Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

73) Sūrat Al-Muzzammil

Printed format

73)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā Al-Muzzammilu

073001.Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!1

‍‍‌‌
Qumi Al-Layla 'Illā Qalīlāan

073002,3.Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahutbundan biraz eksilt.

‍‍‍‍‍ ‌‌
Nişfahu~ 'Aw Anquş Minhu Qalīlāan

073003.

~ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
'Aw Zid `Alayhi Wa Rattili Al-Qur'āna Tartīlāan

073004.Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.

‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‌
'Innā Sanulqī `Alayka Qawlāan Thaqīlāan

073005.Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz.

‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Inna Nāshi'ata Al-Layli Hiya 'Ashaddu Waţ'āan Wa 'Aqwamu Qīlāan

073006.Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler(Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.

‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍
'Inna Laka Fī Aalnnahāri Sabĥāan Ţawīlāan

073007.Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Adhkur Asma Rabbika Wa Tabattal 'Ilayhi Tabtīlāan

073008.Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.

‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Rabbu Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Fa Attakhidh/hu Wa Kīlāan

073009.O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleise onu vekil edin.

‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Aşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Ahjurhum Hajan Jamīlāan

073010.Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.

‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa Dharnī Wa Al-Mukadhdhibīna 'Ūlī An-Na`mati Wa Mahhilhum Qalīlāan

073011.Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühletver.

‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌
'Inna Ladaynā 'Ankālāan Wa Jaĥīmāan

073012,13.Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennemvardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.

‌ ‌‌‌ ‌
Wa Ţa`āmāan Dhā Ghuşşatin Wa `Adhābāan 'Alīmāan

073013.

‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌
Yawma Tarjufu Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Wa Kānati Al-Jibālu Kathībāan Mahīlāan

073014.Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağıgünü (kıyameti) hatırla.

‌‍‍‍‍‍
'Innā 'Arsalnā 'Ilaykum Rasūlāan Shāhidāan `Alaykum Kamā 'Arsalnā 'Ilá Fir`awna Rasūlāan

073015.(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek birpeygamber gönderdik. Nitekim, Firavun’a da bir peygamber göndermiştik.

‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍
Fa`aşá Fir`awnu Ar-Rasūla Fa'akhadhnāhu 'Akhdhāan Wabīlāan

073016.Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin birşekilde yakalayıverdik.

‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌
Fakayfa Tattaqūna 'In Kafartum Yawmāan Yaj`alu Al-Wildāna Shībāan

073017.Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlaraçevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
As-Samā'u Munfaţirun Bihi ۚ Kāna Wa`duhu Maf`ūlāan

073018.O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın vadi gerçekleşir.

‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ‍‍
'Inna Hadhihi Tadhkiratun ۖ Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan

073019.Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yoltutar.

ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
'Inna Rabbaka Ya`lamu 'Annaka Taqūmu 'Adná Min Thuluthayi Al-Layli Wa Nişfahu Wa Thuluthahu Wa Ţā'ifatun Mina Al-Ladhīna Ma`aka Wa ۚ Allāhu Yuqaddiru Al-Layla Wa An-Nahāra ۚ `Alima 'An Lan Tuĥşūhu Fatāba `Alaykum ۖqra'ū Mā Tayassara Mina Al-Qur'āni ۚ `Alima 'An Sayakūnu Minkum Marđá ۙ Wa 'Ākharūna Yađribūna Fī Al-'Arđi Yabtaghūna Min Fađli Allāhi ۙ Wa 'Ākharūna Yuqātilūna Fī Sabīli Allāhi ۖqra'ū Mā Tayassara Minhu ۚ Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa 'Aqriđū Allaha Qarđāan Ĥasanāan ۚ Wa Mā Tuqaddimū Li'nfusikum Min Khayrin Tajidūhu `Inda Allāhi Huwa Khayan Wa 'A`žama 'Ajan ۚ Wa Astaghfirū Allaha ۖ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

073020.(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını,yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardanbir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder.Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildide sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur’an’dan kolayınıza geleniokuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ınlütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın iseAllah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur’an'dan kolayınıza geleniokuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah’a güzel bir borç verin.Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün biriyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin.Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‌‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ۙ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۙ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‌ۚ‍‍‍‌ۖ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah