Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

88) Sūrat Al-Ghāshiyah

Printed format

88)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Hal 'Atāka Ĥadīthu Al-Ghāshiyati

088001.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Wujūhun Yawma'idhin Khāshi`atun

088002.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

‍‍‌ ‌
`Āmilatunşibatun

088003.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

‍‍
Taşlá Nāan Ĥāmiyatan

088004.Kızgın ateşe girerler.

‍‌ ‌‌‌
Tusqá Min `Aynin 'Āniyatin

088005.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌
Laysa Lahum Ţa`āmun 'Illā Min Đarī`in

088006.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Lā Yusminu Wa Lā Yughnī Min Jū`in

088007.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌
Wujūhun Yawma'idhin Nā`imatun

088008.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

‍‍
Lisa`yihā điyatun

088009.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

‌ ‌‍
Fī Jannatin `Āliyatin

088010.Yüksek bir cennettedirler.

‍‍
Lā Tasma`u Fīhā Lāghiyatan

088011.Orada hiçbir boş söz işitmezler.

‌ ‌ ‍‍‍
Fīhā `Aynunriyatun

088012.Orada akan bir kaynak vardır.

‌ ‍‍‍‍‌
Fīhā Sururun Marfū`atun

088013,14,15,16.Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar,serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

‌ ‌
Wa 'Akwābun Mawđū`atun

088014.

‍‍‌‌ ‍
Wa Namāriqu Maşfūfatun

088015.

‍‍
Wa Zabīyu Mabthūthatun

088016.

‌‌‍‌ ‍‍‍
'Afalā Yanžurūna 'Ilá Al-'Ibili Kayfa Khuliqat

088017.Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Ilá As-Samā'i Kayfa Rufi`at

088018.Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa 'Ilá Al-Jibāli Kayfa Nuşibat

088019.Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Wa 'Ilá Al-'Arđi Kayfa Suţiĥat

088020.Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Fadhakkir 'Innamā 'Anta Mudhakkirun

088021.Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.

‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Lasta `Alayhim Bimusayţirin

088022.Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.

‍‍‍‍‍‍
'Illā Man Tawallá Wa Kafara

088023,24.Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azabauğratır.

‌ ‍‌ ‌ ‌‍
Fayu`adhdhibuhu Allāhu Al-`Adhāba Al-'Akbara

088024.

‍‍‌ ‍‍‍‍
'Inna 'Ilaynā 'Īābahum

088025.Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.

‌‍‌ ‌
Thumma 'Inna `Alaynā Ĥisābahum

088026.Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah