Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

18) Sūrat Al-Kahf

Printed format

18)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хамду Лиллӓһ Ал-Лаҙӥнзала `Алá `Абдиһи Ал-Китӓба Ұа Лам Йаҗл Ллаһу `Иұаҗӓ ۜ 018-001 Ўз бандасига китоб нозил этган ва унда ҳеч бир эгрилик қилмаган Аллоҳга ҳамд бўлсин. ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍
Қаййимӓан Лийунҙира Ба'сӓан Шадӥдӓан Мин Ладунһу Ұа Йубашшира Ал-Му'уминӥна Ал-Лаҙӥна Йа`малӱна Аҫ-Ҫӓлихӓти 'Анна Лаһумҗрӓан Хасанӓан 018-002 Уни тўғри қилган; Ўз ҳузуридан бўладиган шиддатли азобдан огоҳлантирадиган; яхши амалларни қиладиган мўминларга, уларга гўзал ажр бўлиши башоратини берадиган қилган Зотга. ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Мӓкиćӥна Фӥһи 'Абадӓан 018-003 (Улар) у(ажр)да абадий қолгувчидирлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Йунҙира Ал-Лаҙӥна Қӓлӱ Аттаҳаҙа Аллӓһу Ұаладӓан 018-004 Ва, Аллоҳ Ўзига бола тутди, деганларни огоҳлантириш учун. ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌
Ммӓ Лаһум Биһи Мин `Илмин Ұа Лӓ Ли'ӓбӓ'иһим ۚ Кабурат Калиматан Таҳруҗу Мин 'Афұӓһиһим ۚн Йақӱлӱна 'Иллӓ Каҙибӓан 018-005 На уларнинг ва на ота-боболарининг бу ҳақда илми йўқдир. Оғизларидан чиқадиган сўз қандай ҳам оғир. Улар ёлғондан бошқани айтмаслар. ( Ҳолбуки ўзлари тўқийдиларми ёки ота-боболарига суяниб гапирадилармибарибир уларнинг бу даъволарида заррача илмийлик йўқ. Бу даъво жоҳилона айтилган қуруқ гап, холос. Аллоҳ ҳақида билмай туриб гапириш жуда оғир. Айниқса, илмсизларча, жоҳиллик билан, Аллоҳ Ўзига бола тутди, дейиш яна ҳам оғир.) ‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Фала`аллака Бӓҳи`ун Нафсака `Алá 'Ӓćӓриһимн Лам Йу'уминӱ Биһаҙӓ Ал-Хадӥćи 'Асафӓан 018-006 Улар бу сўзга иймон келтирмасалар, эҳтимол уларнинг ортидан таассуф ила ўзингни ҳалок этмоқчи бўларсан?! (Яъни, мушриклар Қуръонга иймон келтирмасалар, уларга афсусланиб, ўзингни ўзинг қийнарсан? Йўқ, бундай қилма. Улар бунга арзимайдилар.) ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
ннӓ Җа`алнӓ Мӓ `Алá Ал-'Арđи Зӥнатан Лаһӓ Линаблуұаһум 'Аййуһум 'Ахсану `Амалӓан 018-007 Биз ер юзидаги нарсаларни, уларнинг қайсилари гўзалроқ амал қилишини синаш учун, зебу зийнат қилиб қўйганмиз. ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа 'Иннӓ Лаҗӓ`илӱна Мӓ `Алайһӓ Ҫа`ӥдӓан Җурузӓан 018-008 Албатта, Биз унинг юзидаги нарсаларни қуп-қуруқ тупроққа айлантиргувчимиз. ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌‌
м Хасибта 'Анна 'Аҫхӓба Ал-Каһфи Ұа Ар-Рақӥми Кӓнӱ Мин 'Ӓйӓтинӓ `Аҗабӓан 018-009 Каҳф ва битик эгаларини Бизнинг ажойиб оят-белгиларимиздан деб ўйладингми?! (Яъни, эй Пайғамбар, ўша каҳф (ғор) эгалари ва ундаги уларнинг исмлари битилган битикни Бизнинг энг ажойиб мўъжизаларимиз деб ўйладингми?) ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
'Иҙ 'Аұá Ал-Фитйату 'Илá Ал-Каһфи Фақӓлӱ Раббанӓ 'Ӓтинӓ Мин Ладунка Рахматан Ұа Һаййи' Ланӓ Мин 'Амринӓ Рашадӓан 018-010 Қачонки йигитлар каҳфдан жой олганларида: Эй Роббимиз, бизга Ўз ҳузурингдан раҳмат бергин ва ишимизни ўзинг тўғрилагин, дедилар. (Каҳф эгалари йигитлар экан. Улар ғордан паноҳ жой топибдилар. Яъни, бировдан қочиб келиб яширинибдилар. Демак, ишларидан кўнгиллари тўқ эмас. Уларга бу борада ҳам Аллоҳдан ёрдам керак.) ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍
Фаđарабнӓ `Алá 'Ӓҙӓниһим Фӥ Ал-Каһфи Синӥна `Ададӓан 018-011 Бас, каҳфда уларнинг қулоқларига бир неча йиллар (парда) урдик. (Қулоққа парда урди дегани, қулоғини эшитмайдиган қилиб қўйди, деганидир. Йигитлар қочиб келиб ғорга жойлашганларида Аллоҳ таоло уларнинг қулоқларини эшитмайдиган қилиб қўйган, яъни, ухлатиб қўйган. Яъни, йигитлар ғорда узоқ вақт ҳеч нарсани эшитмай ухлаб ётганлар.) ‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Ćумма Ба`аćнӓһум Лина`лама 'Аййу Ал-Хизбайни 'Ахҫá Лимӓ Лабиćӱ 'Амадӓан 018-012 Сўнгра икки гуруҳдан қайси бири уларнинг турган муддатини ҳисобловчироқ эканини билиш учун уларни уйғотдик. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌
Нахну Нақуҫҫу `Алайка Наба'аһум Бил-Хаққи ۚннаһум Фитйатун 'Ӓманӱ Бираббиһим Ұа Зиднӓһум Һудан 018-013 Биз сенга уларнинг хабарларини ҳақ ила қисса этиб берурмиз. Албатта, улар Роббиларига иймон келтирган йигитлардир. Ва Биз уларга янада зиёда ҳидоят бердик. ‍‍‍‍‍ ‍ ۚ‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌
Ұа Рабаҭнӓ `Алá Қулӱбиһим 'Иҙ Қӓмӱ Фақӓлӱ Раббунӓ Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Лан Над`уұа Мин Дӱниһи~ 'Илаһӓан ۖ Лақад Қулнӓ 'Иҙӓан Шаҭаҭӓан 018-014 Уларнинг қалбларини мустаҳкамладик. Қачонки турдилар ва: Бизнинг Роббимиз осмонлару ернинг Роббидир. Ундан ўзгани ҳаргиз илоҳ дея дуо қилмаймиз. Агар шундай қилсак, ноҳақ сўзни айтган бўлурмиз. ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Һӓ'уулӓ' Қаұмунӓ Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи~ 'Ӓлиһатан ۖ Лаұлӓ Йа'тӱна `Алайһим Бисулҭӓнин Баййинин ۖ Фаман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Аллӓһи Каҙибӓан 018-015 Ана у қавмимиз Ундан ўзга худолар тутдилар. Уларга равшан ҳужжатлар келтира олармиканлар?! Аллоҳга ёлғон уйдиргандан ҳам золимроқ ким бор. ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Ұа 'Иҙ А`тазалтумӱһум Ұа Мӓ Йа`будӱна 'Иллӓ Ал-Лаһа Фа'ұӱ 'Илá Ал-Каһфи Йаншур Лакум Раббукум Мин Рахматиһи Ұа Йуһаййи' Лакум Мин 'Амрикум Мирфақӓан 018-016 Модомики улардан ва улар Аллоҳдан бошқа ибодат қилаётган нарсадан узоқлашмоқчи бўлсангиз, каҳфдан паноҳ жой олингиз. Роббингиз сизга Ўз раҳматини таратур ва сизга ишингизда осонлик яратур, дедилар. (Роббиларига иймон келтирган, Роббилари ҳидоятларини зиёда қилиб, қалбларини мустаҳкамлаган йигитлар кофирлар билан баҳслашиш бефойдалиги, улар ёмонлигидан фақат қочибгина қутулиш мумкинлигини англаб етгач, иймонлари муҳофазаси учун каҳф-ғорга кириб бекинишни ўзаро маслаҳат қилдилар.) ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Тарá Аш-Шамса 'Иҙӓ Ҭала`ат Тазӓұарун Каһфиһим Ҙӓта Ал-Йамӥни Ұа 'Иҙӓ Ғарабат Тақриđуһум Ҙӓта Аш-Шимӓли Ұа Һум Фӥ Фаҗұатин Минһу ۚ Ҙӓлика Мин 'Ӓйӓти Аллӓһи ۗ Ман Йаһди Аллӓһу Фаһуұа Ал-Муһтади ۖ Ұа Ман Йуđлил Фалан Таҗида Лаһу Ұалӥйӓан Муршидӓан 018-017 Қуёш чиққанида уларнинг каҳфининг ўнг томонидан мойил бўлганини, ботганда эса, чап томонидан қийиб ўтганини кўрасан. Улар эса у(ғор)нинг кенг жойидадирлар. Ана шу ҳам Аллоҳнинг оят-мўъжизаларидандир. Кимни Аллоҳ ҳидоятга бошласа, ўша ҳидоят топгувчидир. Кимни адаштирса, бас, ҳаргиз унга иршод қилувчи бирон дўст топа олмассан. (Араб тили билимдонлари, бу тасвир ёлғиз Аллоҳга хос, дейдилар. Ғорда бир гуруҳ йигитлар бир неча йилдан бери ухлаб ётишибди. Ҳар куни қуёш чиқади, уларга тегмайди. Сўнгра оғиб ботишга мойил бўлади, яна ғор аҳлига тегмайди.) ‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ۗ ‍‌‍ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌
Ұа Тахсабуһум 'Айқӓžӓан Ұа Һум Руқӱдун ۚ Ұа Нуқаллибуһум Ҙӓта Ал-Йамӥни Ұа Ҙӓта Аш-Шимӓли ۖ Ұа Калбуһум Бӓсиҭун Ҙирӓ`айһи Бил-Ұаҫӥди ۚ Лаұи Аҭҭала`та `Алайһим Лаұаллайта Минһум Фирӓрӓан Ұа Ламули'та Минһум Ру`бӓан 018-018 Уларни уйғоқ деб ўйлайсан, ҳолбуки, ухлаб ётурлар. Уларни гоҳ ўнгга, гоҳ чапга ағдариб турурмиз. Итлари эса, остонада олд оёқларини чўзиб ётур. Гар уларни кўрсайдинг, ортга ўгирилиб қочар ва улардан қўрқинчга тўлар эдинг. (Ўзлари уйғоққа ўхшайдилар, аммо ухлаб ётибдилар. У ёқ-бу ёққа қимирлайдилар, аммо уйғониб ўринларидан турмайдилар. Бунинг устига, итлари остонада олд оёқларини чўзиб ётибди.) ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа Каҙалика Ба`аćнӓһум Лийатасӓ'алӱ Байнаһум ۚ Қӓла Қӓ'илун Минһум Кам Лабиćтум ۖ Қӓлӱ Лабиćнӓ Йаұмӓан 'Аұ Ба`đа Йаұмин ۚ Қӓлӱ Раббукум 'А`ламу Бимӓ Лабиćтум Фӓб`аćӱ 'Ахадакум Биұариқикум Һаҙиһи~ 'Илá Ал-Мадӥнати Фалйанžур 'Аййуһӓ 'Азкá Ҭа`ӓмӓан Фалйа'тикум Биризқин Минһу Ұа Лӥаталаҭҭаф Ұа Лӓ Йуш`иранна Бикум 'Ахадӓан 018-019 Ва шундай қилиб, уларни ўзаро сўрашлари учун уйғотдик. Улардан бири: Қанча қолдинглар? деди. Улар: Бир кун ёки бир куннинг баъзисича қолдик, дейишди. Қанча қолганингизни Роббингиз яхши билгувчидир, шаҳарга бирингизни ушбу пулингиз ила юборинг, назар солиб, яхши таомни танлаб, ундан ризқ келтирсин ва диққатли бўлсин, сизни бировга сездириб қўймасин. ‍‍ۚ ‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ۚ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌
ннаһумн Йаžһарӱ `Алайкум Йарҗумӱкум 'Аұ Йу`ӥдӱкум Фӥ Миллатиһим Ұа Лан Туфлихӱ 'Иҙӓан 'Абадӓан 018-020 Чунки агар улар сизни қўлга олсалар, тошбўрон қиладилар ёки ўз миллатларига қайтарурлар. Ундай бўлса, зинҳор ва абадий нажот топмассиз, дейишди. (Демак, йигитлар қаттиқ таҳдидга учраб, шаҳар аҳолиси уларга, динимизга қайтасизлар ёки сизларни тошбўрон қилиб ўлдирамиз, деганларидан кейингина қочиб ғорга бекинишган экан. Ғорга кириб, ухлаб турганларидан кейин ҳам ўша таҳдидни эсламоқдалар ва пул олиб шаҳарга таом учун борувчини эҳтиёт бўлишга, сездириб қўймасликка чорламоқдалар. Улар ўлимни эмас, шаҳар аҳолисининг жоҳиллигини, ўз миллатлари-динларига қайтишга мажбурлашини ўйлашди. Ҳақиқий мўмин ҳар доим, ҳар жойда иймон ташвишида бўлади.) ‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌
Ұа Каҙалика 'А`ćарнӓ `Алайһим Лийа`ламӱнна Ұа`да Аллӓһи Хаққун Ұа 'Анна Ас-Сӓ`ата Лӓ Райба Фӥһӓ 'Иҙ Йатанӓза`ӱна Байнаһуммраһум ۖ Фақӓлӱ Абнӱ `Алайһим Бунйӓнӓан ۖ Раббуһум 'А`ламу Биһим ۚ Қӓла Ал-Лаҙӥна Ғалабӱ `Алáмриһим Ланаттаҳиҙанна `Алайһим Масҗидӓан 018-021 Шундай қилиб, Аллоҳнинг ваъдаси ҳақ эканини ва қиёмат соатида шубҳа йўқ эканини билишлари учун уларни (одамларга) билдирдик. Энди эса, улар иши ҳақида тортиша бошладилар: Уларнинг устларига бино барпо қилинглар, Роббилари уларни яхши билгувчидир, дедилар. Ишларига ғолиб келганлар эса: Уларнинг устларига, албатта, масжид қуриб олурмиз, дедилар. (Бу ердаги Аллоҳнинг ваъдасиохир-оқибат иймон аҳли ғолиб келиши ва ўлгандан кейин қайта тирилиш ҳақлиги ҳақидаги ваъдадир. Йигитлар йиллар ўтиб қайта уйғондилар ва иймон иши ғолиб бўлганини кўрдилар. Иймонга келиб қолган шаҳар аҳолиси иймон йўлидаги жиҳодлари учун Аллоҳ томонидан муносиб тақдирланган каҳф эгаларини ҳақиқий ўлимларидан кейин қандай қилиб иззат-эҳтиром этиш борасида тортиша бошладилар.) ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍ۚ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Сайақӱлӱна Ćалӓćатун Рӓби`уһум Калбуһум Ұа Йақӱлӱна Ҳамсатун Сӓдисуһум Калбуһум Раҗмӓан Бил-Ғайби ۖ Ұа Йақӱлӱна Саб`атун Ұа Ćӓминуһум Калбуһум ۚ Қул Раббӥ 'А`ламу Би`иддатиһим Мӓ Йа`ламуһум 'Иллӓ Қалӥлун ۗ Фалӓ Тумӓри Фӥһим 'Иллӓ Мирӓн Žӓһирӓан Ұа Лӓ Тастафти Фӥһим Минһум 'Ахадӓан 018-022 Ҳали улар: Учтадирлар, итлари тўртинчиларидир, дерлар. Ва: Бештадирлар, итлари олтинчиларидир, деб ғайбга тош отарлар. Ва: Еттитадирлар, итлари саккизинчиларидир ҳам, дерлар. Сен:Роббим уларнинг саноғини яхши билгувчидир. Уларни жуда оз киши билур, дегин. Бас, улар ҳақида тортишиб юрма. Тортишсанг ҳам, очиқ тортиш. Улар ҳақида ҳеч кимдан фатво ҳам сўрама. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Ұа Лӓ Тақӱланна Лишай'ин 'Иннӥ Фӓ`илун Ҙӓлика Ғадӓан 018-023 Зинҳор бир нарсани: Буни эртага албатта қилгувчиман, дема. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌
'Иллӓн Йашӓ Аллӓһу ۚ Ұа Аҙкур Раббака 'Иҙӓ Насӥта Ұа Қул `Асáн Йаһдийани Раббӥ Ли'қраба Мин Һӓҙӓ Рашадӓан 018-024 Магар: Аллоҳ хоҳласа, дегин. Қачонки унутсанг, Роббингни эсла ва: Шоядки Роббим мени бундан яхшироққа яқин бўлишимга ҳидоят қилса, дегин. (Инсоннинг ҳар бир ҳаракати, иши, ҳатто нафас олиб-чиқариши ҳам буткул Аллоҳнинг иродасига боғлиқдир. Аллоҳ таоло хоҳласа бўлади, хоҳламаса бўлмайди. Шунинг учун келажакда бирон иш қилмоқчи бўлсанг, доимо Инша Аллоҳ, қиламан, деб айтгин. Чунки келажак сенга нисбатан ғайбдир. Сал ўтиб нима бўлишини ўзинг билмайсан. Шунинг учун келажакдаги ҳар бир ишни Аллоҳ хоҳласа, қиламан, деб зикр этгин.) ‌ ‌‌‍‍‌‌ ۚ‌‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Лабиćӱ Фӥ Каһфиһим Ćалӓćа Миӓ'атин Синӥна Ұа Аздӓдӱ Тис`ӓан 018-025 Ва каҳфларида уч юз йил қолдилар ва тўққиз йил зиёда ҳам қилдилар. (Йигитлар каҳфларида шамсий йил ҳисоби бўйича уч юз йил, қамарий йил ҳисоби бўйича уч юз тўққиз йил қолдилар. Чунки шамсий юз йил қамарий бир юз уч йилга тўғри келади, деган тафсирчиларимиз ҳам бор. Бу хулоса уларнинг ўз ижтиҳодаларидир. Чунки Қуръони Каримда ҳам, суннати набавияда ҳам бу ҳақда, яъни, шамсий ва қамарий йил ҳисоби ушбу оятда эътиборга олингани ҳақида аниқ маълумот йўқ. Шунинг учун оятда келганини ўз ҳолича қабул қилган маъқул.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌‌
Қули Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Лабиćӱ ۖ Лаһу Ғайбу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖбҫир Биһи Ұа 'Асми` ۚ Мӓ Лаһум Мин Дӱниһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Йушрику Фӥ Хукмиһи~ 'Ахадӓан 018-026 Сен:Уларнинг қанча қолганларини Аллоҳ яхши билгувчидир. Осмонлару ернинг ғайби Унга хосдир. У зот нақадар яхши кўргувчи ва яхши эшитгувчи зотдир. Уларга Ундан ўзга дўст йўқдир. Ва У Ўз ҳукмида ҳеч кимни шерик қилмас, дегин. ‍ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ~‍ ‌‌
Ұа Атлу Мӓ 'Ӱхийа 'Илайка Мин Китӓби Раббика ۖ Лӓ Мубаддила Ликалимӓтиһи Ұа Лан Таҗида Мин Дӱниһи Мултахадӓан 018-027 Сенга Роббинг китобидан ваҳий қилинганини тиловат қил. Унинг калималарини алмаштиргувчи йўқ. Ундан ўзга ҳеч қандай паноҳни топа олмассан. ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍ ۖ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍
Ұа Аҫбир Нафсака Ма`а Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Раббаһум Бил-Ғадӓати Ұа Ал-`Ашӥйи Йурӥдӱна Ұаҗһаһу Ұа Лӓ ۖ Та`ду `Айнӓка `Анһум Турӥду Зӥната Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Лӓ ۖ Туҭи` Ман 'Ағфалнӓ Қалбаһун Ҙикринӓ Ұа Аттаба`а Һаұӓһу Ұа Кӓна 'Амруһу Фуруҭӓан 018-028 Ўзингни эртаю кеч Роббиларига дуо қилиб, Унинг юзини ирода қилувчилар ила сабр этиб тут. Ҳаёти дунё зийнатини хоҳлаб, улардан икки кўзингни бурма. Қалбини Ўз зикримиздан ғофил қилиб қўйганларимизга ва ҳавойи нафсига эргашиб иши издан чиққанларга итоат қилма. (Ушбу ояти кариманинг нозил бўлиш сабаби ҳақида тафсири Кабирда қуйидагилар ривоят қилинади: Қурайш раҳбарлари тўпланиб Расулуллоҳнинг (с.а.в.) ҳузурларига боришди ва: Агар бизнинг сенга иймон келтиришимизни истасанг, анави фақир-фуқораларни ҳузурингдан ҳайда, дейишди. Улар бу гаплари билан Билол, Ҳаббоб, Суҳайб ва бошқаларни кўзда тутган эдилар. Қурайшликлар яна: Улар билан бир жойда бўлсак, кўнглимиз айнийди. Улар билан бирга тўпланишга алоҳида вақт тайин қилиб қўй, дейишди. Ана шунда Аллоҳ таоло: Ўзингни эртаю кеч Роббиларига дуо қилиб, унинг юзини ирода қилувчилар ила сабр этиб тут оятини нозил қилди.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Қули Ал-Хаққу Мин Раббикум ۖ Фаман Шӓ'а Фалйу'умин Ұа Ман Шӓ'а Фалйакфур ۚннӓ 'А`таднӓ Лилžžӓлимӥна Нӓрӓан 'Ахӓҭа Биһим Сурӓдиқуһӓ ۚ Ұа 'Ин Йастағӥćӱ Йуғӓćӱ Бимӓн Кӓлмуһли Йашұӥ Ал-Ұуҗӱһа ۚ Би'са Аш-Шарӓбу Ұа Сӓ'ат Муртафақӓан 018-029 Сен:Бу ҳақ Роббингиз томонидандир. Бас, ким хоҳласа, иймон келтирсин, ким хоҳласа, куфр келтирсин, дегин. Албатта, Биз золимларга деворлари уларни ўраб оладиган оловни тайёрлаб қўйганмиз. Агар ёрдам сўрасалар, эритилган маъдан каби юзларни қўғирувчи сув билан ёрдам берилур. Нақадар ёмон шароб ва нақадар ёмон жой! ‍‌ ‌‍ ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‌‌ ‌ ۚ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌‍‌ ۚ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти 'Иннӓ Лӓ Нуđӥ`у 'Аҗра Ман 'Ахсана `Амалӓан 018-030 Албатта, Биз иймон келтирган ва яхши амаллар қилганларнинг, гўзал иш қилганларнинг ажрини зое қилмасмиз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‌
'Ӱлӓ'ика Лаһум Җаннӓту `Аднин Таҗрӥ Мин Тахтиһиму Ал-'Анһӓру Йухаллаұна Фӥһӓ Мин 'Асӓұира Мин Ҙаһабин Ұа Йалбасӱна Ćийӓбӓан Ҳуđрӓан Мин Сундусин Ұа 'Истабрақин Муттаки'ӥна Фӥһӓ `Алá Ал-'Арӓ'ики ۚ Ни`ма Аć-Ćаұӓбу Ұа Хасунат Муртафақӓан 018-031 Ана ўшаларга адн жаннатлар бордир. Остиларидан анҳорлар оқиб турадир. У ерда олтиндан бўлган билакузуклар ила безанурлар, шойи иплардан яхши либослар киярлар. Улар у ерда сўриларда ёнбошлаган ҳолда бўлурлар. Нақадар яхши савоб ва нақадар яхши жой. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Аđриб Лаһум Маćалӓан Раҗулайни Җа`алнӓ Ли'хадиһимӓ Җаннатайни Мин 'А`нӓбин Ұа Хафафнӓһумӓ Бинаҳлин Ұа Җа`алнӓ Байнаһумӓ Зар`ӓан 018-032 Уларга икки кишини мисол қилиб келтир. Улардан бирига узумлардан икки боғ бердик ва уларни хурмо ила ўрадик ва ораларида экинзор қилдик. (Демак, икки киши бор экан. Улардан бирига Аллоҳ таоло иккита узумзор боғ ато қилибди.) ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Килтӓ Ал-Җаннатайни 'Ӓтат 'Укулаһӓ Ұа Лам Таžлим Минһу Шай'ӓан ۚ Ұа Фаҗҗарнӓ Ҳилӓлаһумӓ Наһарӓан 018-033 Ўша икки боғ ҳосилларини бекаму кўст берар ва ораларидан анҳор оқизиб қўйган эдик. (Ҳар икки боғнинг ҳосили тўлиқ чиқар эди. Икки боғ орасидан эса, Аллоҳ таоло анҳор оқизиб қўйган эди.) ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌ ‌
Ұа Кӓна Лаһу Ćамарун Фақӓла Лиҫӓхибиһи Ұа Һуұа Йухӓұируһу~ 'Анӓ 'Акćару Минка Мӓлӓан Ұа 'А`аззу Нафарӓан 018-034 Унинг меваси бор эди. У ўз шериги ила гаплашар экан: Менинг сендан молим кўп ва одамларим қувватлироқ, деди. (У кишининг боғларидан бошқа ҳам мевасимолу дунёси бор эди. Бир куни шериги ила баҳслашар экан, мақтаниб қолди. Менинг сендан кўра молу дунём кўп. Одамларим, болаларим, хизматчиларим, ёрдамчиларим ҳам кўп, ҳам кучли, деди. Ушбу дунёнинг зебу зийнатидан фахрланишидан бу одамнинг кофирлиги кўриниб турибди.) ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌~ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌
Ұа Даҳала Җаннатаһу Ұа Һуұа Žӓлимун Линафсиһи Қӓла Мӓ 'Аžунну 'Ан Табӥда Һаҙиһи~ 'Абадӓан 018-035 У ўз боғига кирар экан, ўзига зулм қилган ҳолида: Мен буни ҳеч қачон йўқ бўлмар, деб ўйлайман. ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ~‍ ‌‌
Ұа Мӓ 'Аžунну Ас-Сӓ`ата Қӓ'иматан Ұа Ла'ин Рудидту 'Илá Раббӥ Ла'аҗиданна Ҳайрӓан Минһӓ Мунқалабӓан 018-036 Қиёмат қоим бўлмаса керак, деб ўйлайман. Агар Роббимга қайтарилсам ҳам, албатта, бундан яхши оқибатни топаман, деди. (Кофирлар наздида, ҳамма нарсани мол-дунё, бойлик, мансаб ҳал қилади. Ҳатто охират иши ҳам шунга қараб ҳал этилиши керак. Ушбу қиссадаги уларнинг тамсилчиси, икки боғнинг эгаси бўлган кофир ҳам шуни даъво қилмоқда.) ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Қӓла Лаһу Ҫӓхибуһу Ұа Һуұа Йухӓұируһу~ 'Акафарта Биал-Лаҙӥ Ҳалақака Мин Турӓбин Ćумма Мин Нуҭфатин Ćумма Саұұӓка Раҗулӓан 018-037 Унга шериги гаплаша туриб: Сени тупроқдан, сўнгра нутфадан яратган ва инсон этиб ростлаган зотга куфр келтирдингми?!. (Яъни, молу дунёга берилган ўша кофир кишининг беодобона гапларини эшитган мўмин киши, сени йўқдан бор қилган, аслингни тупроқдан, сўнгра сенга ўхшаган зурриётларини бир томчи нутфадан яратган зотга, бекаму кўст инсон қилиб ростлаган зотга куфр келтирдингми, деди.) ‍‍ ‌‌ ‌‌~ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍
Лакиннӓ Һуұа Аллӓһу Раббӥ Ұа Лӓ 'Ушрику Бираббӥ 'Ахадӓан 018-038 Лекин мен: У Аллоҳ менинг Роббимдир ва Унга ҳеч кимни шерик қилмайман. ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌
Ұа Лаұлӓ 'Иҙ Даҳалта Җаннатака Қулта Мӓ Шӓ Аллӓһу Лӓ Қӱұата 'Иллӓ Биллӓһи~ ۚн Тарани 'Анӓқалла Минка Мӓлӓан Ұа Ұаладӓан 018-039 Боғингга кирганингда: Аллоҳнинг хоҳлагани, Аллоҳдан бошқада (бунга) қувват йўқ, десайдинг. Агар мени ўзингдан молу дунё ва бола-чақа жиҳатидан кам деб билсанг. ‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌
Фа`асá Раббӥн Йу'утийанӥ Ҳайрӓан Мин Җаннатика Ұа Йурсила `Алайһӓ Хусбӓнӓан Мина Ас-Самӓ'и Фатуҫбиха Ҫа`ӥдӓан Залақӓан 018-040 Шояд Роббим менга сенинг боғингдан яхшироғини берса, сенинг боғингга осмондан офат юбориб, у сип-силлиқ тупроққа айланиб қолса. ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍
'Аұ Йуҫбиха Мӓ'ууһӓ Ғаұрӓан Фалан Тастаҭӥ`а Лаһу Ҭалабӓан 018-041 Ёки суви ерга сингиб кетиб, сен уни талаб қилишга қодир бўлмай қолсанг, деди. ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍
Ұа 'Ухӥҭа Биćамариһи Фа'аҫбаха Йуқаллибу Каффайһи `Алá Мӓнфақа Фӥһӓ Ұа Һийа Ҳӓұийатун `Алá `Урӱшиһӓ Ұа Йақӱлу Йӓ Лайтанӥ Лам 'Ушрик Бираббӥ 'Ахадӓан 018-042 Ва унинг меваси (ҳалокат-ла) ўралди. Ўзи эса, унга сарф қилгани ҳасратидан чапак чалиб, боғида ишкомлар йиқилиб ётганини кўриб: Қани энди Роббимга ҳеч кимни шерик қилмаганимда, деб қолаверди. ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Ұа Лам Такун Лаһу Фи'атун Йанҫурӱнаһу Мин Дӱни Аллӓһи Ұа Мӓ Кӓна Мунтаҫирӓан 018-043 Унга Аллоҳдан бошқа ёрдам берадиган гуруҳ бўлмади, ўзи ҳам нусрат қозона олмади. ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Һунӓлика Ал-Ұалӓйату Лиллӓһ Ал-Хаққи ۚ Һуұа Ҳайрун Ćаұӓбӓан Ұа Ҳайрун `Уқбӓан 018-044 Бундай мақомда ҳақ нусрат Аллоҳга хосдир. У яхши савобли ва яхши оқибатли зотдир. ۚ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Аđриб Лаһум Маćала Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Камӓ'ин 'Анзалнӓһу Мина Ас-Самӓ'и Фӓҳталаҭа Биһи Набӓту Ал-'Арđи Фа'аҫбаха Һашӥмӓан Таҙрӱһу Ар-Рийӓху ۗ Ұа Кӓна Аллӓһу `Алá Кулли Шайн Муқтадирӓан 018-045 Уларга ҳаёти дунёнинг мисолини келтир. У Биз осмондан туширган сувга ўхшайдир. Унинг сабаби ила ер набототлари аралашиб чиқди. Бас, хашакка айланиб, уни шамол учириб кетди. Аллоҳ ҳар бир нарсага қодир бўлган зотдир. (Аллоҳ таоло бу оятда дунё ҳаётини, ердан униб чиқадиган набототларга ўхшатмоқда. Ёмғир ёққанида кўзни қувонтирувчи ям-яшил ўсимликлар ўсиб чиққандек, кишига янги ҳаёт берилганида ҳам бу дунё унга гўзал, ёш, чиройли ва лаззатли кўринади. Аммо вақт ўтиши билан набототлар қуриб, хашакка айланиб, уларни шамол учириб кетгани сингари, ҳаётнинг ҳам ўткинчи эканлиги аён бўлиб қолади. Шунинг учун ўткинчи нарсага алданиб қолмаслик керак. Қодир Аллоҳни ҳеч қачон унутмасдан, охиратга, абадий ҳаётга тайёргарлик кўриш лозим.) ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ал-Мӓлу Ұа Ал-Банӱна Зӥнату Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа ۖ Ал-Бӓқийӓту Аҫ-Ҫӓлихӓту Ҳайрун `Инда Раббика Ćаұӓбӓан Ұа Ҳайрун 'Амалӓан 018-046 Мол-мулк, бола-чақа ҳаёти дунё зийнатидир. Боқий қолгувчи солиҳ амаллар Роббинг ҳузурида савоб ва умид жиҳатидан яхшироқдир. (Ҳа, молу мулк, бола-чақа бу дунёнинг зийнатидир, аммо қиймати эмасдир. Исломда зийнатга ҳам ҳалол-пок бўлиш шарти ила изн берилган. Аммо зийнатлар ҳаёт қадрини ўлчовчи қийматга айлантирилмаган. Зийнатга зийнат деб қаралган. Исломда боқий қолувчи солиҳ амаллар қиймат саналади. Инсонга унинг иймони ва яхши амалига қараб қиймат берилади.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Йаұма Нусаййиру Ал-Җибӓла Ұа Тарá Ал-'Арđа Бӓризатан Ұа Хашарнӓһум Фалам Нуғӓдир Минһум 'Ахадӓан 018-047 Тоғларни юргизадиган ва ерни яп-яланғоч кўрадиган кунда. Ўшанда уларни жамлаймиз ва бирон кишини қўймаймиз. ‍‍‌ ‍‍ ‌‍‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Ұа `Уриđӱ `Алá Раббика Ҫаффӓан Лақад Җи'тумӱнӓ Камӓ Ҳалақнӓкум 'Аұұала Марратин ۚ Бал За`амтум 'Аллан Наҗ`ала Лакум Маұ`идӓан 018-048 Ва Роббингга сафга тортилган ҳолларида рўбарў қилиндилар. Батаҳқиқ, сизларни аввал қандай яратган бўлсак, шундай Бизга келдингиз. Аммо сиз Бизни ҳеч жой ва вақт ваъда қилганимиз йўқ, деб ўйлар эдингиз, (дейилди). (Яъни, онадан янги туғилгандай ҳолда қайта тирилиб ҳузуримга келдингиз. Молу дунёнгиз, бола-чақангиз, хизматчи-мардикорингиз, мансаб-амалингиз ва дўст-ёрингиз у дунёда қолиб кетди. Ваъда қилинган қиёмат кунига, маҳшардаги тўпланиш жойига ишонмас эдингиз. Мана, ваъда қилинган ўша вақтқиёмат куни қойим бўлди. Мана, ваъда қилинган ўша жойдамаҳшарда саф тортиб турибсиз. Энди сизга ваъда қилинган жазоларни берамиз.) ‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌
Ұа Ұуđи`а Ал-Китӓбу Фатарá Ал-Муҗримӥна Мушфиқӥна Миммӓ Фӥһи Ұа Йақӱлӱна Йӓ Ұайлатанӓ Мӓли Һӓҙӓ Ал-Китӓби Лӓ Йуғӓдиру Ҫағӥратан Ұа Лӓ Кабӥратан 'Иллӓ 'Ахҫӓһӓ ۚ Ұа Ұаҗадӱ Мӓ `Амилӱ Хӓđирӓан ۗ Ұа Лӓ Йаžлиму Раббука 'Ахадӓан 018-049 Ва китоб қўйилди. Бас, жиноятчиларни ундаги нарсадан қўрққан ҳолларида кўрасан. Улар: Вой, шўримиз қурисин. Бу қандай китоб, кичикни ҳам, каттани ҳам ҳеч қўймай ҳисоб қилибди-я, дерлар. Ва қилган амалларини ҳозир ҳолда топдилар. Роббинг ҳеч кимга зулм қилмас. ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ‌ ‌‌ ۗ‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Ұа 'Иҙ Қулнӓ Лилмалӓ'икати Асҗудӱ Ли'дама Фасаҗадӱ 'Иллӓблӥса Кӓна Мина Ал-Җинни Фафасақа `Ан 'Амри Раббиһи~ ۗ 'Афататтаҳиҙӱнаһу Ұа Ҙуррӥйатаһу~ 'Аұлийӓ'а Мин Дӱнӥ Ұа Һум Лакум `Адӱұун ۚ Би'са Лилžžӓлимӥна Бадалӓан 018-050 Фаришталарга: Одамга сажда қилинглар, деганимизни эсла. Бас, ўшанда улар сажда қилдилар. Магар Иблис қилмади. У жиндан бўлган эди. У ўз Роббининг амридан чиқди. Энди сизлар Мени қўйиб уни ва унинг зурриётларини дўст қилиб оласизларми?! Ҳолбуки, у сизларга душман-ку! У золимлар учун нақадар ёмон бадалдир. ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌~ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍
Мӓ 'Аш/һадтуһум Ҳалқа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лӓ Ҳалқа 'Анфусиһим Ұа Мӓ Кунту Муттаҳиҙа Ал-Муđиллӥна `Аđудӓан 018-051 Мен уларни на осмонлару ерни яратишга ва на ўзларини яратишга гувоҳ қилмаганман ва адаштиргувчиларни ёрдамчи қилиб олган эмасман. ‌ ‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Йаұма Йақӱлу Нӓдӱ Шуракӓ'ийа Ал-Лаҙӥна За`амтум Фада`аұһум Фалам Йастаҗӥбӱ Лаһум Ұа Җа`алнӓ Байнаһум Маұбиқӓан 018-052 У зот: Сизлар Менинг шерикларим, деб ўйлаганларингизни чақиринг, деган кунида уларни чақирдилар. Бас, улар жавоб бермадилар ва уларнинг орасига ҳалокатгоҳ қилмишмиз. ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Ра'á Ал-Муҗримӱна Анӓра Фаžаннӱннаһум Муұӓқи`ӱһӓ Ұа Лам Йаҗидӱ `Анһӓ Маҫрифӓан 018-053 Жиноятчилар дўзахни кўрурлар ва, албатта, унга тушувчи эканларига ишонарлар ва ундан қочар жой топмаслар. (Аллоҳнинг тайёрлаб қўйган дўзахидан қочиб бўладими? Бу жойдан қочиш фурсатини у дунёда бой берганлар. Ёруғ дунёда иймон ва Исломда яшаганларида, бу жойдан нажот топардилар. Ёруғ дунёда Қуръонга эргашганларида, дўзахдан сақланган бўлардилар.) ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Ҫаррафнӓ Фӥ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Лилннӓси Мин Кулли Маćалин ۚ Ұа Кӓна Ал-'Инсӓну 'Акćара Шайн Җадалӓан 018-054 Батаҳқиқ, бу Қуръонда одамлар учун турли масаллар баён қилдик. Инсон ўзи кўп тортишувчи бўлган эди. ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍
Ұа Мӓ Мана`а Анӓса 'Ан Йу'уминӱ 'Иҙ Җӓ'аһуму Ал-Һудá Ұа Йастағфирӱ Раббаһум 'Иллӓн Та'тийаһум Суннату Ал-'Аұұалӥна 'Аұ Йа'тийаһуму Ал-`Аҙӓбу Қубулӓан 018-055 Одамларни уларга ҳидоят келганида иймон келтиришларидан ва Роббиларига истиғфор айтишларидан фақатгина аввалгиларнинг суннати келишини ёки очиқ азоб келишини кутишлари тўсди, холос. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌
Ұа Мӓ Нурсилу Ал-Мурсалӥна 'Иллӓ Мубашширӥна Ұа Мунҙирӥна ۚ Ұа Йуҗӓдилу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бил-Бӓҭили Лийудхиđӱ Биһи Ал-Хаққа ۖ Ұа Аттаҳаҙӱ 'Ӓйӓтӥ Ұа Мӓнҙирӱ Һузӱан 018-056 Биз Пайғамбарларни башорат бергувчи ва огоҳлантиргувчи қилиб юборамиз, холос. Куфр келтирганлар эса, ботил ила мунозара қилиб, у билан ҳақни енгмоқчи бўлурлар. Ҳамда Менинг оятларимдан ва ўзлари огоҳлантирилган нарсадан истеҳзо қилурлар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌
Ұа Ман 'Аžламу Мимман Ҙуккира Би'ӓйӓти Раббиһи Фа'а`раđа `Анһӓ Ұа Насийа Мӓ Қаддамат Йадӓһу ۚннӓ Җа`алнӓ `Алá Қулӱбиһим 'Акиннатан 'Ан Йафқаһӱһу Ұа Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұақрӓан Ұа 'Ин ۖ Тад`уһум 'Илá Ал-Һудá Фалан Йаһтадӱ 'Иҙӓан 'Абадӓан 018-057 Роббиси оятлари ила эслатилганда, улардан юз ўгириб, ўзи қилган (гуноҳ)ларни унутган кимсадан ҳам золимроқ одам борми?! Албатта, Биз у (Қуръон)ни англамасликлари учун уларнинг дилларига пардалар ва қулоқларига оғирлик қилиб қўйдик. Агар уларни ҳидоятга чақирсанг ҳам, ҳаргиз ҳидоят топмаслар. ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌
Ұа Раббука Ал-Ғафӱру Ҙӱ Ар-Рахмати ۖ Лаұ Йу'уӓҳиҙуһум Бимӓ Касабӱ Ла`аҗҗала Лаһуму Ал-`Аҙӓба ۚ Бал Лаһум Маұ`идун Лан Йаҗидӱ Мин Дӱниһи Маұ'илӓан 018-058 Ва Роббинг сермағфират ва раҳм-шафқат соҳиби зотдир. Агар уларни қилган касбларига биноан олганида, азобларини тезлаштирган бўлар эди. Лекин уларга ваъда қилинган вақт бор. У келганда ундан ўзга паноҳгоҳ топмаслар. ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍
Ұа Тилка Ал-Қурá 'Аһлакнӓһум Ламмӓ Žаламӱ Ұа Җа`алнӓ Лимаһликиһим Маұ`идӓан 018-059 Ана у шаҳарларни ҳам зулм қилганларида ҳалок этганмиз ва уларнинг ҳалокатларига вақт белгилаганмиз. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лифатӓһу Лӓбраху Хаттáблуға Маҗма`а Ал-Бахрайни 'Аұ 'Амđийа Хуқубӓан 018-060 Мусо ўз йигитига: Икки денгиз жамланган жойга етмагунимча, йилларни ўтказсам ҳам, юравераман, деганини эсла. (Мусо Бани Исроил орасида бир куни хутба қилиб турганида, одамларнинг қайсиниси энг илмли, деб сўралди. У: Мен, деди. Аллоҳ уни илмни ўзига нисбат бергани учун итоб қилди. У Мусога: Икки денгиз қўшилган жойда менинг бир бандам бор. У сендан илмлироқ, деди. Мусо: Эй Роббим, мен уни қандай топаман? деди. Аллоҳ: Ўзинг билан бир балиқни саватга солиб ол. Балиқни қаерда йўқотсанг, уни ўша ерда топасан, деди. Шундан кейин Мусо (а.с.) йўлга тайёргарлик кўрдилар ва хизматкор йигитларига юқоридаги оятда келган азму қарорни айтдилар. У киши ўзларидан илмлироқ бандани топиш учун икки денгиз жамланган жойга боришга қарор қилган эдилар.) ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Фаламмӓ Балағӓ Маҗма`а Байниһимӓ Насийӓ Хӱтаһумӓ Фа Аттаҳаҙа Сабӥлаһу Фӥ Ал-Бахри Сарабӓан 018-061 Икковлон икки (денгиз) жамланган жойга етганларида, балиқларни унутдилар. Бас, у денгизни тешиб йўл олди. (Мусо (а.с.) хизматкор йигит билан юриб-юриб, икки денгиз қўшиладиган жойга етиб келдилар. Ўша жойда саватда олиб келган балиқларини унутиб қўйдилар. Балиқ эсларига келмади. Яна юриб кетавердилар. Яъни, балиқ денгизни тешиб сузиб кетди. Яъни, балиқ сузиб кетган жой тешик бўлиб сувсиз ҳолга келиб қолди. Уни кўрган одам, бу ердан бир балиқ сузиб ўтибди, деган хулосага келадиган бўлди.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍
Фаламмӓ Җӓұазӓ Қӓла Лифатӓһу 'Ӓтинӓ Ғадӓ'анӓ Лақад Лақӥнӓ Мин Сафаринӓ Һӓҙӓ Наҫабӓан 018-062 У(ер)дан ўтганлари замон у йигитига: Тушлигимизни келтир. Бу сафаримизда чарчоққа учрадик, деди. ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла 'Арайта 'Иҙ 'Аұайнӓ 'Илá Аҫ-Ҫаҳрати Фа'иннӥ Насӥту Ал-Хӱта Ұа Мӓнсӓнӥһу 'Иллӓ Аш-Шайҭӓну 'Ан 'Аҙкураһу ۚ Ұа Аттаҳаҙа Сабӥлаһу Фӥ Ал-Бахри `Аҗабӓан 018-063 У: Буни қара, харсангга (суяниб) жойлашганимизда, мен балиқни унутибман. Фақат шайтонгина уни эслашимни унутдирибди. Ажабо, у денгизга йўл олибди, деди. (Тушлик пайти балиқ ёдларига келса, уни тушириб қўйишгани маълум бўлади. Билъакс, унинг денгизга йўл олишидан йигит ажабланмас ҳам эди. Мусо (а.с.) тушлик сўраганларидан сўнг балиқнинг йўқлигини билди. Аввалги харсанг тошга суяниб дам олган жойларида балиқ сувга тушиб, сузиб кетганини пайқаб қолди. Ҳамда бу ишдан ғоятда ажабланганини баён қилди.) ‌‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ۚ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌
Қӓла Ҙӓлика Мӓ Куннӓ Набғи ۚ Фӓртаддӓ `Алá 'Ӓćӓриһимӓ Қаҫаҫӓан 018-064 У (Мусо) Ана шу биз истаган нарса, деди. Бас, келган йўлларидан изларига қайтдилар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍
Фаұаҗадӓ `Абдӓан Мин `Ибӓдинӓ 'Ӓтайнӓһу Рахматан Мин `Индинӓ Ұа `Алламнӓһу Мин Ладуннӓ `Илмӓан 018-065 Бас, бандаларимиздан бир бандани топдилар. Биз унга Ўз даргоҳимиздан раҳмат ва Ўз тарафимиздан илм ўргатган эдик. ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌
Қӓла Лаһу Мӱсá Һал 'Аттаби`ука `Алáн Ту`аллимани Миммӓ `Уллимта Рушдӓан 018-066 Мусо унга: Сенга ўргатилган рушддан менга ҳам ўргатмоғинг учун сенга эргашсам майлими? деди. (Мусо (а.с.) улкан Пайғамбар бўлишларига қарамай, ўзларидан кўра илмлироқ, ўзларига устоз бўлиши мумкин бўлган кишига ўта одоб билан мурожаат қилиб, унга шогирд тушишни сўрадилар.) ‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌
Қӓла 'Иннака Лан Тастаҭӥ`а Ма`ийа Ҫабрӓан 018-067 У: Сен мен билан бирга бўлишга сабр қила олмассан. ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Кайфа Таҫбиру `Алá Мӓ Лам Тухиҭ Биһи Ҳубрӓан 018-068 Ўзинг хабарини иҳота қилмаган нарсага қандай сабр қиласан, деди. (Бўлаётган ҳодисани иҳота эта олмаган одам унга сабр қилиб, индамай қараб тура олиши қийин эканини эслатди.) ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌
Қӓла Сатаҗидунӥн Шӓ Аллӓһу Ҫӓбирӓан Ұа Лӓ 'А`ҫӥ Лака 'Амрӓан 018-069 У: Инша Аллоҳ, менинг сабрли эканимни кўрурсан ва сенга ҳеч бир ишда осий бўлмасман, деди. ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌
Қӓла Фа'ини Аттаба`танӥ Фалӓ Тас'алнӥ `Ан Шай'ин Хаттá 'Ухдиćа Лака Минһу Ҙикрӓан 018-070 У: Агар менга эргашадиган бўлсанг, то ўзим зикр қилиб айтмагунимча бир нарса ҳақида сўрамагин, деди. ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Фӓнҭалақӓ Хаттá 'Иҙӓ Ракибӓ Фӥ Ас-Сафӥнати Ҳарақаһӓ ۖ Қӓла 'Аҳарақтаһӓ Литуғриқа 'Аһлаһӓ Лақад Җи'та Шай'ӓан 'Имрӓан 018-071 Бас, юриб кетдилар. Кемага минганларида, уни тешиб қўйди. У (Мусо): Буни унинг аҳлини ғарқ қилиш учун тешдингми?! Жуда ғалати нарса қилдинг-ку, деди. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Қӓла 'Аламқул 'Иннака Лан Тастаҭӥ`а Ма`ийа Ҫабрӓан 018-072 У: Сенга, албатта, мен билан бирга бўлишга сабр қила олмайсан демабмидим?! деди. ‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Қӓла Лӓ Ту'уӓҳиҙнӥ Бимӓ Насӥту Ұа Лӓ Турһиқнӥ Мин 'Амрӥ `Усрӓан 018-073 У: Эсимдан чиққан нарса учун мени жазолама, бу ишим учун мени қийнама, деди. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍
Фӓнҭалақӓ Хаттá 'Иҙӓ Лақийӓ Ғулӓмӓан Фақаталаһу Қӓла 'Ақаталта Нафсӓан Закӥйатан Биғайри Нафсин Лақад Җи'та Шай'ӓан Нукрӓан 018-074 Бас, улар юриб кетдилар. То бир болани учратганида, уни ўлдирди. У (Мусо): Бировни ўлдирмаган бегуноҳ жонни ўлдирасанми?! Жуда мункар нарса қилдинг-ку?! деди. (Бу иши кемани тешгандан ҳам баттар туюлди. Чунки кўриб билиб туриб бир маъсум гўдакни қасддан ўлдириш ҳазилакам иш эмас эди.) ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Қӓла 'Аламқул Лака 'Иннака Лан Тастаҭӥ`а Ма`ийа Ҫабрӓан 018-075 У: Сенга, албатта, сен мен билан бирга сабр қила олмайсан демабмидим?! деди. ‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Қӓла 'Ин Са'алтука `Ан Шайн Ба`даһӓ Фалӓ Туҫӓхибнӥ ۖ Қад Балағта Мин Ладуннӥ `Уҙрӓан 018-076 У: Агар бундан кейин сендан яна бир нарсани сўрасам, мен билан биродарлик қилмай қўявер. Батаҳқиқ, мен тарафимдан узр (қабули)ни охирига етказдинг, деди. ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌
Фӓнҭалақӓ Хаттá 'Иҙӓ 'Атайӓ 'Аһла Қарйатин Астаҭ`амӓ 'Аһлаһӓ Фа'абаұ 'Ан Йуđаййифӱһумӓ Фаұаҗадӓ Фӥһӓ Җидӓрӓан Йурӥду 'Ан Йанқаđđа Фа'ақӓмаһу ۖ Қӓла Лаұ Ши'та Лӓттаҳаҙта `Алайһи 'Аҗрӓан 018-077 Бас, юриб кетдилар. То бир шаҳар аҳолисига келганларида, унинг аҳлидан таом сўрадилар. Улар икковларини зиёфат қилишдан бош тортдилар. Икковлари у ерда йиқилиб кетай деб турган бир деворни кўришди. Бас, уни турғизиб қўйди. У (Мусо): Агар хоҳласанг, бунинг учун ҳақ олар эдинг, деди. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌
Қӓла Һӓҙӓ Фирӓқу Байнӥ Ұа Байника ۚ Са'унабби'ука Бита'ұӥли Мӓ Лам Тастаҭи` `Алайһи Ҫабрӓан 018-078 У: Бу, мен билан сенинг орамиздаги ажрашишдир. Энди сенга сабр қила олмаган нарсанинг таъвилини айтиб бераман; ‌‌ ‍‌ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
ммӓ Ас-Сафӥнату Факӓнат Лимасӓкӥна Йа`малӱна Фӥ Ал-Бахри Фа'арадту 'Ан 'А`ӥбаһӓ Ұа Кӓна Ұарӓ'аһум Маликун Йа'ҳуҙу Кулла Сафӥнатин Ғаҫбӓан 018-079 Кемага келсак, у денгизда ишлайдиган мискинларники эди. Бас, мен уни айбли қилишни ирода қилдим. Чунки ортларида бир подшоҳ бўлиб, барча кемани тортиб олаётган эди. (Кемани айбли қилиб, кема эгаларига зарар етказдим. Аммо аслини олганда, уларга фойда қилдим. Подшоҳ одамлари айбли кемани ташлаб кетадилар. Камбағаллар кемасиз қолгандан кўра, айбли бўлса ҳам, уни ишлатиб кун ўтказа берадилар.) ‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Ұа 'Аммӓ Ал-Ғулӓму Факӓна 'Абаұӓһу Му'уминайни Фаҳашӥнӓн Йурһиқаһумӓ Ҭуғйӓнӓан Ұа Куфрӓан 018-080 Энди болага келсак, ота-онаси мўмин кишилар эди. Бас, биз унинг икковларини туғён ва куфр ила эзишидан қўрқдик. (Боланинг ота-онаси мўмин кишилар эдилар. Аммо бола улғайса, кофир бўлиб, туғёнга кетиб, ота-онасини эзар эди. Ўша ота-онани келажакдаги ёмонликдан асраш учун болалари вояга етмасдан, куфр ва туғён содир этмасдан ўлдириб қўйишни лозим топдик.) ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌
Фа'араднӓн Йубдилаһумӓ Раббуһумӓ Ҳайрӓан Минһу Закӓатан Ұа 'Ақраба Рухмӓан 018-081 Бас, Роббилари уларга унинг бадалига ундан кўра яхшироғини, аҳли солиҳроқ ва меҳрибонроғини беришни ирода қилди. ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍
Ұа 'Аммӓ Ал-Җидӓру Факӓна Лиғулӓмайни Йатӥмайни Фӥ Ал-Мадӥнати Ұа Кӓна Тахтаһу Канзун Лаһумӓ Ұа Кӓна 'Абӱһумӓ Ҫӓлихӓан Фа'арӓда Раббука 'Ан Йаблуғӓ 'Ашуддаһумӓ Ұа Йастаҳриҗӓ Канзаһумӓ Рахматан Мин Раббика ۚ Ұа Мӓ Фа`алтуһу `Ан 'Амрӥ ۚ Ҙӓлика Та'ұӥлу Мӓ Лам Тасҭи` `Алайһи Ҫабрӓан 018-082 Деворга келсак, у шаҳардаги икки етим боланики бўлиб, унинг остида икковларининг хазинаси бор эди. Уларнинг оталари солиҳ одам эди. Бас, Роббинг икковларининг вояга етишини ва хазиналарини чиқариб олишини ирода қилди. Бу Аллоҳнинг раҳмати ила бўлди. Мен ўзимча қилганим йўқ. Мана шу сен сабр қила олмаган нарсанинг таъвилидир, деди. ‍‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Йас'алӱнака `Ан Ҙӥ Ал-Қарнайни ۖ Қул Са'атлӱ `Алайкум Минһу Ҙикрӓан 018-083 Сендан Зулқарнайн ҳақида сўрарлар. сен:Сизга унинг ҳақидаги зикрни тиловат қилурман, дегин. (Баъзи ривоятларда яҳудийлар сўраган, дейилса, бошқаларида яҳудийлар ўргатган, қурайшликлар сўраган, ҳам дейишади. Умуман олганда, одамлар Пайғамбардан (с.а.в.) Зулқарнайн ҳақида сўрашган. Қуръоннинг хабар бериши шундай. Аллоҳ Пайғамбарига савол ҳақида хабар бериб, унга қандай жавоб беришни ҳам ўзи ўргатмоқда: Ўша зикр-хабарга назар солинса, сўров Зулқарнайннинг шахси, яшаган жойи ёки замони ҳақида эмас, балки бошқа нарсалар, яъни, қилган ишлари ҳақида экани ойдинлашади.) ‍‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
ннӓ Макканнӓ Лаһу Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Ӓтайнӓһу Мин Кулли Шайн Сабабӓан 018-084 Албатта, Биз унга ер юзида имконият бердик ва ҳар бир нарсага (эришиш) сабабини ато қилдик. (Аллоҳ таоло Зулқарнайнга ер юзида ҳукмронлик ва бошқа катта имкониятларни берган эди.) ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌
Фа'атба`а Сабабӓан 018-085 Бас, сабабга эргашди. (Яъни, ўзига осон қилинган йўлдан юрди.)
Хаттá 'Иҙӓ Балаға Мағриба Аш-Шамси Ұаҗадаһӓ Тағрубу Фӥ `Айнин Хами'атин Ұа Ұаҗада `Индаһӓ Қаұмӓан ۗ Қулнӓ Йӓ Ҙӓ Ал-Қарнайни 'Иммӓн Ту`аҙҙиба Ұа 'Иммӓн Таттаҳиҙа Фӥһим Хуснӓан 018-086 То қуёш ботиш жойига етганида, унинг қора балчиқ булоққа ботаётганини кўрди ва унинг олдида бир қавмни кўрди. Биз: Эй Зулқарнайн, ё уларни азобларсан, ёки гўзаллик-ла тутарсан, дедик. (Аллоҳ бу гапни Зулқарнайнга қандай айтганини Ўзи билади. Ваҳий орқалими, илҳом қилдими? Лекин ўша қавм бўйича қарор қабул қилишнихоҳласа, азоблаб, хоҳласа, яхшилик этишни ихтиёрига қўйди.) ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ۗ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌
Қӓла 'Аммӓ Ман Žалама Фасаұфа Ну`аҙҙибуһу Ćумма Йурадду 'Илá Раббиһи Файу`аҙҙибуһу `Аҙӓбӓан Нукрӓан 018-087 У: Ким зулм қилган бўлса, тезда уни азоблаймиз, сўнгра Роббига қайтарилар, бас, У зот ҳам уни мункар азоб ила азоблайдир. ‍‌ ‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌
Ұа 'Аммӓ Ман 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фалаһу Җазӓ'ан Ал-Хуснá ۖ Ұа Санақӱлу Лаһу Мин 'Амринӓ Йусрӓан 018-088 Аммо иймон келтириб яхши амаллар қилганларга эса, уларга гўзал мукофот бордир ва унга ўз ишимиздан осонини айтурмиз, деди. ‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍‌‌‌ۖ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌
Ćумма 'Атба`а Сабабӓан 018-089 Сўнгра яна сабабга эргашди.
Хаттá 'Иҙӓ Балаға Маҭли`а Аш-Шамси Ұаҗадаһӓ Таҭлу`у `Алá Қаұмин Лам Наҗл Лаһум Мин Дӱниһӓ Ситрӓан 018-090 То қуёш чиқиш жойига етганида, уни бир қавм устидан чиқаётганини кўрди. Уларга у(қуёш)дан тўсиқ бўладиган нарса қилмаган эдик. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌
Каҙӓлика Ұа Қад 'Ахаҭнӓ Бимӓ Ладайһи Ҳубрӓан 018-091 Ана шундай, батаҳқиқ, Биз унинг олдидаги нарсанинг хабарини иҳота қилдик. (Яъни, мағрибдаги ҳақ сўзлар ва ишлар машриқда ҳам жорий қилинди. Зулқарнайн мағрибда ҳукмронлик қилганидек, машриқда ҳам ҳукмронлик қилди. Биз, шубҳасиз, Зулқарнайннинг ҳузуридаги ҳамма нарсанинг хабарини тўлиқ биламиз.) ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Ćумма 'Атба`а Сабабӓан 018-092 Сўнгра у яна сабабга эргашди.
Хаттá 'Иҙӓ Балаға Байна Ас-Саддайни Ұаҗада Мин Дӱниһимӓ Қаұмӓан Лӓ Йакӓдӱна Йафқаһӱна Қаұлӓан 018-093 То икки тоғ орасига етганида, уларнинг ортида бирон гапни англамайдиган қавмни кўрди. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ Ҙӓ Ал-Қарнайни 'Инна Йа'җӱҗа Ұа Ма'җӱҗа Муфсидӱна Фӥ Ал-'Арđи Фаһал Наҗ`алу Лака Ҳарҗӓан `Алáн Таҗ`ала Байнанӓ Ұа Байнаһум Саддӓан 018-094 Улар: Эй Зулқарнайн, албатта, Яъжуж ва Маъжуж ер юзида бузғунчилик қилгувчилардир. Биз сенга харож берсак, биз билан уларнинг орасида тўсиқ қилиб берурмисан? дедилар. (Яъжуж ва Маъжуж ҳақида ҳам жуда кўп гаплар бор. Бу ҳам тахминий гаплардан иборатдир. Биз эса, Қуръони Каримдаги маълумотлар билан кифояланамиз. Шуниси хайрли.) ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Қӓла Мӓ Маккананӥ Фӥһи Раббӥ Ҳайрун Фа'а`ӥнӱнӥ Биқӱұатин 'Аҗ`ал Байнакум Ұа Байнаһум Радмӓан 018-095 У:Роббим менга берган имконият яхшидир. Бас, сиз менга куч ила ёрдам беринг. Сиз билан уларнинг орасида бир девор қилажакман. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
'Ӓтӱнӥ Зубара Ал-Хадӥди ۖ Хаттá 'Иҙӓ Сӓұá Байна Аҫ-Ҫадафайни Қӓла Анфуҳӱ ۖ Хаттá 'Иҙӓ Җа`алаһу Нӓрӓан Қӓла 'Ӓтӱнӥ 'Уфриғ `Алайһи Қиҭрӓан 018-096 Менга темир парчаларини келтиринг, деди. Ниҳоят, икки тоғ томонлари ила баробарлашганда: Дам уринглар, деди. Ниҳоят, у (тўп темир)ни ўтга айлантиргач: Олиб келинглар, устидан мис қуяман, деди. (Икки тоғ орасига тўпланган темирни босқонлар билан дам уриб эритиб олов ҳолига келтирдилар. Эритилган мис олиб келинглар, олов бўлиб турган темир устидан қуяман, деди.) ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Фамӓ Асҭӓ`ӱн Йаžһарӱһу Ұа Мӓ Астаҭӓ`ӱ Лаһу Нақбӓан 018-097 Бас, улар унинг устига чиқа олмадилар, уни тешиб ҳам ўта олмадилар. ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Қӓла Һӓҙӓ Рахматун Мин Раббӥ ۖ Фа'иҙӓ Җӓ'а Ұа`ду Раббӥ Җа`алаһу Даккӓۖ Ұа Кӓна Ұа`ду Раббӥ Хаққӓан 018-098 У:Бу Роббим раҳматидандир. Агар Роббимнинг ваъдаси келса, буни ер баробар қилур. Роббимнинг ваъдаси ҳақдир, деди. ‌‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Таракнӓ Ба`đаһум Йаұма'иҙин Йамӱҗу Фӥ Ба`đин ۖ Ұа Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фаҗама`нӓһум Җам`ӓан 018-099 Ўша куни уларни бир-бирлари ила мавж урган ҳолларида тарк этдик ва сур чалинди. Бас, уларнинг ҳаммаларини жамладик. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‌
Ұа `Араđнӓ Җаһаннама Йаұма'иҙин Лилкӓфирӥна `Арđӓан 018-100 Ўша куни кофирларга жаҳаннамни кўндаланг қилиб кўрсатдик. ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍
Ал-Лаҙӥна Кӓнат 'А`йунуһум Фӥ Ғиҭӓ'ин `Ан Ҙикрӥ Ұа Кӓнӱ Лӓ Йастаҭӥ`ӱна Сам`ӓан 018-101 Улар кўзлари Менинг зикримдан пардада бўлган ва эшитишга қодир бўла олмайдиганлар эдилар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афахасиба Ал-Лаҙӥна Кафарӱн Йаттаҳиҙӱ `Ибӓдӥ Мин Дӱнӥ 'Аұлийӓۚннӓ 'А`таднӓ Җаһаннама Лилкӓфирӥна Нузулӓан 018-102 Ёки куфр келтирганлар Мени қўйиб бандаларимни валий-илоҳ қилиб олишни гумон қилдиларми?! Албатта, Биз жаҳаннамни кофирларга манзил этиб тайёрлаганмиз. ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ۚ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Қул Һал Нунабби'укум Бил-'Аҳсарӥна 'А`мӓлӓан 018-103 Сен:Сизга амаллари юзасидан энг зиёнкорларнинг хабарини берайми? ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Ал-Лаҙӥна Đалла Са`йуһум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Һум Йахсабӱна 'Аннаһум Йухсинӱна Ҫун`ӓан 018-104 Улар бу дунё ҳаётидаёқ сайъи-ҳаракатлари ботил бўлган, ўзлари эса, гўзал иш қиляпман, деб ҳисоблайдиганлардир, дегин. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
'Ӱла'ика Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'ӓйӓти Раббиһим Ұа Лиқӓ'иһи Фахабиҭат 'А`мӓлуһум Фалӓ Нуқӥму Лаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Ұазнӓан 018-105 Ана ўшалар Роббилари оятларига ва унга рўбарў келишга куфр келтирганлардир. Бас, уларнинг амаллари ҳабата бўлди. Қиёмат куни уларга ҳеч қандай вазн бермасмиз. (Яъни, қиёмат куни кофирларнинг ҳеч қандай қадр-қиймати бўлмайди. Уларнинг бу дунёда қилган амалларининг вазни ҳам бўлмайди. Чунки Аллоҳнинг наздида ҳамма қадр-қиймат ва амалларнинг вазни иймонга боғлиқ. Иймони йўқнинг қадри ҳам йўқ, қиймати ҳам йўқ. Унинг қилган ишининг вазни ҳам йўқ.) ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌
Ҙӓлика Җазӓ'ууһум Җаһаннаму Бимӓ Кафарӱ Ұа Аттаҳаҙӱ 'Ӓйӓтӥ Ұа Русулӥ Һузӱан 018-106 Шунингдек, куфр келтирганлари ва Менинг оятларим ва Пайғамбарларимни масхара қилганлари сабабли уларнинг жазоси жаҳаннамдир. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Кӓнат Лаһум Җаннӓту Ал-Фирдаұси Нузулӓан 018-107 Албатта, иймон келтирган ва яхши амалларни қилганларга Фирдавс жаннати манзил бўлгандир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Лӓ Йабғӱна `Анһӓ Хиұалӓан 018-108 Унда абадий қолурлар ва ундан кўчишни истамаслар. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Қул Лаұ Кӓна Ал-Бахру Мидӓдӓан Ликалимӓти Раббӥ Ланафида Ал-Бахру Қабла 'Ан Танфада Калимӓту Раббӥ Ұа Лаұ Җи'нӓ Бимиćлиһи Мададӓан 018-109 Сен:Агар денгиз Роббим калималарига сиёҳ бўлсаю унга ўз мислича мадад келтирсак ҳам, Роббим калималари тугашидан олдин денгиз тугаб қолур, дегин. (Оятдаги денгиз лафзи барча денгиз жинсини ўз ичига олади. Демак, дунёдаги барча денгизлар сиёҳ қилиб олиниб, уларга яна шунча денгиз сиёҳи қўшилса-да, Аллоҳ таолонинг калималари ёзилса, ўшанча денгиз сиёҳ тугаб қолади, аммо Аллоҳнинг калималари тугамайди. Демак, Аллоҳ таолонинг илми шунчалик кўп. Буни қиёсдан тушуниб олса бўлаверади.) ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌
Қул 'Иннамӓ 'Анӓ Башарун Миćлукум Йӱхá 'Илаййа 'Аннамӓ 'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун ۖ Фаман Кӓна Йарҗӱ ЛиқӓРаббиһи Фалйа`мал `Амалӓан Ҫӓлихӓан Ұа Лӓ Йушрик Би`ибӓдати Раббиһи~ 'Ахадӓан 018-110 Сен:Мен ҳам сизларга ўхшаган башарман. Менга, шубҳасиз, илоҳингиз битта илоҳ экани ваҳий қилинди. Бас, ким Роббига рўбарў келишни умид қилса, яхши амал қилсин ва Робби ибодатига биронтани шерик қилмасин, дегин. ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍~‍ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah