҳалокатга юз тутар эди.) ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Ұа Мӓнтум Биму`җизӥна Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа Мӓ Лакум Мин Дӱни Аллӓһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Наҫӥрин 042-031 Ва сиз ер юзида қочиб қутула олмассиз. Ҳамда сиз учун Аллоҳдан ўзга валий ҳам, нусрат бергувчи ҳам йўқ. ‌ ‌‌‍‍‍‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ал-Җаұӓри Фӥ Ал-Бахри Кӓл'а`лӓми 042-032 Денгизда тоғдек бўлиб сузиб юргувчи кемалар У зотнинг оят-белгиларидандир. ‍‌‍‍‌‍‍‌ ‍‍‌
н Йаша' Йускини Ар-Рӥха Файаžлална Раұӓкида `Алá Žаһриһи~ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ликулли Ҫаббӓрин Шакӱрин 042-033 Агар У зот хоҳласа, шамолни тўхтатиб қўюр. Бас, у(кема)лар у(денгиз)нинг устида туриб қолурлар. Албатта, ана шунда ҳар бир сабр қилувчи ва шукр қилгувчи учун оят-белгилар бордир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌
'Аұ Йӱбиқһунна Бимӓ Касабӱ Ұа Йа`фу `Ан Каćӥрин 042-034 Ёки у(кема)ларни аларнинг касби туфайли ҳалок қилур ва У зот кўпни афв қилур. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Ұа Йа`лама Ал-Лаҙӥна Йуҗӓдилӱна Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Мӓ Лаһум Мин Махӥҫин 042-035 Токи Бизнинг оятларимиз ҳақида тортишадиганлар билсинларки, улар учун ҳеч бир қочар жой йўқдир. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌
Фамӓ 'Ӱтӥтум Мин Шайн Фаматӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Мӓ `Инда Аллӓһи Ҳайрун Ұа 'Абқá Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Алá Раббиһим Йатаұаккалӱна 042-036 Сизга берилган нарсалар ҳаёти дунёнинг матоҳи, холос. Аллоҳнинг ҳузуридаги яхши ва боқий нарсалар эса, иймон келтирган ва Роббиларига таваккал қилганлар учундир. (Ушбу берилган нарсалар хоҳ молу дунё бўлсин, нима бўлса бўлсинҳаммаси бу дунёнинг матоҳи, ўткинчи ҳой-ҳавас, холос. Уларнинг ҳақиқий қадр мезонида ҳеч бир оғирлиги йўқ. Ҳақиқий қадр-қийматга, боқийликка эга нарсалар бошқа томонда охиратда, Аллоҳнинг ҳузуридадир. Аллоҳнинг ҳузуридаги ўша нарсалар, бу дунё матоҳи каби, ким бўлишидан қатъи назар ҳамма учун эмас.) ‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йаҗтанибӱна Кабӓра Ал-'Иćми Ұа Ал-Фаұӓхиша Ұа 'Иҙӓ Мӓ Ғаđибӱ Һум Йағфирӱна 042-037 Катта гуноҳлар ва фоҳиша ишлардан четда бўладиган ва ғазабланган вақтда кечириб юборадиганлар учундир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Астаҗӓбӱ Лираббиһим Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Амруһум Шӱрá Байнаһум Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 042-038 Роббиларига ижобат қилган, намозни тўкис адо этган, ишлари ўзаро шуро ила бўлган ва уларга ризқ қилиб берган нарсаларимиздан инфоқ қиладиганлар учундир. ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓҫӓбаһуму Ал-Бағйу Һум Йантаҫирӱна 042-039 Ўзларига тажовузкорлик етганда нусрат қозонадиганлар учундир. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Җазӓ'у Саййи'атин Саййи'атун Миćлуһӓ ۖ Фаман `Афӓ Ұа 'Аҫлаха Фа'аҗруһу `Алá Аллӓһи ۚннаһу Лӓ Йухиббу Аž-Žӓлимӥна 042-040 Ёмонликнинг жазоси ўз мислидек ёмонликдир. Ким афв этиб ислоҳ қилса, унинг ажри Аллоҳнинг зиммасидадир. Албатта, У зот золимларни севмас. ‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌ ‌ ‌‌‍ۚ‍‍
Ұа Ламани Антаҫара Ба`да Žулмиһи Фа'ӱлӓ'ика Мӓ `Алайһим Мин Сабӥлин 042-041 Албатта, ким ўзига бўлган зулмдан кейин нусрат қозонса, бас, ундайларни (айблашга) ҳеч йўл йўқ. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌
ннамӓ Ас-Сабӥлу `Алá Ал-Лаҙӥна Йаžлимӱна Анӓса Ұа Йабғӱна Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи ۚ 'Ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 042-042 Фақатгина одамларга зулм қиладиган ва ер юзида ноҳақ тажовузкорлик қиладиганларни (айблашга) йўл бордир. Ана ўшаларга аламли азоб бордир. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Ламан Ҫабара Ұа Ғафаранна Ҙӓлика Ламин `Азми Ал-'Умӱри 042-043 Шубҳасиз, ким сабр қилиб, кечирса, албатта, бу мардлик ишларидандир. (Яна тавозуъ ила иш кўришга даъват. Яна сабр қилишга даъват. Яна кечиримли бўлишга даъват. Яхшилар сифати бўлган ушбу сифатларга такрор-такрор даъват бежиз эмас. Аввало, бу ишларни амалга ошириш осон эмас. Қолаверса, яхши сифатларга қанча тарғиб қилинса, шунча оз.) ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌
Ұа Ман Йуđлили Аллӓһу Фамӓ Лаһу Мин Ұа Лӥйин Мин Ба`диһи ۗ Ұа Тарá Аž-Žӓлимӥна Ламмӓ Ра'аұ Ал-`Аҙӓба Йақӱлӱна Һал 'Илá Мараддин Мин Сабӥлин 042-044 Аллоҳ кимни залолатга кетказса, бас, унга У зотдан ўзга ҳеч бир валий бўлмас. Золимларни кўрурсанки, азобни кўрган чоқларида: (Ортга) қайтишга ҳеч бир йўл бормикан? дерлар. ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌
Ұа Тарӓһум Йу`раđӱна `Алайһӓ Ҳӓши`ӥна Мина Аҙ-Ҙулли Йанžурӱна Мин Ҭарфин Ҳафӥйин ۗ Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱнна Ал-Ҳӓсирӥна Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Ұа 'Аһлӥһим Йаұма Ал-Қийӓмати ۗ 'Алӓнна Аž-Žӓлимӥна Фӥ `Аҙӓбин Муқӥмин 042-045 Сен уларни у(дўзах)га кўндаланг қилинаётганларида хору зор ва қўрққан ҳолларида кўз қири билан назар солаётганларини кўрурсан. Иймон келтирганлар: Албатта, зиёнкорлар қиёмат куни ўзларига ва аҳли аёлларига зиён қилганлардир дерлар. Огоҳ бўлингким, албатта, золимлар доимий азобдадирлар. (Ҳа, кофир, золим ва осийлар дўзахга тўғри қарай олмайдилар. Балки, фақат кўз қирлари билан назар соладилар. Уларнинг бу дунёдаги гердайишларидан, шаҳдамликларидан асар ҳам қолмайди. Бирор нарсани гапира олмай қоладилар. Охиратда эркин гапира оладиганлар мўминлардир.) ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۗ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Лаһум Мин 'Аұлийӓ'а Йанҫурӱнаһум Мин Дӱни Аллӓһи ۗ Ұа Ман Йуđлили Аллӓһу Фамӓ Лаһу Мин Сабӥлин 042-046 Ва уларга Аллоҳдан ўзга ёрдам берадиган ҳеч қандай валийлар бўлмади. Аллоҳ кимни залолатга кетказса, бас, унга ҳеч бир (тўғри) йўл йўқдир. ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
Астаҗӥбӱ Лираббикум Мин Қабли 'Ан Йа'тийа Йаұмун Лӓ Марадда Лаһу Мина Аллӓһи ۚ Мӓ Лакум Мин Малҗа'иин Йаұма'иҙин Ұа Мӓ Лакум Мин Накӥрин 042-047 Аллоҳ томонидан, қайтариб бўлмайдиган кун келмай туриб, Роббингизга ижобат қилинг! Ўша куни сизга паноҳгоҳ топилмас ва сизга (тушган азобни) инкор қилгувчи топилмас. ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Фа'ин 'А`раđӱ Фамӓ 'Арсалнӓка `Алайһим Хафӥžӓан ۖ 'Ин `Алайка 'Иллӓ Ал-Балӓғу ۗ Ұа 'Иннӓ 'Иҙӓ 'Аҙақнӓ Ал-'Инсӓна Миннӓ Рахматан Фариха Биһӓ ۖ Ұа 'Ин Туҫибһум Саййи'атун Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Фа'инна Ал-'Инсӓна Кафӱрун 042-048 Агар улар юз ўгирсалар, бас, Биз сени уларга қўриқчи қилиб юборганимиз йўқ. Сенинг зиммангда фақат етказиш бор, холос. Албатта, Биз инсонга Ўзимиздан раҳмат тоттирган чоғимизда у ундан қувонур ва агар уларга ўз қўллари тақдим этган нарса туфайли ёмонлик етса, бас, албатта, инсон куфрони неъмат қилур. (Яхшилик етганда ҳаддан ошганидек, ёмонлик етганда ҳам ўзини тўғри тута ололмайди, куфрони неъмат қилади. Аслида эса, яхшилик етса, инсон шукр қилиб, ёмонлик етса, сабр этиши лозим. Унга нимаики етса, Аллоҳдандир.) ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍
Лиллӓһ Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Йаҳлуқу Мӓ Йашӓۚ Йаһабу Лиман Йашӓ'у 'Инӓćӓан Ұа Йаһабу Лиман Йашӓ Аҙ-Ҙукӱра 042-049 Осмонлару ернинг мулки Аллоҳникидир. У зот хоҳлаган нарсасини яратур. У зот хоҳлаган кишисига қизлар ҳадя этур ва хоҳлаган кишисига ўғиллар ҳадя этур. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍
'Аұ Йузаұұиҗуһум Ҙукрӓнӓан Ұа 'Инӓćӓан ۖ Ұа Йаҗ`алу Ман Йашӓ'у `Ақӥмӓан ۚннаһу `Алӥмун Қадӥрун 042-050 Ёки уларни жуфтлаб ўғил-қиз қилиб берур ва хоҳлаган кишисини туғмас қилур. Албатта, У зот ўта билгувчи ва ўта қодирдир. (Инсонга ҳамма нарсани фақат Аллоҳ таоло беришининг ёрқин намунаси фарзанд масаласида кўринади. Айни шу масалада инсон ўзининг ожизлигини хис этади. Ўз хоҳишига кўра бирон нарсани бор қила олмаслигини, Аллоҳ таолонинг мадади ва иноятига муҳтож бўлиб туришини англаб етади.) ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Кӓна Либашарин 'Ан Йукаллимаһу Аллӓһу 'Иллӓ Ұахйӓан 'Аұ Мин Ұарӓ'и Хиҗӓбин 'Аұ Йурсила Расӱлӓан Файӱхийа Би'иҙниһи Мӓ Йашӓۚннаһу `Алӥйун Хакӥмун 042-051 Аллоҳ башар билан гаплашмоғи бўлмаган, магар ваҳий орқали, ёки парда ортидан ёхуд элчи юборадию, У зотнинг изни ила хоҳлаган нарсасини ваҳий қилур. Албатта, У зот ўта олий ва ўта ҳикматлидир. (Инсон зоти учун Аллоҳ Таоло билан бевосита гаплашиш муяссар бўладиган нарса эмас. Аллоҳ билан башар орасидаги алоқа бовосита бўлур. Воситанинг бир тарафида инсонлар орасидан танлаб олинган энг етук зотлар, Пайғамбар (а.с)лар турур. Яъни, ўша воситали гаплашишга ҳам ҳар бир инсон қодир эмас. Энди, одамлар орасидан танлаб олинган Пайғамбарлар ҳам баробар эмаслар, осмондаги нур сочиб турган юлдузлар ҳажм ва нур жиҳатидан хилма хил бўлганларидек улар ҳам хилма-хилдирлар.) ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ
Ұа Каҙалика 'Аұхайнӓ 'Илайка Рӱхӓан Мин 'Амринӓ ۚ Мӓ Кунта Тадрӥ Мӓ Ал-Китӓбу Ұа Лӓ Ал-'Ӥмӓну Ұа Лакин Җа`алнӓһу Нӱрӓан Наһдӥ Биһи Ман Нашӓ'у Мин `Ибӓдинӓ ۚ Ұа 'Иннака Латаһдӥ 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 042-052 Ана шунга ўхшаш, Биз сенга Ўз амримиздан бир руҳни ваҳий қилдик. Сен китоб нималигини ҳам, иймон нималигини ҳам идрок қилмас эдинг. Лекин, Биз уни бир нур қилдикки, у билан бандаларимиздан кимни хоҳласак ҳидоят қилурмиз. Албатта, сен тўғри йўлга ҳидоят қилурсан. (Аллоҳ Таоло бу ояти каримада Қуръони Каримни, Муҳаммад (с.а.в)га ваҳий орқали юборган сўнгги китобини руҳ-жон, деб атамоқда. Қуръони Карим инсоният учун маънавий руҳдир.) ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍‌‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ҫирӓҭи Аллӓһи Ал-Лаҙӥ Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ 'Алӓ 'Илá Аллӓһи Таҫӥру Ал-'Умӱру 042-053 Осмонлардаги нарсалар ва ердаги нарсалар Уники бўлган Аллоҳнинг йўлига (ҳидоят қилурсан). Огоҳ бўлингким, барча ишлар Аллоҳгагина қайтур. (Сен Аллоҳнинг китоби ваҳийлари ила Аллоҳнинг бандаларини, Аллоҳнинг тўғри йўлига ҳидоят қилурсан.) ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah