Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

79) Sūrat An-Nāzi`āt

Printed format

79)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa An-Nāzi`āti Gharqāan

079001.Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Wa An-Nāshiţāti Nashţāan

079002.Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa As-Sābiĥāti Sabĥāan

079003.Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,

‌‍‍‍‍‍
Fālssābiqāti Sabqāan

079004.Derken, öne geçenlere,

‍‍‍‍‍‍‍‍
Fālmudabbirāti 'Aman

079005.Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

‍‌ ‌‌
Yawma Tarjufu Ar-jifatu

079006,7.Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelenbaşka bir sarsıntı izleyecektir.

Tatba`uhā Ar-difatu

079007.

‌‌
Qulūbun Yawma'idhin Wājifatun

079008.O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.

‍‍‍‍‌ ‌‌
'AbşāruKhāshi`atun

079009.Onların gözleri (korku ile) inecektir.

‍‍‍‍‍‌‌
Yaqūlūna 'A'innā Lamardūdūna Fī Al-Ĥāfirati

079010.Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize midöndürüleceğiz?”

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌
'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Nakhiratan

079011.“Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”

‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Qālū Tilka 'Idhāan Karratun Khāsiratun

079012.“Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür” dediler.

‌ ‌‌‌‌‌ ‍ ‍‍
Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidatun

079013.Halbuki o, bir haykırıştan (sûr’un üfürülmesinden) ibarettir.

‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Fa'idhā Hum Bis-Sāhirati

079014.Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

‌‌‌ ‍‍‍
Hal 'Tāka Ĥadīthu Mūsá

079015.(Ey Muhammed!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi?

‌‍‍‍ ‍‍‍
'Idh Nādāhu Rabbuhu Bil-Wādi Al-Muqaddasi Ţuwan

079016.Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌
Adh/hab 'Ilá Fir`awna 'Innahu Ţaghá

079017.“Haydi Firavun’a git! Çünkü o azmıştır.”

‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍
Faqul Hal Laka 'Ilá 'An Tazakká

079018.“Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

‍ ‌‍‌ ‌‌
Wa 'Ahdiyaka 'Ilá Rabbika Fatakhshá

079019.Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!”

‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Fa'arāhu Al-'Āyata Al-Kub

079020.Derken Mûsâ O’na en büyük mucizeyi gösterdi.

‍‌ ‍‍‍‍
Fakadhdhaba Wa `Aşá

079021.Fakat o, Mûsâ’yı yalanladı ve isyan etti.

‌‍‍‍
Thumma 'Adbara Yas`á

079022.Sonra sırt dönüp koşarak gitti.

Faĥashara Fanādá

079023.Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

‌ ‌‌
Faqāla 'Anā Rabbukumu Al-'A`lá

079024.“Ben, sizin en yüce Rabbinizim!” dedi.

‌‌ ‌‍
Fa'akhadhahu Allāhu Nakāla Al-'Ākhirati Wa Al-'Ūlá

079025.Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍
'Inna Fī Dhālika La`ibratan Liman Yakhshá

079026.Şüphesiz bunda Allah’tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibretvardır.

‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'A'antum 'Ashaddu Khalqāan 'Ami As-Samā'u ۚ Banāhā

079027.(Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? OnuAllah kurmuştur.

‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ
Rafa`a Samkahā Fasawwāhā

079028.Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.

‌ ‌
Wa 'Aghţasha Laylahā Wa 'Akhraja Đuĥāhā

079029.O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍
Wa Al-'Arđa Ba`da Dhālika Daĥāhā

079030.Ardından yeri düzenleyip döşedi.

‌‌‍ ‌ ‌ ‌
'Akhraja Minhā Mā'ahā Wa Mar`āhā

079031.Ondan suyunu ve merasını çıkardı.

‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌
Wa Al-Jibāla 'Arsāhā

079032.Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

‌‍‍‍ ‌‌
Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum

079033.Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

‌ ‌‌
Fa'idhā Jā'ati Aţ-Ţāmmatu Al-Kub

079034,35.En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarınıhatırlar.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Yawma Yatadhakkaru Al-'Insānu Mā Sa`á

079035.

‍‍‍‍
Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Liman Yará

079036.Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

‍‍‍‍ ‍‌
Fa'ammā Man Ţaghá

079037,38,39.Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz,cehennem onun sığınağıdır.

‍‌ ‍‌ ‍‍
Wa 'Āthara Al-Ĥayāata Ad-Dun

079038.

‌‍‍‍ ‍‌
Fa'inna Al-Jaĥīma Hiya Al-Ma'wá

079039.

‍‍‍‌‌
Wa 'Ammā Man Khāfa Maqāma Rabbihi Wa Nahá An-Nafsa `Ani Al-Hawá

079040,41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsiniarzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

‍‌ ‍‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍
Fa'inna Al-Jannata Hiya Al-Ma'wá

079041.

‍‍‌‌
Yas'alūnaka `Ani As-Sā`ati 'Ayyāna Mursāhā

079042.Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

‍ ‌‍‍‍
Fīma 'Anta Min Dhik

079043.Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?

‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍
'Ilá Rabbika Muntahāhā

079044.Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir.

‌ ‌‍ ‍‌‍‍
'Innamā 'Anta Mundhiru Man Yakhshāhā

079045.Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.

‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Ka'annahum Yawma Yarawnahā Lam Yalbathū 'Illā `Ashīyatan 'Aw Đuĥāhā

079046.Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut birkuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.

‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah