Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

32) Sūrat As-Sajdah

Printed format

32)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм 032-001 Алиф. Лам. Мийм. --
Танзӥлу Ал-Китӓби Лӓ Райба Фӥһи Мин Рабби Ал-`Ӓламӥна 032-002 Бу китобнинг нозил қилиниши, ҳеч шак-шубҳасиз, оламларнинг Робби томонидандир. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍
м Йақӱлӱна Афтарӓһу ۚ Бал Һуұа Ал-Хаққу Мин Раббика Литунҙира Қаұмӓан Мӓ 'Атӓһум Мин Наҙӥрин Мин Қаблика Ла`аллаһум Йаһтадӱна 032-003 Ёки, унинг ўзи тўқиб олган, дейдиларми?! Йўқ! У сендан олдин ўзларига ҳеч огоҳлантиргувчи келмаган қавмни огоҳлантиришинг учун Роббингдан (келган) ҳақдир. Шояд улар ҳидоят топсалар. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۖ Мӓ Лакум Мин Дӱниһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Шафӥ`ин ۚ 'Афалӓ Татаҙаккарӱна 032-004 Аллоҳ осмонлару ерни ва улар орасидаги нарсаларни олти кунда яратиб, сўнгра аршни эгаллган зотдир. Сиз учун ундан ўзга дўст ҳам, шафоатчи ҳам йўқдир. Ахир, эсламайсизларми?! (Осмонлару ернинг олти кунда яратилишининг ҳикмати ва сирлари ёлғиз Аллоҳнинг Ўзигагина маълум. Уламоларимиз бу тўғрида турли фикрларни айтган бўлсалар ҳам, кўплари Аллоҳга ҳавола этишни маъқул биладилар.) ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌
Йудаббиру Ал-'Амра Мина Ас-Самӓ'и 'Илá Ал-'Арđи Ćумма Йа`руҗу 'Илайһи Фӥ Йаұмин Кӓна Миқдӓруһу~ 'Алфа Санатин Миммӓ Та`уддӱна 032-005 У зот осмондан ергача барча ишнинг тадбирини қилур. Сўнгра ўша (иш) миқдорини сиз санаётган ҳисобда минг йилга тенг бўлган кунда Унга чиқар. (Яъни, Аллоҳ таоло дунёдаги ҳамма ишларнинг тадбирини қилиб қўйган. Аммо бу ишлар қолиб кетавермайди. Унутилиб ҳам, натижасиз ҳам қолмайди. Балки қиёмат куни яна Аллоҳнинг ҳузурига чиқади. Қиёмат куни ўзининг даҳшати ила, бу дунёда одамлар санаб юрган минг кунга тенг бўлади. Ана ўша кунни ўйлаб иш кўриш керак.) ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌~‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Ҙӓлика `Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 032-006 Ана шу Зот ғойибнию ҳозирни билгувчи, азизу раҳиймдир. ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ 'Ахсана Кулла Шай'ин Ҳалақаһу ۖ Ұа Бада'а Ҳалқа Ал-'Инсӓни Мин Ҭӥнин 032-007 У Ўзи яратган ҳар бир нарсани гўзал этган ва инсонни яратишни лойдан бошлаган зотдир. ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌
Ćумма Җа`ала Наслаһу Мин Сулӓлатин Мин Мӓн Маһӥнин 032-008 Сўнгра унинг наслини ҳақир бир сувдан ажраб чиқадиган қилди. ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Ćумма Саұұӓһу Ұа Нафаҳа Фӥһи Мин Рӱхиһи ۖ Ұа Җа`ала Лакуму Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ал-'Аф'идата ۚ Қалӥлӓан Мӓ Ташкурӱна 032-009 Сўнгра уни ростлади ва унинг ичига Ўз руҳидан пуфлади. У сизларга қулоқ, кўзлар ва диллар пайдо қилди. Камдан-кам шукр қилурсизлар. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ۖ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌
Ұа Қӓлӱ 'А'иҙӓ Đалалнӓ Фӥ Ал-'Арđи 'А'иннӓ Лафӥ Ҳалқин Җадӥдин ۚ Бал Һум БилиқӓРаббиһим Кӓфирӱна 032-010 Улар: Биз ер остида йўқ бўлиб кетгач ҳам, яна янгитдан яратиламизми?! дерлар. Йўқ! Улар Роббиларига рўбарў бўлишни инкор қилгувчилардир. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍‌‌ ‌‍
Қул Йатаұаффӓкум Малаку Ал-Маұти Ал-Лаҙӥ Ұуккила Бикум Ćумма 'Илá Раббикум Турҗа`ӱна 032-011 Сен: Сизларга вакил қилинган ўлим фариштаси жонингизни оладир. Сўнгра Роббингизга қайтарилурсиз, деб айт. (Бу дунёда одам боласи ҳеч қачон ўлишни хоҳламайди. Аммо ажали етса, у қанчалик яшашни хоҳласа-да, вакил қилинган ўлим фариштаси келиб жонини олади.) ‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Ұа Лаұ Тарá 'Иҙи Ал-Муҗримӱна Нӓкисӱ Ру'ӱсиһимнда Раббиһим Раббанӓбҫарнӓ Ұа Сами`нӓ Фӓрҗи`нӓ На`мал Ҫӓлихӓан 'Иннӓ Мӱқинӱна 032-012 Гуноҳкорларнинг Роббилари ҳузурида бошларини эгиб туриб: Эй Роббимиз, кўрдик, эшитдик. Бас, бизни ортга қайтар, яхши амал қиламиз. Албатта, биз ишониб етдик, дейишларини кўрсанг эди. ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌
Ұа Лаұ Ши'нӓ Ла'ӓтайнӓ Кулла Нафсин Һудӓһӓ Ұа Лакин Хаққа Ал-Қаұлу Миннӥ Ла'амла'анна Җаһаннама Мина Ал-Җиннати Ұа Анӓси 'Аҗма`ӥна 032-013 Агар хоҳлаганимизда, ҳар бир жонга ўз ҳидоятини берар эдик. Лекин мендан: Албатта, жаҳаннамни жинлар ва одамларни жамлаб тўлдираман, деган сўз ҳақ бўлди. (Ҳа, бу иш Аллоҳ таоло учун осон эди. Аллоҳ инсонни айрича табиат билан яратди. Унга ақл берди. Ирода берди. Истак берди. Шаҳват берди. Пайғамбар юбориб, китоб нозил қилди. Ҳидоят ва залолат йўлини кўрсатди. Бу дунёдаги вазифасини тушунтирди. Одамлар ва жинлар ичидан кофирликни, осийликни танлаганларини қўшиб жаҳаннамга ташлаб, улар билан уни албатта тўлдираман, деган сўзим бор эди, шу ҳақ бўлди.) ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фаҙӱқӱ Бимӓ Насӥтум Лиқӓ'а Йаұмикум Һӓҙӓннӓ Насӥнӓкум ۖ Ұа Ҙӱқӱ `Аҙӓба Ал-Ҳулди Бимӓ Кунтум Та`малӱна 032-014 Бас, тотиб кўринглар, ушбу кунингизда учрашувни унутганингиз туфайли Биз ҳам сизни унутдик. Қилиб ўтган амалларингиз туфайли мангу азобни тотинг! дейилур. ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ۖ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
ннамӓ Йу'умину Би'ӓйӓтинӓ Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Ҙуккирӱ Биһӓ Ҳаррӱ Суҗҗадӓан Ұа Саббахӱ Бихамди Раббиһим Ұа Һум Лӓ Йастакбирӱна 032-015 Албатта, Бизнинг оятларимизга уларла эслатма берилганда саждага йиқиладиган, Роббиларига ҳамд ила тасбиҳ айтадиган ва мутакаббирлик қилмайдиганларгина иймон келтирарлар. (Яъни, Аллоҳнинг оятлари тиловат қилинган чоғда таъсирланиб, қалблари эриб, ихлослари ортиб, Аллоҳни улуғлаб саждага йиқиладиган одамларгина оятларга иймон келтирар эканлар.) ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌
Татаҗӓфá Җунӱбуһум `Ани Ал-Маđӓҗи`и Йад`ӱна Раббаһум Ҳаұфӓан Ұа Ҭама`ӓан Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 032-016 Уларнинг ёнбошлари ётар жойдан йироқ бўлур. Улар Роббиларига қўрқув ва умидворлик ила дуо қилурлар ва ўзларига ризқ қилиб берган нарсаларимиздан инфоқ қилурлар. ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Фалӓ Та`ламу Нафсун Мӓҳфийа Лаһум Мин Қуррати 'А`йунин Җазӓн Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 032-017 Бас, ҳеч бир жон ўзлари учун қилиб ўтган амаллари мукофотига беркитиб қўйилган кўз қувончларини билмас. (Яъни, ҳеч бир одам яхши амаллари эвазига жаннатда беркитиб қўйилган, кўзни қувонтирадиган мукофотлар борлигини идрок қила билмас. Улар риё бўлмасин деб амалларни кечасида, махфий равишда қилгани учун Аллоҳ таоло ҳам уларга берадиган мукофотини махфий қилиб, беркитиб қўйган.) ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌
'Афаман Кӓна Му'уминӓан Каман Кӓна Фӓсиқӓан ۚ Лӓ Йастаұӱна 032-018 Ахир, мўмин бўлган одам фосиқ бўлган одамдек бўладими?! Тенг бўлмаслар. ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‌
ммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Фалаһум Җаннӓту Ал-Ма'ұá Нузулӓан Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 032-019 Ҳа, иймон келтириб, яхши амалларни қилганларга, бас, уларга қилиб ўтган амаллари учун жаннатул маъво манзилдир. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Фасақӱ Фама'ұӓһуму Анӓру ۖ Кулламӓрӓдӱн Йаҳруҗӱ Минһӓ 'У`ӥдӱ Фӥһӓ Ұа Қӥла Лаһум Ҙӱқӱ `Аҙӓба Анӓри Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Тукаҙҙибӱна 032-020 Аммо фосиқлик қилганлар эса, бас, уларнинг жойлари дўзахдир. Ҳар қачон ундан чиқмоқни ирода қилсалар, унга қайтарилурлар ва уларга: Ўзингиз ёлғонга чиқарган дўзахнинг азобини тотинг, дейилур. (Фосиқлар дўзах азобидан қийналиб, ундан қочиб чиқишга ҳаракат қиладилар. Аммо улар дўзахдан энди чиқай деб қолганларида, яна унга қайтариладилар. Шундай қилиб, у ерда доимий ва абадий азобланадилар.) ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Ұа Лануҙӥқаннаһум Мина Ал-`Аҙӓби Ал-'Аднá Дӱна Ал-`Аҙӓби Ал-'Акбари Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 032-021 Албатта, Биз уларга буюк азобдан олдин яқин азобни тоттирамиз. Шоядки қайтсалар. (Яъни, ўша фосиқларга охиратнинг буюк азобидан олдин бу дунёдаги яқин азобни тоттирамиз. Шоядки улар бундан сабоқ олиб, куфр ва фисқу фужурдан, ёмонликлардан қайтсалар.) ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Ман 'Аžламу Мимман Ҙуккира Би'ӓйӓти Раббиһи Ćумма 'А`раđа `Анһӓ ۚннӓ Мина Ал-Муҗримӥна Мунтақимӱна 032-022 Роббининг оятлари ила эслатилган, сўнгра улардан юз ўгирган одамдан ҳам золимроқ одам борми?! Албатта, Биз жиноятчилардан интиқом олгувчилармиз. ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Фалӓ Такун Фӥ Мирйатин Мин Лиқӓ'иһи ۖ Ұа Җа`алнӓһу Һудан Либанӥ 'Исрӓ'ӥла 032-023 Батаҳқиқ, Биз Мусога китобни бердик. Бас, сен унинг рўбарў бўлишидан шубҳада бўлма. Ва Биз уни Бани Исроилга ҳидоят қилиб бердик. (Ушбу жумла маъноси ҳақида тафсирчи уламоларимиз турли фикрларни айтганлар. Бирлари, бу жумлада Муҳаммаднинг (с.а.в.) Исро ва Меърож кечасида Мусо алайҳиссаломга рўбарў бўлишлари айтилган, деб тушунадилар. Иккинчилари, Мусо алайҳиссаломнинг Тавротга рўбарў бўлишларидир, деб айтадилар. Учинчилари эса, Мусога китоб берганимиздек, сени ҳам бир илоҳий китобга рўбарў қиламиз, деган маънода тафсир этадилар.) ‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍
Ұа Җа`алнӓ Минһум 'А'имматан Йаһдӱна Би'амринӓ Ламмӓ Ҫабарӱ ۖ Ұа Кӓнӱ Би'ӓйӓтинӓ Йӱқинӱна 032-024 Ва сабр қилган пайтларида улардан Бизнинг амримиз ила ҳидоятга бошлайдиган пешволар чиқардик. Улар Бизнинг оятларимизга аниқ ишонардилар. ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ۖ‌ ‌
нна Раббака Һуұа Йафҫилу Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 032-025 Албатта, Роббинг Ўзи қиёмат куни улар орасида ихтилоф қилган нарсалари тўғрисида ажрим қилур. ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Аұалам Йаһди Лаһум Кам 'Аһлакнӓ Мин Қаблиһим Мина Ал-Қурӱни Йамшӱна Фӥ Масӓкиниһим ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин ۖ 'Афалӓ Йасма`ӱна 032-026 Ўзларидан олдин ўтган, масканларида юриб турганлари қанчадан-қанча аср(одам)ларини ҳалок қилганимиз уларни ҳидоятга бошламадими?! Албатта, бунда оят-белгилар бордир. Эшитмайдиларми?! ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌
'Аұалам Йараұ 'Аннӓ Насӱқу Ал-Мӓ'а 'Илá Ал-'Арđи Ал-Җурузи Фануҳриҗу Биһи Зар`ӓан Та'кулу Минһу 'Ан`ӓмуһум Ұа 'Анфусуһум ۖ 'Афалӓ Йубҫирӱна 032-027 Бизнинг сувни қуруқ ерга ҳайдаб у билан чорвалари ва ўзлари ейдиган зироатни чиқаришимизни билмайдиларми?! Ахир, кўрмайдиларми?! ‌ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Фатху 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 032-028 Улар: Агар ростгўй бўлсаларингиз, бу фатҳ қачон бўлур?! дерлар. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Қул Йаұма Ал-Фатхи Лӓ Йанфа`у Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ӥмӓнуһум Ұа Лӓ Һум Йунžарӱна 032-029 Сен: Фатҳ куни куфр келтирганларга иймонлари манфаат бермас ва уларга муҳлат ҳам берилмас, деб айт. ‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Фа'а`риđ `Анһум Ұа Антаžирннаһум Мунтаžирӱна 032-030 Бас, улардан юз ўгир ва мунтазир бўл. Албатта, улар ҳам мунтазирдирлар. (Кўриб ўтганимиздек, Сажда сурасида ҳар бир инсон доимо эсда тутиши ва ҳаётда тез-тез эслаб туриши лозим бўлган маънолар ўзига хос услуб билан келтирилгандир. Шунинг учун ҳам Пайғамбаримиз (с.а.в.) бу сураи каримани намозда ва ҳар куни ётишларидан олдин ўқир эдилар. Имоми Бухорий ривоят қилган ҳадисда Ҳазрати Абу Ҳурайра (р.а.): Расулуллоҳ (с.а.в.) жума куни бомдод намозида Сажда сураси билан Ҳал ата алал-инсани сурасини ўқир эдилар, деганлар.) ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah