Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

70) Sūrat Al-Ma`ārij

Printed format

70)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sa'ala Sā'ilun Bi`adhābinqi`in

070001,2,3.Soran birisi, yükselme yollarının sahibiAllah tarafından kâfirlerekesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.2

‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍
Lilkāfiryna Laysa Lahu Dāfi`un

070002.

‍‍‍ ‍ ‌‌
Mina Allāhi Dhī Al-Ma`āriji

070003.

‍ ‌
Ta`ruju Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqruhu Khamsīna 'Alfa Sanatin

070004.Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir gündeyükselir.

‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
şbir Şaban Jamīlāan

070005.(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret.

‍‍‍‍‍‌‌
'Innahum Yarawnahu Ba`īdāan

070006.Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar.

‍ ‍‌‍
Wa Narāhu Qarībāan

070007.Biz ise onu yakın görüyoruz.

‍‌
Yawma Takūnu As-Samā'u Kālmuhli

070008,9.Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağıgünü hatırla.

‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni

070009.

‍‍ ‍‍
Wa Lā Yas'alu Ĥamīmun Ĥamīmāan

070010.(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz.

‌ ‍‍‍‍
Yubaşşarūnahum ۚ Yawaddu Al-Mujrimu Law Yaftadī Min `Adhābi Yawmi'idhin Bibanīhi

070011,12,13,14.Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmakiçin oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesinive yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.

‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌
Wa Şāĥibatihi Wa 'Akhīhi

070012.

‍‍ ‌‌‍
Wa Faşīlatihi Allatī Tu'uwyhi

070013.

Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan Thumma Yunjīhi

070014.

‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍
Kallā ۖ 'Innahā Lažá

070015,16.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaranalevli ateştir.

ۖ‍‌ ‍‍‍
Nazzā`atan Lilshshawá

070016.

‌ ‌
Tad`ū Man 'Adbara Wa Tawallá

070017,18.O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıpyığanı kendine çağırır.

‌ ‍‌‌ ‌
Wa Jama`a Fa'aw`á

070018.

'Inna Al-'Insāna Khuliqa Halū`āan

070019.Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

‍‍‍‍ ‍‍
'Idhā Massahu Ash-Sharru Jazū`āan

070020.Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.

‌‌‌ ‍‌ ‌
Wa 'Idhā Massahu Al-Khayru Manū`āan

070021.Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
'Illā Al-Muşallīna

070022.Ancak, namaz kılanlar başka.

‍‍
Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Dā'imūna

070023.Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.

‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Ma`lūmun

070024,25.Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar içinbelli bir hak bulunan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi

070025.

‍‍
Wa Al-Ladhīna Yuşaddiqūna Biyawmi Ad-Dīni

070026.Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Min `Adhābi Rabbihim Mushfiqūna

070027.Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍
'Inna `Adhāba Rabbihim Ghayru Ma'mūnin

070028.Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.

‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna

070029.Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Illā `Alá 'Azwājihim 'Aw Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna

070030.Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar(eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.

‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna

070031.Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir.

‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim `ūna

070032.Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.

‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Hum Bishahādātihim Qā'imūna

070033.Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Yuĥāfižūna

070034.Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
'Ūlā'ika Fī Jannātin Mukramūna

070035.İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.

‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Famāli Al-Ladhīna Kafarū Qibalaka Muhţi`īna

070036,37.Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmekiçin) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?

‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
`Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli `Izīna

070037.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
'Ayaţma`u Kullu Amri'in Minhum 'An Yudkhala Jannata Na`īmin

070038.Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor?3

‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍
Kallā ۖ 'Innā Khalaqnāhum Mimmā Ya`lamūna

070039.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildiklerişeyden (meniden) yarattık.

ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Falā 'Uqsimu Birabbi Al-Mashāriqi Wa Al-Maghāribi 'Innā Laqādirūna

070040,41.Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine dahaiyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌
`Alá 'An Nubaddila Khayan Minhum Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna

070041.

‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna

070042.Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batılinançlarına dalsınlar ve oynasınlar.

‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Yawma Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Sirā`āan Ka'annahum 'Ilá Nuşubin Yūfiđūna

070043,44.Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerinizillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günühatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun ۚ Dhālika Al-Yawmu Al-Ladhī Kānū Yū`adūna

070044.

‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah