Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

16) Sūrat An-Naĥl

Printed format

16)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Атáмру Аллӓһи Фалӓ Таста`җилӱһу ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 016-001 Аллоҳнинг амри келди. Бас, унинг тезроқ келишини талаб қилмай қўя қолинг. У зот улар келтираётган ширклардан пок ва олий бўлди. ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Йуназзилу Ал-Малӓ'иката Бирӱхи Мин 'Амриһи `Алá Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи~ 'Ан 'Анҙирӱннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ 'Анӓ Фа Аттақӱни 016-002 У Ўз амри ила фаришталарни руҳ-ваҳий билан бандаларидан Ўзи хоҳлаганларига: Огоҳлантиринглар. Албатта, Мендан ўзга илоҳ йўқ. Бас, Менга тақво қилинглар, деб нозил қиладир. ‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۚ Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 016-003 У осмонлару ерни ҳақ ила яратди. У улар ширк келтираётган нарсалардан олий бўлди. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Ҳалақа Ал-'Инсӓна Мин Нуҭфатин Фа'иҙӓ Һуұа Ҳаҫӥмун Мубӥнун 016-004 У инсонни нутфадан яратди. Энди эса, у(инсон) очиқ-ойдин хусуматчи бўлиб турибди. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-'Ан`ӓма Ҳалақаһӓ ۗ Лакум Фӥһӓ Диф'ун Ұа Манӓфи`у Ұа Минһӓ Та'кулӱна 016-005 У чорва ҳайвонларини ҳам яратди. Уларда сиз учун иссиқлик манфаатлар бор ва улардан ейсизлар ҳам. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Ұа Лакум Фӥһӓ Җамӓлун Хӥна Турӥхӱна Ұа Хӥна Тасрахӱна 016-006 Ва сиз учун уларда кечки пайт (ўтлоқдан) қайтаётганларида ва эрталаб (ўтлоққа) кетаётганида чиройли-жамол бор. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍
Ұа Тахмилу 'Аćқӓлакум 'Илá Баладин Лам Такӱнӱ Бӓлиғӥһи 'Иллӓ Бишиққи Ал-'Анфуси ۚнна Раббакум Лара'ӱфун Рахӥмун 016-007 Ва улар юкларингизни сиз жон машаққатисиз ета олмайдиган юртларгача кўтариб борадир. Албатта, Роббингиз меҳрибон ва раҳмлидир. ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Ұа Ал-Ҳайла Ұа Ал-Биғӓла Ұа Ал-Хамӥра Литаркабӱһӓ Ұа Зӥнатан ۚ Ұа Йаҳлуқу Мӓ Лӓ Та`ламӱна 016-008 Отлар, хачирлар ва эшакларни минишингиз ва зийнат учун (яратди) ва сиз билмайдиган нарсаларни яратадир. (Яъни, Аллоҳ таоло келажакда сизлар учун туя, от, хачир ва эшакдан бошқа сиз билмайдиган нақлиёт воситаларини яратади. Дарҳақиқат, шундай ҳам бўлди. Ушбу оятлар тушган даврда мавжуд бўлмаган ҳавода, сувда ва ерда юрадиган кўплаб нақлиёт воситалари вужудга келди. Бу эса, ўз навбатида, Қуръони Карим мазкур: ва сиз билмайдиган нарсаларни яратади, жумласи ила мўмин-мусулмонларни келажак янгиликларидан хабардор қилаётганига далолатдир.) ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа `Алá Аллӓһи Қаҫду Ас-Сабӥли Ұа Минһӓ Җӓрун ۚ Ұа Лаұ Шӓ'а Лаһадӓкумҗма`ӥна 016-009 Йўлларнинг мақсаддагиси Аллоҳга оиддир. Улардан эгриси ҳам бордир. Агар хоҳласа, албатта, ҳаммангизни ҳидоят қилган бўларди. (Бу дунёда ҳиссий йўлларга ўхшаб, маънавий йўллар ҳам кўпдир. Ўша маънавий йўллар ичида яхшиси ҳам, ёмони ҳам бор: Энг тўғри йўл, яъни, мақсадга эриштирадиган, икки дунё саодатига олиб борадиган йўлАллоҳ йўлидир.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌
Һуұа Ал-Лаҙӥнзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн ۖ Лакум Минһу Шарӓбун Ұа Минһу Шаҗарун Фӥһи Тусӥмӱна 016-010 У осмондан сувни туширган зотдир. Сизга ундан шароб ва ҳайвон ўтлатадиган дарахт бордир. ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Йунбиту Лакум Биһи Аз-Зар`а Ұа Аз-Зайтӱна Ұа Ан-Наҳӥла Ұа Ал-'А`нӓба Ұа Мин Кулли Аć-Ćамарӓти ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йатафаккарӱна 016-011 У ўша(сув) ила сизга экинларни, зайтунни, ҳурмоларни, узумларни ва турли меваларни ўстирадир. Албатта, бунда тафаккур қиладиган қавмлар учун оят-белгилар бордир. ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Ұа Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Ұа ۖ Ан-Нуҗӱму Мусаҳҳарӓтун Би'амриһи~ ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йа`қилӱна 016-012 У сизга кечанию кундузни, қуёшнию ойни хизматкор қилди. Юлдузлар Унинг амри ила хизматкордир. Албатта, бунда ақл юритгувчи қавмлар учун оят-белгилар бордир. (Бу оятда зикри келган нарсалар ҳам Аллоҳнинг буюк неъматларидир. Масалан, кеча билан кундузнинг қанчалик улуғ неъматлар эканини англаб етиш учун икковидан бири йўқ бўлишини тасаввур қилишнинг ўзи кифоя.) ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Ҙара'а Лакум Фӥ Ал-'Арđи Муҳталифӓан 'Алұӓнуһу~ ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йаҙҙаккарӱна 016-013 Ва сиз учун ерда турли рангда қилиб яратган нарсаларини ҳам (хизматкор қилди). Албатта, бунда эслайдиган қавмлар учун оят-белги бордир. (Аллоҳ таоло ер ости бойликларини ҳам инсонга улуғ неъмат ўлароқ берди. Ранглари хилма-хил бўлган бу неъматларнинг ҳаммаси инсон учун беминнат хизмат қилади. Ўша неъматларни ер остидан топиб олган баъзи инсонларгина бир-бирларига миннат қиладилар, холос.) ‌ ‌‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌~ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Саҳҳара Ал-Бахра Лита'кулӱ Минһу Лахмӓан Ҭарӥйӓан Ұа Тастаҳриҗӱ Минһу Хилйатан Талбасӱнаһӓ Ұа Тарá Ал-Фулка Маұӓҳира Фӥһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 016-014 У денгизни сиз ундан тоза гўшт ейишингиз, ундан тақадиган тақинчоқлар чиқариб олишингиз учун, унда (сувни) ёриб кетаётган кемаларни кўрасан, ҳамда унинг фазлини талаб қилишингиз учун хизматкор қилди. Шоядки, шукр келтирсангиз. (Аллоҳ таолонинг сувдаги неъматлари ҳам жуда кўпдир. Ушбу оятда улардан баъзилари зикр қилинмоқда.) ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа 'Алқá Фӥ Ал-'Арđи Раұӓсийа 'Ан Тамӥда Бикум Ұа 'Анһӓрӓан Ұа Субулӓан Лла`аллакум Таһтадӱна 016-015 У зот ер сизларни тебратиб юбормаслиги учун унинг устига баланд тоғларни ташлаб қўйди. Анҳорлару йўлларни ҳам. Шоядки, тўғри йўл топсангиз. ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌‌‌ ‌‌ ‌
Ұа `Алӓмӓтин ۚ Ұа Бин-Наҗми Һум Йаһтадӱна 016-016 Ва аломатлар ҳамда юлдузлар ила улар йўл топурлар. ‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
'Афаман Йаҳлуқу Каман Лӓ Йаҳлуқу ۗ 'Афалӓ Таҙаккарӱна 016-017 Яратадиган зот яратмайдиган зот каби бўлурми? Ўйлаб кўрмайсизларми? ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‌
Ұа 'Ин Та`уддӱ Ни`мата Аллӓһи Лӓ Тухҫӱһӓ ۗнна Аллӓһа Лағафӱрун Рахӥмун 016-018 Агар Аллоҳнинг неъматларини санасангизлар, саноғига ета олмайсизлар. Албатта, Аллоҳ ўта мағфиратли ва раҳмли зотдир. (Ҳа, Аллоҳнинг бандаларига берган неъматлари сонсиз-саноқсиздир. Уларнинг баъзилари юқоридаги оятларда эслатиб ўтилди. Аслида эса, агар инсонлар ўзларига берилган неъматларни ҳисоблашга уринсалар, санаб саноғига ета олмайдилар. Шундай сон-саноқсиз неъматнинг шукрини ҳеч ким адо қила билмайди. Агар Аллоҳ ҳамма неъматлари учун тўла-тўкис шукрни талаб этса, бандаларга жуда қийин бўларди.) ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Ұа Аллӓһу Йа`ламу Мӓ Тусиррӱна Ұа Мӓ Ту`линӱна 016-019 Аллоҳ нимани сир тутаётганингизни ва нимани ошкор қилаётганингизни биладир. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи Лӓ Йаҳлуқӱна Шай'ӓан Ұа Һум Йуҳлақӱна 016-020 Уларнинг Аллоҳдан ўзга ибодат қилаётганлари ҳеч нарсани ярата олмаслар. Ҳолбуки, ўзлари яратиладилар. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
мұӓтун Ғайру 'Ахйӓн ۖ Ұа Мӓ Йаш`урӱна 'Аййӓна Йуб`аćӱна 016-021 Ўликлардир, тирик эмаслар ва қачон қайта тирилтирилишларини билмаслар. ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун ۚ Фа-Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Қулӱбуһум Мункиратун Ұа Һум Мустакбирӱна 016-022 Илоҳингиз ягона илоҳдир. Охиратга иймон келтирмайдиганларнинг қалблари инкор қилувчидир, ўзлари эса мутакаббирдирлар. ‌ ‌‌‌ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Лӓ Җарама 'Анна Аллӓһа Йа`ламу Мӓ Йусиррӱна Ұа Мӓ Йу`линӱна ۚннаһу Лӓ Йухиббу Ал-Мустакбирӥна 016-023 Шубҳасизки, Аллоҳ нимани сир тутаётганларини ва нимани ошкор қилаётганларини биладир. Албатта, У мутакаббирларни хуш кўрмас. ‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Мӓҙӓнзала Раббукум ۙ Қӓлӱ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 016-024 Қачонки, уларга: Роббингиз нимани нозил қилди? дейилса, улар: Аввалгиларнинг афсоналарини, дерлар. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍ ۙ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌
Лийахмилӱ 'Аұзӓраһум Кӓмилатан Йаұма Ал-Қийӓмати ۙ Ұа Мин 'Аұзӓри Ал-Лаҙӥна Йуđиллӱнаһум Биғайри `Илмин ۗ 'Алӓ Сӓ'а Мӓ Йазирӱна 016-025 Қиёмат куни ўз гуноҳларини тўлалигича ва жаҳолат ила йўлдан адаштирган кишиларнинг гуноҳларидан кўтаришлари учундир. Огоҳ бўлинг! Улар кўтарган нарса қандоқ ҳам ёмон! (Мазкур кофирлар куфрлари, Қуръонга иймон келтирмай юрганлари ва одамларни Қуръондан тўсганлари учун етарли жазо оладилар. Қиёмат кунида улар ўз гуноҳларини тўлалигича кўтарадилар, яъни, шунга яраша жазога йўлиқтириладилар. Бунга қўшимча равишда, ўзлари жаҳолат ила Қуръонга қарши ташвиқот олиб бориб йўлдан адаштирган кишиларнинг гуноҳларидан баъзисини ҳам кўтарадилар. Унга яраша қўшимча жазо ҳам оладилар. Ўз гуноҳларига бошқаларнинг гуноҳларини ҳам қўшиб кўтарадилар.) ‌ ‌‌‌‌‌‍ ‌ ‍ ‍‍ۙ ‌‍‌ ‌‌‌‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Қад Макара Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фа'атá Аллӓһу Бунйӓнаһум Мина Ал-Қаұӓ`иди Фаҳарра `Алайһиму Ас-Сақфу Мин Фаұқиһим Ұа 'Атӓһуму Ал-`Аҙӓбу Мин Хайćу Лӓ Йаш`урӱна 016-026 Батаҳқиқ, улардан олдингилар ҳам макр қилганлар. Бас, Аллоҳ биноларини пойдеворидан йиқитди. Шифт уларнинг устига қулаб тушди. Ва уларга ўзлари сезмаган томондан азоб келди. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Ćумма Йаұма Ал-Қийӓмати Йуҳзӥһим Ұа Йақӱлу 'Айна Шуракӓ'ийа Ал-Лаҙӥна Кунтум Тушӓққӱна Фӥһим ۚ Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма 'Инна Ал-Ҳизйа Ал-Йаұма Ұа Ас-Сӱ'а `Алá Ал-Кӓфирӥна 016-027 Сўнгра қиёмат кунида У зот уларни хор қиладир ва: Сизлар улар ҳақида тортишиб юрган Менинг шерикларим қани? дер. Илм берилганлар: Бугунги кунда хорлик ва ёмонлик кофирларгадир, дерлар. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Ал-Лаҙӥна Татаұаффӓһуму Ал-Малӓ'икату Žӓлимӥнфусиһим ۖ Фа'алқаұ Ас-Салама Мӓ Куннӓ На`малу Мин Сӱн ۚ Балáнна Аллӓһа `Алӥмун Бимӓ Кунтум Та`малӱна 016-028 Фаришталар уларнинг жонларини ўзларига зулм қилган ҳолларида олгандир. Улар, ҳеч бир ёмонлик қилмаган эдик, дея таслим бўлурлар. Йўқ! Албатта, Аллоҳ нима амал қилиб юрганингизни билгувчи зотдир. ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ۖ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Фӓдҳулӱбұӓба Җаһаннама Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Фалаби'са Маćұá Ал-Мутакаббирӥна 016-029 Бас, жаҳаннам эшикларидан, унда абадий қолгувчи бўлган ҳолингизда киринг! Бас, мутакаббирларнинг қайтар жойи қандоқ ҳам ёмон! (Бу дунёда мутакаббирлик билан динни инкор қилганингиз, одамларни дин йўлидан қайтариб, адаштирганингиз учун жаҳаннам эшикларидан киринг. Кирганда ҳам, унда абадул-абад қоладиган бўлиб киринг. Мутакаббирларнинг жазоси шу бўлади.) ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌
Ұа Қӥла Лиллаҙӥна Аттақаұ Мӓҙӓнзала Раббукум ۚ Қӓлӱ Ҳайрӓан ۗ Лиллаҙӥна 'Ахсанӱ Фӥ Һаҙиһи Ад-Дунйӓ Хасанатун ۚ Ұа Ладӓру Ал-'Ӓҳирати Ҳайрун ۚ Ұа Лани`ма Дӓру Ал-Муттақӥна 016-030 Ва тақво қилганларга: Роббингиз нимани нозил қилди? дейилди. Улар: Яхшиликни, дедилар. Чиройли амаллар қилганлар учун бу дунёда чиройли (мукофот) бордир. Албатта, охират диёри яхшироқдир. Роббиларининг диёри нақадар яхшидир. (Мушрикларга Роббингиз нимани нозил қилди? дейилганида, Аввалгиларнинг афсоналарини, дейишган эди. Чунки улар динга, Қуръонга ўтган авлодларнинг афсонаси, эскилик сарқити, деб қарадилар. Шунинг учун ёмон оқибатга учрадилар. Ўша мушрик ва кофирлардан фарқли ўлароқ тақводорлар яхши оқибатга эришдилар.) ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍ ۚ ‍‌ۗ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‌ ۚ‍‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍
Җаннӓту `Аднин Йадҳулӱнаһӓ Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ Лаһум Фӥһӓ Мӓ Йашӓ'ӱна ۚ Каҙӓлика Йаҗзӥ Ал-Лаһу Ал-Муттақӥна 016-031 У адн жаннатидир. Унга кирганларида остидан анҳорлар оқиб турар, улар учун у ерда истаган нарсалари бор. Аллоҳ тақводорларни ана шундай мукофотлар. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍
Ал-Лаҙӥна Татаұаффӓһуму Ал-Малӓ'икату Ҭаййибӥна ۙ Йақӱлӱна Салӓмун `Алайкуму Адҳулӱ Ал-Җанната Бимӓ Кунтум Та`малӱна 016-032 Фаришталар уларнинг жонларини пок ҳолларида ола туриб: Сизларга салом бўлсин. Қилиб юрган ишларингиз туфайли жаннатга киринг, дерлар. (Ҳа, ўлим фаришталари ҳам тақводорлар билан гўзал муомалада бўладилар. Уларнинг жонларини олишда мулойимлик билан, пок ҳолларида салом бериб туриб, жаннатга киришларини айтиб башорат берадилар.) ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۙ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Һал Йанžурӱна 'Иллӓн Та'тийаһуму Ал-Малӓ'икату 'Аұ Йа'тийа 'Амру Раббика ۚ Каҙӓлика Фа`ала Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Ұа Мӓ Žаламаһуму Аллӓһу Ұа Лакин Кӓнӱнфусаһум Йаžлимӱна 016-033 Улар ўзларига (ўлим) фаришталарини ёки Роббингнинг (азоб) амри келишига интизор бўлиб турибдиларми? Улардан олдингилар ҳам шундай қилган эдилар. Аллоҳ уларга зулм қилмади. Лекин улар ўзларига зулм қилган эдилар. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Фа'аҫӓбаһум Саййи'ӓту Мӓ `Амилӱ Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 016-034 Бас, қилган ёмон амаллари ўзларига етди ва истеҳзо қилган нарсалари ўзларини ўради. (Яъни, уларга ёмонлик ташқаридан келгани йўқ. Ўзлари ўзларининг бошларига етдилар. Қилган ёмон амалларига яраша жазо олдилар, холос.) ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ Лаұ Шӓ Аллӓһу Мӓ `Абаднӓ Мин Дӱниһи Мин Шайн Нахну Ұа Лӓ 'Ӓбӓ'уунӓ Ұа Лӓ Харрамнӓ Мин Дӱниһи Мин Шайн ۚ Каҙӓлика Фа`ала Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Фаһал `Алá Ар-Русули 'Иллӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 016-035 Ширк келтирганлар: Агар Аллоҳ хоҳлаганида, биз ҳам, ота-боболаримиз ҳам Ундан ўзга ҳеч нарсага ибодат қилмас эдик ҳамда Унинг ҳукмисиз бирон нарсани ҳаром қилмаган бўлар эдик, дедилар. Улардан олдингилар ҳам шундай қилганлар. Пайғамбарлар зиммасида фақат очиқ-ойдин етказиш бор, холос. (Аллоҳ таоло инсонни ҳидоятга ҳам, залолатга ҳам қобилиятли қилиб яратди. Сўнгра хоҳлаган йўлини танлашни ихтиёрига ҳавола этди. Шунга яраша уларга ақл ва сезги аъзоларини берди. Шунингдек, Пайғамбарлар юбориб, китоблар нозил қилди ва шариатлар жорий этди.) ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍ ‌‌
Ұа Лақад Ба`аćнӓ Фӥ Кулли 'Умматин Расӱлӓан 'Ани Ау`будӱ Аллаһа Ұа Аҗтанибӱ Аҭ-Ҭӓғӱта ۖ Фаминһум Ман Һадá Аллӓһу Ұа Минһум Ман Хаққат `Алайһи Аđ-Đалӓлату ۚ Фасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фӓнžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мукаҙҙибӥна 016-036 Батаҳқиқ, Биз ҳар бир умматга: Аллоҳга ибодат қилинг ва тоғутдан четланинг, деб Пайғамбар юборганмиз. Бас, улардан баъзиларини Аллоҳ ҳидоят қилди. Баъзиларига эса, залолат ҳақ бўлди. Бас, ер юзида сайр қилиб юриб ёлғонга чақирувчиларнинг оқибати қандай бўлганига назар солинг. (Ҳидоят йўлини ихтиёр қилиб, унга интилганларни Аллоҳ таоло ҳидоятга йўллади. Залолат-куфр йўлини ихтиёр этиб, ўша томонни кўзлаганларга залолат ҳақ бўлди. Бу икки тоифанинг ҳеч бирини Аллоҳ мажбурлагани йўқ.) ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌‍ ‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۚ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
н Тахриҫ `Алá Һудӓһум Фа'инна Аллӓһа Лӓ Йаһдӥ Ман Йуđиллу ۖ Ұа Мӓ Лаһум Мин Нӓҫирӥна 016-037 Агар сен уларнинг ҳидоятига ўта қизиқсанг ҳам, Аллоҳ залолатга кетказган кимсаларни ҳидоят қилмас. Уларга нусрат бергувчилардан бўлмас. ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‌
Ұа 'Ақсамӱ Биллӓһи Җаһда 'Аймӓниһим ۙ Лӓ Йаб`аćу Аллӓһу Ман Йамӱту ۚ Балá Ұа`дӓан `Алайһи Хаққӓан Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 016-038 Улар жон-жаҳдлари билан: Аллоҳ ўлганларни қайта тирилтирмас, деб Аллоҳ номи ила қасам ичдилар. Йўқ! Бу, У зотнинг зиммасидаги ҳақ ваъдадир. Лекин одамларнинг кўплари билмаслар. (Йўқ! Эй мушриклар, сиз айтаётган гаплар бехуда гаплардир. Ўлганларни қайта тирилтириш, Аллоҳнинг зиммасидаги ҳақ ваъдадир. Аллоҳ ваъдасига хилоф қилмайди. Ўлганларни албатта қайта тирилтиради.) ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ۙ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Лийубаййина Лаһуму Ал-Лаҙӥ Йаҳталифӱна Фӥһи Ұа Лийа`лама Ал-Лаҙӥна Кафарӱннаһум Кӓнӱ Кӓҙибӥна 016-039 Уларга ихтилоф қилиб юрган нарсаларини баён қилиб бериш учун, куфр келтирганлар ўзларининг шубҳасиз ёлғончи эканларини билишлари учун (қайта тирилтиради). ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌
ннамӓ Қаұлунӓ Лишай'ин 'Иҙӓраднӓһу 'Ан Нақӱла Лаһу Кун Файакӱну 016-040 Агар Биз бир нарсанинг бўлишини ирода қилсак, унга бўл демоғимиз кифоя. Бас, ўша нарса бўладир. ‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓҗарӱ Фӥ Ал-Лаһи Мин Ба`ди Мӓ Žулимӱ Ланубаұұи'аннаһум Фӥ Ад-Дунйӓ Хасанатан ۖ Ұа Ла'аҗру Ал-'Ӓҳирати 'Акбару ۚ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 016-041 Зулмга дучор бўлганларидан сўнг Аллоҳнинг йўлида ҳижрат қилганларни бу дунёда, албатта, гўзал (жойга) жойлаштирурмиз. Ва охират ажри каттароқдир, агар биладиган бўлсалар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ۖ‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱ Ұа `Алá Раббиһим Йатаұаккалӱна 016-042 Улар сабр қилган ва Роббиларига таваккал қилганлардир. (Муҳожирлар ана ўша қийинчиликларга, машаққатларга, азоб-уқубатларга сабр қилган улуғ кишилардир. Улар Аллоҳнинг розилиги учун сабр қилган ва бу аснода фақат Роббиларига таваккал этган ҳамда фақат Унгагина суянган зотлардир.) ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика 'Иллӓ Риҗӓлӓан Нӱхӥ 'Илайһим ۚ Фӓс'алӱ 'Аһла Аҙ-Ҙикри 'Ин Кунтум Лӓ Та`ламӱна 016-043 Биз сендан олдин ҳам фақат эр кишиларни юбориб, уларга ваҳий қилганмиз. Агар билмайдиган бўлсангиз, зикр аҳлларидан сўрангиз. ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Бил-Баййинӓти Ұа Аз-Зубури ۗ Ұа 'Анзалнӓ 'Илайка Аҙ-Ҙикра Литубаййина Лилннӓси Мӓ Нуззила 'Илайһим Ұа Ла`аллаһум Йатафаккарӱна 016-044 Очиқ-ойдин баёнотлар ва китоблар ила (юбордик). Ва сенга одамларга нозил қилинган нарсани ўзларига баён қилиб беришинг учун зикрни нозил қилдик. Шоядки, тафаккур қилсалар. (Қуръони Каримнинг исмларидан бири зикр эканини бошқа жойларда ҳам айтиб ўтган эдик. Ушбу оят ҳам уни зикр деб атамоқда. Яъни, Пайғамбарларни ўз қавмларига турли очиқ-ойдин баёнотлар ва китоблар билан юбордик. Сени эса, эй Муҳаммад, одамларга нозил қилинган нарсани ўзларига баён қилиб беришинг учун зикрҚуръон ила юбордик.) ‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
'Афа'амина Ал-Лаҙӥна Макарӱ Ас-Саййи'ӓти 'Ан Йаҳсифа Аллӓһу Биһиму Ал-'Арđа 'Аұ Йа'тийаһуму Ал-`Аҙӓбу Мин Хайćу Лӓ Йаш`урӱна 016-045 Макр ила ёмонликлар қилганлар, Аллоҳ уларни ерга ютқазиб юборишидан ёки уларга кутмаган томонларидан азоб келиб қолишидан хотиржам бўлдиларми?! ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌
'Аұ Йа'ҳуҙаһум Фӥ Тақаллубиһим Фамӓ Һум Биму`җизӥна 016-046 Ёхуд уларни ҳаракатлари асносида олишидан, улар У зотни ожиз қолдирувчи бўла олмасликларидан хотиржаммилар?! (Агар Аллоҳ хоҳласа, уларни ҳаракатда бўлиб, шаҳарма-шаҳар кезиб, сайру саёҳат ёки бошқа ишлар билан машғул бўлиб юрганларида ҳам олаверади. Аллоҳни ожиз қолдириб қочиб қутула билмайдилар. Нимага ишониб кофир ҳолида юрибдилар?) ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌
'Аұ Йа'ҳуҙаһум `Алá Таҳаұұуфин Фа'инна Раббакум Лара'ӱфун Рахӥмун 016-047 Ёки У зот уларни хавфсираб турган ҳолларида ҳам олишидан (хотиржаммилар?!). Албатта, Роббингиз меҳрибон ва раҳмлидир. ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
'Аұалам Йараұ 'Илá Мӓ Ҳалақа Аллӓһу Мин Шайн Йатафаййа'у Žилӓлуһу `Ани Ал-Йамӥни Ұа Аш-Шамӓ'или Суҗҗадӓан Лиллӓһ Ұа Һум Дӓҳирӱна 016-048 Ахир улар Аллоҳ яратган ҳар бир нарсанинг соялари ўнгга, чапга мойил бўлиб, Аллоҳга сажда қилиб ётганини ва улар бўйсунувчи эканини кўрмайдиларми?! (Барча мавжудотларнинг Аллоҳ жорий этган қонун-қоидаларга бўйсунишларини ушбу ояти карима, Аллоҳга сажда қилиш, деб таърифламоқда.) ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌
Ұа Лиллӓһ Йасҗуду Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Мин Дӓббатин Ұа Ал-Малӓ'икату Ұа Һум Лӓ Йастакбирӱна 016-049 Осмонлару ердаги барча жонзотлар ва фаришталар фақат Аллоҳга сажда қилурлар. Улар мутакаббирлик қилмаслар. ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Йаҳӓфӱна Раббаһум Мин Фаұқиһим Ұа Йаф`алӱна Мӓ Йу'умарӱна 016-050 Улар устиларидаги Роббиларидан қўрқурлар ва ўзларига амр қилинган нарсаларни қилурлар. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Қӓла Аллӓһу Лӓ Таттаҳиҙӱ 'Илаһайни Аćнайни ۖннамӓ Һуұа 'Илаһун Ұӓхидун ۖ Фа'ӥйӓйа Фӓрһабӱни 016-051 Аллоҳ: Иккита илоҳ тутмангиз. Ҳақиқатда, У ёлғиз илоҳдир. Бас, Мендангина қўрқингиз, деди. ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ۖ‍‍
Ұа Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лаһу Ад-Дӥну Ұа Аҫибӓан ۚ 'Афағайра Аллӓһи Таттақӱна 016-052 Осмонлару ердаги нарсалар Уникидир. Дин ҳам бардавом Уникидир. Аллоҳдан ўзгадан қўрқасизларми? ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Бикум Мин Ни`матин Фамина Аллӓһи ۖ Ćумма 'Иҙӓ Массакуму Аđ-Đурру Фа'илайһи Таҗ'арӱна 016-053 Сизда қайсики неъмат бўлса, Аллоҳдандир. Сўнгра қачонки сизга ёмонлик етса, Унгагина ёлборурсиз. ‌ ‍‌ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Ćумма 'Иҙӓ Кашафа Аđ-Đурранкум 'Иҙӓ Фарӥқун Минкум Бираббиһим Йушрикӱна 016-054 Сўнгра У сиздан ёмонликни кушойиш қилган чоғда, кўрибсизки, сиздан бир гуруҳ ўз Роббларига ширк келтирурлар. (Ёмонлик етган пайтида фақат Аллоҳга ёлбориб турган одамлардан баъзилари Аллоҳ таоло уларга етган ёмонликни кетказгандан сўнг яна Аллоҳга ширк келтиришга ўтадилар.) ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Лийакфурӱ Бимӓ 'Ӓтайнӓһум ۚ Фатаматта`ӱ ۖ Фасаұфа Та`ламӱна 016-055 Уларга берган нарсаларимизга куфр келтирурлар. Бас, ҳузурланиб туринглар, тезда билурсиз. ‌ ‍‌ ‌ ۚ ۖ
Ұа Йаҗ`алӱна Лимӓ Лӓ Йа`ламӱна Наҫӥбӓан Миммӓ Разақнӓһум ۗ Та-Аллӓһи Латус'алунна `Аммӓ Кунтум Тафтарӱна 016-056 Ва улар ўзлари (моҳиятини) билмаган нарсага Биз уларга берган ризқдан насиба ажратурлар. Аллоҳга қасамки, ўзингиз уйдирган ёлғон нарса ҳақида, албатта, сўралурсиз. (Яъни, мушриклар ўзлари асл моҳиятини билмайдиган бутларига Биз берган ризқдан насиба ажратадилар. Жоҳилият пайтида мушриклар баъзи ҳайвонларни маълум бир бутларга атаб қўяр эдилар. Ўша ҳайвон аталгандан сўнг, бу фалон худонинг насибаси, деб унга алоҳида эҳтиром ила муомала қилинарди. Ўша ҳайвон минилмас, устига юк юкланмас, сути ичилмас, гўшти ҳам ейилмас эди.) ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۗ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа Йаҗ`алӱна Лиллӓһ Ал-Банӓти Субхӓнаһу ۙ Ұа Лаһум Мӓ Йаштаһӱна 016-057 Улар қизларни Аллоҳники қилишадир. У (бундан) покдир. Уларга эса, кўнгиллари тусагани (эмиш). (Аллоҳ қизи бор деган айбдан покдир. Чунки фарзандга муҳтож бўлиш нуқсондир. Аллоҳнинг ҳеч қандай нуқсони йўқдир. Мушрикларга кўнгиллари тусаган ўғил фарзандлар эмиш. Жоҳилият даврида қиз фарзанд ор-номус ҳисобланар эди. Шунинг учун мушриклардан ҳеч ким қиз фарзанд кўришни хоҳламас эди.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Бушшира 'Ахадуһум Бил-'Унćá Žалла Ұаҗһуһу Мусұаддӓан Ұа Һуұа Каžӥмун 016-058 Қачонки улардан бирига қизнинг хушхабари берилса, ғам-аламга тўлиб, юзи қорайиб кетур. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Йатаұӓрá Мина Ал-Қаұми Мин Сӱ'и Мӓ Бушшира Биһи~ ۚ 'Айумсикуһу `Алá Һӱнин 'Ам Йадуссуһу Фӥ Ат-Турӓби ۗ 'Алӓ Сӓ'а Мӓ Йахкумӱна 016-059 Унга берилган хушхабарнинг ёмонлигидан (уялиб) қавмидан беркинадир. У(қиз)ни хорлик-ла олиб қолсамикин ёки тупроққа кўмсамикин? Огоҳ бўлинг! Улар қилган ҳукм нақадар ёмон. ‌‌‍‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌
Лиллаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Маćалу Ас-Саұۖ Ұа Лиллӓһ Ал-Маćалу Ал-'А`лá ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 016-060 Охиратга иймон келтирмайдиганларнинг мисоли ёмон мисолдир. Аъло мисол Аллоҳникидир. У азиз ва ҳакимдир. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ۖ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Йу'уӓҳиҙу Аллӓһу Анӓса Биžулмиһим Мӓ Тарака `Алайһӓ Мин Дӓббатин Ұа Лакин Йу'уаҳҳируһум 'Илá 'Аҗалин Мусамман ۖ Фа'иҙӓ Җӓ'а 'Аҗалуһум Лӓ Йаста'ҳирӱна Сӓ`атан ۖ Ұа Лӓ Йастақдимӱна 016-061 Агар Аллоҳ одамларни қилган зулмларига биноан тутганида, ер юзида битта ҳам жонзотни қўймас эди. Лекин уларни белгиланган ажалига қўйиб қўюр. Қачонки, ажаллари келса уни бир соат орқага ҳам, олдинга ҳам сура олмаслар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Йаҗ`алӱна Лиллӓһ Мӓ Йакраһӱна Ұа Таҫифу 'Алсинатуһуму Ал-Каҙиба 'Анна Лаһуму Ал-Хуснá ۖ Лӓ Җарама 'Анна Лаһуму Анӓра Ұа 'Аннаһум Муфраҭӱна 016-062 Улар ўзлари ёқтирмаган нарсани Аллоҳники қилурлар. Уларнинг тиллари эса, ёлғондан ўзларига гўзал (оқибат) бўлишини васф қиладир. Ҳеч шубҳа йўқки, уларга, албатта, дўзах бўлур ва, албатта, улар (дўзах) пешқадамларидир. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‍ ‍
Та-Аллӓһи Лақад 'Арсалнӓ 'Илá 'Умамин Мин Қаблика Фазаййана Лаһуму Аш-Шайҭӓну 'А`мӓлаһум Фаһуұа Ұалӥйуһуму Ал-Йаұма Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 016-063 Аллоҳга қасамки, Биз сендан олдинги умматларга ҳам (Пайғамбар) юборганмиз. Бас, шайтон уларга амалларини зийнатлаб кўрсатди. У бугун уларнинг дўстидир. Уларга аламли азоб бўлур. ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Мӓнзалнӓ `Алайка Ал-Китӓба 'Иллӓ Литубаййина Лаһуму Ал-Лаҙӥ Аҳталафӱ Фӥһи ۙ Ұа Һудан Ұа Рахматан Лиқаұмин Йу'уминӱна 016-064 Биз сенга китобни фақат уларга ўзлари ихтилоф қилган нарсаларни баён қилишинг учун, иймон келтирадиган қавмларга ҳидоят ва раҳмат этиб нозил этдик, холос. (Ҳа, Аллоҳ таоло Муҳаммадга (с.а.в.) Қуръони Каримни турли халқларнинг ҳақ ва ботил, иймон ва куфр, яхшилик ва ёмонлик ҳамда бошқа нарсалар устидаги ихтилофларини баён этиб бериш учун нозил қилди.) ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ۙ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Аллӓһу 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'ахйӓ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йасма`ӱна 016-065 Аллоҳ осмондан сув тушириб, у ила ерни ўлимидан кейин тирилтирди. Албатта, бунда эшитадиган қавмлар учун оят-белгилар бордир. ( Ер ўлик бўлса, ер юзидаги нарсалар ҳам жонсиз бўлади. Ер тирилиши билан унинг устидаги ҳамма нарсаларга жон киради. Демак, сув ҳамма нарсага ҳаёт бағишлайди. Сувни эса, фақатгина Аллоҳ таоло тушира олади. Ҳамма нарсага ҳаётни фақат Аллоҳгина бера олади. Демак, ҳамма нарсага маъбуд бўлишга фақат Аллоҳгина ҳақлидир.) ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Лакум Фӥ Ал-'Ан`ӓм Ла`ибратан ۖ Нусқӥкум Миммӓ Фӥ Буҭӱниһи Мин Байни Фарćин Ұа Дамин Лабанӓан Ҳӓлиҫӓан Сӓғӓан Лилшшӓрибӥна 016-066 Чорва ҳайвонларида ҳам сиз учун, албатта, ибрат бордир. Биз сизларни уларнинг қорнидан, гўнг ва қон орасидан ичувчилар (томоғи)дан осон ўтувчи соф сут ила суғорамиз. ‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мин Ćамарӓти Ан-Наҳӥли Ұа Ал-'А`нӓби Таттаҳиҙӱна Минһу Сакарӓан Ұа Ризқӓан Хасанӓан ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йа`қилӱна 016-067 Ва хурмо ва узумларнинг меваларидан маст қилувчи нарса ва гўзал ризқ олурсиз. Албатта, бунда ақл юритгувчилар учун оят-белги бордир. (Ушбу ояти карима Қуръони Каримда маст қилувчи ичимлик ҳақида нозил бўлган тўрт оятнинг биринчисидир, бу оятда маст қилувчи ичимлик ҳақида бир ҳукм йўқ. Аммо унинг яхши ризққа қиёсан ёмон эканига ишора бор. Бу ишора маст қилувчи ичимликка қарши қуръоний тарғиботнинг бошланишидир.) ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Аұхá Раббука 'Илá Ан-Нахли 'Ани Аттаҳиҙӥ Мина Ал-Җибӓли Буйӱтӓан Ұа Мина Аш-Шаҗари Ұа Миммӓ Йа`ришӱна 016-068 Роббинг асаларига: Тоғлардан, дарахтлардан ва кўтарилган сўритоклардан уй тутгин. ‌‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Ćумма Кулӥ Мин Кулли Аć-Ćамарӓти Фӓслукӥ Субула Раббики Ҙулулӓан ۚ Йаҳруҗу Мин Буҭӱниһӓ Шарӓбун Муҳталифун 'Алұӓнуһу Фӥһи Шифӓн Лилннӓси ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йатафаккарӱна 016-069 Сўнгра ҳамма мевалардан егин. Бас, Роббинг осон қилиб қўйган йўллардан юргин, деб ваҳий қилди. Уларнинг қоринларидан турли рангдаги шароб чиқар. Унда одамлар учун шифо бордир. Албатта, бунда тафаккур қилувчилар учун оят-белги бордир. (Аллоҳ таолонинг ҳайвонотларга, жумладан, асаларига ваҳий қилиши унга илҳом бериши ҳисобланади. ллоҳ таоло асаларини яратганда унга ҳис-туйғу ва илҳомни қўшиб яратгани учун у кўргина ақлли инсонлар ҳам қила олмайдигананиқлик билан ўзига топширилган ишни бажаради.) ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ۚ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Аллӓһу Ҳалақакум Ćумма Йатаұаффӓкум ۚ Ұа Минкум Ман Йурадду 'Илá 'Арҙали Ал-`Умури Ликай Лӓ Йа`лама Ба`да `Илмин Шай'ӓан ۚнна Аллӓһа `Алӥмун Қадӥрун 016-070 Аллоҳ сизларни яратгандир. Сўнгра У сизларни вафот эттирадир. Сизлардан баъзилар билимли бўлгандан сўнг ҳеч нарса билмаслиги учун умрнинг энг заифлигига қайтариладир. Албатта, Аллоҳ билгувчи ва қодирдир. ‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Фаđđала Ба`đакум `Алá Ба`đин Фӥ Ар-Ризқи ۚ Фамӓ Ал-Лаҙӥна Фуđđилӱ Бирӓддӥ Ризқиһим `Алá Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Фаһум Фӥһи Саұӓ'ун ۚ 'Афабини`мати Аллӓһи Йаҗхадӱна 016-071 Аллоҳ ризқда баъзингизни баъзингиздан афзал қилди. Бас, афзал қилинганлар ўз ризқларини қўлларида мулк бўлганларга, ҳамма тенг бўлсин, деб берувчи эмаслар-ку. Аллоҳнинг неъматини инкор қиладиларми?! ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакум Мин 'Анфусикум 'Азұӓҗӓан Ұа Җа`ала Лакум Мин 'Азұӓҗикум Банӥна Ұа Хафадатан Ұа Разақакум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти ۚ 'Афабиӓлбӓҭили Йу'уминӱна Ұа Бини`мати Аллӓһи Һум Йакфурӱна 016-072 Аллоҳ сизларга ўзларингиздан жуфлар қилди ва сизларга жуфтларингиздан болалар ва набиралар қилди ҳамда сизларга пок ризқларни берди. Ботилга иймон келтирадилар-у, Аллоҳнинг неъматига куфр келтирадиларми?! (Ояти каримада жон, жуфти ҳалол, фарзанд ва набира каби неъматлар ҳақида сўз кетмоқда. Бу орқали ўша улуғ неъматларни беришга ягона Аллоҳнинг ўзи ҳақли экани таъкидланади. Шунингдек, Аллоҳ таоло мазкур неъматлардан баҳраманд бўлган бандаларнинг ягона илоҳи-маъбуди бўлишга ҳам ҳақли эканига ишорат қилинади.) ‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍ ‌
Ұа Йа`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Мӓ Лӓ Йамлику Лаһум Ризқӓан Мина Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Шай'ӓан Ұа Лӓ Йастаҭӥ`ӱна 016-073 Ва Аллоҳдан ўзга уларга осмонлару ердан ҳеч бир ризққа молик бўла олмайдиган ва ҳеч нарсага қодир бўла олмайдиган нарсаларга ибодат қиладиларми? (Аллоҳдан ўзга ибодат қилаётган ўша нарсаси нима эканини ўйлаб кўрмайдими? Нима учун унга сиғиняпти ўзи? Ахир, сиғинаётган нарсаси унга бирор ризқни бера олмайди-ку?! У нарса ризқ ҳам, неъмат ҳам беришга қодир эмас-ку! Хўш, ризқ беришга қодир бўлмаган, ҳеч бир ризқ бера олмайдиган нарсага нима учун ибодат қилади?! Эй мушриклар!!!) ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Фалӓ Таđрибӱ Лиллӓһ Ал-'Амćӓла ۚнна Аллӓһа Йа`ламу Ұа 'Антум Лӓ Та`ламӱна 016-074 Аллоҳга зарбул масал келтирманглар! Албатта, Аллоҳ биладир. Сизлар эса, билмайсизлар. ‌ ‍‍‍ ‍‍ ۚ ‍ ‌‌‌‍ ‌
Đараба Аллӓһу Маćалӓан `Абдӓан Мамлӱкӓан Лӓ Йақдиру `Алá Шайн Ұа Ман Разақнӓһу Миннӓ Ризқӓан Хасанӓан Фаһуұа Йунфиқу Минһу Сиррӓан Ұа Җаһрӓан ۖ Һал Йастаұӱна ۚ Ал-Хамду Лиллӓһ ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 016-075 Аллоҳ ҳеч нарсага қодир бўлмайдиган мамлук-қул билан Биз уни яхши ризқ ила ризқлантирган ва ўшандан махфий ва ошкоро инфоқ қиладиган кимсани зарбул масал қиладир. Улар тенг бўладиларми? Ҳамду сано Аллоҳгадир. Лекин кўплари билмаслар. (Ушбу мисол ояти карима нозил бўлган жойдаги араб жоҳилий жамияти воқеълигидан олингандир. Исломни инкор этиб, Аллоҳга ширк келтираётганларнинг бошлиқлари Қурайшнинг зодагон-бойлари эди. У даврдаги бойларнинг мамлук-қуллари бор эди. Бу қуллар эгасига мулк, ўзлари ҳеч нарсага ҳақсиз бир жонзот эди. Кўп ризқу рўзга эга бўлиб, ҳаммага хайру эҳсон қилаётган хўжайин билан унинг ҳеч нарсаси йўқ мамлук қули тенг бўладими? Албатта, тенг эмаслар. Демак, ҳамманинг холиқи ва розиқи Аллоҳ таоло билан ҳеч нарсага қодир бўлмаган, мушриклар ибодат қилаётган бутлар ҳам тенг бўла олмайдилар.) ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ۖ ‍‍‌ ۚ ۚ ‌ ‌
Ұа Đараба Аллӓһу Маćалӓан Раҗулайни 'Ахадуһумӓбкаму Лӓ Йақдиру `Алá Шайн Ұа Һуұа Каллун `Алá Маұлӓһу 'Айнамӓ Йуұаҗҗһһһу Лӓ Йа'ти Биҳайрин ۖ Һал Йастаұӥ Һуұа Ұа Ман Йа'муру Бил-`Адли ۙ Ұа Һуұа `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 016-076 Аллоҳ икки кишини зарбул масал келтирди. Бири соқов, ҳеч нарсага қодир бўлмайдир. У ўз хожасига юкдир. Қаерга юборса ҳам, яхшилик келтирмайдир. Ўша одам билан ўзи тўғри йўлда туриб, бошқаларни адолатга амр қиладиган киши баробар бўларми? ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ~ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍ ۙ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Лиллӓһ Ғайбу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Мӓмру Ас-Сӓ`ати 'Иллӓ Каламхи Ал-Баҫари 'Аұ Һуұа 'Ақрабу ۚнна Аллӓһа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 016-077 Осмонлару ернинг ғайб(илм)и Аллоҳникидир. Соат(қиёмат) иши эса, кўз очиб-юмгандек ёки ундан ҳам яқинроқдир. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир. ‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍
Ұа Аллӓһу 'Аҳраҗакум Мин Буҭӱни 'Уммаһӓтикум Лӓ Та`ламӱна Шай'ӓан Ұа Җа`ала Лакуму Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ал-'Аф'идата ۙ Ла`аллакум Ташкурӱна 016-078 Аллоҳ сизни оналарингиз қорнидан ҳеч нарса билмайдиган ҳолингизда чиқарди. У сизга қулоқ, кўзлар ва дилларни берди. Шоядки, шукр қилсангиз. (Дунёда фақат инсон боласигина жуда ожиз ҳолда туғилади. Бошқа ҳайвонларнинг болалари туғилгандан бир оз ўтиб, ҳаракатга тушади, ўзи юради, онасини эмади ва бошқа ҳожатларини чиқаради. Инсон боласи эса, йиғидан бошқа ҳеч нарсани билмай тураверади. Ҳар бир нарсани унга соат, кун, ҳафта, ой эмас, балки йил давомида ўргатиш керак. Ўша ўрганиш ҳам Аллоҳ берган хусусиятлар билан бўлади.) ‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۙ
'Алам Йараұ 'Илá Аҭ-Ҭайри Мусаҳҳарӓтин Фӥ Җаұұи Ас-Самӓ'и Мӓ Йумсикуһунна 'Иллӓ Ал-Лаһу ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 016-079 Осмон бўшлиғидаги беминнат, бўйсундирилган қушларга қарамайдиларми? Уларни фақатгина Аллоҳ ушлаб туради, холос. Албатта, бунда иймон келтирадиган қавмлар учун оят-белгилар бордир. ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакум Мин Буйӱтикум Саканӓан Ұа Җа`ала Лакум Мин Җулӱди Ал-'Ан`ӓми Буйӱтӓан Тастаҳиффӱнаһӓ Йаұма Žа`никум Ұа Йаұма 'Иқӓматикум ۙ Ұа Мин 'Аҫұӓфиһӓ Ұа 'Аұбӓриһӓ Ұа 'Аш`ӓриһӓ 'Аćӓćӓан Ұа Матӓ`ӓан 'Илá Хӥнин 016-080 Аллоҳ сизга уйларингизни оромгоҳ қилди. У сизга чорва ҳайвонларининг терисидан кўчадиган ва қўнадиган кунингизда енгил кўтариладиган уйлар қилди. Уларнинг жунлари, юнглари ва қилларидан маълум вақтгача фойда ва мато бўладиган қилди. (Инсоннинг уйи энг қулай оромгоҳи ҳисобланади. Уйдан бошқа жойда одам оромини йўқотади. Шунинг учун ҳам Ислом динида уйга ва унинг осойишта, хотиржамлик макони бўлишига катта эътибор берилган.) ‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‍ۙ ‌‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакум Миммӓ Ҳалақа Žилӓлӓан Ұа Җа`ала Лакум Мина Ал-Җибӓли 'Акнӓнӓан Ұа Җа`ала Лакум Сарӓбӥла Тақӥкуму Ал-Харра Ұа Сарӓбӥла Тақӥкум Ба'сакум ۚ Каҙӓлика Йутимму Ни`матаһу `Алайкум Ла`аллакум Туслимӱна 016-081 Аллоҳ сизга Ўзи яратган нарсалардан соялар қилиб қўйди ва сизга тоғлардан бошпаналар, сизларни иссиқдан сақлайдиган кийимлар ва зарбадан сақлайдиган кийимлар қилиб қўйди. Шундай қилиб, У сизларга Ўз неъматини батамом қилиб берди. Шоядки, мусулмон бўлсангиз. (Бу ўринда инсон, айниқса, ушбу ояти карима тушган жой ва вақтнинг одами кундалик ҳаётида муҳтож бўлиб турадиган Аллоҳнинг неъматлари ҳақида гап кетмоқда.) ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ
Фа'ин Таұаллаұ Фа'иннамӓ `Алайка Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 016-082 Агар юз ўгириб кетсалар, бас, сенинг зиммангда очиқ-ойдин етказиб қўйиш, холос. ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Йа`рифӱна Ни`мата Аллӓһи Ćумма Йункирӱнаһӓ Ұа 'Акćаруһуму Ал-Кӓфирӱна 016-083 Улар Аллоҳнинг неъматини танирлар, кейин эса, инкор қилурлар. Уларнинг кўплари кофирлардир. (Аллоҳнинг неъматини била туриб инкор қилган киши аниқ кофир бўлади.) ‍‍ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Йаұма Наб`аćу Мин Кулли 'Умматин Шаһӥдӓан Ćумма Лӓ Йу'уҙану Лиллаҙӥна Кафарӱ Ұа Лӓ Һум Йуста`табӱна 016-084 Ҳар бир умматдан гувоҳ келтирган кунимизда, сўнгра куфр келтирганларга (узр учун) изн ҳам берилмас ва улар итобга ҳам қайтарилмаслар. (Қиёматда Аллоҳ таоло ўтган умматлардан ҳар бирига ўзининг Пайғамбарини гувоҳ қилиб келтиради. Кўпчилик олдида ҳамма нарса аён бўлади. Шармандаси чиққан кофирлар, узр айтмоқчи бўладилар. Аммо узр айтишга изн берилмайди. Улар ҳаёти дунёга яна қайтарилишларини, итобдан сўнг яхши ишлари қилишларига имкон берилишини сўрайдилар. Унга ҳам изн берилмайди.) ‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа 'Иҙӓ Ра'á Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ал-`Аҙӓба Фалӓ Йуҳаффафу `Анһум Ұа Лӓ Һум Йунžарӱна 016-085 Зулм қилганлар азобни кўрган вақтларида, улардан у енгиллатилмас ва уларга муҳлат ҳам берилмас. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Ра'á Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ Шуракӓ'аһум Қӓлӱ Раббанӓ Һӓ'уулӓ' Шуракӓ'уунӓ Ал-Лаҙӥна Куннӓ Над`ӱ Мин Дӱника ۖ Фа'алқаұ 'Илайһиму Ал-Қаұла 'Иннакум Лакӓҙибӱна 016-086 Ва ширк келтирганлар ўзларининг шерикларини кўрган чоғларида: Эй Роббимиз, анавилар бизнинг Сендан ўзга ибодат қилган шерикларимиз, дерлар. Бас, у(шерик)лар буларга: Албатта, сизлар ёлғончидирсизлар, деб сўз ташларлар. ( Бу дунёда Аллоҳни тан олмасдан қиёматга келиб, Аллоҳга Эй Роббимиз деб мурожаат, илтижо қиладиган бўлиб қолибдилар. Авваллар бошқани Роббимиз деб юрганлар энди ўша Роббиларини анавилар дейдиган бўлиб қолишибди. Ўша анавилар уларни адаштириб ўзига ибодат қилдирганлигини юзларига солдилар.) ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌
Ұа 'Алқаұ 'Илá Аллӓһи Йаұма'иҙин Ас-Салама ۖ Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 016-087 Ўшал кунда у(мушрик)лар Аллоҳга таслим бўлурлар ва уйдириб юрган нарсалари ботил бўлур. (Охиратда буту санамларимиз бизга шафоатчи бўлур, дея ўзларича тўқиб чиқарган умидлари ботил бўлади.) ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌ۖ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Аллӓһи Зиднӓһум `Аҙӓбӓан Фаұқа Ал-`Аҙӓби Бимӓ Кӓнӱ Йуфсидӱна 016-088 Куфр келтирган ва Аллоҳнинг йўлидан тўсганларга фасод қилганлари учун азоб устига азоб зиёда қилдик. (Кофирлик ёмон фасоддир. Одамларни Аллоҳнинг динидан тўсиш ундан ҳам ёмонроқ фасод саналади.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌
Ұа Йаұма Наб`аćу Фӥ Кулли 'Умматин Шаһӥдӓан `Алайһим Мин 'Анфусиһим ۖ Ұа Җи'нӓ Бика Шаһӥдӓан `Алá Һӓ'уулӓ' ۚ Ұа Наззалнӓ `Алайка Ал-Китӓба Тибйӓнӓан Ликулли Шайн Ұа Һудан Ұа Рахматан Ұа Бушрá Лилмуслимӥна 016-089 Ҳар бир умматга ўзидан гувоҳ олиб келган кунимизда сени анавиларга (умматингга) гувоҳ қилиб келтирамиз. Сенга китобни ҳар бир нарсани баён қилувчи этиб, мусулмонларга ҳидоят, раҳмат ва хушхабар қилиб нозил этдик. (Яъни, қиёмат куни ҳар бир умматга Пайғамбарини гувоҳ этганимиздек, сени ҳам умматингга гувоҳ қилиб келтирамиз. Сенга Қуръони Каримни нозил қилишдан мақсад ҳар бир нарсани баён қилиб беришдир. Қуръон мўминлар учун Аллоҳнинг раҳматидир, мусулмонлар учун ҳидоятдир. Қуръони Карим мўминлар учун хушхабардир, уларга иймонлари орқасидан келадиган яхшиликлар хушхабарини беради.) ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‌‌
нна Аллӓһа Йа'муру Бил-`Адли Ұа Ал-'Ихсӓни Ұа 'Ӥтӓ'и Ҙӥ Ал-Қурбá Ұа Йанһá `Ани Ал-Фахшӓ'и Ұа Ал-Мункари Ұа Ал-Бағйи ۚ Йа`иžукум Ла`аллакум Таҙаккарӱна 016-090 Албатта, Аллоҳ адолатга, эҳсонга, қариндошларга яхшилик қилишга амр этадир ва фаҳшу мункар ҳамда зулмкорликдан қайтарадир. У сизларга ваъз қилур. Шоядки, эсласангиз. (Абдуллоҳ ибн Масъуддан (р.а.) қилинган ривоятда у киши: Қуръондаги энг жамловчи оят шу оятдир. Эргашиладиган яхшиликни ҳам, четланиши лозим бўлган ёмонликни ҳам жамлаб зикр қилган, дейдилар. Аллоҳ буюрган адолатисломий мутлоқ адолатдир. Бу адолатга кўра, ҳар бир шахс, жамоат ва ҳар бир қавмга одилона муомалада бўлинади. Ҳамма учун ўлчов бир. Эҳсоняхшилик қилиш маъносини англатади. Исломда унинг эшиги кенг очилган. Фаҳш сўзининг луғавий маъноси ҳаддан ошишликдир. Лекин урфда кишилар номусига тааллуқли жиноятлар тушунилади. Мункар деганда, инсоннинг соф табиати инкор қиладиган ишлар кўзда тутилади. Буни, албатта, шариат ҳам инкор этади. Зулмкорлик эса, ҳаққа тажовуз қилиш ва адолатни бузишдир. Дарҳақиқат, булар эслашга арзигулик ваъз-насиҳатдир.) ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ۚ‍‍‍ ‌
Ұа 'Аұфӱ Би`аһди Аллӓһи 'Иҙӓ `Ӓһадтум Ұа Лӓ Танқуđӱ Ал-'Аймӓна Ба`да Таұкӥдиһӓ Ұа Қад Җа`алтуму Аллӓһа `Алайкум Кафӥлӓан ۚнна Аллӓһа Йа`ламу Мӓ Таф`алӱна 016-091 Агар аҳдлашсангиз Аллоҳнинг аҳдига вафо қилинг. Қасамларни таъкид қилинганидан сўнг бузманг. Батаҳқиқ, Аллоҳни ўзингизга кафил қилгансиз-а! Албатта, Аллоҳ нима қилаётганингизни билур. ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍ ‌ۚ ‍ ‌
Ұа Лӓ Такӱнӱ Кӓллатӥ Нақаđат Ғазлаһӓ Мин Ба`ди Қӱұатин 'Анкӓćӓан Таттаҳиҙӱна 'Аймӓнакум Даҳалӓан Байнакумн Такӱна 'Умматун Һийа 'Арбá Мин 'Умматин ۚннамӓ Йаблӱкуму Аллӓһу Биһи ۚ Ұа Лайубаййинанна Лакум Йаұма Ал-Қийӓмати Мӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 016-092 Тўқигани кучли бўлгандан сўнг уни сўкиб юборган хотинга ўхшаб, бир уммат бошқа умматдан зиёдроқ бўлгани учун қасамларингизни орангизга алдов воситаси қилиб олманг. Албатта, бу билан сизни Аллоҳ синамоқда, холос. Албатта, У қиёмат куни нима ҳақида ихтилоф қилганингизни баён қилиб берадир. (Аҳдни бузиш, асосан, ўз манфаатларини кўзлаб, кўпроқ кучли томонга ялтоқланиш мақсадида бўлади.) ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‌ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ Шӓ Аллӓһу Лаҗа`алакуммматан Ұӓхидатан Ұа Лакин Йуđиллу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Латус'алунна `Аммӓ Кунтум Та`малӱна 016-093 Агар Аллоҳ хоҳласа, сизларни бир уммат қилар эди. Лекин хоҳлаган кимсани залолатга кетказади ва хоҳлаган кимсани ҳидоят қилади. Ва, албатта, қилиб юрган амалларингиздан сўралурсизлар. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Ұа Лӓ Таттаҳиҙӱ 'Аймӓнакум Даҳалӓан Байнакум Фатазилла Қадамун Ба`да Ćубӱтиһӓ Ұа Таҙӱқӱ Ас-Сӱ'а Бимӓ Ҫададтумн Сабӥли Аллӓһи ۖ Ұа Лакум `Аҙӓбун `Аžӥмун 016-094 Қасамларингизни орангизда алдов воситаси қилиб олманг. Бас, қадам собит бўлганидан сўнг тоймасин ва Аллоҳнинг йўлидан тўсганингиз учун ёмонликни татиб юрманг. Сизга улкан азоб бўлмасин. ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍
Ұа Лӓ Таштарӱ Би`аһди Аллӓһи Ćаманӓан Қалӥлӓан ۚннамӓ `Инда Аллӓһи Һуұа Ҳайрун Лакумн Кунтум Та`ламӱна 016-095 Аллоҳнинг аҳдини оз баҳога сотиб юборманг. Агар билсангиз, сиз учун, албатта, Аллоҳнинг ҳузуридаги нарса яхшироқдир. ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‌ۚ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Мӓ `Индакум Йанфаду ۖ Ұа Мӓ `Инда Аллӓһи Бӓқин ۗ Ұа Ланаҗзийанна Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱҗраһум Би'ахсани Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 016-096 Сизнинг ҳузурингиздаги нарса тугайдир. Аллоҳнинг ҳузуридаги нарса эса, боқийдир. Албатта, Биз сабр этганларни қилиб юрган амалларининг энг гўзалига бериладиган ажр ила мукофотлармиз. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍
Ман `Амила Ҫӓлихӓан Мин Ҙакарин 'Аұ 'Унćá Ұа Һуұа Му'уминун Фаланухйийаннаһу Хайӓатан Ҭаййибатан ۖ Ұа Ланаҗзийаннаһумҗраһум Би'ахсани Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 016-097 Эркагу аёл, ким мўмин ҳолида яхши амал қилса, Биз унга яхши ҳаёт кечиртирамиз ва, албатта, уларни қилиб юрган амалларининг энг гўзалига бериладиган ажр ила мукофотлармиз. ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Фа'иҙӓ Қара'та Ал-Қур'ӓна Фӓста`иҙ Биллӓһи Мина Аш-Шайҭӓни Ар-Раҗӥми 016-098 Қуръон ўқиган чоғингда, Аллоҳдан қувилган шайтон(шарри)дан паноҳ сўрагин. (Яъни, аввал Аъузу биллаҳи минаш шайтонир рожиймни айтиб туриб, кейин Қуръон қироатини бошлагин. Аъузу биллаҳини айтиш Қуръони Карим тиловати учун тилни поклайди. Кишини Аллоҳнинг китоби Қуръони Каримни ўқишга тайёрлайди. Шайтоннинг васвасасидан сақлайди. Бутун вужуди ва шуурини Аллоҳ томон буради. Ушбу ояти каримадан уламоларимиз Қуръон ўқишни бошламоқчи бўлган ҳар бир инсонга Аъузу биллаҳини айтиш вожиблиги ҳукмини чиқарганлар. Чунки Аллоҳ шунга амр қилмоқда. Аллоҳнинг амри ҳар бир мўминга вожиб. Уни қилмаган одам гуноҳкор бўлади.) ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
ннаһу Лайса Лаһу Сулҭӓнун `Алá Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Алá Раббиһим Йатаұаккалӱна 016-099 Албатта, иймон келтирганлар ва ўз Роббиларига таваккал қилганларга у(шайтон)нинг султони йўқ. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍
ннамӓ Сулҭӓнуһу `Алá Ал-Лаҙӥна Йатаұаллаұнаһу Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Биһи Мушрикӱна 016-100 Унинг султони фақат уни дўст тутадиганларга ва у сабабли мушрик бўлганларга, холос. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍
Ұа 'Иҙӓ Баддалнӓ 'Ӓйатан Макӓна 'Ӓйатин Ұа ۙ Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Йуназзилу Қӓлӱннамӓнта Муфтарин ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 016-101 Қачонки, Биз бир оят ўрнини бошқа бир оят ила алмаштирсак,ҳолбуки, Аллоҳ нимани нозил қилишни ўзи яхши билгувчидирулар: Шубҳасиз, сен уйдирмачисан! дерлар. Йўқ! Уларнинг кўплари билмаслар. (Аввалги ўрганган сураларимизда Қуръондаги баъзи оятлар кези келганда маълум сабабларга кўра насх этилиб, Аллоҳ уларнинг ҳукми ўрнига бошқа оят ила бошқа ҳукм жорий қилишини билган эдик. Ушбу оятда Қуръондаги баъзи оятларнинг насх бўлишига мушрикларнинг муносабатлари билдирилмоқда.) ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ۙ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ۚ ‌ ‌
Қул Наззалаһу Рӱху Ал-Қудуси Мин Раббика Бил-Хаққи Лийуćаббита Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Һудан Ұа Бушрá Лилмуслимӥна 016-102 Сен уни руҳул қудус Роббингдан иймон келтирганларни собитқадам қилиш учун ва мусулмонларга ҳидоят ва хушхабар этиб ҳақ ила туширганини айт. (Эй Муҳаммад! Сен уларга Қуръонни Аллоҳ таоло ҳузуридан руҳул қудус унвонига эга бўлган фаришта Жаброил (а.с.) олиб тушганини айт.) ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌‌
Ұа Лақад На`ламу 'Аннаһум Йақӱлӱна 'Иннамӓ Йу`аллимуһу Башарун ۗ Лисӓну Ал-Лаҙӥ Йулхидӱна 'Илайһи 'А`җамӥйун Ұа Һаҙӓ Лисӓнун `Арабӥйун Мубӥнун 016-103 Батаҳқиқ, биламизки, албатта, улар: Унга фақат башар таълим бермоқда, холос, дерлар. Улар гумон қилаётганнинг тили ажамийдир. Бу эса очиқ-ойдин араб тилидадир. (Қадимги Қурайш кофирлари, Муҳаммадга Қуръонни Жабр, Балзот ёки Яъийш ўргатди, деб ажам қулларнинг исмларини айтганлар. Улардан бир минг тўрт юз йил сўнги кофирлар, Муҳаммад катта олимларни тўплаб Қуръонни ёздирди, сўнгра уларнинг ҳаммасини ўлдириб юбориб, китобни бедапояга ташлаб қўйди-да, одамларни чақириб келиб, мана менга осмондан китоб тушди, деб даъво қилди, дейишди. Ушбу уйдирмани уялмай-нетмай дарс қилиб ўтишди. Уларнинг бу уйдирмаси ўзларининг ақлсизликларига далолат эканини тушуниб етишмас эди. Кофир бўлгандан кейин шу экан-да!) ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۗ‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Би'ӓйӓти Аллӓһи Лӓ Йаһдӥһиму Аллӓһу Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 016-104 Албатта, Аллоҳнинг оятларига иймон келтирмайдиганларни Аллоҳ ҳидятга солмас ва уларга аламли азоб бордир. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‌
ннамӓ Йафтарӥ Ал-Каҙиба Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Би'ӓйӓти Аллӓһи ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Кӓҙибӱна 016-105 Ёлғонни фақат Аллоҳнинг оятларига иймон келтирмайдиганларгина тўқирлар. Ана ўшалар ўзлари ёлғончилардир. ‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Ман Кафара Биллӓһи Мин Ба`ди 'Ӥмӓниһи~ 'Иллӓ Ман 'Укриһа Ұа Қалбуһу Муҭма'иннун Бил-'Ӥмӓни Ұа Лакин Ман Шараха Бил-Куфри Ҫадрӓан Фа`алайһим Ғаđабун Мина Аллӓһи Ұа Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 016-106 Ким иймондан сўнг Аллоҳга куфр келтирса, қалби иймон ила ором топа туриб зўрланганлар бундан мустасно, ким кўксини куфрга очса, бас, уларга Аллоҳдан ғазаб бор. Уларга улкан азоб бор. (Мушриклар саҳобалардан Аммор ибн Ёсир (р.а.) ва у кишининг оталари Ёсир (р.а.) ҳамда оналари Сумаййаларни (р.а.) ҳам тутиб келиб, диндан қайтариш учун қаттиқ азобладилар. Улар азобларга чидам билан сабр қилиб, иймонларидан қайтишга кўнмадилар. Сумаййанинг (р.а.) икки оёқларини қозиққа боғлаб, аврат жойларига найза санчдилар. Сўнгра Амморнинг отаси Ёсирни (р.а.) ҳам ўлдирдилар. Бу икки улуғ инсонэру хотин Ислом йўлида, иймон учун биринчи шаҳидлар бўлиш шарафига эришдилар. Амморнинг кўз ўнгида ҳам онасини, ҳам отасини ўлдирган мушриклар уни ҳам ўлдиришга қасд қилганларида унинг оғзидан кофирларни рози этадиган гап чиқди. Шунда мушриклар уни ўлдирмадилар. Одамлар Пайғамбаримизнинг (с.а.в.) ҳузурларига келиб: Эй Аллоҳнинг Расули, Аммор муртад бўлди, дедилар. Бунга жавобан Расулуллоҳ (с.а.в.): Йўқ! Аммор бошидан товонигача иймонга тўлиқдир. Иймон унинг этига ҳам, қонига ҳам сингиб кетгандир, дедилар. Сўнг ушбу оят нозил бўлди.) ‍‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍
Ҙӓлика Би'аннаһуму Астахаббӱ Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ `Алá Ал-'Ӓҳирати Ұа 'Анна Аллӓһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Кӓфирӥна 016-107 Бу уларнинг дунё ҳаётини охиратдан устун қўйганлари сабабидандир. Албатта, Аллоҳ кофир қавмларни ҳидоят этмас. ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ҭаба`а Аллӓһу `Алá Қулӱбиһим Ұа Сам`иһим Ұа 'Абҫӓриһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ғӓфилӱна 016-108 Ана ўшаларнинг қалблари, қулоқлари ва кўзларига Аллоҳ муҳр босгандир. Ана ўшалар ғофиллардир. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Лӓ Җарама 'Аннаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 016-109 Ҳеч шубҳа йўқки, охиратда улар зиён кўргувчилардир. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌
Ćумма 'Инна Раббака Лиллаҙӥна Һӓҗарӱ Мин Ба`ди Мӓ Футинӱ Ćумма Җӓһадӱ Ұа Ҫабарӱнна Раббака Мин Ба`диһӓ Лағафӱрун Рахӥмун 016-110 Сўнгра, албатта, Роббинг фитнага учраганларидан кейин ҳижрат этиб, жиҳод қилган ва сабр этгани учун, албатта, Роббинг шулардан кейин мағфиратли ва раҳмлидир. ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Йаұма Та'тӥ Куллу Нафсин Туҗӓдилу `Ан Нафсиһӓ Ұа Туұаффá Куллу Нафсин Мӓ `Амилат Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 016-111 У кунда ҳар жон ўзи ҳақида тортишиш учун келур ва ҳар бир жонга амалига яраша вафо қилинур ҳамда уларга зулм этилмас. (Яъни, қиёмат кунида ҳар ким ўзини ўйлаб, ўзини азобдан қутқазиш пайидан бўлиб қолади. Бошқаларни тамоман унутади.) ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Đараба Аллӓһу Маćалӓан Қарйатан Кӓнат 'Ӓминатан Муҭма'иннатан Йа'тӥһӓ Ризқуһӓ Рағадӓан Мин Кулли Макӓнин Факафарат Би'ан`уми Аллӓһи Фа'аҙӓқаһӓ Ал-Лаһу Либӓса Ал-Җӱ`и Ұа Ал-Ҳаұфи Бимӓ Кӓнӱ Йаҫна`ӱна 016-112 Аллоҳ бир шаҳарни зарбул масал қилади: у омонлик ва хотиржамликда эди. Ризқи ҳар макондан сероб ҳолда келиб турарди. Сўнг у Аллоҳнинг неъматларига куфр келтирди. Бас, Аллоҳ унга қилган ишлари учун очлик ва хавф кийимини тоттирди. (Яъни, қилган ношукрчиликлари, келтирган куфрлари учун уларга очлик ва хавфни кийим қилиб кийгазиб қўйди. Аллоҳнинг амри билан Маккага етти йил қаҳатчилик келгани, унинг аҳолиси ўлимтиклар, туянинг юнги ва одатда еб бўлмайдиган бошқа нарсаларни еганлари ҳаммага маълум. Шундай қилиб, Аллоҳ уларни тўқликдан очликка чиқарди. Мусулмонлар Мадинаи Мунавварага ҳижрат этиб, ўша ерда ўз жамиятларини қурганларидан сўнг эса, аҳли Маккадан хотиржамлик неъматини ҳам олиб, уларни хавф-хатарда яшайдиган қилиб қўйди. Улар мусулмонлар Маккани фатҳ этиши учун келиб қолармикан, деган хавфда яшардилар.) ‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Җӓ'аһум Расӱлун Минһум Факаҙҙабӱһу Фа'аҳаҙаһуму Ал-`Аҙӓбу Ұа Һум Žӓлимӱна 016-113 Батаҳқиқ, уларга ўзларидан Пайғамбар келди. Бас, улар уни ёлғончига чиқардилар. Кейин золим бўлганлари учун уларни азоб тутди. (Аҳли Макка бу Пайғамбарга иймон келтириш, у билан фахрланиш ўрнига, уни ёлғончига чиқарди, унга турли бўҳтонлар қилди ва озорлар берди.) ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Факулӱ Миммӓ Разақакуму Аллӓһу Халӓлӓан Ҭаййибӓан Ұа Ашкурӱ Ни`мата Аллӓһи 'Ин Кунтум 'Ӥйӓһу Та`будӱна 016-114 Бас, Аллоҳ сизга ризқ қилиб берган нарсалардан ҳалол-пок ҳолида енг. Ва агар Унга ибодат қиладиган бўлсангиз, Аллоҳнинг неъматига шукр қилинг. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
ннамӓ Харрама `Алайкуму Ал-Майтата Ұа Ад-Дама Ұа Лахма Ал-Ҳинзӥри Ұа Мӓ 'Уһилла Лиғайри Аллӓһи Биһи ۖ Фамани Аđҭурра Ғайра Бӓғин Ұа Лӓ `Ӓдин Фа'инна Аллӓһа Ғафӱрун Рахӥмун 016-115 Сизларга фақат ўлимтикни, қонни, чўчқа гўштини ва Аллоҳдан ўзгага атаб сўйилган нарсаларнигина ҳаром қилди. Ким золим ва ҳаддан ошувчи бўлмаган ҳолида мажбур бўлиб қолса, албатта, Аллоҳ мағфиратли ва раҳмлидир. (Инсонни яратган ва унга неъматларини берган зотАллоҳ таолонинг Ўзигина инсонга нима ҳалол ва нима ҳаром эканини ҳам белгилаб беради.) ‍‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ۖ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Ұа Лӓ Тақӱлӱ Лимӓ Таҫифу 'Алсинатукуму Ал-Каҙиба Һӓҙӓ Халӓлун Ұа Һаҙӓ Харӓмун Литафтарӱ `Алá Аллӓһи Ал-Каҙиба ۚнна Ал-Лаҙӥна Йафтарӱна `Алá Аллӓһи Ал-Каҙиба Лӓ Йуфлихӱна 016-116 Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиш учун тилларингиз васф қилган ёлғонни гапириб: Бу ҳалол, бу ҳаром, деяверманглар. Албатта, Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқувчилар нажот топмаслар. (Инсон неъматни розиқ Аллоҳдан олади. Шунинг учун инсоннинг ҳалол ёки ҳаром ҳақида ҳукм чиқаришга ҳаққи йўқдир. Кимки ўзи ҳақсиз бўлган нарсага аралашиб, Бу ҳалол, бу ҳаром, деса, Аллоҳ таолога нисбатан ёлғон тўқиган бўлади.) ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌
Матӓн Қалӥлун Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 016-117 Озгина матоҳ ва аламли азоб бор. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Ұа `Алá Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Харрамнӓ Мӓ Қаҫаҫнӓ `Алайка Мин Қаблу ۖ Ұа Мӓ Žаламнӓһум Ұа Лакин Кӓнӱнфусаһум Йаžлимӱна 016-118 Яҳудий бўлганларга эса, сенга бундан олдин айтиб берган нарсаларимизни ҳаром қилдик. Биз уларга зулм қилмадик. Лекин улар ўзларига зулм қилган эдилар. (Ушбу оятда ишора этилаётган, Аллоҳ яҳудийларга ҳаром қилган нарсалар Анъом сурасида келган.) ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Ćумма 'Инна Раббака Лиллаҙӥна `Амилӱ Ас-Сӱ'а Биҗаһӓлатин Ćумма Тӓбӱ Мин Ба`ди Ҙӓлика Ұа 'Аҫлахӱнна Раббака Мин Ба`диһӓ Лағафӱрун Рахӥмун 016-119 Сўнгра, Роббинг билмасдан ёмон амал қилган, ундан кейин эса тавба қилиб яхши амалларни қилганларга, албатта, Роббинг ўшандан сўнг мағфиратли ва раҳмлидир. ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
нна 'Ибрӓһӥма Кӓна 'Умматан Қӓнитӓан Лиллӓһ Ханӥфӓан Ұа Лам Йаку Мина Ал-Мушрикӥна 016-120 Албатта, Иброҳим Аллоҳнинг итоат қилгувчи, ҳаққа мойил уммати эди. Мушриклардан бўлган эмас. ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Шӓкирӓан Ли'н`умиһи ۚ Аҗтабӓһу Ұа Һадӓһу 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥм 016-121 Унинг неъматларига шукр қилгувчи эди. У зот уни танлаб олди ва сиротул мустақиймга ҳидоят қилди. ‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓһу Фӥ Ад-Дунйӓ Хасанатан ۖ Ұа 'Иннаһу Фӥ Ал-'Ӓҳирати Ламина Аҫ-Ҫӓлихӥна 016-122 Унга бу дунёда яхши (ҳаёт) бердик. Охиратда эса, у, албатта, солиҳлардандир. ‌‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍ ‍‍
Ćумма 'Аұхайнӓ 'Илайка 'Ани Аттаби` Миллата 'Ибрӓһӥма Ханӥфӓан ۖ Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мушрикӥна 016-123 Сўнгра сенга: Иброҳимнинг ҳаққа мойил миллатига эргаш. У мушриклардан бўлмаган эди, деб ваҳий қилдик. ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍
ннамӓ Җу`ила Ас-Сабту `Алá Ал-Лаҙӥна Аҳталафӱ Фӥһи ۚ Ұа 'Инна Раббака Лайахкуму Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 016-124 Шанба фақат у тўғрисида ихтилоф қилганлар зиммасига юкланди, холос. Албатта, Роббинг қиёмат кунида улар орасида ихтилоф қилган нарсалари ҳақида ҳукм чиқарур. (Яҳудийларга фарз қилинган шанба кунини улуғлаш ҳам Иброҳимнинг (а.с.) миллатларида йўқ нарса. Аллоҳ яҳудийлар ихтилоф қилганлари учун жазо сифатида жорий этгандир. ) ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ад`у 'Илá Сабӥли Раббика Бил-Хикмати Ұа Ал-Маұ`иžати Ал-Хасанати ۖ Ұа Җӓдилһум Би-Атӥ Һийа 'Ахсану ۚнна Раббака Һуұа 'А`ламу Биман Đалла `Ан Сабӥлиһи ۖ Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 016-125 Роббингнинг йўлига ҳикмат ва яхши мавъиза ила даъват қил. Ва улар ила гўзал услубда мунозара қил. Албатта, Роббинг Ўз йўлидан адашганларни ўта билгувчи ва ҳидоят топгувчиларни ҳам ўта билгувчидир. (Аввало, даъват Аллоҳнинг йўлига бўлмоғи керак. Баъзи шахсларга, гуруҳларга эмас,холис Аллоҳнинг йўлига бўлиши керак. Иккинчидан, даъват ҳикмат билан амалга оширилиши керак. Бунда даъват қилинаётганларнинг ижтимоий, маданий савиясини эътиборга олиб, оғир келмайдиган йўсинда даъват қилиш лозим. Учинчидан, даъват яхши мавъиза орқали йўлга қўйилмоғи керак. Кишиларни қизиқтириш учун чиройли гапларни топиб гапириш зарур. Уларни нафратлантирмаслик лозим. Тўртинчидан, кишилар билан гўзал услубда мунозара қилиш керак. Аллоҳнинг йўлига даъват, аввало, фикрий ҳаракатдир. Фикрий ҳаракат бор жойда мунозара бўлиши турган гап. Ислом даъватчиси мунозарани ғоятда гўзал услубда олиб бориши керак. У рақиби билан талашиб, тортишиб, бақир-чақир, уруш-жанжал этмасдан, унинг табъига йўл топиб, унга қаноат ҳосил қилдириб, ўзи сезмаган ҳолда Исломга мойил бўлиб қоладиган усталик билан мунозара олиб бориши лозим. Бешинчидан, даъватчи ўз вазифаси даъват қилиш эканини, ҳидоят ва залолат Аллоҳга боғлиқлигини ҳеч қачон унутмаслиги керак.) ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ۚ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Ұа 'Ин `Ӓқабтум Фа`ӓқибӱ Бимиćли Мӓ `Ӱқибтум Биһи ۖ Ұа Ла'ин Ҫабартум Лаһуұа Ҳайрун Лилҫҫӓбирӥна 016-126 Агар иқоб қиладиган бўлсангиз, ўзингизга қилинган иқобга ўхшаш иқоб қилинг. Агар сабр қилсангиз, албатта, у сабр қилгувчилар учун хайрлидир. (Ўрни келганда сабр қилиб ўч олмаслик ҳам, хайр бўлиб, Ислом даъватига фойда келтириши мумкин.) ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ۖ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Аҫбир Ұа Мӓ Ҫабрука 'Иллӓ Биллӓһи ۚ Ұа Лӓ Тахзан `Алайһим Ұа Лӓ Таку Фӥ Đайқин Миммӓ Йамкурӱна 016-127 Сабр қил, сенинг сабринг фақат Аллоҳ ила бўлур. Улар(ҳоли)га хафа бўлма. Улар қилаётган макрдан сиқилма. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌
нна Аллӓһа Ма`а Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Мухсинӱна 016-128 Албатта, Аллоҳ тақво қилганлар ва гўзал ишлар қилганлар биландир. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah