Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

21) Sūrat Al-'Anbyā'

Printed format

21)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ақтараба Лилннӓси Хисӓбуһум Ұа Һум Фӥ Ғафлатин Му`риđӱна 021-001 Одамларга ҳисоблари яқинлашиб қолди. Улар эса, ғафлатда, юз ўгирувчи бўлган ҳолларида. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Мӓ Йа'тӥһим Мин Ҙикрин Мин Раббиһим Мухдаćин 'Иллӓ Астама`ӱһу Ұа Һум Йал`абӱна 021-002 Қачон Роббиларидан янги эслатма келса, фақат уни ўйнаётган ҳолларида тингларлар. ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍
Лӓһийатан Қулӱбуһум ۗ Ұа 'Асаррӱ Ан-Наҗұá Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Һал Һӓҙӓ 'Иллӓ Башарун Миćлукум ۖ 'Афата'тӱна Ас-Сихра Ұа 'Антум Тубҫирӱна 021-003 Қалблари ғофил бўлиб. Зулм қилганлар ўзаро: Бу ўзимизга ўхшаган башардан ўзга эмас-ку. Ўзингиз кўриб туриб сеҳрга келасизми? деб пичирлашарлар. ۗ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қӓла Раббӥ Йа`ламу Ал-Қаұла Фӥ Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 021-004 У: Роббим осмону ердаги сўзни билур. У эшитгувчи ва билгувчи зотдир, деди. ‌‍ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Бал Қӓлӱ 'Аđғӓćу 'Ахлӓмин Бал Афтарӓһу Бал Һуұа Шӓ`ирун Фалйа'тинӓ Би'ӓйатин Камӓ 'Урсила Ал-'Аұұалӱна 021-005 Улар: Балки алғов-далғов тушлардир, балки ўзи уйдириб олгандир, балки у шоирдир. Бас, бизга аввалгилар юборилганидек, мўъжиза келтирсин, дедилар. ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌
Мӓ 'Ӓманат Қаблаһум Мин Қарйатин 'Аһлакнӓһӓ ۖ 'Афаһум Йу'уминӱна 021-006 Улардан олдин бирор шаҳар (аҳолиси) иймон келтирмади. Биз уларни ҳалок қилдик. Энди улар иймон келтирармидилар?! (Улардан олдин лол қолдирувчи мўъжиза келтиришни талаб қилганлардан бирортаси ҳам иймонга келмади. шунинг учун ҳаммасини ҳалок қилдик. Энди улар иймонга келармидилар?! ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍ۖ
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Қаблака 'Иллӓ Риҗӓлӓан Нӱхӥ 'Илайһим ۖ Фӓс'алӱ 'Аһла Аҙ-Ҙикри 'Ин Кунтум Лӓ Та`ламӱна 021-007 Биз сендан илгари ҳам фақат эр кишиларни Пайғамбар қилиб юбориб, уларга ваҳий қилганмиз, холос. Агар билмасангиз зикр аҳлларидан сўранг. (Башар Пайғамбар бўлмайди, деб даъво қилаётган, эй кофир-мушриклар, агар Пайғамбарлар башар эканини билмасангиз зикр-илм эгаларидан, аҳли китоблардан сўранг.) ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа Мӓ Җа`алнӓһум Җасадӓан Лӓ Йа'кулӱна Аҭ-Ҭа`ӓма Ұа Мӓ Кӓнӱ Ҳӓлидӥна 021-008 Биз уларни таом емайдиган жасад қилганимиз йўқ. Улар абадий қолгувчи ҳам бўлган эмаслар. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Ćумма Ҫадақнӓһуму Ал-Ұа`да Фа'анҗайнӓһум Ұа Ман Нашӓ'у Ұа 'Аһлакнӓ Ал-Мусрифӥна 021-009 Сўнгра уларга (берган) ваъдамиз устидан чиқдик. Бас, уларга ҳамда ўзимиз хоҳлаганларга нажот бердик ва исрофчиларни ҳалок қилдик. (Кейин Пайғамбарларга берган ваъдамиз устидан чиқдик, уларга эргашган мўминларга нажот ва фатҳу нусрат бердик. Исрофчиларни, кофир бўлганларни ҳалок этдик. Одат шу. Ҳозирги кофирлар ибрат олсинлар.) ‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‌‌ ‌‌‌
Лақаднзалнӓ 'Илайкум Китӓбӓан Фӥһи Ҙикрукум ۖ 'Афалӓ Та`қилӱна 021-010 Батаҳқиқ, Биз сизга китоб нозил қилдик. Унда сизнинг зикрингиз бор. Ақл ишлатмайсизларми?!. (Зикрингиз-шарафингиз бор. Одамлар ақлнини ишлатишлари лозим. Яна Қуръонга қайтиб, унга амал қилмоқлари шарт.) ‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Кам Қаҫамнӓ Мин Қарйатин Кӓнат Žӓлиматан Ұа 'Анша'нӓ Ба`даһӓ Қаұмӓан 'Ӓҳарӥна 021-011 Биз золим бўлган шаҳар-қишлоқлардан қанчасини (белини) синдирдик ва улардан кейин бошқа қавмларни пайдо этдик. ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Фаламмӓ 'Ахассӱ Ба'санӓ 'Иҙӓ Һум Минһӓ Йаркуđӱна 021-012 Бизнинг азобимизни ҳис қилганларида эса, бирдан у ердан қочишга бошларлар. ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Лӓ Таркуđӱ Ұа Арҗи`ӱ 'Илá Мӓ 'Утрифтум Фӥһи Ұа Масӓкиникум Ла`аллакум Тус'алӱна 021-013 Қочманглар! Маишатпарсатлик қилган нарсаларингизга, масканларингизга қайтинглар. Ҳали эҳтимол сўралурсизлар. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓннӓ Куннӓ Žӓлимӥна 021-014 Улар: Ҳолимизга вой! Биз, албатта, золим бўлган эканмиз, дедилар. ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Фамӓ Зӓлат Тилка Да`ұӓһум Хаттá Җа`алнӓһум Хаҫӥдӓан Ҳӓмидӥна 021-015 Уларнинг ўша дод-войлари, Биз уларни ўрилган ўтдай, совуган кулдай қилгунимизча бардавом бўлди. ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Ұа Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓ'а Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Лӓ`ибӥна 021-016 Биз осмонлару ерни ва уларнинг орасидаги нарсаларни ўйин учун яратганимиз йўқ. (Бундай улкан ва ажойиб нарсалар, албатта, ўйин учун яратилмайди. Беҳудага шунчалик уринишнинг кераги йўқ. Мақсад ўйин бўлса, шунга мосроқ нарса яратилар эди.) ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Лаұ 'Араднӓн Наттаҳиҙа Лаһұан Лӓттаҳаҙнӓһу Мин Ладуннӓн Куннӓ Фӓ`илӥна 021-017 Агар Биз кўнгилхуши тутишни ирода қилсак, уни қилувчи бўлганимизда ҳам, Ўз томонимиздан тутар эдик. ‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌
Бал Нақҙифу Бил-Хаққи `Алá Ал-Бӓҭили Файадмағуһу Фа'иҙӓ Һуұа Зӓһиқун ۚ Ұа Лакуму Ал-Ұайлу Миммӓ Таҫифӱна 021-018 Йўқ, Биз ҳақни ботил устига отурмиз. Бас, уни яксон қилур. Кўрибсанки, у(ботил) заволга учрабди. Сизларга эса, қилган васфларингиздан ҳалокат келур. ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лаһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Ман `Индаһу Лӓ Йастакбирӱна `Ан `Ибӓдатиһи Ұа Лӓ Йастахсирӱна 021-019 Осмонлару ердаги барча жонзотлар Уникидир. Унинг ҳузуридагилар ибодатидан такаббурлик қилмаслар ва малол олмаслар. ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Йусаббихӱна Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Лӓ Йафтурӱна 021-020 Улар кечаю кундуз тасбиҳ айтарлар. Чарчамаслар. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‌
м Аттаҳаҙӱ 'Ӓлиһатан Мина Ал-'Арđи Һум Йунширӱна 021-021 Ёки улар ердан худолар тутдилару ўшалар тирилтирурларми? ‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌
Лаұ Кӓна Фӥһимӓ 'Ӓлиһатун 'Иллӓ Ал-Лаһу Лафасадатӓ ۚ Фасубхӓна Аллӓһи Рабби Ал-`Арши `Аммӓ Йаҫифӱна 021-022 Агар у(осмонлару ер)ларда Аллоҳдан ўзга худолар бўлганида, бузулиб кетар эдилар. Аршнинг Робби Аллоҳ улар васф қилган нарсадан покдир. (Борлиқни бир зот яратган, бир зот идора қилиб, бошқариб туради. Борлиқ шунга бўйсунади. Шу боис ҳам ҳадсиз-ҳисобсиз бўлишига қарамай, борлиқда қойил қоларлик даражада низом ва мутаносиблик ҳукм суради. Агар борлиқни яратган, уни идора қилиб турган зот биттадан кўп бўлса, ўша зотларнинг иродаси бир-бири билан, албатта, тўқнашар эди. Оқибатда борлиқда номутаносиблик келиб чиқар, жипслик йўқолар ва низом бузилар эди. Модомики борлиқ бир низомда турибдими, мутаносибми, демак, уни яратган ва тадбирини қилиб турган зот битта.) ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Лӓ Йус'алу `Аммӓ Йаф`алу Ұа Һум Йус'алӱна 021-023 У қилган нарсасидан сўралмас. Ҳолбуки, улар сўралурлар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌
м Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи~ 'Ӓлиһатан ۖ Қул Һӓтӱ Бурһӓнакум ۖ Һӓҙӓ Ҙикру Ман Ма`ийа Ұа Ҙикру Ман Қаблӥ ۗ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна Ал-Хаққа ۖ Фаһум Му`риđӱна 021-024 Ёки ундан ўзга худолар тутдиларми? Сен:Ҳужжатларингизни келтиринг. Мана бу мен билан биргаларнинг зикридир ва мендан олдингиларнинг зикридир, дегин. Йўқ, уларнинг кўплари ҳақни билмаслар. Бас, улар юз ўгиргувчидирлар. (Борлиққа назар солиб, ундаги мавжудотларни мулоҳаза қилиб кўрганда, Аллоҳ таолонинг шериги бўлиши мумкин эмаслиги исботланди. Яна нима учун мушриклар Аллоҳ таолога ибодат қилмаяптилар?) ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍ۗ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика Мин Расӱл 'Иллӓ Нӱхӥ 'Илайһи 'Аннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ 'Анӓ Фӓ`будӱни 021-025 Сендан илгари юборган ҳар бир Пайғамбарга: Албатта, Мендан ўзга ибодатга сазовор илоҳ йўқ. Бас, Менга ибодат қилинг, деб ваҳий қилганмиз. ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Ұа Қӓлӱ Аттаҳаҙа Ар-Рахмӓну Ұаладӓан ۗ Субхӓнаһу ۚ Бал `Ибӓдун Мукрамӱна 021-026 Улар: Роҳман фарзанд тутди, дедилар. У покдир. Йўқ! Икром этилган бандалардирлар. (Яъни, мушриклар, Аллоҳ фаришталарни қиз қилиб олди, дедилар. Аллоҳ бу нуқсондан покдир. Фаришталар Аллоҳнинг қизи эмас, муҳтарам бандаларидаир.) ‍‍‍‌ ‌‌‌ۗ‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‍
Лӓ Йасбиқӱнаһу Бил-Қаұли Ұа Һум Би'амриһи Йа`малӱна 021-027 Улар ундан олдин сўз айтмаслар. Улар Унинг амри ила амал қилурлар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍
Йа`ламу Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум Ұа Лӓ Йашфа`ӱна 'Иллӓ Лимани Артаđá Ұа Һум Мин Ҳашйатиһи Мушфиқӱна 021-028 У зот уларнинг олдиларидаги нарсани ҳам, ортларидаги нарсани ҳам биладир. Улар фақат у зот рози бўлган шахсларгагина шафоат қилурлар. Улар у зотнинг қўрқинчидан титраган ҳолда турурлар. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Ман Йақул Минһумннӥ 'Илаһун Мин Дӱниһи Фаҙӓлика Наҗзӥһи Җаһаннама ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Аž-Žӓлимӥна 021-029 Улардан ким: Мен ундан ўзга илоҳман, деса, бас, ўшани жаҳаннам ила жазолармиз. Золимларни шундай жазолармиз. ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍
'Аұалам Йарá Ал-Лаҙӥна Кафарӱнна Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Кӓнатӓ Ратқӓан Фафатақнӓһумӓ ۖ Ұа Җа`алнӓ Мина Ал-Мӓ'и Кулла Шай'ин Хаййин ۖ 'Афалӓ Йу'уминӱна 021-030 Куфр келтирганлар осмонлару ер битишган бўлган эканини, бас, Биз уларни очганимизни ва сувдан ҳар бир тирик нарсани қилганимизни билмайдиларми? Иймон келтирмайдиларми? (Ояти карима маъноси хусусида тафсирчилар бир неча хил маънолар айтганлар. Биринчиси, Ибн Умар ва Ибн Аббослардан (р.а.) ривоят қилинган бўлиб, осмон ёпиқ эди, Биз уни очдик ва ёмғир-қор ёғдирдик, оқибатда ўша сув ила ҳамма тирик нарсалар пайдо бўлди, деган маъно чиқади. Иккинчиси, унга кўра осмонлару ер йўқ эди, уларни Биз яратдик, сўнгра сувдан тирик нарсаларни пайдо қилдик, маъноси бўлади.Учинчиси, Ҳасан, Қатодалардан (р.а.) ривоят қилинган бўлиб, осмонлару ер бир-бирига битишган бир нарса эди, уларнинг орасини Биз очдик, сўнгра сувдан тирик нарсаларни пайдо қилдик, маъноси бор.Тўртинчиси ҳозирги замон баъзи тафсирчиларнинг фикрлари бўлиб: осмону ер, юлдузлару қуёш ҳамма-ҳаммаси бир бутун эди, Аллоҳнинг иродаси ила кўп айланиш ва ички портлашлар оқибатида парчаланиб, алоҳида-алоҳида бўлиб кетди: қуёш алоҳида, ер алоҳида, ой алоҳида, юлдузлар алоҳида ва бошқа нарсалар ҳам; сувдан эса, барча тирик нарсалар, инсон, ҳайвон ва набототлар пайдо қилинди. Булар, ояти кариманинг маъносини тушунишга уринишдир. Оятнинг ҳақиқий маъносини Аллоҳнинг Ўзи билади.) ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍ۖ ‌‌
Ұа Җа`алнӓ Фӥ Ал-'Арđи Раұӓсийа 'Ан Тамӥда Биһим Ұа Җа`алнӓ Фӥһӓ Фиҗӓҗӓан Субулӓан Ла`аллаһум Йаһтадӱна 021-031 Биз ерда уларни тебранмасликлари учун тоғлар қилдик ва шоядки тўғри йўл топсалар, деб унда даралар, йўллар қилдик. ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌
Ұа Җа`алнӓ Ас-Самӓ'а Сақфӓан Махфӱžӓан ۖ Ұа Һум `Ан 'Ӓйӓтиһӓ Му`риđӱна 021-032 Ва осмонни сақлаган шифт қилиб қўйдик. Улар эса, Унинг аломатларидан юз ўгиргувчи бўлмоқдалар. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Ұа Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара ۖ Куллун Фӥ Фалакин Йасбахӱна 021-033 У кечаю кундузни, қуёшу ойни яратган зотдир. Ҳаммаси фалакда сузмоқдалар. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ۖ
Ұа Мӓ Җа`алнӓ Либашарин Мин Қаблика Ал-Ҳулда ۖ 'Афа'ӥн Митта Фаһуму Ал-Ҳӓлидӱна 021-034 Сендан олдин ҳам бирор башарга абадийликни қилганимиз йўқ. Агар сен ўлсанг, улар абадий қолар эканларми? ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‌
Куллу Нафсин Ҙӓқату Ал-Маұти ۗ Ұа Наблӱкум Биш-Шарри Ұа Ал-Ҳайри Фитнатан ۖ Ұа 'Илайнӓ Турҗа`ӱна 021-035 Ҳар бир жон ўлимни татиб кўргувчидир. Биз сизларни ёмонлик ва яхшилик ила имтиҳон учун синаймиз ҳамда бизгагина қайтарилурсиз. ‌ ‌‍‍‌‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌
Ұа 'Иҙӓ Ра'ӓка Ал-Лаҙӥна Кафарӱн Йаттаҳиҙӱнака 'Иллӓ Һузӱан 'Аһаҙӓ Ал-Лаҙӥ Йаҙкуру 'Ӓлиһатакум Ұа Һум Биҙикри Ар-Рахмӓни Һум Кӓфирӱна 021-036 Куфр келтирганлар сени кўрганларида, масхара қилиб: Худоларингизни зикр қилаётган шуми?! дейишдан бошқани билмаслар. Ҳолбуки, улар Роҳманнинг зикрига ўзлари кофирдирлар. ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Ҳулиқа Ал-'Инсӓну Мин `Аҗалин ۚ Са'урӥкум 'Ӓйӓтӥ Фалӓ Таста`җилӱни 021-037 Инсон шошқалоқ ўлароқ яратилгандир. Мен, албатта, сизларга Ўз оят-аломатларимни кўрсатурман. Бас, мени шошилтирманглар. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‌ ‌
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 021-038 Улар: Агар содиқ бўлсангиз, бу ваъда қачон бўладир, дерлар. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Лаұ Йа`ламу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Хӥна Лӓ Йакуффӱна `Ан Ұуҗӱһиһиму Анӓра Ұа Лӓ `Ан Žуһӱриһим Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 021-039 Куфр келтирганлар юзларидан ва сиртларидан оловни тўса олмайдиган ва ўзларига ёрдам берилмайдиган вақтни билсалар эди. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Бал Та'тӥһим Бағтатан Фатабһатуһум Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна Раддаһӓ Ұа Лӓ Һум Йунžарӱна 021-040 Йўқ! У уларга тўсатдан келиб, ҳайрату даҳшатга солур. Бас, уни рад қилишга қодир бўлмаслар ва уларга муҳлат ҳам берилмас. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақади Астуһзи'а Бирусулин Мин Қаблика Фахӓқа Биал-Лаҙӥна Саҳирӱ Минһум Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 021-041 Батаҳқиқ, сендан олдин ҳам Пайғамбарлар масхара қилинган. Бас, уларни масхара қилганларга ўзлари масхара этиб юрган нарса тушди. ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Қул Ман Йакла'уукум Бил-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Мина Ар-Рахмӓни ۗ Бал Һумн Ҙикри Раббиһим Му`риđӱна 021-042 Сен:Кечаси ва кундузи сизни Роҳмандан ким қўрийди? дегин. Йўқ! Улар Роббилари зикридан юз ўгиргувчилардир! ‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
м Лаһум 'Ӓлиһатун Тамна`уһум Мин Дӱнинӓ ۚ Лӓ Йастаҭӥ`ӱна Наҫранфусиһим Ұа Лӓ Һум Миннӓ Йуҫхабӱна 021-043 Ёки уларнинг Биздан ўзга ҳимоя қиладиган худолари борми? Улар ўзларига ҳам ёрдам беришга қодир бўла олмаслар ва Биздан дўстлик топмаслар. (Дўстлик топганларида ҳимоямизга ўтишлари мумкин эди. Лекин зинҳор биздан дўстлик топмаслар. Чунки улар бунга муносиб эмаслар. Кофирлар эса, буни ўйлаб ҳам кўрмайдилар. Қачон ва қаерда сохта худолари уларга ҳомий бўлибди, бирор ёрдам қилибди, яхшилик етказибди?) ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Бал Матта`нӓ Һӓ'уулӓ' Ұа 'Ӓбӓ'аһум Хаттá Ҭӓла `Алайһиму Ал-`Умуру ۗ 'Афалӓ Йараұна 'Аннӓ На'тӥ Ал-'Арđа Нанқуҫуһӓ Мин 'Аҭрӓфиһӓ ۚ 'Афаһуму Ал-Ғӓлибӱна 021-044 Балки Биз уларни ва ота-боболарини баҳраманд қилдик, ҳатто уларга умр узун кўринди. Улар ерга келиб, уни атрофидан қисқартираётганимизни кўрмайдиларми?! Ғолиб келгувчи уларми? (Тафсирчи уламоларимиз ояти каримадаги ушбу жумла маъноси ҳақида бир неча хил фикр билдирганлар. Қадимги тафсирчиларимиз, ернинг атрофидан қисқартирилишикуфр ерлари қисқариб Ислом ерлари кенгайиб бориши, деганлар. Мужоҳид ва Икрималар (р.а.), ернинг атрофидан қисқаришихароб бўлиши, дейишган. Ал-Афвий Ибн Аббосдан (р.а.) қилган ривоятда эса, баракасининг қисқариши, дейилган. Аш-Шаъбий, агар ер қисқарадиган бўлса, унга сиғмай қолар эдинг, лекин жонлар ва мева-чева, ҳосиллар қисқаради, деган. Икрима (р.а.) ҳам, агар ер қисқарганида, ўтиргани жой топа олмай қолар эдинг, қисқариш ўлимдир, деб айтган. Кейинги давр тафсирчилари эса, роҳат-фароғатда яшаган, ернинг турли атрофларида ғолиб бўлиб, ўзининг сўзини ўтказиб турган давлатлар ва халқлар баҳрамандликдан ҳовлиқиб кетиб, ҳадларидан ошганларида, нуқсонга дучор қилинишлариқисқартирилишларидир, дейдилар. Ушбу маънолар бир-бирини тўлдириб келади. Ҳар бир тафсирчи олим ўз замонасидаги воқеликдан, ўз тушунчасидан келиб чиқиб маъно айтган бўлади.) ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‍ۚ‍‍
Қул 'Иннамӓнҙирукум Бил-Ұахйи ۚ Ұа Лӓ Йасма`у Аҫ-Ҫумму Ад-Ду`ӓ'а 'Иҙӓ Мӓ Йунҙарӱна 021-045 Сен:Мен сизларни фақат ваҳий орқалигина огоҳлантирурман. Гунглар огоҳлантирилганларида даъватни эшитмаслар, дегин. ‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌
Ұа Ла'ин Массат/һум Нафхатун Мин `Аҙӓби Раббика Лайақӱлунна Йӓ Ұайланӓннӓ Куннӓ Žӓлимӥна 021-046 Қасамки, агар уларга Роббинг азобидан салгина етса, албатта: Ҳолимизга вой! Ҳақиқатда биз золимлар бўлган эканмиз, дерлар. ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Наđа`у Ал-Маұӓзӥна Ал-Қисҭа Лийаұми Ал-Қийӓмати Фалӓ Туžламу Нафсун Шай'ӓан ۖ Ұа 'Ин Кӓна Миćқӓла Хаббатин Мин Ҳардалин 'Атайнӓ Биһӓ ۗ Ұа Кафá Бинӓ Хӓсибӥна 021-047 Биз қиёмат куни учун адолат тарозуларини қўюрмиз. Бирор жонга ҳеч қандай зулм қилинмас. Агар (амал) ачитқи донаси оғирлигича бўлса ҳам, келтирурмиз. Ҳисобчиликда Ўзимиз кифоя қилурмиз. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ұа Һӓрӱна Ал-Фурқӓна Ұа Đийӓн Ұа Ҙикрӓан Лилмуттақӥна 021-048 Батаҳқиқ, Биз Мусо ва Ҳорунга Фурқонни тақводорлар учун зиё ва эслатма қилиб бердик. (Аллоҳ таоло ояти каримада шундай китобни Мусо ва Ҳорунларга алайҳиссалом берганини эслатмоқда. Шу билан бирга, Таврот ҳам Фурқон сифатига, ҳам тақводорлар учун зиё ва эслатма сифатига эга экани баён қилинмоқда. Ҳа, илоҳий китоб зиёсидан баҳраманд бўлиш ва ундаги эслатмалардан ибрат олиш учун тақводор бўлиш керак. Бетавфиқ ва тақвосизлар унинг зиёсидан ҳам, эслатмасидан ҳам баҳраманд бўла олмайдилар.) ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Бил-Ғайби Ұа Һум Мина Ас-Сӓ`ати Мушфиқӱна 021-049 Улар Роббиларидан ғойибона қўрқурлар ва улар (қиёмат) соатидан титрарлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Һаҙӓ Ҙикрун Мубӓракун 'Анзалнӓһу ۚ 'Афа'антум Лаһу Мункирӱна 021-050 Бу, Биз нозил қилган муборак эслатмадир. Сизлар уни инкор қилгувчи бўласизларми?! ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓбрӓһӥма Рушдаһу Мин Қаблу Ұа Куннӓ Биһи `Ӓлимӥна 021-051 Батаҳқиқ, илгари Биз Иброҳимга рушди ҳидоятни берган эдик. Биз унинг (ҳолини) билгувчи эдик. (Иброҳим Аллоҳ томонидан рушди ҳидоят берилган зотлар ичида аввалгиларидан бири эди. Биз унга рушдни бехосдан берганимиз йўқ. Биз Иброҳимнинг рушди ҳидоятга, Пайғамбар бўлишга лойиқ зотлигини яхши билар эдик.) ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
'Иҙ Қӓла Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһи Мӓ Һаҙиһи Ат-Тамӓćӥлу Аллатӥнтум Лаһӓ `Ӓкифӱна 021-052 Ўшанда у отасига ва қавмига: Манави сиз ибодатига берилаётган ҳайкаллар нима? деган эди. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌
Қӓлӱ Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ Лаһӓ `Ӓбидӥна 021-053 Улар: Ота-боболаримизни уларга ибодат қилган ҳолларида топганмиз, дедилар. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌
Қӓла Лақад Кунтумнтум Ұа 'Ӓбӓ'уукум Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 021-054 У: Батаҳқиқ, сиз ҳам, ота-боболарингиз ҳам очиқ-ойдин залолатдасизлар, деди. ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍
Қӓлӱ 'Аҗи'танӓ Бил-Хаққи 'Амнта Мина Ал-Лӓ`ибӥна 021-055 Улар: Сен бизга ҳақ ила келдингми ёки ўйин қилгувчиларданмисан? дедилар. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌
Қӓла Бал Раббукум Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ал-Лаҙӥ Фаҭараһунна Ұа 'Анӓ `Алá Ҙӓликум Мина Аш-Шӓһидӥна 021-056 У: Йўқ! Роббингиз осмонлару ернинг Роббидир. У зот уларни яратгандир. Мен бунга гувоҳлик бергувчиларданман. ‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
Ұа Тӓлллаһи Ла'акӥданна 'Аҫнӓмакум Ба`да 'Ан Туұаллӱ Мудбирӥна 021-057 Аллоҳга қасамки, сизлар ортга ўгирилиб кетганингиздан кейин санамларингизга бир бало қиламан, деди. (Яъни, Иброҳим алайҳиссалом ўзлари билан тортишаётган қавмларига, уларнинг санамларига бир ёмонлик етказишлари аниқлигини қасам ила таъкидлаб айтдилар. Аммо нима қилишларини очиқ-ойдин айтмадилар. Араб тилида санам деб бош қисми инсон шаклига ўхшатиб ишланган бутларга айтилади.) ‌‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Фаҗа`алаһум Җуҙӓҙӓан 'Иллӓ Кабӥрӓан Лаһум Ла`аллаһум 'Илайһи Йарҗи`ӱна 021-058 Бас, уларни парча-парча қилиб ташлади. Магар энг каттасини, шоядки унга қайтсалар, деб қолдирди. (Мушрик қавм йиллик байрамларида шаҳардан ташқарига чиқар эди. Улар навбатдаги йиллик байрамни нишонлаш учун кетганларида Иброҳим алайҳиссалом ҳамма бутларни парча-парча қилиб ташладилар ва энг катта бутга тегмасдан қолдириб қўйдилар.) ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Қӓлӱ Ман Фа`ала Һӓҙӓ Би'ӓлиһатинӓннаһу Ламина Аž-Žӓлимӥна 021-059 Улар: Бизнинг худоларимизга ким бундай қилди?! Албатта, у золимлардандир! дедилар. ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍
Қӓлӱ Сами`нӓ Фатан Йаҙкуруһум Йуқӓлу Лаһу~брӓһӥму 021-060 Улар: Уларни эслаб юрган бир йигитни эшитган эдик, уни Иброҳим, деб айтиларди, дедилар. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ~‍‍
Қӓлӱ Фа'тӱ Биһи `Алá 'А`йуни Анӓси Ла`аллаһум Йаш/һадӱна 021-061 Улар: Уни одамлар кўзи олдига олиб келинглар. Шоядки гувоҳ бўлсинлар, дедилар. ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Қӓлӱ 'А'анта Фа`алта Һӓҙӓ Би'ӓлиһатинӓ Йӓбрӓһӥму 021-062 Улар: Худоларимизга буни сен қилдингми, эй Иброҳим?! дедилар. ‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍
Қӓла Бал Фа`алаһу Кабӥруһум Һӓҙӓ Фӓс'алӱһумн Кӓнӱ Йанҭиқӱна 021-063 У: Йўқ, буни манави, уларнинг каттаси қилди. Агар гапирадиган бўлсалар, улардан сўраб кўринглар, деди. ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Фараҗа`ӱ 'Илáнфусиһим Фақӓлӱннакумнтуму Аž-Žӓлимӱна 021-064 Бас, улар ўзларига келдилар ва: Албатта, сизлар ўзингиз золимдирсиз, дедилар. (Иброҳимнинг алайҳиссалом мантиқли саволларидан кейин мушриклар ўзларига келдилар.) ‌ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍‍
Ćумма Нукисӱ `Алá Ру'ӱсиһим Лақад `Алимта Мӓ Һӓ'уулӓ' Йанҭиқӱна 021-065 Сўнгра яна бошлари айланиб: Сен, батаҳқиқ, буларнинг гапирмаслигини билар эдинг! дедилар. ‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Қӓла 'Афата`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Мӓ Лӓ Йанфа`укум Шай'ӓан Ұа Лӓ Йаđуррукум 021-066 У: Аллоҳни қўйиб, сиз ҳеч манфаат ҳам, зарар ҳам бермайдиган нарсага ибодат қиласизми?! ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Уффин Лакум Ұа Лимӓ Та`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи ۖ 'Афалӓ Та`қилӱна 021-067 Сизга ҳам, Аллоҳни қўйиб, ибодат қилаётган нарсаларингизга ҳам суф-э! Ахир, ақл юритиб кўрмайсизларми?! деди. ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Харриқӱһу Ұа Анҫурӱ 'Ӓлиһатакумн Кунтум Фӓ`илӥна 021-068 Улар: Уни куйдиринглар! Агар (бир иш) қиладиган бўлсангиз, худоларингизга ёрдам беринг! дедилар. (Яъни,Иброҳимни куйдириб юборишингиз худоларингизга ёрдам бўлади, дедилар. Хуллас, мушриклар катта гулхан ёқиб, Иброҳимни алайҳиссалом ўша гулханга отдилар.) ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Қулнӓ Йӓ Нӓру Кӱнӥ Бардӓан Ұа Салӓмӓан `Алáбрӓһӥма 021-069 Биз: Эй олов, сен Иброҳимга салқин ва саломатлик бўл! дедик. ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍
Ұа 'Арӓдӱ Биһи Кайдӓан Фаҗа`алнӓһуму Ал-'Аҳсарӥна 021-070 Улар у(Иброҳим)га ёмонлик ирода қилган эдилар. Биз уларни энг зиёнкорлар қилиб қўйдик. ‌‌‍‌‌‌‌ ‍ ‌‌‍‍
Ұа Наҗҗайнӓһу Ұа Лӱҭӓан 'Илá Ал-'Арđи Аллатӥ Бӓракнӓ Фӥһӓ Лил`ӓламӥна 021-071 Унга ва Лутга нажот бериб, оламлар учун баракали қилган ерга юбордик. (Аллоҳ таоло Иброҳим алайҳиссаломга ва у кишининг жиянлари Лут алайҳиссаломга нажот берди. Қавмларига етган балодан уларни соғ-саломат олиб қолиб, оламлар учун баракали қилган ергаШомга юборди. Дарҳақиқат, Шом ери энг баракали ерлардан ҳисобланади. Барча Пайғамбарлар ўша жойдан чиққан. У ер муқаддас жой. У юртда Байтул Мақдис жойлашган.) ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌
Ұа Ұаһабнӓ Лаһу~ 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба Нӓфилатан ۖ Ұа Куллӓан Җа`алнӓ Ҫӓлихӥна 021-072 Унга Исҳоқни ҳадя этдик ва Яъқубни зиёда қилиб бердик ва ҳаммаларини аҳли солиҳлар қилдик. ‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌
Ұа Җа`алнӓһум 'А'имматан Йаһдӱна Би'амринӓ Ұа 'Аұхайнӓ 'Илайһим Фи`ла Ал-Ҳайрӓти Ұа 'Иқӓма Аҫ-Ҫалӓати Ұа 'Ӥтӓ Аз-Закӓати ۖ Ұа Кӓнӱ Ланӓ `Ӓбидӥна 021-073 Ва уларни Ўз амримиз ила ҳидоятга бошловчилар қилдик. Уларга яхшиликлар қилишни, намозни тугал адо этишни ва закот беришни ваҳий қилдик. Улар Бизга ибодат қилгувчилар бўлдилар. ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۖ‌ ‌
Ұа Лӱҭӓан 'Ӓтайнӓһу Хукмӓан Ұа `Илмӓан Ұа Наҗҗайнӓһу Мина Ал-Қарйати Аллатӥ Кӓнат Та`малу Ал-Ҳабӓ'иćа ۗннаһум Кӓнӱ Қаұма Саұн Фӓсиқӥна 021-074 Ва Лутга ҳукм ва илм бердик ва унга ифлосликлар қилаётган қишлоқдан нажот бердик. Албатта, улар ёмон, бузғунчи қавм эдилар. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۗ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Адҳалнӓһу Фӥ Рахматинӓ ۖннаһу Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 021-075 Ва Биз уни Ўз раҳматимизга киритдик. Албатта, у солиҳлардандир. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۖ ‍‍
Ұа Нӱхӓан 'Иҙ Нӓдá Мин Қаблу Фӓстаҗабнӓ Лаһу Фанаҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһу Мина Ал-Карби Ал-`Аžӥми 021-076 Ва Нуҳни (эсла). Бундан олдин у нидо этганида, Биз унинг нидосига жавоб қилдик ва унга ҳамда унинг аҳлига улуғ ғамдан нажот бердик. ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Ұа Наҫарнӓһу Мина Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ ۚннаһум Кӓнӱ Қаұма Саұн Фа'ағрақнӓһумҗма`ӥна 021-077 Унга оятларимизни ёлғонга чиқарган қавмга қарши нусрат бердик. Албатта, улар ёмон қавм эдилар. Бас, Биз уларнинг барчасини ғарқ қилдик. (Нуҳ алайҳиссаломнинг қиссалари бошқа сураларда батафсил келган. Бу сурада сиёққа қараб икки оятда қисқача баён қилинмоқда.) ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍ۚ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Дӓұӱда Ұа Сулаймӓна 'Иҙ Йахкумӓни Фӥ Ал-Харćи 'Иҙ Нафашат Фӥһи Ғанаму Ал-Қаұми Ұа Куннӓ Лихукмиһим Шӓһидӥна 021-078 Ва Довуд билан Сулаймоннинг экинзор ҳақида ҳукм қилаётганларини (эсла). Ўшанда у(экинзор)га қавмнинг қўйи кечаси тарқалиб кетган эди. Биз уларнинг ҳукмига шоҳид бўлган эдик. (Ўз даврининг Пайғамбари ва подшоҳи бўлмиш Довуд алайҳиссаломнинг ҳузурларига икки киши ораларида ҳукм чиқаришни сўраб келишибди. Улардан бири экинзор соҳиби, иккинчиси қўйлар эгаси экан. Ўшанда у (экинзор)га қавмнинг қўйи кечаси тарқалиб кетган эди. Кечаси билан экинзорни пайҳон қилиб, еб битирган эди. Довуд алайҳиссалом икки томоннинг гапини эшитиб бўлиб, қўйларни экинзор эгасига берилишига ҳукм чиқардилар. Пайҳон бўлиб йўқолган экинзор ўрнига уни пайҳон қилган қўйларни олиб бериш айни адолат эди. Бу ҳукмдан кейин қайтиб кетаётган қўй эгаси Сулаймонни алайҳиссалом кўриб қолиб, бўлган ҳодисани у кишига айтиб берди. Шунда Сулаймон алайҳиссалом оталари Довуд алайҳиссалом олдиларига кирдилар ва Эй Аллоҳнинг Набийи, ҳукм сиз чиқарган ҳукмдек бўлмаслиги керак эди, дедилар. Довуд алайҳиссалом: Қандай бўлиши керак эди, дедилар. Сулаймон алайҳиссалом: Қўйни экинзор эгасига беринг, у фойдаланиб турсин. Экинзорни эса, қўй эгасига беринг, уни тузатиб асл ҳолига келтирсин. Сўнгра ҳар ким ўз нарсасини қайтариб олади. Экинзор эгаси экинзорини эски ҳолига келгандан сўнгра қайтариб олади. Қўй эгаси ҳам қўйларини қайтариб олади, дедилар. Шунда Довуд алайҳиссалом: Ҳукм сен чиқарган ҳукмдир, дедилар.) ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Фафаһһамнӓһӓ Сулаймӓна ۚ Ұа Куллӓан 'Ӓтайнӓ Хукмӓан Ұа `Илмӓан ۚ Ұа Саҳҳарнӓ Ма`а Дӓұӱда Ал-Җибӓла Йусаббихна Ұа Аҭ-Ҭайра ۚ Ұа Куннӓ Фӓ`илӥна 021-079 Бас, Биз уни Сулаймонга фаҳмлатдик. Уларнинг ҳар бирига ҳукмни ва илмни берган эдик. Довуд билан бирга тасбиҳ айтсин деб тоғларни ва қушларни бўйинсундириб қўйдик. Шуларни қилгувчи бўлган Бизмиз. ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‌
Ұа `Алламнӓһу Ҫан`ата Лабӱсин Лакум Литухҫинакум Мин Ба'сикум ۖ Фаһал 'Антум Шӓкирӱна 021-080 Биз унга сизлар учун сизни ёмонликдан сақлайдиган кийим қилиш санъатини ўргатдик. Энди шукр қиларсизлар?! ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌‍ ‌
Ұа Лисулаймӓна Ар-Рӥха `Ӓҫифатан Таҗрӥ Би'амриһи~ 'Илá Ал-'Арđи Аллатӥ Бӓракнӓ Фӥһӓ ۚ Ұа Куннӓ Бикулли Шай'ин `Ӓлимӥна 021-081 Сулаймонга шамолни қаттиқ эсувчи қилиб бердик. У(шамол)ни унинг амри ила, Биз баракали қилган ерга эсадиган қилиб қўйдик. Барча нарсани билгувчи бўлдик. ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Ұа Мина Аш-Шайӓҭӥни Ман Йағӱҫӱна Лаһу Ұа Йа`малӱна `Амалӓан Дӱна Ҙӓлика ۖ Ұа Куннӓ Лаһум Хӓфиžӥна 021-082 Ва шайтонлардан унга ғаввослик қиладиганларни ва бундан бошқа амалларни қиладиганларни қилдик. Биз уларни муҳофаза қилгувчи бўлдик. ‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Аййӱба 'Иҙ Нӓдá Раббаһу~ннӥ Массанӥ Аđ-Đурру Ұа 'Анта 'Архаму Ар-Рӓхимӥна 021-083 Ва Айюбнинг ўз Роббига нидо қилиб: Албатта, мени зарар тутди. Сенинг Ўзинг раҳмлиларнинг раҳмлигисан! деганини эсла. (Айюб алайҳиссаломга жуда катта зарар етгани маълум. Лекин ўша зарарнинг айнан номини Қуръони Карим аниқ айтмайди. Ушбу оятда ҳам Айюбнинг алайҳиссалом Аллоҳга ёлбориб нидо қилаётганлари келяпти, холос.) ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍~‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌
Фӓстаҗабнӓ Лаһу Факашафнӓ Мӓ Биһи Мин Đуррин ۖ Ұа 'Ӓтайнӓһу 'Аһлаһу Ұа Миćлаһум Ма`аһум Рахматан Мин `Индинӓ Ұа Ҙикрá Лил`ӓбидӥна 021-084 Бас, Биз унинг (дуосини) истижобат қилдик. Унга етган зарарни кетказдик. Унга аҳлини, улар билан бирга яна шунчани ҳам бердик. Буни Ўз раҳматимиз ила ва, обидларга эслатма бўлсин, деб қилдик. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌
Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Идрӥса Ұа Ҙӓ Ал-Кифли ۖ Куллун Мина Аҫ-Ҫӓбирӥна 021-085 Ва Исмоил, Идрис ва Зул-кифлни эсла. Уларнинг ҳар бири сабр қилгувчилардандир. ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‍
Ұа 'Адҳалнӓһум Фӥ Рахматинӓ ۖннаһум Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 021-086 Ва уларни Ўз раҳматимизга киритдик. Албатта, улар солиҳлардандир. ‍‍‍ ‌‍ۖ‍‍
Ұа Ҙӓ Анӱни 'Иҙ Ҙаһаба Муғӓđибӓан Фаžанна 'Ан Лан Нақдира `Алайһи Фанӓдá Фӥ Аž-Žулумӓти 'Ан Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓнта Субхӓнака 'Иннӥ Кунту Мина Аž-Žӓлимӥна 021-087 Зуннунни эсла. Ўшанда у ғазабланган ҳолда чиқиб кетган эди. Бас, у Бизни ўзига (ер юзини) тор этмайди, деб гумон қилди. Зулматларда туриб, Сендан ўзга Илоҳ йўқ, Сен поксан, албатта, мен золимлардан бўлдим, деб нидо қилди. (Зуннундан мурод Юнус алайҳиссаломдир. Нун балиқ дегани, Зуннун эса, балиқ эгаси дегани. Юнусни алайҳиссалом денгизда балиқ ютиб юборган, кейин қирғоққа келиб, Аллоҳнинг амри билан чиқариб ташланган. Шунинг учун Зуннунбалиқ эгаси, лақабини олганлар. У зотнинг қиссалари Ас-Саффот сурасида келади. Аммо бу сурада сиёққа мос равишда қисқача баён қилинмоқда. Юнус алайҳиссалом қавмларининг қилмишларидан ғазабланиб, юртларини ташлаб чиқиб кетдилар. Уламоларимиз айтишларича, аслида у киши бошқа Пайғамбарларга ўхшаб сабр қилишлари, Аллоҳнинг амрини кутишлари керак эди. Аммо бундай қилмадилар. Қавмларига зарда қилиб, юртларидан чиқиб кетдилар. Сўнгра Аллоҳ таоло, у кишини балиққа юттириб, синовга учратди. Ана ўшанда, зулматларда туриб, яъни кеча зулмати, денгиз ости зулмати ва балиқ қорни зулматида туриб, Аллоҳ таолога ёлбориб: Сендан ўзга Илоҳ йўқ, Сен поксан, мен золимлардан бўлдим, деб нидо қилди.) ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍
Фӓстаҗабнӓ Лаһу Ұа Наҗҗайнӓһу Мина Ал-Ғамми ۚ Ұа Каҙалика Нунҗӥ Ал-Му'уминӥна 021-088 Бас, Биз унинг (дуосини) ижобат қилдик. Унга ғамдан нажот бердик. Мўминларга шундай нажот берурмиз. ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍
Ұа Закарӥйӓ 'Иҙ Нӓдá Раббаһу Рабби Лӓ Таҙарнӥ Фардӓан Ұа 'Анта Ҳайру Ал-Ұӓриćӥна 021-089 Ва Закариёни эсла. Ўшанда у Роббига нидо қилиб: Эй Роббим, мени ёлғиз ташлаб қўйма, Сен, Ўзинг ворисларнинг энг яхшисисан, деган эди. ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Фӓстаҗабнӓ Лаһу Ұа Ұаһабнӓ Лаһу Йахйá Ұа 'Аҫлахнӓ Лаһу Заұҗаһу~ ۚннаһум Кӓнӱ Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-Ҳайрӓти Ұа Йад`ӱнанӓ Рағабӓан Ұа Раһабӓан ۖ Ұа Кӓнӱ Ланӓ Ҳӓши`ӥна 021-090 Бас, Биз унинг (дуосини) ижобат этдик ва унга Яҳъёни ҳадя қилдик ҳамда жуфтини ўнглаб қўйдик. Албатта, улар яхшиликларга шошилишар эди ва Бизга рағбат ила ва қўрқиб дуо қилишар эди. Улар Бизга таъзим ила бўйинсунувчи эдилар. ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌‌~ ۚ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍ۖ‌ ‌
Ұа А-Атӥ 'Ахҫанат Фарҗаһӓ Фанафаҳнӓ Фӥһӓ Мин Рӱхинӓ Ұа Җа`алнӓһӓ Ұа Абнаһӓ 'Ӓйатан Лил`ӓламӥна 021-091 Фаржини пок сақлаган аёлни эсла. Биз унга Ўз руҳимиздан пуфладик. Уни ва унинг ўғлини оламларга оят-белги қилдик. (Фаржини пок сақлаган аёл деганда, Биби Марям назарда тутилган.) ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌
нна Һаҙиһи~мматукуммматан Ұӓхидатан Ұа 'Анӓ Раббукум Фӓ`будӱни 021-092 Албатта, сизнинг ушбу умматингиз бир умматдир ва Мен сизнинг Роббингизман. Бас, Менгагина ибодат қилинг. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍
Ұа Тақаҭҭа`ӱмраһум Байнаһум ۖ Куллун 'Илайнӓ Рӓҗи`ӱна 021-093 Улар эса ишларини парчаладилар. Барчалари Бизга қайтувчидирлар. (Аслида, ҳамма бир уммат бўлиб, бир динга ишониб, ягона Аллоҳга ибодат қилиши керак эди. Аммо одамлар бу йўлдан юрмай, ўзларича йўлларини, динлари ва ишларини бўлак-бўлак қилиб олдилар. Уларнинг ҳаммаси барибир охир-оқибат бизга қайтадилар. Ўшанда биз ўзимиз билиб ҳисоб-китоб қиламиз.) ‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ‌ ‌‌ ‌‍
Фаман Йа`мал Мина Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Һуұа Му'уминун Фалӓ Куфрӓна Лиса`йиһи Ұа 'Иннӓ Лаһу Кӓтибӱна 021-094 Ким мўмин ҳолида солиҳ амаллардан қилса, саъйи-ҳаракати зое кетмас. Албатта, Биз уни ёзиб қўйгувчидирмиз. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Ұа Харӓмун `Алá Қарйатин 'Аһлакнӓһӓннаһум Лӓ Йарҗи`ӱна 021-095 Биз ҳалок қилган қишлоқ-шаҳарларнинг қайтмаслиги ҳаромдир. (Бу дунёдаги гуноҳлари учун йўқотиб юборилган шаҳар-қишлоқларнинг аҳолиси қиёмат куни жазоларини олиш учун қайтариладилар. Уларнинг қайтмасликлари мумкин эмас.) ‍‌‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌
Хаттá 'Иҙӓ Футихат Йа'җӱҗу Ұа Ма'җӱҗу Ұа Һум Мин Кулли Хадабин Йансилӱна 021-096 Ниҳоят, Яъжуж ва Маъжуж очилиб, улар ҳар бир тепаликлардан оқиб келганларида. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Ұӓқтараба Ал-Ұа`ду Ал-Хаққу Фа'иҙӓ Һийа Шӓҳиҫатун 'Абҫӓру Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йӓ Ұайланӓ Қад Куннӓ Фӥ Ғафлатин Мин Һӓҙӓ Бал Куннӓ Žӓлимӥна 021-097 Ва ҳақ ваъда яқинлашгандаги ҳолни кўрсанг, куфр келтирганларнинг кўзлари чақчайиб: Ҳолимизга вой! Бизлар бундан ғафлатда эдик. Йўқ! Бизлар зулм қилгувчилар эдик, дерлар. (Каҳф сурасида айтиб ўтилганидек, қиёматнинг аломатларидан бириЗулқарнайн қурган садд-тўғон очилиб, Яъжуж ва Маъжужлар чиқиб кетишидир, улар жуда кўп бўлиб, кўпликларидан юрганларида худди сел оққандек оқиб келар эканлар. Қиёмат қойим бўлгандаги ҳолни кўрсанг, унда ...куфр келтирганларнинг кўзлари чақчайиб, яъни қотиб қолади. Шундай, ғафлатда эмас. Балки билиб туриб тайёргарлик кўрмаган эдик. Ишонмай, зулм қилган эдик, дейдилар.) ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
ннакум Ұа Мӓ Та`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Хаҫабу Җаһаннама 'Антум Лаһӓ Ұа Аридӱна 021-098 Албатта, сизлар ва Аллоҳдан ўзга ибодат қилган нарсаларингиз жаҳаннам ёқилғисидирсиз. Сизлар унга киргувчилардирсиз. ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌
Лаұ Кӓна Һӓ'уулӓ' 'Ӓлиһатан Мӓ Ұарадӱһӓ ۖ Ұа Куллун Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 021-099 Агар анавилар худолар бўлганида унга кирмас эдилар. Ҳаммалари унда абадий қолурлар. (Сизлар Аллоҳдан ўзга сиғинган нарсалар ҳақиқатда худолар бўлганида, жаҳаннамга кирмас эдилар. Аммо улар ҳеч қачон худо бўлган эмас, уларни сизлар худо деб олгансиз, шунинг учун жаҳаннамга тушмоқдалар.) ‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‌
Лаһум Фӥһӓ Зафӥрун Ұа Һум Фӥһӓ Лӓ Йасма`ӱна 021-100 У ерда уларга инграш бордир. Улар у ерда эшитмаслар. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Сабақат Лаһум Миннӓ Ал-Хуснá 'Ӱлӓ'ика `Анһӓ Муб`адӱна 021-101 Албатта, Биздан уларга яхшилик раво кўрилганлар, ана ўшалар, ундан узоқлаштирилгандирлар. (Яъни, Аллоҳнинг мўмин бандалари, Аллоҳ уларга яхшиликни раво кўрган бандалар жаҳаннамдан узоқда бўладилар. Унинг яқинига ҳам келмайдилар.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Лӓ Йасма`ӱна Хасӥсаһӓ ۖ Ұа Һум Фӥ Мӓ Аштаһат 'Анфусуһум Ҳӓлидӱна 021-102 Улар унинг чисирлашини эшитмаслар. Улар ўз нафслари иштаҳа қилган нарсалари ичида абадий қолгувчилардир. ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‌‌‍‌
Лӓ Йахзунуһуму Ал-Фаза`у Ал-'Акбару Ұа Таталаққӓһуму Ал-Малӓ'икату Һӓҙӓ Йаұмукуму Ал-Лаҙӥ Кунтум Тӱ`адӱна 021-103 Уларни буюк даҳшат ғами босмас. Уларни фаришталар: Бу сизларга ваъда қилинган кунингиздир, деб кутиб оларлар. ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Йаұма Наҭұӥ Ас-Самӓ'а Каҭаййи Ас-Сиҗилли Лилкутуби ۚ Камӓ Бада'нӓ 'Аұұала Ҳалқин Ну`ӥдуһу ۚ Ұа`дӓан `Алайнӓ ۚннӓ Куннӓ Фӓ`илӥна 021-104 Ўша кунда осмонни худди мактуб ёзилган дафтарни ёпгандек ёпамиз. Аввал қандай яратган бўлсак, шундай ҳолга қайтарамиз. Бу зиммамиздаги ваъдадир. Албатта, Биз буни қилгувчимиз. (Худди ҳисоб-китоб ёзиб борувчи шахс ишини тугатиб дафтарини ёпганидек, қиёмат кунида осмон шундай ёпилади. Демак, дунёдаги ишлар ҳаммаси битган, охирига етган бўлади. Энди ишга, амалга, савоб топиш ёки тавба қилишга фурсат қолмайди.) ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Катабнӓ Фӥ Аз-Забӱри Мин Ба`ди Аҙ-Ҙикри 'Анна Ал-'Арđа Йариćуһӓ `Ибӓдийа Аҫ-Ҫӓлихӱна 021-105 Батаҳқиқ, Биз зикрдан сўнг Забурда ҳам: Албатта, ерга солиҳ бандаларим меросхўр бўлурлар, деб ёзган эдик. (Тафсирчиларимиз ушбу ояти каримадаги зикр ва ер сўзларидан кўзланган мақсад ҳақида икки хил фикр билдирганлар. Баъзилари, зикрдан муродТавротдир, шунга кўра, оятнинг маъноси: Батаҳқиқ, Биз Тавротдан сўнг Забурда ҳам: Албатта, ерга солиҳ бандаларим меросхўр бўлурлар, деб ёзган эдик бўлади, дейдилар. Бошқалари эса, зикрдан муродЛавҳул Маҳфуз, бинобарин, аввал ўша маънони Лавҳул Маҳфузга ёзиб, кейин Забурга ҳам ёзган эдик, маъноси чиқади, деганлар.Ер ҳақида эса, баъзи уламоларимиз оддий ер кўзда тутилган десалар, бошқалари жаннат ери назарда тутилган, дейдилар. Ушбу икки хил маънони қўшиб, ҳар иккиси кўзда тутилган, деса ҳам бўлади.) ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍
нна Фӥ Һӓҙӓ Лабалӓғӓан Лиқаұмин `Ӓбидӥна 021-106 Албатта, бу(Қуръон)да ибодат қилгувчи қавм учун етарли ўгит бордир. ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓка 'Иллӓ Рахматан Лил`ӓламӥна 021-107 Биз сени фақат оламларга раҳмат қилиб юбордик. ‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍
Қул 'Иннамӓ Йӱхá 'Илаййа 'Аннамӓ 'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун ۖ Фаһал 'Антум Муслимӱна 021-108 Сен:Менга фақат, албатта, сизнинг илоҳингиз битта илоҳдир, деб ваҳий этилади. Бас, сизлар мусулмон бўласизларми?! деб айт. ‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‌‌
Фа'ин Таұаллаұ Фақул 'Ӓҙантукум `Алá Саұӓн ۖ Ұа 'Ин 'Адрӥқарӥбун 'Ам Ба`ӥдун Мӓ Тӱ`адӱна 021-109 Агар улар юз ўгириб кетсалар: Мен сизларга баробарлик бўлиши учун эълон қилдим. Сизга ваъда қилинаётган нарса яқинми ёки узоқми билмасман. (Яъни, иймон масаласида ҳамма баробар бўлиши учун, менга тушган ваҳийни эълон қилдим. Кейин бехабар эдик, деган даъво бўлмаслиги учун эшиттирдим.) ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌
ннаһу Йа`ламу Ал-Җаһра Мина Ал-Қаұли Ұа Йа`ламу Мӓ Тактумӱна 021-110 Албатта, У сўзнинг ошкорасини биладир ва нимани беркитаётган бўлсангиз ҳам биладир. ‍‍ ‌ ‌
Ұа 'Ин 'Адрӥ Ла`аллаһу Фитнатун Лакум Ұа Матӓ`ун 'Илá Хӥнин 021-111 Билмайман, эҳтимол, бу сизлар учун синовдир ёки вақтинчалик ҳаловатдир,деб айт. (Азобнинг келмай туриши эҳтимол синовдир, эҳтимол бу дунёнинг ҳузур-ҳаловатидан фойдаланиб олишингиз учун муҳлатдир.) ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Қӓла Рабби Ахкум Бил-Хаққи ۗ Ұа Раббунӓ Ар-Рахмӓну Ал-Муста`ӓну `Алá Мӓ Таҫифӱна 021-112 У:Эй Роббим, Ўзинг ҳақ ила ҳукм қил. Роббимиз Роҳмандир ва сизлар қилган васфлардан мадад сўраладиган зотдир, деди. (Яъни, Пайғамбар алайҳиссаломэй Роббим, мен омонатингни адо этдим. Кишиларга таълимотларингни етказдим. Энди ўзинг ҳақ ила ҳукм қилавер, дедилар.) ‌‍ ۗ ‌‌‍ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah