Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

91) Sūrat Ash-Shams

Printed format

91)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Ash-Shamsi Wa Đuĥāhā

091001.Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

‌ ‌‍
Wa Al-Qamari 'Idhā Talāhā

091002.Onu izlediğinde Ay’a andolsun,

‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌
Wa An-Nahāri 'Idhā Jallāhā

091003.Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,

‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌
Wa Al-Layli 'Idhā Yaghshāhā

091004.Onu bürüdüğünde geceye andolsun,

‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Wa As-Samā'i Wa Mā Banāhā

091005.Göğe ve onu bina edene andolsun,

‌‍‍‍‌‌ ‌‌
Wa Al-'Arđi Wa Mā Ţaĥāhā

091006.Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,

‌‌‍ ‌‌
Wa Nafsin Wa Mā Sawwāhā

091007,8,9.Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunuve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki,nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

‌ ‌‌ ‌
Fa'alhamahā Fujūrahā Wa Taqwāhā

091008.

‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Qad 'Aflaĥa Man Zakkāhā

091009.

‌ ‌ ‍‌
Wa Qad Khāba Man Dassāhā

091010.Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

‍‌
Kadhdhabat Thamūdu Biţaghwāhā

091011.Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Idhi Anba`atha 'Ashqāhā

091012.Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.

‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Faqāla Lahum Rasūlu Allāhi Nāqata Allāhi Wa Suqyāhā

091013.Allah’ın Resülü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun suiçme hakkını koruyun.”3

‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Fakadhdhabūhu Fa`aqarūhā Fadamdama `Alayhim Rabbuhum Bidhanbihim Fasawwāhā

091014.Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerineRableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle biretti.

‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌
Wa Lā Yakhāfu `Uqbāhā

091015.Allah, bunun sonucundan çekinmez de!

‌ ‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah