Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

37) Sūrat Aş-Şāffāt

Printed format

37)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Аҫ-Ҫӓффӓти Ҫаффӓан 037-001 Сафда тизилиб турувчилар ила қасам. ‌‍‍‍‍‍
Фӓлззӓҗирӓти Заҗрӓан 037-002 Зажр (қилинадиганларни) зажр қилгувчилар ила қасам. ‍‌‍‌
Фӓлттӓлийӓти Ҙикрӓан 037-003 Зикрни тиловат қилгувчилар ила қасам. (Уч тоифа фаришталар билан қасам ичиб бўлиб, энди, қасам ичилган нарса зикр қилинади.) ‍‍ ‌‌
нна 'Илаһакум Лаұӓхидун 037-004 Албатта, илоҳингиз ягонадир. ‌ ‌
Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ұа Раббу Ал-Машӓриқи 037-005 У зот осмонлару ернинг ва иккиси орасидаги нарсаларнинг Роббидир. Ва машриқларнинг Роббидир. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍
ннӓ Заййаннӓ Ас-Самӓ Ад-Дунйӓ Бизӥнатин Ал-Каұӓкиб 037-006 Албатта, Биз бу дунё осмонини юлдузлар зийнати-ла зийнатладик. ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌ ‌
Ұа Хифžӓан Мин Кулли Шайҭӓнин Мӓридин 037-007 Ва ҳар бир итоатсиз шайтондан сақлаш учун. ‍‍‌ ‍‌‍‍
Лӓ Йассамма`ӱна 'Илá Ал-Мала'и Ал-'А`лá Ұа Йуқҙафӱна Мин Кулли Җӓнибин 037-008 Улар юксак тўплиққа қулоқ сола олмаслар ва ҳар томондан (учқун-ла) отилурлар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Духӱрӓан ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун Ұа Аҫибун 037-009 Ҳайдалурлар! Улар учун узлуксиз азоб бордир. ‌‌ۖ‍‍‌‌ ‌
'Иллӓ Ман Ҳаҭифа Ал-Ҳаҭфата Фа'атба`аһу Шиһӓбун Ćӓқибунӓ 037-010 Магар бирорта сўзни ўғриликча тинглаган шахс бўлса, уни ёқгувчи олов таъқиб этар. ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фӓстафтиһим 'Аһум 'Ашадду Ҳалқӓан 'Ам Ман Ҳалақнӓ ۚннӓ Ҳалақнӓһум Мин Ҭӥнин Лӓзибин 037-011 Бас, сен улардан сўра: уларни яратиш қийинроқмикан ёки Биз яратган зотларни?! Албатта, Биз уларни ёпишқоқ лойдан яратдик. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌
Бал `Аҗибта Ұа Йасҳарӱна 037-012 Балки сен ажабландинг, улар эса масхара қилурлар. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Ҙуккирӱ Лӓ Йаҙкурӱна 037-013 Қачонки эслатилсалар, эсламаслар. ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Ра'аұ 'Ӓйатан Йастасҳирӱна 037-014 Қачонки бирор оят-белгини кўрсалар, қаттиқроқ масхара қилурлар. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Мубӥнун 037-015 Улар: Бу (Қуръон) очиқ-ойдин сеҳрдан бошқа нарса эмас. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна 037-016 Ўлсак-да, тупроқ ва суяк бўлсак-да, албатта, Биз қайта тирилтирилурмизми?! ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Аұа'ӓбӓ'уунӓ Ал-'Аұұалӱна 037-017 Аввалги ота-боболаримиз ҳам-а?! дедилар. ‌‌‍‍‍‌‌
Қул На`ам Ұа 'Антум Дӓҳирӱна 037-018 Сен: Ҳа! Хор бўлган ҳолларингизда! дегин. ‍ ‌‌‌‍ ‌‌‍‌
Фа'иннамӓ Һийа Заҗратун Ұӓхидатун Фа'иҙӓ Һум Йанžурӱна 037-019 Бас, у фақатгина бир қичқириқдан иборат, холос. Бас, бирдан улар назар солиб турибдилар-да! ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓ Һӓҙӓ Йаұму Ад-Дӥни 037-020 Ва улар: Воҳ, шўримиз қурисин! Бу жазо куни-ку! дерлар. ‌ ‌‌ ‌‌ ‍
Һӓҙӓ Йаұму Ал-Фаҫли Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Тукаҙҙибӱна 037-021 Бу сизлар ёлғонга чиқариб юрган ажрим кунидир. ‌‌ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍
Ахшурӱ Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ұа 'Азұӓҗаһум Ұа Мӓ Кӓнӱ Йа`будӱна 037-022 Зулм қилганларни, уларнинг жуфтларини ва улар ибодат қилиб юрган нарсаларини тўпланг. ‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌
Мин Дӱни Аллӓһи Фӓһдӱһум 'Илá Ҫирӓҭи Ал-Җахӥми 037-023 Аллоҳдан ўзга. Бас,уларни жаҳийм йўлига ҳидоят қилинг(дейилур). ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌
Ұа Қифӱһум ۖннаһум Мас'ӱлӱна 037-024 Ва уларни тўхтатинглар! Албатта, улар сўралгувчидирлар. ۖ‍ ‍‍‍
Мӓ Лакум Лӓ Танӓҫарӱна 037-025 Сизларга нима бўлди? Ўзаро ёрдамлашмаяпсиз?! ‌ ‌ ‍‌
Бал Һуму Ал-Йаұма Мустаслимӱна 037-026 Йўқ! Улар бугунги кунда таслим бўлгувчилардир.
Ұа 'Ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йатасӓ'алӱна 037-027 Улар бир-бирларига савол берурлар. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Қӓлӱннакум Кунтум Та'тӱнанӓ `Ани Ал-Йамӥни 037-028 Улар: Албатта, сизлар бизга ўнг томондан келар эдингиз, дерлар. ‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Қӓлӱ Бал Лам Такӱнӱ Му'уминӥна 037-029 Улар: Йўқ! Сиз ўзингиз мўмин бўлмаган эдингиз.
Ұа Мӓ Кӓна Ланӓ `Алайкум Мин Сулҭӓнин ۖ Бал Кунтум Қаұмӓан Ҭӓғӥна 037-030 Бизнинг устингиздан ҳукмронлигимиз бўлмаган эди. Йўқ! Сиз ўзингиз туғёнга кетган қавм эдингиз. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍‌
Фахаққа `Алайнӓ Қаұлу Раббинӓ ۖннӓ Лаҙӓқӱна 037-031 Бас, ҳаммамизга Роббимизнинг (азоб) сўзи ҳақ бўлди. Албатта, биз тотгувчилармиз. ‌‍ۖ‍‌ ‍‍‌‍‍
Фа'ағұайнӓкумннӓ Куннӓ Ғӓұӥна 037-032 Ҳа, биз сизларни иғво қилдик. Албатта, биз иғво қилгувчи эдик, дерлар. ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Фа'иннаһум Йаұма'иҙин Фӥ Ал-`Аҙӓби Муштарикӱна 037-033 Бас, улар у кунда азобда шерик бўлгувчилардир. ‍ ‌‍‍‌
ннӓ Каҙӓлика Наф`алу Бил-Муҗримӥна 037-034 Албатта, Биз жиноятчиларга шундоқ қилурмиз. ‍‌ ‍‍‍
ннаһум Кӓнӱ 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Ал-Лаһу Йастакбирӱна 037-035 Чунки, уларга қачонки Ла илаҳа иллоллоҳу, дейилса, мутакаббирлик қилар эдилар. ‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌
Ұа Йақӱлӱна 'А'иннӓ Латӓрикӱ 'Ӓлиһатинӓ Лишӓ`ирин Маҗнӱнин 037-036 Ахир биз бир жинни шоирни деб ўз худоларимизни тарк қилгувчи бўлайликми?! дер эдилар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Бал Җӓ'а Бил-Хаққи Ұа Ҫаддақа Ал-Мурсалӥна 037-037 Йўқ! У ҳақни келтирди ва Пайғамбарларни тасдиқ қилди. ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍
ннакум Лаҙӓқӱ Ал-`Аҙӓби Ал-'Алӥми 037-038 Албатта, сиз аламли азобни тотгувчидирсиз. ‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Мӓ Туҗзаұна 'Иллӓ Мӓ Кунтум Та`малӱна 037-039 Қилиб ўтган нарсангиздан бошқа нарсанинг жазосини олмассиз. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
'Иллӓ `Ибӓда Аллӓһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-040 Магар Аллоҳнинг ихлосли бандалари. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Лаһум Ризқун Ма`лӱмун 037-041 Ана ўшаларга, ўзларига маълум ризқ бордир. ‍‍‌‍‍‍ ‌‍
Фаұӓкиһу ۖ Ұа Һум Мукрамӱна 037-042 Мева-чевалар бордир. Улар икром қилинган ҳолларида... ‌‍ ۖ ‌ ‍
Фӥ Җаннӓти Ан-На`ӥми 037-043 Наъийм жаннатларида... ‍‍‍‍ ‍‍
`Алá Сурурин Мутақӓбилӥна 037-044 Сўрилар устида бир-бирларига қараган ҳолларида бўлурлар. ‌ ‌‌ ‍‍‍
Йуҭӓфу `Алайһим Бика'син Мин Ма`ӥнин 037-045 Уларга оқар чашмадан қадаҳлар айлантириб турилур. ‌ ‍‌
Байđӓ'а Лаҙҙатин Лилшшӓрибӥна 037-046 Оппоқ, ичгувчига лаззатбахшдир. ‌‌
Лӓ Фӥһӓ Ғаұлун Ұа Лӓ Һум `Анһӓ Йунзафӱна 037-047 Унда ҳеч бир зарар йўқдир ва ундан сархуш ҳам бўлмаслар. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Ұа `Индаһум Қӓҫирӓту Аҭ-Ҭарфи `Ӥнун 037-048 Олдиларида кўзларини (бегоналардан) тийгувчи шаҳло кўзлилар бордир. ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Ка'аннаһунна Байđун Макнӱнун 037-049 Улар худди асраб қўйилган тухумга ўхшарлар. ‍‍‍‍
Фа'ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йатасӓ'алӱна 037-050 Бас, улар бир-бирларидан сўрай бошлайдилар. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Қӓла Қӓ'илун Минһумннӥ Кӓна Лӥ Қарӥнун 037-051 Ичларидан бир сўзловчи: Аниқки, менинг бир дўстим бор эди. (Аҳли жаннатлардан бирлари сўз бошлаб, ҳеч шубҳа йўқки, у дунёда менинг бир танишим бор эди.) ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Йақӱлу 'А'иннака Ламина Ал-Муҫаддиқӥна 037-052 У: Сен ҳам тасдиқловчиларданмисан?! ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламадӥнӱна 037-053 Ўлиб, тупроқ ва суяклар бўлиб кетсак ҳам, албатта, жазоланадиганлардан бўлурмизми?! дер эди. ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Қӓла Һал 'Антум Муҭҭали`ӱна 037-054 Сизлар ҳам қараяпсизларми? деди. ‌‌‍ ‍‍‍
Фӓҭҭала`а Фара'ӓһу Фӥ Саұӓ Ал-Җахӥми 037-055 Бас, ўзи қараб, уни дўзахнинг ўртасида кўрди. ‍ ‍‍‍‌‌‌
Қӓла Та-Аллӓһи 'Ин Кидта Латурдӥни 037-056 У: Аллоҳга қасамки, мени ҳам ҳалок қилишингга оз қолган экан. ‌‌
Ұа Лаұлӓ Ни`мату Раббӥ Лакунту Мина Ал-Мухđарӥна 037-057 Агар Роббимнинг неъмати бўлмаганида, мен ҳам (дўзахга) ҳозир қилинганлардан бўлур эдим. ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍
'Афамӓ Нахну Бимаййитӥна 037-058 Биз ўлгувчи эмас эканмизми?!
'Иллӓ Маұтатанӓ Ал-'Ӱлá Ұа Мӓ Нахну Биму`аҙҙабӥна 037-059 Фақат биринчи ўлимимиздан бошқа?! Биз азоблангувчи эмас эканмизми?! деди. ‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌
нна Һӓҙӓ Лаһуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 037-060 Албатта, бу айни улуғ ютуқдир. ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Лимиćли Һӓҙӓ Фалйа`мали Ал-`Ӓмилӱна 037-061 Бас, амал қилгувчилар мана шунга ўхшаш нарса учун амал этсинлар. ‌‌
'Аҙалика Ҳайрун Нузулӓан 'Ам Шаҗарату Аз-Заққӱми 037-062 Манзил ўлароқ ана ўша яхшими ёки заққум дарахтими? ‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍
ннӓ Җа`алнӓһӓ Фитнатан Лилžžӓлимӥна 037-063 Албатта, Биз у(дарахт)ни золимлар учун фитна қилдик. (Биз заққум дарахтини золимларкофир ва мушриклар учун фитна қилиб қўйдик. Мушриклар, жаҳаннамда заққум деган дарахт бўлар экан, деган гапни эшитганларида, доимо олов ёниб турадиган дўзахда қандай қилиб дарахт ўсади, оловда куйиб кетмайдими, деб масхара қилишди.) ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
ннаһӓ Шаҗаратун Таҳруҗу Фӥҫли Ал-Җахӥми 037-064 Дарҳақиқат, у бир дарахт бўлиб, дўзах қаъридан чиқур. ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍
Ҭал`уһӓ Ка'аннаһу Ру'ӱсу Аш-Шайӓҭӥни 037-065 Унинг (мева) тугар жойи, худди шайтонларнинг бошларига ўхшайдир. ‍‌ ‌‌‍‍‌
Фа'иннаһум Ла'ӓкилӱна Минһӓ Фамӓли'ӱна Минһӓ Ал-Буҭӱна 037-066 Бас, албатта, улар ундан егувчилардир. Ундан қоринларни тўлдиргувчилардир. ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Ćумма 'Инна Лаһум `Алайһӓ Лашаұбӓан Мин Хамӥмин 037-067 Сўнгра, бунинг устига, улар учун ўта қайноқ сувдан аралаштирма ҳам бор. ‌ ‍‌
Ćумма 'Инна Марҗи`аһум Ла'илá Ал-Җахӥми 037-068 Сўнгра, албатта, уларнинг қайтар жойи жаҳаннамга бўлур.
ннаһум 'Алфаұ 'Ӓбӓ'аһум Đӓллӥна 037-069 Чунки улар ўз оталарини адашган ҳолда топдилар. ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Фаһум `Алá 'Ӓćӓриһим Йуһра`ӱна 037-070 Энди эса, улар ўшаларнинг изидан чопмоқдалар. ‌ ‌
Ұа Лақад Đалла Қаблаһум 'Акćару Ал-'Аұұалӥна 037-071 Батаҳқиқ, улардан олдин аввалгиларнинг кўплари адашганлар. ‍‍‍ ‌‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Фӥһим Мунҙирӥна 037-072 Батаҳқиқ, Биз ичларига огоҳлантиргувчилар юбордик. ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мунҙарӥна 037-073 Бас, огоҳлантирилганларнинг оқибати қандоқ бўлганига назар сол. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
'Иллӓ `Ибӓда Аллӓһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-074 Магар ихлосли бандаларимизгина ҳалокатга учрамадилар. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Нӓдӓнӓ Нӱхун Фалани`ма Ал-Муҗӥбӱна 037-075 Батаҳқиқ, Бизга Нуҳ нидо қилди. Бас, нақадар яхши ижобат қилгувчимиз. (Нуҳга ўхшаб илтижо этган бандаларимизнинг дуоларини доимо ижобат қиламиз.) ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Наҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһу Мина Ал-Карби Ал-`Аžӥми 037-076 Ва Биз унга ва унинг аҳлига улуғ ғамдан нажот бердик. ‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Ұа Җа`алнӓ Ҙуррӥйатаһу Һуму Ал-Бӓқӥна 037-077 Ва унинг зурриётларини, ўзларини боқий қолгувчилар қилдик. ‌ ‌‌‍
Ұа Таракнӓ `Алайһи Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-078 Ва кейингилар ичида унинг учун (олқишлар) қолдирдик. ‌ ‍‍‍‍‍
Салӓмун `Алá Нӱхин Фӥ Ал-`Ӓламӥна 037-079 Барча оламларда Нуҳга салом бўлсин! ‌ ‍‍‍
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-080 Албатта, Биз гўзал амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз. ‍‌ ‍‍‍
ннаһу Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-081 Албатта, у мўмин бандаларимиздандир. ‍‌ ‌‌
Ćумма 'Ағрақнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 037-082 Сўнгра қолганларни ғарқ қилдик. ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Ұа 'Инна Мин Шӥ`атиһи Ла'ибрӓһӥма 037-083 Албатта, Иброҳим ҳам унинг гуруҳидандир. (Нуҳдан кейин келган Иброҳим Пайғамбар, Аллоҳнинг йўлини тутишда у билан бир гуруҳдан эди.) ‍‌ ‍‍
'Иҙ ҖӓРаббаһу Биқалбин Салӥмин 037-084 Ўшанда у ўз Роббига соғлом қалб ила келмишди. ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌
'Иҙ Қӓла Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһи Мӓҙӓ Та`будӱна 037-085 Ўшанда отасига ва қавмига: Нимага ибодат қилмоқдасиз?! ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌
'А'ифкӓан 'Ӓлиһатан Дӱна Аллӓһи Турӥдӱна 037-086 Аллоҳдан ўзга уйдирма илоҳларни хоҳлайсизларми?! ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍
Фамӓ Žаннукум Бирабби Ал-`Ӓламӥна 037-087 Оламларнинг Робби ҳақида нима гумонингиз бор?! демишди. ‍‍‍ ‍
Фанаžара Наžратан Фӥ Ан-Нуҗӱми 037-088 У юлдузларга бир назар солди ‌ ‍‍‍ ‍‍
Фақӓла 'Иннӥ Сақӥмун 037-089 Ва:Албатта, мен беморман деди. (Иброҳим алайҳиссалом юраги сиқилавериб, ноқулай ҳолатга тушиб қолганини айтди. Қавмига куявериб, қалби дардга тўлганини билдирди. ) ‍ ‍‍‍
Фатаұаллаұ `Анһу Мудбирӥна 037-090 Дарҳол, ундан юз ўгириб юриб кетдилар. ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Фарӓға 'Илá 'Ӓлиһатиһим Фақӓла 'Алӓ Та'кулӱна 037-091 Бас, тезда уларнинг худоларига бурилди ва: Қани, емайсизларми?! ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Мӓ Лакум Лӓ Танҭиқӱна 037-092 Сизга нима бўлди?! Гапирмайсизларми?! деди. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Фарӓға `Алайһим Đарбӓан Бил-Йамӥни 037-093 Сўнг уларга яқинлашиб, ўнг қўл билан ура бошлади. ‍‌ ‌ ‍
Фа'ақбалӱ 'Илайһи Йазиффӱна 037-094 Улар у томон шошиб, бир-бирларини туртиб кела бошлади. (Мушриклар Иброҳим алайҳиссалом томон шошиб-пишиб, тезроқ бориш учун бир-бирларини туртишиб-суришиб етиб келишди.) ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Қӓла 'Ата`будӱна Мӓ Танхитӱна 037-095 У: Ўзингиз йўниб ясаган нарсага ибодат қиласизларми?! ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Ұа Аллӓһу Ҳалақакум Ұа Мӓ Та`малӱна 037-096 Ҳолбуки, сизни ҳам, қолган нарсаларингизни ҳам Аллоҳ яратган-ку?! деди. ‍‍‍‍‍ ‌‌
Қӓлӱ Абнӱ Лаһу Бунйӓнӓан Фа'алқӱһу Фӥ Ал-Җахӥми 037-097 Улар: Унинг учун (ўчоқ) бино қилинглар, бас, уни гулханга отинглар! дедилар. ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Фа'арӓдӱ Биһи Кайдӓан Фаҗа`алнӓһуму Ал-'Асфалӥна 037-098 Бас, улар унга макр-ҳийлани ирода қилишди. Биз уларни тубан қилдик. ‌‍‌‌‌‌ ‍ ‌‌
Ұа Қӓла 'Иннӥ Ҙӓһибун 'Илá Раббӥ Сайаһдӥни 037-099 У: Албатта, мен Роббимга боргувчиман. У мени ҳидоят қилур. ‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍
Рабби Һаб Лӥ Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 037-100 Роббим, менга солиҳлардан ато эт, деди. ‍‍
Фабашшарнӓһу Биғулӓмин Халӥмин 037-101 Бас, Биз унга бир ҳалим ўғилнинг хушхабарини бердик. ‍‍‍‍
Фаламмӓ Балаға Ма`аһу Ас-Са`йа Қӓла Йӓ Бунаййа 'Иннӥ 'Арá Фӥ Ал-Манӓми 'Аннӥ 'Аҙбахука Фӓнžур Мӓҙӓ Тарá ۚ Қӓла Йӓ 'Абати Аф`ал Мӓ Ту'умару ۖ Сатаҗидунӥн Шӓ Аллӓһу Мина Аҫ-Ҫӓбирӥна 037-102 Бас, қачонки (бола) унинг ўзи билан бирга юрадиган бўлганида: Эй ўғилчам, мен тушимда сени сўяётганимни кўрмоқдаман, боқиб кўр, нима дейсан? деди. У: Эй отажон, сенга амр этилганни бажар, инша Аллоҳ, мени сабр қилгувчилардан топурсан, деди. ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Фаламмӓ 'Асламӓ Ұа Таллаһу Лилҗабӥни 037-103 Икковлари таслим бўлиб, уни пешонасича ётқизганида. ‍‍‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Нӓдайнӓһу 'Ан Йӓбрӓһӥму 037-104 Биз унга нидо қилдик: Эй Иброҳим! ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍
Қад Ҫаддақта Ар-Ру'уйӓ ۚннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-105 Батаҳқиқ, сен тушни тасдиқ қилдинг! Албатта, биз гўзал иш қилгувчиларни мана шундай мукофотлаймиз, деб. ‍‍‍‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍
нна Һӓҙӓ Лаһуұа Ал-Балӓ Ал-Мубӥну 037-106 Албатта, бу очиқ-ойдин синовнинг айни ўзидир. ‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Фадайнӓһу Биҙибхин `Аžӥмин 037-107 Биз унинг ўрнига катта қурбонлик фидо қилдик. (Иброҳим қурбонлик учун боласини сўйишга тайёрлигини билдирди. Уни ётқизиб, бўйнига пичоқ тиради. Аммо Аллоҳнинг мақсади Исмоилнинг қонини оқизиш бўлмагани учун пичоқ ўтмади. Шунда Аллоҳ таоло Иброҳимга алайҳиссалом юқоридаги нидони қилди ва Исмоилнинг алайҳиссалом ўрнига сўйиш учун жаннатдан катта бир қўчқорни ато этди. Иброҳим алайҳиссалом ўша қўчқорни қурбонликка сўйди.) ‍‍ ‍ ‍‍‍
Ұа Таракнӓ `Алайһи Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-108 Ва кейингилар ичида унинг учун (олқишлар) қолдирдик. ‌ ‍‍‍‍‍
Салӓмун `Алáбрӓһӥма 037-109 Иброҳимга салом бўлсин! ‌ ‌‍‍
Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-110 Биз гўзал амал қилгувчиларни шундай мукофотлармиз. ‍‍
ннаһу Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-111 Чунки у мўмин бандаларимиздандир. ‍‌ ‌‌
Ұа Башшарнӓһу Би'исхӓқа Набӥйӓан Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 037-112 Яна Биз унга солиҳлардан бир Пайғамбар бўлажак Исҳоқнинг хушхабарини бердик. ‍‍‍‍ ‍‍
Ұа Бӓракнӓ `Алайһи Ұа `Алá 'Исхӓқа ۚ Ұа Мин Ҙуррӥйатиһимӓ Мухсинун Ұа Žӓлимун Линафсиһи Мубӥнун 037-113 Ва унга ҳам, Исҳоққа ҳам барака бердик. Икковларининг зурриётидан гўзал амал қилгувчи ҳам, ўзига очиқ-ойдин зулм қилгувчи ҳам бўлур. (Иброҳимга ҳам, Исҳоққа ҳам барака бердик. Уларнинг наслидан Пайғамбарлар чиқадиган қилиб қўйдик. Ким ўша Пайғамбарларга эргашса, гўзал иш қилган бўлади. Ким эргашмаса, ўзига ўзи зулм қилган бўлади.) ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍
Ұа Лақад Мананнӓ `Алá Мӱсá Ұа Һӓрӱна 037-114 Батаҳқиқ, Биз Мусо ва Ҳорунга неъмат бердик. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌
Ұа Наҗҗайнӓһумӓ Ұа Қаұмаһумӓ Мина Ал-Карби Ал-`Аžӥми 037-115 Икковларига ва қавмларига катта ғамдан нажот бердик. ‌ ‌‍‍‌ ‍‍
Ұа Наҫарнӓһум Факӓнӱ Һуму Ал-Ғӓлибӥна 037-116 Ва уларга нусрат бердик, бас, улар ғолиб бўлдилар. ‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓһумӓ Ал-Китӓба Ал-Мустабӥна 037-117 Ва Биз икковларига равшану комил баёнли китобни бердик. ‌‌ ‍‍
Ұа Һадайнӓһумӓ Аҫ-Ҫирӓҭа Ал-Мустақӥма 037-118 Ва икковларини сиротул мустақиймга ҳидоят қилдик. ‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Таракнӓ `Алайһимӓ Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-119 Ва кейингилар ичида икковлари учун (олқишлар) қолдирдик. ‌ ‌ ‍‍
Салӓмун `Алá Мӱсá Ұа Һӓрӱна 037-120 Мусо ва Ҳорунга салом бўлсин! ‌ ‌ ‌‌‌
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-121 Биз гўзал амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз. ‍‌ ‍‍‍
ннаһумӓ Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-122 Чунки икковлари мўмин бандаларимиздандирлар. ‍‌ ‍‌ ‌‌
Ұа 'Инна 'Илйӓса Ламина Ал-Мурсалӥна 037-123 Албатта, Илёс ҳам Пайғамбарлардандир. ‌‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лиқаұмиһи~ 'Алӓ Таттақӱна 037-124 Ўшанда у қавмига: Тақво қилмайсизми?! ‌‌ ‍‍~‍ ‌‌ ‍‍‍
'Атад`ӱна Ба`лӓан Ұа Таҙарӱна 'Ахсана Ал-Ҳӓлиқӥна 037-125 Баълга ибодат қилиб, яратувчиларнинг энг яхшисини. ‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаһа Раббакум Ұа Рабба 'Ӓбӓ'икуму Ал-'Аұұалӥна 037-126 Ўз Роббингизни ва аввалги ота-боболарингизнинг Робби Аллоҳни тарк этасизми?! деди. ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Факаҙҙабӱһу Фа'иннаһум Ламухđарӱна 037-127 Бас, уни ёлғончи қилдилар. Энди, албатта, улар (азобга) ҳозир қилингувчилардир. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
'Иллӓ `Ибӓда Аллӓһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-128 Магар Аллоҳнинг мухлис бандаларигина (мустаснодир). ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Таракнӓ `Алайһи Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-129 Ва кейингилар ичида унинг учун (олқишлар) қолдирдик. ‌ ‍‍‍‍‍
Салӓмун `Алá 'Ил Йӓ -Сӥн 037-130 Илиёсийнга салом бўлсин. ‌ ‌ -
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-131 Биз гўзал амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз. ‍‌ ‍‍‍
ннаһу Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-132 Чунки у мўмин бандаларимиздандир. (Шунинг учун иймон тақозоси билан Бизнинг йўлимизда жиҳод қилди ва олий мақомларга эришди.) ‍‌ ‌‌
Ұа 'Инна Лӱҭӓан Ламина Ал-Мурсалӥна 037-133 Албатта, Лут ҳам Пайғамбарлардандир.
'Иҙ Наҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһу~җма`ӥна 037-134 Ўшанда Биз унга ва унинг аҳлига, ҳаммаларига нажот бердик. ‌‌ ‍‍‍ ‌‌~
'Иллӓ `Аҗӱзӓан Фӥ Ал-Ғӓбирӥна 037-135 Магар бир кампиргина (азобда) қолгувчилардан бўлди. ‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Ćумма Даммарнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 037-136 Сўнгра қолганларини ҳалок этдик. ‍‌ ‍‍
Ұа 'Иннакум Латамуррӱна `Алайһим Муҫбихӥна 037-137 Албатта, сиз уларнинг устидан ўтиб турурсизлар. Эрталаб. ‍‍‌‍‍
Ұа Бил-Лайли ۗ 'Афалӓ Та`қилӱна 037-138 Ва кечда ҳам. Ақл юритмайсизларми?! ‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Йӱнис Ламина Ал-Мурсалӥна 037-139 Албатта, Юнус ҳам Пайғамбарлардандир.
'Иҙ 'Абақа 'Илá Ал-Фулки Ал-Машхӱни 037-140 Ўшанда у тўлган кемага қочди. ‌‌ ‌‍ ‌‌
Фасӓһама Факӓна Мина Ал-Мудхаđӥна 037-141 Бас, қуръа ташлашди ва у мағлублардан бўлди. (Юнус алайҳиссаломга ҳам қуръа ташлашди ва мағлуб бўлди. Қуръа у кишига чиқди. Келишувга биноан, у киши сувга ташланди.) ‍‍ ‍‍
Фӓлтақамаһу Ал-Хӱту Ұа Һуұа Мулӥмун 037-142 Бас, уни маломатга лойиқ бўлган ҳолида наҳанг балиқ ютди. ‍‍‍‍ ‌‌
Фалаұлӓннаһу Кӓна Мина Ал-Мусаббихӥна 037-143 Агар у кўп тасбиҳ айтгувчилардан бўлмаганида эди. ‌ ‌‍‍
Лалабиćа Фӥ Баҭниһи~ 'Илá Йаұми Йуб`аćӱна 037-144 Унинг қорнида қайта тирилтирадиган кунгача қолиб кетар эди. (Юнус алайҳиссалом балиқ қорнида туриб Аллоҳга кўп тасбиҳ айтмаганида, ўша балиқнинг ичида қиёматгача қолиб кетар эди.) ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Фанабаҙнӓһу Бил-`Арӓ'и Ұа Һуұа Сақӥмун 037-145 Бас, Биз уни бемор ҳолида майдонга отдик. ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Анбатнӓ `Алайһи Шаҗаратан Мин Йақҭӥнин 037-146 Ва унинг устига қовоқ дарахтини ўстириб қўйдик. ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Арсалнӓһу 'Илá Миӓ'ати 'Алфин 'Аұ Йазӥдӱна 037-147 Ва уни юз минг ёки ундан кўпроққа Пайғамбар қилиб юбордик. ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌
Фа'ӓманӱ Фаматта`нӓһум 'Илá Хӥнин 037-148 Бас, иймон келтирдилар. Кейин Биз уларни маълум муддат баҳраманд қилдик. ‌ ‌‌
Фӓстафтиһим 'Алираббика Ал-Банӓту Ұа Лаһуму Ал-Банӱна 037-149 Бас, у(мушрик)лардан сўра-чи, Роббингга қизлар-у, уларга ўғиллар эканми?! ‌‍ ‍‍
м Ҳалақнӓ Ал-Малӓ'иката 'Инӓćӓан Ұа Һум Шӓһидӱна 037-150 Ёки Биз фаришталарни қиз қилиб яратганмизу улар гувоҳ бўлиб турганларми? ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
'Алӓннаһум Мин 'Ифкиһим Лайақӱлӱна 037-151 Огоҳ бўлингким! Улар ўз уйдирмаларида дерлар: ‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұалада Аллӓһу Ұа 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 037-152 Аллоҳ туғди. Албатта, улар ёлғончилардир. ‍ ‌‌‍ ‌
'Ӓҫҭафá Ал-Банӓти `Алá Ал-Банӥна 037-153 У зот ўғилларини қўйиб қизларни танлаб олибдими? ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Мӓ Лакум Кайфа Тахкумӱна 037-154 Сизга нима бўлди?! Қандай ҳукм чиқармоқдасиз? ‌ ‍‍‍
'Афалӓ Таҙаккарӱн 037-155 Ахир эсламайсизларми?! ‌ ‌
м Лакум Сулҭӓнун Мубӥнун 037-156 Ёки сизда очиқ-ойдин ҳужжат борми?! (Ўша ҳужжатда, фаришталар Аллоҳнинг қизи, дейилганми?!) ‍‍
Фа'тӱ Бикитӓбикумн Кунтум Ҫӓдиқӥна 037-157 Агар ростгўйлардан бўлсангиз, китобингизни келтиринг! ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Җа`алӱ Байнаһу Ұа Байна Ал-Җиннати Насабӓан ۚ Ұа Лақад `Алимати Ал-Җиннату 'Иннаһум Ламухđарӱна 037-158 Ва улар У билан жинлар орасида насаб (даъвоси) қилдилар. Ҳолбуки, жинлар ўзларининг, албатта, (азобга) ҳозир қилингувчиликларини билганлар. ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌
Субхӓна Аллӓһи `Аммӓ Йаҫифӱна 037-159 Аллоҳ улар васф қилган нарсадан покдир. ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Иллӓ `Ибӓда Аллӓһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-160 Фақат Аллоҳнинг ихлосли бандаларигина (мустаснодир). ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Фа'иннакум Ұа Мӓ Та`будӱна 037-161 Албатта, сиз ҳам, сиз ибодат қилаётган нарсалар ҳам. ‍ ‌‌ ‌
Мӓнтум `Алайһи Бифӓтинӥна 037-162 У зотга қарши фитнага солгувчи бўла олмассиз. ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
'Иллӓ Ман Һуұа Ҫӓлӥ Ал-Җахӥми 037-163 Ўзи (аслида) жаҳаннамга киргувчи кимсадан бошқани. ‌ ‍‌
Ұа Мӓ Миннӓ 'Иллӓ Лаһу Мақӓмун Ма`лӱмун 037-164 Биздан ҳар биримизнинг маълум мақоми бордир. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Ланахну Аҫ-Ҫӓффӱна 037-165 Албатта, бизлар саф тортиб тургувчилармиз. ‍‌ ‍‍
Ұа 'Иннӓ Ланахну Ал-Мусаббихӱна 037-166 Ва, албатта, бизлар тасбиҳ айтгувчилармиз. ‍‌
Ұа 'Ин Кӓнӱ Лайақӱлӱна 037-167 Ҳолбуки, улар дер эдилар: ‌‌ ‌ ‍‍‍
Лаұ 'Анна `Инданӓ Ҙикрӓан Мина Ал-'Аұұалӥна 037-168 Агар бизнинг ҳузуримизда ҳам аввалгилардан бир эслатма бўлганида. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌
Лакуннӓ `Ибӓда Аллӓһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-169 Албатта, Аллоҳнинг ихлосли бандаларидан бўлар эдик. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Факафарӱ Биһи ۖ Фасаұфа Йа`ламӱна 037-170 Бас, унга куфр келтирдилар. Энди яқинда билурлар. ‌ ‍ ۖ
Ұа Лақад Сабақат Калиматунӓ Ли`ибӓдинӓ Ал-Мурсалӥн 037-171 Батаҳқиқ, Пайғамбар этиб юборилган бандаларимизга сўзимиз ўтгандир. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
ннаһум Лаһуму Ал-Манҫӱрӱна 037-172 Албатта, улар, ҳа, уларгина нусрат топишлари. ‍‌‍‍‍‍‍‌‌
Ұа 'Инна Җунданӓ Лаһуму Ал-Ғӓлибӱна 037-173 Ва, албатта, Бизнинг лашкаримизгина ғолиб бўлиши ҳақида. ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Фатаұалла `Анһум Хаттá Хӥнин 037-174 Бас, сен улардан бир вақтгача юз ўгир. ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа 'Абҫирһум Фасаұфа Йубҫирӱна 037-175 Ва уларнинг (томошасини) кўр! Бас, тезда ўзлари ҳам кўрурлар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Афаби`аҙӓбинӓ Йаста`җилӱна 037-176 Ҳали улар Бизнинг азобимизни шошилтирмоқдамилар?! ‌‌
Фа'иҙӓ Назала Бисӓхатиһим ФасӓҪабӓху Ал-Мунҙарӥна 037-177 Қачонки, у уларнинг ҳовлисига тушганида, огоҳлантирилганларнинг тонги жуда ёмон бўлур. ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Ұа Таұалла `Анһум Хаттá Хӥнин 037-178 Бас, сен улардан бир вақтгача юз ўгир. ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа 'Абҫир Фасаұфа Йубҫирӱна 037-179 Ва уларнинг (томошасини) кўр! Бас, тезда ўзлари ҳам кўрурлар. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Субхӓна Раббика Рабби Ал-`Иззати `Аммӓ Йаҫифӱна 037-180 Сенинг Роббинг, иззат Робби улар қилган васфдан покдир. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Салӓмун `Алá Ал-Мурсалӥна 037-181 Ва Пайғамбарларга салом бўлсин!
Ұа Ал-Хамду Лиллӓһ Рабби Ал-`Ӓламӥна 037-182 Оламларнинг Робби Аллоҳга ҳамдлар бўлсин! ‌‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah