Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

36) Sūrat Yā -Sīn

Printed format

36) -

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ -Сӥн 036-001 Йасин. -
Ұа Ал-Қур'ӓни Ал-Хакӥми 036-002 Қуръони Ҳаким ила қасам. ‌‍‍‍‍‌
ннака Ламина Ал-Мурсалӥна 036-003 Албатта, сен Пайғамбарлардандирсан.
`Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 036-004 Сироти мустақиймдасан. ‍‌‌ ‍‍‍
Танзӥла Ал-`Азӥзи Ар-Рахӥми 036-005 Бу Азизу Раҳимнинг нозил қилганидир. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Литунҙира Қаұмӓан Мӓнҙира 'Ӓбӓ'ууһум Фаһум Ғӓфилӱна 036-006 Ота-боболари огоҳлантирилмаган, ўзлари эса, ғофил бўлган қавмларни огоҳлантиришинг учун. ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍
Лақад Хаққа Ал-Қаұлу `Алá 'Акćариһим Фаһум Лӓ Йу'уминӱна 036-007 Батаҳқиқ, уларнинг кўпларига (азоб) сўз ҳақ бўлди. Бас, улар иймон келтирмаслар. ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍
ннӓ Җа`алнӓ Фӥ 'А`нӓқиһимғлӓлӓан Фаһийа 'Илá Ал-'Аҙқӓни Фаһум Муқмахӱна 036-008 Биз уларнинг бўйинларига кишанлар солдик. Улар иякларигача етади. Бас, улар кўзлари юмуқ, осмонга қараб ғўдайиб қолдилар. (Ғофилликлари сабабли азоб сўзи ҳақ бўлган кофирларнинг ҳоли ҳам худди шундай, уларнинг иймонга келишига умид йўқ.) ‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Җа`алнӓ Мин Байни 'Айдӥһим Саддӓан Ұа Мин Ҳалфиһим Саддӓан Фа'ағшайнӓһум Фаһум Лӓ Йубҫирӱна 036-009 Ва Биз уларнинг олдиларидан ҳам тўсиқ қилдик, орқаларидан ҳам тўсиқ қилдик, кўзларига парда тортдик. Бас, улар кўрмаслар. ( Бўйнига қўлини қўшиб, кишанланган, кўзи юмуқ ҳолда осмонга қаратиб, ғўдайтириб қўйилган одамнинг бирор нарсани кўрмаслиги учун олдидан ҳам, ортидан ҳам тўсиқ қўйилган. Камига, яна кўзига ҳам парда қўйилган. Шундай ҳолатдаги одамнинг бирор нарсани кўра олишига умид бўлмаганидек, ҳалиги кофирларнинг ҳам иймонга келишидан умид йўқ.) ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Саұӓ'ун `Алайһим 'А'анҙартаһумм Лам Тунҙирһум Лӓ Йу'уминӱна 036-010 Уларни огоҳлантирсанг ҳам, огоҳлантирмасанг ҳам, улар учун барибир, иймонга келмаслар. ‍‍‌‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌
ннамӓ Тунҙиру Мани Аттаба`а Аҙ-Ҙикра Ұа Ҳашийа Ар-Рахмана Бил-Ғайби ۖ Фабашширһу Бимағфиратин Ұа 'Аҗрин Карӥмин 036-011 Сен эса, фақат зикр-эслатмага эргашган ва Роҳмандан ғойибона қўрққан кимсани огоҳлантирасан. Бас, унга мағфират ва гўзал ажрнинг хушхабарини бер. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍
ннӓ Нахну Нухйи Ал-Маұтá Ұа Нактубу Мӓ Қаддамӱ Ұа 'Ӓćӓраһум ۚ Ұа Кулла Шай'ин 'Хҫайнӓһу Фӥ 'Имӓмин Мубӥнин 036-012 Албатта, Биз, Ўзимиз ўликларни тирилтирурмиз ва улар тақдим қилган нарсаларни ва қолдирган асарларни ёзурмиз. Ҳар бир нарсанинг ҳисобини очиқ-ойдин имомда олиб қўйганмиз. ( Аллоҳ таоло ўлганлар, тирилишлари ва қилган амаллари учун жавоб беришларини, хабар бермоқда.) ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Аđриб Лаһум Маćалӓан 'Аҫхӓба Ал-Қарйати 'Иҙ Җӓ'аһӓ Ал-Мурсалӱна 036-013 Сен уларга Пайғамбарлар шаҳар аҳолисига келган пайтни мисол қилиб келтир. (Бу шаҳар қайси шаҳар экани, қайси Пайғамбарлар келгани ҳақида Қуръони Каримда ва саҳиҳ ҳадисларда очиқ-ойдин маълумотлар йўқ. Демак,бу оятни шу ҳолича қабул қилган маъқул.) ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌
'Иҙ 'Арсалнӓ 'Илайһиму Аćнайни Факаҙҙабӱһумӓ Фа`аззазнӓ Биćӓлиćин Фақӓлӱннӓ 'Илайкум Мурсалӱна 036-014 Ўшанда Биз уларга иккитани юборган эдик, улар икковларини ёлғончига чиқардилар. Бас, Биз учинчи билан қувватладик. Шунда: Албатта, биз сизларга юборилган Пайғамбарлармиз, дедилар. ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Қӓлӱ Мӓнтум 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Ұа Мӓнзала Ар-Рахмӓну Мин Шай'ин 'Ин 'Антум 'Иллӓ Такҙибӱна 036-015 Улар: Сиз бизга ўхшаган башардан бошқа нарса эмассиз. Роҳман ҳеч нарса нозил қилгани йўқ. Сизлар фақат ёлғон сўзламоқдасиз, холос, дедилар. ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌
Қӓлӱ Раббунӓ Йа`ламу 'Иннӓ 'Илайкум Ламурсалӱна 036-016 Улар: Роббимиз билади. Албатта, биз сизларга юборилган Пайғамбарлармиз. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Мӓ `Алайнӓ 'Иллӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 036-017 Бизнинг зиммамизда очиқ-ойдан етказишдан бошқа нарса йўқ, дедилар. ‌ ‍‌ ‌‌
Қӓлӱннӓ Таҭаййарнӓ Бикум ۖ Ла'ин Лам Тантаһӱ Ланарҗуманнакум Ұа Лайамассаннакум Миннӓ `Аҙӓбун 'Алӥмун 036-018 Улар: Биз сизлардан бадгумон бўлдик. Агар тўхтамасангиз, албатта, сизни тошбўрон қиламиз ва сизга биздан аламли азоб етади, дедилар. ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Қӓлӱ Ҭӓрукум Ма`акум ۚ 'А'ин Ҙуккиртум ۚ Бал 'Антум Қаұмун Мусрифӱна 036-019 Улар: Бадгумонлигингиз ўзингиз билан. Сизга эслатма берилганигами?! Йўқ! Сиз ўзингиз исрофчи қавмсиз, дедилар. ۚ ‌‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍
Ұа Җӓ'а Мин 'Ақҫá Ал-Мадӥнати Раҗулун Йас`á Қӓла Йӓ Қаұми Аттаби`ӱ Ал-Мурсалӥна 036-020 Шаҳар четидан бир киши шошилиб келиб: Эй қавмим, юборилган Пайғамбарларга эргашинг! ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌
Аттаби`ӱ Ман Лӓ Йас'алукумҗрӓан Ұа Һум Муһтадӱна 036-021 Сиздан ажр-ҳақ сўрамайдиган, ўзлари ҳидоятда бўлган шахсларга эргашинг! (Бу Пайғамбарлар даъватлари учун сиздан ажр-ҳақ сўрамайдилар. Шунинг ўзи ҳам уларнинг ҳақлигига далилдир. Агар даъват туфайли бирор нарсага эришмоқ ниятлари бўлганида, сиздан, албатта, ажр-ҳақ сўрар эдилар.) ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌
Ұа Мӓ Лийа Лӓ 'А`буду Ал-Лаҙӥ Фаҭаранӥ Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 036-022 Менга нима бўлибдики, ўзимни яратган зотга ибодат қилмайин?! Унгагина қайтарилурсизлар. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍
'А'аттаҳиҙу Мин Дӱниһи~ 'Ӓлиһатан 'Ин Йуридни Ар-Рахмӓну Биđуррин Лӓ Туғни `Аннӥ Шафӓ`атуһум Шай'ӓан Ұа Лӓ Йунқиҙӱни 036-023 Мен уни қўйиб, бошқа илоҳлар тутайми?! Агар Роҳман менга бирор зарарни ирода қилса, уларнинг шафоати менга ҳеч фойда бермас ва улар мени қутқара олмаслар. ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
ннӥ 'Иҙӓан Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 036-024 Албатта, у тақдирда мен очиқ-ойдин адашувда бўламан. ‌‌‌
ннӥ 'Ӓманту Бираббикум Фӓсма`ӱни 036-025 Албатта, мен Роббингизга иймон келтирдим. Бас, мени тинглангиз, деди. (Эшитиб, билиб қўйинг, мен сизнинг ва ўзимнинг Роббим бўлмиш Аллоҳга иймон келтирдим!) ‌‍‌‍‍‍ ‍
Қӥла Адҳули Ал-Җанната ۖ Қӓла Йӓ Лайта Қаұмӥ Йа`ламӱна 036-026 Жаннатга кир, дейилди. У: Кошки қавмим билсалар эди. ‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍
Бимӓ Ғафара Лӥ Раббӥ Ұа Җа`аланӥ Мина Ал-Мукрамӥна 036-027 Роббим мени мағфират этганини ва икром қилинганлардан қилганини, деди. (Иймони ва ихлоси туфайли Аллоҳ таоло ўз фазли ва карами ила у бандани жаннатга ҳукм қилди. У банда жаннатга кириб, нозу неъматларни ва иззат-икромни кўриши билан қавмини эслади.Кошки қавмим билсалар эди. Роббим мени мағфират этганини ва икром қилинганлардан қилганини, деди.) ‍‍‌ ‌‍
Ұа Мӓнзалнӓ `Алá Қаұмиһи Мин Ба`диһи Мин Җундин Мина Ас-Самӓ'и Ұа Мӓ Куннӓ Мунзилӥна 036-028 Биз унинг қавмига ундан кейин осмондан бирор лашкар туширмадик ва туширувчи эмас ҳам эдик. ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
н Кӓнат 'Иллӓ Ҫайхатан Ұӓхидатан Фа'иҙӓ Һум Ҳӓмидӱна 036-029 Фақат биргина қичқириқдан бошқа нарса бўлмади. Бирдан улар сўниб қолдилар. ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌
Йӓ Хасратан `Алá Ал-`Ибӓди ۚ Мӓ Йа'тӥһим Мин Расӱлин 'Иллӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 036-030 Бандаларга ҳасратлар бўлсин! Ҳар қачон уларга Пайғамбар келса, уни фақат истеҳзо қилар эдилар. ‍‍‌‌ ‌ ۚ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
'Алам Йараұ Кам 'Аһлакнӓ Қаблаһум Мина Ал-Қурӱни 'Аннаһум 'Илайһим Лӓ Йарҗи`ӱна 036-031 Ахир улар ўзларидан олдинги қанча асрларни ҳалок этганимизни ва, албатта, ўшалар уларга қайтмасликларини кўрмайдиларми?! ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‌
Ұа 'Ин Куллун Ламмӓ Җамӥн Ладайнӓ Мухđарӱна 036-032 Албатта, барчалари тўпланган ҳолларида ҳузуримизга ҳозир қилингайлар. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Ӓйатун Лаһуму Ал-'Арđу Ал-Майтату 'Ахйайнӓһӓ Ұа 'Аҳраҗнӓ Минһӓ Хаббӓан Фаминһу Йа'кулӱна 036-033 Улар учун ўлик ер оят-белгидир. Биз уни тирилтирдик ва ундан дон чиқардик. Бас, ундан ерлар. ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Ұа Җа`алнӓ Фӥһӓ Җаннӓтин Мин Наҳӥлин Ұа 'А`нӓбин Ұа Фаҗҗарнӓ Фӥһӓ Мина Ал-`Уйӱни 036-034 Ва унда хурмо ва узум боғлари яратдик ҳамда ичидан булоқларни чиқардик. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Лийа'кулӱ Мин Ćамариһи Ұа Мӓ `Амилат/һу 'Айдӥһим ۖ 'Афалӓ Йашкурӱна 036-035 Унинг меваларидан ва ўз қўллари қилган нарсалардан ейишлари учун. Шукр қилмайдиларми?! ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌
Субхӓна Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-'Азұӓҗа Куллаһӓ Миммӓ Тунбиту Ал-'Арđу Ұа Мин 'Анфусиһим Ұа Миммӓ Лӓ Йа`ламӱна 036-036 Ер ўстирадиган нарсалардан, уларнинг ўзларидан ва улар билмайдиган нарсалардан, барчасидан жуфтларни яратган зот пок бўлди. (Ўсимлик дунёсидан саналувчи барча мавжудотлар жуфт қилиб яратилгани илмга яқинда маълум бўлди. Ҳозирги замон илмининг бу кашфиёти Қуръони Каримнинг ҳақиқий илоҳий китоб эканини яна бир бор тасдиқлади.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌
Ұа 'Ӓйатун Лаһуму Ал-Лайлу Наслаҳу Минһу Ан-Наһӓра Фа'иҙӓ Һум Муžлимӱна 036-037 Улар учун кечаси ҳам оят-белгидир. Биз уни кундуздан шилиб оламиз. Бас, улар бирдан зулматда қолгувчилардир. (Кечанинг кириш терини шилиб олишга ўхшатилмоқда. Тери аста-аста шилиб олинганидек, кундуз ҳам ундан ажратиб олинади.) ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Аш-Шамсу Таҗрӥ Лимустақаррин Лаһӓ ۚ Ҙӓлика Тақдӥру Ал-`Азӥзи Ал-`Алӥми 036-038 Қуёш ўз истиқрори учун жараён этар. Бу азизу ўта билгувчи зотнинг тақдир қилганидир. (Оятда қуёшнинг ўз истиқрори учун ажратилган маконда ва замонда жараён этишиҳаракатланиши ҳақидагина гап кетмоқда.) ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Қамара Қаддарнӓһу Манӓзила Хаттá `Ӓда Кӓл`урҗӱни Ал-Қадӥми 036-039 Ойни эса, токи эски (хурмо) шингили (ҳолига) қайтгунга қадар манзилларини бичиб қўйганмиз. (Ой ҳам, қуёш ҳам думалоқ шаклдаги самовий жисмдир. Инсоннинг кўзига қуёш доим бир хил суратда кўринади. Лекин ой бир ой давомида йигирма саккиз шаклга киради. Аввал кичик ҳилол бўлиб кўринади. Кундан-кунга катталашиб, тўлин баркашга айланади. Кейин яна аста-секин ҳилол ҳолига қайтади. Чунки Аллоҳ таоло ой учун йигирма саккиз манзилни бичиб қўйган. Ҳар куни ҳар хил манзилдан чиқади, ҳар куни ҳар хил ҳажмда кўринади.) ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Лӓ Аш-Шамсу Йанбағӥ Лаһӓн Тудрика Ал-Қамара Ұа Лӓ Ал-Лайлу Сӓбиқу Ан-Наһӓри ۚ Ұа Куллун Фӥ Фалакин Йасбахӱна 036-040 На қуёшнинг ойга етиб олмоғи дуруст бўлар ва на кеча кундуздан ўзиб кетар. Ҳар бири фалакда сузиб юрар. (Ҳеч қачон қуёш ойга етиб олиб, бемаҳалда бош кўтариб қолиши мумкин эмас. Улардан ҳар бири Аллоҳ белгилаган вақтдагина чиқади. Бу, низом ҳатто дақиқаларигача аниқдир. Ундан кеч ҳам қолмайди, илгари ҳам кетмайди. Бу жараён дунё бунёд бўлганидан буён давом этиб келмоқда. Бирон марта бирон дақиқага ўзгарган эмас. Ушбу жараённи тақдир қилган зот ўликларни қайта тирилтиришга қодир эмасми?!) ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌
Ұа 'Ӓйатун Лаһумннӓ Хамалнӓ Ҙуррӥйатаһум Фӥ Ал-Фулки Ал-Машхӱни 036-041 Улар учун Биз уларнинг наслларини тўла кемада кўтарганимиз ҳам бир оят-белгидир. ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌
Ұа Ҳалақнӓ Лаһум Мин Миćлиһи Мӓ Йаркабӱна 036-042 Ва Биз улар учун унга ўхшаш минадиган нарсаларни халқ қилдик. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Ұа 'Ин Наша' Нуғриқһум Фалӓ Ҫарӥҳа Лаһум Ұа Лӓ Һум Йунқаҙӱна 036-043 Агар хоҳласак, уларни ғарқ этурмиз. Бас, уларнинг ёрдамчиси бўлмас ва ҳам улар қутқазилмас. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ Рахматан Миннӓ Ұа Матӓ`ӓан 'Илá Хӥнин 036-044 Магар Биздан бир раҳмат ва маълум муддатгача баҳраманд бўлиш бўлсагина. (Фақат Аллоҳнинг Ўзи раҳмат назарини солиб, қутқариб қолиши мумкин. Ёки маълум муддатгача дунёнинг матоҳидан баҳраманд қилиш учун омон қолдириши мумкин. Бўлмаса, ҳеч ким эсон қолмас. Бунинг мисоли ҳаётда тез-тез такрорланиб ҳам туради.) ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһуму Аттақӱ Мӓ Байна 'Айдӥкум Ұа Мӓ Ҳалфакум Ла`аллакум Турхамӱна 036-045 Уларга: Олдингиздаги нарсадан ва ортингиздаги нарсадан қўрқинг. Шояд раҳм қилинсангиз, дейилса. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Ұа Мӓ Та'тӥһим Мин 'Ӓйатин Мин 'Ӓйӓти Раббиһим 'Иллӓ Кӓнӱ `Анһӓ Му`риđӥна 036-046 Ва уларга Роббилари оятларидан бир оят келганида, фақат ундан юз ўгиргувчи бўлурлар. ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһумнфиқӱ Миммӓ Разақакуму Аллӓһу Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ 'Ануҭ`иму Ман Лаұ Йашӓ Аллӓһу 'Аҭ`амаһу~ 'Ин 'Антум 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 036-047 Уларга: Аллоҳ сизга ризқ қилиб берган нарсадан инфоқ қилинглар, дейилганда, куфр келтирганлар иймон келтирганларга: Аллоҳ хоҳласа, ўзи таом берадиган кимсани биз таомлантирамизми?! Сиз очиқ-ойдин залолатдан бошқа нарсада эмассиз, дерлар. (Сиз Аллоҳ ҳаммага ризқ беради, деган залолатли эътиқоддасизлар, мана, биздан баъзи бир одамларга таом беришимизни сўраб туришингиз бунинг далили, демоқчилар. Аслида эса, уларнинг тасаввурлари, гаплари айни залолатдир. Ҳеч қачон, ҳеч қандай инсон ўзига ҳам, бошқага ҳам ризқ топиб бера олмайди. Аллоҳ таоло бировнинг ризқини кенг, бировнинг ризқини тор қилиб қўяди. Ҳаммаси бандаларни синаш учундир. Ҳаммага ризқ берувчи, боқувчи Аллоҳ таолонинг ягона Ўзидир. Мен бировга ризқ беряпман, таомлантиряпман, боқяпман, деган одам кофир бўлади, очиқ-ойдин залолатга кетади.) ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍~ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 036-048 Улар: Агар ростгўй бўлсангиз, бу ваъда қачон бўлур? дерлар. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Мӓ Йанžурӱна 'Иллӓ Ҫайхатан Ұӓхидатан Та'ҳуҙуһум Ұа Һум Йаҳиҫҫимӱна 036-049 Улар фақат талашиб-тортишиб турганларида ўзларини бирдан оладиган биргина қичқириқдан бошқа нарсани кутаётганлари йўқ. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна Таұҫийатан Ұа Лӓ 'Илá 'Аһлиһим Йарҗи`ӱна 036-050 Улар на васият қилишга қодир бўларлар ва на ўз аҳлларига қайтарлар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌
Ұа Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фа'иҙӓ Һум Мина Ал-'Аҗдӓćи 'Илá Раббиһим Йансилӱна 036-051 Ва сурга пуфланди. Бас, улар бирдан Роббилари томон қабрлардан шошилиб чиқурлар. ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍
Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓ Ман Ба`аćанӓ Мин Марқадинӓ ۜ ۗ Һӓҙӓ Мӓ Ұа`ада Ар-Рахмӓну Ұа Ҫадақа Ал-Мурсалӱна 036-052 Улар: Воҳ, шўримиз қурисин! Бизни ётган жойимиздан ким қўзғотди?! Бу Роҳман ваъда қилган ва юборилган Пайғамбарлар тасдиқлаган нарса-ку?! дерлар. ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌ ۜ ۗ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍
н Кӓнат 'Иллӓ Ҫайхатан Ұӓхидатан Фа'иҙӓ Һум Җамӥн Ладайнӓ Мухđарӱна 036-053 Фақат биргина қичқириқдан бошқа нарса бўлгани йўқ. Бас, улар бирдан тўпланиб, ҳузуримизда ҳозир қилингандирлар. ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Фӓлйаұма Лӓ Туžламу Нафсун Шай'ӓан Ұа Лӓ Туҗзаұна 'Иллӓ Мӓ Кунтум Та`малӱна 036-054 Бугунги кунда бирор жонга ҳеч бир зулм қилинмас. Қилиб ўтган амалларингиздан бошқасига жазо ҳам олмассиз. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
нна 'Аҫхӓба Ал-Җаннати Ал-Йаұма Фӥ Шуғулин Фӓкиһӱна 036-055 Албатта, жаннат эгалари у кунда завқланувчилик ила машғуллар. ( Нима уларга завқ, шодлик, хурсандчилик берса, ҳаммаси у ерда муҳайёдир.) ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Һум Ұа 'Азұӓҗуһум Фӥ Žилӓлин `Алá Ал-'Арӓ'ики Муттаки'ӱна 036-056 Улар ва уларнинг жуфтлари сояларда сўриларда ёнбошлаб ётурлар. ‌‌‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌‍‍
Лаһум Фӥһӓ Фӓкиһатун Ұа Лаһум Мӓ Йадда`ӱна 036-057 Улар учун у ерда мевалар бордир. Улар учун у ерда истаган нарсалар бордир. (Аҳли жаннатлар нимани истасалар, жаннатда ўша нарса бордир. Кўнгиллари исташи билан олдиларида муҳайё бўлади.) ‌ ‌ ‌
Салӓмун Қаұлӓан Мин Раббин Рахӥмин 036-058 Раҳим бўлган Роббдан Салом сўзи бордир. (Шунча нозу неъмат, роҳат-фароғат, шавқу завқнинг устига ўзлари учун ниҳоятда раҳмли бўлган зот Роббилари Аллоҳ таоло томонидан Салом ҳам келади.) ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍
Ұа Амтӓзӱ Ал-Йаұма 'Аййуһӓ Ал-Муҗримӱна 036-059 Эй жиноятчилар! Бугунги кунда сиз ажралингиз! ‌‌‌ ‌‌ ‍‍
'Алам 'А`һад 'Илайкум Йӓ Банӥ 'Ӓдама 'Ан Лӓ Та`будӱ Аш-Шайҭӓна ۖннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥнун 036-060 Мен сизларга: Эй одам болалари, шайтонга ибодат қилманг, албатта, у сизга очиқ-ойдин душмандир. ‌‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ۖ
Ұа 'Ани А`будӱнӥ ۚ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 036-061 Ва Менга ибодат қилинг, мана шу тўғри йўлдир, деб амр қилмаган эдимми?! ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Аđалла Минкум Җибиллӓан Каćӥрӓан ۖ 'Афалам Такӱнӱ Та`қилӱна 036-062 Батаҳқиқ, у сизлардан кўпчилик авлодни адаштирди. Ақл юритувчи бўлмаган эдингизми?! (Шайтон сизлардан кўп авлодларни тўғри йўлдан адаштирди, сиз ақл юритмадингизми? У юр деса, орқасидан кетавердингизми?!) ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ۖ‌ ‍‍‍
Һаҙиһи Җаһаннаму Аллатӥ Кунтум Тӱ`адӱна 036-063 Мана бу сизга ваъда қилинган жаҳаннамдир! ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Аҫлаұһӓ Ал-Йаұма Бимӓ Кунтум Такфурӱна 036-064 Куфр келтириб ўтганингиз туфайли бугунги кунда унга киринг! ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Ал-Йаұма Наҳтиму `Алá 'Афұӓһиһим Ұа Тукаллимунӓ 'Айдӥһим Ұа Таш/һаду 'Арҗулуһум Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 036-065 Бугунги кунда уларнинг оғизларига муҳр урамиз. Нима касб қилганларини Бизга қўллари сўзлар ва оёқлари гувоҳлик берур. (Жиноятчиларнинг оғизлари муҳрлаб қўйилади, бошқа аъзолари шоҳидлик бера бошлайди. Қўли гапиради, оёғи гувоҳлик беради.) ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Ұа Лаұ Нашӓ'у Лаҭамаснӓ `Алá 'А`йуниһим Фӓстабақӱ Аҫ-Ҫирӓҭа Фа'аннá Йубҫирӱна 036-066 Агар хоҳласак, кўзларини теп-текис қилиб қўюрмиз. Бас, улар йўлга шошилурлар. Аммо қандай ҳам кўрсинлар. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Нашӓ'у Ламасаҳнӓһум `Алá Макӓнатиһим Фамӓ Астаҭӓ`ӱ Муđӥйӓан Ұа Лӓ Йарҗи`ӱна 036-067 Агар хоҳласак, уларни жойларида қотириб қўюрмиз. Бас, олдинги юришга ҳам қодир бўлмаслар, ортга ҳам қайта олмаслар. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Ман Ну`аммирһу Нунаккис/һу Фӥ Ал-Ҳалқи ۖ 'Афалӓ Йа`қилӱна 036-068 Кимнинг умрини узоқ қилсак, уни хилқатида ночор қилиб қўюрмиз. Ахир ақл ишлатиб кўрмайдиларми?! (Иймонга келиб, ибодат билан ўтган мўминлар қариганлари сари роҳатлари кўпайиб боради. Ҳаётда қолишни савоб ишлаш учун фурсат деб хурсанд бўладилар. Жаннатга ва Аллоҳнинг розилигига етишиш умидида ўлимни хурсанд бўлиб кутиб оладилар. Кофирлар эса, ақлларини ишлатмаганлари учун бу масалада катта қийинчиликда қоладилар.) ‍‌‍‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ `Алламнӓһу Аш-Ши`ра Ұа Мӓ Йанбағӥ Лаһу~ ۚ 'Ин Һуұа 'Иллӓ Ҙикрун Ұа Қур'ӓнун Мубӥнун 036-069 Биз унга шеърни таълим берганимиз йўқ. Ва бу унинг учун тўғри ҳам келмайди. У зикр ва очиқ-ойдин Қуръондан ўзга нарса эмас. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍~ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌
Лийунҙира Ман Кӓна Хаййӓан Ұа Йахиққа Ал-Қаұлу `Алá Ал-Кӓфирӥна 036-070 Тирик бўлган шахсларни огоҳлантириш ва кофирларга (азоб) сўзини ҳақ қилиши учундир. ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍
'Аұалам Йараұ 'Аннӓ Ҳалақнӓ Лаһум Миммӓ `Амилат 'Айдӥнӓ 'Ан`ӓмӓан Фаһум Лаһӓ Мӓликӱна 036-071 Ахир Биз улар учун Ўз қўлларимизла қилган нарсалардан чорваларни яратиб қўйганимизни кўрмайдиларми?! Бас, улар ўшаларга моликэгадирлар-ку! ‌ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌
Ұа Ҙаллалнӓһӓ Лаһум Фаминһӓ Ракӱбуһум Ұа Минһӓ Йа'кулӱна 036-072 Биз уларга ўша(ҳайвон)ларни бўйинсундириб қўйдик. Бас, улардан маркаблари бор ва улардан ерлар. ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌
Ұа Лаһум Фӥһӓ Манӓфи`у Ұа Машӓрибу ۖ 'Афалӓ Йашкурӱна 036-073 Улар учун ўшаларда манфаатлар ва ичкиликлар бор. Ахир шукр қилмайдиларми?! ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌
Ұа Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Аллӓһи 'Ӓлиһатан Ла`аллаһум Йунҫарӱна 036-074 Улар Аллоҳдан ўзга илоҳлар тутдилар. Гўёки улардан ёрдам берилар эмиш. ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Лӓ Йастаҭӥ`ӱна Наҫраһум Ұа Һум Лаһум Җундун Мухđарӱна 036-075 Уларнинг ёрдамига у(худо)лари қодир бўлмаслар. Улар эса, ўша(худо)лари учун ҳозир қилинган аскардирлар. (Мушрикларнинг худолари уларга ёрдам беришга қодир бўла олмайдилар. Лекин улар ўша худолари учун жон фидо қилишга тайёр турган аскарлардир. Улар учун турли хизматлар адо этадилар. Сохта худоларини ҳимоя қилиш учун ўзларини ўтга-чўққа урадилар. Булар қандай худолар бўлди?! Булар қандай бандалар бўлди? Бундай худолик ва бандалик қайси мантиққа тўғри келади?) ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Фалӓ Йахзунка Қаұлуһум ۘннӓ На`ламу Мӓ Йусиррӱна Ұа Мӓ Йу`линӱна 036-076 Уларнинг гапи сени хафа қилмасин. Албатта, Биз нимани сир тутсалар ва нимани ошкор қилсалар, билурмиз. ‌ ‌ۘ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
'Аұалам Йара Ал-'Инсӓну 'Аннӓ Ҳалақнӓһу Мин Нуҭфатин Фа'иҙӓ Һуұа Ҳаҫӥмун Мубӥнун 036-077 Инсон Биз уни нутфадан яратганимизни билмасми?! Энди эса, у очиқ-ойдин хусуматчи бўлиб турибди?! ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Đараба Ланӓ Маćалӓан Ұа Насийа Ҳалқаһу ۖ Қӓла Ман Йухйӥ Ал-`Иžӓма Ұа Һийа Рамӥмун 036-078 У Бизга мисол келтирди ва ўз яратилишини унутди. Суякларни ким тирилтиради? Ҳолбуки, улар титилиб кетган-ку?! деди. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‍‍ ‌ ‌‍
Қул Йухйӥһӓ Ал-Лаҙӥнша'аһӓ 'Аұұала Марратин ۖ Ұа Һуұа Бикулли Ҳалқин `Алӥмун 036-079 Сен: Уларни илк марта йўқдан бор қилган зот тирилтирур ва у ҳар бир яратилган нарсани яхши билгувчидир, деб айт. ‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‍
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакум Мина Аш-Шаҗари Ал-'Аҳđари Нӓрӓан Фа'иҙӓнтум Минһу Тӱқидӱна 036-080 У зот сизларга яшил дарахтдан олов қилиб бергандир. Энди эса, сиз ундан олов ёқмоқдасиз. (У зот шундай қудратли зотки, баъзи нарсаларни ўзига қарама-қарши томондан ҳам чиқараверади. Мисол учун, ям-яшил дарахтни олайлик. У ҳўл бўлади. Таркибида сув бор. Сув эса, оловни ўчиради. Аммо Аллоҳ таоло оловга терс бўлмиш ҳўл дарахтни бир-бирига ишқаса, ўт чиқарадиган ҳолга келтириб қўйгандир. Оловга ёқилғини ҳам ўша дарахтнинг ўзидан қилиб қўйгандир. Бу улкан бир мўъжизага одамлар эътибор бермайдилар.) ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌
'Аұалайса Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Биқӓдирин `Алáн Йаҳлуқа Миćлаһум ۚ Балá Ұа Һуұа Ал-Ҳаллӓқу Ал-`Алӥму 036-081 Осмонлару ерни яратган зот уларга ўхшашни яратишга қодир эмасми?! Йўқ! У ўта яратгувчи, ўта билгувчи зотдир. ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
ннамӓмруһу~ 'Иҙӓрӓда Шай'ӓан 'Ан Йақӱла Лаһу Кун Файакӱну 036-082 Қачон бирон нарсани ирода қилса, Унинг иши Бўл демоқликдир, холос. Бас, у нарса бўлур. ‍‍‌ ‌~ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌
Фасубхӓна Ал-Лаҙӥ Бийадиһи Малакӱту Кулли Шайн Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 036-083 Бас, барча нарсанинг том эгалиги қўлида бўлган зот покдир. Унгагина қайтарилурсизлар. (Гап шундай экан, демак дунёдаги барча нарсаларнинг тўла эгалиги ва тасарруфи қўлида бўлган Аллоҳ таоло покдир. Барча айб ва нуқсонлардан, жумладан, кофир ва мушриклар, ўлганларни қайта тирилтира олмайди, деб тақаётган нуқсондан ҳам покдир.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah