Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

25) Sūrat Al-Furqān

Printed format

25)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Табӓрака Ал-Лаҙӥ Наззала Ал-Фурқӓна `Алá `Абдиһи Лийакӱна Лил`ӓламӥна Наҙӥрӓан 025-001 Оламларга огоҳлантирувчи бўлсин учун бандасига Фурқонни нозил қилган Зот баракотли, улуғдир. ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Ал-Лаҙӥ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лам Йаттаҳиҙ Ұаладӓан Ұа Лам Йакун Лаһу Шарӥкун Фӥ Ал-Мулки Ұа Ҳалақа Кулла Шайн Фақаддараһу Тақдӥрӓан 025-002 У осмонлару ернинг мулки Унга хос бўлган, Ўзига фарзанд тутмаган, мулкида шериги бўлмаган, ҳар бир нарсани ўлчов ила ўлчаб яратган Зотдир. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи~ 'Ӓлиһатан Лӓ Йаҳлуқӱна Шай'ӓан Ұа Һум Йуҳлақӱна Ұа Лӓ Йамликӱна Ли'нфусиһим Đаррӓан Ұа Лӓ Наф`ӓан Ұа Лӓ Йамликӱна Маұтӓан Ұа Лӓ Хайӓатан Ұа Лӓ Нушӱрӓан 025-003 У Зотдан бошқа, ҳеч нарса ярата олмайдиган, ўзлари яратиладиган, ўзлари учун зарарга ҳам, нафга ҳам эга бўлмайдиган, ўлимга ҳам, ҳаётга ҳам, қайта тирилишга ҳам молик бўлмайдиган худолар тутдилар. ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Ифкун Афтарӓһу Ұа 'А`ӓнаһу `Алайһи Қаұмун 'Ӓҳарӱна ۖ Фақад Җӓ'ӱ Žулмӓан Ұа Зӱрӓан 025-004 Куфр келтирганлар: Бу (Қуръон) уйдирмадан бошқа нарса эмас. Уни ўзи уйдириб олди ва бунда унга бошқа қавмлар кўмак бердилар, дедилар. Бас, шубҳасиз, зулм ва ёлғон гувоҳлик келтирдилар. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌
Ұа Қӓлӱ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна Актатабаһӓ Фаһийа Тумлá `Алайһи Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 025-005 Улар: Бу аввалгиларнинг афсонасидир. Уларни ёздириб олган. Ҳолбуки, улар унга эртаю кеч имло қилинур, дедилар. (Аввалги мушриклар ҳар қанча жоҳил бўлсалар ҳам, ҳозиргиларга қараганда бир оз инсофли бўлган экан. Улар ҳозирги мушрикларга ўхшаб, ёзиб олган, демасдан, ёздириб олган, демоқдалар. Чунки улар Муҳаммаднинг (с.а.в.) ўқиш ва ёзишни билмасликларини яхши биладилар. Шунинг учун афсоналарни бошқаларга ёздириб олган, дедилар. Яъни, ўша афсоналар Муҳаммадга (с.а.в.) эртаю кеч айтиб турилади, дейдилар.) ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‍
Қул 'Анзалаһу Ал-Лаҙӥ Йа`ламу Ас-Сирра Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚннаһу Кӓна Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 025-006 Сен:Уни осмонлару ердаги сирни биладиган Зот нозил қилди. Албатта, У мағфиратли ва раҳмли Зотдир, дегин. (Қуръонни ҳамма нарсани билгувчи зотАллоҳ нозил қилгандир. Ҳамма нарсани билгувчи зот ўтган умматларнинг тарихини ҳам жуда яхши билади. Ўтганларнинг афсоналарини бировдан ёздириб олишга ҳожат йўқ. Балки бу афсоналар ёлғон, бидъат ва хурофотларга тўлиқдир. Қуръони Каримда эса, ўтган умматларнинг қиссалари энг рост ва тўғри равишда келтирилади. Кишиларни улардан ўрнак олишга чақирилади. Вақт ўтиб, илм ривожланиши билан бу ҳақиқат яна ҳам равшанлашиб бормоқда.) ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Ұа Қӓлӱ Мӓли Һӓҙӓ Ар-Расӱли Йа'кулу Аҭ-Ҭа`ӓма Ұа Йамшӥ Фӥ Ал-'Асұӓқи ۙ Лаұлӓнзила 'Илайһи Малакун Файакӱна Ма`аһу Наҙӥрӓан 025-007 Улар: Бу не Пайғамбарки, таом еб, бозорда юрадир?! Унга бир фаришта туширилса эди, у билан огоҳлантиргувчи бўлар эди. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۙ ‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Аұ Йулқá 'Илайһи Канзун 'Аұ Такӱну Лаһу Җаннатун Йа'кулу Минһӓ ۚ Ұа Қӓла Аž-Žӓлимӱна 'Ин Таттаби`ӱна 'Иллӓ Раҗулӓан Масхӱрӓан 025-008 Ёки унга хазина ташланса ёхуд унинг боғи бўлсаю ундан еса, дедилар. Золимлар: Сизлар фақат сеҳрланган кишига эргашяпсизлар, холос, дедилар. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌
Анžур Кайфа Đарабӱ Лака Ал-'Амćӓла Фаđаллӱ Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна Сабӥлӓан 025-009 Сенга қандай мисоллар келтирганига назар сол! Бас, улар йўлдан оздилар. Энди йўл топишга қодир эмаслар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Табӓрака Ал-Лаҙӥн Шӓ'а Җа`ала Лака Ҳайрӓан Мин Ҙӓлика Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ұа Йаҗл Лака Қуҫӱрӓан 025-010 Агар хоҳласа, сенга ўшандан яхшироғиниостидан анҳорлар оқиб турадиган боғларни ва қасрларни қилиб берадиган Зот баракотли ва улуғ бўлди. (Аллоҳ хоҳласа, бу нарсаларни истаган лаҳзада Пайғамбарига ато этиши ҳеч гап эмас. Лекин мақсад боғу роғ ва қасрлар эмас. Мақсад ҳамма нарсанинг холиқи Аллоҳ таолонинг розилигига эришишдир.) ‌‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌
Бал Каҙҙабӱ Бис-Сӓ`ати ۖ Ұа 'А`таднӓ Лиман Каҙҙаба Бис-Сӓ`ати Са`ӥрӓан 025-011 Йўқ! Улар соат(қиёмат)ни ҳам ёлғонга чиқардилар. Ва Биз соат(қиёмат)ни ёлғонга чиқарганларга дўзахни тайёрлаб қўйдик. (Кофирлар, қиёмат бўлмайди, дедилар. Қиёмат бўлади, деяётганларнинг гапи ёлғон, дедилар. Ҳолбуки, дўзах уларни кутиб турибди. Ушбу мушриклар тўппа-тўғри ўша тайёр дўзахга равона бўладилар.) ‌ ‍ۖ ‌‌‍‌ ‍‌‍ ‍
'Иҙӓ Ра'ат/һум Мин Макӓнин Ба`ӥдин Сами`ӱ Лаһӓ Тағаййуžӓан Ұа Зафӥрӓан 025-012 Вақтики у уларни узоқ жойдан кўрганида, унинг ғазабнок қайнашини ва бўкиришини эшитурлар. (Қиёмат соатини ёлғонга чиқарганларга Аллоҳ таоло томонидан тайёрлаб қўйилган дўзах шу даражада даҳшатлики, у кофирларни узоқдан кўриши билан ғазаби тўлиб-тошиб, қайнаб ўкира бошлайди.) ‌‌‌ ‌‍‌‍ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍
Ұа 'Иҙӓ 'Улқӱ Минһӓ Макӓнӓан Đаййиқӓан Муқарранӥна Да`аұ Һунӓлика Ćубӱрӓан 025-013 Унинг тор жойига кишанланган ҳолларида ташлаганларида эса, ўша жойда (ўзларига) ҳалокат тиларлар. ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Лӓ Тад Ал-Йаұма Ćубӱрӓан Ұӓхидӓан Ұа Ад`ӱ Ćубӱрӓан Каćӥрӓан 025-014 Бугунги кунда бир ҳалокатни эмас, кўп ҳалокатни тиланглар! (Бир марта ҳалок бўлиб қутулиб кета олмайсизлар. Ҳали кўп ҳалок бўласизлар. Ўзингизча, ҳалок бўлсак, бу азоблардан қутулармиз, деб ўйламанглар.) ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍
Қул 'Аҙалика Ҳайрун 'Ам Җаннату Ал-Ҳулди Аллатӥ Ұу`ида Ал-Муттақӱна ۚ Кӓнат Лаһум Җазӓн Ұа Маҫӥрӓан 025-015 Бу яхшими ёки тақводорларга тайёрлаб қўйилган мангулик жаннати яхшими? У (жаннат) улар учун мукофот ва қайтиш жойидир. ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Лаһум Фӥһӓ Мӓ Йашӓ'ӱна Ҳӓлидӥна ۚ Кӓна `Алá Раббика Ұа`дӓан Мас'ӱлӓан 025-016 Уларга у ерда хоҳлаган нарсалари бор, абадий ҳолда қолурлар. Бу Роббинг зиммасидаги масъулиятли ваъдадир. (Жаннатда тақводор мўминларга истаган нарсалари бор. Жаннатда нималар борлигини санаб адоғига етиб бўлмайди. Шунинг учун осонгина, истаган нарсалари бор, деб қўйилди.) ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Йахшуруһум Ұа Мӓ Йа`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Файақӱлу 'А'антум 'Аđлалтум `Ибӓдӥ Һӓ'уулӓ'м Һум Đаллӱ Ас-Сабӥла 025-017 У(мушрик)ларни ва Аллоҳдан ўзга ибодат қилган нарсаларини тўплаган кунда У зот: Анави бандаларимни сизлар адаштирдингизми ёки улар ўзлари йўлдан оздиларми?! дейдир. (Бу дунёда мушрик бўлиб, Аллоҳдан ўзга нарсаларга ибодат этиб, ўшаларнинг айтганини қилиб, ўшаларнинг розилигини тилаб ўтган манави бандаларнинг мушрик бўлишлари сабаби нима? Уларни ўша худолари адаштирдими? Ёки ўзлари йўлдан оғдиларми?) ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌
Қӓлӱ Субхӓнака Мӓ Кӓна Йанбағӥ Ланӓн Наттаҳиҙа Мин Дӱника Мин 'Аұлийӓ'а Ұа Лакин Матта`таһум Ұа 'Ӓбӓ'аһум Хаттá Насӱ Аҙ-Ҙикра Ұа Кӓнӱ Қаұмӓан Бӱрӓан 025-018 Улар: Эй пок Парвардигор, Сендан ўзгани дўст тутмоқ биз учун ярашмас. Лекин сен уларни ва ота-боболарини (шунчалик) ҳузурлантирдингки, ҳатто улар зикрингни унутдилар ва ҳалокат қавми бўлиб қолдилар, дерлар. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌
Фақад Каҙҙабӱкум Бимӓ Тақӱлӱна Фамӓ Тастаҭӥ`ӱна Ҫарфӓан Ұа Лӓ Наҫрӓан ۚ Ұа Ман Йаžлим Минкум Нуҙиқһу `Аҙӓбӓан Кабӥрӓан 025-019 Батаҳқиқ, улар сизларни айтаётган нарсангизда ёлғончига чиқардилар. Энди (азобни) буришга ҳам, ёрдам олишга ҳам қодир бўлмассиз. Сиздан ким зулм қилган бўлса, унга азобни тортдирамиз. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Қаблака Мина Ал-Мурсалӥна 'Иллӓннаһум Лайа'кулӱна Аҭ-Ҭа`ӓма Ұа Йамшӱна Фӥ Ал-'Асұӓқи ۗ Ұа Җа`алнӓ Ба`đакум Либа`đин Фитнатан 'Атаҫбирӱна ۗ Ұа Кӓна Раббука Баҫӥрӓан 025-020 Биз сендан олдин юборган Пайғамбарларимиз ҳам, албатта, таом ер ва бозорларда юрар эдилар. Баъзиларингизни баъзиларингизга синов қилдик. Сабр қиласизлармикин?! Роббинг кўргувчи бўлган зотдир. (Оддий башардан Пайғамбар юбориб одамларни синовга учратдик, баъзилари синовдан ўта олмай, оддий башар ҳам Пайғамбар бўладими, деб йўлдан адашди. Уларнинг бу тасарруфлари эса, иймонлилар учун синов бўлди.) ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Лӓ Йарҗӱна Лиқӓ'анӓ Лаұлӓнзила `Алайнӓ Ал-Малӓ'икату 'Аұ Нарá Раббанӓ ۗ Лақади Астакбарӱ Фӥнфусиһим Ұа `Атаұ `Утӱұӓан Кабӥрӓан 025-021 Бизга учрашдан умидсиз бўлганлар, бизга фаришталар туширилса ёки, Роббимизни кўрсак эди, дерлар. Батаҳқиқ, улар ўзларидан кетдилар ва катта туғён-ла туғён қилдилар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍ۗ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍
Йаұма Йараұна Ал-Малӓ'иката Лӓ Бушрá Йаұма'иҙин Лилмуҗримӥна Ұа Йақӱлӱна Хиҗрӓан Махҗӱрӓан 025-022 Улар фаришталарни кўрадиган кунда, ҳа, ўша кунда жиноятчиларга хушхабар бўлмас. Ва у(фаришта)лар: Ҳаром, ҳаром, дерлар. (Эй кофир-мушриклар, сизларга хушхабар ҳаром, жаннат ҳаром, мағфират ҳаром, меҳр-шафқат ҳаром, осойишталик ҳаром... дерлар.) ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Қадимнӓ 'Илá Мӓ `Амилӱ Мин `Амалин Фаҗа`алнӓһу Һабӓн Манćӱрӓан 025-023 Ва қилган амалига келиб, уларни тўзон каби сочиб юборурмиз. (Кофирларнинг бу дунёда қилган баъзи бир яхши амаларидан умидлари бўлиши мумкин. Аммо иймон бўлмаганидан кейин у ишлар ҳеч фойда бера олмайди. Қиёмат куни Аллоҳ таоло у амалларни ҳам тўзон каби сочиб юборади.) ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌
ҫхӓбу Ал-Җаннати Йаұма'иҙин Ҳайрун Мустақаррӓан Ұа 'Ахсану Мақӥлӓан 025-024 Ўша кунда жаннат эгаларининг қароргоҳлари ва оромгоҳлар ғоят яхшидир. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Ташаққақу Ас-Самӓ'у Бил-Ғамӓми Ұа Нуззила Ал-Малӓ'икату Танзӥлӓан 025-025 У кунда булутли осмон ёрилиб, фаришталар бўлак-бўлак тушурилурлар. ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Ал-Мулку Йаұма'иҙин Ал-Хаққу Лилррахмани ۚ Ұа Кӓна Йаұмӓан `Алá Ал-Кӓфирӥна `Асӥрӓан 025-026 У кунда ҳукмронлик Роҳманга ҳақ бўлур. У кун кофирлар учун кўп қийин кун бўлур. ‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍
Ұа Йаұма Йа`аđđу Аž-Žӓлиму `Алá Йадайһи Йақӱлу Йӓ Лайтанӥ Аттаҳаҙту Ма`а Ар-Расӱли Сабӥлӓан 025-027 У кунда золим икки қўлини тишлаб: Эй воҳ!!! Пайғамбар ила бир йўлни тутганимда эди! дер. ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Йӓ Ұайлатӥ Лайтанӥ Лам 'Аттаҳиҙ Фулӓнӓан Ҳалӥлӓан 025-028 Эй воҳ!!! Кошки фалончини дўст тутмасам эди. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌
Лақад 'Аđалланӥ `Ани Аҙ-Ҙикри Ба`да 'Иҙ Җӓ'анӥ ۗ Ұа Кӓна Аш-Шайҭӓну Лил'инсӓни Ҳаҙӱлӓан 025-029 Батаҳқиқ, менга зикр (Қуръон) келгандан сўнг у (дўст) мени адаштирди. Шайтон инсонни ёрдамсиз ташлаб кетгувчидир, дер. (Муҳаммаддан (c.а.в.) бошқага эргашганларнинг барчасининг ҳоли шу бўлади. Қуръон йўлидан бошқа йўлга юрган, Қуръондан бошқа дастурга амал қилганларнинг барчасининг ҳоли шу бўлади. Қиёмат куни уларнинг ҳаммасининг бу дунёдаги дўстлари ёрдамсиз ташлаб кетади.) ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Ұа Қӓла Ар-Расӱлу Йӓ Рабби 'Инна Қаұмӥ Аттаҳаҙӱ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓна Маһҗӱрӓан 025-030 Ва Пайғамбар: Эй Роббим, албатта, менинг қавмим ушбу Қуръонни тарк этдилар, деди. (Муҳаммад (с.а.в.) Роббиларига шикоят қилиб, эй Роббим, менинг қавмимҚурайш ушбу Қуръонни тарк этди, дедилар. Аллоҳ таоло уларнинг қилмишларини жуда яхши билади. Аммо Пайғамбар (с.а.в.) ўзларининг дардларини тўкиб солиш учун, Аллоҳнинг амрини тўла бажарганликларини билдириш учун айтмоқдалар.) ‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Каҙалика Җа`алнӓ Ликулли Набӥйин `Адӱұӓан Мина Ал-Муҗримӥна ۗ Ұа Кафá Бираббика Һӓдӥӓан Ұа Наҫӥрӓан 025-031 Ана шундай. Ҳар Пайғамбар учун жиноятчилардан душман қилганмиз. Ҳидоят ва ёрдамчиликда Роббинг Ўзи кифоя қилур. ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұлӓ Нуззила `Алайһи Ал-Қур'ӓну Җумлатан Ұӓхидатан ۚ Каҙӓлика Линуćаббита Биһи Фу'уӓдака ۖ Ұа Ратталнӓһу Тартӥлӓан 025-032 Куфр келтирганлар: Унга Қуръон бир йўла нозил қилинса эди, дедилар. Биз сенинг қалбингни у билан собит қилиш учун шундай қилдик ва уни дона-дона қилиб ўқидик. (Яъни, эй Муҳаммад, Биз сенинг қалбингни Қуръон билан собит қилиш, қувватлаш учун уни бўлак-бўлак ҳолда нозил этдик ва гўзал равишда дона-дона қилиб ўқиб бердик. Қуръон бирданига тушмасдан, бўлак-бўлак бўлиб тушар, ҳар ваҳий келганида Пайғамбарнинг (с.а.в.) қалблари қувватланар, кучларига куч, ғайратларига ғайрат қўшилар эди.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ۚ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍
Ұа Лӓ Йа'тӱнака Бимаćалин 'Иллӓ Җи'нӓка Бил-Хаққи Ұа 'Ахсана Тафсӥрӓан 025-033 Улар сенга бирор масал келтирсалар, Биз, албатта, сенга ҳақни ва гўзал шарҳини келтирамиз. ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍
Ал-Лаҙӥна Йухшарӱна `Алá Ұуҗӱһиһим 'Илá Җаһаннама 'Ӱлӓ'ика Шаррун Макӓнӓан Ұа 'Аđаллу Сабӥлӓан 025-034 Жаҳаннам томон юз тубан ҳолларида судраладиганлар, ана ўшалар, маконлари энг ёмон, йўллари энг адашган кимсалардир. ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Ұа Җа`алнӓ Ма`аһу~ҳӓһу Һӓрӱна Ұазӥрӓан 025-035 Батаҳқиқ, Биз Мусога китобни бердик ва унга акаси Ҳорунни вазир қилдик. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ~ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍
Фақулнӓ Аҙ/һабӓ 'Илá Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Фадаммарнӓһум Тадмӥрӓан 025-036 Бас: Иккингиз бизнинг оятларимизни ёлғонга чиқарган қавмга боринг, дедик. Сўнг уларни ер билан яксон қилдик. ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍
Ұа Қаұма Нӱхин Ламмӓ Каҙҙабӱ Ар-Русула 'Ағрақнӓһум Ұа Җа`алнӓһум Лилннӓси 'Ӓйатан ۖ Ұа 'А`таднӓ Лилžžӓлимӥна `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 025-037 Ва Нуҳ қавми Пайғамбарларни ёлғонга чиқарганларида ғарқ этдик ва уларни одамларга ибрат қилдик. Ҳамда Биз золимларга аламли азоблар тайёрлаб қўйдик. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Ұа `Ӓдӓан Ұа Ćамӱда Ұа 'Аҫхӓба Ар-Расси Ұа Қурӱнӓан Байна Ҙӓлика Каćӥрӓан 025-038 Од, Самуд ва қудуқ эгаларини ҳамда бу орадаги асрларни эсла. (Биз қудуқ деб таржима қилган сўз ояти каримада расс ибораси ила ифодаланган бўлиб, ичи маҳкамланмаган, нураб турган қудуққа айтилади. Ривоятларда келишича, ўша жиноятчи қавм қудуқ атрофида ўтирганларида, у қулаб, ҳаммалари ичига тушиб ҳалок бўлган эканлар. Баъзи тафсирчиларимиз, бу қавм Солиҳ алайҳиссалом қавми, десалар, бошқалари Шуайб алайҳиссалом қавмидир, дейдилар. Ибн Жарир Табарий эса, улар Ухдуд эгаларидир, деган эканлар. Улар ҳақида Буруж сурасида сўз юритилган.) ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍
Ұа Куллӓан Đарабнӓ Лаһу Ал-'Амćӓла ۖ Ұа Куллӓан Таббарнӓ Татбӥрӓан 025-039 Улардан ҳар бирига мисоллар келтирдик. Ва уларни қириб битирдик. (Яъни, ўша ўтмиш асрлардаги барча жиноятчи қавмларнинг ҳар бирига ўрнак бўлсин учун мисоллар келтирдик. Улар ибрат олмадилар, ўзларини ўнгламадилар.) ‍‌ ‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍
Ұа Лақад 'Атаұ `Алá Ал-Қарйати Аллатӥмҭират Маҭара Ас-Саұۚ 'Афалам Йакӱнӱ Йараұнаһӓ ۚ Бал Кӓнӱ Лӓ Йарҗӱна Нушӱрӓан 025-040 Батаҳқиқ, улар ёмонлик ёмғири ёғдирилган шаҳарга келган эдилар. Уни кўрмаган эдиларми?! Йўқ! Улар қайта тирилишдан умидсиз эдилар. (Ушбу ояти каримадаги ёмонлик ёмғири ёғдирилган шаҳардан мурод Лут алайҳиссалом қавми яшаган шаҳардир. Маълумки, бу шаҳарни Аллоҳ таоло тош ёғдириб ҳалок қилгандир. Оятдаги Улардан мурод эса, Макка кофирлари. Улар Шомга қилган сафарларида Лут алайҳиссалом қавми шаҳри харобалари ёнидан ўтар эдилар. Агар уларда инсоф бўлганида, заррача тафаккур бўлганида, кўрганларидан ибрат олардилар.) ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ‌ ‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Ұа 'Иҙӓ Р'аұка 'Ин Йаттаҳиҙӱнака 'Иллӓ Һузӱан 'Аһаҙӓ Ал-Лаҙӥ Ба`аćа Аллӓһу Расӱлӓан 025-041 Улар сени кўрган вақтларида: Аллоҳ Пайғамбар қилиб юборган шуми?! ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍
н Кӓда Лайуđиллунӓ `Ан 'Ӓлиһатинӓ Лаұлӓн Ҫабарнӓ `Алайһӓ ۚ Ұа Саұфа Йа`ламӱна Хӥна Йараұна Ал-`Аҙӓба Ман 'Аđаллу Сабӥлӓан 025-042 Агар сабр қилмаганимизда, албатта, у бизни сал бўлмаса худоларимиздан оздирарди-я! деб масхарага олурлар. Яқиндаазобни кўрган чоғларидаким йўлдан озганроқ эканини билурлар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍
райта Мани Аттаҳаҙа 'Илаһаһу Һаұӓһу 'Афа'анта Такӱну `Алайһи Ұа Кӥлӓан 025-043 Ҳавои нафсини ўзига худо қилиб олганни кўрдингми?! Энди сен унга вакил бўласанми?! (Йўқ, албатта. Пайғамбарнинг вазифаси ҳавои нафсини ўзига худо қилиб олганларга вакил бўлиш эмас, балки Аллоҳдан келган амрларни кишиларга етказишдир.) ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌
м Тахсабу 'Анна 'Акćараһум Йасма`ӱна 'Аұ Йа`қилӱна ۚ 'Ин Һум 'Иллӓ Кӓл'ан`ӓм ۖ Бал Һум 'Аđаллу Сабӥлӓан 025-044 Ёки сен уларнинг кўплари тинглай оладилар ё англай оладилар, деб ҳисоблайсанми? Аслида, уларнинг ҳайвонлардан фарқи йўқ. Балки яна ҳам йўлдан озганроқдирлар. (Ушбу ояти каримада Пайғамбарга (с.а.в.) тасалли ва ҳавои нафсларини худо қилиб олган кофирларни ерга уриш бор.) ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍
'Алам Тарá 'Илá Раббика Кайфа Мадда Аž-Žилла Ұа Лаұ Шӓ'а Лаҗа`алаһу Сӓкинӓан Ćумма Җа`алнӓ Аш-Шамса `Алайһи Далӥлӓан 025-045 Роббингнинг сояни қандай ёйиб қўйганини кўрмадингми? Агар хоҳласа, уни жилмас қиларди. Сўнгра қуёшни Биз унга далил қилдик. (Ҳа, агар Аллоҳ хоҳласа, сояни жилмас қилиб, бир хилда, яъни, узаймай ҳам, қисқармай ҳам турадиган қилиб қўяр эди. Мисол учун ерни айланмайдиган қилиб қўйса, соя жилмай тураверар эди, биз эътибор бермайдиган соянинг ёйилиши ҳодисаси ортида Аллоҳнинг улкан қудрати турибди.) ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Ćумма Қабаđнӓһу 'Илайнӓ Қабđӓан Йасӥрӓан 025-046 Сўнгра Биз уни Ўзимизга аста-секин тортиб олдик. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-Лайла Либӓсӓан Ұа Ан-Наұма Субӓтӓан Ұа Җа`ала Ан-Наһӓра Нушӱрӓан 025-047 У сиз учун кечани либос, уйқуни истироҳот қилган ва кундузни тирилиш (замони) қилган Зотдир. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Арсала Ар-Рийӓха Бушрӓан Байна Йадай Рахматиһи ۚ Ұа 'Анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Ҭаһӱрӓан 025-048 У Ўз раҳмати олдидан шамолларни хушхабар қилиб юборган Зотдир. Ва осмондан пок сув туширдик. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‍‌‌
Линухйийа Биһи Балдатан Майтӓан Ұа Нусқийаһу Миммӓ Ҳалақнӓ 'Ан`ӓмӓан Ұа 'Анӓсӥйа Каćӥрӓан 025-049 У ила ўлик юртни тирилтиришимиз ва ўзимиз яратган кўплаб чорва ҳайвонлари ҳамда инсонларни суғоришимиз учун. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍
Ұа Лақад Ҫаррафнӓһу Байнаһум Лийаҙҙаккарӱ Фа'абá 'Акćару Анӓси 'Иллӓ Куфӱрӓан 025-050 Батаҳқиқ, Биз у(Қуръон)ни эслатма олишлари учун ораларида турлича тасарруф қилиб кўрдик. Одамларнинг кўплари куфрдан бошқа нарсадан бош тортдилар. (Аллоҳ осмондан пок сув туширади. Аллоҳ осмондан пок сўз (Қуръон) туширади. Аллоҳ осмондан туширган пок суви ила ўлик диёрларни тирилтиради, чанқоқ ҳайвон ва одамларни суғоради. Аллоҳ осмондан туширган пок сўзи билан маънавий ўлик халқларни тирилтиради, руҳий чанқоқларни, ташналарни руҳий-маънавий таълимотлар ила суғоради. Қуръонни уларга турли услублар ила тақдим қилдик. Лекин улар бундан ўзларига эслатма олмадилар.) ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа Лаұ Ши'нӓ Лаба`аćнӓ Фӥ Кулли Қарйатин Наҙӥрӓан 025-051 Агар хоҳласак, ҳар шаҳарга битта огоҳлантиргувчи юборар эдик. ‌ ‌ ‌ ‌ ‍
Фалӓ Туҭи`и Ал-Кӓфирӥна Ұа Җӓһид/һум Биһи Җиһӓдӓан Кабӥрӓан 025-052 Кофирларга итоат этма! Уларга қарши у(Қуръон) билан катта жиҳод қил! ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Мараҗа Ал-Бахрайни Һӓҙӓ `Аҙбун Фурӓтун Ұа Һаҙӓ Милхун 'Уҗӓҗун Ұа Җа`ала Байнаһумӓ Барзаҳӓан Ұа Хиҗрӓан Махҗӱрӓан 025-053 У икки денгизни-буниси чучук-ширин, униси шўр-аччиқ қилиб оқизиб қўйган ва ораларига кўринмас тўсиқ ҳамда очилмас сарҳад қилган Зотдир. (Барча уммонлар ва денгизлар шўр, дарёлар чучук. Дарёлар оқиб бориб сувини денгизларга, уммонларга қуяди. Аммо бу билан денгиз суви чучук бўлиб қолмайди, дарё суви шўр бўлиб қолмайди. Зотан, дарёларнинг суви ҳам денгиз ва уммонлардан буғланиб кўтарилган сувдан иборат.) ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Мина Ал-Мӓ'и Башарӓан Фаҗа`алаһу Насабӓан Ұа Ҫиһрӓан ۗ Ұа Кӓна Раббука Қадӥрӓан 025-054 У сувдан башар яратган ва уни насл-насаб, қуда-анда қилиб қўйган Зотдир. Роббинг қодир бўлган Зотдир. ‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌ۗ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍
Ұа Йа`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Мӓ Лӓ Йанфа`уһум Ұа Лӓ Йаđурруһум ۗ Ұа Кӓна Ал-Кӓфиру `Алá Раббиһи Žаһӥрӓан 025-055 Улар Аллоҳдан ўзга уларга наф ҳам, зарар ҳам етказмайдиган нарсаларга ибодат қиларлар. Ва кофир Роббига қарши ёрдамчи бўлгандир. ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓка 'Иллӓ Мубашширӓан Ұа Наҙӥрӓан 025-056 Биз сени фақат хушхабарчи ва огоҳлантиргувчи этиб юборганмиз, холос. ‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍
Қул Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин 'Иллӓ Ман Шӓ'а 'Ан Йаттаҳиҙа 'Илá Раббиһи Сабӥлӓан 025-057 Сен: Мен сизлардан бунинг учун ажр сўрамайман, фақат, ким хоҳласа, Робби томон йўл олишини (сўрайман), деб айт. (Исломда эътиқод-динга кириш ёки унинг аъзолари сафида бўлиш учун тўланадиган бадал ёки солиғу мажбуриятлар йўқ. Хоҳлаган киши Аллоҳга томон йўл олсин. Унга иймон келтирсин, ибодат қилсин. Бошқалар эса, унинг йўлини тўсмасин.) ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Таұаккал `Алá Ал-Хаййи Ал-Лаҙӥ Лӓ Йамӱту Ұа Саббих Бихамдиһи ۚ Ұа Кафá Биһи Биҙунӱби `Ибӓдиһи Ҳабӥрӓан 025-058 Ва барҳаёт, ўлмайдиган Зотга таваккал қил ҳамда Уни ҳамду сано ила поклаб ёд эт. Бандаларининг гуноҳларидан ўта хабардор бўлишда Унинг Ўзи кифоядир. ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۚ Ар-Рахмӓну Фӓс'ал Биһи Ҳабӥрӓан 025-059 У осмонлару ерни ва уларнинг орасидаги нарсаларни олти кунда яратган, сўнгра аршни эгаллаган зотдир. У Роҳмандир. Бас, ўша ўта Хабардордан сўра. (Ушбу маънолар эътиқод бобида ўта нозик ва ҳассос эканлиги эътиборидан уламоларимиз жуда ҳам эҳтиёткорлик билан баён қилишга ҳаракат қиладилар. Олти кун масаласига келганда, баъзилари, бу дунёнинг кунларига ўхшаш кунлар, Аллоҳ бўл деса бўлиб қолар эди-ю, лекин бандаларга шошилмай иш қилишни ўргатиш мақсадида шундай қилди, дейдилар. Бошқалари эса, олти кун қандай кунлар эканини Аллоҳнинг Ўзи билади. Бизнинг кунларимиз осмонлару ер яратиб бўлингандан кейин, қуёш мажмуасидаги сайёралар низоми яратилгандан кейин вужудга келган тушунчалар, дейдилар. Сўнгра калимаси одатда кейин маъносидаги тартибни ифода қилади, бу оятдаги сўнгра эса, мартабани билдиради.) ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Асҗудӱ Лилррахмани Қӓлӱ Ұа Мӓ Ар-Рахмӓну 'Анасҗуду Лимӓ Та'мурунӓ Ұа Зӓдаһум Нуфӱрӓан 025-060 Қачонки уларга: Роҳманга сажда қилинглар! дейилса, улар: Роҳман нима? Сен буюрган нарсага сажда қилаверамизми? дерлар. Бу уларнинг узоқлашишини зиёда қилур. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌
Табӓрака Ал-Лаҙӥ Җа`ала Фӥ Ас-Самӓ'и Бурӱҗӓан Ұа Җа`ала Фӥһӓ Сирӓҗӓан Ұа Қамарӓан Мунӥрӓан 025-061 Осмонда буржлар қилган ва унда чироқ ва нур сочгувчи ой қилган Зот баракотли-буюк бўлди. ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Ҳилфатан Лиман 'Арӓда 'Ан Йаҙҙаккара 'Аұ 'Арӓда Шукӱрӓан 025-062 У ибрат олмоқни ирода қилган ва шукр қилмоқни ирода қилган киши учун кеча-кундузни бирин-кетин қилган Зотдир. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌
Ұа `Ибӓду Ар-Рахмӓни Ал-Лаҙӥна Йамшӱна `Алá Ал-'Арđи Һаұнӓан Ұа 'Иҙӓ Ҳӓҭабаһуму Ал-Җӓһилӱна Қӓлӱ Салӓмӓан 025-063 Роҳманнинг бандалари ер юзида тавозуъ ила юрадиган ва жоҳиллар хитоб қилганида, салом, дейдиганлардир. (Роҳманнинг суюкли бандаси бўлиш шарафига эришган инсон ер юзида камтарлик, содда ва мулойимлик билан юради. Унда такаббурлик, манманлик, ваҳшату даҳшат, турли сохта кўринишлардан асар ҳам бўлмайди. Шу билан бирга, бўшанглик, иродасизлик, беҳуда қисилиб-қимтиниш, ўзини пастга уришлик ҳам бўлмайди.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йабӥтӱна Лираббиһим Суҗҗадӓан Ұа Қийӓмӓан 025-064 Улар тунларни Роббиларига сажда қилиб, бедор ўтказурлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Раббанӓ Аҫриф `Аннӓ `Аҙӓба Җаһаннама ۖнна `Аҙӓбаһӓ Кӓна Ғарӓмӓан 025-065 Улар: Эй Роббимиз, Ўзинг биздан жаҳаннам азобини бургин, албатта, жаҳаннам азоби доимийдир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍
ннаһӓ Сӓ'ат Мустақаррӓан Ұа Муқӓмӓан 025-066 Албатта, у энг ёмон қароргоҳ ва турар жойдир, дейдиганлардир. ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓнфақӱ Лам Йусрифӱ Ұа Лам Йақтурӱ Ұа Кӓна Байна Ҙӓлика Қаұӓмӓан 025-067 Улар инфоқ қилганларида исроф ҳам ва хасислик ҳам қилмаслар. У иккиси ўртасида мўътадил бўлурлар. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йад`ӱна Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Ұа Лӓ Йақтулӱна Ан-Нафса Аллатӥ Харрама Аллӓһу 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа Лӓ Йазнӱна ۚ Ұа Ман Йаф`ал Ҙӓлика Йалқа 'Аćӓмӓан 025-068 Улар Аллоҳ билан бирга бирор илоҳга илтижо қилмаслар. Аллоҳ (ўлдиришни) ҳаром қилган жонни ноҳақдан ўлдирмаслар. Зино қилмаслар. Ким ана шуни қилса, уқубатга дучор бўлур. (Аллоҳга ширк келтириш улкан зулмдир. Бировни ноҳақдан ўлдирадиган одам Роҳманнинг суюкли бандаси бўла олмайди. Зинода ҳам моддий, ҳам маънавий равишда одам ўлдириш руҳи бор. Зинокорлар бола кўришдан қочадилар. Улар, зинодан бола бўлиб қолмаслигига уринадилар. Бу эса, ўзига хос одам ўлдиришдир. Аллоҳга ширк келтирса, ноҳақдан одам ўлдирса ва зино қилса, гуноҳнинг уқубатига дучор бўлади.) ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍
Йуđӓ`аф Лаһу Ал-`Аҙӓбу Йаұма Ал-Қийӓмати Ұа Йаҳлуд Фӥһи Муһӓнӓан 025-069 Қиёмат куни унинг азоби бир неча баробар кўпайтирилур ва у(азоб) да хор бўлиб абадий қолур. ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Иллӓ Ман Тӓба Ұа 'Ӓмана Ұа `Амила `Амалӓан Ҫӓлихӓан Фа'ӱлӓ'ика Йубаддилу Аллӓһу Саййи'ӓтиһим Хасанӓтин ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 025-070 Магар ким тавба қилса, иймон келтириб, солиҳ амал қилса, бас, Аллоҳ ана ўшаларнинг ёмонликларини яхшиликларга алмаштирур. Аллоҳ мағфиратли ва раҳмли бўлган зотдир. ‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Ұа Ман Тӓба Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фа'иннаһу Йатӱбу 'Илá Аллӓһи Матӓбӓан 025-071 Ким тавба қилиб, солиҳ амал қилса, у, албатта, Аллоҳга (ҳақиқий) қайтиш ила қайтар. (Тавбанинг ҳақиқий ёки сохта эканлиги унинг эълонидан кейинги амалдан билинади. Агар эълондан кейинги амал солиҳ-яхши бўлса, тавба ҳақиқий, ёмон бўлса, тавба сохта бўлади. Гуноҳ ҳам фақат ният эмас, балки қилинган амалдир, тавба ҳам амалсиз бўлмас.) ‍‌‍‍‍‌‍‍ ‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йаш/һадӱна Аз-Зӱра Ұа 'Иҙӓ Маррӱ Бил-Лағұи Маррӱ Кирӓмӓан 025-072 Улар ёлғон гувоҳлик бермайдиганлардир ва беҳуда нарсалар олдидан ўтсалар, ҳурматларини сақлаган ҳолда ўтарлар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Ҙуккирӱ Би'ӓйӓти Раббиһим Лам Йаҳиррӱ `Алайһӓ Ҫуммӓан Ұа `Умйӓнӓан 025-073 Уларга Роббиларининг оятлари эслатилганда, у(оят)ларга гунг ва кўрлардек ташланмаслар. (Роҳманнинг суюкли бандалари бутпараст мушрикларга ўхшаб, ўзлари англамаган нарсага ёпишиб олмайдилар. Мушриклар сохта худоларига худди кўр ва карқулоқдек билиб-билмай, кўриб-кўрмай, эшитиб-эшитмай ёпишиб оладилар. Агар улар худоларининг нима эканлигини билганларида, кўрганларида ва эшитганларида, ҳеч қачон уларга ибодат қилмас эдилар.) ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Раббанӓ Һаб Ланӓ Мин 'Азұӓҗинӓ Ұа Ҙуррӥйӓтинӓ Қуррата 'А`йунин Ұа Аҗ`алнӓ Лилмуттақӥна 'Имӓмӓан 025-074 Улар: Эй Роббимиз, Ўзинг бизга жуфти ҳалолларимиздан ва зурриётларимиздан кўзимиз қувонадиган нарса ҳадя эт ҳамда бизларни тақводорларга йўлбошчи эт, дейдиганлардир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
'Ӱлӓ'ика Йуҗзаұна Ал-Ғурфата Бимӓ Ҫабарӱ Ұа Йулаққаұна Фӥһӓ Тахӥйатан Ұа Салӓмӓан 025-075 Ана ўшалар сабр қилганлари учун ғурфа ила мукофотланурлар ва унда табрик ва салом билан қаршиланурлар. (Араб тилида олий мақом хос хонани ғурфа дейилади. Тафсирчи уламоларимиздан баъзилари ушбу оятдаги ғурфа сўзига, олий даража, жаннат, жаннатдаги алоҳида хона маъноларини беришган. Аслида, ҳаммасини қўшиб, жаннатдаги олий мақом хос хона, десак мақсадга мувофиқ бўлса керак.) ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Хасунат Мустақаррӓан Ұа Муқӓмӓан 025-076 Улар ўшанда абадий қолурлар. У қандай ҳам гўзал қароргоҳ ва манзилдир. ‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Қул Мӓ Йа`ба'у Бикум Раббӥ Лаұлӓ Ду`ӓ'уукум ۖ Фақад Каҙҙабтум Фасаұфа Йакӱну Лизӓмӓан 025-077 Сен: Агар дуо-илтижоларингиз бўлмаса, Роббим сизларга ҳеч қиймат бермас. Бас, батаҳқиқ, сиз ёлғонга чиқардингиз. Энди сизларга (азоб) лозим бўлур, деб айт. ‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah