Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

22) Sūrat Al-Ĥaj

Printed format

22)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Аттақӱ ۚ Раббакумнна Залзалата Ас-Сӓ`ати Шай'ун `Аžӥмун 022-001 Эй одамлар! Роббингиздан қўрқинг! Албатта, (қиёмат) соати зилзиласи улкан нарсадир. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ۚ‍ ‍‌ ‍‍‍
Йаұма Тараұнаһӓ Таҙ/һалу Куллу Мурđи`атин `Аммӓ 'Арđа`ат Ұа Таđа`у Куллу Ҙӓти Хамлин Хамлаһӓ Ұа Тарá Анӓса Сукӓрá Ұа Мӓ Һум Бисукӓрá Ұа Лакинна `Аҙӓба Аллӓһи Шадӥдун 022-002 Уни кўрадиган кунингизда, ҳар бир эмизувчи ўзи эмизаётган нарсасини унутар. Ҳар бир ҳомиладор ҳомиласини ташлар. Одамларни маст ҳолда кўрарсан. Ҳолбуки, улар маст эмас. Лекин Аллоҳнинг азоби шиддатлидир. ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌
Ұа Мина Анӓси Ман Йуҗӓдилу Фӥ Ал-Лаһи Биғайри `Илмин Ұа Йаттаби`у Кулла Шайҭӓнин Марӥдин 022-003 Одамлардан Аллоҳ ҳақида билмасдан тортишганлари ва бебош шайтонга эргашганлари ҳам бор. (Аллоҳ таоло ҳақида, билмасдан тортишиш жоҳилликдир. Бундай тортишувга журъат қилган шайтонга эргашган бўлади.) ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍
Кутиба `Алайһи 'Аннаһу Ман Таұаллӓһу Фа'аннаһу Йуđиллуһу Ұа Йаһдӥһи 'Илá `Аҙӓби Ас-Са`ӥри 022-004 Унга битилганки, албатта, унга ким дўст бўлса, шубҳасиз, уни адаштиради ва дўзах азобига ҳидоят қилади. ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Ин Кунтум Фӥ Райбин Мина Ал-Ба`ćи Фа'иннӓ Ҳалақнӓкум Мин Турӓбин Ćумма Мин Нуҭфатин Ćумма Мин `Алақатин Ćумма Мин Муđғатин Муҳаллақатин Ұа Ғайри Муҳаллақатин Линубаййина Лакум ۚ Ұа Нуқирру Фӥ Ал-'Архӓми Мӓ Нашӓ'у 'Илá 'Аҗалин Мусамман Ćумма Нуҳриҗукум Ҭифлӓан Ćумма Литаблуғӱ 'Ашуддакум ۖ Ұа Минкум Ман Йутаұаффá Ұа Минкум Ман Йурадду 'Илá 'Арҙали Ал-`Умури Ликайлӓ Йа`лама Мин Ба`ди `Илмин Шай'ӓан ۚ Ұа Тарá Ал-'Арđа Һӓмидатан Фа'иҙӓнзалнӓ `Алайһӓ Ал-МӓАһтаззат Ұа Рабат Ұа 'Анбатат Мин Кулли Заұҗин Баһӥҗин 022-005 Эй одамлар! Агар қайта тирилиш ҳақида шубҳа қиладиган бўлсангиз, бас, Биз сизга баён қилишимиз учун сизларни тупроқдан, сўнгра нутфадан, сўнгра алақадан, сўнгра битган-битмаган бир чайнам гўштдан яратдик. Ва бачадонларда хоҳлаган нарсамизни маълум муддатгача қарор топдирамиз. Кейин сизларни бувак ҳолингизда чиқарамиз. Сўнгра вояга етишингиз учун (тарбия қиламиз). Сиздан вафот қилиб кетадиганлар ҳам, билганидан кейин ҳеч нарсани билмай қоладиган даражада тубан умрга етадиганлар ҳам бор. Ва ерни қақраган ҳолда кўрасан. Қачонки, Биз унга сув туширсак, у сесканар ва кўпчир. Ҳамда ҳар хил гўзал жуфтларни ўстирадир. (Сизнинг отангиз Одамни тупроқдан яратганмиз. Инсон йўқ эди. У отасининг нутфа-спермасидан дунёга келди. Оддий кўзга кўринмас ушбу маний ҳайвончалар билан баркамол инсон орасида қанча фарқ бор?! Ана шу заррадан одам яратган Холиқ Аллоҳ ўлган одамни қайта тирилтира олмасми?! Қуръони Каримда алақа деб номланган босқичдаги ҳомила зулукдек бачадонга ёпишиб туриши маълум бўлди. Алақанинг суврати ҳақиқий зулук билан солиштирилса, уларни фарқлаб бўлмайди.Хўш, ўша зулукка ўхшаш қотган лахта қон билан инсон орасида қанча фарқ бор? Ҳомила ривожланиб, алақа-лахта қон шаклидан бир парча чайналган гўшт ҳолига ўтади. Ана ўшанда унга шакл киради. Шакл кирса, битган бўлади. Шакл кирмаса, битмаган бўлади, бачадондан тушиб кетади. Ҳеч ким уни эсламайди ҳам. Энди, ўша бир парча чайналган гўштга ўхшаш нарса билан инсон орасида қанча фарқ борлигини бир ўйлаб кўрайлик? Ўша гўштдан инсон яратган Аллоҳ ўлган одамни қайта тирилтира олмасми?!) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ۚ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌‍ ‍‌
Ҙӓлика Би'анна Аллӓһа Һуұа Ал-Хаққу Ұа 'Аннаһу Йухйӥ Ал-Маұтá Ұа 'Аннаһу `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 022-006 Булар кўрсатурки, албатта, Аллоҳ ҳақ зотдир ва, албатта, У ўликларни тирилтирур ҳамда У ҳар бир нарсага қодирдир. ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Ұа 'Анна Ас-Сӓ`ата 'Ӓтийатун Лӓ Райба Фӥһӓ Ұа 'Анна Аллӓһа Йаб`аćу Ман Фӥ Ал-Қубӱри 022-007 Ва, албатта, (қиёмат) соати келгувчидир, бунга шубҳа йўқ. Ва, албатта, Аллоҳ қабрлардаги кимсаларни тирилтирур. ‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍
Ұа Мина Анӓси Ман Йуҗӓдилу Фӥ Ал-Лаһи Биғайри `Илмин Ұа Лӓ Һудан Ұа Лӓ Китӓбин Мунӥрин 022-008 Одамлардан Аллоҳ ҳақида билмасдан, ҳидоятга ёки нурли китобга эга бўлмасдан туриб тортишадиганлари бор. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ćӓнийа `Иҭфиһи Лийуđилла `Ан Сабӥли Аллӓһи ۖ Лаһу Фӥ Ад-Дунйӓ Ҳизйун ۖ Ұа Нуҙӥқуһу Йаұма Ал-Қийӓмати `Аҙӓба Ал-Харӥқи 022-009 Аллоҳнинг йўлидан адаштириш учун, бўйнини булқаб (тортишади). Унга дунёда расволик бор. Қиёмат куни унга куйдириш азобини тотдирамиз. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۖ ‍‌‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Бимӓ Қаддамат Йадӓка Ұа 'Анна Аллӓһа Лайса Биžаллӓмин Лил`абӥди 022-010 Бундай бўлиши ўз қўлларинг тақдим қилган нарсалардандир. Албатта, Аллоҳ бандаларга зулм қилгувчи эмасдир. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мина Анӓси Ман Йа`буду Аллӓһа `Алá Харфин ۖ Фа'ин 'Аҫӓбаһу Ҳайрун Аҭма'анна Биһи ۖ Ұа 'Ин 'Аҫӓбат/һу Фитнатун Анқалаба `Алá Ұаҗһиһи Ҳасира Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирата Ҙӓлика ۚ Һуұа Ал-Ҳусрӓну Ал-Мубӥну 022-011 Одамлардан Аллоҳга бир томонлама ибодат қиладиганлари ҳам бор. Агар унга яхшилик етса, кўнгли тўлур. Агар унга бало етса, юз ўгириб кетур. У дунёда ҳам, охиратда ҳам зиён кўрур. Ана ўша очиқ-ойдин зиёндир. (Ислом тижорат эмаски, унга ўткинчи фойдани кўзлаб кирилса. Исломиймон, эътиқод, Аллоҳга бандалик қилиш, Унинг йўлида жонни ҳам, молни ҳам фидо этиш, ҳар хил бало-офатларга бардош бериш демакдир. Ана ўша синовлардан ўтганлар икки дунё бахтига сазовор бўладилар. Аммо Исломга муайян фойдани кўзлаб кирган, ўша фойдага эришса, хурсанд бўлиб, эришмаса, динни тарк этиб, юз ўгириб кетадиган мунофиқлар икки дунёда зиён кўришлари муқаррар. Аслини олганда мунофиқ, Исломдан, Аллоҳдан юз ўгириб, қаёққа ҳам борарди, кимга ҳам топинарди?) ‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ‌ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Йад`ӱ Мин Дӱни Аллӓһи Мӓ Лӓ Йаđурруһу Ұа Мӓ Лӓ Йанфа`уһу ۚ Ҙӓлика Һуұа Аđ-Đалӓлу Ал-Ба`ӥду 022-012 У Аллоҳни қўйиб, ўзига зарар ҳам бермайдиган, манфаат ҳам бермайдиган нарсага илтижо қилур. Шунинг ўзи қаттиқ адашишдир. ‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍
Йад`ӱ Ламан Đарруһу~қрабу Мин Наф`иһи ۚ Лаби'са Ал-Маұлá Ұа Лаби'са Ал-`Ашӥру 022-013 У манфаатидан кўра зарари яқинроқ бўлганга илтижо қиладир. У қандай ҳам ёмон хожа ва қандай ҳам ёмон дўстдир! ‌ ‍‌ ~‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌
нна Аллӓһа Йудҳилу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۚнна Аллӓһа Йаф`алу Мӓ Йурӥду 022-014 Албатта, иймон келтириб, яхши амалларни қилганларни Аллоҳ остиларидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритадир. Албатта, Аллоҳ ирода этган нарсани қиладир. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍
Ман Кӓна Йаžунну 'Ан Лан Йанҫураһу Аллӓһу Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Фалйамдуд Бисабабин 'Илá Ас-Самӓ'и Ćумма Лийақҭа` Фалйанžур Һал Йуҙ/һибанна Кайдуһу Мӓ Йағӥžу 022-015 Кимки унга бу дунёю охиратда Аллоҳ нусрат беришига шубҳа қилса, бир восита топиб, осмонга осилсин, сўнгра уни кессин. Бас, назар солсин-чи, унинг бу ҳийласи ғам-ғуссани кеткизармикан?! (Аллоҳга иймони йўқ кишининг ҳоли шундай бўлади. Унинг бало-офатдан, ғам-ғуссадан қутулишга чораси йўқ. Аллоҳга иймони бўлмагани учун ундан нусрат келишига ҳам умид қилмайди. Шунинг учун ё осмонга чиқиб, ёрдам топсин, ё, ундай қила олмаса, ўзини оссин. Бошқа иложи йўқ.) ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Каҙалика 'Анзалнӓһу 'Ӓйӓтин Баййинӓтин Ұа 'Анна Аллӓһа Йаһдӥ Ман Йурӥду 022-016 Мана шундай қилиб, Биз у(Қуръон)ни очиқ-ойдин оятлар ҳолида нозил қилдик. Албатта, Аллоҳ хоҳлаган кишиларни ҳидоят қиладир. ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Ұа Аҫ-Ҫӓби'ӥна Ұа Ан-Наҫӓрá Ұа Ал-Маҗӱса Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱнна Аллӓһа Йафҫилу Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати ۚнна Аллӓһа `Алá Кулли Шайн Шаһӥдун 022-017 Албатта, Аллоҳ қиёмат куни иймон келтирганлар, яҳудий бўлганлар, собиийлар, насоролар, мажусийлар ва ширк келтирганлар орасида Ўзи ажрим қилур. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага шоҳиддир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍ۚ ‍ ‌ ‍
'Алам Тарáнна Аллӓһа Йасҗуду Лаһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи Ұа Аш-Шамсу Ұа Ал-Қамару Ұа Ан-Нуҗӱму Ұа Ал-Җибӓлу Ұа Аш-Шаҗару Ұа Ад-Даұӓббу Ұа Каćӥрун Мина Анӓси ۖ Ұа Каćӥрун Хаққа `Алайһи Ал-`Аҙӓбу ۗ Ұа Ман Йуһини Аллӓһу Фамӓ Лаһу Мин Мукримин ۚнна Аллӓһа Йаф`алу Мӓ Йашӓ 022-018 Осмонлардаги кимсалар, ердаги кимсалар, қуёш, ой, юлдузлар, тоғлар, дарахтлар, жониворлар ва одамлардан кўплари, албатта, Аллоҳга сажда қилишини кўрмайсанми? Кўпларига эса, азоб ҳақ бўлди. Кимни Аллоҳ хор қилса, уни икром қилгувчи бўлмас. Албатта, Аллоҳ хоҳлаган нарсасини қилади. (Демак, дунёдаги барча мавжудот Аллоҳ таолога сажда қилади. Уларнинг қандай сажда қилишини Аллоҳнинг Ўзи билади. Осмонлардаги кимсалар, ердаги кимсалар Аллоҳга сажда қилади, деб қўйилса, кифоя эди, бутун борлиқнинг сажда қилиши тушунаверилар эди. Лекин баъзи махлуқлар алоҳида қайд этилди, чунки баъзи одамлар ўша махлуқларгақуёш, ой ва юлдузларга сажда қиладилар. Оятда ўша нарсаларнинг Аллоҳга сажда қилишини таъкидлашдан мақсад улар худо бўла олмаслигини яна бир бор таъкидлашдир. Бутун борлиқ ҳеч бир истисносиз Аллоҳга сажда қилаётгани айтилган бўлса ҳам, одамларга келганда, кўплари сажда қилмасликларига ишора этилмоқда. Ҳа, фақат одам боласигина Аллоҳга исён қилади. Аллоҳга сажда қилмагани учун, кофир бўлгани учун уларга азоб ҳақ бўлди. Аллоҳнинг азобига дучор бўлганлар икки дунёда хордир.) ‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ‍‌ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Һаҙӓни Ҳаҫмӓни Аҳтаҫамӱ Фӥ Раббиһим ۖ Фа-Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Қуҭҭи`ат Лаһум Ćийӓбун Мин Нӓрин Йуҫаббу Мин Фаұқи Ру'ӱсиһиму Ал-Хамӥму 022-019 Мана бу икки ғаним Роббилари ҳақида талашган эдилар. Бас, куфр келтирганларга оловдан кийим бичилди. Бошлари устидан ўта қайноқ сув қуйиладир. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍
Йуҫһару Биһи Мӓ Фӥ Буҭӱниһим Ұа Ал-Җулӱду 022-020 У билан қоринларидаги нарсалар ва терилари эритилади. ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Ұа Лаһум Мақӓми`у Мин Хадӥдин 022-021 Улар учун темир гурзилар бор. ‍‍‍ ‍‌
Кулламӓрӓдӱн Йаҳруҗӱ Минһӓ Мин Ғаммин 'У`ӥдӱ Фӥһӓ Ұа Ҙӱқӱ `Аҙӓба Ал-Харӥқи 022-022 Улар ҳар қачон ундаги ғамдан чиқмоқчи бўлсалар, унга қайтариладилар ва Ёниш азобини тотинг! дейиладир. ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍‍‌
нна Аллӓһа Йудҳилу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Йухаллаұна Фӥһӓ Мин 'Асӓұира Мин Ҙаһабин Ұа Лу'улу'уӓан ۖ Ұа Либӓсуһум Фӥһӓ Харӥрун 022-023 Албатта, Аллоҳ иймон келтириб, яхши амалларни қилганларни остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритур. Улар у ерда олтин билакузуклар ва инжулар ила безанурлар. У ердаги либослари эса, ипакдандир. (Бир-бирига қарама-қарши икки нарсани бир жойда, бир хил савияда васф қилишлик Қуръони Каримга хос хусусиятлардан биридир. Жаҳаннамда оловнинг азобига қўшимча қилиб, ўта қайноқ сув қуйилса, жаннатда соя-салқин боғлар остидан муздек зилол, ҳузурбахш сувлар оқиб турибди. Жаҳаннамда азоб устига азоб келса, жаннатда ҳузур устига ҳузур. Дўзахиларга оловдан кийим кийдирилса, жаннатиларга ипакдан кўйлак кийдирилади. Дўзахилар бошига темир гурзи билан урилса, жаннатиларга олтин ва инжулардан безак тақилган.) ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ۖ ‌ ‌ ‍
Ұа Һудӱ 'Илá Аҭ-Ҭаййиби Мина Ал-Қаұли Ұа Һудӱ 'Илá Ҫирӓҭи Ал-Хамӥди 022-024 Улар ширин сўзга ҳидоят қилинурлар ва мақталган Зотнинг йўлига ҳидоят қилинурлар. (Жаҳаннам аҳлига Ёниш азобини тотинг! деб гурзи билан урилса, жаннат аҳлига ширин сўзлар айтилиб, Аллоҳ таолонинг йўлига ҳидоят қилиб қўйилади.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Йаҫуддӱна `Ан Сабӥли Аллӓһи Ұа Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ал-Лаҙӥ Җа`алнӓһу Лилннӓси Саұӓ'ан Ал-`Ӓкифу Фӥһи Ұа Ал-Бӓди ۚ Ұа Ман Йурид Фӥһи Би'илхӓдин Биžулмин Нуҙиқһу Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 022-025 Куфр келтирганлар ва Аллоҳнинг йўлидан ҳамда ерли ва четдан келган одамлар учун баробар қилиб қўйганимиз Масжидул Ҳаромдан тўсганларга ва у ерда ким зулм ила янглиш йўлга бурилишни ирода қилса, унга аламли азобни тоттирамиз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Ұа 'Иҙ Баұұа'нӓ Ли'ибрӓһӥма Макӓна Ал-Байти 'Ан Лӓ Тушрик Бӥ Шай'ӓан Ұа Ҭаһһир Байтийа Лилҭҭӓ'ифӥна Ұа Ал-Қӓ'имӥна Ұа Ар-Рукка`и Ас-Суҗӱди 022-026 Биз Иброҳимга Байтнинг жойини белгилаб бериб: Менга ҳеч нарсани шерик қилма, Байтимни тавоф қилгувчилар, (ибодатда) қоим тургувчилар ҳамда рукуъ, сужуд қилгувчилар учун поклагин. ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌
Ұа 'Аҙҙин Фӥ Анӓси Бил-Хаҗҗи Йа'тӱка Риҗӓлӓан Ұа `Алá Кулли Đӓмирин Йа'тӥна Мин Кулли Фаҗҗин `Амӥқин 022-027 Одамларни ҳажга чақир, улар сен томон пиёда, узоқ-узоқ йўллардан юриб, озиган уловлар устида келсинлар. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌
Лийаш/һадӱ Манӓфи`а Лаһум Ұа Йаҙкурӱ Асма Аллӓһи Фӥ 'Аййӓмин Ма`лӱмӓтин `Алá Мӓ Разақаһум Мин Баһӥмати Ал-'Ан`ӓм ۖ Факулӱ Минһӓ Ұа 'Аҭ`имӱ Ал-Бӓ'иса Ал-Фақӥра 022-028 Ва ўзларига бўладиган манфаатларга шоҳид бўлсинлар. Маълум кунларда уларга ризқ қилиб берган чорва ҳайвонларини (сўйишда) Аллоҳнинг исмини зикр қилсинлар. Бас, улардан енглар ва бечора ва фақирларга ҳам егизинглар. ‌ ‌‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ćумма Лийақđӱ Тафаćаһум Ұа Лӥӱфӱ Нуҙӱраһум Ұа Лӥаҭҭаұұафӱ Бил-Байти Ал-`Атӥқи 022-029 Сўнгра ўзларидаги кирларни кетказсинлар, назрларига вафо қилсинлар ва қадимги уйни тавоф қилсинлар, деганимизни эсла. (Байтуллоҳнинг эгаси Аллоҳ таоло томонидан, унинг қурувчиси Иброҳим алайҳиссаломга айтилаётган бу сифатлар Қурайш кофирларида эмас, мусулмонларда мавжуд. Демак, Байтуллоҳга, Масжидул Ҳаромга Қурайш кофирлари эмас, мусулмонлар ҳақлидирлар. Эй Иброҳим, одамларни ҳаж ибодатига чақир. Энг узоқ юртлардан ҳам келсинлар. Пиёда юриб бўлса ҳам, келсинлар. Йўл узоқлигидан, машаққатлилигидан уловлари озиб-ҳориб кетса ҳам, келсинлар.Ҳажга келувчилар, аввало, Аллоҳга ибодат қилади, тақвоси зиёда бўлади, ўзаро фикр ва тажриба алмашадилар, фойдали маслаҳатлар оладилар, шунингдек, савдо-сотиқ, тижорат ҳам қиладилар. Ҳаж мавсумнинг авжи, ийд кунлари бўлиб, унда зикр қурбонлик сўйиш жараёнида яна авжланади. Қурбонлик қилувчи ҳожи қурбонлигидан ўзи еса ҳам бўлади, бева-бечора, фақир-фуқароларга егизса ҳам бўлади Қурбонлик қилиб бўлганидан кейин, ҳожига эҳромдан чиқишга рухсат бўлади, эҳром вақтида мумкин бўлмаган соч олдириш ёки қисқартиришга, қўлтиқ остидаги ва бошқа жойлардаги тукларни, тирноқларни олишга изн берилади. Ҳожи бу ишларни бажариб, ювиниб-таранади. Оятда...ўзларидаги кирларни кетказсинлар... дейишдан мақсад шу. Қадимги уйдан мурод Каъбатуллоҳ. Бу тавофни фарз тавоф, ифоза тавофи, дейилади. Бу тавофсиз ҳаж ҳаж бўлмайди. Шуни адо этишлик билан ҳаж ибодати ҳам тугайди.) ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Ұа Ман Йу`аžžим Хурумӓти Аллӓһи Фаһуұа Ҳайрун Лаһунда Раббиһи ۗ Ұа 'Ухиллат Лакуму Ал-'Ан`ӓм 'Иллӓ Мӓ Йутлá `Алайкум ۖ Фӓҗтанибӱ Ар-Риҗса Мина Ал-'Аұćӓни Ұа Аҗтанибӱ Қаұла Аз-Зӱри 022-030 Ана шундай. Ким Аллоҳ ҳаром қилган нарсаларга риоя қилса, бас, бу Робби ҳузурида унинг ўзи учун яхшидир. Ва сизларга (келажакда) тиловат қилинадиганлардан бошқа чорва ҳайвонлари ҳалол қилинди. Бас, бутлардан иборат нажосатдан йироқ бўлинг ва ёлғон сўздан йироқ бўлинг. ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‌
Хунафӓ'а Лиллӓһ Ғайра Мушрикӥна Биһи ۚ Ұа Ман Йушрик Биллӓһи Фака'аннамӓ Ҳарра Мина Ас-Самӓ'и Фатаҳҭафуһу Аҭ-Ҭайру 'Аұ Таһұӥ Биһи Ар-Рӥху Фӥ Макӓнин Сахӥқин 022-031 Аллоҳга бўлган иймондан оғманг, Унга ширк келтиргувчи бўлманг. Ким Аллоҳга ширк келтирса, бас, у гўёки осмондан қулаб тушгану уни йиртқич қуш олиб қочган ёки уни шамол узоқ ерга учириб кетган кабидир. (Инсон иймонга эришганда, юқори мартабаларга эришган бўлади,кимки ўша юксак мартабани хоҳламай, Аллоҳга ширк келтирса, худди осмондан қулаб тушган каби бўлади.) ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍
Ҙӓлика Ұа Ман Йу`аžžим Ша`ӓра Аллӓһи Фа'иннаһӓ Мин Тақұá Ал-Қулӱби 022-032 Иш бундоқ. Ким Аллоҳнинг нишонларини улуғласа, бас, албатта, бу қалбларнинг тақвосидандир. (Ушбу оят маъносида нишонлар деб таржима қилган ибора Қуръони Каримда шаоир деб айтилган. Бу шаъийра сўзининг жамикўплиги, нишон, белги, аломат маъноларини билдиради. Бу сўз Аллоҳ таолога нисбат берилиб, шаоируллоҳАллоҳнинг нишонлари, дейилганда эса, Аллоҳнинг дини, Исломнинг кўзга кўринган, шон-шавкати аломати бўлган ибодатлар кўзда тутилади. Ушбу ояти каримада эса, қурбонликка сўйиладиган катта ҳайвонлар кўзда тутилмоқда.) ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍
Лакум Фӥһӓ Манӓфи`у 'Илá 'Аҗалин Мусамман Ćумма Махиллуһӓ 'Илá Ал-Байти Ал-`Атӥқи 022-033 Сизга у(нишон)ларда маълум вақтгача манфаатлар бордир. Сўнгра уларни (сўйиш) ҳалол макони қадимги уй (атрофи)дадир. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Ликулли 'Умматин Җа`алнӓ Мансакӓан Лийаҙкурӱ Асма Аллӓһи `Алá Мӓ Разақаһум Мин Баһӥмати Ал-'Ан`ӓми ۗ Фа'илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун Фалаһу~ 'Аслимӱ ۗ Ұа Башшири Ал-Муҳбитӥна 022-034 Ҳар бир умматга уларга чорва ҳайвонларини ризқ қилиб берганига Аллоҳнинг исмини эслашлари учун қурбонлик қилишни жорий этганмиз. Бас, илоҳларингиз бир илоҳдир. Бас, Унгагина мусулмон бўлинг. Итоатли, мутавозеъларга башорат бер. ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‍‌ ‍‍ ۗ‌ ‌‌‌~ۗ ‌‌ ‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Ҙукира Аллӓһу Ұаҗилат Қулӱбуһум Ұа Аҫ-Ҫӓбирӥна `Алá Мӓҫӓбаһум Ұа Ал-Муқӥмӥ Аҫ-Ҫалӓати Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 022-035 Улар Аллоҳ зикр қилинган вақтда қалблари титрайдиган ва ўзларига етган мусибатга сабр қилгувчилар ҳамда намозни тўкис адо этгувчилардир, уларга ризқ қилиб берган нарсамиздан инфоқ қиларлар. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Будна Җа`алнӓһӓ Лакум Мин Ша`ӓри Аллӓһи Лакум Фӥһӓ Ҳайрун ۖ Фӓҙкурӱ Асма Аллӓһи `Алайһӓ Ҫаұӓффа ۖ Фа'иҙӓ Ұаҗабат Җунӱбуһӓ Факулӱ Минһӓ Ұа 'Аҭ`имӱ Ал-Қӓни`а Ұа Ал-Му`тарра ۚ Каҙӓлика Саҳҳарнӓһӓ Лакум Ла`аллакум Ташкурӱна 022-036 Ва туяларни сиз учун Аллоҳнинг нишонларидан қилдик. Уларда сизга яхшилик бор. Уларга олд оёқларидан бири боғлиқ турган ҳолида Аллоҳнинг номини зикр қилинг. Ёнлари ерга текканида эса, бас, улардан енг ва қаноатли ва тиланган камбағалларни ҳам таомлантиринг. Шундай қилиб, Биз уларни сизга бўйинсундириб қўйдик. Шоядки шукр қилсангиз. ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‌ ‌
Лан Йанӓла Аллӓһа Лухӱмуһӓ Ұа Лӓ Димӓ'ууһӓ Ұа Лакин Йанӓлуһу Ат-Тақұá Минкум ۚ Каҙӓлика Саҳҳараһӓ Лакум Литукаббирӱ Аллаһа `Алá Мӓ Һадӓкум ۗ Ұа Башшири Ал-Мухсинӥна 022-037 Уларнинг гўштлари ҳам, қонлари ҳам зинҳор Аллоҳга етмайдир. Лекин Унга сиздан тақво етадир. Шундай қилиб, сизни ҳидоят қилгани эвазига Аллоҳга такбир айтишингиз учун уларни сизга бўйинсундириб қўйди. Яхшилик қилгувчиларга башорат бер. (Қурбонлик қилишдан мақсад банданинг Аллоҳ амрига итоатини, тақвосини намоён этишдир. Банда Аллоҳни қанча улуғласа, шунча оз. Биргина ҳидоятга бошлаб қўйгани учун қанча такбир айтса, оз. Қурбонлик қилиш ҳам, Аллоҳнинг йўлида ҳар қандай қурбонлик беришга тайёр эканини кўрсатиш ҳам ўша ҳидоят учун Аллоҳ таолони улуғлашдир.) ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ۗ ‌‌
нна Аллӓһа Йудӓфи`у `Ани Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ ۗнна Аллӓһа Лӓ Йухиббу Кулла Ҳаұұӓнин Кафӱрин 022-038 Албатта, Аллоҳ иймон келтирганларни мудофаа қиладир. Албатта, Аллоҳ барча хоин ва кофирларни хуш кўрмас. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌
'Уҙина Лиллаҙӥна Йуқӓталӱна Би'аннаһум Žулимӱ ۚ Ұа 'Инна Аллӓһа `Алá Наҫриһим Лақадӥрун 022-039 Ўзларига қарши уруш очганларга уларга зулм қилингани учун (урушга) изн берилди. Албатта, Аллоҳ уларга нусрат беришга қодирдир. (Демак, кофирлар аввал мусулмонларга қарши уруш очган. Мусулмонлар ҳужумга ва зулмга учраганлар. Энди улар ўзларини ҳимоя қилмасалар, бўлмайди. Кофирлар уларни йўқ қилиб юборишлари мумкин. Мусулмонлар урушга кирсалар, Аллоҳ уларга ёрдам беришга қодирдир.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Уҳриҗӱ Мин Дийӓриһим Биғайри Хаққин 'Иллӓн Йақӱлӱ Раббунӓ Ал-Лаһу ۗ Ұа Лаұлӓ Даф`у Аллӓһи Анӓса Ба`đаһум Биба`đин Лаһуддимат Ҫаұӓми`у Ұа Бийа`ун Ұа Ҫалаұӓтун Ұа Масӓҗиду Йуҙкару Фӥһӓ Асму Аллӓһи Каćӥрӓан ۗ Ұа Лайанҫуранна Аллӓһу Ман Йанҫуруһу~ ۗнна Аллӓһа Лақаұӥйун `Азӥзун 022-040 Улар ноҳақдан, фақатгина Роббимиз Аллоҳ деганлари учун ўз диёрларидан чиқарилгандирлар. Агар Аллоҳ одамларнинг баъзиларини баъзилари билан даф қилиб турмаса, узлатгоҳлар, канисалар, ҳавралар ва Аллоҳнинг номи кўплаб зикр қилинадиган масжидлар вайрон қилинган бўлур эди. Албатта, Аллоҳ Ўзига ёрдам берганларга ёрдам берур. Албатта, Аллоҳ кучли ва ғолибдир. ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍ۗ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍~ ۗ ‍ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ин Макканнӓһум Фӥ Ал-'Арđи 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтаұ Аз-Закӓата Ұа 'Амарӱ Бил-Ма`рӱфи Ұа Наһаұ `Ани Ал-Мункари ۗ Ұа Лиллӓһ `Ӓқибату Ал-'Умӱри 022-041 Уларга ер юзида имкон берсак, намозни тўкис адо этарлар, закотни берарлар, яхшиликка буюриб, ёмонликдан қайтарарлар. Ишларнинг оқибати Аллоҳга оиддир. (Ояти каримадаги Уларга ер юзида имкон берсак жумласидан макон берсак маъноси ҳам тушунилади. Бунга қўшимча ер юзида нусрат, ғалаба берсак маънолари ҳам чиқади. Диёрларидан Роббимиз Аллоҳ деганлари учун чиқарилган мусулмонларга ер юзида макон, нусрат, ғалабаимкон берсак: Ховлиқиб кетмайдилар, балки Аллоҳ таолога ихлос билан ибодат қиладилар, у билан боғланишни кучайтирадилар. Аллоҳ хоҳлаган оқибатини келтириб чиқаради. Хоҳласа, мағлубиятни ҳам ғалабага айлантириб юборади.) ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۗ
Ұа 'Ин Йукаҙҙибӱка Фақад Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Ұа `Ӓдун Ұа Ćамӱду 022-042 Агар сени ёлғончи қилаётган бўлсалар, бас, булардан олдин Нуҳ қавми, Од ва Самуд ҳам ёлғончи қилган эдилар. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Қаұму 'Ибрӓһӥма Ұа Қаұму Лӱҭин 022-043 Иброҳим қавми, Лут қавми. ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍
Ұа 'Аҫхӓбу Мадйана ۖ Ұа Куҙҙиба Мӱсá Фа'амлайту Лилкӓфирӥна Ćумма 'Аҳаҙтуһум ۖ Факайфа Кӓна Накӥри 022-044 Мадян эгалари ҳам. Ва Мусо ҳам ёлғончи қилинди. Мен кофирларга бир оз муҳлат бердим, сўнгра уларни тутдим. Бас, Менинг инкорим қандоқ бўлди?! (Албатта, ўта шиддатли бўлди. Ўта қўрқинчли бўлди. Ўша кофир, жиноятчи, Пайғамбарларини ёлғончига чиқарган қавмларнинг баъзиларини тўфон азоби тутди. Баъзиларини ер ютди, зилзила ва бошқа азобларга дучор бўлдилар.) ‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ۖ‍‍‍ ‍‍‍
Фака'аййин Мин Қарйатин 'Аһлакнӓһӓ Ұа Һийа Žӓлиматун Фаһийа Ҳӓұийатун `Алá `Урӱшиһӓ Ұа Би'рин Му`аҭҭалатин Ұа Қаҫрин Машӥдин 022-045 Қанчадан-қанча шаҳар-қишлоқларни зулм қилгувчи бўлган ҳолида ҳалок этдик. Бас, улар (ҳозирда) шифтлари қулаган, ташландиқ қудуқ, (ҳувиллаган) юксак қаср (ҳолидадир). ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
'Афалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фатакӱна Лаһум Қулӱбун Йа`қилӱна Биһӓ 'Аұ 'Ӓҙӓнун Йасма`ӱна Биһӓ ۖ Фа'иннаһӓ Лӓ Та`мá Ал-'Абҫӓру Ұа Лакин Та`мá Ал-Қулӱбу Аллатӥ Фӥ Аҫ-Ҫудӱри 022-046 Ахир, ер юзида айланиб юрмайдимиларки, уларга ақл этадиган қалблар, эшитадиган қулоқлар бўлсин. Зеро, кўзлар кўр бўлмас, кўксилардаги қалблар кўр бўлур. (Ўша кофирлар ер юзида айланиб юрганларида, ўтган кофирлардан қолган асарларни кўрар эдилар. Уларни кўриб, тафаккур қилганларида қалблари таъсирланиб, ақллари кирар эди. Одамлардан ўтган золим кофир қавмлар нима учун ва қандай қилиб ҳалокатга учраганлари ҳақидаги ривоятларни эшитар, улардан ибрат олар эдилар.) ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Ұа Йаста`җилӱнака Бил-`Аҙӓби Ұа Лан Йуҳлифа Аллӓһу Ұа`даһу ۚ Ұа 'Инна Йаұмӓан `Инда Раббика Ка'алфи Санатин Миммӓ Та`уддӱна 022-047 Улар сендан азобнинг тезроқ келишини сўрарлар. Ҳолбуки, Аллоҳ ваъдасига хилоф қилмас. Дарҳақиқат, Роббинг ҳузуридаги бир кун, сиз санайдиган минг йилдекдир. (Модомики кофирларга азоб юборишни ваъда қилдими, уларга Аллоҳнинг азоби, албатта, келади. Шошилмай турсинлар. Азобни қачон юборишни Аллоҳнинг Ўзи билади. Аллоҳ таоло ҳеч шошилмайди. Дарҳақиқат, Роббинг ҳузуридаги бир кун сиз санайдиган минг йилдекдир. Шунинг учун ҳам У зот шошилмайди.) ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Ка'аййин Мин Қарйатин 'Амлайту Лаһӓ Ұа Һийа Žӓлиматун Ćумма 'Аҳаҙтуһӓ Ұа 'Илаййа Ал-Маҫӥру 022-048 Қанчадан-қанча шаҳар-қишлоқларга зулм қилгувчи бўлган ҳолида ҳам муҳлат бердим. Сўнгра уларни (азобга) тутдим. Қайтиш фақат менгагинадир. ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Қул Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Иннамӓ 'Анӓ Лакум Наҙӥрун Мубӥнун 022-049 Сен: Эй одамлар! Мен сизлар учун фақат бир очиқ огоҳлантиргувчиман, холос, деб айт. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Фа-Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Мағфиратун Ұа Ризқун Карӥмун 022-050 Иймон келтириб, яхши амалларни қилганларга мағфират ва икромли ризқ бордир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Са`аұ Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Му`ӓҗизӥна 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җахӥми 022-051 Бизнинг оятларимизни ожиз қолдирмоқчи бўлиб, саъйи-ҳаракат қилганлар, ана ўшалар жаҳийм эгаларидир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика Мин Расӱлин Ұа Лӓ Набӥйин 'Иллӓ 'Иҙӓ Таманнá 'Алқá Аш-Шайҭӓну Фӥмнӥйатиһи Файансаҳу Аллӓһу Мӓ Йулқӥ Аш-Шайҭӓну Ćумма Йухкиму Аллӓһу 'Ӓйӓтиһи Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 022-052 Биз сендан илгари ҳеч бир Расул ва Набий юбормадикки, у бир нарсани таманний қилганида, шайтон унинг таманнийсига (шубҳа) ташламаган бўлса. Бас, Аллоҳ шайтон ташлайдиган нарсани кетказур. Сўнгра Аллоҳ Ўз оятларини мустаҳкам қилур. Аллоҳ ўта билгувчи ва ҳикматли зотдир. (Луғат жиҳатидан қарайдиган бўлсак Таманний сўзи араб тилида олий орзу (ажНабий тилдаги идеал) маъносини англатади. Шунинг учун ҳам ояти карима маъносини таржима қилишда бу сўзни шу ҳолда қолдиришни раво кўрдик. Ушбу ояти каримада, бу олий орзу бошқа Расул ва Набийларда ҳам бўлганлиги, бу кўпроқ шайтон томонидан нотўғри фикр ёки ҳолатларга олиб бориши мумкинлиги, аммо Аллоҳ доимо Ўзи Пайғамбарларни бундан сақлаб келганлиги айтилмоқда. Ушбу ҳолат Пайғамбаримиз (с.а.в) ҳаётларида бир неча марта кўрилган.) ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ۗ‍‍‍
Лийаҗ`ала Мӓ Йулқӥ Аш-Шайҭӓну Фитнатан Лиллаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Ұа Ал-Қӓсийати Қулӱбуһум ۗ Ұа 'Инна Аž-Žӓлимӥна Лафӥ Шиқӓқин Ба`ӥдин 022-053 Шайтон ташлайдиган нарсанинг қалбларида касали борларга ва қалблари тошларга фитна бўлиши учундир. Албатта, золимлар (ҳақдан) узоқ тортишувдадирлар. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лийа`лама Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма 'Аннаһу Ал-Хаққу Мин Раббика Файу'уминӱ Биһи Фатуҳбита Лаһу Қулӱбуһум ۗ Ұа 'Инна Аллӓһа Лаһӓди Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 022-054 Илм берилганлар у(Қуръон) Роббингдан келган ҳақ эканини билишлари, унга иймон келтиришлари ва қалблари унга боғланиб, таскин топиши учундир. Албатта, Аллоҳ иймон келтирганларни тўғри йўлга ҳидоят қилгувчидир. ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Йазӓлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ Мирйатин Минһу Хаттá Та'тийаһуму Ас-Сӓ`ату Бағтатан 'Аұ Йа'тийаһум `Аҙӓбу Йаұмин `Ақӥмин 022-055 Куфр келтирганлар, уларга (қиёмат) соати тўсатдан келгунича ёки қисир Кун азоби келгунича у(Қуръон)дан шубҳада бўлишда давом этурлар. (Кофирлар қиёматгача Қуръони Карим Аллоҳдан келган ҳақ эканига шубҳада бўладилар. Шунинг учун иймон келтирмайдилар. Лекин бу билан фақат ўзларига зиён қиладилар, холос.) ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍
Ал-Мулку Йаұма'иҙин Лиллӓһ Йахкуму Байнаһум ۚ Фа-Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Фӥ Җаннӓти Ан-На`ӥми 022-056 Ўша кунда ҳукмронлик (ёлғиз) Аллоҳгагина хосдир. У улар орасида ҳукм қилур. Бас, иймон келтирганлар ва яхши амал қилганлар нозу неъмат жаннатларидадирлар. ۚ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Фа'ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 022-057 Куфр келтирган ва оятларимизни ёлғонга чиқарганлар эса, бас, ана ўшаларга хорловчи азоб бордир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓҗарӱ Фӥ Сабӥли Аллӓһи Ćумма Қутилӱ 'Аұ Мӓтӱ Лайарзуқаннаһуму Аллӓһу Ризқӓан Хасанӓан ۚ Ұа 'Инна Аллӓһа Лаһуұа Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 022-058 Аллоҳ йўлида ҳижрат қилганлар, сўнгра ўлдирилиб ёки вафот этганларни, албатта, Аллоҳ гўзал ризқ ила ризқлантирур. Албатта, Аллоҳ ризқ бергувчиларнинг энг яхшисидир. (Ҳижрат Аллоҳ йўлида ватандан, қариндош-уруғдан, молу дунёдан, турли қулайликлардан узоқда бўлишдир. Ҳижрат барча Пайғамбарлар, улуғ зотлар бошидан ўтказган ҳолатдир. Исломда эса, Ислом Пайғамбари Муҳаммад (с.а.в.) ва у кишининг сафдошларисаҳобаларнинг бир қисми ҳаётидаги катта синовдир. Аллоҳ таоло уларнинг Маккадан Мадинага қилган ҳижратларидан сўнг Исломга фатҳу футуҳ, шону шавкат берди.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Лайудҳиланнаһум Мудҳалӓан Йарđаұнаһу ۗ Ұа 'Инна Аллӓһа Ла`алӥмун Халӥмун 022-059 Албатта, У зот уларни ўзлари рози бўладиган жойга киритур. Албатта, Аллоҳ ўта билгувчи ва ҳалим зотдир. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍
Ҙӓлика Ұа Ман `Ӓқаба Бимиćли Мӓ `Ӱқиба Биһи Ćумма Буғийа `Алайһи Лайанҫураннаһу Аллӓһу ۗнна Аллӓһа Ла`афӱұун Ғафӱрун 022-060 Иш бундоқ. Ким ўзига иқоб қилинганига ўхшаш иқоб қилсаю, сўнгра унга яна зўравонлик қилинса, Аллоҳ, албатта, унга нусрат берур. Албатта, Аллоҳ авфли ва мағфиратли зотдир. (Биров зулмга учраб, бошқа бир киши томонидан иқобга учраса, қасос олиш тариқасида ўша золимдан ўзига қилинган иқоб даражасида ўч олсаю, сўнгра унга яна тажовуз қилинса, ўша одамга Аллоҳ ёрдам беради. Чунки у зулм қилмаяпти, ҳаддидан ошмаяпти, фақат ўз ҳаққини талаб қиляпти. Бошқа томон эса, аввал ноҳақдан тажовузкорлик қилган эди. Тажовузига яраша жавоб келганида, тушуниб ўзини тийиши керак эди. Аммо у яна тажовузкорлик қилди.) ‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‌
Ҙӓлика Би'анна Аллӓһа Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли Ұа 'Анна Аллӓһа Самӥн Баҫӥрун 022-061 Чунки Аллоҳ, албатта, кечани кундузга киритур ва кундузни кечага киритур. Албатта, Аллоҳ ўта эшитгувчи ва ўта кўргувчи зотдир. (Доимий сувратда кеча кундузга, кундуз кечага кириб туради. Буни Аллоҳга куфр келтириб, гердайиб юрган одамлар ҳам, бошқалари ҳам қила олмайди. Буни фақат Аллоҳ таологина қилади. Аллоҳнинг бу ишини биров тўхтата олмаганидек, у зотнинг мазлумларга нусрат беришини ҳам тўхтата олмайди.) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Би'анна Аллӓһа Һуұа Ал-Хаққу Ұа 'Анна Мӓ Йад`ӱна Мин Дӱниһи Һуұа Ал-Бӓҭилу Ұа 'Анна Аллӓһа Һуұа Ал-`Алӥйу Ал-Кабӥру 022-062 Чунки Аллоҳнинг Ўзигина ҳақдир, Ундан бошқа топинаётганлари эса, ботилдир. Албатта, Аллоҳ юксак ва буюкдир. ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌
'Алам Тарáнна Аллӓһа 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фатуҫбиху Ал-'Арđу Муҳđарратан ۗнна Аллӓһа Лаҭӥфун Ҳабӥрун 022-063 Аллоҳ осмондан сув туширганида, ернинг ям-яшил бўлишини кўрмадингми?! Албатта, Аллоҳ ўта лутфли ва хабардор зотдир. ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍
Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ Ұа 'Инна Аллӓһа Лаһуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 022-064 Осмонлару ердаги нарсалар Уникидир. Албатта, Аллоҳ, Унинг Ўзигина беҳожат ва мақталган зотдир. (Аллоҳ таоло осмонлару ердаги нарсаларга эга бўлганидан, У зотнинг ҳеч бир нарсага ҳожати йўқ. Шундай ҳам мақталган, ҳамду сано эгаси бўлган зотдир. Ўзидан бошқа ёрдамчига Унинг ҳожати бўлмаганидек, бировнинг мақтовига ҳам ҳожати йўқдир.) ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍
'Алам Тарáнна Аллӓһа Саҳҳара Лакум Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Ал-Фулка Таҗрӥ Фӥ Ал-Бахри Би'амриһи Ұа Йумсику Ас-Самӓ'а 'Ан Тақа`а `Алá Ал-'Арđи 'Иллӓ Би'иҙниһи~ ۗнна Аллӓһа Бинӓси Лара'ӱфун Рахӥмун 022-065 Аллоҳ ердаги нарсаларни, денгизда Ўз изни ила юрадиган кемани сизларга бўйсундириб қўйганини ҳамда осмонни изнисиз ерга тушишдан тутиб туришини кўрмадингизми?! Албатта, Аллоҳ одамларга шафқатли ва меҳрибондир. (Инсоф билан фикр ишлатиб қаралса, Аллоҳ таоло ер юзидаги ҳамма нарсаларни инсон фойдаси учун, унга бўйсунадиган, унга беминнат хизмат қиладиган қилиб қўйган. Ҳаводан тортиб, тошу тоққача, набототу жамодот, катта-кичик жонзотлар, ҳамма-ҳаммаси инсон учун хизматкор. Уларнинг эвазига инсондан ҳақ талаб қилинмайди.) ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Ахйӓкум Ćумма Йумӥтукум Ćумма Йухйӥкум ۗнна Ал-'Инсӓна Лакафӱрун 022-066 Сизларни тирилтирган, кейин ўлдирадиган, сўнгра (қайта) тирилтирадиган ҳам Унинг Ўзидир. Албатта, инсон ўта ношукрдир. (Инсонга ҳаёт бериб, уни йўқдан бор қилган ким?! Албатта, Аллоҳ! Ана шу зотга шукр қилиб, Унга иймон келтириб, Унинг ибодатини қилса, бўлмасмиди?! Бу дунёда яшаб юрган инсонни ўлдирадиган ким?! Албатта, Аллоҳ! Ўлганларни қиёмат куни қайта тирилтирадиган, уларни сўроқ-саволга тутадиган, қилганига яраша мукофот ёки жазо берадиган ким?! Албатта, Аллоҳ! Шундай экан, инсон ўша кунга тайёргарлик кўрса бўлмасмиди?! Албатта, инсон ўта ношукрдир. Шунинг учун ҳам Аллоҳга куфр келтиради. Унга исён қилади. Унинг кўрсатган йўлидан юрмайди.) ‌ ‍ ۗ ‍‍‍‍
Ликулли 'Умматин Җа`алнӓ Мансакӓан Һум Нӓсикӱһу ۖ Фалӓ Йунӓзи`уннака Фӥ Ал-'Амри ۚ Ұа Ад`у 'Илá Раббика ۖннака Ла`алá Һудан Мустақӥмин 022-067 Биз ҳар бир умматга шариат берганмиз. Улар ўшанга амал қилгувчилардир. Бас, бу ишда ҳаргиз сен ила низо қилмасинлар. Роббингга даъват қил. Албатта, сен мустақийм ҳидоятдасан. ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ۖ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин Җӓдалӱка Фақули Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Та`малӱна 022-068 Агар улар сен билан тортишсалар: Аллоҳ нима қилаётганингизни билгувчидир. ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Ал-Лаһу Йахкуму Байнакум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 022-069 Аллоҳ қиёмат куни сиз ихтилоф қилган нарса бўйича орангизда ҳукм қиладир, деб айт. ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Алам Та`ламнна Аллӓһа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۗнна Ҙӓлика Фӥ Китӓбин ۚнна Ҙӓлика `Алá Аллӓһи Йасӥрун 022-070 Аллоҳ, албатта, осмону ердаги нарсани билишини, ана ўша, албатта, китобда эканини ва, албатта, у нарса Аллоҳга осон эканини билмайсанми?! (Ушбу оятдаги савол иқрор қилдириш маъносидадир. Яъни, билар эдинг-ку, дейилмоқда. Ояти каримадаги китобдан мурод Лавҳул маҳфуздир. Демак, ҳукм қилиш Аллоҳ таоло учун ҳеч нарса эмас.) ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۗ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌
Ұа Йа`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Мӓ Лам Йуназзил Биһи Сулҭӓнӓан Ұа Мӓ Лайса Лаһум Биһи `Илмун ۗ Ұа Мӓ Лилžžӓлимӥна Мин Наҫӥрин 022-071 Улар Аллоҳни қўйиб, У зот ҳақларида бирон ҳужжат туширмаган, ўзларида у ҳақда илм бўлмаган нарсага ибодат қиладилар. Золимларга ҳеч бир нусрат бергувчи йўқдир. ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Та`рифу Фӥ Ұуҗӱһи Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ал-Мункара ۖ Йакӓдӱна Йасҭӱна Биал-Лаҙӥна Йатлӱна `Алайһим 'Ӓйӓтинӓ ۗ Қул 'Афа'унабби'укум Бишаррин Мин Ҙаликуму ۗ Анӓру Ұа`адаһӓ Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 022-072 Уларга очиқ-ойдин оятларимиз тиловат қилинаётганида, куфр келтирганларнинг юзларида инкорни кўрурсан. Улар ўзларига оятларимизни тиловат қилиб бераётганларга чанг солишга оз қолурлар. Сен уларга: Бунингиздан ҳам ёмонроқ нарсанинг хабарини берайми? У дўзахдир. Аллоҳ уни куфр келтирганларга ваъда қилгандир. Ва у нақадар ёмон қайтиш жойидир, деб айт. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ۗ ‍ ‌ ‌ ‍‌ۗ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Đуриба Маćалун Фӓстами`ӱ Лаһу~ ۚнна Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи Лан Йаҳлуқӱ Ҙубӓбӓан Ұа Лаұи Аҗтама`ӱ Лаһу ۖ Ұа 'Ин Йаслубһуму Аҙ-Ҙубӓбу Шай'ӓан Лӓ Йастанқиҙӱһу Минһу ۚ Đа`уфа Аҭ-Ҭӓлибу Ұа Ал-Маҭлӱбу 022-073 Эй одамлар! Бир масал айтилмиш, бас, унга қулоқ солинг! Албатта, сизлар Аллоҳни қўйиб, топинаётган нарсаларингиз, агар барчалари бирлашсалар ҳам, битта пашша ярата олмаслар. Ва агар пашша улардан бирон нарсани тортиб олса, ундан ўшани қутқариб ололмаслар. Талаб қилувчи ҳам, талаб қилинган ҳам ожиз бўлди. (Бошқа катта жонзотларни қўйсинлар-у, энг кичик, энг ҳақир, энг аҳамиятсиз кўринган пашшани яратишга уриниб кўрсинлар. Ярата олмаслар. Хўш, энди бир дона пашшани ярата олмаган бутга қандай қилиб топиниш, сиғиниш, айтганини (агар айтолса,) қилиш мумкин? Асло мумкин эмас. Умуман ақлга, мантиққа тўғри келмайди. Пашша жуда заиф, ҳақир жон. Аммо, у сабаб бўлиб баъзи бир касалликларни ташиб келтирса, ҳаммаси тўпланиб, ҳаракат қилса ҳам, ўша касалликдан зарар кўраётганни ёки ўлаётганни қутқариб қололмайдилар. Буни ҳамма ҳаётда кўрган. Талаб қилувчи ҳам, талаб қилинган ҳам ожиз бўлди. Яъни, Аллоҳдан ўзганинг ибодатини талаб қилувчи ҳам, ибодати талаб қилинган нарсалар ҳам ожиздирлар. Бирон нарса қўлларидан келмас.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ~ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍ ‌‍‍
Мӓ Қадарӱ Аллаһа Хаққа Қадриһи~ ۗнна Аллӓһа Лақаұӥйун `Азӥзун 022-074 Улар Аллоҳнинг қадрини жойига қўймадилар. Албатта, Аллоҳ кучли ва азиздир. (Яъни, улар ёлғиз Аллоҳнинг Ўзига эътиқод қилишлари, фақат Унгагина ибодат қилишлари лозим эди. Аммо улар Аллоҳнинг қадрини билмадилар, унга ширк келтирдилар, Ундан ўзгаларга топиндилар.) ‍‌‌‍ ‍ ۗ ‍ ‍‍‍
Ал-Лаһу Йаҫҭафӥ Мина Ал-Малӓ'икати Русулӓан Ұа Мина Анӓси ۚнна Аллӓһа Самӥн Баҫӥрун 022-075 Аллоҳ фаришталардан ва одамлардан Пайғамбарлар танлар. Албатта, Аллоҳ ўта эшитгувчи ва кўргувчидир. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Йа`ламу Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум ۗ Ұа 'Илá Аллӓһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 022-076 У зот уларнинг олдиларидаги ва ортларидаги нарсани билур. Барча ишлар ёлғиз Аллоҳгагина қайтарилур. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۗ ‌‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Арка`ӱ Ұа Асҗудӱ Ұа А`будӱ Раббакум Ұа Аф`алӱ Ал-Ҳайра Ла`аллакум Туфлихӱна 022-077 Эй иймон келтирганлар! Рукуъ, сажда қилинглар ва Роббингизга ибодат қилинглар ҳамда яхшилик қилинглар, шоядки нажот топсангиз. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Җӓһидӱ Фӥ Ал-Лаһи Хаққа Җиһӓдиһи ۚ Һуұа Аҗтабӓкум Ұа Мӓ Җа`ала `Алайкум Фӥ Ад-Дӥни Мин Хараҗин ۚ Миллата 'Абӥкумбрӓһӥма ۚ Һуұа Саммӓкуму Ал-Муслимйна Мин Қаблу Ұа Фӥ Һӓҙӓ Лийакӱна Ар-Расӱлу Шаһӥдӓан `Алайкум Ұа Такӱнӱ Шуһадӓ'а `Алá Анӓси ۚ Фа'ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ұа А`таҫимӱ Биллӓһи Һуұа Маұлӓкум ۖ Фани`ма Ал-Маұлá Ұа Ни`ма Ан-Наҫӥру 022-078 Ва Аллоҳ (йўлида) ҳақ жиҳод қилингиз. У сизларни танлаб олди. Ва сизга бу динда ҳеч танглик қилмади. Бу отангиз Иброҳимнинг миллати. У сизларни бундан олдин ва бу(Қуръон)да Пайғамбар сизларга гувоҳ бўлиши учун, сизлар эса, одамларга гувоҳлар бўлишингиз учун мусулмонлар деб номлади. Бас, намозни тўкис адо этинглар, закот беринглар ва Аллоҳга боғланинглар. У сизнинг хожангиздир. Бас, У зот қандай ҳам яхши хожа ва қандай ҳам яхши нусрат бергувчи. (Суранинг охиридаги ушбу икки оятда Аллоҳ таоло Ислом умматига нидо қилмоқда. Бу нидо мусулмонларга энг маҳбуб мурожаат билан Эй иймон келтирганлар, деб бошламоқда. Бу нидо ўзидан кейин келадиган амрларни алоҳида кўтаринки руҳда адо этишга ундайди. Ундан кейин келаётган амрлар эса, рукуъ, сажда қилмоқликдир.) ۚ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah