Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

30) Sūrat Ar-Rūm

Printed format

30)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм 030-001 Алиф. Лам. Мийм. --
Ғулибати Ар-Рӱму 030-002 Рум мағлуб бўлди. ‍‌
Фӥднá Ал-'Арđи Ұа Һум Мин Ба`ди Ғалабиһим Сайағлибӱна 030-003 Яқин ерда. Ва улар мағлубиятларидан кейин тезда ғолиб бўлажаклар. ‌‍ ‌ ‍‌‍ ‍‍‍
Фӥ Биđ`и Синӥна ۗ Лиллӓһ Ал-'Амру Мин Қаблу Ұа Мин Ба`ду ۚ Ұа Йаұма'иҙин Йафраху Ал-Му'уминӱна 030-004 Саноқли йилларда. Ундан олдин ҳам, кейин ҳам барча иш Аллоҳдандир. Ўша кунда мўминлар шодланурлар. ‍‍‍ ‍‍‍‍ۗ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ۚ‌ ‍
Бинаҫри Аллӓһи ۚ Йанҫуру Ман Йашӓۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 030-005 Аллоҳнинг нусратидан. У хоҳлаганига нусрат берур. Ва У азизу роҳиймдир. (Форс ва Рум давлатлари орасидаги қирғинбарот уруш натижаларидан кейин бундай гапларни Аллоҳ таоло айтмаса, одам боласи журъат қилиб айта олмас эди. Ҳар қандай одамга, шунчалар қақшатқич зарбага учраган, тилка-пора бўлиб кетган Рум давлати қандай қилиб бир неча йил ичида қудратли Форс давлатини енга олади, деган фикр келиши турган гап эди. Мушриклар қуръоний хабарни масхара қилиб, манзарани ўз қаричлари билан ўлчашар, аммо Аллоҳ таолонинг ўлчови бошқа экани хаёлларига келмасди.) ‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа`да Аллӓһи ۖ Лӓ Йуҳлифу Аллӓһу Ұа`даһу Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 030-006 (Бу) Аллоҳнинг ваъдасидир. Аллоҳ Ўз ваъдасига хилоф қилмас. Лекин одамларнинг кўпи буни билмаслар. (Аллоҳ Ўзи хоҳлаган кишисига нусрат бериши ҳақидаги гап Аллоҳнинг ваъдасидир. У зот Ўз иродаси билан ваъда қилади ва Ўз иродаси билан ваъдасини амалга оширади. Бунга ҳеч ким ва ҳеч нарса тўсиқ бўла олмайди. Лекин одамларнинг кўпи буни билмаслар. Ўзларича ниманидир билгандек бўладилар, аммо асл моҳиятни англаб етмайдилар.) ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Йа`ламӱна Žӓһирӓан Мина Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Һум `Ани Ал-'Ӓҳирати Һум Ғӓфилӱна 030-007 Улар бу дунё ҳаётининг зоҳирини билурлар. Ҳолбуки, улар охиратдан ғофилдирлар. (Одамларнинг кўплари бу беш кунлик дунёнинг зоҳирий, сиртқи тарафини, юзаки биладилар. Кўзларига кўринган, қўллари билан ушлайдиган ёки бошқа ҳис этиш аъзолари ва асбоблари билан сезадиган нарсаларнигина, уларни ҳам бир қисминигина биладилар. Улар асосан бу дунёга қизиқадилар.) ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍
'Аұалам Йатафаккарӱ Фӥнфусиһим ۗ Мӓ Ҳалақа Аллӓһу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа 'Аҗалин Мусамман ۗ Ұа 'Инна Каćӥрӓан Мина Анӓси БилиқӓРаббиһим Лакӓфирӱна 030-008 Ахир, улар Аллоҳ осмонлару ерни ва улар орасидаги нарсаларни фақат ҳақ билан ва маълум муддатга яратганини тафаккур қилиб кўрмайдиларми?! Ҳақиқатда, одамлардан кўплари Роббиларига рўбарў бўлишни инкор қилгувчилардир. (Инсоннинг ақл ишлатиладиган нарсалар ҳақида ўйлаши тафаккур дейилади. Оятда одамларнинг тафаккур юритмасликларидан ажабланиш бор.) ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ۗ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍
'Аұалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Кӓнӱ 'Ашадда Минһум Қӱұатан Ұа 'Аćӓрӱ Ал-'Арđа Ұа `Амарӱһӓ 'Акćара Миммӓ `Амарӱһӓ Ұа Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти ۖ Фамӓ Кӓна Аллӓһу Лийаžлимаһум Ұа Лакин Кӓнӱнфусаһум Йаžлимӱна 030-009 Ер юзида юриб, ўзларидан олдингиларнинг оқибати қандай бўлганига назар солмайдиларми?! Уларнинг булардан қувватлари кўпроқ эди ва ерга ишлов бериб, уни булар обод қилгандан кўра кўпроқ обод қилган эдилар. Ва уларга Пайғамбарлари очиқ-ойдин (оят)лар билан келдилар. Аллоҳ уларга зулм қилмас эди, лекин улар ўзларига зулм қилардилар. (Аввалги кофирлар ободончилик масаласида ҳам ҳозирги кофирлардан устун эдилар. Улар ерга кўпроқ ишлов берганлар. Деҳқончиликни жуда ҳам ривожлантирганлар. Шунингдек, ердан турли маъданларни чиқариш ва бошқа имроний-ободончилик ишларини тараққий эттирганлар. Ушбу оятлар нозил бўлаётган давр кофирларидан кўра кўпроқ обод қилганлар.) ‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌‌‌‍ ‌‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Ćумма Кӓна `Ӓқибата Ал-Лаҙӥна 'Асӓ'ӱ Ас-Сӱ'áн Каҙҙабӱ Би'ӓйӓти Аллӓһи Ұа Кӓнӱ Биһӓ Йастаһзи'ӱн 030-010 Сўнгра ёмонлик қилганларнинг оқибати Аллоҳнинг оятларини ёлғонга чиқарганлари ва уларни истеҳзо қилганлари учун ёмон бўлди. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу Ćумма 'Илайһи Турҗа`ӱна 030-011 Аллоҳ махлуқотни йўқдан бор қилади, сўнгра уни яна қайтадан вужудга келтиради, сўнгра Унга қайтарилурсиз. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йублису Ал-Муҗримӱна 030-012 Қиёмат қоим бўлган кунда жиноятчилар ноумид бўлурлар. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Лам Йакун Лаһум Мин Шуракӓ'иһим Шуфа`ӓ'у Ұа Кӓнӱ Бишуракӓ'иһим Кӓфирӥна 030-013 Уларга (Аллоҳга келтирган) шерикларидан шафоатчилар бўлмади ва улар шерикларига куфр келтиргувчи бўлдилар. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йаұма'иҙин Йатафаррақӱна 030-014 Қиёмат қоим бўлган куни, ўша куни (гуруҳларга) бўлинурлар. (Одамлар қиёмат куни икки гуруҳга ажраладилар.) ‍‍ ‌ ‍‍‍
Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Фаһум Фӥ Раұđатин Йухбарӱна 030-015 Бас, иймон келтириб, яхши амалларни қилганлар, улар жаннатда шодланурлар. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‌ ‌
Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Ұа Лиқӓ Ал-'Ӓҳирати Фа'ӱлӓ'ика Фӥ Ал-`Аҙӓби Мухđарӱна 030-016 Куфр келтириб, Бизнинг оятларимизни ва охират мулоқотини ёлғонга чиқарганлар, ана ўшалар, азобга ҳозир қилинурлар. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌
Фасубхӓна Аллӓһи Хӥна Тумсӱна Ұа Хӥна Туҫбихӱна 030-017 Бас, тунга киришингизда ҳам, тонгга киришингизда ҳам Аллоҳни поклаб ёд этинг. (Бундан мурод, шом ва хуфтон намозларини ўқиб, Аллоҳни поклаб ёд этинглар, тонгга киришда тасбиҳ айтишдан мурод бомдод намозини ўқишдир.) ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лаһу Ал-Хамду Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа `Ашӥйӓан Ұа Хӥна Туžһирӱна 030-018 Осмонлару ердаги ҳамду сано Уникидир. Оқшомда ва пешинда ҳам (поклаб ёд этингиз). (Дунёда барча ҳамду сано, мақтов Аллоҳнинг Ўзига хосдир. Сизлар Унга оқшом ва пешин пайтларида ҳам тасбиҳ айтингиз. Яъни, пешин ва аср намозларини қоим қилинглар.) ‍‌‍‍‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Йуҳриҗу Ал-Хаййа Мина Ал-Маййити Ұа Йуҳриҗу Ал-Маййита Мина Ал-Хаййи Ұа Йухйӥ Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚ Ұа Каҙалика Туҳраҗӱна 030-019 У ўликдан тирикни чиқарур ва тирикдан ўликни чиқарур ва ерни ўлимидан кейин тирилтирур. Шунга ўхшаш сиз ҳам чиқарилурсиз. (Ҳар бир сонияда қандайдир ўсимлик қурийди, бошқаси уруғдан чиқади. Кимдир ўлади, кимдир туғилади. Бу нарса ерда ҳам, кўкда ҳам, сувда ҳам бўлиб туради. Сон-саноғига етиб бўлмайдиган ушбу жараёнларнинг ҳар бирини Аллоҳ таоло амалга оширади.) ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи~ 'Ан Ҳалақакум Мин Турӓбин Ćумма 'Иҙӓнтум Башарун Танташирӱна 030-020 Сизни тупроқдан яратгани ва сўнгра сизлар башарга айланиб тарқалишингиз Унинг оят-белгиларидандир. ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи~ 'Ан Ҳалақа Лакум Мин 'Анфусикум 'Азұӓҗӓан Литаскунӱ 'Илайһӓ Ұа Җа`ала Байнакум Маұаддатан Ұа Рахматан ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 030-021 Ва сизларга сокинлик топишингиз учун ўзингиздан жуфтлар яратганлиги ва ораларингизда севги ва марҳаматни солиб қўйгани (ҳам) Унинг оят-белгиларидандир. Албатта, бунда тафаккур қиладиган қавмлар учун оят-белгилар бордир. ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ҳалқу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Аҳтилӓфу 'Алсинатикум Ұа 'Алұӓникум ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лил`ӓлимӥна 030-022 Ва Унинг оят-белгиларидан осмонлару ернинг яратилиши ва тилларингиз ва рангларингизнинг турлича бўлишидир. Албатта, бунда олимлар учун оят-белгилар бордир. (Инсон боласи ўзига ўхшаган одамлар билан кўришади, гаплашади, лекин илоҳий қудрат туфайли уларнинг тиллари ва ранглари турлича яратилганига эътибор бермайди. Аслини олганда, булар ҳам улкан мўъжизалардир.) ‍‌ ‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Манӓмукум Бил-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Абтиғӓ'уукум Мин Фаđлиһи~ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йасма`ӱна 030-023 Ва Унинг оят-белгиларидан кечаси ва кундузи ухлашингиз ҳамда Унинг фазлидан талаб қилишингиздир. Албатта, бунда эшитадиган қавм учун оят-белгилар бордир. (Уйқу ўз ҳолича олиб қаралганда, катта бир мўъжизадир. Уйқу Аллоҳ таоло томонидан бандага берилган улуғ неъмат. Одам боласининг уйқуга эҳтиёжи жуда каттадир. Буни билиш, англаб етиш учун бирор кун уйқусиз юришнинг ўзи етади.) ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Йурӥкуму Ал-Барқа Ҳаұфӓан Ұа Ҭама`ӓан Ұа Йуназзилу Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Файухйӥ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йа`қилӱна 030-024 Ва Унинг оятларидан сизга қўрқув ва умид учун чақмоқни кўрсатади ва осмондан сувни нозил қилади-да, у билан ерни ўлгандан кейин тирилтиради. Албатта, бунда ақл юратадиган қавм учун оят-белгилар бордир. (Олимлар кашф қилишларича, чақмоқ чаққанда ҳавони куйдириб ўсимликлар учун ўта фойдали ўғитазот пайдо бўлар экан. Ана ўша модда ёмғир ила ерга тушиб ўсимликларнинг ўсишига, ҳосил беришига омил бўлар экан. Демак, хавф ва умид чақмоққа боғлиқ экан.) ‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌‍ ‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи~н Тақӱма Ас-Самӓ'у Ұа Ал-'Арđу Би'амриһи ۚ Ćумма 'Иҙӓ Да`ӓкум Да`ұатан Мина Ал-'Арđи 'Иҙӓнтум Таҳруҗӱна 030-025 Унинг оят-белгиларидан, осмонлару ер Унинг амри ила туришидир. Сўнгра сизларни бир бор чақирса, ердан ҳаммангиз бирдан чиқарсизлар. ‍‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Ұа Лаһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Куллун Лаһу Қӓнитӱна 030-026 Осмонлару ердаги кимсалар Унга хосдир. Барчалари Унга итоат қилгувчидирлар. ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌ ‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу Ұа Һуұа 'Аһұану `Алайһи ۚ Ұа Лаһу Ал-Маćалу Ал-'А`лá Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 030-027 У махлуқотни йўқдан бор қиладир, сўнгра уни яна қайтадан вужудга келтирадир, бу унга жуда осондир. Осмонлару ердаги энг олий васф Уникидир.У азиз ва ҳаким зотдир. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Đараба Лакум Маćалӓан Мин 'Анфусикум ۖ Һал Лакум Мин Мӓ Малакат 'Аймӓнукум Мин Шуракӓ'а Фӥ Мӓ Разақнӓкум Фа'антум Фӥһи Саұӓн Таҳӓфӱнаһум Каҳӥфатикумнфусакум ۚ Каҙӓлика Нуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йа`қилӱна 030-028 У сизга ўзингиздан мисол келтирди. Сизларнинг қўлингиздаги (қулларингиз)дан Биз сизга ризқ қилиб берган нарсада шерикларингиз бор-у, сизлар у(ризқ)да тенг бўлиб, улар ҳақида ҳам ўзингиздан ҳаққингизда қўрққанингиздек қўрқасизми?! Ақл юритадиган қавмлар учун оятларни ана шундай муфассал қилиб борурмиз. (Биз ризқ қилиб берган неъматга қулингиз ҳам сизга шерик бўлишини хоҳлайсизми? Йўқ. У қулни мазкур молу мулкингизнинг бир қисми ҳисоблайсиз. Унинг мол-мулкингиздан чиқиб кетишини ҳам хоҳламайсиз. Аллоҳ берган ризққа ўз қулингиз шерик бўлишини хоҳламас экансиз, қандай қилиб Аллоҳга Унинг Ўзи яратган махлуқотларини шерикликка раво кўрасиз? Шерик бўлиш осон бўлибдими? Сиз ўз ҳаққингиз зое бўлишидан қўрққанингиз каби, унинг ҳаққи зое кетишидан ҳам қўрқишингиз мумкинми? Ҳеч мумкин эмас. Шундай экан, нима учун Аллоҳ таолога Унинг Ўзи яратган махлуқотларни шерик қиласиз? Ушбу тафсилотларни тўғри тушунган одамлар Аллоҳга ширк келтиришнинг асосий сабабини англаб оладилар.) ‌ ‍‌ ‌‌ۖ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Бал Аттаба`а Ал-Лаҙӥна Žаламӱ 'Аһұӓ'аһум Биғайри `Илмин ۖ Фаман Йаһдӥ Ман 'Аđалла Аллӓһу ۖ Ұа Мӓ Лаһум Мин Нӓҫирӥна 030-029 Йўқ!!! Зулм қилганлар илмсиз равишда ҳавойи нафсларига эргашдилар, холос. Аллоҳ залолатга солган кимсани ким ҳидоятга сола оларди?! Ва охиратда уларга нусрат бергувчилар бўлмас. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۖ ‍‌ ‍‌ ‌‍ۖ ‌‌ ‍‌
Фа'ақим Ұаҗһака Лилддӥни Ханӥфӓан Фиҭрата ۚ Аллӓһи Аллатӥ Фаҭара Анӓса `Алайһӓ Лӓ ۚ Табдӥла Лиҳалқи Аллӓһи Ҙӓлика ۚ Ад-Дӥну Ал-Қаййиму Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 030-030 Бас, сен ҳаққа мойил бўлиб, динга юз тут. Бу Аллоҳ одамларни яратган асил табиатдир. Аллоҳнинг яратганини ўзгартириб бўлмас. Ушбу тўғри диндир. Лекин одамларнинг кўпи билмаслар. (Мушрик, кофир ва бошқалар ҳавойи нафсга эргашиб, ўзлариникини маъқуллайверади, уларнинг барини эътиборсиз қолдириб, ҳақ динга юзлан. Аллоҳ одамларнинг асил табиатларига Исломни, ягона Аллоҳга иймон келтиришни жойлаган. Аллоҳга ширк келтириш эса, инсоннинг асил табиатига зид бўлиб, илмсизлик ва ҳавойи нафсга эргашиш оқибатида пайдо бўлади.) ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Мунӥбӥна 'Илайһи Ұа Аттақӱһу Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа Лӓ Такӱнӱ Мина Ал-Мушрикӥна 030-031 (Ҳар бир нарсада) Унга қайтгувчи бўлароқ, У зотга тақво қилинг, намозни тўкис адо этинг ва мушриклардан бўлманг. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌
Мина Ал-Лаҙӥна Фаррақӱ Дӥнаһум Ұа Кӓнӱ Шийа`ӓан ۖ Куллу Хизбин Бимӓ Ладайһим Фарихӱна 030-032 Динларида тафриқага тушган, гуруҳ-гуруҳ бўлиб олиб, ҳар бир фирқа ўз олдидаги нарсадан шод бўлганлардан (бўлманг). (Мушрикликнинг бир маъноси Аллоҳга шерик келтириш бўлса-да, дунёда мушрикликдан кўп нарса бўлмаса керак. Чунки мушриклар динларида фирқаланиб кетган. Аллоҳ таоло мусулмонларни шулар каби тафриқага тушмасликка амр қилмоқда.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ۖ ‌ ‌ ‍
Ұа 'Иҙӓ Масса Анӓса Đуррун Да`аұ Раббаһум Мунӥбӥна 'Илайһи Ćумма 'Иҙӓ 'Аҙӓқаһум Минһу Рахматан 'Иҙӓ Фарӥқун Минһум Бираббиһим Йушрикӱна 030-033 Қачон одамларга зарар етса, Роббиларининг Ўзигагина қайтиб, дуо қилурлар. Сўнгра У зот уларга Ўзидан раҳмат тоттирганда, кўрибсанки, улардан баъзи гуруҳлари Роббиларига ширк келтирурлар. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Лийакфурӱ Бимӓ 'Ӓтайнӓһум ۚ Фатаматта`ӱ Фасаұфа Та`ламӱна 030-034 Биз уларга берган нарсага куфр келтираверсинлар! Бас, ҳузурланаверинг! Яқинда биласизлар! ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍
мнзалнӓ `Алайһим Сулҭӓнӓан Фаһуұа Йатакалламу Бимӓ Кӓнӱ Биһи Йушрикӱна 030-035 Ёки Биз уларга осмондан ҳужжат туширганмизу у(ҳужжат) У зотга ширк келтирган нарса (жоизлиги) ҳақида сўзлайдими?! ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍
Ұа 'Иҙӓ 'Аҙақнӓ Анӓса Рахматан Фарихӱ Биһӓ ۖ Ұа 'Ин Туҫибһум Саййи'атун Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим 'Иҙӓ Һум Йақнаҭӱна 030-036 Ва қачон одамларга раҳматни тоттирсак, ундан шод бўлурлар. Агар уларга ўз қўллари тақдим қилган нарса туфайли ёмонлик етса, дарҳол умидсизликка тушурлар. ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Анна Аллӓһа Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 030-037 Улар Аллоҳ Ўзи хоҳлаган кишисига ризқни кенг ёки тор қилишини билмайдиларми? Албатта, бунда иймон келтирадиган қавм учун оят-белгилар бордир. ‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'ӓти Ҙӓ Ал-Қурбá Хаққаһу Ұа Ал-Мискӥна Ұа Абна Ас-Сабӥли ۚ Ҙӓлика Ҳайрун Лиллаҙӥна Йурӥдӱна Ұаҗһа Аллӓһи Ұа 'Ӱлӓ'ика ۖ Һуму Ал-Муфлихӱна 030-038 Бас, қариндошга, мискинга ва йўл ўғлига ҳаққини бер. Ана шу Аллоҳнинг юзини ирода қилганлар учун хайрлидир. Ва ана ўшалар нажот топгувчилардир. (Ризқ бериш Аллоҳ таолонинг қўлида бўлгач, ризқнинг камайиб қолишидан қўрқмай, қариндош-уруғларга, мискинлар ва сафари туфайли муҳтожликка тушиб, йўлда қолганларга ҳақларини бер. Хайр-садақа қил. Сенинг қўлингдаги ризқи рўзда уларнинг ҳам ҳақлари борлигини унутма.) ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Ұа Мӓ 'Ӓтайтум Мин Рибӓан Лийарбуұӓ Фӥмұӓли Анӓси Фалӓ Йарбӱ `Инда Аллӓһи ۖ Ұа Мӓ 'Ӓтайтум Мин Закӓатин Турӥдӱна Ұаҗһа Аллӓһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муđ`ифӱна 030-039 Одамлар моллари ичида зиёда бўлсин, деб рибо учун берган молингиз Аллоҳ ҳузурида зиёда бўлмас. Аллоҳнинг юзини кўзлаб берган закотингиз эса, бас, ана ўшалар, бир неча баробар қилиб олгувчилардир. (Рибо ўзбек тилида судхўрлик деб юритилади. Рибо бир одам иккинчисига маълум муддатга маълум миқдор пулни устига фоиз қўйиб қайтариш шарти ила беришидир. Аллоҳ таоло рибони ҳаром қилган, ҳаром нарса қанча кўп бўлса ҳам, зиёда бўлмайди. Шунингдек, рибода савоб ҳам йўқ. Балки гуноҳ бор.Закот сўзи ўзбек тилида покиза ва зиёда маъноларини англатади. Дарҳақиқат, закоти берилган мол покизаланади ва Аллоҳ берган барака ила зиёда ҳам бўлади.) ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Ćумма Разақакум Ćумма Йумӥтукум Ćумма Йухйӥкум ۖ Һал Мин Шуракӓ'икум Ман Йаф`алу Мин Ҙӓликум Мин Шайн ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 030-040 Сизларни халқ қилган, сўнгра ризқлантирган, кейин ўлдирадиган ва яна тирилтирадиган зот Аллоҳдир. Сизнинг (Аллоҳга келтирган) шерикларингиздан, ким ана шуларингиздан бирортасини қила олади?! У зот улар ширк келтираётган нарсалардан пок ва олий бўлди. ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌‍‍ ‍ ۖ ‍‌‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Žаһара Ал-Фасӓду Фӥ Ал-Барри Ұа Ал-Бахри Бимӓ Касабат 'Айдӥ Анӓси Лийуҙӥқаһум Ба`đа Ал-Лаҙӥ `Амилӱ Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 030-041 Қилган амалларининг баъзисини тоттириш учун, одамлар қўллари касб қилган нарсалар туфайли қуруқликдаю денгизда фасод зоҳир бўлди. Шоядки улар қайтсалар. (Одамлардаги бузуқ эътиқод ва тасаввурлардан фисқу фасод келиб чиқади. Бу эса, ўз навбатида, қуруқликдаю денгизда бузғунчилик устун келишига сабаб бўлади. Одамлар қилган гуноҳлар ва фисқу фасод ўзларининг бошларига бало-офат келтиради. Бу мусибатлар уларга танбеҳ бўлиши, залолатдан ҳидоятга, нотўғри йўлдан қайтишларига сабаб бўлиши керак.) ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Қул Сӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фӓнžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблу ۚ Кӓна 'Акćаруһум Мушрикӥна 030-042 Сен:Ер юзида сайр қилинглар. Олдин ўтганларнинг оқибати қандай бўлганига назар солинглар. Уларнинг кўплари мушрик бўлган эдилар, деб айт. ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍ ‌ ‍
Фа'ақим Ұаҗһака Лилддӥни Ал-Қаййими Мин Қабли 'Ан Йа'тийа Йаұмун Лӓ Марадда Лаһу Мина Аллӓһи Йаұма'иҙин ۖ Йаҫҫадда`ӱна 030-043 Бас, Аллоҳ томонидан рад қилинмайдиган кун келмасдан аввал тўғри динга юз тут. Ўша кунда (одамлар) бўлак-бзлак бўлурлар. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍
Ман Кафара Фа`алайһи Куфруһу ۖ Ұа Ман `Амила Ҫӓлихӓан Фали'анфусиһим Йамһадӱна 030-044 Ким куфр келтирса, унинг куфри ўз зарарига. Кимлар яхши амаллар қилган бўлса, ўзлари учун замин тайёрларлар. ‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌
Лийаҗзийа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Мин Фаđлиһи~ ۚннаһу Лӓ Йухиббу Ал-Кӓфирӥна 030-045 У зот иймон келтирган ва яхши амалларни қилганларни Ўз фазли ила мукофотлаши учундир. Албатта, У кофирларни севмас. (Банда ҳар қанча яхши амал қилган чоғида ҳам, Аллоҳнинг шукрини жойига келтира олмайди ва жаннатга ҳақдор бўла билмайди. Унга бу мақомни Аллоҳ таоло Ўз фазли-марҳамати ила ато қилади. Чунки у мўмин бўлиб яхши амаллар этган бандаларни севади.) ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи~н Йурсила Ар-Рийӓха Мубашширӓтин Ұа Лийуҙӥқакум Мин Рахматиһи Ұа Литаҗрийа Ал-Фулку Би'амриһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 030-046 Ва Унинг оят-белгиларидан сизга Ўз раҳматидан тоттириш учун, Ўз амри ила кемаларни юрдириш учун ва Унинг фазлидан (ризқ) талаб қилишингиз учун шамолларни хушхабарчи қилиб юборишидир. Шоядки шукр қилсангиз. (Ёмғир ёғишини интиқиб кутаётган кишилар ғир этган шамолдан хурсанд бўлишади. Чунки тажрибада ёмғирдан олдин унинг шамоли келиши аниқланган. Одатда, ёмғирдан олдин эсадиган шамол ёмғирга интизор бўлиб турганлар учун хушхабарчи бўлади. Дарҳақиқат, ўша шамол бандалар Аллоҳнинг раҳматидан тотишлари учун зарур бўлган ёмғирли булутларни олиб келаётган бўлади. Ёмғир ёғади, ҳамма фойдаланади. Ризқи рўз сероб бўлади. Бандалар Аллоҳнинг раҳматидан баҳраманд бўладилар. Шунингдек, авваллари тижорат ва касб-кор учун сафарни ихтиёр этган кишилар денгиз сафарига ҳозирланиб, елканли кемаларини тайёрлаб, шамолни кутишган. Улар учун ҳам шамол хушхабарчи бўлган. Аллоҳнинг амри ила юрган кемада сафар қилиб, ҳожатларини чиқаришган, Аллоҳнинг фазлидан ризқи рўз талаб қилишган.) ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мин Қаблика Русулӓан 'Илá Қаұмиһим Фаҗӓ'ӱһум Бил-Баййинӓти Фӓнтақамнӓ Мина Ал-Лаҙӥна 'Аҗрамӱ ۖ Ұа Кӓна Хаққӓан `Алайнӓ Наҫру Ал-Му'уминӥна 030-047 Батаҳқиқ, Биз сендан олдин ҳам Пайғамбарларни қавмларига юбордик. Бас, улар (қавмларига) очиқ-ойдин ҳужжатлар келтирганлар. Сўнг Биз жиноят қилганлардан интиқом олганмиз. Мўминларга нусрат бериш Бизнинг зиммамиздаги ҳақ бўлган. ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Йурсилу Ар-Рийӓха Фатуćӥру Сахӓбӓан Файабсуҭуһу Фӥ Ас-Самӓ'и Кайфа Йашӓ'у Ұа Йаҗ`алуһу Кисафӓан Фатарá Ал-Ұадқа Йаҳруҗу Мин Ҳилӓлиһи ۖ Фа'иҙӓҫӓба Биһи Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи~ 'Иҙӓ Һум Йастабширӱна 030-048 Аллоҳ шундай зотки, шамолларни юбориб, улар ила булутни қўзғатар ва у (булут)ни осмонда Ўзи хоҳлаганича ёяр ва бўлак-бўлак қилар, бас, унинг орасидан ёмғир чиқаётганини кўрасан. Қачон у(ёмғир)ни Ўз бандаларидан хоҳлаган кимсаларга етказса, улар дарҳол шод бўлурлар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ۖ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Кӓнӱ Мин Қабли 'Ан Йуназзала `Алайһим Мин Қаблиһи Ламублисӥна 030-049 Ҳолбуки, устларига (ёмғир) туширилишидан олдин, ҳа, ундан олдин, мутлақо умидсиз эдилар. ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Фӓнžур 'Илá 'Ӓćӓри Рахмати Аллӓһи Кайфа Йухйӥ Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚнна Ҙӓлика Ламухйӥ Ал-Маұтá ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 030-050 Бас, Роббинг раҳмати асарларига назар сол. У ерни ўлиб ётганидан кейин қандай тирилтиради?! Албатта, У зот ўликларни ҳам тирилтиргувчидир ва У ҳар бир нарсага қодирдир. ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍ۚۖ ‌‌ ‌ ‍
Ұа Ла'ин 'Арсалнӓ Рӥхӓан Фараұһу Муҫфаррӓан Лаžаллӱ Мин Ба`диһи Йакфурӱна 030-051 Агар Биз бир шамол юбориб, улар (экинларини) сарғайган ҳолда кўрсалар, ундан кейин, албатта, куфрони неъмат қилишга ўтарлар. (Аллоҳ иссиқ шамол эсдириб, экинларини сарғайтириб қўйса, Аллоҳга ва Унинг қазои қадарига ишонмайдиганлар ноумид бўлиб, куфрони неъмат қиладилар.) ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌
Фа'иннака Лӓ Тусми`у Ал-Маұтá Ұа Лӓ Тусми`у Аҫ-Ҫумма Ад-Ду`ӓ'а 'Иҙӓ Ұа Ллаұ Мудбирӥна 030-052 Албатта, сен ўликка эшиттира олмассан ва даъватни ортларига бурилиб кетаётган карларга эшиттира олмайссан. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍
Ұа Мӓнта Биһӓдӥ Ал-`Умйи `Ан Đалӓлатиһим ۖн Тусми`у 'Иллӓ Ман Йу'умину Би'ӓйӓтинӓ Фаһум Муслимӱн 030-053 Сен кўрларни гумроҳликларидан ҳидоят қилгувчи эмассан. Сен фақат Бизнинг оятларимизга иймон келтирганларгагина эшиттира олурсан. Ана ўшалар мусулмонлардир. ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Мин Đа`фин Ćумма Җа`ала Мин Ба`ди Đа`фин Қӱұатан Ćумма Җа`ала Мин Ба`ди Қӱұатин Đа`фӓан Ұа Шайбатан ۚ Йаҳлуқу Мӓ Йашӓۖ Ұа Һуұа Ал-`Алӥму Ал-Қадӥру 030-054 Аллоҳ сизни заифликда яратган, сўнгра заифликдан кейин қувватли қилган, сўнгра қувватдан кейин яна заифлик ва қарилик ориз қилган зотдир. У хоҳлаганини яратур. У ўта илмли ва ўта қудратлидир. (Асли уруғларингиз нутфа деб аталмиш бир томчи жирканч сувдир. У жуда ҳам заиф нарса. Аллоҳ Ўз инояти ила ўша заиф сувдан ҳомила пайдо қилади. Ҳомила ҳам жуда заиф бўлади.Туғилган чоғида ҳам инсон боласи энг заиф бола бўлади. Узоқ йиллар ўзи мустақил равишда бирор иш қила олмайди. Шундай заиф одамни Аллоҳ сўнгра заифликдан кейин қувватли қилгандир. Аллоҳдан ўзга ҳеч ким унга бу қувватни бермайди. Вақти-соати етиб инсон қариб куч-қувватдан кетади. Дунё ана шундай. Ундаги ҳамма нарса ўзгариб туради. Бу ўзгаришларнинг ҳаммасини Аллоҳ таоло бажаради.) ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‌‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йуқсиму Ал-Муҗримӱна Мӓ Лабиćӱ Ғайра Сӓ`атин ۚ Каҙӓлика Кӓнӱ Йу'уфакӱна 030-055 Қиёмат қоим бўладиган куни жиноятчилар бир соатдан бошқа турмаганлари ҳақида қасам ичурлар. Улар ана шундай ўгрилар эдилар. (Улар ёруғ дунёда бир соатдан ортиқ турмаганлари ҳақида қасам ичадилар. Агар кўпроқ турганларида, иймон келтиришлари мумкинлигини пеш қилмоқчи бўладилар.) ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Ұа Ал-'Ӥмӓна Лақад Лабиćтум Фӥ Китӓби Аллӓһи 'Илá Йаұми Ал-Ба`ćи ۖ Фаһаҙӓ Йаұму Ал-Ба`ćи Ұа Лакиннакум Кунтум Лӓ Та`ламӱна 030-056 Илм ва иймон берилганлар: Батаҳқиқ, Аллоҳнинг китоби бўйича қайта тирилиш кунигача турдингиз. Бас, бугун қайта тирилиш кунидир. Лекин сизлар билмас эдингиз, дерлар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Файаұма'иҙин Лӓ Йанфа`у Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ма`ҙиратуһум Ұа Лӓ Һум Йуста`табӱна 030-057 Бас, бугунги кунда зулм қилганларга маъзиратлари манфаат бермас ҳамда улар итобга ҳам қайтарилмаслар. (Ортга қайтсак, Аллоҳ рози бўладиган ишларни қилар эдик, деб ёлборсалар ҳам, қайтарилмайдилар.) ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌
Ұа Лақад Đарабнӓ Лилннӓси Фӥ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Мин Кулли Маćалин ۚ Ұа Ла'ин Җи'таһум Би'ӓйатин Лайақӱланна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин 'Антум 'Иллӓ Мубҭилӱна 030-058 Батаҳқиқ, Биз ушбу Қуръонда одамлар учун турли мисоллар келтирдик. Аниқки, агар сен уларга оят-мўъжиза келтирсанг ҳам, куфр келтирганлар: Сиз ботилчилардан ўзга эмассиз, дерлар. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Каҙӓлика Йаҭба`у Аллӓһу `Алá Қулӱби Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна 030-059 Аллоҳ билмайдиганларнинг қалбларини ана шундай қилиб муҳрлар. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Фӓҫбирнна Ұа`да Аллӓһи Хаққун ۖ Ұа Лӓ Йастаҳиффаннака Ал-Лаҙӥна Лӓ Йӱқинӱна 030-060 Бас, сабр қил. Албатта, Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир. Собит иймон келтирмаганлар сени енгилтакликка бошламасинлар. (Иймонсиз ва иймони заифлар қачонгача сабр қиламиз, сабрнинг охири борми, дея безовталаниб, иғволари билан сени енгилтакликка бошламасинлар.) ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah