Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

74) Sūrat Al-Muddaththir

Printed format

74)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā Al-Muddaththiru

074001.Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

‍‍‌‌
Qum Fa'andhir

074002.Kalk da uyar.

‍ ‌‍‍
Wa Rabbaka Fakabbir

074003.Rabbini yücelt.

‌‍
Wa Thiyābaka Faţahhir

074004.Nefsini arındır.1

‍‍‍‍
Wa Ar-Rujza Fāhjur

074005.Şirkten uzak dur.2

‍‌ ‍‍‍
Wa Lā Tamnun Tastakthiru

074006.İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.

‌ ‍‌
Wa Lirabbika Fāşbir

074007.Rabbinin rızasına ermek için sabret.

‍‍
Fa'idhā Nuqira An-Nāqūri

074008,9.Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Fadhālika Yawma'idhin Yawmun `Asīrun

074009.

‌ ‍
`Alá Al-Kāfirīna Ghayru Yasīrin

074010.Kâfirler için hiç kolay değildir.

‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Dharnī Wa Man Khalaqtu Waĥīdāan

074011.Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak.

‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa Ja`altu Lahu Mālāan Mamdūdāan

074012,13.Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.

‌ ‌‌‌
Wa Banīna Shuhūdāan

074013.

‍‍‍‍ ‌‌
Wa Mahhadtu Lahu Tamhīdāan

074014.Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.

Thumma Yaţma`u 'An 'Azīda

074015.Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar.3

‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Kallā ۖ 'Innahu Kāna Li'yātinā `Anīdāan

074016.Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşıinatçıdır.

ۖ‍‍ ‌ ‌
Sa'urhiquhu Şa`ūdāan

074017.Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

‌‍‍‍ ‍‌‌
'Innahu Fakkara Wa Qaddara

074018.Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

‌ ‌‍‍‌‍
Faqutila Kayfa Qaddara

074019.Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!

‍ ‍‍‍‍‌‍
Thumma Qutila Kayfa Qaddara

074020.Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!

‍ ‍‍‍‍‌‍
Thumma Nažara

074021.Sonra (Kur’an hakkında) derin derin düşündü.

‍‍
Thumma `Abasa Wa Basara

074022.Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.

‌‍
Thumma 'Adbara Wa Astakbara

074023,24.Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu ancaknakledilegelen bir sihirdir.”

‌ ‌‍‍‍‍
Faqāla 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Yu'utharu

074024.

‌‌ ‌ ‌‌
'In Hādhā 'Illā Qawlu Al-Bashari

074025.“Bu, ancak insan sözüdür.”

‌ ‌‌
Sa'uşlīhi Saqara

074026.Ben onu “Sekar”a (cehenneme) sokacağım.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Saqaru

074027.Sekar’ın ne olduğunu sen ne bileceksin?

‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Lā Tubqī Wa Lā Tadharu

074028.Geride bir şey koymaz, bırakmaz.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Lawwāĥatun Lilbashari

074029.Derileri kavurur.

‌ ‍
`Alayhā Tis`ata `Ashara

074030.Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır.

‌ ‍
Wa Mā Ja`alnā 'Aşĥāba An-Nāri 'Illā Malā'ikatan ۙ Wa Mā Ja`alnā `Iddatahum 'Illā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Liyastayqina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Yazdāda Al-Ladhīna 'Āmanū 'Īmānāan ۙ Wa Lā Yartāba Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Al-Mu'uminūna ۙ Wa Liyaqūla Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Kāfirūna Mādhā 'Arāda Allāhu Bihadhā Mathalāan ۚ Kadhālika Yuđillu Allāhu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Mā Ya`lamu Junūda Rabbika 'Illā Huwa ۚ Wa Mā Hiya 'Illā Dhikrá Lilbashari

074031.Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onlarınsayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerinekitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın,kendilerine kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesin, kalplerindebir hastalık bulunanlar ile kâfirler, “Allah örnek olarak bununla neyianlatmak istedi” desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır,dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu,insanlar için ancak bir uyarıdır.

‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۙ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ۙ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌ۚ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍
Kallā Wa Al-Qamari

074032,33,34,35,36,37.Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye,aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizdenileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette enbüyük bir şeydir.

‌ ‌‍‍‍‍
Wa Al-Layli 'Idh 'Adbara

074033.

‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍
Wa Aş-Şubĥi 'Idhā 'Asfara

074034.

‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍
'Innahā La'iĥdá Al-Kubari

074035.

‍‌ ‌‌ ‍‍
Nadhīrāan Lilbashari

074036.

‌ ‍
Liman Shā'a Minkum 'An Yataqaddama 'Aw Yata'akhkhara

074037.

‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Kullu Nafsin Bimā Kasabat Rahīnatun

074038.Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.

‌ ‌ ‌‍
'Illā 'Aşĥāba Al-Yamīni

074039.Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka.4

‌ ‌‍‍‍‍‍
Fī Jannātin Yatasā'alūna

074040,41,42.Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorularsorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: “Sizi Sekar’a (cehenneme) nesoktu?”

‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Ani Al-Mujrimīna

074041.

‍‍
Mā Salakakum Fī Saqara

074042.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Qālū Lam Naku Mina Al-Muşallīna

074043.Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik.”

‍‍
Wa Lam Naku Nuţ`imu Al-Miskīna

074044.“Yoksula yedirmezdik.”

‍‍
Wa Kunnā Nakhūđu Ma`a Al-Khā'iđīna

074045.“Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık.”

‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Kunnā Nukadhdhibu Biyawmi Ad-Dīni

074046.“Ceza gününü de yalanlıyorduk.”

‍‍‍‌ ‍
Ĥattá 'Atānā Al-Yaqīnu

074047.“Nihayet ölüm bize gelip çattı.”

‌ ‌‌ ‍‍
Famā Tanfa`uhum Shafā`atu Ash-Shāfi`īna

074048.Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

‌ ‍‌‍‍
Famā Lahum `Ani At-Tadhkirati Mu`rīna

074049.Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar?

‍‍‍‍
Ka'annahum Ĥumurun Mustanfiratun

074050,51.Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

‌ ‍‌‍‍‍‍
Farrat Min Qaswaratin

074051.

‍‌ ‍‌‍
Bal Yurīdu Kullu Amri'in Minhum 'An Yu'utá Şuĥufāan Munashsharatan

074052.Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesiniistiyor.

‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Kallā ۖ Bal Lā Yakhāfūna Al-'Ākhirata

074053.Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.

ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Kallā 'Innahu Tadhkiratun

074054.Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur’an) bir uyarıdır.

‌ ‌
Faman Shā'a Dhakarahu

074055.Artık kim dilerse ondan öğüt alır.

‍‌‍‍‌‌ ‌‍
Wa Mā Yadhkurūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu ۚ Huwa 'Ahlu At-Taqwá Wa 'Ahlu Al-Maghfirati

074056.Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisinekarşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır.

‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah