Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

41) Sūrat Fuşşilat

Printed format

41)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 041-001 Ҳа-а. Мийм. -
Танзӥлун Мина Ар-Рахмӓни Ар-Рахӥми 041-002 (Бу) Роҳман ва Раҳийм томонидан нозил қилинган. ‍‌‍‍‍‍‍
Китӓбун Фуҫҫилат 'Ӓйӓтуһу Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Лиқаұмин Йа`ламӱна 041-003 Биладиган қавмлар учун оятлари муфассал баён қилинган китобдир. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Башӥрӓан Ұа Наҙӥрӓан Фа'а`раđа 'Акćаруһум Фаһум Лӓ Йасма`ӱна 041-004 Хушхабар бергувчи ва огоҳлантиргувчи бўлган ҳолидадир. Бас, кўплари ундан юз ўгирдилар. Энди улар эшитмаслар. ‌ ‌‍‌‌‌ ‍ ‌ ‌
Ұа Қӓлӱ Қулӱбунӓ Фӥ 'Акиннатин Миммӓ Тад`ӱнӓ 'Илайһи Ұа Фӥ 'Ӓҙӓнинӓ Ұақрун Ұа Мин Байнинӓ Ұа Байника Хиҗӓбун Фӓ`мал 'Иннанӓ `Ӓмилӱна 041-005 Улар: Қалбларимиз сен даъват қилаётган нарсадан ғилофлардадир, қулоқларимизда оғирлик бор, сен билан бизнинг орамизда эса, парда бор. Бас, сен амалингни қилавер, биз ҳам, албатта, ўз амалимизни қилгувчилармиз, дедилар. (Бу оятда мушрикларнинг Қуръони Карим ва Ислом даъватига муносабатлари ажойиб бир услуб билан баён қилинмоқда.) ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌
Қул 'Иннамӓ 'Анӓ Башарун Миćлукум Йӱхá 'Илаййа 'Аннамӓ 'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун Фӓстақӥмӱ 'Илайһи Ұа Астағфирӱһу ۗ Ұа Ұайлун Лилмушрикӥна 041-006 Сен: Мен ҳам сизга ўхшар башарман, холос. Менга, албатта, илоҳингиз ягона илоҳдир, дея ваҳий қилинур. Бас, Унинг Ўзигагина тўғри юзланинг ва Унга истиғфор айтинг. Мушриклар ҳолига вой бўлсин. ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍
Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'утӱна Аз-Закӓата Ұа Һум Бил-'Ӓҳирати Һум Кӓфирӱна 041-007 Улар закотни адо этмаслар ва улар ўзлари охиратда куфр келтиргувчилардир. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһумҗрун Ғайру Мамнӱнин 041-008 Албатта, иймон келтириб, солиҳ амалларни қилганларга битмас-туганмас ажрлар бор, деб айт. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Қул 'А'иннакум Латакфурӱна Биал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-'Арđа Фӥ Йаұмайни Ұа Таҗ`алӱна Лаһу~ндӓдӓан ۚ Ҙӓлика Раббу Ал-`Ӓламӥна 041-009 Сен: Сизлар ҳақиқатан ҳам ерни икки кунда яратган зотга куфр келтиряпсизми ва Унга тенгдошлар қўшяпсизми?! Ахир У зот оламларнинг Робби-ку! ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ~ ‌‌‍‌‌‌‌ۚ ‌ ‌‍
Ұа Җа`ала Фӥһӓ Раұӓсийа Мин Фаұқиһӓ Ұа Бӓрака Фӥһӓ Ұа Қаддара Фӥһӓқұӓтаһӓ Фӥ 'Арба`ати 'Аййӓмин Саұӓн Лилссӓ'илӥна 041-010 У зот ўша(ер)нинг устида тоғларни қилди, уни баракотли қилди ва унинг (аҳли) ризқини тўрт кунда ўлчовли этиб тақдир қилди. Бу сўровчилар учундир, деб айт. (Ернинг ризқи, яъни ер, аҳлининг ризқи ўлчовли, белгили қилиб қўйилган. Ҳаммаси ўлчовли, ҳаммаси тақдир қилинган.) ‌ ‌‍‌‌ ‍‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ćумма Астаұá 'Илá Ас-Самӓ'и Ұа Һийа Дуҳӓнун Фақӓла Лаһӓ Ұа Лил'арđи Аи'тийӓ Ҭаұ`ӓан 'Аұ Карһӓан Қӓлатӓ 'Атайнӓ Ҭӓ'и`ӥна 041-011 Сўнгра тутун ҳолидаги осмонга юзланиб, унга ва ерга: Икковингиз ихтиёр қилган ҳолингизда ёки мажбур бўлган ҳолингизда келинг! деди. Икковлари: Ихтиёр қилган ҳолимизда келдик, дедилар. ( Ўша вақтда осмон тутун-газ ҳолида эди. (Дунёнинг яратилиши юзасидан илмий изланиш олиб борган олимлар ҳам шу натижани такрорламоқдалар). Шунчалар улкан, мустаҳкам, кучли бўлишларига қарамай, Аллоҳнинг иродаси кетиши билан итоаткорликларини дарҳол изҳор этдилар.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Фақаđӓһунна Саб`а Самӓұӓтин Фӥ Йаұмайни Ұа 'Аұхá Фӥ Кулли Самӓ'ин 'Амраһӓ ۚ Ұа Заййаннӓ Ас-Самӓ Ад-Дунйӓ Бимаҫӓбӥха Ұа Хифžӓан ۚ Ҙӓлика Тақдӥру Ал-`Азӥзи Ал-`Алӥми 041-012 Бас, икки кунда етти осмонни барпо этди ва ҳар бир осмонга ишини ваҳий қилди. Биз, у яқин осмонни чироқлар-ла зийнатладик ва қўридик. Бу азизу ўта илмли зотнинг ўлчовидир. (Шундай қилиб, осмонлару ер олти кунда барпо қилинди. У кунлар қандай кунлар эканини Аллоҳнинг Ўзигина билади. Уламоларимиз, агар Аллоҳ таоло хоҳласа, буларни кўз очиб юмгунча яратар эди, лекин бандаларига пухталикни ўргатиш учун шошилгани йўқ, дейдилар. Ахир ҳажмини, ичларидаги нарсаларни тасаввур ҳам қилиб бўлмайдиган даражада кўп ва катта бўлган етти осмоннинг ҳар бирида Аллоҳнинг ваҳийси асосида иш кўрилса-да инсон Аллоҳга куфр келтириб ўтирса, шу тўғри бўладими?! Аллоҳга ширк келтирса, жоизми? Ўзига келган ваҳийни афсона, ёлғон, сеҳр, тўқилган уйдирма дейиши ақлданми?! Бу ваҳийни эскириб қолди, замонга тўғри келмайди, дейиши тўғрими?! Аллоҳ ваҳий қилган дастурни қўйиб, ўзи тўқиб чиқарган дастур асосида яшаши жоизми?! Инсонга яқин осмонга юлдузларни зийнат қилиб яратдик. Ўша юлдузлар осмонни жину шайтонлардан қўриб турадилар) ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Фа'ин 'А`раđӱ Фақул 'Анҙартукум Ҫӓ`иқатан Миćла Ҫӓ`иқати `Ӓдин Ұа Ćамӱда 041-013 Бас, агар юз ўгирсалар, сен: Мен сизларни Од ва Самудга келган чақмоққа ўхшаш чақмоқ-ла огоҳлантирдим, деб айт. ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
'Иҙ Җӓ'ат/һуму Ар-Русулу Мин Байни 'Айдӥһим Ұа Мин Ҳалфиһим 'Аллӓ Та`будӱ 'Иллӓ Ал-Лаһа ۖ Қӓлӱ Лаұ ШӓРаббунӓ Ла'анзала Малӓ'икатан Фа'иннӓ Бимӓ 'Урсилтум Биһи Кӓфирӱна 041-014 Ўшанда Пайғамбарлар уларнинг олдиларидан ҳам, орқаларидан ҳам: Фақат Аллоҳдан ўзгага ибодат қилманглар, деб келганларида, улар: Агар Роббимиз хоҳласа, фаришталарни тушурур эди. Албатта, биз сиз билан юборилган нарсага кофирдирмиз, дедилар. ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍
Фа'аммӓ `Ӓдун Фӓстакбарӱ Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи Ұа Қӓлӱ Ман 'Ашадду Миннӓ Қӱұатан ۖ 'Аұалам Йараұ 'Анна Аллӓһа Ал-Лаҙӥ Ҳалақаһум Һуұа 'Ашадду Минһум Қӱұатан ۖ Ұа Кӓнӱ Би'ӓйӓтинӓ Йаҗхадӱна 041-015 Од (қавми) бўлса, ер юзида ноҳақдан муткаббирлик қилдилар. Улар: Биздан қувватлироқ ким бор?! дедилар. Уларни яратган Аллоҳ ўзларидан қувватли эканини билмасмидилар?! Улар Бизнинг оятларимизни инкор этар эдилар. ‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Фа'арсалнӓ `Алайһим Рӥхӓан Ҫарҫарӓан Фӥ 'Аййӓмин Нахисӓтин Линуҙӥқаһум `Аҙӓба Ал-Ҳизйи Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Аҳзá ۖ Ұа Һум Лӓ Йунҫарӱна 041-016 Бас, Биз устларига шумлик кунларида сарсор шамолини юбордик. Буни уларга ҳаёти дунёнинг хорлик азобини тотдириш учун қилдик. Албатта, охират азоби хор қилгувчироқдир ва уларга нусрат берилмас. (Шумлик кунлари яъни, ёмонлик кунлари деб оятда Од қавми устига бало шамоли келган кунлар айтилмоқда. У ўта совуқ ва қаттиқ шамол бўлиб, теккан жойини куйдириб кетади.) ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Аммӓ Ćамӱду Фаһадайнӓһум Фӓстахаббӱ Ал-`Амá `Алá Ал-Һудá Фа'аҳаҙат/һум Ҫӓ`иқату Ал-`Аҙӓби Ал-Һӱни Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 041-017 Аммо Самуд бўлса, бас, Биз уларни ҳидоят қилдик. Улар эса, ҳидоятдан кўра кўрликни афзал кўрдилар. Бас, касб қилган нарсалари туфайли уларни хорлик азоби чақмоғи урди. ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Наҗҗайнӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Кӓнӱ Йаттақӱна 041-018 Иймон келтирганларга ва тақво қилиб юрганларга нажот бердик. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Йухшару 'А`дӓ Аллӓһи 'Илá Анӓри Фаһум Йӱза`ӱна 041-019 Аллоҳнинг душманлари дўзахга (ташланиш учун) жамланадиган, улар тизиб қўйиладиган кунни (эсла). ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Хаттá 'Иҙӓ Мӓ Җӓ'ӱһӓ Шаһида `Алайһим Сам`уһум Ұа 'Абҫӓруһум Ұа Җулӱдуһум Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 041-020 Ниҳоят унга етиб келишгач, қулоқлари, кўзлари ва терилари қилиб ўтган нарсалари ҳақида уларга қарши гувоҳлик берадилар. (Аллоҳнинг душманлари бўлган кофирлар жаҳаннам томон ҳайдалганларидан кейин, жаҳаннамга етиб келишгач, гуноҳлари ҳақида қулоқлари, кўзлари ва терилари уларга қарши гувоҳлик берур.) ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Қӓлӱ Лиҗулӱдиһим Лима Шаһидтум `Алайнӓ ۖ Қӓлӱнҭақанӓ Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥнҭақа Кулла Шайн Ұа Һуұа Ҳалақакум 'Аұұала Марратин Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 041-021 Улар териларига: Нима учун бизга қарши гувоҳлик бердингиз? дедилар. У(тери)лар: Ҳар бир нарсани нутқ қилдирган Аллоҳ бизни ҳам нутқ қилдирди. У зот сизларни аввал- бошда яратган ва Унгагина қайтарилурсизлар, дедилар. (Аллоҳ сизларни йўқдан бор қилган зот-ку, нима учун унга душман бўлдингиз ўзи?! Яна, нима учун бизга қарши гувоҳлик бердингиз, дейсизлар!) ‌ ‌ ‍ۖ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍
Ұа Мӓ Кунтум Тастатирӱна 'Ан Йаш/һада `Алайкум Сам`укум Ұа Лӓбҫӓрукум Ұа Лӓ Җулӱдукум Ұа Лакин Žанантумнна Аллӓһа Лӓ Йа`ламу Каćӥрӓан Миммӓ Та`малӱна 041-022 Сиз ўзингизга қарши қулоғингиз, кўзларингиз ва териларингиз гувоҳлик беришларидан яширинмас эдингиз. Лекин Аллоҳ қилаётган амалларингизнинг кўпини билмайди, деб гумон қилар эдингиз. (Сиз гуноҳ ишларни қилаётган вақтингизда одамлар гувоҳ бўлмасин, деб беркинсангиз ҳам, қулоқ, кўз ва териларингиздан беркина олмас эдингиз, бизга қарши гувоҳлик бермайди, деб ўйлардингиз.) ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ҙаликум Žаннукуму Ал-Лаҙӥ Žанантум Бираббикум 'Ардӓкум Фа'аҫбахтум Мина Ал-Ҳӓсирӥна 041-023 Ана ўша Роббингиз ҳақида қилган гумонингиз сизни ҳалокатга учратди. Бас, зиёнкорлардан бўлдингиз. ‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Фа'ин Йаҫбирӱ Фӓлннӓру Маćұан Лаһум ۖ Ұа 'Ин Йаста`тибӱ Фамӓ Һум Мина Ал-Му`табӥна 041-024 Агар сабр қилсалар, жаҳаннам уларга макондир. Агар итобни талаб қилсалар, улар итобга қайтарилувчи ҳам бўлмаслар. ‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌ۖ ‌‌‌ ‌ ‌
Ұа Қаййаđнӓ Лаһум Қуранӓ'а Фазаййанӱ Лаһум Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум Ұа Хаққа `Алайһиму Ал-Қаұлу Фӥ 'Умамин Қад Ҳалат Мин Қаблиһим Мина Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси ۖннаһум Кӓнӱ Ҳӓсирӥна 041-025 Биз уларга дўстлар тайёрладик. Бас, ўшалар уларга олдиларидаги ва ортларидаги нарсаларни зийнатлаб кўрсатдилар ва уларга ҳам ўзларидан олдин ўтган жин ва инсдан бўлган умматлар қатори (азоб) сўзи ҳақ бўлди. Албатта, улар зиёнкор бўлдилар. (Инсонга ёмон иши, гуноҳ амали яхши бўлиб кўриниши энг катта балодир. Одам боласига энг катта мусибат хатолари ва гуноҳларини ҳис этиш туйғусини йўқотиши оқибатида етади. У ўзининг ҳар бир ишини яхши, гўзал деб билади. Унинг атрофидаги дўстлари ҳам буни тасдиқлаб туради. Агар яқин дўстлар унга аввалги гуноҳларини ҳам, бўлажак гуноҳларини ҳам зийнатлаб кўрсатаверсалар, улар уни жаҳаннам томон мақтаб-мақтаб олиб кетаётган бўладилар. Аслида дўстлик эмас, душманлик қилаётган бўладилар. Оқил инсон маслаҳатгўйнинг маслахатидан ким дўст, ким душман эканини билиб олади. Дўст ачитиб гапиради, душман кулдириб. Яқин дўстлари мақтовидан шод бўлиб, ўз амали ўзига зийнатли туюлганлар бориб-бориб ҳалокатга йўлиқдилар.) ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۖ‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лӓ Тасма`ӱ Лиһаҙӓ Ал-Қур'ӓни Ұа Ал-Ғаұ Фӥһи Ла`аллакум Тағлибӱна 041-026 Куфр келтирганлар: Бу Қуръонга қулоқ солманглар, унга халақит беринг, шоядки ғолиб бўлсангиз, дедилар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фалануҙӥқанна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Аҙӓбӓан Шадӥдӓан Ұа Ланаҗзийаннаһум 'Асұа'а Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йа`малӱна 041-027 Бас, албатта, Биз куфр келтирганларга шиддатли азобни тоттирамиз ва, албатта, уларга қилиб юрган амалларининг энг ёмон жазосини берамиз. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Ҙӓлика Җазӓ'у 'А`дӓ Аллӓһи Анӓру ۖ Лаһум Фӥһӓ Дӓру Ал-Ҳулди ۖ Җазӓн Бимӓ Кӓнӱ Би'ӓйӓтинӓ Йаҗхадӱна 041-028 Мана, Аллоҳ душманларининг жазоси дўзахдир. Уларга унда абадийлик диёри бор. Оятларимизни инкор қилганларининг жазоси шудир. ‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ۖ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Раббанӓринӓ Ал-Лаҙайни 'Аđаллӓнӓ Мина Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси Наҗ`алһумӓ Тахта 'Ақдӓминӓ Лийакӱнӓ Мина Ал-'Асфалӥна 041-029 Куфр келтирганлар: Эй Роббимиз, бизни адаштирган жин ва инсдан бўлган шахсларни бизга кўрсатгин, уларни оёқларимиз остига олайлик, токи улар энг пастлардан бўлсинлар, дедилар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Қӓлӱ Раббунӓ Ал-Лаһу Ćумма Астақӓмӱ Татаназзалу `Алайһиму Ал-Малӓ'икату 'Аллӓ Таҳӓфӱ Ұа Лӓ Тахзанӱ Ұа 'Абширӱ Бил-Җаннати Аллатӥ Кунтум Тӱ`адӱна 041-030 Албатта, Роббимиз Аллоҳ деган, сўнгра мустақийм бўлганларнинг устиларидан фаришталар: Қўрқманглар, маҳзун ҳам бўлманглар, ўзингизга ваъда қилинган жаннат хушхабарини қабул қилинглар. ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Нахну 'Аұлийӓ'уукум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати ۖ Ұа Лакум Фӥһӓ Мӓ Таштаһӥнфусукум Ұа Лакум Фӥһӓ Мӓ Тадда`ӱна 041-031 Биз ҳаёти дунёда ҳам, охиратда ҳам сизларнинг дўстларингиздирмиз. Сизга у(жаннат)да кўнглингиз иштаҳа қилган нарса бордир ва сизга унда орзу қилинган нарсангиз бордир. ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ۖ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌
Нузулӓан Мин Ғафӱрин Рахӥмин 041-032 Бу ўта мағфиратли ва ўта раҳмли зотдан зиёфатдир, деб тушарлар. ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Ұа Ман 'Ахсану Қаұлӓан Мимман Да`ӓ 'Илá Аллӓһи Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Ұа Қӓла 'Иннанӥ Мина Ал-Муслимӥна 041-033 Аллоҳга даъват қилган, солиҳ амалларни қилган ва Албатта, мен мусулмонларданман! деган, кишидан ҳам гўзал сўзли ким бор?! (Дунёдаги энг гўзал сўз Аллоҳ таоло йўлига чақирувчи сўздир. Дунёдаги энг гўзал сўзловчи Аллоҳ таолога даъват қилувчининг ўзидир. Аммо ўша сўзнинг ҳақиқатда гўзал бўлиши ва ўша сўзловчининг ўзи энг гўзал сўзловчи бўлиши учун қуруқ даъватнинг ўзи етмайди. Балки даъват билан бирга, солиҳ амал бўлиши ҳамда: Албатта, мен мусулмонларданман, дейиши керак. Ана ўшандагина, у одам энг гўзал сўз сўзлаган бўлади. Зеро, фақат мусулмонлиги туфайли шу фазлга эга бўлгандир.) ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍
Ұа Лӓ Тастаұӥ Ал-Хасанату Ұа Лӓ Ас-Саййи'ату ۚ Адфа` Би-Атӥ Һийа 'Ахсану Фа'иҙӓ Ал-Лаҙӥ Байнака Ұа Байнаһу `Адӓұатун Ка'аннаһу Ұа Лӥйун Хамӥмун 041-034 Яхшилик билан ёмонлик баробар бўлмас. Сен яхшилик бўлган нарса ила даф қил. Кўрибсанки, сен билан орасида адовати бор кимса, худди содиқ дўстдек бўлур. (Бу Ислом даъватчилари учун жуда ҳам зарур бир сифатдир. Ҳар бир нарсани ёмонлик билан эмас, фақат яхшилик билан қарши олиш даражасига етган даъватчигина катта муваффақиятларга эришади. Аммо бу сифатга эришиш осон эмас.) ‌‌ ۚ ‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌
Ұа Мӓ Йулаққӓһӓ 'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱ Ұа Мӓ Йулаққӓһӓ 'Иллӓ Ҙӱ Хаžžин `Аžӥмин 041-035 Унга фақат сабр қилганларгина эришур. Унга фақат улуғ насиба эгаси бўлганларгина эришур. (Сабр қилмаса, дарҳол ёмон сўзга ёмон сўз қайтаради. Ёмон ишга ёмон иш қайтаради. Бу эса, даъватчига ҳеч фойда бермайди. Аллоҳнинг динига даъват қилувчи шахс кишиларнинг ҳавои нафсларига, ўрганиб қолган одатларига, уларнинг шахсий манфаат деб ўйлаб юрган баъзи бир нарсаларига қарши гапириши керак.) ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иммӓ Йанзағаннака Мина Аш-Шайҭӓни Назғун Фӓста`иҙ Биллӓһи~ ۖннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 041-036 Агар сени шайтон васвасасидан бир васваса тутса, Аллоҳдан паноҳ сўра. Албатта, У зот ўта эшитгувчи ва ўта билгувчи зотдир. (Агар шайтон васвасага солиб, сени ёмонликларни яхшилик билан қайтаришан айнитмоқчи бўлса, Аллоҳ таолонинг Ўзидан паноҳ сўра. унга сиғин. У сени сақлайди. Албатта, У зот ўта эшитувчи ва ўта билувчи зотдир. У ҳар бир муҳтожнинг илтимосини эшитади. Даъватчи буни яхши англаши лозим.) ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ۖ‍‍‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ал-Лайлу Ұа Ан-Наһӓру Ұа Аш-Шамсу Ұа Ал-Қамару ۚ Лӓ Тасҗудӱ Лилшшамси Ұа Лӓ Лилқамари Ұа Асҗудӱ Лиллӓһ Ал-Лаҙӥ Ҳалақаһунна 'Ин Кунтум 'Ӥйӓһу Та`будӱна 041-037 Кечаю кундуз, қуёшу ой Унинг оят-белгиларидан. Бас, қуёшга ҳам, ойга ҳам сажда қилманглар. Уларни яратган Аллоҳга сажда қилинг. Гар сиз Унгагина ибодат қилмоқчи бўлсангиз. ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Фа'ини Астакбарӱ Фа-Ал-Лаҙӥна `Инда Раббика Йусаббихӱна Лаһу Бил-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Һум Лӓ Йас'амӱна 041-038 Агар улар мутакаббирлик қилсалар. Роббингнинг ҳузуридагилар Унга кечасию кундузи тасбиҳ айтурлар. Улар малол олмаслар. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи~ннака Тарá Ал-'Арđа Ҳӓши`атан Фа'иҙӓнзалнӓ `Алайһӓ Ал-МӓАһтаззат Ұа Рабат ۚнна Ал-Лаҙӥ 'Ахйӓһӓ Ламухйӥ Ал-Маұтá ۚннаһу `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 041-039 Яна Унинг оят-белгиларидан, ерни қақраган ҳолда кўришингдир. Бас, Биз унинг устидан сув тушурсак, у қимирлар ва ўсадир. Уни тирилтирган зот, албатта, ўликларни ҳам тирилтиргувчидир. Албатта, У зот ҳар бир нарсага қодирдир. ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌ ۚ ‌ ‍
нна Ал-Лаҙӥна Йулхидӱна Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Лӓ Йаҳфаұна `Алайнӓ ۗ 'Афаман Йулқá Фӥ Анӓри Ҳайрун 'Ам Ман Йа'тӥ 'Ӓминӓан Йаұма Ал-Қийӓмати ۚ А`малӱ Мӓ Ши'тум ۖннаһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 041-040 Албатта, оятларимиз ҳақида эгрилик қиладиганлар Бизга махфий бўлиб қолмаслар. Дўзахга ташланадиган одам яхшими ёки қиёмат куни омон ҳолида келадиган одамми?! Нимани хоҳласангиз, қилаверинг. Албатта, У зот нима қилаётганингизни кўриб тургувчидир. (Бу ояти карима Қуръони Карим мўъжизаси бўлиб, Аллоҳнинг биру борлиги ва чексиз қудратига далолат қилувчи борлиқдаги оят-белгиларга нисбатан эгрилик ила муносабатда бўлган одамларнинг аҳволини баён қилади. Аллоҳнинг оятлари ҳақида эгрилик қиладиганлар қиёмат куни дўзахга, тўғрилик қиладиганлар жаннатга кирадилар. Хўш, улардан қайси бири яхши? Ҳамма нарса маълум ва очиқ-ойдин бўлди. Энди: Хоҳласангиз, қуёшга сажда қилинг. Хоҳласангиз, ойга сажда қилинг. Хоҳласангиз, Аллоҳнинг оятлари ҳақида куфр сўзлар айтинг. Ҳар бир ишингизни Аллоҳ таоло кўриб туради. Қиёматда амалингизга яраша жазолайди.) ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍ۚ ‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Биҙ-Ҙикри Ламмӓ Җӓ'аһум ۖ Ұа 'Иннаһу Лакитӓбун `Азӥзун 041-041 Албатта, ўзларига Зикр келганда унга куфр келтирганлар... Албатта, У азиз китобдир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‍
Лӓ Йа'тӥһи Ал-Бӓҭилу Мин Байни Йадайһи Ұа Лӓ Мин Ҳалфиһи ۖ Танзӥлун Мин Хакӥмин Хамӥдин 041-042 Унинг олдидан ҳам, ортидан ҳам ботил келмас. У ўта ҳикматли ва ўта мақталган зотнинг туширганидир. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍
Мӓ Йуқӓлу Лака 'Иллӓ Мӓ Қад Қӥла Лилррусули Мин Қаблика ۚнна Раббака Лаҙӱ Мағфиратин Ұа Ҙӱ `Иқӓбин 'Алӥмин 041-043 Сенга айтилаётган нарсаки бор, батаҳқиқ, сендан олдинги Пайғамбарларга ҳам айтилгандир. Албатта, Роббинг мағфират эгасидир ва аламли азоб эгасидир. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ Җа`алнӓһу Қур'ӓнӓан 'А`җамӥйӓан Лақӓлӱ Лаұлӓ Фуҫҫилат 'Ӓйӓтуһу~ ۖ 'А'а`җамӥйун Ұа `Арабӥйун ۗ Қул Һуұа Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Һудан Ұа Шифӓн Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұақрун Ұа Һуұа `Алайһим `Аман 'Ӱлӓ'ика ۚ Йунӓдаұна Мин Макӓнин Ба`ӥдин 041-044 Агар Биз уни ажамийча Қуръон қилганимизда, албатта: Унинг оятлари муфассал баён қилинганида эди. Арабийга ажамчами?! дер эдилар. Сен: У иймон келтирганлар учун ҳидоят ва шифодир. Иймон келтирмайдиганларнинг қулоқларида оғирлик бордир. У улар учун кўрликдир. Улар узоқ макондан чақирилаётганлардир, деб айт. (Фаразан Қуръонни араб тилида эмас, бирор ажамий тилда нозил қилганимизда, кофир мушриклар бунга ҳам гап топар эдилар. Чунки, аслида, Қуръонга эргашиш ниятлари йўқ.) ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌~ ۖ ‌‌‌ ‌‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Фӓҳтулифа Фӥһи ۗ Ұа Лаұлӓ Калиматун Сабақат Мин Раббика Лақуđийа Байнаһум ۚ Ұа 'Иннаһум Лафӥ Шаккин Минһу Мурӥбин 041-045 Батаҳқиқ, Биз Мусога китобни бердик. Бас, у ҳақида ихтилоф қилинди. Агар Роббинг томонидан олдин сўз ўтмаганида, ораларида, албатта, ҳукм чиқариларди. Албатта, улар у ҳақда гумонли шакдадирлар. (Мусо алайҳиссаломнинг қавми Таврот ҳақида ихтилоф қилди. Баъзилари иймон келтирди. Баъзилари куфрга кетди. Худди Қуръонга нисбатан муносабатга ўхшаш муносабат бўлди. Агар Аллоҳ таоло қиёматда ҳисоб-китоб қилишга сўз бермаганида, китобига куфр келтирганларни, албатта, азобга дучор этар эди.) ‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍ ‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Ман `Амила Ҫӓлихӓан Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман 'Асӓ'а Фа`алайһӓ ۗ Ұа Мӓ Раббука Биžаллӓмин Лил`абӥди 041-046 Ким солиҳ амал қилса, ўзига фойда. Ким ёмонлик қилса, ўзига зарар. Роббинг бандаларга зулм қилгувчи эмас. ‍‌ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌‍‍‍
'Илайһи Йурадду `Илму Ас-Сӓ`ати ۚ Ұа Мӓ Таҳруҗу Мин Ćамарӓтин Мин 'Акмӓмиһӓ Ұа Мӓ Тахмилу Мин 'Унćá Ұа Лӓ Таđа`у 'Иллӓ Би`илмиһи ۚ Ұа Йаұма Йунӓдӥһимйна Шуракӓ'ӥ Қӓлӱ 'Ӓҙаннӓка Мӓ Миннӓ Мин Шаһӥдин 041-047 Соат (Қиёмат) илми Унинг Ўзигагина қайтарилур. Барча меваларнинг гулкосаларидан чиқиши ҳам, ҳар бир урғочининг нимага ҳомиладор бўлиши ҳам, нимани туғиши ҳам фақат Унинг илми ила бўлур. У зот уларга: Менинг шерикларим қани?! деб нидо қиладиган кунда, улар: Биз Сенга билдирамизки, бунга биздан бирорта гувоҳ йўқ, дерлар. ‍‍‍ ‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йад`ӱна Мин Қаблу ۖ Ұа Žаннӱ Мӓ Лаһум Мин Махӥҫин 041-048 Ва улардан илгари илтижо қилиб юрган нарсалари ғойиб бўлди. Улар ўзларига қочар жой йўқлигига тўла ишондилар. ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌
Лӓ Йас'аму Ал-'Инсӓну Мин Ду`ӓ Ал-Ҳайри Ұа 'Ин Массаһу Аш-Шарру Файа'ӱсун Қанӱҭун 041-049 Инсон яхшилик тилашни ҳеч малол олмас. Агар уни ёмонлик тутса, у умидсиз тушкундир. (Бу дунёда инсон ўзига яхшилик тилашдан ҳеч тўхтамайди. Унга қанчалик кўп яхшилик етса, яна кўпроқ яхшилик келишини истайди, ҳеч малол олмайди. Аммо озгина зарар етса, қаттиқ хафа бўлиб кетади. Умидсизланиб тушкунликка тушади. Беш кунлик дунёнинг яхшилигига шунчалик қаттиқ ҳирс қўйган, ёмонлигидан шунчалик қўрққан инсон нима учун охиратнинг абадий азобидан қўрқмайди ва абадий яхшилигига қизиқмайди?!) ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Ла'ин 'Аҙақнӓһу Рахматан Миннӓ Мин Ба`ди Đаррӓ'а Массат/һу Лайақӱланна Һӓҙӓ Лӥ Ұа Мӓ 'Аžунну Ас-Сӓ`ата Қӓ'иматан Ұа Ла'ин Руҗи`ту 'Илá Раббӥнна Лӥ `Индаһу Лалхуснá ۚ Фаланунабби'анна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бимӓ `Амилӱ Ұа Лануҙӥқаннаһум Мин `Аҙӓбин Ғалӥžин 041-050 Агар Биз унга уни тутган зарардан сўнг Ўзимиздан раҳмат тоттирсак, албатта, у: Бу меникидир. Мен (Қиёмат) соати қоим бўладир, деб ўйламасман. Агар Роббимга қайтарилсам, албатта, мен учун Унинг ҳузурида гўзал (мукофот) бордир, дер. Бас, албатта, куфр келтирганларга қилган амаллари хабарини берурмиз. Албатта, уларга оғир азобдан тоттирурмиз. ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Ұа 'Иҙӓ 'Ан`амнӓ `Алá Ал-'Инсӓни 'А`раđа Ұа На'á Биҗӓнибиһи Ұа 'Иҙӓ Массаһу Аш-Шарру Фаҙӱ Ду`ӓ'ин `Арӥđин 041-051 Қачон инсонга неъмат берсак, у юз ўгирар ва ёнбоши ила узоқлашар. Қачон уни ёмонлик тутса, бас, у узундан-узоқ дуо эгасидир. ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍
Қул 'Ара'айтумн Кӓна Мин `Инди Аллӓһи Ćумма Кафартум Биһи Ман 'Аđаллу Мимман Һуұа Фӥ Шиқӓқин Ба`ӥдин 041-052 Сен: Менга айтинглар-чи, агар у Аллоҳнинг ҳузуридан бўлса-ю, сиз унга куфр келтириб юрган бўлсангиз. Хўш, (ҳақдан) узоқ тортишувда бўлганлардан ҳам адашганроқ ким бор?! деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Санурӥһим 'Ӓйӓтинӓ Фӥ Ал-'Ӓфӓқи Ұа Фӥнфусиһим Хаттá Йатабаййана Лаһумннаһу Ал-Хаққу ۗ 'Аұалам Йакфи Бираббика 'Аннаһу `Алá Кулли Шайн Шаһӥдун 041-053 Биз уларга ҳам уфқлардаги, ҳам ўз нафсларидаги оят-белгиларимизни кўрсатамиз. Токи уларга Унинг ҳақлиги равшан бўлсин. Сенинг Роббинг ҳар бир нарсага шоҳид эканлиги кифоя қилмасмиди?! (Дарҳақиқат, ўтган давр ичида Аллоҳ таоло одамларга уфқларда, атроф-жонибида кўплаб ажойиботларни англатиб қўйдики, ўша белгиларни ўрганган одамлар Қуръоннинг ҳақ илоҳий китоб эканини тан олиб, мусулмон бўлмоқдалар. Ершунос, осмоншунос, табиатшунос, ҳайвоншунос ва бошқа турли соҳа олимлари Аллоҳнинг уфқларидаги оят-белгиларини ўрганиб, Аллоҳ таолога иймон келтирмоқдалар. Шунингдек, инсоннинг ўзини ўрганган олимлар ҳам Қуръонни тан олмоқдалар.) ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍ ‌ ‍
'Алӓннаһум Фӥ Мирйатин Мин ЛиқӓРаббиһим ۗ 'Алӓннаһу Бикулли Шайн Мухӥҭун 041-054 Огоҳ бўлинглар. Албатта, улар Роббиларига рўбарў бўлишдан шакдадирлар. Огоҳ бўлинглар. Албатта, У зот ҳар бир нарсани ихота қилгувчидир. (Унга рўбарў бўлишдан қочиб қаерга борадилар?) ‌ ‌‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah