Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

72) Sūrat Al-Jinn

Printed format

72)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qul 'Ūĥiya 'Ilayya 'Annahu Astama`a Nafarun Mina Al-Jinni Faqālū 'Innā Sami`nā Qur'ānāan `Ajabāan

072001,2.(Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı)dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya iletenhayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiçkimseyi asla ortak koşmayacağız.”

‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‌
Yahdī 'Ilá Ar-Rushdi Fa'āmannā Bihi ۖ Wa Lan Nushrika Birabbinā 'Aĥadāan

072002.

‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌
Wa 'Annahu Ta`ālá Jaddu Rabbinā Mā Attakhadha Şāĥibatan Wa Lā Waladāan

072003.“Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de birçocuk.”

‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌
Wa 'Annahu Kāna Yaqūlu Safīhunā `Alá Allāhi Shaţaţāan

072004.“Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözlersöylüyormuş.”

‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Wa 'Annā Žanannā 'An Lan Taqūla Al-'Insu Wa Al-Jinnu `Alá Allāhi Kadhibāan

072005.“Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalansöylemeyeceklerini sanıyorduk.”

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌
Wa 'Annahu Kāna Rijālun Mina Al-'Insi Ya`ūdhūna Birijālin Mina Al-Jinni Fazādūhum Rahaqāan

072006.“Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardıda, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”

‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Wa 'Annahum Žannū Kamā Žanantum 'An Lan Yab`atha Allāhu 'Aĥadāan

072007.“Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyiöldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.”

‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa 'Annā Lamasnā As-Samā'a Fawajadnāhā Muli'at Ĥarasāan Shadīdāan Wa Shuhubāan

072008.“Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcıışıklarla dolu bulduk.”

‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌
Wa 'Annā Kunnā Naq`udu Minhā Maqā`ida Lilssam`i ۖ Faman Yastami`i Al-'Āna Yajid Lahu Shihābāan Raşadāan

072009.“Halbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerinidinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa,kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.”

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌
Wa 'Annā Lā Nadrī 'Asharrun 'Urīda Biman Al-'Arđi 'Am 'Arāda Bihim Rabbuhum Rashadāan

072010.“Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksaRableri onlara bir hayır mı diledi?”

‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‍ ‌‍
Wa 'Annā Minnā Aş-Şāliĥūna Wa Minnā Dūna Dhālika ۖ Kunnā Ţarā'iqa Qidadāan

072011.“Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollartutmuşuz.”

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ۖ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‌
Wa 'Annā Žanannā 'An Lan Nu`jiza Allāha Fī Al-'Arđi Wa Lan Nu`jizahu Harabāan

072012.“Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak daonu aciz bırakamayacağımızı anladık.”

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‍ ‌‍‌
Wa 'Annā Lammā Sami`nā Al-Hudá 'Āmannā Bihi ۖ Faman Yu'umin Birabbihi Falā Yakhāfu Bakhsāan Wa Lā Rahaqāan

072013.“Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur’an’ı) işitince ona inandık. KimRabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığauğramaktan korkar.”

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Wa 'Annā Minnā Al-Muslimūna Wa Minnā Al-Qāsiţūna ۖ Faman 'Aslama Fa'ūlā'ika Taĥarraw Rashadāan

072014.“Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kimmüslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.”

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‍
Wa 'Ammā Al-Qāsiţūna Fakānū Lijahannama Ĥaţabāan

072015.“Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'Allawi Astaqāmū `Alá Aţ-Ţarīqati L'asqaynāhum Mā'an Ghadaqāan

072016,17.Yine de ki: “Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğruolurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihanedelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onugittikçe yükselen bir azaba sokar.”

‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍
Linaftinahum Fīhi ۚ Wa Man Yu`riđ `An Dhikri Rabbihi Yasluk/hu `Adhābāan Şa`adāan

072017.

‍‍‍ۚ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍‌
Wa 'Anna Al-Masājida Lillāh Falā Tad`ū Ma`a Allāhi 'Aĥadāan

072018.“Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O halde, Allah ile birlikte hiçkimseye kulluk etmeyin.

‌ ‍‍ ‌‌
Wa 'Annahu Lammā Qāma `Abdu Allāhi Yad`ūhu Kādū Yakūnūna `Alayhi Libadāan

072019.“Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinlernerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafındabirbirlerine geçiyorlardı.”

‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Qul 'Innamā 'AdRabbī Wa Lā 'Ushriku Bihi~ 'Aĥadāan

072020.De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyiortak koşmam.”

‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ~‍ ‌‌
Qul 'Innī Lā 'Amliku Lakum Đaran Wa Lā Rashadāan

072021.De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de faydasağlayabilirim.”

‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍
Qul 'Innī Lan Yujīranī Mina Allāhi 'Aĥadun Wa Lan 'Ajida Min Dūnihi Multaĥadāan

072022.De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yineasla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.”

‍ ‌‍ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍
'Illā Balāghāan Mina Allāhi Wa Risālātihi ۚ Wa Man Ya`şi Allāha Wa Rasūlahu Fa'inna Lahu Nāra Jahannama Khālidīna Fīhā 'Abadāan

072023.“Ancak Allah’tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O’nun vahiyleriniaçıklayabilirim. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlariçin, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.”

‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Ĥattá 'Idhā Ra'aw Mā Yū`adūna Fasaya`lamūna Man 'Ađ`afu Nāşirāan Wa 'Aqallu `Adadāan

072024.Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf,kimin sayısı daha azmış, bilecekler.

‌ ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌
Qul 'In 'Adrī 'Aqarībun Mā Tū`adūna 'Am Yaj`alu Lahu Rabbī 'Amadāan

072025.De ki: “Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun birsüre mi koyacaktır, bilemem.”

‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌
`Ālimu Al-Ghaybi Falā Yužhiru `Alá Ghaybihi~ 'Aĥadāan

072026.O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ~‍ ‌‌
'Illā Mani Artađá Min Rasūlin Fa'innahu Yasluku Min Bayni Yadayhi Wa Min Khalfihi Raşadāan

072027,28.Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülünönünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin,Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halinikuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌
Liya`lama 'An Qad 'Ablaghū Risālāti Rabbihim Wa 'Aĥāţa Bimā Ladayhim Wa 'Aĥşá Kulla Shay'in `Adadāan

072028.

‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah