Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

83) Sūrat Al-Muţaffifīn

Printed format

83)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Waylun Lilmuţaffifīna

083001.Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline!

‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna 'Idhā Aktālū `Alá An-Nāsi Yastawfūna

083002.Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.

‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idhā Kālūhum 'Aw Wazanūhum Yukhsirūna

083003.Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zamaneksik ölçüp tartarlar.

‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
'Alā Yažunnu 'Ūla'ika 'Annahum Mabthūna

083004,5,6.Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurundaduracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Liyawmin `Ažīmin

083005.

‍‍
Yawma Yaqūmu An-Nāsu Lirabbi Al-`Ālamīna

083006.

‍‍ ‍‍‍‍
Kallā 'Inna Kitāba Al-Fujjāri Lafī Sijjīnin

083007.Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn”dedir.

‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Adrāka Mā Sijjīnun

083008.“Siccîn”in ne olduğunu sen ne bileceksin.

‌ ‌‍‌
Kitābun Marqūmun

083009.O, yazılmış bir kitaptır.

‍‍‌ ‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna

083010,11.O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vayhaline!

Al-Ladhīna Yukadhdhibūna Biyawmi Ad-Dīni

083011.

‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā Yukadhdhibu Bihi~ 'Illā Kullu Mu`tadin 'Athīmin

083012.Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.

~‍ ‌‌ ‌ ‌
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna

083013.Ona âyetlerimiz okununca, “Eskilerin masalları” der.

‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Kallā ۖ Bal ۜ Rāna `Alá Qulūbihim Mā Kānū Yaksibūna

083014.Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerinipaslandırmıştır.

ۖ ۜ‍‌‍ ‌
Kallā 'Innahum `An Rabbihim Yawma'idhin Lamaĥjūbūna

083015.Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrumbırakılacaklardır.

‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍
Thumma 'Innahum Laşālū Al-Jaĥīmi

083016.Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.

‍ ‍‍‍
Thumma Yuqālu Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna

083017.Sonra da onlara, “Yalanlamakta olduğunuz işte budur” denecektir.

‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Kallā 'Inna Kitāba Al-'Abrāri Lafī `Illīyīna

083018.Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır.

‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌
Wa Mā 'Adrāka Mā `Illīyūna

083019.“İlliyyûn”un ne olduğunu sen ne bileceksin.

‌ ‌‍‌
Kitābun Marqūmun

083020.O yazılmış bir kitaptır.

‍‍‌ ‍
Yash/haduhu Al-Muqarrabūna

083021.Ona, Allah’a yakın olanlar şâhit olur.

‍‍
'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin

083022.Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler.

‍‌‌‍
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna

083023.Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler.

‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ta`rifu Fī Wujūhihim Nađrata An-Na`īmi

083024.Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün.

‌ ‍‍‍ ‍‍
Yusqawna Min Raĥīqin Makhtūmin

083025.Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.

‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Khitāmuhu Miskun ۚ Wa Fī Dhālika Falyatanāfasi Al-Mutanāfisūna

083026.Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır) İşteyarışanlar, bunun için yarışsınlar.1

‍‍ ۚ ‌ ‌
Wa Mizājuhu Min Tasnīmin

083027.O içeceğin katkısı tesnimdir.

‌‍ ‍‌
`Aynāan Yashrabu Bihā Al-Muqarrabūna

083028.Bir pınar ki, Allah’a yakın olanlar ondan içerler.

‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Ajramū Kānū Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Yađĥakūna

083029.Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Marrū Bihim Yataghāmazūna

083030.Mü’minler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarlaalay ediyorlardı.

‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Anqalabū 'Ilá 'Ahlihimu Anqalabū Fakihīna

083031.Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍
Wa 'Idhā Ra'awhum Qālū 'Inna Hā'uulā' Lađāllūna

083032.Mü’minleri gördükleri vakit, “Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir”diyorlardı.

‌‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Wa Mā 'Ursilū `Alayhim Ĥāfižīna

083033.Halbuki onlar, mü’minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.

‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Fālyawma Al-Ladhīna 'Āmanū Mina Al-Kuffāri Yađĥakūna

083034.İşte bugün de mü’minler kâfirlere gülerler.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna

083035.Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.

‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Hal Thūwiba Al-Kuffāru Mā Kānū Yaf`alūna

083036.Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!?

‍‍‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah