Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

33) Sūrat Al-'Aĥzāb

Printed format

33)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Аттақи Аллӓһа Ұа Лӓ Туҭи`и Ал-Кӓфирӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӥна ۗнна Аллӓһа Кӓна `Алӥмӓан Хакӥмӓан 033-001 Эй Набий! Аллоҳга тақво қил ва кофиру мунофиқларга итоат этма! Албатта, Аллоҳ ўта олим ва ўта ҳикматли зотдир. ‌ ‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍
Ұа Аттаби` Мӓ Йӱхá 'Илайка Мин Раббика ۚнна Аллӓһа Кӓна Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрӓан 033-002 Ва ўзингга Роббингдан ваҳий қилинаётган нарсага эргаш. Албатта, Аллоҳ нима амал қилаётганингиздан хабардордир. ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Ұа Таұаккал `Алá Аллӓһи ۚ Ұа Кафá Биллӓһи Ұа Кӥлӓан 033-003 Ва фақат Аллоҳга таваккал қил. Вакилликка Аллоҳ кофийдир. ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Мӓ Җа`ала Аллӓһу Лираҗулин Мин Қалбайни Фӥ Җаұфиһи ۚ Ұа Мӓ Җа`ала 'Азұӓҗакуму Ал-Лӓ'ӥ Туžӓһирӱна Минһунна 'Уммаһӓтикум ۚ Ұа Мӓ Җа`ала 'Ад`ийӓ'акумбнӓ'акум ۚ Ҙӓликум Қаұлукум Би'афұӓһикум Ұа ۖ Аллӓһу Йақӱлу Ал-Хаққа Ұа Һуұа Йаһдӥ Ас-Сабӥла 033-004 Аллоҳ бирон кишининг ичида иккита қалб қилган эмасдир. Ўзларингиз зиҳор қилаётган хотинларингизни сиз учун она ҳам қилган эмас ва асранди болаларингизни сизга фарзанд ҳам қилган эмас. Буларингиз оғзингиз билан айтган гапларингиздир. Аллоҳ эса ҳақни айтур ва У тўғри йўлга ҳидоят қилур. (Бу оятда жоҳилият тузумининг учта ҳукми ҳақида сўз кетмоқда. Булар: ақлли ва зийрак кишиларнинг қалби иккита бўлади, деган тасаввур; ким хотинидан зиҳор қилса, хотини онаси бўлиб қолади, деган ақида; ким бирор болани асраб олса, ўз сулбидан бўлган боланинг ўрнида ўтади, деган ҳукм. Бу уч ҳукмга кофир ва мунофиқлар тўла ишонишар ва амал қилишар эди. Шу билан бирга, мўмин-мусулмонларнинг ҳам бу ҳукмларига итоат этишларини талаб қилишарди. Мана шу оят мусулмонлар олдига Аллоҳга тақво қилиш, у юбораётган ваҳийга эргашиш, фақат Яратганнинг ўзига суяниш ва кофиру мунофиқларга эргашмаслик вазифасини амалий равишда қўйди.) ‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ۖ‍‍ ‌‌
Ад`ӱһум Ли'абӓ'иһим Һуұа 'Ақсаҭу `Инда Аллӓһи ۚ Фа'ин Лам Та`ламӱ 'Ӓбӓ'аһум Фа'иҳұӓнукум Фӥ Ад-Дӥни Ұа Маұӓлӥкум ۚ Ұа Лайса `Алайкум Җунӓхун Фӥмӓҳҭа'тум Биһи Ұа Лакин Мӓ Та`аммадат Қулӱбукум ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-005 Уларни ўз оталари номи билан чақиринглар. Ана шу Аллоҳнинг наздида тўғридир. Агар оталарини билмасангиз, улар сизнинг дин қардошларингиз ва дўстларингиздир. Билмасдан қилган хато нарсангиз учун сизга гуноҳ йўқ. Аммо дилдан қасд қилган бўлсангиз, Аллоҳ ўта мағфиратли ва ўта раҳмли зотдир. ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Ан-Набӥйу 'Аұлá Бил-Му'уминӥна Мин 'Анфусиһим ۖ Ұа 'Азұӓҗуһу~ммаһӓтуһум ۗ Ұа 'Ӱлӱ Ал-'Архӓми Ба`đуһум 'Аұлá Биба`đин Фӥ Китӓби Аллӓһи Мина Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Муһӓҗирӥна 'Иллӓн Таф`алӱ 'Илá 'Аұлийӓ'икум Ма`рӱфӓан ۚ Кӓна Ҙӓлика Фӥ Ал-Китӓби Масҭӱрӓан 033-006 Набий мўминлар учун ўзларидан кўра ҳақлидир. Унинг аёллари эса, уларнинг оналаридир. Аллоҳнинг Китобида қариндошлар бир-бирларига бошқа мўминлардан ва муҳожирлардан ҳақлидирлар. Фақат дўстларингизга яхшилик қилмоғингиз мустаснодир. Бу Китобда сатрлар ила битилмиш. (Пайғамбарнинг мўминлар учун тутган ўрни шунчалик улуғки, у асраб олган отадан ҳам, сулбий отадан ҳам, ҳатто ҳар бир мўминнинг ўз нафсидан ҳам юқори даражададир. Унинг бу даражаси доимий ва боқийдир. Пайғамбар (с.а.в.) ҳар бир нарсада мўминлар учун ҳатто ўзларидан ҳам устун мақомдадир.) ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ ‌‌‌‌‌~ۗ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙнӓ Мина Ан-Набӥйӥна Мӥćӓқаһум Ұа Минка Ұа Мин Нӱхин Ұа 'Ибрӓһӥма Ұа Мӱсá Ұа `Ӥсá Абни Марйама ۖ Ұа 'Аҳаҙнӓ Минһум Мӥćӓқӓан Ғалӥžӓан 033-007 Набийлардан аҳду паймонларини олганимизни эсла! Сендан, Нуҳдан, Иброҳимдан, Мусодан ва Ийсо ибн Марямдан ҳам. Биз улардан салмоқли аҳду паймон олдик. ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Лийас'ала Аҫ-Ҫӓдиқӥна `Ан Ҫидқиһим ۚ Ұа 'А`адда Лилкӓфирӥна `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 033-008 (Буни Аллоҳ) содиқлардан садоқатлари ҳақида сўраш учун қилди. Ва кофирларга аламли азобни тайёрлаб қўйди. (Ушбу ояти каримадаги содиқлар кимлар эканлиги ҳақида тафсирчи уламоларимиз икки хил фикр айтганлар. Бир гуруҳи, содиқлар Пайғамбарлардир, деган. Иккинчи бир гуруҳи эса, содиқлар Пайғамбарларга содиқ бўлган мўминлардир, деб айтган. Аслида, бу икки маъно бир-бирини тўлдириб келади.) ‍‍‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аҙкурӱ Ни`мата Аллӓһи `Алайкум 'Иҙ Җӓ'аткум Җунӱдун Фа'арсалнӓ `Алайһим Рӥхӓан Ұа Җунӱдӓан Лам Тараұһӓ ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрӓан 033-009 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳнинг сизга берган неъматини эсланг. Ўшанда устингизга лашкарлар келган эди. Бас, Биз уларнинг устига шамолни ва сиз кўрмаган лашкарларни юбордик. Аллоҳ нима қилаётганингизни яхши кўриб тургувчи эди. (Ўша пайтда устингизга аҳзобҚурайш ўзининг одамлари ва малайлари билан ҳамда Ғатафоннинг турли қабилалари бирлашиб, бостириб келишган эди. Улар сизларни бутунлай йўқ қилиб юбориш мақсадида эдилар.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Иҙ Җӓ'ӱкум Мин Фаұқикум Ұа Мин 'Асфала Минкум Ұа 'Иҙ Зӓғати Ал-'Абҫӓру Ұа Балағати Ал-Қулӱбу Ал-Ханӓҗира Ұа Таžуннӱна Биллӓһи Аž-Žунӱна 033-010 Ўшанда улар сизнинг уст ва қуйи томонингиздан келган эдилар. Ўшанда кўзлар тиниб, жонлар ҳалқумга келган эди ва Аллоҳ ҳақида турли гумонлар қилардингиз. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Һунӓлика Абтулийа Ал-Му'уминӱна Ұа Зулзилӱ Зилзӓлӓан Шадӥдӓан 033-011 Ана шунда мўминлар синовга дучор бўлдилар ва шиддатли ларзага тушдилар. (Дарҳақиқат, мусулмонлар қуршов ичида қолдилар. Улар шаҳар атрофида ҳандақ қазиб, ҳимояланишди.Бунинг устига, яҳудий қабиласи Бани Қурайза хиёнат қилиб, аҳдни бузди, душманга қўшилиб кетди.) ‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌
Ұа 'Иҙ Йақӱлу Ал-Мунӓфиқӱна Ұа Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Мӓ Ұа`аданӓ Ал-Лаһу Ұа Расӱлуһу~ 'Иллӓ Ғурӱрӓан 033-012 Ўшанда мунофиқлар ва қалбларида касаллик борлар: Аллоҳ ва Унинг Расули бизга ёлғондан бошқани ваъда қилмаган экан, дердилар. (Улар, Расулуллоҳдан (с.а.в.) изн сўрамай, сафарбарликдан кетиб қолганлари ҳам етмаганидек, мўминлар ичига ғулғула солдилар.) ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍~ ‌‌ ‍‌‌‌
Ұа 'Иҙ Қӓлат Ҭӓ'ифатун Минһум Йӓ 'Аһла Йаćриба Лӓ Муқӓма Лакум Фӓрҗи`ӱ ۚ Ұа Йаста'ҙину Фарӥқун Минһуму Ан-Набӥйа Йақӱлӱна 'Инна Буйӱтанӓ `Аұратун Ұа Мӓ Һийа Би`аұратин ۖн Йурӥдӱна 'Иллӓ Фирӓрӓан 033-013 Ўшанда улардан бир тоифаси: Эй Ясриб аҳли, бу ерда сизга туриш имкони йўқ. Бас, қайтинглар, деди. Улардан бир гуруҳлари Набийдан изн сўраб: Уйларимиз очиқ-сочиқ қолган, дейдилар. Ҳолбуки, улар очиқ-сочиқ эмас. Улар қочишдан бошқани ирода қилмаслар. ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‌
Ұа Лаұ Дуҳилат `Алайһим Мин 'Ақҭӓриһӓ Ćумма Су'илӱ Ал-Фитната Ла'ӓтаұһӓ Ұа Мӓ Талаббаćӱ Биһӓ 'Иллӓ Йасӥрӓан 033-014 Агар уларнинг устига у (Мадина)нинг ҳар тарафидан бостириб кирилса, сўнгра улардан фитна талаб қилинса, албатта, уни қилурлар. Ҳеч кечикмаслар. Магар озгинагина. (Яъни, ўша мунофиқ ва иймони заифларнинг устига душман Мадинанинг ҳар томонидан бостириб кириб, фитнани диндан қайтиш ва мусулмонларга қарши урушишни талаб этса, дарҳол ўша ишни қилар эдилар.) ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍
Ұа Лақад Кӓнӱ `Ӓһадӱ Аллаһа Мин Қаблу Лӓ Йуұаллӱна Ал-'Адбӓра ۚ Ұа Кӓна `Аһду Аллӓһи Мас'ӱлӓан 033-015 Ҳолбуки, улар бундан олдин ортга қараб қочмасликка Аллоҳга аҳд берган эдилар. Аллоҳга аҳд эса, масъулият бўлгандир. (Кетиш учун ёлғон тўқиган Авс ибн Қайзийнинг қабиласи Бани Ҳорисадир. Уҳуд урушида ҳам ортга қочмоқчи бўлган эдилар.) ‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Қул Лан Йанфа`акуму Ал-Фирӓрун Фарартум Мина Ал-Маұти 'Аұи Ал-Қатли Ұа 'Иҙӓан Лӓ Туматта`ӱна 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-016 Сен: Қочиш сизга ҳеч қандай фойда бермас. Демак, агар ўлимдан ёки қатл бўлишдан қочсангиз ҳам, жуда оз ҳузурланасиз, холос, деб айт. ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Қул Ман Ҙӓ Ал-Лаҙӥ Йа`ҫимукум Мина Аллӓһи 'Ин 'Арӓда Бикум Сӱ'ӓан 'Аұ 'Арӓда Бикум Рахматан ۚ Ұа Лӓ Йаҗидӱна Лаһум Мин Дӱни Аллӓһи Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 033-017 Сен: Агар сизга Аллоҳ ёмонликни ирода қилса ёки сизга раҳматни ирода қилса, сизларни ундан тўсадиган ким бор?! деб айт. Улар ўзларига Аллоҳдан ўзга дўст ва ёрдам бергувчи топа олмаслар. ‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Қад Йа`ламу Аллӓһу Ал-Му`аұұиқӥна Минкум Ұа Ал-Қӓ'илӥна Ли'иҳұӓниһим Һалумма 'Илайнӓ ۖ Ұа Лӓ Йа'тӱна Ал-Ба'са 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-018 Батаҳқиқ, Аллоҳ ичингиздаги (жиҳодга) тўсиқлик қилгувчиларни ҳам ва ўз биродарларига: Биз томон келинг, деювчиларни ҳам билур. Улар жангга келмаслар, илло, озгина келурлар. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌
'Ашиххатан `Алайкум ۖ Фа'иҙӓ Җӓ Ал-Ҳаұфу Ра'айтаһум Йанžурӱна 'Илайка Тадӱру 'А`йунуһум Кӓллаҙӥ Йуғшá `Алайһи Мина Ал-Маұти ۖ Фа'иҙӓ Ҙаһаба Ал-Ҳаұфу Салақӱкум Би'алсинатин Хидӓдин 'Ашиххатан `Алá Ал-Ҳайри ۚ 'Ӱлӓ'ика Лам Йу'уминӱ Фа'ахбаҭа Аллӓһу 'А`мӓлаһум ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Алá Аллӓһи Йасӥрӓан 033-019 Сизларга нисбатан бахиллик қилган ҳолларида (келурлар). Бас, хавф келган чоғда уларнинг сенга ўлим талвасасидаги кишига ўхшаб, кўзлари айланиб назар солишларини кўрасан. Бас, хавф кетганда эса, яхшиликка очкўзлик қилиб, сизларга ўткир тиллар ила озор берурлар. Ана ўшалар иймон келтирмаганлардир. Бас, Аллоҳ амалларини беҳуда кетказди. Бу эса, Аллоҳ учун осон эди. (Ана ўшалар мўмин-мусулмонларга қўшилиб, сафарбарликка чиқадиганларнинг жиҳодга бўлган шаштини пасайтирадиган, урушга озгинасигина келадиган, хавф келганда мусулмонлар раҳбарига худди, ўлимимга сен сабабсан, дегандек назар соладиган, хавф кетганда, ўлжа талашиб уришадиган, иймон келтирмаган одамлардир.) ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍
Йахсабӱна Ал-'Ахзӓба Лам Йаҙ/һабӱ ۖ Ұа 'Ин Йа'ти Ал-'Ахзӓбу Йаұаддӱ Лаұ 'Аннаһум Бӓдӱна Фӥ Ал-'А`рӓби Йас'алӱна `Ан 'Анбӓ'икум ۖ Ұа Лаұ Кӓнӱ Фӥкум Мӓ Қӓталӱ 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-020 Улар аҳзобларни кетмаган деб ҳисобларлар. Агар аҳзоблар яна келсалар, улар аъробийлар ичида, чўлда бўлиб, сизнинг хабарингизни сўраб туришни орзу қилурлар. Агар сизнинг ичингизда бўлганларида ҳам, камдан-кам жанг қилган бўлур эдилар. (Кофир гуруҳларнинг мусулмонларга ҳеч бир зарар етказа олмай, қайтиб кетганлари мунофиқларнинг тасаввурига сиғмайди.) ‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌
Лақад Кӓна Лакум Фӥ Расӱли Аллӓһи 'Усұатун Хасанатун Лиман Кӓна Йарҗӱ Аллаһа Ұа Ал-Йаұма Ал-'Ӓҳира Ұа Ҙакара Аллӓһа Каćӥрӓан 033-021 Батаҳқиқ, сизлар учунАллоҳдан ва охират кунидан умидвор бўлганлар учун ва Аллоҳни кўп зикр қилганлар учун Расулуллоҳда гўзал ўрнак бор эди. (Пайғамбаримиз (с.а.в.) аҳзоб урушида ҳам, одатдагидек, энг гўзал намуналарни кўрсатдилар. Хавф-хатар тасвирлаб бўлмайдиган даражада катта эканига қарамай, заррача қўрқмасдан, Мадинани ҳимоя қилишга чиқдилар. Салмони Форсийнинг (р.а.) фикрларини қабул этиб, ҳандақ қазишни бошладилар. У зот (с.а.в.) шундай хатарли ва нозик бир пайтда мўмин-мусулмонлар учун ишонч, орзу-умид, хотиржамлик тимсолига айландилар.) ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍
Ұа Ламмӓ Ра'á Ал-Му'уминӱна Ал-'Ахзӓба Қӓлӱ Һӓҙӓ Мӓ Ұа`аданӓ Ал-Лаһу Ұа Расӱлуһу Ұа Ҫадақа Аллӓһу Ұа Расӱлуһу ۚ Ұа Мӓ Зӓдаһум 'Иллӓ 'Ӥмӓнӓан Ұа Таслӥмӓан 033-022 Мўминлар аҳзобларни кўрганларида: Бу бизга Аллоҳ ва Унинг Расули ваъда қилган нарсадир. Аллоҳ ва Унинг Расули рост сўзларлар, дедилар. Бу уларга иймон ва таслимдан бошқа нарсани зиёда этмади. (Яъни, кофирларнинг аҳзоб бўлиб, сонсиз-саноқсиз ададда устларига бостириб келишлари мўминларга иймондан ва Аллоҳ таолога бутунлай ўзларини топширишдан бошқани зиёда қилмади. Уларнинг иймон-эътиқодлари ва мусулмончиликлари яна ҳам кучайди. Ҳа, иймон келтирган, мусулмон бўлган одамлар ана шундай одамлардир.) ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Мина Ал-Му'уминӥна Риҗӓлун Ҫадақӱ Мӓ `Ӓһадӱ Аллаһа `Алайһи ۖ Фаминһум Ман Қаđá Нахбаһу Ұа Минһум Ман Йантаžиру ۖ Ұа Мӓ Баддалӱ Табдӥлӓан 033-023 Мўминлардан Аллоҳга берган ваъдаларига содиқ қолган кишилар бордир. Бас, улардан баъзилари ажалини топди. Баъзилари эса, интизор бўлиб турибди. Улар бирор нарсани алмаштирмадилар. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Лийаҗзийа Аллӓһу Аҫ-Ҫӓдиқӥна Биҫидқиһим Ұа Йу`аҙҙиба Ал-Мунӓфиқӥна 'Ин Шӓ'а 'Аұ Йатӱба `Алайһим ۚнна Аллӓһа Кӓна Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-024 Аллоҳ содиқларни садоқатлари сабабидан мукофотлаш учун ва мунофиқларни Аллоҳ хоҳласа, азоблаши ёки тавбасини қабул қилиши учундир. Албатта, Аллоҳ ўта мағфиратли ва ўта раҳмлидир. ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Ұарадда Аллӓһу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Биғайžиһим Лам Йанӓлӱ Ҳайрӓан ۚ Ұа Кафá Аллӓһу Ал-Му'уминӥна Ал-Қитӓла ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу Қаұӥйӓан `Азӥзӓан 033-025 Ва Аллоҳ куфр келтирганларни ғазаблари ила ортларига қайтарди. Улар ҳеч бир яхшиликка эриша олмадилар. Мўминлар учун урушда Аллоҳнинг Ўзи кифоя қилди. Ва Аллоҳ кучли ва азиз зотдир. ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌
Ұа 'Анзала Ал-Лаҙӥна Žӓһарӱһум Мин 'Аһли Ал-Китӓби Мин Ҫайӓҫӥһим Ұа Қаҙафа Фӥ Қулӱбиһиму Ар-Ру`ба Фарӥқӓан Тақтулӱна Ұа Та'сирӱна Фарӥқӓан 033-026 Ва У зот уларга ёрдам берган аҳли китоблардан бўлганларни қўрғонларидан туширди ва қалбларига қўрқинч солди. Бир гуруҳини ўлдирурсизлар ва бир гуруҳини асир олурсизлар. (Кофирлар аҳзобига ёрдам берган аҳли китоблар яҳудийлардир. Яна ҳам аниқроғи, яҳудийларнинг Бани Қурайза қабиласидир. Аҳзоб урушини қўзғаганлар Ҳайй ибн Ахтоб бошлиқ Бани Назир яҳудийлари эди. Шунингдек, улар Бани Қурайза қабиласининг хиёнатларига сабаб ҳам бўлдилар.) ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Ұа 'Аұраćакум 'Арđаһум Ұа Дийӓраһум Ұа 'Амұӓлаһум Ұа 'Арđӓан Лам Таҭа'ӱһӓ ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу `Алá Кулли Шайн Қадӥрӓан 033-027 Ва сизларга уларнинг ерини, ҳовли-жойларини, молу мулкларини ва қадамингиз етмаган ерни мерос қилиб берди. Аллоҳ ҳар бир нарсага қодир зотдир. ‌‌‌‍ ‌‌‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Қул Ли'зұӓҗика 'Ин Кунтунна Туридна Ал-Хайӓ Ата Ад-Дунйӓ Ұа Зӥнатаһӓ Фата`ӓлайна 'Уматти`кунна Ұа 'Усаррихкунна Сарӓхӓан Җамӥлӓан 033-028 Эй Набий, жуфти ҳалолларингга: Агар бу дунё ҳаётини ва унинг зийнатини ирода қилсангиз, келинглар, сизларни баҳраманд қилай ва чиройли бўшатиш ила бўшатиб қўяй. ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‌‌
Ұа 'Ин Кунтунна Туридна Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Ұа Ад-Дӓра Ал-'Ӓҳирата Фа'инна Аллӓһа 'А`адда Лилмухсинӓти Минкунна 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 033-029 Агар Аллоҳни ва Унинг Расулини ва охират диёрини ирода қиладиган бўлсангиз, бас, албатта, Аллоҳ сизлардан гўзал амал қилгувчиларга улуғ ажрни тайёрлаб қўйган, деб айт. (Ушбу икки ояти кариманинг нозил қилинишига Расули Акрам (с.а.в.) билан у кишининг тоҳира аёллари орасида ўтган ҳодиса сабаб бўлган. Ушбу икки оятдаги буйруққа биноан Пайғамбаримиз (с.а.в.) ҳар бир аёлларига ёки бу дунё ҳаёти ва унинг зийнатини, ёки Аллоҳ, унинг Расули ва охиратни ихтиёр қилишини сўраб чиқишлари керак эди. У зоти бобаракот бу ишни Ойиша онамиздан бошладилар. Расулуллоҳ (с.а.в.) Ойиша онамизга: Мен сенга бир ишни айтаман. Шошилмасдан, ота-онанг билан маслаҳат қилиб жавоб бергин, дедилар. Ойиша онамиз: У қандай нарса? дедилар. Пайғамбар (с.а.в.): Эй Пайғамбар, жуфти ҳалолларингга... оятини ўқиб бердилар. Ойиша онамиз: Сиз ҳақингизда ота-онам билан маслаҳат қиламанми?! Йўқ! Мен Аллоҳни ва Унинг Расулини ихтиёр қиламан, дедилар. Кейин Расулуллоҳ (с.а.в.) барча жуфти ҳалолларига икки ихтиёрдан бирини танлашга изн бердилар, ҳаммалари Ойиша онамиз танлаган тарафни танладилар.) ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‌‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Йӓ Нисӓ Ан-Набӥйи Ман Йа'ти Минкунна Бифӓхишатин Мубаййинатин Йуđӓ`аф Лаһӓ Ал-`Аҙӓбу Đи`файни ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Алá Аллӓһи Йасӥрӓан 033-030 Эй Набийнинг аёллари! Сиздан ким очиқ гуноҳ қилса, унга бериладиган азоб икки марта кўпайтирилур. Бу эса, Аллоҳ учун осон бўлган ишдир. ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍ ‍
Ұа Ман Йақнут Минкунна Лиллӓһ Ұа Расӱлиһи Ұа Та`мал Ҫӓлихӓан Ну'утиһӓҗраһӓ Марратайни Ұа 'А`таднӓ Лаһӓ Ризқӓан Карӥмӓан 033-031 Сизлардан ким Аллоҳга ва Унинг Расулига мудом итоатда бўлса ва яхши амал қилса, унинг ажрини икки марта берамиз ва унинг учун гўзал ризқни тайёрлаганмиз. ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍
Йӓ Нисӓ Ан-Набӥйи Ластунна Ка'ахадин Мина Ан-Нисӓ' ۚ 'Ини Аттақайтунна Фалӓ Таҳđа`на Бил-Қаұли Файаҭма`а Ал-Лаҙӥ Фӥ Қалбиһи Мараđун Ұа Қулна Қаұлӓан Ма`рӱфӓан 033-032 Эй Набийнинг аёллари! Сизлар аёллардан бирортаси каби эмассиз. Агар тақво қилсангиз, майин сўз қилманг, яна қалбида касали бор бўлган тамаъ қилиб юрмасин. Гапирганда яхши гапни гапиринглар. (Яъни, сизларнинг бошқа ҳамма аёллардан фарқларингиз бор. Сизлар Пайғамбарнинг хотинларисиз, мўминларнинг оналарисиз. Ҳамма мўминалар учун ўрнаксизлар. Ҳа, сизлар аёллардан бирортаси каби эмассизлар. Бу мақомга эришишларингиз учун Пайғамбарга жуфти ҳалол бўлганингизнинг ўзи етмайди, тақво ҳам қилишларингиз керак. Овозингизни майин, назокатли қилиб, эркак кишига таъсир этадиган ҳолатда гапирманг. Мунофиқ ва иймони заифлар сизнинг майин овозингизни эшитиб, фисқу фужурни бошлаб қолмасинлар.) ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌
Ұа Қарна Фӥ Буйӱтикунна Ұа Лӓ Табарраҗна Табарруҗа Ал-Җӓһилӥйати Ал-'Ӱлá ۖ Ұа 'Ақимна Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӥна Аз-Закӓата Ұа 'Аҭи`на Аллӓһа Ұа Расӱлаһу~ ۚннамӓ Йурӥду Аллӓһу Лийуҙ/һиба `Анкуму Ар-Риҗса 'Аһла Ал-Байти Ұа Йуҭаһһиракум Таҭһӥрӓан 033-033 Виқор билан уйингизда ўтиринг. Илгариги жоҳилиятнинг очиқ-сочиқлиги каби очиқ-сочиқ юрманг. Намозни тўкис адо этинг, закот беринг, Аллоҳга ва унинг Расулига итоат қилинг. Албатта, Аллоҳ сиздан кирни кетказиб, бутунлай поклашни хоҳлайди, эй аҳли байт! (ЖоҳилиятИсломдан олдинги тузум. У вақтда аёллар очилиб-сочилиб, ясан-тусан қилиб, эркакларнинг эътиборини ўзига тортишга интилар эдилар. Ўзларини бозорга солиб, таналари ва зебу зийнатларини кўз-кўз қилар эдилар. Бундай очилиб-сочилиб юриш табарруж дейилади. Аллоҳ таоло Пайғамбаримизнинг (с.а.в.) покиза аёлларини жоҳилият тузумининг хотинлари каби очиқ-сочиқ юрмасликка амр этмоқда. Бу амр ҳар бир муслима аёлга тегишли, лекин ҳар бир муслимага ўрнак бўладиган оналаримизга янада қаттиқроқ тегишли экан.) ‍ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍~ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аҙкурна Мӓ Йутлá Фӥ Буйӱтикунна Мин 'Ӓйӓти Аллӓһи Ұа Ал-Хикмати ۚнна Аллӓһа Кӓна Лаҭӥфӓан Ҳабӥрӓан 033-034 Ва уйларингизда тиловат қилинаётган Аллоҳнинг оятларини ва ҳикматни эсланг. Албатта, Аллоҳ ўта латиф ва ўта хабардор бўлган зотдир. (Аллоҳ таоло Пайғамбаримизнинг (с.а.в.) аёлларига улар яшаб турган уйлар оддий уй эмас, Аллоҳнинг оятлари нозил бўлиб, тиловат қилиниб турган манзил эканини эслатмоқда. Пайғамбаримизнинг (с.а.в.) суннатлари жорий этилиб, ҳадислари сўзланиб турган уйлар эканини эслатмоқда. Қуръон оятларини ва Пайғамбарнинг (с.а.в.) ҳикматли ҳадисларини унутмасликка, уларни эслаб, англаб, ўрганиб, сўнг амал қилишга буюрилмоқдалар.) ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
нна Ал-Муслимӥна Ұа Ал-Муслимӓти Ұа Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ұа Ал-Қӓнитӥна Ұа Ал-Қӓнитӓти Ұа Аҫ-Ҫӓдиқӥна Ұа Аҫ-Ҫӓдиқӓти Ұа Аҫ-Ҫӓбирӥна Ұа Аҫ-Ҫӓбирӓти Ұа Ал-Ҳӓши`ӥна Ұа Ал-Ҳӓши`ӓти Ұа Ал-Мутаҫаддиқӥна Ұа Ал-Мутаҫаддиқӓти Ұа Аҫ-Ҫӓ'имӥна Ұа Аҫ-Ҫӓ'имӓти Ұа Ал-Хӓфиžӥна Фурӱҗаһум Ұа Ал-Хӓфиžӓти Ұа Аҙ-Ҙӓкирӥна Аллӓһа Каćӥрӓан Ұа Аҙ-Ҙӓкирӓти 'А`адда Аллӓһу Лаһум Мағфиратан Ұа 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 033-035 Албатта, муслимлар ва муслималар, мўминлар ва мўминалар, давомли итоаткор эркаклар ва давомли итоаткор аёллар, садоқатли эркаклар ва садоқатли аёллар, сабрли эркаклар ва сабрли аёллар, тавозуъли эркаклар ва тавозуъли аёллар, садақа қилгувчи эркаклар ва садақа қилгувчи аёллар, рўза тутгувчи эркаклар ва рўза тутгувчи аёллар, фаржларини сақловчи эркаклар ва (фаржларини) сақловчи аёллар, Аллоҳни кўп зикр қилгувчи эркаклар ва (Аллоҳни кўп) зикр қилгувчи аёлларўшаларга Аллоҳ мағфиратни ва улуғ ажрни тайёрлаб қўйгандир. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Лиму'уминин Ұа Лӓ Му'уминатин 'Иҙӓ Қаđá Аллӓһу Ұа Расӱлуһу~мрӓан 'Ан Йакӱна Лаһуму Ал-Ҳийарату Мин 'Амриһим ۗ Ұа Ман Йа`ҫи Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Фақад Đалла Đалӓлӓан Мубӥнӓан 033-036 Ҳеч бир мўмин эркак ва ҳеч бир мўмина аёл учун Аллоҳ ва Унинг Расули бир ишга ҳукм қилганида, ўз ишларини ўзларича ихтиёр қилмоқ йўқ. Ким Аллоҳга ва Унинг Расулига осий бўлса, бас, батаҳқиқ, очиқ адашиш-ла адашибди. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍~ ‌‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۗ ‌‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍
Ұа 'Иҙ Тақӱлу Лиллаҙӥ 'Ан`ама Аллӓһу `Алайһи Ұа 'Ан`амта `Алайһи 'Амсик `Алайка Заұҗака Ұа Аттақи Аллӓһа Ұа Туҳфӥ Фӥ Нафсика Мӓ Ал-Лаһу Мубдӥһи Ұа Таҳшá Анӓса Ұа Аллӓһу 'Ахаққу 'Ан Таҳшӓһу ۖ Фаламмӓ Қаđá Зайдун Минһӓ Ұаҭарӓан Заұұаҗнӓкаһӓ Ликай Лӓ Йакӱна `Алá Ал-Му'уминӥна Хараҗун Фӥ 'Азұӓҗи 'Ад`ийӓ'иһим 'Иҙӓ Қаđаұ Минһунна Ұаҭарӓан ۚ Ұа Кӓна 'Амру Аллӓһи Маф`ӱлӓан 033-037 Эсла, сен Аллоҳ неъмат берган ва сен ҳам неъмат берган шахсга: Жуфтингни ўзинг ила тутиб тур ва Аллоҳга тақво қил, дер эдинг. Ва ичингда Аллоҳ ошкор қилгувчи бўлган нарсани махфий тутардинг ва одамлардан қўрқардинг, ҳолбуки, Аллоҳдан қўрқмоғинг ҳақлироқ эди. Қачонки Зайд ундан ўз ҳожатини адо этгач, Биз сени унга уйлантирдик. Токи мўминларга ўз асранди болалари хотинларида улардан ҳожатларини адо қилишгач, танглик бўлмасин, деб. Ва Аллоҳнинг амри амал қилиниши лозим бўлгандир. (Аллоҳ таоло Пайғамбаримизнинг (с.а.в.) кўнгилларига Зайд Зайнабни талоқ қилганидан кейин унга уйланиш ниятини солган эди. Аниқ амр бўлмаган эди-ю, аммо кўнгилларига тушган эди. Шунинг учун Зайдга (р.а.) Жуфтингни ўзинг ила тутиб тур, деб айтаётганларида, хаёлларида бу фикр бўлиб, Аллоҳдан амр келишини кутардилар. У зот одамлар, ўзининг асранди ўғли талоқ қилган хотинга уйланибди, деб айтишларидан қўрқар эдилар. Расули Акрам ушбу мулоҳазалар билан Аллоҳ кўнгилларига солган ишниЗайд талоқ қилганидан кейин Зайнабга уйланиш ниятини махфий тутар эдилар. Таъкидлаб айтиш керакки, бу фақат кўнгилга тушган фикр эди. Агар Аллоҳнинг очиқ-ойдин амри бўлса, ҳеч қачон махфий тутмас эдилар. Шундай бўлиши керак эди. Аллоҳ таолонинг иродаси шу эди. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло Зайнаб бинти Жаҳшни (р.а.) Пайғамбаримизга (с.а.в.) ўзи никоҳлаб қўйди. Бу ерда валий ҳам, маҳр ҳам, гувоҳ ҳам йўқ. Ҳаммасининг ўрнига Аллоҳнинг амри бор.) ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌‌‍‍‌‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ۚ ‌‍‍‍ ‌‌
Мӓ Кӓна `Алá Ан-Набӥйи Мин Хараҗин Фӥмӓ Фараđа Аллӓһу Лаһу ۖ Сунната Аллӓһи Фӥ Ал-Лаҙӥна Ҳалаұ Мин Қаблу ۚ Ұа Кӓна 'Амру Аллӓһи Қадарӓан Мақдӱрӓан 033-038 Набийга Аллоҳ унга фарз қилган нарсада бирон танглик бўлмас. Бу олдин ўтганлар ҳақида ҳам Аллоҳ тутган йўлдир. Аллоҳнинг амри белгиланган қадар бўлди. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‍ ‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Ал-Лаҙӥна Йубаллиғӱна Рисӓлӓти Аллӓһи Ұа Йаҳшаұнаһу Ұа Лӓ Йаҳшаұна 'Ахадӓан 'Иллӓ Ал-Лаһа ۗ Ұа Кафá Биллӓһи Хасӥбӓан 033-039 Улар Аллоҳнинг элчилигини етказадиган, Ундангина қўрқадиган, Аллоҳдан бошқа ҳеч кимдан қўрқмайдиган зотлардир. Аллоҳнинг Ўзи ҳисоб қилгувчиликка кифоядир. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍
Мӓ Кӓна Мухаммадун 'Абӓ 'Ахадин Мин Риҗӓликум Ұа Лакин Расӱла Аллӓһи Ұа Ҳӓтама Ан-Набӥйӥна ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмӓан 033-040 Муҳаммад сизлардан бирон эркакнинг отаси бўлган эмас. Лекин Аллоҳнинг Расули ва Набийларнинг сўнггисидир. Аллоҳ ҳар бир нарсани ўта билгувчидир. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аҙкурӱ Аллаһа Ҙикрӓан Каćӥрӓан 033-041 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳни кўп зикр қилинглар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌‌ ‍
Ұа Саббихӱһу Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 033-042 Ва эртаю кеч уни поклаб ёд этинглар. (Эрталаб ҳам, кечқурун ҳам дунёда катта ўзгаришлар рўй беради. Шунинг учун ҳам бу икки вақтда Аллоҳни поклаб ёд этиш алоҳида таъкидланмоқда.) ‍‍ ‌ ‌‌‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йуҫаллӥ `Алайкум Ұа Малӓ'икатуһу Лийуҳриҗакум Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Анӱри ۚ Ұа Кӓна Бил-Му'уминӥна Рахӥмӓан 033-043 У сизларни зулматлардан нурга чиқариш учун Ўзи ҳам, фаришталари ҳам саловот айтадир. У мўминларга ўта меҳрибон бўлган зотдир. ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Тахӥйатуһум Йаұма Йалқаұнаһу Салӓмун ۚ Ұа 'А`адда Лаһумҗрӓан Карӥмӓан 033-044 У зотга йўлиқадиган кундаги сўрашишлари саломдир. Ва У зот уларга гўзал ажрни тайёрлаб қўйгандир. ‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу 'Иннӓ 'Арсалнӓка Шӓһидӓан Ұа Мубашширӓан Ұа Наҙӥрӓан 033-045 Эй Набий, албатта, Биз сени гувоҳлик бергувчи, хушхабар элтгувчи ва огоҳлантиргувчи. ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍
Ұа Дӓ`ӥӓан 'Илá Аллӓһи Би'иҙниһи Ұа Сирӓҗӓан Мунӥрӓан 033-046 Ўз изни ила Аллоҳга даъват қилгувчи ҳамда нурли чироқ қилиб юбордик. (Ушбу оятда Пайғамбаримизнинг (с.а.в.) тўртта вазифалари ва битта сифатлари зикр қилинмоқда. Ҳа, Муҳаммад (с.а.в.) жоҳилият зулматларидаги нурли чироқдирлар. Турли зулматлар ичида йўлини топа олмай, уриниб-суриниб юрган кишиларни Исломнинг ёруғ йўлига бошловчи нурли чироқдирлар.) ‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍‌ ‍
Ұа Башшири Ал-Му'уминӥна Би'анна Лаһум Мина Аллӓһи Фаđлӓан Кабӥрӓан 033-047 Мўминларга, албатта, уларга Аллоҳдан улуғ фазлу марҳамат бўлиши ҳақида хушхабар бер. ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Ұа Лӓ Туҭи`и Ал-Кӓфирӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Да` 'Аҙӓһум Ұа Таұаккал `Алá Аллӓһи ۚ Ұа Кафá Биллӓһи Ұа Кӥлӓан 033-048 Кофир ва мунофиқларга итоат этма. Уларнинг озорларига парво қилма. Аллоҳга таваккал қил. Вакил бўлишга Аллоҳнинг Ўзи кифоядир. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Накахтуму Ал-Му'уминӓти Ćумма Ҭаллақтумӱһунна Мин Қабли 'Ан Тамассӱһунна Фамӓ Лакум `Алайһинна Мин `Иддатин Та`таддӱнаһӓ ۖ Фаматти`ӱһунна Ұа Саррихӱһунна Сарӓхӓан Җамӥлӓан 033-049 Эй иймон келтирганлар! Қачонки мўминаларни никоҳлаб олсангиз, сўнгра уларни қўл теккизмай туриб, талоқ қилсангиз, улар зиммасида сиз учун идда ўтириш бўлмас. Бас, сиз уларни баҳраманд қилинг ва гўзал бўшатиш ила бўшатиб юборинг. (Бу ояти каримада ақди никоҳидан кейин эру хотинлик қилмай туриб, бўладиган талоқ ҳақида сўз кетмоқда. Бу ҳолат оз бўлса-да, ҳаётда учраб туради. Никоҳдан сўнг, қўл текизмай туриб, яъни, эру хотин сифатида хилватда ёлғиз қолмай туриб талоқ қилса, келин идда ўтирмайди.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу 'Иннӓ 'Ахлалнӓ Лака 'Азұӓҗака Ал-Лӓтӥ 'Ӓтайта 'Уҗӱраһунна Ұа Мӓ Малакат Йамӥнука Миммӓ 'Афӓ Аллӓһу `Алайка Ұа Банӓти `Аммика Ұа Банӓти `Аммӓтика Ұа Банӓти Ҳӓлика Ұа Банӓти Ҳӓлӓтика Ал-Лӓтӥ Һӓҗарна Ма`ака Ұа Амра'атан Му'уминатан 'Ин Ұаһабат Нафсаһӓ Лилннабӥйи 'Ин 'Арӓда Ан-Набӥйу 'Ан Йастанкихаһӓ Ҳӓлиҫатан Лака Мин Дӱни Ал-Му'уминӥна ۗ Қад `Алимнӓ Мӓ Фараđнӓ `Алайһим Фӥ 'Азұӓҗиһим Ұа Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Ликайлӓ Йакӱна `Алайка Хараҗун ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-050 Эй Набий, Биз сенга маҳрларини берган жуфтларингни, Аллоҳ сенга ўлжа қилиб берган қўл остингдаги (чўри)ларни, амакингнинг қизлари, аммаларингнинг қизлари, тоғангнинг қизлари, холаларингнинг қизларидан сен билан ҳижрат қилганларини ҳалол қилдик. Ва агар бир мўмина аёл ўз нафсини Набийга ҳадя этса, Набий уни никоҳлаб олишни ирода қилса, сен учун махсус ҳалол қилдик. Мўминларга эмас. Уларга жуфтлари ва қўллари остидаги мулк(чўри)лари ҳақида нимани фарз қилганимизни билурмиз. Буни сенга танглик бўлмаслиги учун қилдик. Аллоҳ ўта мағфиратли ва ўта раҳмли зотдир. (Ушбу ояти каримада ва бундан кейин келадиган икки оятда Пайғамбаримизга (с.а.в.) қандай аёлларнинг никоҳи дуруст экани ҳақида, у зот (с.а.в.) билан турмуш қурган ва қурадиган аёлларга тегишли масалалар устида сўз юритилади. Ушбу оятда зикр қилинган уйланиш бобидаги никоҳда тўрттадан ортиқ аёлни ушлаб туришни, мазкур тоифа аёлларга уйланишни, чўри тутишни, ўз нафсини ҳадя қилган хотинга маҳрсиз, гувоҳсиз уйланишни, эй Набий, сенга танглик бўлмаслиги учун қилдик.) ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۗ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Турҗӥ Ман Ташӓ'у Минһунна Ұа Ту'уұӥ 'Илайка Ман Ташӓۖ Ұа Мани Абтағайта Мимман `Азалта Фалӓ Җунӓха `Алайка ۚ Ҙӓлика 'Аднáн Тақарра 'А`йунуһунна Ұа Лӓ Йахзанна Ұа Йарđайна Бимӓ 'Ӓтайтаһунна Куллуһунна Ұа ۚ Аллӓһу Йа`ламу Мӓ Фӥ Қулӱбикум ۚ Ұа Кӓна Аллӓһу `Алӥмӓан Халӥмӓан 033-051 Улардан хоҳлаганингни нари қўйиб, хоҳлаганингни Ўзингга олурсан. Ўзинг четлатганлардан бирортасини истасанг, сенга гуноҳ бўлмас. Шундай бўлиши уларнинг кўзлари қувончга тўлиши, хафа бўлмасликлари ва ҳаммаларининг сен уларга берган нарсадан рози бўлишларига яқинроқдир. Аллоҳ қалбларингиздаги нарсани биладир ва Аллоҳ ўта билгувчи ва ўта ҳалим зотдир. (Расулуллоҳ (с.а.в.) аёллари билан навбатма-навбат ётар эдилар. Мабодо навбатни бузишга эҳтиёж чиқиб қолса, навбати келган онамиздан, фалончининг олдида тунашимга изн берасанми, деб сўрар эдилар. Бу оятда эса, сўрамасдан ҳам, ўзлари нимани истасалар, қилаверишга ҳақлари бор эканлиги баён қилинмоқда. Бу ҳам, фараз маъносида олсак, ўз нафсини ҳадя қилган аёлни олдин рад этиб, кейин яна хоҳлаб олганинг сенга гуноҳ бўлмас, маъноси чиқади. Ёки завжаларингдан бирортасига навбатида кирмай қўйган бўлсанг, истаган пайтингда кираверасан, маъноси чиқади. Чунки бу ишларни Аллоҳнинг амри билан қилаётганингни билганларидан кейин, аёлларингнинг кўзлари қувончга тўлади, хафа бўлмайдилар ва рози бўладилар.) ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۚۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Лӓ Йахиллу Лака Ан-Нисӓ' Мин Ба`ду Ұа Лӓн Табаддала Биһинна Мин 'Азұӓҗин Ұа Лаұ 'А`җабака Хуснуһунна 'Иллӓ Мӓ Малакат Йамӥнука ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу `Алá Кулли Шайн Рақӥбӓан 033-052 Сенга бундан бошқа аёллар ҳалол бўлмас ва уларга бошқа завжаларни алмаштиришинг ҳам бўлмас. Агар ўшаларнинг ҳусни сени ажаблантирса ҳам. Магар қўлингда мулк бўлган (чўри) бўлса мумкин. Аллоҳ ҳар бир нарсани кузатиб тургувчи зотдир. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‌‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тадҳулӱ Буйӱта Ан-Набӥйи 'Иллӓн Йу'уҙана Лакум 'Илá Ҭа`ӓмин Ғайра Нӓžирӥна 'Инӓһу Ұа Лакин 'Иҙӓ Ду`ӥтум Фӓдҳулӱ Фа'иҙӓ Ҭа`имтум Фӓнташирӱ Ұа Лӓ Муста'нисӥна Лихадӥćин ۚнна Ҙӓликум Кӓна Йу'уҙӥ Ан-Набӥйа Файастахйи Минкум Ұа ۖ Аллӓһу Лӓ Йастахйи Мина Ал-Хаққи ۚ Ұа 'Иҙӓ Са'алтумӱһунна Матӓ`ӓан Фӓс'алӱһунна Мин Ұарӓ'и Хиҗӓбин ۚ Ҙӓликумҭһару Лиқулӱбикум Ұа Қулӱбиһинна ۚ Ұа Мӓ Кӓна Лакумн Ту'уҙӱ Расӱла Аллӓһи Ұа Лӓн Танкихӱ 'Азұӓҗаһу Мин Ба`диһи~ 'Абадӓан ۚнна Ҙӓликум Кӓна `Инда Аллӓһи `Аžӥмӓан 033-053 Эй иймон келтирганлар! Набийнинг уйларига кирманг. Магар таомга изн берилганида, унинг пишишига мунтазир бўлмайдиган бўлиб (киринг). Лекин чақирилсангиз, киринг-да, таомни еб бўлишингиз билан тарқалиб кетинг, гапга берилиб, (қолиб) кетманг. Албатта, бундай қилишингиз Набийга озор берадир. У эса, сизлардан ҳаё қилардир. Аллоҳ ҳақни (айтишдан) ҳаё қилмас. Қачонки улардан бирор нарса сўрасангиз, парда ортидан сўранг. Шундай қилмоғингиз ўз қалбларингиз учун ҳам, уларнинг қалблари учун ҳам покроқдир. Сиз учун Расулуллоҳга озор бериш ва ундан кейин унинг жуфтларини никоҳингизга олишингиз ҳеч қачон мумкин эмас. Албатта, бундай қилмоғингиз Аллоҳнинг наздида катта (гуноҳ)дир. (Яъни, таом учун сизга изн берилганида, киришингиз билан таомни еб қайтиб чиқиб кетинг. Пайғамбарнинг (с.а.в.) аёлларидан бирор нарсани сўрасангиз, олдиларига кириб эмас, парда ортида туриб сўранг. Пайғамбарга (с.а.в.) озор бермоғингиз, у зотнинг хотинларига у кишидан кейин уйланмоғингиз катта гуноҳдир.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ۚ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍
н Тубдӱ Шай'ӓан 'Аұ Туҳфӱһу Фа'инна Аллӓһа Кӓна Бикулли Шай'ин `Алӥмӓан 033-054 Гар бир нарсани ошкор қилсангиз ҳам, махфий қилсангиз ҳам, албатта, Аллоҳ барча нарсани ўта билгувчи зотдир. (Жумладан, ким Пайғамбардан (с.а.в.) кейин у зотнинг аёлларига уйланаман деб ўйлаб юрибди, ким бу ҳақда гапириб юрибди, ҳаммасини яхши билади.) ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍
Лӓ Җунӓха `Алайһинна Фӥ 'Ӓбӓ'иһинна Ұа Лӓбнӓ'иһинна Ұа Лӓҳұӓниһинна Ұа Лӓбнӓ'и 'Иҳұӓниһинна Ұа Лӓбнӓ'и 'Аҳаұӓтиһинна Ұа Лӓ Нисӓ'иһинна Ұа Лӓ Мӓ Малакат 'Аймӓнуһунна ۗ Ұа Аттақӥна Аллӓһа ۚнна Аллӓһа Кӓна `Алá Кулли Шайн Шаһӥдӓан 033-055 Уларга ўз оталари, ўғиллари, ака-укалари, ака-укаларининг ўғиллари, опа-сингилларнинг ўғиллари, ўз аёллари ва қўллари остида мулк бўлган (қул)лари ҳақида гуноҳ йўқдир. (Эй Набийнинг аёллари,) Аллоҳга тақво қилинглар. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага шоҳид зотдир. (Ушбу ояти каримада зикр қилинган шахслар оналаримиз билан парда-ҳижобсиз муомала қилаверишлари мумкин.) ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍ ۗ‍‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌
нна Аллӓһа Ұа Малӓ'икатаһу Йуҫаллӱна `Алá Ан-Набӥйи ۚ Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ҫаллӱ `Алайһи Ұа Саллимӱ Таслӥмӓан 033-056 Албатта, Аллоҳ ва Унинг фаришталари Пайғамбарга саловот айтурлар. Эй иймон келтирганлар! Сиз ҳам унга саловот айтинг ва салом юборинг. (Араб тилида саловот сўзи салотнинг жами бўлиб, дуо маъносини англатади. Арабчада намоз ҳам салот дейилади. Чунки намозда ҳам дуо маъноси бор. Аммо салот Аллоҳ таоло томонидан бўлганида дуо маъносини йўқотади. Аллоҳ таолонинг Пайғамбаримизга (с.а.в.) саловот айтишининг маъноси у зотга (с.а.в.) ўз раҳматини юбориши, улуғлаши, мақомларини кўрсатиши ва фаришталар ҳузурида шаънларига мақтовлар айтишини англатади.) ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Йу'уҙӱна Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Ла`анаһуму Аллӓһу Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ұа 'А`адда Лаһум `Аҙӓбӓан Муһӥнӓан 033-057 Албатта, Аллоҳга ва Унинг Расулига озор берадиганларни Аллоҳ бу дунё ва охиратда лаънатлади ҳамда уларга хорловчи азобни тайёрлаб қўйди. (Аллоҳга озор беришАллоҳга ширк келтириш, унга осий бўлиш, Уни Ўзига мос бўлмаган сифатлар билан сифатлаш, динга, Пайғамбарларига, китобларига тил теккизиш. Пайғамбарга (с.а.в.) озор бериш, ўша вақтда у зотга қарши чиқиш, жисмоний ва маънавий зарба бериш, шахсларига, оилалари ва умматларига нисбатан ёмонлик қилиш, иғво, бўҳтон қилишдан иборатдир. Ҳозирда ҳам худди шундай: ким у кишининг шахсларига, динларига, шариатларига, оилаларига, китобларига, суннатларига, умматларига тил теккизса, у зотга (с.а.в.) озор берган бўлади.) ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йу'уҙӱна Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Биғайри Мӓ Актасабӱ Фақади Ахтамалӱ Буһтӓнӓан Ұа 'Иćмӓан Мубӥнӓан 033-058 Мўмин ва мўминаларга, улар бирор нарса қилмасалар ҳам, озор берадиганлар, батаҳқиқ, ўз устларига очиқ бўҳтон ва гуноҳни олибдилар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Қул Ли'зұӓҗика Ұа Банӓтика Ұа Нисӓ Ал-Му'уминӥна Йуднӥна `Алайһинна Мин Җалӓбӥбиһинна ۚ Ҙӓлика 'Аднáн Йу`рафна Фалӓ Йу'уҙайна ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-059 Эй Набий, жуфтларингга, қизларингга ва мўминларнинг аёлларига айт: жилбобларини ўзларига яқин қилсинлар. Ана ўша уларнинг танилмоқлари ва озорга учрамасликлари учун яқинроқдир. Аллоҳ ўта мағфиратли ва раҳмли зотдир. ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Ла'ин Лам Йантаһи Ал-Мунӓфиқӱна Ұа Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Ұа Ал-Мурҗифӱна Фӥ Ал-Мадӥнати Лануғрийаннака Биһим Ćумма Лӓ Йуҗӓұирӱнака Фӥһӓ 'Иллӓ Қалӥлӓан 033-060 Қасамки, агар мунофиқлар, қалбларида марази борлар ва Мадинада миш-миш тарқатувчилар тўхтамасалар, сени уларга қарши қўзғотурмиз. Сўнгра улар у(Мадина)да сенга озгинадан бошқа қўшни бўла олмаслар. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌
Мал`ӱнӥна ۖ 'Айнамӓ Ćуқифӱҳиҙӱ Ұа Қуттилӱ Тақтӥлӓан 033-061 Лаънатланган ҳолларида, қаерда топилсалар, тутилурлар ва ўлдириб ташланурлар. ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Сунната Аллӓһи Фӥ Ал-Лаҙӥна Ҳалаұ Мин Қаблу ۖ Ұа Лан Таҗида Лисуннати Аллӓһи Табдӥлӓан 033-062 Илгари ўтганлар ҳақида Аллоҳ тутган йўл ҳам шудир. Аллоҳнинг йўлига ҳеч бадал топа олмассан. (Аллоҳ таоло мўминларга озор берувчи мунофиқ, қалбида марази бор ва миш-миш тарқатувчиларга қаттиқ чора кўрган. Уларга ўхшаганларга нисбатан Аллоҳнинг қадимдан тутиб келган йўли шудир. Бу йўлнинг ўрнига бошқа бир йўлни топа олмассан.) ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Йас'алука Анӓсу `Ани Ас-Сӓ`ати ۖ Қул 'Иннамӓ `Илмуһӓ `Инда Аллӓһи ۚ Ұа Мӓ Йудрӥка Ла`алла Ас-Сӓ`ата Такӱну Қарӥбӓан 033-063 Одамлар сендан (қиёмат ) соати ҳақида сўрарлар. Сен: Унинг илми фақат Аллоҳнинг ҳузуридадир, деб айт. Недан билурсан, эҳтимол ўша соат яқиндир. ‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
нна Аллӓһа Ла`ана Ал-Кӓфирӥна Ұа 'А`адда Лаһум Са`ӥрӓан 033-064 Албатта, Аллоҳ кофирларни лаънатлади ва уларга дўзахни тайёрлаб қўйди. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۖ Лӓ Йаҗидӱна Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 033-065 Улар унда абадий бардавом қолурлар. На бир дўст ва на бир ёрдамчи топа олмаслар. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Йаұма Туқаллабу Ұуҗӱһуһум Фӥ Анӓри Йақӱлӱна Йӓ Лайтанӓҭа`нӓ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭа`нӓ Ар-Расӱлӓ 033-066 Юзлари олов ичида айлантирилаётган кунда улар: Вой шўримиз қурсин, кошки Аллоҳга итоат қилсак эди, Расулига итоат қилсак эди, дерлар. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Раббанӓннӓҭа`нӓ Сӓдатанӓ Ұа Кубарӓ'анӓ Фа'аđаллӱнӓ Ас-Сабӥлӓ 033-067 Ва: Эй Роббимиз, албатта, биз бошлиқларимизга ва катталаримизга итоат қилдик. Бас, улар бизни йўлдан оздирдилар. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‌
Раббанӓ 'Ӓтиһим Đи`файни Мина Ал-`Аҙӓби Ұа Ал-`Анһум Ла`нӓан Кабӥрӓан 033-068 Эй Роббимиз, сен уларга азобдан икки ҳисса бергин ва уларни катта лаънатлаш ила лаънатла! дедилар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна 'Ӓҙаұ Мӱсá Фабарра'аһу Аллӓһу Миммӓ Қӓлӱ ۚ Ұа Кӓна `Инда Аллӓһи Ұаҗӥһӓан 033-069 Эй иймон келтирганлар! Мусога озор берганлар каби бўлманглар. Бас, Аллоҳ уни улар айтган нарсадан поклади. Ва у Аллоҳнинг наздида обрўли эди. (Бани исроилликлар Мусо алайҳиссаломга турли озорлар берганлар. Жумладан, жинсий масалада ҳам у зотга озор берган эдилар. Қорун, бир аёлга пул бериб, Мусо алайҳиссаломни бориб зино қилишда айблашга уринишни топширган. Сизлар ҳам Муҳаммадга (с.а.в.) турли озорлар берманглар, хусусан, оилавий тарафдан турли миш-мишлар тарқатиш билан у зотни (с.а.в.) ранжитманглар. Бошларингизга Бани Исроилнинг куни тушиб қолмасин.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Аллаһа Ұа Қӱлӱ Қаұлӓан Садӥдӓан 033-070 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга тақво қилинглар ва тўғри сўз сўзланглар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌
Йуҫлих Лакум 'А`мӓлакум Ұа Йағфир Лакум Ҙунӱбакум ۗ Ұа Ман Йуҭи`и Аллӓһа Ұа Расӱлаһу Фақад Фӓза Фаұзӓан `Аžӥмӓан 033-071 Сизнинг амаларингизни солиҳ қилур ва гуноҳларингизни мағфират қилур. Ким Аллоҳга ва Унинг Расулига итоат қилса, батаҳқиқ, буюк зафарга эришибдир. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
ннӓ `Араđнӓ Ал-'Амӓната `Алá Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Ал-Җибӓли Фа'абайна 'Ан Йахмилнаһӓ Ұа 'Ашфақна Минһӓ Ұа Хамалаһӓ Ал-'Инсӓну ۖннаһу Кӓна Žалӱмӓан Җаһӱлӓан 033-072 Албатта, Биз бу омонатни осмонларга, ерга ва тоғларга таклиф қилдик. Бас, улар уни кўтаришдан бош тортдилар ва ундан қўрқдилар. Уни инсон кўтарди. Дарҳақиқат, у ўта золим ва ўта жоҳилдир. (Бу омонат нима эди, деган саволга уламоларимиз ушбу оятдан ва бошқа манбалардан келиб чиқиб: Шариат таклифлари ва Аллоҳнинг фарзлари, деб жавоб берадилар. Дарҳақиқат, инсон жинси (ҳамма эмас, албатта) ўта золимдир. Ўзига юклатилган ва ўзи қабул қилган омонатга мувофиқ иш юритмасдан ўзига ўзи зулм қилади. Инсон жинси ўта жоҳилдир, шунинг учун ўзи рози бўлиб, қабул қилиб олган омонатнинг улканлигини билмасдан, унга хиёнат қилади.) ‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍ ‍‌
Лийу`аҙҙиба Аллӓһу Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӓти Ұа Ал-Мушрикӥна Ұа Ал-Мушрикӓти Ұа Йатӱба Аллӓһу `Алá Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 033-073 Аллоҳ мунофиқлар ва мунофиқаларни, мушриклар ва мушрикаларни азоблаши учун ҳамда мўмин ва мўминаларнинг тавбаларини қабул этиш учундир. Аллоҳ ўта мағфиратли ва ўта раҳмли зотдир. (Яъни, мазкур омонатнинг инсонга таклиф қилинишидан мақсад инсонлар орасидан мунофиқ ва мушрикларни ажратиб олиб азоблаш ва мўминларни ажратиб олиб, уларнинг тавбасини қабул қилиб мукофотлашдир.) ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah