Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

35) Sūrat Fāţir

Printed format

35)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хамду Лиллӓһ Фӓҭири Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Җӓ`или Ал-Малӓ'икати Русулӓан 'Ӱлӥҗнихатин Маćнá Ұа Ćулӓćа Ұа Рубӓۚ Йазӥду Фӥ Ал-Ҳалқи Мӓ Йашӓۚнна Аллӓһа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 035-001 Ҳамду сано осмонлару ерни йўқдан бор қилган, фаришталарни икки, уч, тўрт қанотли элчилар қилган Аллоҳга бўлсин. У зот махлуқотларда нимани хоҳласа, зиёда қиладир. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир. (Фаришталар Аллоҳ яратган ўзига хос зотлардир. Бу оятда улар икки, уч, тўрт қанотли бўлишлари ҳақида гап кетмоқда.) ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍
Мӓ Йафтахи Аллӓһу Лилннӓси Мин Рахматин Фалӓ Мумсика Лаһӓ ۖ Ұа Мӓ Йумсик Фалӓ Мурсила Лаһу Мин Ба`диһи ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 035-002 Аллоҳ одамларга не раҳматни очса, бас, уни тутиб қолгувчи бўлмас. У зот тутиб қолган нарсани Ундан кейин қўйиб юборгувчи бўлмас. У зот азизу ҳакиймдир. (Аллоҳ берган неъматини биров ман қила олмайди. Шунинг учун хотирни жам қилиш керак. Аллоҳга иймон келтириб, кўрсатган йўлдан юриш лозим.) ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Аҙкурӱ Ни`мата Аллӓһи `Алайкум ۚ Һал Мин Ҳӓлиқин Ғайру Аллӓһи Йарзуқукум Мина Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۚ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Фа'аннá Ту'уфакӱна 035-003 Эй одамлар! Аллоҳнинг сизга берган неъматларини эсланг! Аллоҳдан бошқа сизларга осмон ва ердан ризқ берадиган холиқ борми? Ундан ўзга ибодатга сазовор зот йўқ. Бас, қаён кетмоқдасиз?! ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ۚ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ۖ
Ұа 'Ин Йукаҙҙибӱка Фақад Куҙҙибат Русулун Мин Қаблика ۚ Ұа 'Илá Аллӓһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 035-004 Агар сени ёлғончига чиқарсалар, бас, сендан олдин ҳам Пайғамбарлар ёлғончи қилинганлар. Барча ишлар Аллоҳга қайтарилур. ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Инна Ұа`да Аллӓһи Хаққун ۖ Фалӓ Тағурраннакуму Ал-Хайӓ Ату ۖ Ад-Дунйӓ Ұа Лӓ Йағурраннакум Биллӓһи Ал-Ғарӱру 035-005 Эй одамлар! Албатта, Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир. Бу дунё ҳаёти сизларни ғурурга кетказмасин. Сизларни ўта ғурурга кетказгувчи Аллоҳ ҳақида алдаб қўймасин. (Шайтон одамларни ўта ғурурга кетказади ва алдайди. Яъни, ҳеч нарсага парво қилма, Аллоҳнинг Ўзи кечиргувчи, деб одамларни гуноҳ ишларга чорлайди. Аллоҳ таолонинг авф этиши ва мағфират қилишини суистеъмол этиб, Аллоҳ Ўзи кечирар, деб ҳар хил гуноҳларга қўл уравериш нақадар ёмон шайтоний иш эканини эсдан чиқармаслик зарур.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
нна Аш-Шайҭӓна Лакум `Адӱұун Фа Аттаҳиҙӱһу `Адӱұӓан ۚннамӓ Йад`ӱ Хизбаһу Лийакӱнӱ Мин 'Аҫхӓби Ас-Са`ӥри 035-006 Албатта, шайтон сизга душмандир. Бас, уни душман тутинг. У ўз гуруҳини фақат ўта қизиган дўзахга эга бўлишларига чақиради. (Шайтоннинг инсонга душманлик қилишига ажабланмаса ҳам бўлади. Лекин ажабланарлиси шуки, инсон шайтонни ўзига дўст тутиб юради. Шайтон ўзининг энг катта душмани эканини кўра била туриб, унинг айтганини қилади. Унинг иғвосига учади, ёлғонига алданади.) ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Мағфиратун Ұа 'Аҗрун Кабӥрун 035-007 Куфр келтирганларга шиддатли азоб бордир. Иймон келтириб, солиҳ амалларни қилганларга мағфират ва улкан ажр бордир. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌
'Афаман Зуййина Лаһу Сӱ'у `Амалиһи Фара'ӓһу Хасанӓан ۖ Фа'инна Аллӓһа Йуđиллу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۖ Фалӓ Таҙ/һаб Нафсука `Алайһим Хасарӓтин ۚнна Аллӓһа `Алӥмун Бимӓ Йаҫна`ӱна 035-008 Ахир, қилган ёмон амали ўзига зийнатлаб кўрсатилиб, уни гўзал деб билган одам?! Албатта, Аллоҳ хоҳлаган кимсани залолатга кетказур, хоҳлаган кимсани ҳидоятга солур. Бас, уларга жонинг ҳасрат-ла ачинмасин. Албатта, Аллоҳ нима қилаётганларини яхши билгувчидир. (Шайтоннинг малайига айланган одамга ўзининг ҳар бир ёмон иши зийнатли кўринади. У ўзидан ўзи ажабланиб, қилган иши ўзига зўр кўринган сари ҳаддан ошиб бораверади.) ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍‌ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Аллӓһу Ал-Лаҙӥ 'Арсала Ар-Рийӓха Фатуćӥру Сахӓбӓан Фасуқнӓһу 'Илá Баладин Маййитин Фа'ахйайнӓ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚ Каҙӓлика Ан-Нушӱру 035-009 Аллоҳ шамолларни юборган зотдир. Бас, улар булутни қўзғатур. Биз уни ўлик юрт томон ҳайдаб, у билан ерни ўлиб ётганидан кейин тирилтирамиз. Тирилиш ҳам шунга ўхшашдир. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‌
Ман Кӓна Йурӥду Ал-`Иззата Фалиллӓһи Ал-`Иззату Җамӥ`ӓан ۚ 'Илайһи Йаҫ`аду Ал-Калиму Аҭ-Ҭаййибу Ұа Ал-`Амалу Аҫ-Ҫӓлиху Йарфа`уһу Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Йамкурӱна Ас-Саййи'ӓти Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун ۖ Ұа Макру 'Ӱлӓ'ика Һуұа Йабӱру 035-010 Кимки иззат истаса, бас, барча иззат Аллоҳникидир. Унга хуш каломлар юксалур ва солиҳ амал кўтарур уни. Макр ила ёмонликлар қилганларга шиддатли азоб бордир. Ана ўшаларнинг макри ботил бўлур. (Хуш каломкалимаи шаҳодат, алҳамдулиллоҳ, субҳаналлоҳи, Аллоҳу Акбар ва зикр, дуо, тиловат ҳамда барча яхши гап-сўзлардир. Ана ўша хуш каломгина Аллоҳ таолонинг ҳузурига кўтарилади.) ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Аллӓһу Ҳалақакум Мин Турӓбин Ćумма Мин Нуҭфатин Ćумма Җа`алакум 'Азұӓҗӓан ۚ Ұа Мӓ Тахмилу Мин 'Унćá Ұа Лӓ Таđа`у 'Иллӓ Би`илмиһи ۚ Ұа Мӓ Йу`аммару Мин Му`аммарин Ұа Лӓ Йунқаҫу Мин `Умуриһи~ 'Иллӓ Фӥ Китӓбин ۚнна Ҙӓлика `Алá Аллӓһи Йасӥрун 035-011 Аллоҳ сизларни тупроқдан, сўнгра нутфадан яратиб, кейин жуфт-жуфт қилиб қўйди. Қайси бир урғочи нимага ҳомиладор бўлса, нимани туғса, фақат Унинг илми билан бўлур. Ҳар бир умр кўргувчига умр берилиши ёки унинг умрининг қисқартилиши албатта китобда бордир. Албатта, бу Аллоҳга осондир. (Жон, ҳаёт деб номланган бу нарсанинг асли қандай, моҳияти нима, билиб бўлмайди. Буни фақат Аллоҳ таолонинг Ўзи билади. Ушбу ҳақиқатни инсоф билан тааммул қилган ҳар бир инсон Аллоҳга иймон келтириши керак.) ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌‌ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌
Ұа Мӓ Йастаұӥ Ал-Бахрӓни Һӓҙӓ `Аҙбун Фурӓтун Сӓғун Шарӓбуһу Ұа Һаҙӓ Милхун 'Уҗӓҗун ۖ Ұа Мин Куллин Та'кулӱна Лахмӓан Ҭарӥйӓан Ұа Тастаҳриҗӱна Хилйатан Талбасӱнаһӓ ۖ Ұа Тарá Ал-Фулка Фӥһи Маұӓҳира Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 035-012 Дарё-денгиз иккиси тенг бўла олмас. Буниси тотли, чанқоқ босар, ичиш осондир. Буниси эса шўр, тахирдир. Сиз ҳар биридан тоза гўшт ейсиз ва тақинчоқ чиқариб тақурсиз. Ва Унинг фазлидан талаб қилишингиз учун у(сув)ни ёриб кетаётган кемаларни кўрурсиз. Шоядки, шукр қилсангиз. (Аллоҳнинг қудратини сув оламида ҳам яққол кўрса бўлади. Дарё-денгизларда Аллоҳнинг қудратига далолат қилувчи кўплаб оят-белгилар бўлиши турган гап. Албатта, денгиз ва дарёлар, улардаги тоза гўшт, тақинчоқ ва бошқа неъматлар, улар узра кема билан сузиб тижорат ва бошқа мақсадлар йўлида фойдаланиш инсон учун Аллоҳнинг улуғ неъмати бўлиб, уларга шукр қилиш лозим. Иймонсиз эса, ношукр бўлади.) ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Куллун Йаҗрӥ Ли'җалин Мусамман ۚ Ҙаликуму Аллӓһу Раббукум Лаһу Ал-Мулку Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱниһи Мӓ Йамликӱна Мин Қиҭмӥрин 035-013 У зот кечани кундузга, кундузни кечага киритур, қуёш ва ойни беминнат хизматкор қилиб қўйгандир. Ҳар бири белгиланган муддатгача юрадир. Ана шу АллоҳРоббингиздир. Мулк Уникидир. Ундан ўзга илтижо қилаётганларингиз эса, данак пўстлоғига ҳам молик эмаслар. (Арабларда ҳеч нарсага арзимас ва қадрсиз нарсани хурмо данаги устидаги ўта юпқа пўстлоққа ўхшатиш одати бор. Қуръони Карим ҳам оятларни илк қабул қилиб олаётган шу халқнинг зеҳнига осон ўрнаштириш учун мазкур ўхшатишдан фойдаланиб, мушриклар ўзларича ибодат этиб юрган сохта худолари ўша хақир пўстлоқча нарсага ҳам молик эмасликларини таъкидламоқда. Улар ҳеч нарсага эга эмаслар, уларнинг ҳукми ҳеч жойда ўтмайди, дейилмоқда.) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
н Тад`ӱһум Лӓ Йасма`ӱ Ду`ӓ'акум Ұа Лаұ Сами`ӱ Мӓ Астаҗӓбӱ Лакум ۖ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Йакфурӱна Биширкикум ۚ Ұа Лӓ Йунабби'ука Миćлу Ҳабӥрин 035-014 Агар уларга дуо қилсангиз, дуоингизни эшитмаслар. Гап эшитсалар ҳам, сизга жавоб бера олмаслар. Қиёмат куни эса, сизнинг уларни ширк келтирганингизни инкор этурлар. Ўта хабардор зотдек ҳеч ким сенга хабар бера олмас. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Антуму Ал-Фуқарӓ'у 'Илá Аллӓһи Ұа ۖ Аллӓһу Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 035-015 Эй одамлар! Сизлар Аллоҳга муҳтождирсиз. Аллоҳ эса, Ўзи беҳожат ва мақталган зотдир. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ۖ‍‍
н Йаша' Йуҙ/һибкум Ұа Йа'ти Биҳалқин Җадӥдин 035-016 Агар У зот хоҳласа, сизни кетказиб, янги бир халқни келтирур. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Ҙӓлика `Алá Аллӓһи Би`азӥзин 035-017 Ва бу Аллоҳ учун қийин эмас. ‌ ‌ ‌
Ұа Лӓ Тазиру Ұӓзиратун Ұизраҳрá ۚ Ұа 'Ин Тад`у Муćқалатун 'Илá Химлиһӓ Лӓ Йухмал Минһу Шайн Ұа Лаұ Кӓна Ҙӓ Қурбá ۗннамӓ Тунҙиру Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Бил-Ғайби Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата ۚ Ұа Ман Тазаккá Фа'иннамӓ Йатазаккá Линафсиһи ۚ Ұа 'Илá Аллӓһи Ал-Маҫӥру 035-018 Ўзи юкли жон ўзга жоннинг юкини кўтара олмас. Юки оғир жон ўз юкига (бошқани) чақирса-да, ундан ҳеч бир нарса кўтарилмас. Гарчи (чақирилган) қариндош бўлса ҳам. Сен фақат ғайбдаги Роббиларидан қўрқадиган ва намозни тўкис адо этганларни огоҳлантирурсан. Ким покланса, Ўзи учун покланур. Қайтиш Аллоҳгадир. (Қиёмат кунида гуноҳи кўп жон уни енгиллатиш мақсадида энг яқин қариндошини ёрдамга чақирса ҳам, унинг гуноҳидан бирор нарса кўтарилмайди. Чунки яқин қариндошнинг ўзи юкини кўтара олмай хуноб бўлаётган бўлади. Кофир ҳам, мўмин ҳам фақат Аллоҳга қайтади. Бошқага эмас. Ана ўшанда Аллоҳ таоло ўзи билиб ҳисоб-китоб қилади. Кофир ва осий жазосини, мўмин-мусулмон мукофотини олади.) ‍‍‌ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌‌ ۚ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ۗ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ۚ ‌‍‌‍‌ ‌ ‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍
Ұа Мӓ Йастаұӥ Ал-'А`мá Ұа Ал-Баҫӥру 035-019 Кўр билан кўзи очиқ тенг бўлмас. ‌ ‌‍‍
Ұа Лӓ Аž-Žулумӓту Ұа Лӓ Ан-Нӱр 035-020 Зулумотлар билан нур ҳам. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Ұа Лӓ Аž-Žиллу Ұа Лӓ Ал-Харӱру 035-021 Соя билан жазирама ҳам. ‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа Мӓ Йастаұӥ Ал-'Ахйӓ'у Ұа Лӓ Ал-'Амұӓту ۚнна Аллӓһа Йусми`у Ман Йашӓۖ Ұа Мӓнта Бимусми`ин Ман Фӥ Ал-Қубӱри 035-022 Тириклар билан ўликлар тенг бўлмас. Албатта, Аллоҳ хоҳлаган кимсага эшиттирур. Сен қабрлардаги кимсаларга эшиттиргувчи эмассан. (Иймон ҳаётдир. Куфр ўлимдир. Мўминлар тириклардир, кофирлар ўликлардир. Тириклар билан ўликлар тенг бўлмаганидек, мўминлар билан кофирлар ҳам тенг бўлмайдилар.) ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍
'Ин 'Анта 'Иллӓ Наҙӥрун 035-023 Сен фақат огоҳлантиргувчисан, холос. ‌‌‍ ‌‌
ннӓ 'Арсалнӓка Бил-Хаққи Башӥрӓан Ұа Наҙӥрӓан ۚ Ұа 'Ин Мин 'Умматин 'Иллӓ Ҳалӓ Фӥһӓ Наҙӥрун 035-024 Албатта, Биз сени ҳақ ила хушхабарчи ва огоҳлантиргувчи этиб юбордик. Қайси бир умматки бўлса, унда огоҳлантиргувчи бўлган. (Эй Пайғамбар, албатта, Биз сени ҳақ дин ва ҳақ китоб ила мўминларга хушхабарчи, кофирларга огоҳлантирувчиқўрқитувчи қилиб юбордик. Сенинг Пайғамбар бўлишинг ажабланарли иш эмас, янгилик ҳам эмас.) ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌
Ұа 'Ин Йукаҙҙибӱка Фақад Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти Ұа Биз-Зубури Ұа Бил-Китӓби Ал-Мунӥри 035-025 Агар сени ёлғончи қилсалар, бас, батаҳқиқ, улардан олдин ўтганлар ҳам ёлғончи қилганлар. Ҳолбуки, Пайғамбарлари уларга равшан мўъжизалар, саҳифалар ва нурли китоб келтирган эдилар. (Сени ҳам, ўтган Пайғамбарларни ҳам инкор этишга кофирларнинг ҳақлари йўқ эди. Ўша Пайғамбарлар ўзларининг ҳақ Пайғамбар эканликлари тасдиғи сифатида Аллоҳ томонидан равшан, очиқ-ойдин мўъжизалар кўрсатган эдилар. Баъзилари илоҳий китоб даражасига етмаган саҳифалар, баъзилари нурли китоб келтирган эди.) ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ćумма 'Аҳаҙту Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۖ Факайфа Кӓна Накӥри 035-026 Сўнгра куфр келтирганларни тутдим. Бас, Менинг инкорим қандоқ бўлди?! ‌‍‍‍‍‍ ‌ۖ‍‍‍ ‍‍‍
'Алам Тарáнна Аллӓһа 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗнӓ Биһи Ćамарӓтин Муҳталифӓан 'Алұӓнуһӓ ۚ Ұа Мина Ал-Җибӓли Җудадун Бӥđун Ұа Хумрун Муҳталифун 'Алұӓнуһӓ Ұа Ғарӓбӥбу Сӱдун 035-027 Аллоҳнинг осмондан сув туширганини кўрмадингми? Бас, у ила турли ранглардаги меваларни ва тоғлардан ҳам йўл-йўл, оқ ҳамда қизилнинг турли рангларини ва қоп-қораларини чиқардик. ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Мина Анӓси Ұа Ад-Даұӓбби Ұа Ал-'Ан`ӓм Муҳталифун 'Алұӓнуһу Каҙӓлика ۗннамӓ Йаҳшá Аллӓһа Мин `Ибӓдиһи Ал-`Уламӓۗнна Аллӓһа `Азӥзун Ғафӱрун 035-028 Шунингдек, одамлардан, ҳайвонлардан ва чорвалардан ҳам турли ранглардагиларини чиқардик. Аллоҳдан бандалари ичидан фақат олимларигина қўрқарлар. Албатта, Аллоҳ азиз ва ўта мағфиратли зотдир. (Аллоҳ таолонинг қудратини ҳис этиб, уларнинг яратувчиси борлигини англаб етиб, ақли билан Аллоҳни топган ва ундан қўрққан одамгина олим ҳисобланади. Аммо мазкур махлуқотларнинг тарихи, тузулиши, таркибидаги моддалари, хусусиятлари ва бошқа турли маълумотларини тўлиқ ўрганиб, уларни яратган зот Аллоҳни танимаган ва ундан қўрқмаган одам ўта жоҳил ҳисобланади.) ‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ۗ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ۗ ‍‍‍‍‌ ‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йатлӱна Китӓба Аллӓһи Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Анфақӱ Миммӓ Разақнӓһум Сиррӓан Ұа `Алӓнийатан Йарҗӱна Тиҗӓратан Лан Табӱра 035-029 Албатта, Аллоҳнинг китобини тиловат қиладиганлар, намозни тўкис адо этиб, Биз уларга ризқ қилиб берган нарсалардан махфий ва ошкора инфоқ қилганлар, ҳаргиз касодга учрамайдиган тижоратдан умидвор бўлурлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍
Лийуұаффийаһум 'Уҗӱраһум Ұа Йазӥдаһум Мин Фаđлиһи~ ۚннаһу Ғафӱрун Шакӱрун 035-030 Чунки У зот уларга ажрларини тўлиқ қилиб берур ва Ўз фазлидан зиёда ҳам қилур. Албатта, У ўта мағфиратли ва ўта шукр қилгувчидир. ‌‌‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Мина Ал-Китӓби Һуұа Ал-Хаққу Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи ۗнна Аллӓһа Би`ибӓдиһи Лаҳабӥрун Баҫӥрун 035-031 Биз сенга ваҳий қилган китоб айни ҳақдир, ўзидан олдинги нарсани тасдиқловчи бўлгандир. Албатта, Аллоҳ Ўз бандаларидан ўта хабардор ва уларни ўта кўргувчидир. ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма 'Аұраćнӓ Ал-Китӓба Ал-Лаҙӥна Аҫҭафайнӓ Мин `Ибӓдинӓ ۖ Фаминһум Žӓлимун Линафсиһи Ұа Минһум Муқтаҫидун Ұа Минһум Сӓбиқун Бил-Ҳайрӓти Би'иҙни Аллӓһи ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаđлу Ал-Кабӥру 035-032 Сўнгра бу китобни Ўз бандаларимиздан танлаб олганларимизга мерос қилдик. Бас, улардан ўзига ўзи зулм қилувчилари бор, улардан ўртачалари бор ва улардан Аллоҳнинг изни ила яхшиликларга ўзувчилар ҳам бор. Ана шу айни улуғ фазлдир. (Аллоҳ таоло Ўзининг боқий мўъжизаси бўлмиш ҳақ китобиҚуръони Каримни Муҳаммаднинг (с.а.в.) умматига мерос қилиб берди. Бу иноятда шон-шараф ҳам, жуда улкан масъулият ҳам бор. Улар ўша шон-шарафга номуносиб ва зиммасидаги масъулиятни англаб етмаган осийлардир. Бу тоифадаги одамларнинг ёмонликлари яхшиликларидан кўп бўлган Улар ўзларига ишониб топширилган ҳақ китобга муносиб бўла олмай ўзларига ўзлари зулм қилганлардир. Уламоларимиз ўртачаларфарз ва вожиб амалларни адо этадиган, ҳаромлардан узоқ бўлган, баъзи мустаҳабларни тарк этиб, баъзи макруҳларни қилган кишилардир, дейдилар. Улар барча фарз, вожиб ва суннат амалларни тўлиқ адо этадилар. Барча ҳаром, шубҳали ва макруҳ амаллардан узоқда бўладилар. Бунинг устига номига яхшилик бўлса, ҳаммадан ўзиб етиб борадилар.) ‌‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ۖ ‍‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‌ ‍‍
Җаннӓту `Аднин Йадҳулӱнаһӓ Йухаллаұна Фӥһӓ Мин 'Асӓұира Мин Ҙаһабин Ұа Лу'улу'уӓан ۖ Ұа Либӓсуһум Фӥһӓ Харӥрун 035-033 Улар адн жаннатларига кирурлар. Унда тилло билакузуклар ва инжулар ила безатилажаклар. Унда либослари ипакдир. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ۖ ‌ ‌ ‍
Ұа Қӓлӱ Ал-Хамду Лиллӓһ Ал-Лаҙӥ 'Аҙ/һаба `Аннӓ Ал-Хазана ۖнна Раббанӓ Лағафӱрун Шакӱрун 035-034 Улар: Биздан ғам-қайғуни кетказган Аллоҳга ҳамду сано бўлсин. Албатта, Роббимиз ўта мағфиратли ва ўта шукр қилгувчидир. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Ал-Лаҙӥ 'Ахалланӓ Дӓра Ал-Муқӓмати Мин Фаđлиһи Лӓ Йамассунӓ Фӥһӓ Наҫабун Ұа Лӓ Йамассунӓ Фӥһӓ Луғӱбун 035-035 У зот бизларни Ўз фазли ила бир турар жойга жойлаштирдики, у ерда бизга чарчоқ ҳам етмас, ҳорғинлик ҳам етмас, дерлар. ‌‌ ‌‍‍‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаһум Нӓру Җаһаннама Лӓ Йуқđá `Алайһим Файамӱтӱ Ұа Лӓ Йуҳаффафу `Анһум Мин `Аҙӓбиһӓ ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Кулла Кафӱрин 035-036 Куфр келтирганларга жаҳаннам оташи бордир. Уларга на ўлишлари учун ҳукм қилинмас ва на улардан у (жаҳаннам)нинг азобидан енгиллатилмас. Ҳар бир кофирни шундоқ жазолармиз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌
Ұа Һум Йаҫҭариҳӱна Фӥһӓ Раббанӓҳриҗнӓ На`мал Ҫӓлихӓан Ғайра Ал-Лаҙӥ Куннӓ На`малу ۚ 'Аұалам Ну`аммиркум Мӓ Йатаҙаккару Фӥһи Ман Таҙаккара Ұа Җӓ'акуму Ан-Наҙӥру ۖ Фаҙӱқӱ Фамӓ Лилžžӓлимӥна Мин Наҫӥр 035-037 Улар у ерда: Эй Роббимиз! Бизларни чиқар! Қилиб юрган амалларимиздан бошқа, солиҳ амаллар қилурмиз! деб доду фарёд солурлар. Сизларга эслайдиган одам эслагудек умр бермаган эдикми?! Сизларга огоҳлантиргувчи келмаган эдими?! Бас, энди, тотийверинглар! Золимларга ҳеч бир ёрдамчи йўқдир (дейилур). (Жаҳаннамда шиддатли азобларга дучор бўлган кофирлар чидай олмай Роббул оламийнга ёлборишга ўтадилар.) ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
нна Аллӓһа `Ӓлиму Ғайби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 035-038 Албатта, Аллоҳ осмонлару ернинг ғайбини билгувчидир. Албатта, У диллардаги сирларни ҳам ўта билгувчидир. (Шунинг учун ҳам кофирларни юқорида айтилганидек жазолашни лозим кўргандир.) ‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`алакум Ҳалӓ'ифа Фӥ Ал-'Арđи ۚ Фаман Кафара Фа`алайһи Куфруһу ۖ Ұа Лӓ Йазӥду Ал-Кӓфирӥна Куфруһумнда Раббиһим 'Иллӓ Мақтӓан ۖ Ұа Лӓ Йазӥду Ал-Кӓфирӥна Куфруһум 'Иллӓ Ҳасӓрӓан 035-039 У зот сизларни ер юзида халифалар қилиб қўйгандир. Ким куфр келтирса, унинг кофирлиги ўзига зарар. Кофирлар учун куфрлари Роббилари ҳузурида ғазабдан бошқани зиёда қилмас. Кофирлар учун куфрлари зиёндан бошқани зиёда қилмас. (Дунё пайдо бўлганидан буён ҳозирга қадар ҳеч кимга куфр фойда бермаган, аксинча, доимо зарар келтирган ва келтирмоқда.) ‌‍ ۚ ‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌
Қул 'Ара'айтум Шуракӓ'акуму Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи 'Арӱнӥ Мӓҙӓ Ҳалақӱ Мина Ал-'Арđи 'Ам Лаһум Ширкун Фӥ Ас-Самӓұӓти 'Ам 'Ӓтайнӓһум Китӓбӓан Фаһум `Алá Баййинатин Минһу ۚ Бал 'Ин Йа`иду Аž-Žӓлимӱна Ба`đуһум Ба`đӓан 'Иллӓ Ғурӱрӓан 035-040 Сен: Менга Аллоҳдан бошқа илтижо қилаётган шерикларингизнинг хабарини беринг-чи?! Менга кўрсатинглар-чи улар ерда нимани яратдилар?! Ёки уларнинг осмонлар (ишида) шерикликлари борми?! Ёки Биз уларга китоб берганмизу, улар ундан бирон ҳужжатга эга бўлганларми?! Йўқ!!! Золимлар бир-бирларига алдовдан бошқани ваъда қилмаслар, деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌‌
нна Аллӓһа Йумсику Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа 'Ан Тазӱлӓ ۚ Ұа Ла'ин Зӓлатӓ 'Ин 'Амсакаһумӓ Мин 'Ахадин Мин Ба`диһи~ ۚннаһу Кӓна Халӥмӓан Ғафӱрӓан 035-041 Албатта, Аллоҳ осмонлару ерни қулаб тушишларидан ушлаб турур. Агар улар қулайдиган бўлсалар, Ундан ўзга ҳеч ким уларни ушлаб тура олмас. Албатта, У ўта ҳалим ва ўта мағфиратли бўлган зотдир. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ۚ‍‍‍‌‌
Ұа 'Ақсамӱ Биллӓһи Җаһда 'Аймӓниһим Ла'ин Җӓ'аһум Наҙӥрун Лайакӱнунна 'Аһдá Мин 'Ихдá Ал-'Умами ۖ Фаламмӓ Җӓ'аһум Наҙӥрун Мӓ Зӓдаһум 'Иллӓ Нуфӱрӓан 035-042 Улар жон-жаҳдлари билан, агар ўзларига огоҳлантирувчи келса, ҳар қандай умматдан кўра ҳидоятли бўлишлари ҳақида Аллоҳ номи ила қасам ичар эдилар. Қачонки огоҳлантирувчи келганида, уларда нафратдан бошқани зиёда қилмади. (Араб мушриклари ўз юртларида, хусусан, Мадинада яҳудийлар билан ёнма-ён яшар эдилар. Уларнинг тарихлари ва қиссаларини эшитган эдилар. Шунингдек, насоролар аҳволидан ҳам бир оз бўлса-да, хабардор эдилар. Бу икки қавмнинг ўзларига огоҳлантирувчи-Пайғамбарлар келганидан кейин ҳам йўлдан озиб кетганлари арабларни ажаблантирар эди. Улар ўзларича, агар бизга огоҳлантирувчи-Пайғамбар келса, анавиларга ўхшаб юрмаймиз, ўша Пайғамбар келтирган таълимотларга амал этиб, энг ҳидоятли уммат бўламиз, деб қасам ичар эдилар. Оятда араб мушрикларининг ўша қасамлари эслатилиб, сўнгра нималар бўлгани фош этилмоқда.) ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌
Астикбӓрӓан Фӥ Ал-'Арđи Ұа Макра Ас-Саййи'и ۚ Ұа Лӓ Йахӥқу Ал-Макру Ас-Саййи'у 'Иллӓ Би'аһлиһи ۚ Фаһал Йанžурӱна 'Иллӓ Сунната Ал-'Аұұалӥна ۚ Фалан Таҗида Лисуннати Аллӓһи Табдӥлӓан ۖ Ұа Лан Таҗида Лисуннати Аллӓһи Тахұӥлӓан 035-043 Ер юзида мутакаббирлик ва ёмон макр учун (қилдилар). Ёмон макр эса, фақат ўз эгасига қайтадир. Улар фақат илгаригиларнинг суннатига интизор бўлмоқдалар, холос. Аллоҳнинг суннатига ҳаргиз бадал топа олмассан. Аллоҳнинг суннатига ҳаргиз ўзгартириш топа олмассан. (Ўзларидан аввал ўтганларга қандай муомала қилиш одатга айланган бўлса, буларга ҳам шу қонун жорий қилинди. Улар худди ана шу нарсани кутмоқдалар, холос. Ўшаларга ўхшаб Аллоҳнинг ғазабига учраб ҳалокатга йўлиқишни кутмоқдалар, холос. Чунки илгари ўтганлардан қолган суннатқонун шудир.) ‌‌‌‌‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍
'Аұалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Ұа Кӓнӱ 'Ашадда Минһум Қӱұатан ۚ Ұа Мӓ Кӓна Аллӓһу Лийу`җизаһу Мин Шайн Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Лӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚннаһу Кӓна `Алӥмӓан Қадӥрӓан 035-044 Улар ер юзида сайр қилиб юриб ўзларидан олдин ўтганларнинг оқибати қандоқ бўлганига назар солмайдиларми?! Ҳолбуки ўшалар булардан кўра қувватлари кўп бўлган эдилар. На осмонларда ва на ерда бирор нарса Аллоҳни ожиз қолдира олмас. Албатта, У зот ўта илмли ва ўта қодирдир. ‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍
Ұа Лаұ Йу'уӓҳиҙу Аллӓһу Анӓса Бимӓ Касабӱ Мӓ Тарака `Алá Žаһриһӓ Мин Дӓббатин Ұа Лакин Йу'уаҳҳируһум 'Илá 'Аҗалин Мусамман ۖ Фа'иҙӓ Җӓ'а 'Аҗалуһум Фа'инна Аллӓһа Кӓна Би`ибӓдиһи Баҫӥрӓан 035-045 Агар Аллоҳ одамларни қилганларига яраша оладиган бўлса, ер устида қимир этган жониворни қўймас эди. Лекин уларни белгиланган муддатгача қўйиб қўюр. Ўша ажаллари келганда эса... Бас, албатта, Аллоҳ бандаларини кўриб тургувчи зотдир. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah