Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

78) Sūrat An-Naba'

Printed format

78)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
`Amma Yatasā'alūna

078001.Birbirlerine neyi soruyorlar?

‍‍
`Ani An-Naba'i Al-`Ažīmi

078002,3.Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhī Hum Fīhi Mukhtalifūna

078003.

‍‍‍‍ ‍‍‍
Kallā Saya`lamūna

078004.Hayır, ileride bilecekler.

Thumma Kallā Saya`lamūna

078005.Yine hayır; ileride bilecekler.

'Alam Naj`ali Al-'Arđa Mihādāan

078006,7.Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

‍‍‌‍ ‌‌
Wa Al-Jibāla 'Awtādāan

078007.

‌‍‍‍ ‌‌‌‌
Wa Khalaqnākum 'Azwājāan

078008.Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.

‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Wa Ja`alnā Nawmakum Subātāan

078009.Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.

Wa Ja`alnā Al-Layla Libāsāan

078010.Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.

‍‍‍‍
Wa Ja`alnā An-Nahāra Ma`āshāan

078011.Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

‍‍‍‍‍‍‌‍
Wa Banaynā Fawqakum Sab`āan Shidādāan

078012.Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Wa Ja`alnā Sirājāan Wa Hhājāan

078013.Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

‌ ‍‌ ‌
Wa 'Anzalnā Mina Al-Mu`şirāti Mā'an Thajjājāan

078014,15,16.Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmuryüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌‌
Linukhrija Bihi Ĥabbāan Wa Nabātāan

078015.

‌ ‌
Wa Jannātin 'Alfāfāan

078016.

‍‍‍‍
'Inna Yawma Al-Faşli Kāna Mīqātāan

078017.Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri Fata'tūna 'Afwājāan

078018.Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
Wa Futiĥati As-Samā'u Fakānat 'Abwābāan

078019.Gök açılır ve kapı kapı olur.

‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Wa Suyyirati Al-Jibālu Fakānat Sabāan

078020.Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

‍‍
'Inna Jahannama Kānat Mirşādāan

078021,22,23.Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içindeçağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Lilţţāghīna Ma'ābāan

078022.

‍‍
Lābithīna Fīhā 'Aĥqābāan

078023.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍
Lā Yadhūqūna Fīhā Bardāan Wa Lā Shabāan

078024.Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍
'Illā Ĥamīmāan Wa Ghassāqāan

078025,26.Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

‌ ‌‍‍‍
Jazā'an Wifāqāan

078026.

‍‍‌‌ ‌
'Innahum Kānū Lā Yarjūna Ĥisābāan

078027.Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

‌ ‌ ‍‍‍
Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Kidhdhābāan

078028.Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

‌ ‌ ‌
Wa Kulla Shay'in 'Aĥşaynāhu Kitābāan

078029.Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) tamamiyle sayıp tespitettik.

‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Fadhūqū Falan Nazīdakum 'Illā `Adhābāan

078030.Kafirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızcaazabınızı artıracağız."

‌ ‍‌ ‌‌ ‌
'Inna Lilmuttaqīna Mafāzāan

078031,32,33,34.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler,kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehlervardır.

‍‍‍‍‍ ‌‌
Ĥadā'iqa Wa 'A`nābāan

078032.

‍‍‌ ‌‌
Wa Kawā`iba 'Atbāan

078033.

‌ ‌‍
Wa Ka'sāan Dihāqāan

078034.

‌ ‌
Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan Wa Lā Kidhdhābāan

078035.Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌
Jazā'an Min Rabbika `Aţā'an Ĥisābāan

078036,37,38.Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisiarasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükafat, yeterli bir ihsanolarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin safduracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izinvereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‌
Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Ar-Raĥmāni ۖ Lā Yamlikūna Minhu Khiţābāan

078037.

‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍
Yawma Yaqūmu Ar-Rūĥu Wa Al-Malā'ikatu Şaffāan ۖ Lā Yatakallamūna 'Illā Man 'Adhina Lahu Ar-Raĥmānu Wa Qāla Şawābāan

078038.

‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌
Dhālika Al-Yawmu Al-Ĥaqqu ۖ Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Ma'ābāan

078039.İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yoltutar.

ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
'Innā 'Andharnākum `Adhābāan Qarībāan Yawma Yanžuru Al-Mar'u Mā Qaddamat Yadāhu Wa Yaqūlu Al-Kāfiru Yā Laytanī Kuntu Tubāan

078040.Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı veinkarcının, “Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olanyakın bir azaba karşı uyardık.

‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah