Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

65) Sūrat Aţ-Ţalāq

Printed format

65)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Faţalliqūhunna Li`iddatihinna Wa 'Aĥşū ۖ Al-`Iddata Wa Attaqū Allaha Rabbakum ۖ Lā Tukhrijūhunna Min Buyūtihinna Wa Lā Yakhrujna 'Illā 'An Ya'tīna Bifāĥishatin ۚ Mubayyinatin Wa Tilka ۚ Ĥudūdu Allāhi Wa Man Yata`adda Ĥudūda Allāhi Faqad Žalama ۚ Nafsahu Lā Tadrī La`alla Allāha Yuĥdithu Ba`da Dhālika 'Aman

065001.Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerinidikkate alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti sayın.Rabbiniz olanAllah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışındaonları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri deçıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarınıaşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonrayeni bir durum ortaya çıkarır.

‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‍ۖ‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍ۚ‍‍‌‌‌ ۚ ‍ ‌‍‌‍‍‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌ ‍ ‍ ‌ ‌ ‌‌
Fa'idhā Balaghna 'Ajalahunna Fa'amsikūhunna Bima`rūfin 'Aw Fāriqūhunna Bima`rūfin Wa 'Ash/hidū Dhaway `Adlin Minkum Wa 'Aqīmū Ash-Shahādata Lillāh ۚ Dhālikum Yū`ažu Bihi Man Kāna Yu'uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۚ Wa Man Yattaqi Allāha Yaj`al Lahu Makhrajāan

065002.Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yahutonlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun.Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününeinanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsaAllah ona bir çıkış yolu açar.

‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Yarzuqhu Min Ĥaythu Lā Yaĥtasibu ۚ Wa Man Yatawakkal `Alá Allāhi Fahuwa Ĥasbuhu~ ۚ 'Inna Allāha Bālighu 'Amrihi ۚ Qad Ja`ala Allāhu Likulli Shay'in Qadan

065003.Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, Okendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeyebir ölçü koymuştur.

‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‌‍ ‌ ~ ۚ ‍ ‍ ‌‍ ۚ ‍ ‍‌‌
Wa Al-Lā'ī Ya'isna Mina Al-Maĥīđi Min Nisā'ikum 'Ini Artabtum Fa`iddatuhunna Thalāthatu 'Ash/hurin Wa Al-Lā'ī Lam Yaĥiđna ۚ Wa 'Ūlātu Al-'Aĥmāli 'Ajaluhunna 'An Yađa`na Ĥamlahunna ۚ Wa Man Yattaqi Allāha Yaj`al Lahu Min 'Amrihi Yusan

065004.Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenlerhususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamileolanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’akarşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‍
Dhālika 'Amru Allāhi 'Anzalahu~ 'Ilaykum ۚ Wa Man Yattaqi Allāha Yukaffir `Anhu Sayyi'ātihi Wa Yu`žim Lahu~ 'Ajan

065005.İşte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmektensakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.

‌‌ ‍ ‌‌~ۚ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍~‍‌
'Askinūhunna Min Ĥaythu Sakantum Min Wujdikum Wa Lā Tuđārrūhunna Lituđayyiqū `Alayhinna ۚ Wa 'In Kunna 'Ūlāti Ĥamlin Fa'anfiqū `Alayhinna Ĥattá Yađa`na Ĥamlahunna ۚ Fa'in 'Arđa`na Lakum Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna ۖ Wa 'Tamirū Baynakum Bima`rūfin ۖ Wa 'In Ta`āsartum Fasaturđi`u Lahu~ 'Ukh

065006.Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümündeoturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın.Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için(çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun birşekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadınemzirecektir.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌‍‍ ‍ ‌‌‍ ۖ ‌‌‌‍‍‌ۖ ‌‌‌~ ‌‍
Liyunfiq Dhū Sa`atin Min Sa`atihi ۖ Wa Man Qudira `Alayhi Rizquhu Falyunfiq Mimmā 'Ātāhu Allāhu ۚ Lā Yukallifu Allāhu Nafsāan 'Illā Mā 'Ātāhā ۚ Sayaj`alu Allāhu Ba`da `Usrin Yusan

065007.Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olanda, Allah’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir kimseyi ancakkendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylıkyaratacaktır.

‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ۚ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin `Atat `An 'Amri Rabbihā Wa Rusulihi Faĥāsabnāhā Ĥisābāan Shadīdāan Wa `Adhdhabnāhā `Adhābāan Nukan

065008.Nice kentlerin halkı Rablerinin ve O’nun elçilerinin emrinden uzaklaşıpazdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik birazaba çarptırdık.

‍‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Fadhāqat Wabāla 'Amrihā Wa Kāna `Āqibatu 'Amrihā Khusan

065009.Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsranoldu.

‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌
'A`adda Allāhu Lahum `Adhābāan Shadīdāan Fa ۖ Attaqū Allaha Yā 'Ūlī Al-'Albābi Al-Ladhīna 'Āmanū ۚ Qad 'Anzala Allāhu 'Ilaykum Dhikan

065010.Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde, eyiman etmiş olan akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten sakının! Allah,size bir zikir (Kur’an) indirdi.

‍ ‌‌‌ ‌‌ۖ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌
Rasūlāan Yatlū `Alaykum 'Āyāti Allāhi Mubayyinātin Liyukhrija Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri ۚ Wa Man Yu'umin Billāhi Wa Ya`mal Şāliĥāan Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Qad 'Aĥsana Allāhu Lahu Rizqāan

065011.İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmakiçin size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. KimAllah’a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu, içinden ırmaklar akan,içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel birrızık vermiştir.

‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‍‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍ ‍ ‌‍
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa Sab`a Samāwātin Wa Mina Al-'Arđi Mithlahunna Yatanazzalu Al-'Amru Baynahunna Lita`lamū 'Anna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun Wa 'Anna Allāha Qad 'Aĥāţa Bikulli Shay'in `Ilmāan

065012.Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emribunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu veAllah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah