Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

66) Sūrat At-Taĥrīm

Printed format

66)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Lima Tuĥarrimu Mā 'Aĥalla Allāhu ۖ Laka Tabtaghī Marđāata ۚ 'Azwājika Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

066001.Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığışeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çokmerhamet edendir.

‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Qad Farađa Allāhu Lakum Taĥillata 'Aymānikum Wa ۚ Allāhu Mawlākum ۖ Wa Huwa Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu

066002.Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret ödemeyi) sizemeşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, hükümve hikmet sahibidir.

‌ ‍ ‍ ‌ ۚ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idh 'Asarra An-Nabīyu 'Ilá Ba`đi 'Azwājihi Ĥadīthāan Falammā Nabba'at Bihi Wa 'Ažharahu Allāhu `Alayhi `Arrafa Ba`đahu Wa 'A`rađa `An Ba`đin ۖ Falammā Nabba'ahā Bihi Qālat Man 'Anba'aka Hādhā ۖ Qāla Nabba'aniya Al-`Alīmu Al-Khabīru

066003.Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi osözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince,peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti.Peygamber bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, “Bunu sana kimbildirdi?” dedi. Peygamber, “Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıylahaberdar olan Allah haber verdi” dedi.

‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ۖ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍
'In Tatūbā 'Ilá Allāhi Faqad Şaghat Qulūbukumā ۖ Wa 'In Tažāha `Alayhi Fa'inna Allāha Huwa Mawlāhu Wa Jibrīlu Wa Şāliĥu Al-Mu'uminīna Wa ۖ Al-Malā'ikatu Ba`da Dhālika Žahīrun

066004.(Ey peygamber’in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah’a tövbe ederseniz, neiyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber’e karşı birbirinize arkaçıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü’minlerde. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‌
`Asá Rabbuhu~ 'In Ţallaqakunna 'An Yubdilahu~ 'Azwājāan Khayan Minkunna Muslimātin Mu'uminātin Qānitātin Tā'ibātin `Ābidātin Sā'iĥātin Thayyibātin Wa 'Aban

066005.Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan,sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakireeşler verebilir.

‌ ‌‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍~ ‌‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Qū 'Anfusakum Wa 'Ahlīkuman Waqūduhā An-Nāsu Wa Al-Ĥijāratu `Alayhā Malā'ikatun Ghilāžun Shidādun Lā Ya`şūna Allāha Mā 'Amarahum Wa Yaf`alūna Mā Yu'umarūna

066006.Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olanateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerineverdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapanmelekler vardır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna Kafarū Lā Ta`tadhirū Al-Yawma ۖ 'Innamā Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna

066007.Ey inkar edenler! Bu gün özür dilemeyin! Siz ancak yapmaktaolduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Tūbū 'Ilá Allāhi Tawbatan Naşūĥāan `Asá Rabbukum 'An Yukaffira `Ankum Sayyi'ātikum Wa Yudkhilakum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Yawma Lā Yukh Al-Lahu An-Nabīya Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu ۖruhum Yas`á Bayna 'Aydīhim Wa Bi'aymānihim Yaqūlūna Rabbanā 'Atmim Lanā Nūranā Wa Aghfir Lanā ۖ 'Innaka `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

066008.Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizinkötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleriutandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar.Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz!nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücünyeter” derler.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍ۖ‍ ‌ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Jāhidi Al-Kuffāra Wa Al-Munāfiqīna Wa Aghluž `Alayhim ۚ Wa Ma'wāhum Jahannamu ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru

066009.Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşısert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdirorası!

‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ۚ‍‍‍ ‌ ۖ ‍‍
Đaraba Allāhu Mathalāan Lilladhīna Kafarū Aimra'ata Nūĥin Wa Aimra'ata Lūţin ۖ Kānatā Taĥta `Abdayni Min `Ibādinā Şāliĥayni Fakhānatāhumā Falam Yughniyā `Anhumā Mina Allāhi Shay'āan Wa Qīla Adkhulā An-Nāra Ma`a Ad-Dākhilīna

066010.Allah, inkar edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnekgösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındabulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah’ınazabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, “Haydi, ateşe girenlerleberaber siz de girin!” denildi.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Wa Đaraba Allāhu Mathalāan Lilladhīna 'Āmanū Aimra'ata Fir`awna 'Idh Qālat Rabbi Abni Lī `Indaka Baytāan Al-Jannati Wa Najjinī Min Fir`awna Wa `Amalihi Wa Najjinī Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna

066011.Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani o,“Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onunyaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍
Wa Maryama Abnata `Imrāna Allatī 'Aĥşanat Farjahā Fanafakhnā Fīhi Min Rūĥinā Wa Şaddaqat Bikalimāti Rabbihā Wa Kutubihi Wa Kānat Mina Al-Qānitīna

066012.Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisineruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayanİmran kızı Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.

‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah