Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

89) Sūrat Al-Fajr

Printed format

89)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Al-Fajri

089001.Tan yerinin ağarmasına andolsun,

‌‍‍‍
Wa Layālin `Ashrin

089002.On geceye andolsun,1

‍‍
Wa Ash-Shaf`i Wa Al-Watri

089003.Çifte ve teke andolsun,

‌ ‌
Wa Al-Layli 'Idhā Yasri

089004.Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır).

‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍
Hal Fī Dhālika Qasamun Lidhī Ĥijrin

089005.Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeyedeğer bir özellik vardır.

‌ ‍‍‍
'Alam Tara Kayfa Fa`ala Rabbuka Bi`ādin

089006,7,8,9,10.(Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Ad’e, şehirler içindebenzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan(Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’ane yaptığını görmedinmi?

‌ ‍‍‍‍ ‌‍
'Irama Dhāti Al-`Imādi

089007.

‌‍‍‍‌
Allatī Lam Yukhlaq Mithluhā Fī Al-Bilādi

089008.

‍‍‍‍
Wa Thamūda Al-Ladhīna Jābū Aş-Şakhra Bil-Wādi

089009.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌
Wa Fir`awna Dhī Al-'Awtādi

089010.

‌‌
Al-Ladhīna Ţaghaw Fī Al-Bilādi

089011,12.Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculukçıkaran kimselerdi.

‍‍‍‍‍‍‌‌
Fa'aktharū Fīhā Al-Fasāda

089012.

‌ ‌
Faşabba `Alayhim Rabbuka Sawţa `Adhābin

089013.Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.

‍ ‌‍
'Inna Rabbaka Labiālmirşādi

089014.Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.

‌‍‍‍‍‌
Fa'ammā Al-'Insānu 'Idhā Mā Abtalāhu Rabbuhu Fa'akramahu Wa Na``amahu Fayaqūlu Rabbī 'Akramani

089015.İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bolnimetler verdiğinde, “Rabbim bana ikram etti” der.

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Wa 'Ammā 'Idhā Mā Abtalāhu Faqadara `Alayhi Rizqahu Fayaqūlu Rabbī 'Ahānani

089016.Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, “Rabbim beni aşağıladı” der.

‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Kallā ۖ Bal Lā Tukrimūna Al-Yatīma

089017.Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.

ۖ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Taĥāđđūna `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni

089018.Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Ta'kulūna At-Tutha 'Aklāan Lammāan

089019.Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.

‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa Tuĥibbūna Al-Māla Ĥubbāan Jammāan

089020.Malı da pek çok seviyorsunuz.

‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Kallā 'Idhā Dukkati Al-'Arđu Dakkāan Dakkāan

089021.Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığızaman,

‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌
Wa Jā'a Rabbuka Wa Al-Malaku Şaffāan Şaffāan

089022,23.Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve ogün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birerbirer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?

‍‍‌‌ ‌‍ ‍‌
Wa Jī'a Yawma'idhin Bijahannama ۚ Yawma'idhin Yatadhakkaru Al-'Insānu Wa 'Anná Lahu Adh-Dhikrá

089023.

‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍
Yaqūlu Yā Laytanī Qaddamtu Liĥayātī

089024.“Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım” der.

Fayawma'idhin Lā Yu`adhdhibu `Adhābahu~ 'Aĥadun

089025.Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.

‌ ‌ ‌~
Wa Lā Yūthiqu Wathāqahu~ 'Aĥadun

089026.Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.

‌ ‍~
Yā 'Ayyatuhā An-Nafsu Al-Muţma'innatu

089027.(Allah şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis!”

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Arji`ī 'Ilá Rabbiki điyatan Marđīyatan

089028.“Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”

‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍
dkhulī Fī `Ibādī

089029.“(İyi) kullarımın arasına gir.”

‍‍‍ ‌
Wa Adkhulī Jannatī

089030.“Cennetime gir.”

‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah