Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

23) Sūrat Al-Mu'uminūna

Printed format

23)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Қад 'Афлаха Ал-Му'уминӱна 023-001 Батаҳқиқ, мўминлар нажот топдилар. ‌ ‌
Ал-Лаҙӥна Һум Фӥ Ҫалӓтиһим Ҳӓши`ӱна 023-002 Улар намозларида хушуъ қилувчилардир. ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум `Ани Ал-Лағұи Му`риđӱна 023-003 Улар беҳуда нарсалардан юз ўгиргувчилардир. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Лилззакӓати Фӓ`илӱна 023-004 Улар закотни адо қилгувчилардир. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Лифурӱҗиһим Хӓфиžӱна 023-005 Улар фаржларини сақловчилардир. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Иллӓ `Алá 'Азұӓҗиһим 'Ұ Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Фа'иннаһум Ғайру Малӱмӥна 023-006 Магар ўз жуфти ҳалоллари ва қўлларида мулк бўлганлардан (сақламасалар), албатта, улар маломат қилинувчи эмаслардир. ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Фамани Абтағá Ұарӓ'а Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-`Ӓдӱна 023-007 Ким ана шундан бошқани талаб қилса, бас, ана ўшалар тажовузкорлардир. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Ли'мӓнӓтиһим Ұа `Аһдиһим Рӓ`ӱна 023-008 Улар омонатларига ва аҳдларига риоя қилгувчилардир. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум `Алá Ҫалаұӓтиһим Йухӓфиžӱна 023-009 Улар намозларини муҳофаза қилувчилардир. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ұӓриćӱна 023-010 Ана ўшалар ворис бўлгувчилардир. ‍‍‌‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йариćӱна Ал-Фирдаұса Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 023-011 Улар Фирдавсни мерос олурлар, улар унда абадий қолгувчилардир. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Мин Сулӓлатин Мин Ҭӥнин 023-012 Қасамки, батаҳқиқ, инсонни лой сулоласидан яратдик. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌
Ćумма Җа`алнӓһу Нуҭфатан Фӥ Қарӓрин Макӥнин 023-013 Сўнгра уни мустаҳкам қароргоҳда нутфа қилдик. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Ćумма Ҳалақнӓ Ан-Нуҭфата `Алақатан Фаҳалақнӓ Ал-`Алақата Муđғатан Фаҳалақнӓ Ал-Муđғата `Иžӓмӓан Факасаұнӓ Ал-`Иžӓма Лахмӓан Ćумма 'Анша'нӓһу Ҳалқӓан 'Ӓҳара ۚ Фатабӓрака Аллӓһу 'Ахсану Ал-Ҳӓлиқӥна 023-014 Сўнгра нутфадан алақа яратдик, алақадан чайналган гўшт яратдик, чайналган парча гўштдан суяк яратдик, бас, суякка гўшт қопладик, сўнгра уни бошқа бир жонзот этиб пайдо қилдик. Бас, яратгувчиларнинг энг яхшиси Аллоҳ баракотли ва буюкдир. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ćумма 'Иннакум Ба`да Ҙӓлика Ламаййитӱна 023-015 Сўнгра, албатта, сизлар бундан кейин ўлгувчисизлар. ‍ ‌ ‌
Ćумма 'Иннакум Йаұма Ал-Қийӓмати Туб`аćӱна 023-016 Сўнгра, албатта, сизлар қиёмат куни қайта тирилтирилурсизлар. ‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Фаұқакум СабҬарӓқа Ұа Мӓ Куннӓ `Ани Ал-Ҳалқи Ғӓфилӥна 023-017 Батаҳқиқ, Биз устингизда етти йўлни яратдик. Биз махлуқотдан ғофил бўлган эмасмиз. (Эй одамлар, Биз устингизга етти табақа осмонни яратиб қўйганмиз. Шундай жонсиз, мустаҳкам ва чексиз нарсаларда нима бўлаётганини ҳам билиб турамиз.) ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Биқадарин Фа'асканнӓһу Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа 'Иннӓ `Алá Ҙаһӓбин Биһи Лақӓдирӱна 023-018 Биз осмондан ўлчов ила сув тушириб, уни ерга жойлаштирдик. Албатта, Биз уни кетказишга ҳам қодирдирмиз. (Осмондан ўлчов ила сув тушириб, уни ерда қарорлаштириш ҳам Аллоҳ таолонинг ишидир. Ким керакли миқдорда осмондан сув тушира олади? Ердаги ҳамма сув осмондан ўлчов билан тушгандир. Ортиқча ҳам эмас, кам ҳам эмас. Шунинг ўзини ибрат назари билан ўйлаган одам иймонга келиши керак. Сувни келтирган зот кетказа олмасмиди? Аллоҳ таоло сувни кетказишига далил сифатида баъзан маълум жойларни сувдан бебаҳра қилиб қўяди. Ўша ерда қурғоқчилик бўлиб, ҳамма нарса ҳалокатга юз тутади. Ана шу қурғоқчилик ҳодисалари ҳам Аллоҳ таолонинг қудратига далолат қилади. Улар ҳам одамларни иймонга чақирадиган ибратли нарсалардир.) ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Фа'анша'нӓ Лакум Биһи Җаннӓтин Мин Наҳӥлин Ұа 'А`нӓбин Лакум Фӥһӓ Фаұӓкиһу Каćӥратун Ұа Минһӓ Та'кулӱна 023-019 Ва у(сув) ила сиз учун хурмо ва узум боғлари пайдо қилдик, сизга у(боғ)ларда кўп мевалар бўлиб, улардан ерсизлар. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Ұа Шаҗаратан Таҳруҗу Мин Ҭӱри Сайнӓ'а Танбуту Бид-Дуһни Ұа Ҫибғин Лил'ӓкилӥна 023-020 Ва Тури Сийнодан чиқадиган бир дарахтни (пайдо қилдикки), у ёғ ва егувчиларга нонхуриш ила ўсур. (Яъни, ҳам ёғ, ҳам нонхуриш сифатида ишлатиладиган, кўпроқ Тури Сийнода ўсадиган зайтун ҳам ибратга сазовор дарахт саналади.) ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Инна Лакум Фӥ Ал-'Ан`ӓми Ла`ибратан ۖ Нусқӥкум Миммӓ Фӥ Буҭӱниһӓ Ұа Лакум Фӥһӓ Манӓфи`у Каćӥратун Ұа Минһӓ Та'кулӱна 023-021 Албатта, сиз учун чорва ҳайвонларида ибрат бордир. Биз сизни уларнинг қоринларидаги нарса ила суғорурмиз ва сиз учун уларда кўпгина манфаатлар бор ва улардан ерсизлар. ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Ұа `Алайһӓ Ұа `Алá Ал-Фулки Тухмалӱна 023-022 Ва уларга ва кемаларга юкланурсизлар. ‌ ‌‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Нӱхӓан 'Илá Қаұмиһи Фақӓла Йӓ Қаұми А`будӱ Аллаһа Мӓ Лакум Мин 'Илаһин Ғайруһу~ ۖ 'Афалӓ Таттақӱна 023-023 Батаҳқиқ, Биз Нуҳни қавмига юбордик. Бас, у: Эй қавмим, Аллоҳга ибодат қилинг. Сиз учун Ундан ўзга ҳеч бир илоҳ йўқдир. Наҳотки қўрқмасангиз?! деди. ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌~ ‌‌ ۖ‍‍
Фақӓла Ал-Мала'у Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин Қаұмиһи Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ Башарун Миćлукум Йурӥду 'Ан Йатафаđđала `Алайкум Ұа Лаұ Шӓ Аллӓһу Ла'анзала Малӓ'икатан Мӓ Сами`нӓ Биһаҙӓ Фӥ 'Ӓбӓ'инӓ Ал-'Аұұалӥна 023-024 Бас, унинг қавмидан куфр келтирган зодагонлари: Бу сизга ўхшаш башар, холос, сиздан афзал бўлиб олмоқчи. Агар Аллоҳ хоҳласа, фаришталарни туширар эди. Аввалги ота-боболаримизда буни эшитган эмасмиз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
'Ин Һуұа 'Иллӓ Раҗулун Биһи Җиннатун Фатараббаҫӱ Биһи Хаттá Хӥнин 023-025 У фақат бир жинни одам, холос. Бас, уни бир оз муддат пойлаб туринг, дедилар. ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Қӓла Рабби Анҫурнӥ Бимӓ Каҙҙабӱни 023-026 У: Эй Роббим, мени ёлғончи қилганларга қарши менга нусрат бер, деди. (Нуҳ алайҳиссалом ҳақиқий нусрат қаердалигини яхши билганлари учун дарҳол Аллоҳга илтижо қилиб, ўзларини ёлғончи санаганларга қарши ёрдам сўрадилар.) ‌‍ ‍‍‍ ‌
Фа'аұхайнӓ 'Илайһи 'Ани Аҫна`и Ал-Фулка Би'а`йунинӓ Ұа Ұахйинӓ Фа'иҙӓ Җӓ'а 'Амрунӓ Ұа Фӓра Ат-Таннӱру ۙ Фӓслук Фӥһӓ Мин Куллин Заұҗайни Аćнайни Ұа 'Аһлака 'Иллӓ Ман Сабақа `Алайһи Ал-Қаұлу Минһум ۖ Ұа Лӓ Туҳӓҭибнӥ Фӥ Ал-Лаҙӥна Žаламӱ ۖннаһум Муғрақӱна 023-027 Бас, Биз унга: Бизнинг кўз ўнгимизда ва ваҳийимиз ила кема яса. Бас, Бизнинг амримиз келиб, таннур фаввора бўлганда, у(кема)га ҳар бир турдан бир жуфтдан ва аҳлингни чиқар, магар кимнинг зиддига олдин сўзимиз ўтган бўлса (чиқарма). Зулм қилганлар ҳақида Менга хитоб қилма. Албатта, улар ғарқ қилингувчилардир. ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۙ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Астаұайта 'Анта Ұа Ман Ма`ака `Алá Ал-Фулки Фақули Ал-Хамду Лиллӓһ Ал-Лаҙӥ Наҗҗӓнӓ Мина Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 023-028 Бас, сен ўзинг билан бирга бўлганлар ила кемага жойлашиб олгач: Бизни золим қавмлардан қутқарган Аллоҳга ҳамдлар бўлсин, дегин. ‌‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‌‍‍ ‍‍ ‍‍
Ұа Қул Рабби 'Анзилнӥ Мунзалӓан Мубӓракӓан Ұа 'Анта Ҳайру Ал-Мунзилӥна 023-029 Ва: Эй Роббим, мени муборак манзилга туширгин, Сен, Ўзинг манзилга туширгувчиларнинг энг яхшисисан, дегин, дедик. ‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ұа 'Ин Куннӓ Ламубталӥна 023-030 Албатта, бунда оят-ибратлар бордир. Албатта, Биз синовчи бўлган эдик. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма 'Анша'нӓ Мин Ба`диһим Қарнӓан 'Ӓҳарӥна 023-031 Сўнгра улардан кейин бошқа авлодларни пайдо қилдик. (Яъни, Нуҳ ва унинг қавмидан кейин бошқа халқларни пайдо қилдик.) ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Фа'арсалнӓ Фӥһим Расӱлӓан Минһум 'Ани А`будӱ Аллаһа Мӓ Лакум Мин 'Илаһин Ғайруһу~ ۖ 'Афалӓ Таттақӱна 023-032 Бас, уларнинг ичига ўзларидан бўлган Пайғамбарни: Аллоҳга ибодат қилинг. Сиз учун Ундан ўзга илоҳ йўқдир, наҳотки, қўрқмасангиз, деб юбордик. (Эътибор берадиган бўлсак, бу Пайғамбар ҳам Нуҳ алайҳиссаломнинг сўзларининг айнан ўзини такрорламоқда. Аллоҳдан ўзга ибодатга сазовор илоҳ йўқлигини таърифламоқда ва Аллоҳга иймон келтирмай юриш қўрқинчли эканини уқтирмоқда.) ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌~ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Мала'у Мин Қаұмиһи Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Билиқӓ Ал-'Ӓҳирати Ұа 'Атрафнӓһум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ Башарун Миćлукум Йа'кулу Миммӓ Та'кулӱна Минһу Ұа Йашрабу Миммӓ Ташрабӱна 023-033 Унинг қавмидан куфр келтирган, охиратга рўбарў бўлишини ёлғонга чиқарган ва Биз уларни ҳаёти дунёда маишатпараст қилиб қўйган зодагонлари: Бу сизга ўхшаган башар, холос. Сиз еган нарсадан ейди, сиз ичган нарсадан ичади. ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Ұа Ла'ин 'Аҭа`тум Башарӓан Миćлакумннакум 'Иҙӓан Лаҳӓсирӱна 023-034 Агар ўзингизга ўхшаган башарга итоат қилсангиз, унда, албатта, сиз зиёнкорлардандирсиз. ‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
'Айа`идукумннакум 'Иҙӓ Миттум Ұа Кунтум Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'Аннакум Муҳраҗӱна 023-035 У сизга, ўлсангиз, тупроқ ва суяк бўлсангиз ҳам, албатта, чиқарилгувчи бўлишингизни ваъда қилмоқдами?! ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Һайһӓта Һайһӓта Лимӓ Тӱ`адӱна 023-036 Ҳайҳот! Ҳайҳот! Сизга ваъда қилинган нарса нақадар узоқ! ‍‍‍‍ ‌ ‌
'Ин Һийа 'Иллӓ Хайӓтунӓ Ад-Дунйӓ Намӱту Ұа Нахйӓ Ұа Мӓ Нахну Бимаб`ӱćӥна 023-037 Шу дунёдаги ҳаётимиздан бошқа ҳаёт йўқдир. Ўламиз, тириламиз ва биз қайта тирилгувчи эмасмиз. ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'Ин Һуұа 'Иллӓ Раҗулун Афтарá `Алá Аллӓһи Каҙибӓан Ұа Мӓ Нахну Лаһу Биму'уминӥна 023-038 У фақат Аллоҳга нисбатан ёлғон уйдирган одам, холос. Биз унга иймон келтиргувчи эмасмиз, дедилар. (Бу қавмнинг жавоби ҳам моҳиятан Нуҳ қавми жавобининг айнан ўзи. Бу сафар ҳам қавм номидан зодагонлари жавоб бермоқда.) ‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍
Қӓла Рабби Анҫурнӥ Бимӓ Каҙҙабӱни 023-039 У: Эй Роббим, мени ёлғончи қилганларга қарши менга нусрат бер, деди. ‌‍ ‍‍‍ ‌
Қӓла `Аммӓ Қалӥлин Лайуҫбихунна Нӓдимӥна 023-040 У зот: Озгинадан сўнг улар надомат чекувчи бўлурлар, деди. (Яъни, Аллоҳ таоло у Пайғамбар алайҳиссаломнинг дуоларини қубул қилди. У зот алайҳиссаломга нусрат берадиган бўлди. Ва сабр қил, озгина вақтдан сўнг у кофирлар пушаймон қилувчи бўладилар, деди.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫайхату Бил-Хаққи Фаҗа`алнӓһум Ғуćӓн ۚ Фабу`дӓан Лилқаұми Аž-Žӓлимӥна 023-041 Бас, уларни ҳақ ила қичқириқ олди. Бас, Биз уларни хасу чўпга айлантирдик. Даф бўлсин золим қавмлар! ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ۚ‌ ‍‍‍ ‍‍
Ćумма 'Анша'нӓ Мин Ба`диһим Қурӱнӓан 'Ӓҳарӥна 023-042 Сўнгра улардан кейин бошқа аср авлодларини пайдо қилдик. (Яъни, қиссаси келтирилган ўша қавмдан кейин бошқа турли қавмларни дунёга келтирдик.) ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌‌ ‌‍‍‍
Мӓ Тасбиқу Мин 'Умматин 'Аҗалаһӓ Ұа Мӓ Йаста'ҳирӱна 023-043 Ҳеч бир уммат ўз ажалидан олдин ҳам кетмас, ортда ҳам қолмас. ‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Ćумма 'Арсалнӓ Русуланӓ Татрӓ ۖ Кулла Мӓ Җӓ'а 'Умматан Расӱлуһӓ Каҙҙабӱһу ۚ Фа'атба`нӓ Ба`đаһум Ба`đӓан Ұа Җа`алнӓһум 'Ахӓдӥćа ۚ Фабу`дӓан Лиқаұмин Лӓ Йу'уминӱна 023-044 Сўнгра Пайғамбарларимизни кетма-кет юбордик. Ҳар қачон бир умматга ўз Пайғамбари келса, уни ёлғончи қилдилар. Бас, Биз ҳам уларни баъзилари ортидан баъзиларини (ҳалокатга) эргаштиравердик ва уларни гапу сўзга айлантирдик. Бас, даф бўлсин иймон келтирмайдиган қавмлар! ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍ۚ‌ ‍‍‍‌ ‌
Ćумма 'Арсалнӓ Мӱсá Ұа 'Аҳӓһу Һӓрӱна Би'ӓйӓтинӓ Ұа Сулҭӓнин Мубӥнин 023-045 Сўнгра биз Мусо ва биродари Ҳорунни оятларимиз ва очиқ ҳужжат ила юбордик. ‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
'Илá Фирұна Ұа Мала'иһи Фӓстакбарӱ Ұа Кӓнӱ Қаұмӓан `Ӓлӥна 023-046 Фиръавн ва унинг аъёнларига. Бас, улар мутакаббирлик қилдилар ва ўзини юқори қўйган қавм бўлдилар. ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‌
Фақӓлӱ 'Ану'умину Либашарайни Миćлинӓ Ұа Қаұмуһумӓ Ланӓ `Ӓбидӱна 023-047 Бас, улар: Ўзимизга ўхшаган икки башарга иймон келтирамизми?! Ҳолбуки, уларнинг қавми бизга қуллик қилгувчи бўлиб турибди-ку?! дедилар. (Яъни, қандай қилиб ўзимизга ўхшаган, қўлимизда қул бўлиб турган Бани Исроил қавмининг икки одамига Пайғамбар деб иймон келтирамиз, дедилар.) ‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌
Факаҙҙабӱһумӓ Факӓнӱ Мина Ал-Муһлакӥна 023-048 Бас, икковларини ёлғончи қилдилар ва ҳалок қилинганлардан бўлдилар.
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Ла`аллаһум Йаһтадӱна 023-049 Батаҳқиқ, Биз, шоядки, ҳидоят топсалар, деб Мусога Китобни берган эдик. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍
Ұа Җа`алнӓ Абна Марйама Ұа 'Уммаһу~ 'Ӓйатан Ұа 'Ӓұайнӓһумӓ 'Илá Рабұатин Ҙӓти Қарӓрин Ұа Ма`ӥнин 023-050 Ибн Марямни ва унинг онасини оят-аломат қилдик ва икковларини оқар сувли қароргоҳ тепаликка жойладик. (Ийсо ибн Марям алайҳиссаломни ва у кишининг оналари Биби Марямни Аллоҳ Ўз қудратига далолат қилувчи мўъжиза-аломат ўлароқ юборди ва Байтул Мақдис еридан оқар суви бор, бир тепаликка жойлади.) ‍ ‌‌~ ‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ар-Русулу Кулӱ Мина Аҭ-Ҭаййибӓти Ұа А`малӱ Ҫӓлихӓан ۖннӥ Бимӓ Та`малӱна `Алӥмун 023-051 Эй Пайғамбарлар! Пок нарсалардан енглар ва солиҳ амаллар қилинглар. Албатта, Мен нима амал қилаётганингизни ўта билгувчиман. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ۖ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Һаҙиһи~мматукуммматан Ұӓхидатан Ұа 'Анӓ Раббукум Фа Аттақӱни 023-052 Албатта, сизнинг бу умматингиз ягона умматдир. Мен эса, Роббингизман. Бас, Менгагина тақво қилинг. (Эй Пайғамбарлар, сизнинг динингиз Исломдир.Роббингиз бўлган Аллоҳга тақво қилинг.) ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Фатақаҭҭа`ӱмраһум Байнаһум Зубурӓан ۖ Куллу Хизбин Бимӓ Ладайһим Фарихӱна 023-053 Бас, улар ишларини ўз ораларида пора-пора қилиб бўлиб юбордилар. Ҳар фирқа ўз ҳузурларидаги нарса ила хурсанддирлар. (Пайғамбарлар бир динда бўлган эдилар. Аммо улардан кейингилар ягона динни турли фирқаларга парчалаб юбордилар.) ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍
Фаҙарһум Фӥ Ғамратиһим Хаттá Хӥнин 023-054 Бас, сен уларни ғафлатларида бир муддат қўйиб қўй. ‍‍
'Айахсабӱна 'Аннамӓ Нумиддуһум Биһи Мин Мӓлин Ұа Банӥна 023-055 Улар Бизнинг ўзларига молу дунё ва фарзандлар ила мадад бераётганимизни. ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‌
Нусӓри`у Лаһум Фӥ Ал-Ҳайрӓти ۚ Бал Лӓ Йаш`урӱна 023-056 Уларга яхшиликларни тезлатишимиз, деб ҳисоблайдиларми? Йўқ! Улар сезмаслар. ‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Һум Мин Ҳашйати Раббиһим Мушфиқӱна 023-057 Албатта, Роббиларидан қўрқиб хавфда турувчилар. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Би'ӓйӓти Раббиһим Йу'уминӱна 023-058 Ва Роббилари оятларига иймон келтирадиганлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Бираббиһим Лӓ Йушрикӱна 023-059 Ва Роббиларига ширк келтирмайдиганлар. ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йу'утӱна Мӓ 'Ӓтаұ Ұа Қулӱбуһум Ұа Җилатун 'Аннаһум 'Илá Раббиһим Рӓҗи`ӱна 023-060 Ва берадиган нарсаларини, албатта, Роббиларига қайтгувчи эканликларидан қалблари титраган ҳолда берурлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍
'Ӱлӓ'ика Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-Ҳайрӓти Ұа Һум Лаһӓ Сӓбиқӱна 023-061 Ана ўшалар яхшиликларга шошилурлар ва улар ўша(яхшилик)лар учун мусобақа қилурлар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Нукаллифу Нафсӓан 'Иллӓ Ұус`аһӓ ۖ Ұа Ладайнӓ Китӓбун Йанҭиқу Бил-Хаққи ۚ Ұа Һум Лӓ Йуžламӱн 023-062 Биз ҳеч бир жонга тоқатидан ташқари таклиф қилмасмиз. Ҳузуримизда китоб бор. У ҳақни сўзлайдир. Уларга зулм қилинмас. ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Бал Қулӱбуһум Фӥ Ғамратин Мин Һӓҙӓ Ұа Лаһум 'А`мӓлун Мин Дӱни Ҙӓлика Һум Лаһӓ `Ӓмилӱна 023-063 Йўқ! Уларнинг қалблари бундан ғафлатдадир. Уларнинг бундан бошқа амаллари бордир. Улар ўша (амал)ларни қилгувчидирлар. ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌
Хаттá 'Иҙӓҳаҙнӓ Мутрафӥһим Бил-`Аҙӓби 'Иҙӓ Һум Йаҗ'арӱна 023-064 Токи уларнинг маишатпарастларини азоб ила тутганимизда, бирдан фарёд солурлар. ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Лӓ Таҗ'арӱ Ал-Йаұма ۖннакум Миннӓ Лӓ Тунҫарӱна 023-065 Энди, бугун фарёд солманг! Албатта, Биз томонимиздан сизга нусрат қилинмас. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Қад Кӓнат 'Ӓйӓтӥ Тутлá `Алайкум Факунтум `Алá 'А`қӓбикум Танкиҫӱна 023-066 Батаҳқиқ, Менинг оятларим сизга тиловат қилинар эди. Сиз эса, ортингизга қочар эдингиз. ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Мустакбирӥна Биһи Сӓмирӓан Таһҗурӱна 023-067 У(Каъба) билан кибрланар, тунги суҳбатингизда беҳуда сўзлар айтар эдингиз. ‍‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌
'Афалам Йаддаббарӱ Ал-Қаұла 'Ам Җӓ'аһум Мӓ Лам Йа'ти 'Ӓбӓ'аһуму Ал-'Аұұалӥна 023-068 Наҳотки улар бу сўзни тадаббур қилиб кўрмадилар? Ёки уларга аввалги ота-боболарига келмаган нарса келибдими? ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
м Лам Йа`рифӱ Расӱлаһум Фаһум Лаһу Мункирӱна 023-069 Ёки ўз Пайғамбарларини танимасдан улар унга инкор қилгувчи бўлмоқдаларми? ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌
м Йақӱлӱна Биһи Җиннатун ۚ Бал Җӓ'аһум Бил-Хаққи Ұа 'Акćаруһум Лилхаққи Кӓриһӱна 023-070 Ёки, унда жиннилик бор, дейдиларми? Йўқ! У уларга ҳақ ила келди. Уларнинг кўплари эса, ҳақни ёмон кўргувчидирлар. (Муҳаммад (с.а.в.) уларга ҳақ дин ила келди. Шунинг учун улар Исломдан юз ўгирмоқдалар. Улар ҳақни ёмон кўрадилар.) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍
Ұа Лаұи Аттаба`а Ал-Хаққу 'Аһұӓ'аһум Лафасадати Ас-Самӓұӓту Ұа Ал-'Арđу Ұа Ман Фӥһинна ۚ Бал 'Атайнӓһум Биҙикриһим Фаһумн Ҙикриһим Му`риđӱна 023-071 Агар ҳақ уларнинг ҳавойи нафсларига эргашса, албатта, осмонлару ер ва улардаги кимсалар фасодга учрар эди. Йўқ! Биз уларга ўз шарафларини келтирдик. Улар эса, шарафларидан юз ўгирмоқдалар. (Ҳақ битта, яъни, Аллоҳнинг динидир. Ҳамма ҳаққа эргашмоғи лозим. Чунки ҳақ битта, одамларнинг ҳавойи нафслари эса, чексиздир. Инчунин, ҳавойи нафс ила ҳақиқатга эришиб бўлмайди. Қачон ҳавойи нафснинг кўйига тушилса, фасодга учралади. Аллоҳдан келган ҳақИслом одамларни йўлга солиши керак. Аммо одамлар у ҳақданИсломдан юз ўгирмоқдалар. ҲақниИсломни ҳавойи нафсларига эргаштиришни истайдилар. Биз келтирган ҚуръонИсломҳақ улар учун шарафдир. Ким ҳаққа эргашса, амал қилса, шон-шарафга эга бўлади.) ‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍
м Тас'алуһум Ҳарҗӓан Фаҳарӓҗу Раббика Ҳайрун ۖ Ұа Һуұа Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 023-072 Ёки сен улардан харож сўраяпсанми?! Бас, Роббингнинг харожи яхшироқдир. У зот энг яхши ризқ бергувчидир. ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа 'Иннака Латад`ӱһум 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 023-073 Албатта, сен уларни тўғри йўлга чақирасан. ‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати `Ани Аҫ-Ҫирӓҭи Ланӓкибӱна 023-074 Албатта, охиратга иймон келтирмайдиганлар бу йўлдан озгувчидирлар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Ұа Лаұ Рахимнӓһум Ұа Кашафнӓ Мӓ Биһим Мин Đуррин Лалаҗҗӱ Фӥ Ҭуғйӓниһим Йа`маһӱна 023-075 Агар уларга раҳм қилиб, уларга етган зарарни кушойиш қилсак ҳам, туғёнларида бардавом бўлиб, адашиб-улоқиб юраверадилар. ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍
Ұа Лақадҳаҙнӓһум Бил-`Аҙӓби Фамӓ Астакӓнӱ Лираббиһим Ұа Мӓ Йатаđарра`ӱна 023-076 Батаҳқиқ, Биз уларни азоб ила тутдик, бас, улар Роббиларига бўйин ҳам эгмадилар, тазарруъ ҳам қилмадилар. ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓ Фатахнӓ `Алайһим Бӓбӓан Ҙӓ `Аҙӓбин Шадӥдин 'Иҙӓ Һум Фӥһи Мублисӱна 023-077 Токи қачон уларга шиддатли азоб эшигини очганимизда, тўсатдан ноумид бўлгувчилардир. ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнша'а Лакуму Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ал-'Аф'идата ۚ Қалӥлӓан Мӓ Ташкурӱна 023-078 У зот сизга қулоқни, кўзлару қалбларни пайдо қилган зот. Нақадар оз шукр қилурсиз! ‌‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҙара'акум Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Илайһи Тухшарӱна 023-079 У зот сизларни ер юзида яратиб, таратгандир. Ва Унгагина тўпланурсизлар. ‌‌‍‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йухйӥ Ұа Йумӥту Ұа Лаһу Аҳтилӓфу Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 023-080 У зот тирилтирур ва ўлдирур. Кечаю кундузнинг алмашиниши ҳам Унга оид. Наҳотки ақл юритмасангиз? ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Бал Қӓлӱ Миćла Мӓ Қӓла Ал-'Аұұалӱна 023-081 Йўқ! Улар аввалгилар айтган нарсага ўхшаш нарсани айтдилар. ‌ ‌
Қӓлӱ 'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна 023-082 Улар: Биз ўлиб тупроқ ва суяк бўлганимиздан кейин ҳам-а? Биз, албатта, қайта тирилтирилувчимизми-а? ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Лақад Ұу`иднӓ Нахну Ұа 'Ӓбӓ'уунӓ Һӓҙӓ Мин Қаблу 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 023-083 Батаҳқиқ, бизга ҳам, бундан олдин ота-боболаримизга ҳам бу ваъда қилинган эди. Бу аввалгиларнинг афсонасидан бошқа нарса эмас, дедилар. ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌
Қул Лимани Ал-'Арđу Ұа Ман Фӥһӓн Кунтум Та`ламӱна 023-084 Сен: Агар билсангиз, Ер ва ундаги кимсалар кимникидир? деб айт. ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Сайақӱлӱна Лиллӓһ ۚ Қул 'Афалӓ Таҙаккарӱна 023-085 Аллоҳникидир, дерлар. Сен: Наҳотки эслатма олмасангиз?! дегин. ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‌
Қул Ман Раббу Ас-Самӓұӓти Ас-Саб`и Ұа Раббу Ал-`Арши Ал-`Аžӥми 023-086 Сен: Етти осмоннинг Робби ким? Улуғ аршнинг Робби ким? деб айт. ‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Сайақӱлӱна Лиллӓһ ۚ Қул 'Афалӓ Таттақӱна 023-087 Улар: Аллоҳникидир, дерлар. Сен: Наҳотки қўрқмасангиз?! деб айт. ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Қул Ман Бийадиһи Малакӱту Кулли Шайн Ұа Һуұа Йуҗӥру Ұа Лӓ Йуҗӓру `Алайһи 'Ин Кунтум Та`ламӱн 023-088 Сен: Агар билсангиз (айтинг-чи), ҳар бир нарсанинг мулки қўлида бўлмиш, Ўзи ҳимоя қиладиган ва Ундан ҳимоя қилинмайдиган зот ким?! деб айт. (Яъни, хоҳлаган кишисини Ўз ҳимоясига ола биладиган, бошқалар Ундан ҳимоялана олмайдиган зот ким?) ‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Сайақӱлӱна Лиллӓһ ۚ Қул Фа'аннӓ Тусхарӱна 023-089 Аллоҳникидир, дерлар. Сен: Қандоқ ҳам сеҳрланмоқдасиз-а?! деб айт. (Агар ўша нарсалар Аллоҳники эканини билсангиз, нима учун Аллоҳга иймон келтирмаяпсиз?! Кофир ҳолингизда юрибсиз? Буни фақат сеҳрланган одам қилиши мумкин, холос. Сиз қандоқ ҳам сеҳрлангансиз-а?! Ушбу саволлар мушрикларга, Аллоҳга ширк келтирадиганларга берилмоқда. Бунда Аллоҳга турли-туман бут-санамларни ширк келтирадиганлар ҳам, аҳли китоб бўла туриб, Аллоҳга баъзи шахсларни ширк келтирадиганлар ҳам баробардирлар. Чунки уларнинг ҳаммаси Аллоҳдан бошқа ҳеч бир зот бирор нарсани ярата олмаслигини, бирор нарсага молик бўла олмаслигини билгани ҳолда, Аллоҳнинг ваҳдониятига эмас, ширкка қараб юрадилар. Улар бу ишни ҳужжат-далил йўқлигидан қиладиларми?) ‍‍‍‍ ۚ ‍‌ ‌
Бал 'Атайнӓһум Бил-Хаққи Ұа 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 023-090 Йўқ! Биз уларга ҳақни келтирдик. Улар эса ёлғончилардир. ‌ ‍ ‌‌‍ ‌
Мӓ Аттаҳаҙа Аллӓһу Мин Ұаладин Ұа Мӓ Кӓна Ма`аһу Мин 'Илаһин ۚ 'Иҙӓан Лаҙаһаба Куллу 'Илаһин Бимӓ Ҳалақа Ұа Ла`алӓ Ба`đуһум `Алá Ба`đин ۚ Субхӓна Аллӓһи `Аммӓ Йаҫифӱна 023-091 Аллоҳ ҳеч бир фарзанд тутмаган, У билан бирга ҳеч бир илоҳ бўлмаган. Шундоқ бўлганида, ҳар бир илоҳ ўзи яратган нарсаси билан кетиб, баъзилари баъзиларидан устун келар эди. Аллоҳ улар қилаётган васфдан пок бўлди. (Яъни, Аллоҳдан бошқа яна илоҳ бўлганида, у ҳам ўзига бирор нарсаларни яратган бўлар эди. Оқибатда ҳар бир илоҳ ўзи яратган нарсани ўзича тасарруф қилавериб, дунёнинг низоми бузилар эди. Ҳар бир илоҳ ўзиникини ўтказаман деб уриниши натижасида ораларида низо чиқар, баъзилари баъзиларидан устун келар эди. Дунё низоми бузилар эди. Бу ақида Аллоҳдек зотга айб, нуқсонни васф қилишдир.) ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Ӓлими Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Фата`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 023-092 У ғайбни ва ҳозирни билгувчидир. У улар ширк келтираётган нарсадан олийдир. (Аллоҳ таоло ҳамма нарсаниғайбни ҳам, ҳозирни ҳам билгувчи зотдир. У зот мушриклар ширк келтираётган нарсадан олийдир.) ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Қул Рабби 'Иммӓ Турийаннӥ Мӓ Йӱ`адӱна 023-093 Сен: Эй Роббим, агар менга, албатта, уларга ваъда қилинган нарсани кўрсатадиган бўлсанг. ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Рабби Фалӓ Таҗ`алнӥ Фӥ Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 023-094 Эй Роббим, мени золим қавмлар ичида қилмагин, деб айт. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Ұа 'Иннӓ `Алáн Нурийака Мӓ На`идуһум Лақӓдирӱна 023-095 Албатта, Биз уларга ваъда қилаётган нарсамизни сенга кўрсатишга қодирмиз. ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Адфа` Би-Атӥ Һийа 'Ахсану Ас-Саййи'ата ۚ Нахну 'А`ламу Бимӓ Йаҫифӱна 023-096 Сен эса, ёмонликни гўзал нарса ила даф қил. Биз нима васф қилаётганларини яхши билгувчимиз. ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Қул Рабби 'А`ӱҙу Бика Мин Һамазӓти Аш-Шайӓҭӥни 023-097 Сен: Эй Роббим, сендан шайтонларнинг васвасасидан паноҳ сўрайман! ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‌
Ұа 'А`ӱҙу Бика Рабби 'Ан Йахđурӱни 023-098 Сендан, эй Роббим, уларнинг менга ҳозир бўлишларидан паноҳ сўрайман, деб айт. ‌‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌
Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'а 'Ахадаһуму Ал-Маұту Қӓла Рабби Арҗи`ӱни 023-099 Токи улардан бирига ўлим келган чоғда: Эй Роббим, мени (ҳаётга) қайтаргин. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍
Ла`аллӥ 'А`малу Ҫӓлихӓан Фӥмӓ Таракту ۚ Каллӓ ۚннаһӓ Калиматун Һуұа Қӓ'илуһӓ ۖ Ұа Мин Ұарӓ'иһим Барзаҳун 'Илá Йаұми Йуб`аćӱна 023-100 Шоядки тарк қилган нарсамда солиҳ амал қилсам, дер. Йўқ! Албатта, бу (қуруқ) сўз бўлиб, у айтгувчи, холос. Уларнинг ортида қайта тириладиган кунларигача тўсиқ бордир. ‍‌‌ ‌ ‍ ۚۚ‍‌ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фалӓнсӓба Байнаһум Йаұма'иҙин Ұа Лӓ Йатасӓ'алӱна 023-101 Бас, қачонки сурга пуфланганда, у кунда ораларида на насаб қолур ва на бир-бирларини суриштирурлар. (Яъни, қиёматдан дарак бергувчи сурга пуфланган пайтда ҳар ким ўзи билан овора бўлиб, одамлар орасида наслу насаб алоқалари қолмас. Балки ҳамма отаси, онаси, ака-укаси, бола-чақасидан қочадиган бўлиб қолади.) ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Фаман Ćақулат Маұӓзӥнуһу Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 023-102 Кимнинг мезонлари оғир келса, бас, ана ўшалар, ўзлари нажот топгувчилардир. ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‍‍
Ұа Ман Ҳаффат Маұӓзӥнуһу Фа'ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Фӥ Җаһаннама Ҳӓлидӱна 023-103 Кимнинг мезони енгил келса, бас, ана ўшалар, ўзларига зиён қилибдилар. Жаҳаннамда абадий қолгувчи бўлибдилар. ‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
Талфаху Ұуҗӱһаһуму Анӓру Ұа Һум Фӥһӓ Кӓлихӱна 023-104 Юзларини олов куйдирур. Улар унда бадбашара ҳолда бўлурлар. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌
'Алам Такун 'Ӓйӓтӥ Тутлá `Алайкум Факунтум Биһӓ Тукаҙҙибӱна 023-105 Сизларга оятларим тиловат қилинган эмасмиди?! Бас, сиз уларни ёлғонга чиқарган эмасмидингиз?! (Шунда улар ўз айбларига иқрор бўладилар.) ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Қӓлӱ Раббанӓ Ғалабат `Алайнӓ Шиқұатунӓ Ұа Куннӓ Қаұмӓан Đӓллӥна 023-106 Улар: Эй Роббимиз, бадбахтлигимиз ўзимиздан устун келиб, залолатга кетган қавм бўлган эканмиз. ‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌
Раббанӓҳриҗнӓ Минһӓ Фа'ин `Уднӓ Фа'иннӓ Žӓлимӱна 023-107 Эй Роббимиз, бизни бу (дўзах)дан чиқаргин, агар яна (эски ҳолимизга) қайтсак, бас, албатта, золимлардан бўлурмиз, дерлар. ‌ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌
Қӓла Аҳса'ӱ Фӥһӓ Ұа Лӓ Тукаллимӱни 023-108 У зот: У(ер)да хор бўлиб қолаверинг ва Менга гапирманг! ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
ннаһу Кӓна Фарӥқун Мин `Ибӓдӥ Йақӱлӱна Раббанӓ 'Ӓманнӓ Фӓғфир Ланӓ Ұа Архамнӓ Ұа 'Анта Ҳайру Ар-Рӓхимӥна 023-109 Аниқки, Менинг бандаларимдан бир гуруҳи: Эй Роббимиз, Биз иймон келтирдик. Бизни мағфират қилгин. Бизга раҳм қилгин. Сенинг Ўзинг раҳм қилгувчиларнинг яхшисисан, деган эдилар. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Фӓттаҳаҙтумӱһум Сиҳрӥйӓан Хаттáнсаұкум Ҙикрӥ Ұа Кунтум Минһум Таđхакӱна 023-110 Бас, сиз уларни масхара қилдингиз. Ҳаттоки улар (ни масхара қилиш) сизга Менинг зикримни унуттирди. Сиз улардан кулар эдингиз. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
ннӥ Җазайтуһуму Ал-Йаұма Бимӓ Ҫабарӱннаһум Һуму Ал-Фӓ'изӱна 023-111 Албатта, Мен бугун уларни сабр қилганлари учун мукофотладим. Албатта, улар ўзлари ютуққа эришгувчилардир. ‌ ‌‍‍
Қӓла Кам Лабиćтум Фӥ Ал-'Арđи `Адада Синӥна 023-112 У зот: Ер юзида неча йил қолдингиз? деди. ‌‍ ‌‌
Қӓлӱ Лабиćнӓ Йаұмӓан 'Аұ Ба`đа Йаұмин Фӓс'али Ал-`Ӓддӥна 023-113 Улар: Бир кун ёки куннинг баъзисича қолдик. Ҳисобловчилардан сўра, дедилар. ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Қӓла 'Ин Лабиćтум 'Иллӓ Қалӥлӓан ۖ Лаұ 'Аннакум Кунтум Та`ламӱна 023-114 У зот: Агар билсангиз, жуда оз қолдингиз, холос, деди. (Энди кўрадиган кунингизга нисбатан жуда оз қолдингиз.) ‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍
'Афахасибтумннамӓ Ҳалақнӓкум `Абаćӓан Ұа 'Аннакум 'Илайнӓ Лӓ Турҗа`ӱна 023-115 Наҳотки Бизнинг сизни яратишимиз беҳуда бўлган ва сиз Бизга қайтарилмассиз, деб ҳисобласангиз?! (Эй мушриклар, наҳотки Биз сизни беҳудага яратган бўлсак? Наҳотки сиз охиратда бизга қайтарилмасангиз?!) ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Фата`ӓлá Аллӓһу Ал-Малику Ал-Хаққу ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Раббу Ал-`Арши Ал-Карӥми 023-116 Бас, ҳақ подшоҳ Аллоҳ юксакдир. Ҳеч бир илоҳ йўқ. Магар укарамли Аршнинг Робби бор. ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Ұа Ман Йад`у Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Лӓ Бурһӓна Лаһу Биһи Фа'иннамӓ Хисӓбуһунда Раббиһи~ ۚннаһу Лӓ Йуфлиху Ал-Кӓфирӱна 023-117 Ким Аллоҳ билан бирга бошқа илоҳга илтижо қилса, бу хусусда ҳеч бир далили йўқдир. Бас, унинг ҳисоби фақат Роббининг ҳузуридадир. Албатта, кофирлар нажот топмаслар. (Аллоҳга бошқа илоҳни шерик этганлар, ҳеч бир далил-ҳужжатсиз ширк келтирган бўладилар. Ундоқ одамлар билан Аллоҳ таоло Ўзи билиб ҳисоб-китоб қилади. Суранинг аввалида мўминларнинг, албатта, нажот топишлари айтилган эди. Суранинг охирида эса, кофирларнинг нажот топмасликлари таъкидланмоқда. Ва ниҳоят, охирги оятда Аллоҳ таолодан раҳмат ва мағфират сўраш тавсия қилинмоқда.) ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ
Ұа Қул Рабби Ағфир Ұа Архам Ұа 'Анта Ҳайру Ар-Рӓхимӥна 023-118 Сен: Эй Роббим, мағфират қил, раҳм қил. Ўзинг раҳм қилгувчиларнинг яхшисисан, деб айт. ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah