Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

71) Sūrat Nūĥ

Printed format

71)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Innā 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi~ 'An 'Andhir Qawmaka Min Qabli 'An Ya'tiyahum `Adhābun 'Alīmun

071001.Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmedenönce kavmini uyar” diye peygamber olarak gönderdik.

‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Qāla Yā Qawmi 'Innī Lakum Nadhīrun Mubīnun

071002.Nûh şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık biruyarıcıyım.”

‍‍‍
'Ani A`budū Allaha Wa Attaqūhu Wa 'Aţī`ūni

071003,4.“Allah’a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edinki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin.Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşkebilseydiniz.”

‍ ‌‍‍ ‌‌‍
Yaghfir Lakum Min Dhunūbikum Wa Yu'uakhkhirkum 'Ilá 'Ajalin Musamman ۚ 'Inna 'Ajala Allāhi 'Idhā Jā'a Lā Yu'uakhkharu ۖ Law Kuntum Ta`lamūna

071004.

‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍
Qāla Rabbi 'Innī Da`awtu Qawmī Laylāan Wa Nahāan

071005.Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana)davet ettim.”

‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌
Falam Yazid/hum Du`ā'ī 'Illā Firāan

071006."Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı.”

‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
Wa 'Innī Kullamā Da`awtuhum Litaghfira Lahum Ja`alū 'Aşābi`ahum Fīdhānihim Wa Astaghshaw Thiyābahum Wa 'Aşarrū Wa Astakbarū Astikbāan

071007.“Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimdeparmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamaktadirendiler ve büyük bir kibir gösterdiler.”

‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌
Thumma 'Innī Da`awtuhum Jihāan

071008.“Sonra ben onları açık açık davet ettim”.

‍ ‌ ‌‌
Thumma 'Innī 'A`lantu Lahum Wa 'Asrartu Lahum 'Isan

071009.“Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.”

‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‌‌‌
Faqultu Astaghfirū Rabbakum 'Innahu Kāna Ghaffāan

071010.“Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.'

‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌
Yursili As-Samā'a `Alaykum Midan

071011.‘(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.’

‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌
Wa Yumdidkum Bi'amwālin Wa Banīna Wa Yaj`al Lakum Jannātin Wa Yaj`al Lakum 'Anhāan

071012.‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler varetsin, sizin için ırmaklar var etsin.’

‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
Mā Lakum Lā Tarjūna Lillāh Waqāan

071013.‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük)ummuyorsunuz?’

‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‌
Wa Qad Khalaqakum 'Aţan

071014.‘Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.’

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌
'Alam Taraw Kayfa Khalaqa Allāhu Sab`a Samāwātin Ţibāqāan

071015.‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’

‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Wa Ja`ala Al-Qamara Fīhinna Nūan Wa Ja`ala Ash-Shamsa Sirājāan

071016.‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?’

‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‍
Wa Allāhu 'Anbatakum Mina Al-'Arđi Nabātāan

071017.‘Allah, sizi (babanız Adem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi(yarattı.)’

‍ ‌‌‌‍
Thumma Yu`īdukum Fīhā Wa Yukhrijukum 'Ikhjāan

071018.‘Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden)çıkaracaktır.’

‌ ‌‍‍‍
Wa Allāhu Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Bisāţāan

071019,20.‘Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki genişyollarda yürüyesiniz.’ ”

‌‍
Litaslukū Minhā Subulāan Fijājāan

071020.

‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌
Qāla Nūĥun Rabbi 'Innahum `Aşawnī Wa Attaba`ū Man Lam Yazid/hu Māluhu Wa Waladuhu~ 'Illā Khasāan

071021.Nûh dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı veçocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular.”

‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌~ ‌‌ ‍‌‌
Wa Makarū Makan Kubbāan

071022.“Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular.”

‌ ‌‌‌ ‌‌
Wa Qālū Lā Tadharunna 'Ālihatakum Wa Lā Tadharunna Waddāan Wa Lā Suwā`āan Wa Lā Yaghūtha Wa Ya`ūqa Wa Nasan

071023.“Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i,Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.”1

‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Wa Qad 'Ađallū Kathīrāan ۖ Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Đalālāan

071024.“Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de buzalimlerin sadece sapıklıklarını artır.”

‌ ‌‍‌ ‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Mimmā Khaţī'ātihim 'Ughriqū Fa'udkhilū Nāan Falam Yajidū Lahum Min Dūni Allāhi 'Anşāan

071025.Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehennemesokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa Qāla Nūĥun Rabbi Lā Tadhar `Alá Al-'Arđi Mina Al-Kāfirīna Dayyāan

071026.Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzündebırakma!”

‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌
'Innaka 'In Tadharhum Yuđillū `Ibādaka Wa Lā Yalidū 'Illā Fājirāan Kaffāan

071027.“Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız vekafir kimseler yetiştirirler.”

‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌‌
Rabbi Aghfir Lī Wa Liwālidayya Wa Liman Dakhala Baytiya Mu'umināan Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Tabāan

071028.“Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman edenerkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkiniarttır.”

‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah