Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

75) Sūrat Al-Qiyāmah

Printed format

75)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Lā 'Uqsimu Biyawmi Al-Qiyāmati

075001.Kıyamet gününe yemin ederim.

‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍
Wa Lā 'Uqsimu Bin-Nafsi Al-Lawwāmati

075002.(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (kidiriltilip hesaba çekileceksiniz).

‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Ayaĥsabu Al-'Insānu 'Allan Najma`a `Ižāmahu

075003.İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?

‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Balá Qādirīna `Alá 'An Nusawwiya Banānahu

075004.Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.1

‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Bal Yurīdu Al-'Insānu Liyafjura 'Amāmahu

075005.Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.2

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Yas'alu 'Ayyāna Yawmu Al-Qiyāmati

075006.“O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.

‌‍‍‍ ‍‍
Fa'idhā Bariqa Al-Başaru

075007,8,9,10.Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir arayagetirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir.

‌‌‌ ‍ ‍‍
Wa Khasafa Al-Qamaru

075008.

‍‍
Wa Jumi`a Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru

075009.

‍ ‌‍‍
Yaqūlu Al-'Insānu Yawma'idhin 'Ayna Al-Mafarru

075010.

‍‍‍‍ ‌ ‌
Kallā Lā Wazara

075011.Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.

‌ ‌ ‌‌‌‍
'Ilá Rabbika Yawma'idhin Al-Mustaqarru

075012.O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

‌ ‌‍‍‍
Yunabba'u Al-'Insānu Yawma'idhin Bimā Qaddama Wa 'Akhkhara

075013.O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeylerhaber verilir.

‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍
Bali Al-'Insānu `Alá Nafsihi Başīratun

075014,15.Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhineşahittir.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Law 'Alqá Ma`ādhīrahu

075015.

‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍
Lā Tuĥarrik Bihi Lisānaka Lita`jala Bihi

075016.(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

‌ ‍
'Inna `Alaynā Jam`ahu Wa Qur'ānahu

075017.Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

‌ ‍ ‌‍‍‌
Fa'idhā Qara'nāhu Fa Attabi` Qur'ānahu

075018.O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.

‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌
Thumma 'Inna `Alaynā Bayānahu

075019.Sonra onu açıklamak da bize aittir.

Kallā Bal Tuĥibbūna Al-`Ājilata

075020,21.Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.

‌ ‍‍‍
Wa Tadharūna Al-'Ākhirata

075021.

‍‍‌ ‍‍
Wujūhun Yawma'idhin Nāđiratun

075022.O gün bir takım yüzler aydındır.

‍‍
'Ilá Rabbihā Nāžiratun

075023.Rablerine bakarlar.

‌ ‌‍
Wa Wujūhun Yawma'idhin Bāsiratun

075024.O gün bir takım yüzler de asıktır.

‌‍‍‍‌ ‍
Tažunnu 'An Yuf`ala Bihā Fāqiratun

075025.Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.

‌‌
Kallā 'Idhā Balaghati At-Taqī

075026,27,28,29,30.Hayır, can boğaza dayandığı, “Kimdir (bunu) iyi edecek?”dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği,bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir.

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Qīla Man ۜ Rāqin

075027.

‍‍‍ ‍‌ ۜ ‌‍
Wa Žanna 'Annahu Al-Firāqu

075028.

Wa At-Taffati As-Sāqu Bis-Sāqi

075029.

‍‍‍‍
'Ilá Rabbika Yawma'idhin Al-Masāqu

075030.

‌ ‌‍
Falā Şaddaqa Wa Lā Şallá

075031.O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.

‍‍ ‌‌
Wa Lakin Kadhdhaba Wa Tawallá

075032.Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.

‍‌
Thumma Dhahaba 'Ilá 'Ahlihi Yatamaţţá

075033.Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.

‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍
'Awlá Laka Fa'awlá

075034,35.“Bu azap sana layıktır, layık! Evet, layıktır sana, layık!”denecektir.

‌‌ ‌
Thumma 'Awlá Laka Fa'awlá

075035.

‌‌‌ ‌
'Ayaĥsabu Al-'Insānu 'An Yutraka Sudan

075036.İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.

‍‍‍‍ ‌‌
'Alam Yaku Nuţfatan Min Manīyin Yum

075037.O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?

‍‍ ‌ ‍‌
Thumma Kāna `Alaqatan Fakhalaqa Fasawwá

075038.Sonra bu, bir “alaka”oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelceşekillendirdi.

‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Faja`ala Minhu Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá

075039.Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.

‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌
'Alaysa Dhālika Biqādirin `Alá 'An Yuĥyiya Al-Mawtá

075040.Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah