Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

64) Sūrat At-Taghābun

Printed format

64)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yusabbiĥu Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۖ Lahu Al-Mulku Wa Lahu Al-Ĥamdu ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

064001.Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. Mülk yalnızcaO’nundur, hamd de O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Faminkum Kāfirun Wa Minkum Mu'uminun Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun

064002.O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü’mindir. Allahyaptıklarınızı hakkıyla görendir.

‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Wa Şawwarakum Fa'aĥsana Şuwarakum ۖ Wa 'Ilayhi Al-Maşīru

064003.Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdive şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nadır.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‌‍ ‍‌‍ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍
Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Ya`lamu Mā Tusirrūna Wa Mā Tu`linūna Wa ۚ Allāhu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

064004.Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığavurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı)hakkıyla bilendir.

‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
'Alam Ya'tikum Naba'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qablu Fadhāqū Wabāla 'Amrihim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun

064005.Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi sizegelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Dhālika Bi'annahu Kānat Ta'tīhim Rusuluhum Bil-Bayyināti Faqālū 'Abasharun Yahdūnanā Fakafarū Wa Tawallaw ۚ Wa Astagh Allāhu Wa ۚ Allāhu Ghanīyun Ĥamīdun

064006.Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da,“(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?” deyip de inkaretmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaçolmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüyelayıktır.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‍‌ ۚ
Za`ama Al-Ladhīna Kafarū 'An Lan Yub`athū ۚ Qul Balá Wa Rabbī Latub`athunna Thumma Latunabba'uunna Bimā `Amiltum ۚ Wa Dhalika `Alá Allāhi Yasīrun

064007.İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddiaettiler. De ki: “Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlakadiriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir.Bu, Allah’a kolaydır.”

‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌
Fa'āminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa An-Nūri Al-Ladhī 'Anzalnā Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun

064008.Artık siz Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nûra (Kur’an’a) imanedin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Yawma Yajma`ukum Liyawmi Al-Jam`i ۖ Dhālika Yawmu At-Taghābuni ۗ Wa Man Yu'umin Billāhi Wa Ya`mal Şāliĥāan Yukaffir `Anhu Sayyi'ātihi Wa Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu

064009.Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O günaldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amelişlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan,ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍‍ۗ ‌‍‌ ‍‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ‌‌ ‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri Khālidīna Fīhā ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru

064010.İnkar eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, içinde ebedikalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍
Mā 'Aşāba Min Muşībatin 'Illā Bi'idhni Allāhi ۗ Wa Man Yu'umin Billāhi Yahdi Qalbahu Wa ۚ Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun

064011.Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’ainanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıylabilendir.

‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍ ۚ
Wa 'Aţī`ū Allaha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla ۚ Fa'in Tawallaytum Fa'innamā `Alá Rasūlinā Al-Balāghu Al-Mubīnu

064012.Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz,bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‍‌ ‌ ‌‍
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna

064013.Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü’minler yalnızAllah’a tevekkül etsinler.

‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Min 'Azwājikum Wa 'Awlādikum `Adūwāan Lakum Fāĥdharūhum ۚ Wa 'In Ta`fū Wa Taşfaĥū Wa Taghfirū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

064014.Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanolabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer vebağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍
'Innamā 'Amwālukum Wa 'Awlādukum Fitnatun Wa ۚ Allāhu `Indahu~ 'Ajrun `Ažīmun

064015.Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında isebüyük bir mükafat vardır.

‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ۚ ‍‌‍‍~‍‌ ‍‍‍
Fāttaqū Allaha Mā Astaţa`tum Wa Asma`ū Wa 'Aţī`ū Wa 'Anfiqū Khayan Li'nfusikum ۗ Wa Man Yūqa Shuĥĥa Nafsihi Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna

064016.O halde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının.Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinincimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ۗ ‌‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍
'In Tuqriđū Allaha Qarđāan Ĥasanāan Yuđā`ifhu Lakum Wa Yaghfir Lakum Wa ۚ Allāhu Shakūrun Ĥalīmun

064017.Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz Allah onu size, kat kat öderve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemencezalandırmaz, mühlet verir).

‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‌‌
`Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

064018.O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm vehikmet sahibidir.

‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah